Fortidsminneforeningen

Search results

733 hits.

 1. Finnmark: Statsadvokaten avviser at Avinor slapp billig unna kulturminnerasering i Vadsø – "Fylkeskommunen har ikke skjønt loven" (08.11.2011)
 2. Verneverdige bygg over hele landet på nett (08.11.2011)
  sentral i å utarbeide landsverneplanene. Landsverneplanene gir en samlet oversikt over kulturminner og kulturmiljø innenfor de enkelte statlige sektorene, sett på bakgrunn av historien
 3. Vest-Agder: Listeskøyta Kystkultursenter vil ha Lista fyr i Farsund på Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner (08.11.2011)
  i Vest-Agder om deltakelse i Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner. — Formålet med søknad om BARK-midler, er at området ved Lista fyr kan bli
 4. Finnmark: Avinor ødela uerstattelige kulturminner fra steinalderen – får ikke bot (03.11.2011)
  konsekvens ble at de tunge maskinene kjørte ned og ødela en rekke uerstattelige kulturminner fra steinalderen. Nrk.no melder nå at statsadvokaten ikke vil kreve at Avinor betaler
 5. Møre og Romsdal: Ørsta får 100 000 kroner av Riksantikvaren til Kulturminneatlas (03.11.2011)
  kommune har fått 100 000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren til å registrere kulturminner i Kulturminneatlas. Kulturminneatlas er et nettbasert digitalt verktøy for å
 6. Hordaland: Stormflo kan stoppe Bybane over Torget og Bryggen i Bergen (28.10.2011)
  over Torget og Bryggen. I tillegg vil en Bybanetrasé i dagen komme i konflikt med viktige kulturminner." Les hele saken i Bergensavisen her
 7. Akershus: Pilegrimsvertshus og herberge åpnet ved Minnesund (28.10.2011)
  håper nå flere tar leden i bruk.- Det handler om fysisk aktivitet, å formidle kulturminner og å støtte opp om småskalabedrifter som driver med overnatting i fylket og som
 8. Ny undersøkelse: Immaterielle kulturminner i faresonen når byer vokser (27.10.2011)
  Når byene vokser, forsvinner ofte kulturminner som kan ha stor betydning for byens innbyggere. Årsaken er blant annet at det er et gap
 9. Lotte Sandberg om Linaaegården og Høyblokken – "Kulturminnevernets selvmord" (24.10.2011)
  natt til 26. mai som et riveargument. Ifølge Sandberg er det nettopp i slike tilfeller at kulturminner har "behov for ekstra beskyttelse – og gjenoppbygging".Hun understreker også
 10. Nordland: Forsvarsbygg vil ikke ha Bodø som kampflybase blant annet grunnet kulturminner (24.10.2011)
 11. Hedmark: Riksantikvaren ønsker Atlungstad brenneri i Stange på statsbudsjettet (24.10.2011)
  å komme med på Stortingets støtteliste for såkalte teknisk industrielle kulturminner. - Det betyr at Atlungstad da kommer på statsbudsjettet, noe som er drømmen for alle.
 12. 500 000 gamle gårdsbygg brukes ikke – "Ta den tomme låven i bruk", oppfordrer Jørn Holme (21.10.2011)
 13. Vest-Agder: Kulturminneinnsigelse til kommunedelplan for Songdalen (21.10.2011)
  og innsigelser. En av de tre innsigelsene omfatter manglende hensynssoner og bestemmelser for kulturminner og kulturmiljøer. Les hele saken i Budstikka her
 14. Hedmark: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Hamar vedtatt (21.10.2011)
 15. Flytter kulturminner funnet etter snø- og bresmelting i Dovrefjell nasjonalpark til museum (18.10.2011)
  at Dovrefjell nasjonalparkstyre gir dispensasjon fra verneforskriften slik at pilspisser og andre kulturminner som smelter ut av isbreer og snøfonner, kan samles inn og plasseres på museum.Les hele
 16. Oslo/Akershus: Samferdselsministeren mener Follobanen kan stå klar i 2019 – til tross for kulturminnekonflikter (14.10.2011)
  har Riksantikvaren uttalt at begge alternativene vil innebære omfattende konflikter med kulturminner av stor nasjonal verdi. Det er størst konflikt med det østre alternativet gjennom
 17. Hordaland: Kultur- og ressursutvalget mener den planlagte Bybanen til Åsane må ivareta kulturminner bedre (14.10.2011)
  ønsker at den planlagte Bybanen til Åsane skal ta større hensyn til kulturminner. Utvalget tar ikke stilling til de tre fremlagte trasevalgene, men ønsker at det i tillegg
 18. Sør-Trøndelag: Fotoutstilling i Suhmhuset i Trondheim – Hvordan påvirkes kulturminner av konflikt og motsetninger i samfunnet? (14.10.2011)
 19. Akershus: Frogn kommune fikk forelegg på 4,7 millioner kroner for brudd på kulturminneloven (12.10.2011)
  undersøkelser om tiltaket ville skade, ødelegge eller skjemme automatisk fredede kulturminner i området. Statens vegvesen er ansvarlig byggherre og kommunen reguleringsmyndighet for
 20. Statsbudsjettet: Jørn Holme følger opp fjorårets klare tale – Kaller nok en gang budsjettforslaget "et nullbudsjett" (11.10.2011)
  Det vi vil prioritere nå er å hjelpe kommunene til bedre å ta vare på sine kulturminner. Mange kommuner mangler kompetanse og verktøy, sier riksantikvar Jørn Holme i en
 21. Nordland: Fylkeskommunen søker kulturminnerådgiver (10.10.2011)
 22. Hordaland: Vaksdal kommune søker kulturmedarbeider til registrering av kulturminner (10.10.2011)
 23. Statsbudsjettet: Fortidsminneforeningen på Kulturnytt – "Stillstand er i virkeligheten å gå et skritt tilbake" (07.10.2011)
  å gå for å nå 2020-målene nedfelt i stortingsmeldingen "Leve med kulturminner(2004-2005)". Til dette repliserte Seip at "stillstand i virkeligheten er å gå
 24. Statsbudsjettet: 16 millioner mer til kulturminner – Erik Solheim (SV) ser ut til å ha falt i søvn midt i trappa (06.10.2011)
  Regjeringen vil øke tilskudd til kulturminner med 16 millioner kroner. Statsbudsjettet har kun minimale økninger å tilby
 25. Statsbudsjettet: Norges Kulturvernforbund – "Vil føre til økte tap av kulturminner" (06.10.2011)
  pressemelding skriver forbundet at budsjettforslaget "vil føre til økte tap av kulturminner". De beklager også at det ikke bevilges driftsstøtte til alle de frivilllige
 26. Statsbudsjettet: Museumsforbundet er godt fornøyd med Kulturbudsjettet! (06.10.2011)
  en økning i tilskudd utover prisøkningen. Når det gjelder satsingen på kulturminner er Museumsforbundet derimot ikke like positive. "Det er ei viss økning til freda
 27. Hedmark: Hugger frem kulturminneskatter på Varaldskogen i Kongsvinger (05.10.2011)
  de siste tre årene hugget trær på Varaldskogen i stor stil for å avdekke kulturminner fra jernverkseventyret som utspilte seg der fra begynnelsen av 1700-tallet. – Området
 28. Miljøvern- og Kommunaldepartementet søker prosjektleder til piloten "Villreinen som verdiskaper" (05.10.2011)
  ble startet opp i 2010 og skal gjennom tilrettelegging av natur-/kulturmiljøer og kulturminner knyttet til villrein, bidra til økt forståelse for villreinen og villreinfangstens
 29. Fortidsminneforeningen - "Navarsete trosser Stortinget" (03.10.2011)
  en forskrift som skulle gjøre det vanskeligere for eiere å aktivt ødelegge kulturminner gjennom å la dem forfalle. På tross av dette direkte pålegget fra vårt
 30. Oslo/Akershus: Follobanen blir flere år forsinket grunnet kulturminner (03.10.2011)
  Utredningen vil skje i nært samarbeid med Riksantikvaren for å ivareta hensynet til kulturminner i området, skriver Jernbaneverket på sine nettsider.Les hele saken på nrk.no her
 31. Hordaland: Statnett klager på Hardanger-nei fra Riksantikvaren (29.09.2011)
  nei til mastetraseen flere steder i Hardanger. Årsaken var hensynet til viktige kulturminner. Nå har Statnett klaget på vedtaket. Uenigheten dreier seg om den omstridte linjen
 32. Oslo: Byantikvaren lager nettutstilling om kulturminner i Groruddalen (29.09.2011)
  Byantikvaren jobber nå med en digital utstilling om kulturminner i Groruddalen. Med på laget er Oslo Museum, Groruddalen historielag og Oslo Byarkiv. I
 33. Ta bilde av et kulturminne i ditt nærmiljø - vinn et digitalkamera (23.09.2011)
  beste for Norge. Det er utarbeidet en liste med utgangspunkt i Riksantikvarens kulturminnebase over kulturminner som er med i konkurransen. Fortidsminneforeningen vil være representert i juryen."Wiki
 34. Finnmark: Trenger vi fylkeskommunen og hvilke konsekvenser vil avvikling ha for kulturminnevern? (20.09.2011)
  å bestemme kulturminneforvaltningen? Og burde ikke én faginstans ha ansvaret for alle kulturminner, i stedet for som nå, hvor både fylkeskommunen og Sametinget er kulturminnemyndighet?
 35. Jørn Holme håper lokalpolitikere vil satse på kulturminner (20.09.2011)
  Blad skriver riksantikvar Jørn Holme om behovet for lokalpolitikere som bryr seg om kulturminner. Han skriver at Riksantikvaren vurderer å delegere mer ansvar for kulturminner til
 36. Kulturminner på listen over Norges ti dyreste boliger (19.09.2011)
 37. Østfold: Må møte i lagmannsretten for å ha bygget campinghytter i nærheten av potensielt fredede kulturminner i Skjeberg (16.09.2011)
  i lagmannsretten for å ha bygget 10 campinghytter i nærheten av potensielt fredede kulturminner ble frikjent i tingretten. Ifølge tiltalebeslutningen skal hyttene ha blitt oppført
 38. Arkeolog Axel Christophersen - Når kulturarv blir våpen i konflikter er ikke det ikke tid for å skrive vitenskapelige artikler (15.09.2011)
  forteller arkeolog og professor Axel Christophersen om hvordan krig og konflikt påvirker kulturminner. Gjennom flere års arbeid med prosjektet "Endangered Heritage" har Christophersen
 39. Vestfold: Riksantikvar Jørn Holme besøkte elever i Sandefjord som tar vare på bygdeborg (08.09.2011)
  pionerer. Helt siden 1992 har skolens elever hatt ansvaret for å skjøtte tre av byens kulturminner. Disse består av en bygdeborg samt Brekkeringen og Møllers ring - de to siste er
 40. Hedmark: Fortidsminneforeningen utfordrer politikerne – "Kulturminner i et valgår" (06.09.2011)
 41. Hordaland: Kulturvern i Åsane – "Det er til å gråte over" (01.09.2011)
  går lederskribenten i rette med Bergen kommunes og et kommunalt tomteselskaps omgang med kulturminner. Bergen kommune får riktignok ros for å overta Ålmås-gårdene, men
 42. Telemark: Fortidsminneforeningen med åpent brev til alle lokalpolitikere – Hvilke kulturminner er du opptatt av å ta vare på? (30.08.2011)
  i Telemark oppfordrer foreningens lokalavdeling alle politikere til å tenke over hvilke kulturminner de er opptatt av og hva de vet om kulturminnefeltet. Det oppfordres også til å
 43. Libya: Unesco frykter for landets kulturarv (30.08.2011)
  til vårens demonstrasjoner i Egypt og krigen i Irak. I begge tilfeller ble uvurderlige kulturminner stjålet eller ødelagt. Les hele saken i Aftenposten her
 44. Krf vil gi kommunene tilskudd til kulturminneplaner (26.08.2011)
  - Norge mangler kunnskap og oversikt over våre kulturminner. 280 kommuner mangler en kulturminneplan. Å innføre et tilskudd på 75.000 kroner
 45. Oslo: Husokkupantene okkuperer nye rivingstruede kulturminner – Fortidsminneforeningen støtter riveskepsis (26.08.2011)
 46. Oslo: Klage på vedtak om midlertidig fredning av Anne Maries vei 22 avvist av Miljøverndepartementet (26.08.2011)
 47. Hedmark: Kulturminner i Gåsbu ødelagt av avskogingsmaskin (26.08.2011)
  Vang allmenning gikk i gang med avskoging av løypeområdet, men fikk ikke med seg at to kulturminner fra 900-1300 tallet befant seg i skogen. Begge ble hardt skadd av avskogingsmaskinen som ble
 48. Hordaland: Bygdanytt - Å ha et vernet kulturminne på eiendommen burde oppleves som en gave, ikke en belastning (24.08.2011)
  Arna) Bygdanytt skriver i en leder om belastningen mange opplever ved å sitte som eiere av kulturminner. Det vises blant annet til en gårdbruker som må vedlikeholde et kulturlandskap med
 49. Hedmark: Aktivister krever utgraving av Tråstad i Kongsvinger – frykter kulturminner vil gå tapt (24.08.2011)
  For nesten to uker siden startet Lars Ovlien og Ketil Berg Facebook-gruppa "Utgraving av kulturminner på Tråstad nå!". Ifølge arkeolog Øystein Lia i Hedmark
 50. Finnmark: Får bygge hytte ved siden av kulturminner i Kvalsund - Sametinget anbefaler 30 meter sikringssone (24.08.2011)
 51. Buskerud: Åpent møte om kulturminneplan i Nedre Eiker 7. september (24.08.2011)
 52. Oppland: Gudbrandsdalsostens "hjemsted" Solbråsetra i Sør-Fron fredes (08.08.2011)
 53. Jørn Holme om verdiskaping og kulturminner – "En investering for fremtiden" (03.08.2011)
  av Riksantikvarens såkalte Verdiskapingsprogram i år, skriver Jørn Holme om kulturminner og verdiskaping i en kronikk i Fædrelandsvennen. Her skriver riksantikvaren blant annet at
 54. Minnemarkeringen kl. 12.00 i dag - Fortidsminneforeningen deltar (25.07.2011)
  og fra stavkirkene på Borgund, Urnes og Hopperstad (noen av landets viktigste kulturminner), blir det meldt at man akter å delta i den nasjonale stillheten. Folk vil stanse opp, lys
 55. Fortidsminneforeningen i Aftenposten: "Benytt stormen i kulturminnevernet til vindkraft" (01.07.2011)
  nå! - se link til dokumentet under)Rådende fredningspraksis innebærer at kun kulturminner av såkalt "nasjonal verdi" fredes. Dette, skriver Seip og Magerøy,
 56. Over 9000 nye kulturminner i Norge i 2010 (01.07.2011)
 57. Kommunestyrer og fylkesting enige om å få kulturminner fra vikingtiden inn på Unescos Verdensarvliste (01.07.2011)
 58. VG oppfordrer Riksantikvaren til å verne Nettby (29.06.2011)
  sammenligner situasjonen med tidligere tiders manglende bevissthet om viktigheten av å bevare kulturminner.– Andre myndigheter bør nå gripe inn. Riksantikvaren bør verne Nettby,
 59. Akershus: Vet du om et kulturminne? (29.06.2011)
  Akershus fylkeskommune skal gå gjennom alle tilrettelagte og skiltede arkeolgiske kulturminner i fylket. Akershus fylkeskommune har mottatt 150 000 kroner fra Riksantikvaren for å gå
 60. Oslo: Høyre og Frp vil øke boligbygging på bekostning av kulturminner (24.06.2011)
 61. Japan: Gjenbruk av kulturminner – atomkraftverk ble fornøyelsespark (22.06.2011)
 62. Telemark: Fylkestinget bekymret for kulturminner - krever en opptrappingsplan fra Miljøverndepartementet (17.06.2011)
  å finne gode støtteordninger som gjør det attraktivt å ta vare på kulturminner. Fordi det er store kostnader knyttet til vedlikehold av antikvariske bygg og eiendommer med
 63. Vestfold: Et skritt videre mot regional arealplan – Fortidsminneforeningen mener Høyre-ordførere overkjører fylkeskommunen (17.06.2011)
  ved det han oppfatter som fylkeskommunens manglende handlekraft i saker som omhandler viktige kulturminner. Han hevder videre at Fylkesrådmannen lar seg presse av en gruppe
 64. Finnmark: Ny regional plan for kulturminner og kulturmiljø - Fortidsminneforeningen oppfordrer alle til å sende forslag om viktige kulturminner (17.06.2011)
  plan (Areal- og kulturvernavdelingen) er det satt i gang arbeid med en regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark. Fortidsminneforeningen er bedt om å være behjelpelig
 65. Buskerud: Avisen Hallingdølen om flomlys til foreningseide Torpo stavkirke i Ål - På landsbygda skal vi helst leve i stummende mørke (17.06.2011)
  Riksantikvarens seksjonssjef Harald Ibenholt: – Flomlys er en måte å vise fram kulturminner i urbane strøk. Det hører ikke hjemme på landsbygda. – Riksantikvaren vil
 66. Akershus: Forslag om å omregulere bevaringsområde for kulturminner til næringsformål i Vestby kommune ute på høring (17.06.2011)
 67. Vestfold: Fortidsminneforeningen kritisk til "antikvarisk frislipp" i enkelte kommuner i fylket (15.06.2011)
  hvis oppførsel etter hans oppfatning kan tyde på at "fylkets viktigste kulturminner kommer i annen rekke når det står om urban utvikling kontra byhistorie i visse
 68. Gladnyhet for kulturminnevernet: Solheim lover ny kulturminnemelding innen to år (10.06.2011)
  for Krf og medlem av energi- og miljøkomiteen, Line Henriette Hjemdal. – Leve med kulturminner (forrige kulturminnemelding fra 2004/2005, vår anmerkning) er flott, men vi må hele
 69. Aust-Agder: Verneverdig trehusbebyggelse i Barbu i Arendal kan bli innebygd av kjempetårn (08.06.2011)
  Gjertsen. – Det er altså ikke fylkeskommunens ansvar som forvalter av ansvar for kulturminner og kulturmiljøer det ble lagt vekt på, men følelsene en entreprenør og
 70. Ulf Holmene benekter påstander om historieforfalskning i Eidsvollsbygningen (01.06.2011)
  Eidsvollsbygningen har en sentral rolle i vår historie og er et av våre viktigste kulturminner. Anlegget skal bevares og kulturminnet sikres samtidig som opplevelsesverdien og formidlingen av
 71. Riksantikvaren krever bedre forsikringsordninger for fredede hus – Jørn Holme vil møte Finansnæringens Hovedorganisasjon (01.06.2011)
  som åpenbart har til hensikt å få til en utvikling hvor private eiere av viktige kulturminner kan bli lettet for noe av den stadig tyngre forsikringsbyrden de ofte sliter med. Les
 72. Aust-Agder: Fylkeskommunen etablerer bygningsvernsenter (31.05.2011)
  et forprosjekt om etablering av regionalt kompetansesenter for bygningsvern. Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder – "Et godt varp" (vedtatt i 2010) - peker
 73. Fortidsminneforeningens representantskap: Storeslem til Vestlandet - Leif Jæger valgt til foreningsleder (30.05.2011)
  sentrale betydning i norsk kulturarvssektor: Fortidsminneforeningen eier 40 enestående kulturminner rundt om i landet – deriblant åtte stavkirker (med Urnes, Borgund og Hopperstad
 74. Fortidsminneforeningens representantskap: Miljøvernminister Erik Solheim (SV) må gi klarere politiske føringer for en bedre forvaltning av kulturminner av "vesentlig regional verdi". (30.05.2011)
  Fortidsminneforeningen har i løpet av de siste årene sett flere viktige kulturminner komme i "skvis" fordi de ikke blir klassifisert som "nasjonalt viktige",
 75. Fortidsminneforeningens representantskap: Krever klart svar fra kommunepolitikere som stiller til valg høsten 2011 (30.05.2011)
  til høsten om å "vise kort" i kulturminnepolitisk sammenheng. - Hvilke kulturminner er du som lokalpolitiker opptatt av å ta vare på? spør foreningen. Vet du at
 76. Fortidsminneforeningens representantskap: Stor bekymring for kulturminner og kulturmiljøer i strandsonen og i kystbyene (30.05.2011)
 77. Fortidsminneforeningen om kulturminnedebatten: - Hurra for stormen! (25.05.2011)
  Seip og Fjeldheim viser videre til fem punkter hvor kulturminevernet kan bli bedre:Tap av kulturminner er for stort og kommunen må derfor få på plass kulturminneplaner.Midlertidig
 78. Finnmark: Fylkeskommunen ber om innspill fra kommunene om kulturminner som kan tilrettelegges for publikum (25.05.2011)
 79. Vestfold: Faktafeil i innlegg fra Riksantikvarens informasjonssjef når det gjelder Linnaaegården i Sandefjord? (20.05.2011)
  at Riksantikvaren 22. februar 2011 - i brev - skrev om Linaaegården at "vern av kulturminner med regional og lokal betydning må finne sin løsning etter bestemmelsene i plan og
 80. Jørn Holme: "– Av og til [...] føler [jeg] meg mer som en rockestjerne enn som en litt kjedelig byråkrat" (20.05.2011)
  ble gjennomført. Selv om han omtaler bygget som "en koloss i forhold til opplevelsen av kulturminner i Oslo", understreker Holme at det er byggets plassering som er hovedproblemet. - Det vi er
 81. Finmark: Politimester kaller planprosess galskap – Tana-ordfører raser (20.05.2011)
  kommuneansatte som kriminelle og hevder hensikten med reguleringsplanen er å beskytte samiske kulturminner. - Hun viser en skremmende holdning som politimester overfor den prosessen vi har gjort i Tana
 82. Oslo: Byantikvaren svarer på Kagges kritikk i Villa Dammann-saken – håper mediaoppmerksomheten kan skape sterkere bevissthet om andre, viktige vernesaker (11.05.2011)
  rundt denne saken kan bidra til å ta vare på miljøet rundt tilsvarende kulturminner. Selv om det bare finnes én Villa Dammann, blir kulturminner av like høy verdi
 83. Karl Gervin foreslått som ny leder i Fortidsminneforeningen – tidligere NAL-president Ketil Kiran er også foreslått inn i ledelsen (06.05.2011)
  få det norske folk til å skjønne verdien av kulturarv generelt – og kulturminner spesielt, understreker kandidaten til ledervervet. Han forteller videre at noe av det mest
 84. Krass kritikk av riksantikvar Jørn Holmes vernepolitiske linje – beskyldes for kunnskapsløshet, ansvarsfraskivelse og unnfallenhet (04.05.2011)
  lokalmyndigheter er sterkt skeptiske til verneinteressenes argumenter for varig vern av utsatte kulturminner. Vi tok kontakt med Riksantikvaren i dag for å få en kommentar til saken, og
 85. Oslo: Byantikvaren med oversikt over utdeling av tilskudd til kulturminner i byen – det kommunale tilskuddet skal være rekordstort, men behovet et fortsatt langt større enn tilskuddspotten (30.04.2011)
 86. Troms: Fylkesrådet prøver "vingeklippe" fylkeskonservatoren – riksantikvar Jørn Holme er meget kritisk (28.04.2011)
  vi at i saker hvor det utøves skjønn, og som ikke dreier som om automatisk freda kulturminner, må avgjøres fylkespolitikerne, hevder hun, og sier at Fylkesmannen gjerne kunne
 87. Riksantikvaren har delt ut 36 millioner kroner til kulturhistorisk sentrale industrianlegg rundt om i landet (18.04.2011)
  Atlungstad ennå ikke er på den nasjonale prioriteringslisten over teknisk-industrielle kulturminner, men bevilgningen viser tydelig at Riksantikvaren – som nasjonal vernemyndighet – anser
 88. Seminarer, kurs og møter i april/mai 2011 – arrangert av andre enn Fortidsminneforeningen (18.04.2011)
  på Ås i Follo? Eller kanskje et seminar i Oslo-området om grøntanlegg som kulturminner, arrangert til ære for Mette Eggen som snart skal pensjoneres? Det er stadig vekk godt tilbod
 89. Hordaland: Steinalderkulturminner i fare på grunn av bygningsarbeid – og Bergen kommune skal ha fjernet verneverdig gjerde i Nygårdsparken (18.04.2011)
 90. Nordland: Statlige tilskuddskroner fordelt av fylkeskommunen - Vegaøyan får mest (06.04.2011)
  Brønnøysund Avis melder at Vega kommune har 400 000 kroner til kulturlandskap, kulturminner og forurensing – og at kommunen sterkt oppfordrer folk til å søke. Les hele
 91. Østfold: Vernekrefter sterkt skeptiske til planer om kolonihager på Jeløya i Moss – kulturminner og kulturmiljø sterkt inne i bildet (06.04.2011)
 92. Hordaland: Riksantikvaren har presentert ny fredningsmodell for Smelteverket i Odda – høster anerkjennelse fra lokalsamfunnet (01.04.2011)
  i både Hordaland og Telemark). - Fredningsomfanget for Odda smelteverk sikrer industrielle kulturminner av internasjonal og nasjonal verdi. Fredningen er realistisk i et økonomisk perspektiv, og
 93. Innlegg av riksantikvar Jørn Holme: Peker på at Norge har glede av kulturarvspenger og samarbeidprosjekter gjennom EØS (30.03.2011)
  at Norge – via EØS – satser stort på kulturarv i utlandet, men at norske kulturminner får alt for knappe bevilgninger. Vi bemerker at Hølaas ikke hadde noe mot
 94. Møre og Romsdal: Kristiansund kommune meld til politiet etter bygging av stort moloanlegg på Frei (24.03.2011)
  politietterforskning etter bygging av stort moloanlegg på Frei - eit område med viktige kulturminner, melder NRK Møre og Romsdal. Det er fylkets kulturvernavdeling som har gått til
 95. Masse interessante stillinger ledig i kulturminnevernet – blant annet jobben som fylkeskonservator i Sogn og Fjordane (24.03.2011)
  ut om få dager!Finnmark: Fylkeskommunen utlyser stilling som rådgiver (nyere tids kulturminner)Finnmark fylkeskommune utlyser en stilling som rådgiver (nyere tids kulturminner). Det dreier
 96. Oslo: Christian Ringnes' "kvinnepark" på Ekeberg møter motbør - noen mener kommunen ikke kan håndtere saken objektivt og upartisk (24.03.2011)
  som den også kalles, går gjennom et område med flere arkeologiske kulturminner, leser vi i papirutgaven som ikke er tilgjengelig på nett.Les hele saken i Dagbladet her
 97. Telemark: Rjukan-kulturminner kan bli transformert til IT-høyborg – digre investeringer aktuelle (18.03.2011)
  lenken. Les hele saken i Computerworld herLes hele saken i Computerworld herTelemark: Rjukan-kulturminner kan bli transformert til IT-høyborg – digre investeringer aktuelleI midten av mars ble
 98. Riksantikvaren har fordelt 42 millionar kroner til fartøyvern rundt om i landet (18.03.2011)
 99. Statsbygg foreslår vern av 293 bygninger knyttet til Kunnskapsdepartementets virkeområde (14.03.2011)
 100. Møre og Romsdal: Riksantikvaren til Sunnmøre for å diskutere Union-saken - håper å komme til enighet med utbygger og kommune om tilbygget på det ærverdige hotellet (07.03.2011)
 101. Sør-Trøndelag: Stor frustrasjon ved Norsk rettsmuseum over eierne i Justisdepartemenet – styre og daglig leder truer med å kaste kortene (28.02.2011)
  vilje til å følgje opp ansvaret for å formidle sin egen historie og sine egne kulturminner. - Som medlem av museets styre har jeg hatt anledning til å følge Norsk rettsmuseum
 102. Egypt: Landets høyprofilerte antikvitetsminister med sørgelig oversikt – det ble stjålet mer fra Kairo-museet enn først antatt – videre prøver landet å få turistnæringen på bena igjen (22.02.2011)
  åpnes igjen. Dette er selvfølgelig hyggelig for dem som interesserer seg for Egypts kulturminner og våger seg på et besøk i landet. Men for Egypt som sådan dreier det seg
 103. Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur sint på Håkon & Haffner – prosjektlederen sier at NRK absolutt tar kritikken med seg videre (22.02.2011)
  det vi oppfatter som Øfstis hovedpoeng, nemlig at historien om byplanlegging, arkitektur og kulturminner er så spennende at den hverken trenger tabloidisering eller skjønnmaling for å
 104. Stillinger ledig i kulturminne- og museumsbransjen – flere flotte jobber er utlyst på Svalbard, i Hordaland, Rogaland og Oslo (22.02.2011)
  holder på med rådgivning innen bygningsteknikk og arkitektur, landskapsarkitektur og kulturminner. Søknadsfrist 3. mars 2011.Les hele stillingsutlysningen hos Statsbygg herOslo: Byantikvaren
 105. Oslo: Fortidsminneforeningen raser mot kommunalt rivevedtak – høyst verneverdig husmannsstue går tapt fordi bypolitikerne viser unnfallenhet – og Sp-leder Navarsete somler med forskrift (18.02.2011)
  som vi kan forholde oss til. Dette er i strid med stortingsvedtaket og medfører riving av kulturminner som ellers kunne vært reddet. - - Det er svært viktig at departementet i sitt utkast
 106. Riksantikvar Jørn Holme vil ha en videreføring av Verdiskapningsprogrammet, som formelt ble avsluttet ved nyttår (18.02.2011)
 107. Ny verdensarvpolitikk skal utformes – kulturminnemyndighetene inviterer alle interesserte til å gi innspill på åpen blogg innen 15. mars (18.02.2011)
 108. Oslo: Frp-forslag om å rive blokker i Groruddalen skapte storm i helgen - men forslaget ble lagt dødt før partiets fylkesårsmøte fikk stemt over det (14.02.2011)
  Drabantbyblokkene i Oslo er i større og større grad blitt anerkjent som kulturminner med bevaringsverdi i seg selv. De forteller viktig Oslo-historie. Og de representerer utviklingen i
 109. Ledige stillinger: En liten flom av flotte stillinger lyst ut med søknadsfrist i løpet av de neste ukene (14.02.2011)
  (den ene er knyttet til treårsprosjektet "Et godt varp- strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder", den andre er en treårigengasjementstilling som
 110. Katastrofetall om pengebehovet for å ta vare på kirkene våre – kommunene mangler 10 milliarder (14.02.2011)
 111. Hedmark: Fortidsminneforeningen frykter at Hamars identitet forsvinner – etterlyser kulturminneplan som kommunen somler med (10.02.2011)
  av å vente på Hamars kulturvernplan)Debattinnlegg: Hamars identitet forsvinnerVern av kulturminner krever politisk vilje. Verneverdige bygninger og kulturmiljøer vil stadig stå i veien
 112. Egypt: Ukens uroligheter har satt kulturarvsfolket i en nervøs sinnsstemning – frykt for kulturødeleggelser både i Kairo og Alexandria (04.02.2011)
  Egypt på generelt grunnlag, men vi må selvsagt melde om de tingene som har relevans for kulturminner og museer. Vi viser i den forbindelse til vår dekning hendelsene knyttet til Museet i Kairo
 113. Egypt: Opprøret fortsetter - både sivile og militære beskytter nå landets kulturskatter (31.01.2011)
  norsk egyptolog i Aftenposten). Aftenpostens Lotte Sandberg har dessuten skrevet en kommentar om kulturminner i krig, hvor hun understreker at hendelsene i Kairo-museet "skjerper bevisstheten om hva
 114. Polen: Holocaustdagen markert i Auschwitz 27. januar – og markeringen i Oslo leder til diskusjon (31.01.2011)
  aller nederste lenken kan du lese hele innholdet i Fortidsvern 1/2005, hvor minoriteter og urfolks kulturminner i Norge sto i fokus. Også jødenes kulturarv ble behandlet. Les hele saken i
 115. Nordland: Hadsel kommune involverte ikke kulturvernavdelingen hos Fylkesmannen før byggingen av ny vannledning mellom Melbu og Stokmarknes – frykter ødelagte kulturminner (31.01.2011)
 116. Sparebankstiftelsen satser på kulturminner i 2011 – tenk ut gode søknader og kanskje du får en gave! (25.01.2011)
  arbeider innefor fire felter, hvorav ett dreier seg om støtte til aktiviteter som har med kulturminner og folkeopplysning å gjøre. Med folkeopplysning mener man formidling, opprustning av
 117. Trøms: Nansen-Amundsen-året i gang for alvor - haugevis av markeringer planegges i hele landet (25.01.2011)
 118. Hedmark, Oslo og Nordland: Spennende arrangementer i kjømda – ta deg tid til å få litt solid, faglig påfyll (25.01.2011)
  og litt etter arrangerer direktoratets Utviklingsnett et dagsseminar om dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljøer, og dessuten et kurs med følgende tema: Hus og landskap i et
 119. Jørn Holme strammer opp fylkeskommuner som ikke vil fremme innsigelser mot kommunale planer – truer med å overføre fylkenes kulturminnemyndighet til Fylkesmannen (21.01.2011)
  tørre å overprøve kommunene når de ikke tar nok hensyn til nasjonale kulturminner, sier riksantikvar Jørn Holme i en halvsides sak i gårsdagens utgave av Kommunal
 120. Østfold: Fylkesarkeolog anmelder skogsarbeidere for kulturminnekriminalitet – og de er kjempelei seg for at de ikke visste hva de gjorde (21.01.2011)
  altså den som tar ut skogen som har ansvaret for å finne ut om det befinner seg fredede kulturminner i området, forteller hun. Firmaet som skogsarbeiderne jobber for, legger seg fullstendig
 121. Kulturminnefondet har søknadsfrist 1. februar 2011 - i år satses det på by og tettsted, kystkultur og industrikultur (18.01.2011)
  Dermed vil vi minne alle våre lesere med gode prosjekter knyttet til vern og vedlikehold av kulturminner om å tenke gjennom om man muligens bør søke fondet om støtte. Det tar
 122. Buskerud: Uenighet om hvor mye verneverdig bebyggelse som kan "handles bort" for å få utvidet sykehuset i Drammen (07.01.2011)
  av sykehuset i Drammen med et falkeblikk. Dagens sykehusanlegg er omgitt av en rekke verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Noen mener imidlertid at oversikten over de offentlige eiendommer rundt
 123. Ledig stilling hos Riksantikvaren i Oslo: Spesialbibliotekar med hovedansvar for Kulturminnesøk-tjenesten (07.01.2011)
  Kulturminnesøk er publikumsrettet og inneholder bilder og informasjon om ulike fredede kulturminner i Norge. Søknadsfrist for interesserte kandidater er 17. januar 2009. Les hele utlysningen
 124. Finnmark: Avinor risikerer å måtte betale 4 millioner kroner for å ha rasert kulturminner under utvidelsen av Vadsø lufthavn i 2007 (07.01.2011)
 125. Rogaland: Alle har hørt mye om Avaldsnes den siste tiden - Morgenbladet forklarer hvorfor (30.12.2010)
  grep om hvordan man skal utnytte det latente potensialet av interessante historier som ligger i kulturminner, hva enten de graves fram av jorden eller de allerede synes over bakken. De to personene heter
 126. Nord-Trøndelag: Oppstuss om hodeskaller fra Mære kirke som ble funnet på 1960-tallet – gunstige ringvirkninger av kulturminneplansarbeid (30.12.2010)
  lokalbefolkningen til å skjønne at de i fellesskap forvalter en enorm rikdom av kulturminner og kulturmiljøer. Ja, Østerås mener ifølge Trønderavisa at
 127. Mange priser til ildsjeler i kulturminnevernet delt ut på slutten av 2010 (30.12.2010)
  kultur og idrett. Nipen ble berømmet for den store innsatsen han har lagt ned i bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i Telavåg. Les hele saken på nettstedet til Hordaland
 128. Fortidsminneforeningen har fått lokallag i Hallingdal (23.12.2010)
  fra Ål er også styremedlem. Hun er arkeolog og jobber med tidligere tiders kulturminner i Buskerud fylkeskommune. Audun Moen er opprinnelig fra Flå, men er nå bosatt i
 129. Akershus: Sandvika stasjon i Bærum gjenåpnet –140 år gamle kulturminner totalrenovert av Entra og satt i ny bruk (23.12.2010)
 130. Oslo: Janne Wilberg ny byantikvar i hovedstaden (21.12.2010)
  en tydelig leder, og har solid faglig bakgrunn og erfaring til å lede kommunens arbeid med kulturminner, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H). Byantikvaren har en viktig
 131. Polemikken mellom Miljøverndepartementet og Kaupanger Hovedgård fortsetter (21.12.2010)
  myndigheter. Han mente også at det var svært problematisk at private eiere av viktige kulturminner måtte være svært "proffe" søknadsskrivere for å få
 132. Sogn og Fjordane: Fylkespolitikere med kulturminneinnsigelser for første gang på 20 år (17.12.2010)
  er meget avhengig av at fylkespolitikere bruker sin innsigelsesrett aktivt i saker hvor viktige kulturminner er truet i kommunal saksbehandling. Les hele Fylkesutvalgets protokoll 15.12.2010 her
 133. NVE med flott bok om kraftoverføringens kulturminner – og slår et slag for "monstermaster" som kulturminnekategori (17.12.2010)
  Prosjektet "Kraftoverføringens kulturminner" i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble avsluttet med seminar i Oslo og
 134. Riksantikvaren krever mer politisk mot fra fylkeskommunene – understreker at han egenhendig ikke kan redde alle kulturminner som er truet (14.12.2010)
  ridder på hvit hest" – kort og godt en person som skal storme fram og redde alle kulturminner i nød. At dette ikke alltid er like lett, går fram av det faktum at riksantikvaren
 135. Akershus: Glimrende mediearbeid i Bærum av Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus – gir både ros og ris til kommunen (14.12.2010)
  roser Bærum kommune for kulturminneplanen, men er samtidig bekymret for at kulturminner forsvinner". Vi syns dette er en glimrende måte å bruke foreningsinternt stoff
 136. Buskerud: Fylkesmannen ga ikke medhold til Fortidsminneforeningen i Furuheim-saken - nå er bare Riksantikvaren som kan hindre riving (10.12.2010)
  av bygninger. Foreningen har rettslig partsinteresse og dermed klagerett i saker som omhandler kulturminner. Vi påklager vedtaket med bakgrunn i saksbehandlingsfeil (1), at den omsøkte
 137. Telemark og Oppland: Riksantikvaren med pilotprosjekt som skal gi deg kulturminneinfo om stedet du er på – rett i øret eller rett på skjermen (10.12.2010)
  og naturreisen". Prosjektet går i korthet ut på at man skal samle info om kulturminner og andre interessante steder i den aktuelle kommune (bilder, tekst, fortellinger, muligens
 138. Statsbudsjettet: Konturer av samling blant opposisjonspartiene på kulturminnefeltet – men regjeringen bruker flertallsmakten (08.12.2010)
  står samlet om å ønske en skattepakke for private eiere av viktige kulturminner og de ønsker også at Norsk kulturarv skal få grunnstøtte fra
 139. Riksantikvarens oppfordring til å la private eiere av viktige kulturminner slippe kommunal eiendomsskatt setter dagsorden flere steder i landet (08.12.2010)
 140. Sentral "fredet eier" i Gudbrandsdalen: – Ikke fornøyd med statens vilje til å åpne lommeboka, ikke fornøyd med utviklingen av Riksantikvar-embetet (08.12.2010)
  Hun tar sin frustrasjon over dårlige rammevilkår for private eiere av fredede kulturminner ut på riksantikvar Jørn Holme. Hun er glad for at han synes godt i mediebildet, men er
 141. Hedmark: Holme begeistret de folkevalgte – og hadde stor ekstrabevilgning til Atlungstad brenneri (08.12.2010)
  veritabelt vekkelsesmøte. - Riksantikvar Jørn Holme skrøt uhemmet av Hedmarks kulturminner da han møtte fylkespolitikerne, meldes det på fylkeskommunens hjemsted. Og da kan man
 142. Østfold: Hyttebygger frikjent for brudd på kulturminneloven – retten mente at det ikke var bevist at han hadde ødelagt kulturminner i Skjeberg (01.12.2010)
 143. Akershus: Klagesak om garasjebygging I Enebakk – Miljøverndepartementet lar den blir bygget, selv om Riksantikvaren har protestert (01.12.2010)
 144. Oslo: Norsk maritimt museum stenger for publikum til neste år – Fremskrittspartiet mener dette er en skandale (30.11.2010)
  hele det siste tiåret har gjort seg selv til den fremste parlamentariske talsmann for alle kulturminner som kan flyte på vannet, er meget bekymret over situasjonen. - Det er uakseptabelt at
 145. Jørn Holme slår et slag for skattefritak for private eiere – så lenge det er kommunene som må bære provenytapet (30.11.2010)
  den samlede bygningsmassen i Norge. I tillegg kommer bevaringsregulerte eiendommer og andre utpekte kulturminner. Vi antar at det samlet vil utgjøre under 1 prosent av antall bygninger i landet. For den
 146. Vestfold: Fredag får vi vite om Norge vil prøve å gjøre vikingtidskulturminner til verdensarv (24.11.2010)
  vi ikke nå slå fast at vikingarven i Norge – kanskje særskilt knyttet til kulturminner i Vestfold – blir verdensarvkandidat, men for å være helt ærlig: Hvem tror
 147. Riksantikvaren argumenterer for skattekutt i kommunene for private eiere av fredede og bevaringsregulerte hus (24.11.2010)
  få fritak fra eiendomsskatt. Men den politiske viljen til å gi private eiere av viktige kulturminner skattefordeler, har vært svært liten hos sittende regjeringer i hele det tiåret
 148. Norge har fredet Jan Mayen – det er mer kulturarv der oppe enn mange tror (24.11.2010)
  flora og fauna. Men det presiseres av Miljøverndepartementet at også en rekke kulturminner vil nyte godt av fredningen. - Til tross for begrenset størrelse og isolert beliggenhet har
 149. Hedmark: Sto fram som "stolt kulturminnekriminell" på Internett – men Høyesterett mener vedkommende fortsatt skal få være anonym (17.11.2010)
  for å finne ut om det er noen eier eller hvem som er eier, er følgende løse kulturminner som kommer for dagen tilfeldig, ved funn, ved utgravninger eller på annen måte statens
 150. Vernetopp med krass kritikk av riksantikvar Jørn Holmes manglende vilje til å frede truede kulturminner (17.11.2010)
  være aktiv nok når det gjelder å bruke fredningsinstituttet for å redde kulturminner som trues av "rivningskåte utbyggere, sterke næringsinteresser og svake
 151. Kronikk: Hardt skyts fra Kaupanger Hovedgård - mener staten krever at private eiere av viktige kulturminner må være "profesjonelle søknadsskrivere" (17.11.2010)
  er du?Det er ingen tvil om at statsbudsjettet er bedrøvelig lesning for eiere av fredede kulturminner og tilhengere av et sterkt kulturminnevern. Situasjonen blir ikke mindre alvorlig sett i lys av de
 152. Oslo: Milliardæren Olav Thon vil helst ha revet en rekke verneverdige bygninger i indre by, og kan ikke fatte at det skal være så vanskelig å få gjennomført dette (17.11.2010)
  og milliardæren Olav Thon en veritabel smørbrødliste over verneverdige kulturminner som han helst skulle ha revet i indre by i hovedstaden. Han har prøvd seg med
 153. Oslo: Lotte Sandberg stiller spørsmål ved kulturminnemyndighetenes håndtering av svær utbyggingssak på nabotomta til Villa Dammann (10.11.2010)
  Lotte Sandberg har skrevet en interessant sak i sin avis om fredning av nyere tids kulturminner og hvordan de forvaltes. Hun tar utgangspunkt i en av de mest omtalte fredningene i hovedstaden fra
 154. Lederen i Fortidsminneforeningen i Vestfold erklærer seg som en av riksantikvarens "surpomper" – og han er stolt av det (10.11.2010)
  som kjempet for vern av de mer tradisjonelle kulturminnekategorier – gamle og ærverdige kulturminner i by og bygd som ofte hevdes å være "overrepresentert" på
 155. Nordland: Fylkeskommunen gir Bodø kommune skrape for dårlig skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner knyttet til "Fotefar mot nord" (10.11.2010)
  "Fotefar mot nord" var et formidlings- og tilretteleggingsprosjekt av kulturminner, som fant sted i landets fire nordligste fylker på 1990-tallet (Namdalen i
 156. Akershus: Miljøvernministeren har avvist klage på Riksantikvarens fredning av Skuibakken i Bærum (10.11.2010)
 157. Ny rapport om kirketilstanden: Fortsatt svært store sikkerhets- og vedlikeholdsutfordringer (05.11.2010)
  noen storstilt opprustning av den bygningsmassen som kommunene har ansvar for, og spesielt da ikke kulturminner som kirker og museer. Om dette skyldes at statens krav til tjenestetilbud er for omfattende (slik
 158. Ledige stillinger: Hordaland fylkeskommune og Riksantikvaren (02.11.2010)
  Hordaland fylkeskommune har ledig stilling som rådgiver for nyere tids kulturminner, leser vi på fylkeskommunens nettside. Man søker en utadvendt person med stor
 159. Bondelaget krever at eiere får skattefradrag for vedlikehold av fredede kulturminner (02.11.2010)
 160. Fortidsminneforeningen kritiserer kommunalministeren for å somle med forskrift som skulle bidra til å stanse "spekulativt forfall" (28.10.2010)
  i kulturminnevernet at Senterpartiet – av hensyn til norske bønder og de kulturminner disse har ansvar for – opptrer som en bremsekloss når det gjelder å få
 161. Lars Sponheim legger en bredside til for landbrukskulturminner – utfordrer regjeringen til handling (28.10.2010)
 162. Kristelig folkeparti krever at Erik Solheim (SV) kommer i Stortinget og forsvarer sin kulturminnepolitikk – interpellasjon innlevert i dag (22.10.2010)
  lyder i sin helhet: Ved behandlingen av St. meld. nr. 16 (2004-2005) "Leve med kulturminner" (også kalt Kulturminnemeldinga, red.anm.) satte Stortinget som nasjonalt
 163. Statsbudsjettet: Fortidsminneforeningens generalsekretær fastholder kritikken mot regjeringens forslag til kulturminnebudsjett i høringer på Stortinget (22.10.2010)
  resultatmål nr 1 for kulturminnepolitikken at det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller, skal
 164. Oslo: Krise på Bogstad gård i Sørkedalen – et av våre aller mest herskaplige kulturmiljøer er på "konkursnivå" (22.10.2010)
  Det snakkes mye om kulturminner og verdiskapning i det norske kulturvernet om dagen. Men situasjonen til vakre Bogstad gård i
 165. Hedmark: Vil flytte Prøysens barndomshjem til Sjusjøen (22.10.2010)
  som aparte? Ikke gjør det, for vi har lagt merke til at forståelsen for å bevare kulturminner på sitt opprinnelige sted har langt svakere forankring i folket enn man skulle trodd.
 166. Jørn Holme forsvarer vern av norsk samtidsarkitektur i verdensklasse (15.10.2010)
  Holme har i Aftenposten understreket at hans direktorat er ansvarlig for å ta vare på kulturminner fra ulike epoker. – Dette gjelder ikke minst framstående moderne arkitektur. Vi har
 167. Oppland: Riksantikvar Holme skapte begeistring i fylkestinget – og politikerne banket enstemmig gjennom at de skulle utarbeide viktig strategi (15.10.2010)
  var en stor ressurs for utviklingen av næringslivet. Ifølge riksantikvaren handler kulturminner om kunnskap, opplevelse og ikke minst bruk, skriver fylkeskommunen, og skriver at Holmes budskap
 168. Akershus: Universitetet på Ås har enorme kulturminneutfordringer – sviktet av regjeringen i og statsbudsjettet for 2011 (15.10.2010)
 169. Buskerud: Ny rivesak på agendaen i Gol kommune (15.10.2010)
  et planarbeid som skal settes i gang, eller fordi fylkeskommunen og kommunen sine eigne planverk om kulturminner og gamle bygninger tilsier at de aktuelle bygningene bør vernes. En av bygningene som
 170. Vestfold: Fylkets arkeologer er i front med nye metoder (15.10.2010)
  LBI-prosjektet spor av noe som kan være båtgraver, langhus og 733 ukjente kulturminner uten å ha satt spaden i jorda. Nå etterprøver arkeologene i Vestfold de
 171. Statsbudsjettet: Kritikken mot Solheims innsats for kulturminnevernet i 2011 tiltar i styrke – selv riksantikvaren kritiserer (11.10.2010)
  Og om noen skulle være i tvil om at budsjettet røper manglende satsing på kulturminner, så rykket riksantikvar Jørn Holme ut med en meget klar melding til landets
 172. Nord-Trøndelag: Holme begeistret fylkestinget under sitt besøk i forrige uke (11.10.2010)
  både at fylkeskommunen tar mer ansvar på kulturminnefeltet, er flinkere til å se kulturminner som en ressurs i næringsutviklingen, blir mer stolte av sine kulturminner og slutter med
 173. Statsbudsjettet: Skatte- og avgiftsincentiver for private eiere av kulturminner blir viktige i diskusjonene framover (11.10.2010)
  statsbudsjettsammenheng fremme forslag om at man endrer skatte- og avgiftsreglene slik at eiere av kulturminner kan skrive av vedlikeholdsutgifter på skatten. Frp har, i likhet med Venstre, Krf,
 174. Kulturminner ikke nevnt i verken trontalen, meldingen om rikets tilstand eller trontaledebatten (11.10.2010)
 175. Aust-Agder: Foreningshøvding fra Bergen redder nedslitt gammelt hus i Tvedestrand (11.10.2010)
  i kast med en innsats av den typen han planlegger: - Vi mister allerede 1-2 prosent av våre kulturminner hvert år, og den utviklingen vil både kommunen og jeg være med å
 176. Fortidsminneforeningen krever ryddesjau i kulturminneforvaltningen – Frp tar saken opp med miljøvernministeren (11.10.2010)
  fredet, og forvalter «Plan- og bygningsloven som er den viktigste loven for vern av de fleste kulturminner. Fylkeskommunen tar seg av kulturminnene og verner dem som de mener bør tas vare på.
 177. Kronikk: Andenæs advarer mot å forsøke å frede samtiden i alt for stor grad (11.10.2010)
  - etter hans mening – bør være svært forsiktige med å frede samtidskulturminner. - Fordi fredning er sterkeste virkemiddel, vil en fredning som ettertiden ikke finner
 178. Sogn og Fjordane: Samferdselskulturminner i Lærdal forfaller (11.10.2010)
  og kongeveien forbi Galdane til Sjurhaugen utgjør til sammen en gruppe samferdselskulturminner som ruver i lokal-, regional- og nasjonal sammenheng. Riksantikaren har – ifølge
 179. Statsbudsjettet: Fortidsminneforeningen mener Solheims kulturminnebudsjett er dårlig (05.10.2010)
  ikke godt nok opp sitt overordnede nasjonale ansvar for verneverdige og fredede bygninger. Viktige kulturminner kan gå tapt, og det er en fare for at de nasjonale resultatmålene som Stortinget har
 180. Statsbudsjettet: Finansdepartementet foreslår endringer i eiendomsskatten – gir kulturminnevernet en anledning til å kjempe for gammel fanesak (05.10.2010)
  hus fra å betale kommunal eiendomsskatt. Kommunene har mulighet til å gi eiere av kulturminner fritak fra eiendomsskatt, men ingen plikt til dette. Det er altså dette foreningen har
 181. I morgen kl. 10.00 kommer statsbudsjettet! (04.10.2010)
  Får Riksantikvaren mer penger til å dele ut til eiere av fredede og verneverdige kulturminner? Blir det satt av flere penger til Kulturminnefondets grunnkapital? Kommer det noen overraskende
 182. Oslo: Byrådet blir anklaget for svak kulturprofil på sitt budsjettopplegg for 2011 – men godbiter finnes også (04.10.2010)
  Det virker som om disse pengene skal gå til bygninger som har en eller annen status som kulturminner, men enkeltbygninger er ikke nevnt ved navn. Videre skal Vestre Gravlunds gamle kapell, tegnet av
 183. Buskerud: Mild dom i sak om kulturminnekriminalitet på Kongsberg (04.10.2010)
 184. Ny rapport om hvordan klimaendringene truer norske kulturminner (04.10.2010)
  Fokuset er på klimaendringenes innvirkning på vår sektor, og her er kulturminner i både innland og kystlandskap i faresonen. Riksantikvaren sier: Over 80 % av fredede hus i
 185. Telemark og Hordaland: Myndighetene setter i gang arbeidet med søknaden om å få Rjukan-Notodden og Odda/Tyssedal inn på Verdensarvlisten (21.09.2010)
 186. Oslo: Bondelaget kritisk til strategisk plan for arkelogiske kulturminner og -miljø (21.09.2010)
  mener i en høringsuttalelse at "Strategisk plan for forvaltning av arkeologiske kulturminner og miljøer 2010-2020" ikke tar hensyn til grunneiernes rolle, heter det på
 187. Oslo: Sju søkere til stillingen som byantikvar (21.09.2010)
  på søkerlista er Christian Borhaven (Oslo, 53), som i lang tid har jobbet med kulturminner i Forsvarsbygg. Den fjerde kjente søkeren er Veronica Heltzen (Frogn, 27), som har en
 188. Møre og Romsdal: Herøyprotestene når riksavisene (13.09.2010)
  som ikke vil betale for å få lov til å ødelegge kommunens kulturminner har nå rullet videre til VG, hvor Høyre-ordføreren får smelle til med en
 189. Møre og Romsdal: - For lite midler til byene fra Kulturminnefondet (07.09.2010)
  mye av midlene går til bygninger som er fredet – "støtten til fredede kulturminner skal kun ligge på omtrent en tredjedel", sier Anker.
 190. Riksantikvaren med ny veileder om plan- og bygningsloven (31.08.2010)
  hvordan den nye lovens bestemmelser "kan nyttes som et godt verktøy for vern og bruk av kulturminner, kulturmiljøer og landskap". Veilederen er utarbeidet med tanke på kommuner,
 191. Oppland: Norge mangler utdanning for praktisk vernearbeid – det nærmer seg krise (22.08.2010)
 192. Oslo: Sørensen lover økt satsing på fredede hus (08.08.2010)
 193. Oppland: Vil selge og flytte fredede hus (08.08.2010)
 194. Oslo: Riksantikvarens fotokonkurranse (08.08.2010)
  I sommer har Riksantikvaren hatt en fotokonkurranse, der brukerne selv kan bidra med bilder av kulturminner. Vi oppfordrer gjerne om å bidra!
 195. Sør-Trøndelag: Pilgrimsleden med oppfrisket nettsted (13.06.2010)
  innenfor kulturminnevernet, og skal gjøre det lettere for folk å ta del i lokale kulturminner langs de seks ledene til Nidaros.
 196. Hordaland: Stilling ledig i Fortidsminneforeningen Hordaland avdeling (26.05.2010)
  og Hordaland avdeling arbeider med å formidle kunnskap og forståelse for verdien av kulturminner i lokalmiljøet, å bevare verneverdige kulturminner i vårt distrikt, samt drive
 197. Akershus: Hølen skole vedtatt revet med knappest mulig flertall (05.05.2010)
  av Hølen skole i Vestby, skriver Moss avis. Fra fylkeskommunens avdeling for nyere tids kulturminner varsles det derimot at kampen ikke er over. De sender saken videre til riksantikvaren, ettersom de
 198. Oslo: Teknisk-industrielle kulturminner får referansegruppe (05.05.2010)
  Statssekretær Heidi Sørensen skal lede en referansegruppe for teknisk-industrielle kulturminner, skriver Miljøverndepartementet på sine nettsider. Gruppen skal sikre at disse
 199. Hedmark: Kulturminner tilpasset en annen tid – storgårdene smulder opp (07.04.2010)
 200. Vest- og Aust-Agder: Barnevandrernes kulturminner (28.03.2010)
 201. Oslo: Vil ha "universell utforming" av kulturminnene før 2025 (28.03.2010)
  råd for likestilling av funksjonshemmede ber riksantikvaren ta ansvar for at alle landets kulturminner skal bli tilgjengelig for funksjonshemmede innen 2025. I et brev foreslår rådet at
 202. Buskerud: Holme roser fylkeskommunen (22.03.2010)
  Riksantikvar Jørn Holme roser Buskerud fylkeskommune for arbeidet med kommunedelplaner for kulturminner. En plan for Hurum kommune er fullført, mens tilsvarende planprosesser er i gang i Ål,
 203. Smertefulle kulturminner (22.03.2010)
 204. Oslo: Etterlyser kandidater til Claus Helbergs minnepris (13.03.2010)
  grad har gjort en innsats eller satt i gang tiltak for å bevare og/eller levendegjøre kulturminner i skog og fjell. Prisen vil for 2010 bli delt ut i forbindelse med markeringen av Norsk Turisme 200
 205. "Om 80 år vil landet ikke lenger ha noen bygninger oppført før 1900" (03.02.2010)
  dystre spådommen blir forhåpentligvis aldri realitet, men illustrer i hvilket tempo kulturminner forsvinner i dag. Årlig forsvinner mellom 1 og 1,5% av bygninger fra før 1900.
 206. Venstre vil satse mer på kulturminner (03.02.2010)
  at det skal utarbeides en skatte- og avgiftspakke som skal styrke bevaringen og istandsetting av kulturminner i privat eie, slik at medgåtte ressurser for å ta vare på viktige verdier kan
 207. Oppland: Ledig stilling som kulturvernkonsulent i Oppland fylkeskommune (26.01.2010)
  kulturvern i Oppland fylkeskommune har ledig fast stilling som kulturvernkonsulent for nyere tids kulturminner. Søknadsfristen var satt til 21.01., men pga relativt liten respons, er den nå
 208. Erik Solheim om kulturminnedebatten (20.01.2010)
  Kulturminnedebatten må dreie seg om hvilke kulturminner staten på vegne av fellesskapet skal ta vare på, ikke om retten til å kalle noe
 209. Svalbard: Kulturminnene fra fortida vaskes bort (20.01.2010)
  vasket på sjøen på grunn av klimaendringene. Snart kan det samme skje med kulturminner i resten av Norge. Les hele saken i Dagsavisen.
 210. Akershus: Mulig etterspill for Nordli-saken? (20.01.2010)
  få betydning for kulturminneplanenes status i kommunene, for fylkeskommunenes forvaltning av kulturminner (som Riksrevisjonen nylig har kritisert i en rapport) og for Riksantikvarens mulighet til å
 211. Nord-Trøndelag: "Taliban" på Husbyåsen (19.12.2009)
  sitt opprinnelige sted, og at praksisen med flytting fører til manglende respekt for kulturminner.
 212. Oslo: Debatten om Kulturminneåret ruller videre (08.12.2009)
  skriver de – "det har vært et år for meningsdannelse og forståelse av kulturminner og fortid – for folk flest og samfunnet som helhet".
 213. Oslo: Kulturminnedatabase for alle! (08.12.2009)
  publikum utenom forvaltning og forskning også tilgang til det interaktive kartet med Norges kulturminner. Prøv kulturminnesøket her!
 214. Vestfold: Sandefjord kåret til årets friluftskommune (27.11.2009)
  Sandefjord er kåret til "Årets friluftskommune 2009 – med vekt på kulturminner". Rauma og Asker kommuner delte 2. plassen i kåringen. "Gjennom et stort
 215. Akershus: Nordli-saken kan få følger for forvaltningspraksis (06.11.2009)
  få et etterspill, og minner om at Riksrevisjonen for få måneder siden slo fast at kulturminner går tapt fordi styringen er for dårlig.
 216. Oslo: - Nordli illustrerer den vilkårlige forvaltningen av Norges kulturminner (24.10.2009)
 217. Hordaland: Solheim stopper reguleringsplanen for Kvalvåg (24.10.2009)
 218. Østfold: Frykter at kulturminner går tapt i Moss (21.10.2009)
 219. Oslo: Fortidsminneforeningen om statsbudsjettet i Kulturnytt (16.10.2009)
  Som tidligere omtalt er Fortidsminneforeningen skuffet over regjeringens moderate satsing på kulturminner i neste års statsbudsjett. Hør intervjuet med Fortidsminneforeningens
 220. Oslo: Regjeringserklæring med konkrete kulturminneplaner (10.10.2009)
  teknologi og sosialhistorie", og de vil "øke kunnskapen om arkeologiske kulturminner som kommer fram i dagen på grunn nedsmelting av breer og fonner i høyfjellet som en
 221. Vestfold: Fylkeskommunen vil rive kulturminner for å rekonstruere et annet (26.09.2009)
  Fortidsminneforeningen Vestfold avdelings nettsider. Det hører med til sjeldenhetene at kulturminner stilles opp mot hverandre på denne måten i Norge, og saken har derfor stor prinsipiell
 222. Kulturminneforskning i Schrödingers katt (22.09.2009)
  På NRKs nett-tv kan du nå se "Schrödingers katt" fra forrige uke, hvor kulturminner har en sentral plass. Både den nye teknologiske hverdagen for arkeologene, og den
 223. Møre og Romsdal: Stranda kommune vil utsette kulturminneår-fredning av badehus (18.09.2009)
  Hellesylt i Stranda var utpekt som en av Riksantikvarens 12 fredninger av "dagliglivets kulturminner" i Kulturminneåret. I siste liten før den planlagte seremonien 2. oktober,
 224. Vest-Agder: Saksøker staten etter ja til vindmøller (16.09.2009)
  har vært negative til planene. Både sårbar natur, kulturlandskap og kulturminner er i fare dersom planene blir gjennomført, hevder aksjonistene.
 225. Svalbard: Sopp truer kulturminner på Svalbard (16.09.2009)
  Det polare klimaet på Svalbard beskytter ikke kulturminner mot råtesopp, og et mulig varmere klima vil kunne få alvorlige konsekvenser også
 226. Oslo: Debatt om kulturminnevernets organisering (10.09.2009)
  Olav Åmås har tatt til orde for å flytte det øverste ansvaret for faste kulturminner fra Miljøverndepartementet over til Kirke- og kulturdepartementet. Fungerende riksantikvar
 227. Oslo: Kulturminner tema i Arkitektur N (10.09.2009)
 228. Hedmark: Statens bymiljøpris til Kongsvinger (07.09.2009)
  Statens bymiljøpris til Kongsvinger. Kommunens målbevisste innsats for å bruke kulturminner i byplanleggingen påskjønnes med en sjekk på 250.000 kroner, og skal inspirere
 229. Vestfold: Lokale kulturminner på nett (07.09.2009)
 230. Hordaland: Riksantikvaren med stor bevilgning til sikring av kulturminner på Smelteverkstomta i Odda (03.09.2009)
 231. Møre og Romsdal: Det har vært en mindre brann på hotellet Villa Nordangdal i Hellesylt (03.09.2009)
  I helgen har det vært brann i hotellet Villa Norangdal. Hotellet huser kulturminner og rommene er designet i ulike stiler, fra jugendstil via art deco og til skandinavisk design.
 232. Rogaland: Riksantikvaren med innsigelse mot boligbygging på Perestranda på Karmøy for å sikre tre freda kulturminner fra bronsealder/jernalder (21.08.2009)
 233. Svalbard: Spesialister på råtesoppangrep har fått tillatelse til å ta prøver av en rekke fredete bygninger og ruiner – vil forhåpentligvis bidra til å redde kulturminner (13.08.2009)
 234. Statsbygg søker kulturminnerådgiver ved sitt hovedkontor – søknadsfrist: 18. august (15.07.2009)
 235. Oppland: Pilotprosjekt i Valdres skal undersøke hvordan kulturminner og kulturlandskap rundt stavkirker kan tas bedre vare på (15.07.2009)
 236. Hordaland: Kulturminner i Odda skadet - fylkeskultursjefen vil ha bedre sikkerhet på smelteverkstomten i Odda (15.07.2009)
 237. Miljøstatus for 2009 publisert – med eget kapittel om kulturminner (15.07.2009)
 238. Hedmark: Kongsvinger fikk Bymiljøprisen for aktivt bruk av kulturminner (10.07.2009)
 239. Unesco-rapport dokumenterer betydelige skader på kulturminner i Babylon som følge av amerikanernes krigføring i Irak i 2004 (10.07.2009)
 240. Telemark og Hordaland: Industrihistoriske kulturminner i Rjukan, Notodden, Odda og Tyssedal mulig ny verdensarv (26.06.2009)
 241. Hellas: Nytt museum åpnet ved Akropolis i Athen – striden om tilbakeføring av kulturminner fra Storbritannia blusser opp igjen (26.06.2009)
 242. Gunnar Kvassheim (V) skeptisk til at Kulturminnefondet skal gi tilskudd til fredede kulturminner - Erik Solheim (SV) gir en åpning for å endre reglene etter høring (19.06.2009)
 243. Nord-Trøndelag: Stjørdal kommune med samarbeidsavtale med Norsk Kulturarv om profilering av kulturminner (19.06.2009)
 244. Kulturnytt med innslag om at klimaendringene truer norske kulturarv – det finnes ikke en oversikt over hvor mange kulturminner det gjelder (16.06.2009)
 245. Møre og Romsdal: Arkeologer fant "sensasjonelle kulturminner" – det planlagte tunnelpåhogget på Vågstranda i Rauma kommune må flyttes (12.06.2009)
 246. Kulturminneåret 2009 har lansert eget prosjekt for åttendeklassinger: "Kulturminner på reise" (12.06.2009)
 247. Troms: Strid om "krigshistorisk minnelandskap" ved Lapphaugen i Lavangen – fredede samiske kulturminner kan være ødelagt (10.06.2009)
 248. En rekke radikale vedtak på Fortidsminneforeningens landsmøte – miljøvernministeren tas i skole (07.06.2009)
  nasjonale myndigheter har satt for kulturminnepolitikken, er å redusere tapet av verneverdige kulturminner til under 0,5 prosent årlig innen 2020.I en resolusjon sa foreningens landsmøte: - Det
 249. Fortidsminneforeningen: Dagliglivets kulturminner forsvinner - Solheim må handle nå! (07.06.2009)
  nasjonale myndigheter har satt for kulturminnepolitikken, er å redusere tapet av verneverdige kulturminner til under 0,5 prosent årlig innen 2020. - Det er overveldende bevis for at kulturminnetapet i
 250. Fortidsminneforeningen: Kulturminnefondet må konsentrere seg om ikke-fredede kulturminner og få et nytt fond for "listeførte" kirker (07.06.2009)
  I dag finansierer nemlig Kulturminnefondet også prosjekter som går til fredede kulturminner og kulturmiljøer, og det benyttes også til å finansiere Verdiskapningsprogrammet
 251. Fortidsminneforeningen: - Kvadraturen i Oslo må utvikles – men det må skje på kulturminnenes premisser (07.06.2009)
  og en tilbakeføring av disse vil gi mange boenheter uten å ødelegge viktige kulturminner. I handlingsplanen fremholdes boligprosjektet "Posthuset" som en vellykket
 252. Oslo: Kulturminneårets viktigste politikerdebatt går av stabelen i fredag (03.06.2009)
  ikke godt nok opp sitt overordnede nasjonale ansvar for verneverdige og fredede bygninger. Viktige kulturminner kan gå tapt, og det er en fare for at de nasjonale resultatmålene som Stortinget har
 253. Oppland: Nasjonal kulturlanskapspris tildelt Norherad i Vågå (03.06.2009)
  innslag av fredede jordbruksbygninger og et variert kulturlandskap som er svært rikt på kulturminner og har internasjonale verneverdier knyttet til planter og sopp i kulturmark. Det var i skarp
 254. Telemark: NIKU har undersøkt kulturminner ved Møsvatn og Mårvatn fra fly (03.06.2009)
  uker er tredimensjonale digitale bilder som avslører flere tusen år gamle historiske kulturminner, de som ligger synlig i terrenget, men også de som ligger skjult under vegetasjonen,
 255. Husk å melde inn arrangementer til kulturminnedagen før 15. juni (27.05.2009)
  et nasjonalt kulturminneår, og minner om at årets tema er "vann og dagliglivets kulturminner". Besøk kulturminnedagens nettsted herLes hele saken hos Riksantikvaren her
 256. Samarbeid mellom Oppland fylke og Sametinget om samiske kulturminner og kulturmiljøer (27.05.2009)
  til at man går inn for en slik avtale, er de senere års registreringer av samiske kulturminner fra forhistorisk tid ved Aursjøen i Lesja kommune og i Vestre Slidre kommune i Valdres.
 257. Hordaland: Fylkeskonservatoren frarår riving av kulturminner i Odda (20.05.2009)
 258. Finnmark: Fylkeskommunen med midlertidig fredning av viktig kulturminneanlegg i Alta (20.05.2009)
  interiør. Formålet med fredningen er å sikre muligheten til å vurdere om kulturminner og kulturmiljø har slike kvaliteter at fredningssak bør igangsettes.Les hele saken
 259. Helbergstiftelsen deler ut ny minnepris 20. juni – etterlyser gode kandidater (20.05.2009)
  grad har gjort en innsats eller satt i gang tiltak for å bevare og eller levendegjøre kulturminner i skog og fjell. Prisen består av en pengesum samt en adresse/diplom. Prisen vil for 2009
 260. Oslo og Sogn og Fjordane: Georadar og laser brukes til å kartlegge kulturminner (20.05.2009)
 261. Riksantikvaren klare til å følge opp initiativ for å få vikingtidskulturminner inn på Verdensarvlista – Marstein beroliger Vestfold (15.05.2009)
 262. Buskerud: Lier-gjennomgang viser høye tapstall for fornminner – 20 prosent tapt eller skadet i perioden 1964-2008 (15.05.2009)
  i samarbeid med Lier kommune arkeologiske registreringer i forbindelse med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. En slik helhetlig registrering er ikke gjort siden utarbeidingen av
 263. Miljøverndepartementet lover bot og bedring etter kraftig refs fra Riksrevisjonen (13.05.2009)
  ikke godt nok opp sitt overordnede nasjonale ansvar for verneverdige og fredede bygninger. Viktige kulturminner kan gå tapt, og det er en fare for at de nasjonale resultatmålene som Stortinget har
 264. Telemark: Småskolebygget på Lunde barneskole i Skien fredet (13.05.2009)
  fredet småskolebygget i forbindelse med sin fredningsaksjon for "fellesskapets kulturminner" i Kulturminneåret 2009. Det er første gang et av 1950-tallets skolebygg blir
 265. Lotte Sandberg med kommentar i Aftenposten om "spekulativt forfall" (13.05.2009)
  Et krafttak for å hindre at eiere av nedslitte, verneverdige kulturminner skal få lov til å la sine bygninger forfalle i det håp at de til slutt må
 266. Nytt verdiskapningsprogram lansert for naturarven – forskere tror på synergi med kulturminnevernets verdiskapningsprogram (13.05.2009)
  Miljøverndepartementet etablerte i 2007 "Verdiskapingsprogrammet for kulturminner" med 11 piloter over hele landet. Prosjektene koordineres av Riksantikvaren. Nå
 267. Vestfold: Kjempeinnsats fra frivillige i kulturminneregistering i Sande (13.05.2009)
  og våren har gjort en stor innsats for å finne og registrere nærmere 1600 kulturminner i Sande kommune. Konstituert virksomhetsleder for kulturtjenesten, Barbara de Haan, sier at
 268. Østfold: EU-penger regner over kulturminner i Fredrikstad (13.05.2009)
  å øke attraktiviteten ved Gamlebyen, Kongsten fort, Isegran og Elingaard, alle kjente kulturminner og kulturmiljøer i og rundt byen. Les hele pressemeldingen fra Fredrikstad museum herLes mer
 269. Oslo: Riksrevisjonen med ramsalt kritikk av Miljøverndepartementets kulturminnearbeid (08.05.2009)
  ikke godt nok opp sitt overordnede nasjonale ansvar for verneverdige og fredede bygninger. Viktige kulturminner kan gå tapt, og det er en fare for at de nasjonale resultatmålene som Stortinget har
 270. Kulturminnefondet har delt ut 24,3 millioner kroner til 161 prosjekter – og fondet utlyser stilling som direktør og underdirektør (06.05.2009)
  prosjekter under Verdiskapningsprogrammet (6,6 millioner kroner), samt 32 tildelinger til fredede kulturminner med (7,8 millioner kroner). Både bygd og by, store og små prosjekter i alle fylker har
 271. Kulturminnekåring hos NRK Østafjells – vær med å plukk ut en vinner blant 15 kandidater (06.05.2009)
  å gå inn på den aktuelle saken og være med i avstemningen. Følgende kulturminner er valgt ut som kandidater: I Vestfold: Bondebrygga på Brunlanes i Larvik, Eidsfos verk
 272. Riksantikvaren anbefaler nye metoder for å undersøke kulturminner under bakken – ber Kongsgårdprosjektet på Avaldsnes om å revidere sin søknad (06.05.2009)
 273. Bidra til en fremragende lenkeside over kulturminnerelevante utdanningstilbud! (06.05.2009)
  nettsteder innen kulturminnevernet. Nå har lenkesamlingen blitt utvidet med en oversikt over kulturminnerelevante utdanningstilbud. Vi oppfordrer nå alle våre brukere til å ta en titt
 274. Oslo: Doktorgradsarbeid kaster nytt lys over offerskikker i vikingtida (06.05.2009)
  ytterste for å bli den fremste reporteren i Norge når det gjelder kulturhistoriske og kulturminnerelevante saker. Nå har han i sin avis fått på et oppslag om en ny doktoravhandling
 275. Oslo: Solheim fredet pissoar i Stensparken – framhevet betydningen av homohistorien (29.04.2009)
 276. Kom med forslag til tema for Fortidsminneforeningens kommende årbøker! (29.04.2009)
  "interiør og gjenstander" og at 2010-årboka skal ta for seg "elitens kulturminner". Les mer om Fortidsminneforeningens årbok her
 277. Hedmark: Verneverdig stasjonsbygning i Stor-Elvdal tapt i brann – var nylig pusset opp for to millioner kroner (29.04.2009)
  Stasjonsbygningen står oppført som verneverdig i den nasjonale verneplanen for kulturminner knyttet til jernbanesektoren. Stasjonsbygningen har blitt restaurert for rundt to millioner kroner
 278. Østfold: Fylkeskonservatoren arresterer staten for ikke å gi fylkeskommunen ressurser nok til å følge opp kulturminneloven (24.04.2009)
  de oppgaver den er pålagt å utføre. Hun frykter for eksempel at viktige kulturminner går tapt fordi det ikke finnes penger nok til at arkeologer raskt kan rykke ut ved
 279. Kulturminneåret 2009 lanserer nytt nettsted hvor folk kan sende inn bilder av hjemmet sitt (24.04.2009)
  Kulturminneåret 2009 er rettet mot et bredt publikum for å øke bevisstheten om kulturminner, med vekt på kulturminnene vi har rundt oss i dagliglivet. Netttstedet dagligliv.no, som ble
 280. Oslo: Kommunen fortsetter sin kamp mot eiere som gjør seg skyldig i "spekulativt forfall" (20.04.2009)
  til slutt. Avisen skriver at kommunen nå kan komme til å tvangsselge eiendommer hvor kulturminner er gjenstand for "spekulativt forfall". Det gjenstår å se om man på
 281. Vegvesenet med stormarkering av sektorens kulturminner i Kulturminneåret 2009 (20.04.2009)
  16. april avholdt Statens vegvesen en konferanse om sektorens kulturminner, som var etatens hovedmarkering i forbindelse med Kulturminneåret 2009. Samferdselsministeren
 282. Prosjektet "Kraftoverføringens kulturminner" skal presentere et utvalg kulturhistorisk verdifulle kraftlinjer og transformatorstasjoner. (20.04.2009)
  og Energidirektorat (NVE) arbeider gjennom sin museumsordning for at vassdrags- og energisektorens kulturminner skal bli sikret, dokumentert og formidlet. Et av Museumsordningens prosjekter er
 283. Riksantikvaren med store brannsikringsbevilgninger til alle deler av landet (20.04.2009)
  har nå publisert en sak om de omfattende brannsikringstilskuddene som blir fordelt til kulturminner i hele landet. Millionflommen kommer i forlengelsen av regjeringens tiltakspakke mot krisen i
 284. Sogn og Fjordane: Vil satse sterkere på pilegrimsstedet Selja (20.04.2009)
  at Bjørgvin bispedømme vil vektlegge Selja klosterruiner med tilhørende kulturminner i forbindelse med den nasjonale pilegrimssatsingen. Bispedømmet vil ha en egen prest og et
 285. Rogaland: Aksepterer ikke forelegg på 250 000 kroner for å ha ødelagt kulturminner på Kvåle (14.04.2009)
 286. Nordland: Skifte eiendom ville selge Klungset leir i Fauske, men utsetter saken i påvente av vurdering om fredning av hele anlegget (02.04.2009)
  selge Klungset leir i Fauske kommune. Dette opprørte vernekreftene som arbeider med krigskulturminner. - Et enestående krigskulturminne av nasjonal og internasjonal interesse står i fare
 287. Tilskuddsnytt: Pengeflom til teknisk-industrielle kulturminner (02.04.2009)
  pressemelding fra Riksantikvaren meldes det at fem andre nasjonalt prioriterte teknisk-industrielle kulturminner får store tilskudd i forlengelsen av regjeringens tiltakspakke (som kom i januar). Det dreier
 288. Finnmark: Feirer fredning av buss-skur i Sør-Varanger siste dag i mars (30.03.2009)
  buss-skur i Bjørnevatn markeres. Dette skjer som en del av Kulturminneåret 2009, der kulturminner som er tilgjengelige for folk flest over hele landet skal trekkes frem. Det er Riksantikvaren som
 289. Sør-Trøndelag: Riksantikvaren motstander av underjordisk parkeringsanlegg i Trondheim (25.03.2009)
  det: - Det lille som er igjen av middelalderbyen Trondheim må bevares. En utgraving betyr at kulturminner fjernes, og at man deler byens middelalderlag i to.Les hele saken på nrk.no her
 290. Norsk kulturarv med ny "Ta et tak-aksjon" i 2009 – 1,2 millioner kroner skal deles ut (25.03.2009)
  Norsk Kulturarv setter i gang ny aksjon for å verne kulturminner i kystnære strøk i Kulturminneåret 2009. Stiftelsen UNI har gitt 350 000 kroner
 291. Finnmark: Fortidsminneforeningen oppfordrer til satsing på Kulturminneåret 2009 (20.03.2009)
  fra 1997. Når det gjelder inneværende års hovedtema Dagliglivets kulturminner har vi hatt to tilnærmingsmåter: Kulturuttrykk på vandring og Dokumentasjon av
 292. Akershus: Kulturminnekrangel knyttet til Børter gård i Enebakk (20.03.2009)
  kostnadene med reguleringsplanen for store. Dette skyldes fylkeskommunens krav om registrering av kulturminner innen planområdet. Oppegaard vil imidlertid vurdere mulighetene til å sette i gang
 293. Nordland: Fylkeskommunen med nytt nettsted som presenterer fylkets andel av Fotefar mot nord-prosjektet (20.03.2009)
  I 2004 kom den svære boka Fotefar mot nord, som presenterte kulturminner i de tre nordligste fylkene våre samt Namdalen. Boka er på mer enn 850 sider, med
 294. Den nye plan- og bygningsloven: Flertall for nest beste løsning – Fortidsminneforeningen ser fram til en forskriftsløsning (16.03.2009)
  kommunene til å pålegge eiere av bevaringsverdige bygninger å vedlikeholde sine kulturminner) kun blir støttet av et mindretall på Stortinget (Venstre, KrF og Høyre).
 295. Sogn og Fjordane: Verdifullt teknisk-industrielt kulturminne i Offerdal i svært dårlig stand (11.03.2009)
  Dette har sammenheng med at det dermed blir avhengig av de årlige kommunale budsjettene, hvor kulturminner ofte taper i kampen med andre gode formål. Også sogelaget i Årdal er engasjert i
 296. Hordaland: Turstier som inntektskjelde (11.03.2009)
  årlege SMIL-midlene. Åse Våg seier at trenden er at meir midler vert retta mot kulturminner, kulturlandskap og oppretthalding av biologisk mangfold. (Kjartan Skår)Les heile saken
 297. Kronikk: Arkeologene må bli flinkere til formidle fornminnene (11.03.2009)
  levende for allmennheten og dermed få oss alle til å forstå at ødelagte kulturminner er tap av en del av kulturarven som våre forfedre har etterlatt seg, skriver hun. Les hele
 298. Telemark: Riksantikvaren vil frede S-bygningen på Lunde barneskole (11.03.2009)
  I løpet av 2009 skal Riksantikvaren frede 12 kulturminner i forbindelse med Kulturminneåret. Nå melder Telemarksavisa at direktoratet går
 299. Akershus: Fortidsminneforeningen "arresterer" fire kommuner på Romerike for å være sinker i kulturminnesammenheng (06.03.2009)
  ikke kunne glede seg over den kunnskap og de opplevelser som knytter seg til våre kulturminner. Og bare et fåtall av kulturminnene - spesielt når det gjelder bygningsarven - kan
 300. Norsk Kulturarv deler ut 370 stipend til barn og ungdom i Kulturminneåret (06.03.2009)
  2009". Barn og ungdom over hele landet ble inviterte til praktisk innsats for bevaring av kulturminner gjennom aksjonen. Responsen lot ikke vente på seg, og svært mange skoler og ulike lag
 301. Akershus: Øvrevoll i Bærum kan bli vernet (02.03.2009)
  at galoppbanen på Øvrevoll i Bærum kan komme på listen over prioriterte kulturminner i kommunen. Rådmannen avviser forslaget om boliger på området, og signaliserer
 302. Skuibakken fredet – og flere av de 12 kulturminnene Riksantikvaren skal frede i Kulturminneåret er blitt kjent (25.02.2009)
  arbeid i Kulturminneåret 2009. Totalt skal det i løpet av året fredes 12 kulturminner som alle skal kunne betegnes som "fellesskapets kulturminner". Tirsdag kveld var det stor
 303. Sør-Trøndelag: Fortidsminneforeningen med skarp reprimande til bystyret i Trondheim (25.02.2009)
  bypolitikerne i Trondheim. Foranledningen er at de nylig har bestemt seg for å ofre viktige kulturminner i Midtbyen. Bystyret vedtok i slutten av januar å godta riving av Banggården og det
 304. Vest-Agder: Har undersøkt kongsgårdsområdet på Huseby på Lista med magnetometer (25.02.2009)
  undersøke det med magnetometer. Målet har vært å finne ut hva slags kulturminner fra middelalderen som skjuler seg under bakken. Både fylkeskonservatoren og grunneierne har
 305. Akershus: Fylkesrådmannen vil verne den gamle, rivningstruede brannstasjonen i Ås (25.02.2009)
  i Akershus går inn for bruk av innsigelse mot kommunale vedtak som berører kulturminner og kulturmiljøer i fylket, men det er uvisst om han får gjennomslag for sitt forslag i
 306. SMIL-ordningen evaluert – god miljøeffekt av tilskudd til verneverdige bygninger (25.02.2009)
  forvaltes av kommunene, og har en rekke steder i landet stor betydning for vern av kulturminner knyttet til landbruket. I oppsummeringen av evalueringen går det fram at ordningen
 307. 314 bygninger innen helsesektoren (fordelt på 54 anlegg) skal vernes for ettertiden (20.02.2009)
  man forteller hvordan det pågående arbeidet med å ta vare på helsesektorens kulturminner slår ut i regionen. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for å peke ut hvilke
 308. Rissa: Kulturmiljø Refsnes er Sør-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsning i Kulturminneåret (20.02.2009)
  bebyggelse og bruk av området. Refsnes skal tilrettelegges for publikum, med skiltede kulturminner på stier gjennom et allsidig kulturlandskap. Arbeidet vil gå som føljetong
 309. Rogaland: Vil ha stor dugnad for å ta vare på krigsminner langs Jærkysten (16.02.2009)
  Langs Jærkysten ligger en lang rekke kulturminner fra annen verdenskrig og forfaller, melder Jærbladet. Nå har Per Kristian
 310. Østfold: Moss kommune blinker ut fire sentrale kulturminner for vern (16.02.2009)
  kulturminneplan, og av en sak i Moss Avis går det fram at det ligger an til at fire viktige kulturminner i byen vil få vernestatus: Krematoriet, Parkteatret, Bytårnet og hovedbygningen
 311. Oslo: Byantikvaren har "møtt veggen" i møtet med verstinggårdenes eiere (11.02.2009)
  oppseiling kommer til å gjøre det enda vanskeligere å få gjort noe med kulturminner som er offer for "spekulativt forfall". Les hele saken i Aftenposten her
 312. Sør-Trøndelag: Fylkeskommune har lansert kulturminna.no i Kulturminneåret (11.02.2009)
  3. og 4. februar, lanserte Sør-Trøndelag fylkeskommune en fyldig nettside om kulturminner og kulturminnearbeidet i fylket gjennom året. På nettsiden www.kulturminna.no kan man
 313. Østfold: Millioner til Haldenkanalen (11.02.2009)
  og anleggene knyttet til denne har dessverre – som så alt for mange andre kulturminner – gått for lut og kaldt vann i en årrekke. Nå melder imidlertid Smaalenenes
 314. Etterlyser kandidater til bymiljøpris med kulturminnerelevans (06.02.2009)
  Vern om kulturminner og kulturmiljøer er viktige elementer i en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Som
 315. Kun fem av tolv bebudede fredninger i Kulturminneåret 2009 er kjent (06.02.2009)
  I forbindelse med Kulturminneåret 2009 skal Riksantikvaren foreta tolv fredninger av kulturminner som hver på sitt vis kan gå under merkelappen "fellesskapets kulturminner,
 316. Oppland: - Bli en cyber-pilegrim! (06.02.2009)
  men at man har satt i gang et pilotprosjekt som fokuserer på overnattingssteder og kulturminner langs Pilegrimsleden på Hadeland. Les hele saken på nrk.no her
 317. Sogn og Fjordane: Ny turvei forbi viktige kulturminner i Vik under planlegging (06.02.2009)
  anlagt en ny turvei med grusdekke i Vik i Sogn. Turveien skal gå forbi flere interessante kulturminner, blant annet Hopperstad stavkirke som Fortidsminneforeningen eier, og Hove steinkirke som
 318. Sogn og Fjordane: Vil utsette vindmølleprosjekter (30.01.2009)
  Erikstad sier til NRK at det ikke er nok å konkludere med at det ikke er kjent kulturminner i området, uten at spørsmålet blir videre vurdert og undersøkt.
 319. Rogaland: Vil stoppe kulturminner på grensen (30.01.2009)
  Grunnen er blant annet at man ønsker å stoppe ulovlig utførsel av løse kulturminner. Både fly-, båt- og biltrafikk vil bli kontrollert.
 320. Oslo: Tiltakspakken er godt nytt for kulturminnevernet (26.01.2009)
  bygninger i privat eie (76 mill. kroner), istandsetting og vedlikehold av tekniske og industrielle kulturminner, fartøyer fartøyvernsentrene (45 mill. kroner), istandsetting og tilrettelegging av
 321. Vestfold: Fornyelse av tilskuddsordningen fra fylkeskommunen (26.01.2009)
  for verneverdige bygninger. Fra nå av kan tilskudd gis også til andre typer kulturminner enn bygninger, og det varsles også at pengene vil bli fordelt på færre
 322. Oslo: Byantikvaren med "haster"-liste (22.01.2009)
  Byantikvaren i Oslo presenterer en "ti på topp"-liste over kulturminner som behøver strakstiltak for å kunne bevares, melder Aftenposten. Initiativet er gjort
 323. Kulturminner fra jordbruket (22.01.2009)
 324. Vestfold: Bondebrygga på Nalum rivingstruet (20.01.2009)
  brygge. Fortidsminneforeningen mener Bondebrygga er et godt eksempel på "dagliglivets kulturminner", som bør få ekstra oppmerksomhet i Kulturminneåret. Les mer på
 325. Kulturminneåret har startet! (13.01.2009)
  Vi har gått inn i Kulturminneåret 2009, som skal fokusere på "dagliglivets kulturminner". Selv om den offisielle åpningen foregår i Trondheim først 3. februar, har
 326. Om Kulturminnefondet i Kulturminneåret (13.01.2009)
  "Temaet for kulturminneåret er 'Dagliglivets kulturminner'. Realiteten er at nettopp disse kulturminnene blir fratatt betydelige midler i 2009", skriver
 327. Akershus: Fylkesutvalget godtar planene for Vinterbrosenteret (22.12.2008)
  hensyn til kulturminnene i området. Flertallet i utvalget viste til at arealet som omfatter kulturminner er redusert i forhold til tidligere utkast, og politikerne har latt seg overbevise av Steen &
 328. Akershus: Ledig stilling i kulturminnevernet (17.12.2008)
  fylkeskommune er det ledig et toårig vikariat som rådgiver med vekt på nyere tids kulturminner. Se utlysningen her.
 329. Oslo: Solheim svarte om økonomisk kompensasjon ved arkeologiske forundersøkelser (11.12.2008)
  prosent av tilfellene gir dessuten Riksantikvaren dispensasjon fra forbudet mot inngrep i fredede kulturminner, hevder Solheim. Det er derfor ikke behov for å innføre nye refusjonsordninger, i
 330. Oslo: Museums- og kulturbygg redder byggebransjen? (11.12.2008)
  avvisende. Overfor E24 har miljøvernminister Erik Solheim også "oppgradering av kulturminner" med blant tiltak som kanskje skal inngå i regjeringens varslede krisepakke i januar
 331. Oppland: Kronikk om Kornhaug og Kulturminneåret (11.12.2008)
  sanatorium i Gausdal, og knytter an til neste års kulturminneår, tilegnet dagliglivets kulturminner: "Men, det snakkes lite om hverdagen til norske kulturminner. For først og fremst skal
 332. Nord-Trøndelag: Vil ha lokalt kulturminnefond (09.12.2008)
  sier Holm. Tanken er å gi støtte til både registrering og bevaring av kulturminner. Som vi meldte i forrige uke, kom Nord-Trøndelag dårlig ut ved den siste tildelingen
 333. Oslo: Vil frede urinalet i Stensparken (04.12.2008)
  funkisbygningen fra 1937 blir trolig blant de tolv kulturminnene som fredes som "dagliglivets kulturminner" i forbindelse med Kulturminneåret 2009. På folkemunne omtales bygningen som
 334. Akershus: Skuibakken i Bærum fredes? (04.12.2008)
  i forbindelse med Kulturminneåret 2009 at bakken vurderes fredet som et av "dagliglivets kulturminner". Bevaring av hoppbakken har bred støtte lokalt, selv om den lokale skiklubben
 335. Akershus: Utbyggingsplanene ved Vinterbrosenteret på høringsrunde (24.11.2008)
  er unik for Norge og kjent internasjonalt. Dette er kanskje Europas største konsentrasjon av kulturminner, og det hviler et stort ansvar på Ås kommune om å ta vare på disse",
 336. Hordaland: Per Jahn Lavik om "Gribber på Haukeland" (17.11.2008)
  som garantist for liv og helse for oss alle. Påståtte og myke særinteresser som kulturminner eller 'gamle rønner' har dermed stått lettvint til for hogg".
 337. Oppland: 150 freda hus er falleferdige (17.11.2008)
  særlig i kjerneområdet i Nord-Gudbrandsdal. I stortingsmeldingen "Leve med kulturminner" er målsetningen at alle freda kulturminner skal rustes opp til "normalt
 338. Telemark: Fylkeskommunen skeptisk til planene for nytt sandtak i Skien (13.11.2008)
  peker på at det svært sjeldent gis dispensasjon for å fjerne automatisk fredede kulturminner.
 339. Hordaland: Landsverneplanen for helsesektoren vekker reaksjoner (11.11.2008)
  Ansvaret for sine kulturminner ser ut til å komme som en stor overraskelse på helsesektoren. Både i Bergen og
 340. Østfold: Ny kommunedelplan for kulturminner i Moss (31.10.2008)
  Moss kommune får ny kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2009 – 2021, skriver Moss Dagblad. Oppmerksomheten
 341. Oslo: - Stedsnavn er immaterielle kulturminner (28.10.2008)
  av gårds- og bruksnavn. Hovedargumentet er at stedsnavn er "immaterielle kulturminner", og at skrivemåten bør være et offentlig anliggende. I dag er Statens
 342. Svalbard: Turister tråkker ned kulturminner (20.10.2008)
  ilandstigningsstedene for turister på Svalbard, skriver VG. I denne omgang er det elleve kulturminner som skal skjermes. Også fastboende er foreslått begrenset adgang til kulturminnene, som
 343. Akershus: Ledig stilling i kulturminnevernet (09.10.2008)
  I Bærum kommune er det ledig et vikariat som spesialkonsulent i kulturminnervern, hvor bl.a. markeringen av Kulturminneåret står sentralt. Les mer om stillingen
 344. Statsbudsjettet lagt fram - 68 millioner mer til kulturminnevern (07.10.2008)
  til norske verdensarvsteder- 5 millioner mer til Bryggen i Bergen- Ti teknisk-industrielle kulturminner styrkes- Stor økning tilfartøyvernet og -sentrene- Ruinkonservering får 4 nye
 345. Statsbudsjettet 2009 (06.10.2008)
  kroner kommer fra Kulturdepartementet. I tråd med temaet for året er det dagliglivets kulturminner som skal prioriteres når kommunene søker midler fra denne potten.
 346. Akershus: Det rives for mye i Ullensaker (29.09.2008)
  til de høge tallene heter det i kommunens nye kulturminnevernplan at "flere kulturminner har blitt revet som følge av lav verdivurdering, i tillegg til høyt tempo i
 347. Hordaland: Høyesterett: Midlertidige tiltak på automatisk fredede områder er søknadspliktige (25.09.2008)
  og tiltak er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven når de kommer i konflikt med kulturminner, melder Fylkesmannen i Hordaland. Den prinsipielt viktige dommen faller etter at en tiltakshaver
 348. Hordaland/Nordland: CMI og Nordlandsforskning skal evaluere norsk bistand til kulturminner (22.09.2008)
  institutt skal sammen med Nordlandsforskning evaluere norsk bistand til vern av kulturarv og kulturminner, kunngjør oppdragsgiveren Norad. Bistandsprosjekter har foregått over lang tid, og
 349. Oslo: Endringer i Kulturminneloven sanksjonert (15.09.2008)
  de nye endringene i Kulturminneloven sanksjonert. Endringene dreier seg i første rekke om at kulturminner, kunst, gjenstander, etc. med kulturhistorisk betydning ikke kan føres ut av landet uten
 350. Hordaland: Om sprinkleranlegget på Bryggen (15.09.2008)
  tragiske brannen i den fredete sjøbodrekken i Skuteviken i Berge. Som vanlig er når kulturminner går tapt,rettes søkelyset også mot Verdenskulturminnet Bryggen. Er den godt nok
 351. Akershus: Ledig stilling i kulturminnevernet (11.09.2008)
  et toårig vikariat i Akershus fylkeskommune som rådgiver med ansvar for nyere tids kulturminner. Les mer på fylkeskommunens hjemmesider.
 352. Hordaland: Regjering uten kulturminnefokus etter brannen i Sandviken (10.09.2008)
  erstatte musikkutstyret, som for øvrig ikke var forsikret. Statsråden med ansvar for kulturminner, Erik Solheim, nøyer seg foreløpig med å sende ut en pressemelding tirsdag
 353. Hordaland: Bergens Tidende: - Mer støtte til fredede hus i privat eie er nødvendig (10.09.2008)
  har tatt opp gjentatte ganger. Men BT understreker også at eierskap til kulturminner fordrer en viss idealisme, og at eiere som ikke tåler begrensede økonomiske
 354. Italia: Drastiske bevilgningskutt rammer kulturminnene (21.08.2008)
  NRK. Dette vil gå hardt ut over vedlikehold og restaurering av historiske og arkeologiske kulturminner. Det italienske samfunnets vilje til å vedlikeholde sine enorme mengder av kulturminner har
 355. Akershus: Fjernet matjord ved et av Østlandets største gravfelt (21.07.2008)
  Dersom eieren ønsker å fullføre tiltakene, vil han bli møtt med krav om kulturminneregistrering fra fylkesrådmannen.
 356. Hedmark/Oppland: Skogbruket ødelegger kulturminner (21.07.2008)
 357. Hedmark: Fanger vedlikeholder festning (17.07.2008)
  gir føringer for regjeringens kurs i kriminalpolitikken, og kan bety at også andre kulturminner får nyte godt av lignende prosjekter i fremtiden.
 358. Finnmark: Avinor anmeldes for kulturminneødeleggelser (17.07.2008)
  med utvidelser av flyplassen i Vadsø er en anleggsvei lagt over automatisk fredede kulturminner, melder NRK. Finnmark Fylkeskommune har politianmeldt Avinor og entreprenøren for forholdet,
 359. Aust-Agder: E18-utbygging ødelegger kulturminner (17.07.2008)
  I forbindelse med utbyggingen av E18 ved Lillesand skal et firma ha ødelagt kulturminner, og er nå politianmeldt av Aust-Agder Fylkeskommune. Kulturvernleder Frank Allan Juel kaller
 360. Sogn og Fjordane: Kulturminner er utsatte ved klimaendringer (14.07.2008)
 361. Oslo: Aftenposten med kulturminner på lederplass – "Historiske skatter truet" (14.07.2008)
 362. Vestfold: Urimelig dom mot grunneieren i gravhaugsaken? (14.07.2008)
  samtidig som arkeologiske myndigheter ikke har plikt til å informere eier om fredede kulturminner på eiers eiendom", sier leder i Fredet, Knut Aall. Han håper grunneieren anker
 363. Kulturminner raseres i stadig større omfang (10.07.2008)
  av gravhaugsaken i Sandefjord har Aftenposten tatt tak i problemet med utbyggere som raserer kulturminner. På Øst- og Sørlandet er det nå åtte saker under
 364. Nordland: Kulturminneplan ble bok (26.06.2008)
 365. Oslo: Eiere av fredede bygninger må få styrket økonomi (26.06.2008)
  av Fortidsvern ved å følge lenken under.Og hva får de som takk?Ivaretakelse av kulturminner er et nasjonalt ansvar, men det er den enkelte eier av en fredet bygning som etter kulturminneloven
 366. Buskerud: Åskollen gård rivingstruet – Høyre vil ha ny verneplan for hele Drammen (23.06.2008)
  i byen, og partiet vil etter ferien legge fram et forslag om å få registrert kulturminner også utenfor sentrum for på sikt å utarbeide en mer helhetlig verneplan. Partiet
 367. Vestfold: Kommuneadvokaten la skylden på fylkeskommunen i gravhaugsaken i Sandefjord (19.06.2008)
  at forholdet kunne ha vært unngått dersom fylkeskommunen hadde krevd tinglysning av kulturminner som heftelse på eiendommen. Kritikken ble tilbakevist av koordinator for kommunale planer i
 368. Oslo: Kulturskatter fra Afghanistan på avveie i Norge (05.06.2008)
  peker på at lovverket i Norge lenge har vært brukt til å beskytte norske kulturminner, mens andre lands kulturarv har vært unntatt. Først i 2007 ble det forbudt å
 369. Trygve Bragstad er valgt til ny styreleder i Fortidsminneforeningen (03.06.2008)
  bygningsloven (PBL) er det viktigste verktøyet i kampen for å ta vare på norske kulturminner og kulturmiljøer. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har nylig oversendt forslag til
 370. Fortidsminneforeningen avholder representantskapsmøte på Stiklestad (29.05.2008)
  velkommen med en historisk innledning og med vår tids mer problematiserende møte med kulturminner og symbolverdier. Marianne Roald Ytterdal ønsker å takke av som leder i foreningens
 371. Vestfold: Aksjon for å bevare Linaaegården i Sandefjord (29.05.2008)
  har i et brev til kommunen uttalt seg sterkt mot riving, og peker på at eiendommene her er kulturminner av regional betydning.Les mer om aksjonsgruppen herLes Fortidsminneforeningen, Vestfold avdelings
 372. Nordland: Fortidsminneforeningen og kulturkontoret i Bodø går sammen om å skilte byens kulturminner (27.03.2008)
 373. Finnmark: Krass kritikk av Sametinget i Levajok-saken (14.03.2008)
  krass kritikk av Sametinget etter at tinget ikke anmeldte hyttebygging på automatisk fredede kulturminner i Levajok. Politiet så opprinnelig saken som et grovt brudd på kulturminneloven, men
 374. Østfold: Fylkestinget sa ja til bygging av utkikkstårn ved E6 i Sarpsborg (03.03.2008)
  være heis i tårnet. Anlegget skal fungere som et informasjonssenter om Østfolds kulturminner, og har en prislapp på nesten 30 millioner kroner. Les hele saken i Fredriksstad Blad her
 375. Trøndelag: To bruer i Trondheim blir fredet og fire i Nord-Trøndelag (03.03.2008)
  bru i Trondheim. Fredningene bygger på den nasjonale verneplanen for veger og vegrelaterter kulturminner. Brattørbrua stod ferdig i 1880, men ble fornyet både i 1939 og under den tyske
 376. Rogaland: Ny riksvegtrasé truer kulturminner i Haugesund (27.02.2008)
  nord i Haugesund kommune som Statens Vegvesen har utredet kan komme i konflikt med flere nyere tids kulturminner på Saltveit. Blant annet vil vegvalget berøre en kirkeveg fra 1200-tallet, en
 377. Buskerud: Mangler oversikt over tilstanden til fredede kulturminner i fylket (20.02.2008)
  dette feltet, og svaret er at fylkeskommunen slett ikke vet. Buskerud har et stort antall fredede kulturminner, og fylkeskommunen har i dag ingen ressurser til å skaffe seg oversikt over dem alle.
 378. Hordaland: Vil ha internasjonalt kompetansesenter i Tyssedal (15.02.2008)
  Det kan verta eit internasjonalt kompetansesenter på restaurering av industrielle kulturminner i Tyssedal, melder Hardanger Folkeblad. - I samband med restaureringsarbeidet har me gjort
 379. Sør-Trøndelag: Riksantikvaren refser Røros kommune for graving i Småsetran (15.02.2008)
  er tillatt å fjerne eller endre på steingarder, grinder, trådgjerder eller andre kulturminner innenfor dette området. Han sier videre at reglene overhodet ikke er til å
 380. NIKU-prosjekt viser at 14 prosent av kulturminnene i utvalgte kommuner er ødelagt eller skadet (15.02.2008)
  stor kulturminneødeleggelsen i Norge er. Prosjektet innebærer kontrollregistrering av kulturminner i 16 utvalgte norske kommuner, og ble satt i gang i 1997. Rundt 14 prosent av kulturminnene som har
 381. Hordaland: Fylkeskommunene vurderer innsigelse i Kvinnherad for å verne etterreformatoriske kulturminner (11.02.2008)
  og trafikksikring gjennom Sandvoll i Kvinnherad. Det er hensynet til etterreformatoriske kulturminner som er styrende i denne sammenhengen. Det er blant annet snakk om et verdifullt rekketun på
 382. Små muligheter for å få til endringer i boligprosjekter i norske kommuner (06.02.2008)
  nå frem med forslag til endringer, for eksempel med utgangspunkt i ønske om vern av kulturminner, er minimal. Les hele saken i Dagsavisen her
 383. Sør-Trøndelag: Grustak kan rasere offerplass fra bronsealderen (25.01.2008)
  seg. Kommuneadministrasjonen har arbeidet for å få vernet området av hensyn til kulturminner og naturverdier. Blir det vern, får grunneierne ingen erstatning, og flere politikere mener
 384. Rogaland: "Kulturminner eller byutvikling" i Sandnes (21.01.2008)
 385. Finnmark: Sametinget mener det ikke foreligger brudd på kulturminneloven i Levajok (08.01.2008)
  eller som danner grunnlag for anmeldelse av brudd på kulturminneloven hva gjelder samiske kulturminner i Levajok-området." Leder Thoralf Henriksen i Leavvajohka ja Rástegáissa
 386. Østfold og Vest-Agder: Tollbygninger i Fredrikstad og Kristiansand skal fredes (08.01.2008)
  Som vi tidligere har meldt, arbeider Riksantikvaren med en liste på et tjuetalls kulturminner som skal fredes fordi de illustrerer nasjonsbyggingen etter 1814. Nå meldes det fra
 387. Finnmark: Samiske kulturminner ødelagt i Levajok - omfattende sak etterforskes (19.12.2007)
  skal være oppført en rekke bygninger og anlagt flere veier uten tillatelse, og samiske kulturminner skal være ødelagt. En mann som har jobbet aktivt med å dokumentere
 388. Vestfold: Larvik-firma bøtelagt for ikke å ha foretatt nødvendige arkeologiske undersøkelser (19.12.2007)
  å ha satt i gang gravearbeider uten at det er foretatt nødvendige registreringer av kulturminner i forkant. Det var fylkeskommunen som gikk til anmeldelse i saken, leser vi. Utbyggers advokat sier
 389. Buskerud: 133 fredete hus i dårlig stand (11.12.2007)
  Som ledd i regjeringens handlingsplan for å stanse forfallet av verdifulle kulturminner, har Buskerud fylkeskommune gjennomført en tilstandsregistrering av 191 vedtaksfredete hus i
 390. Vestfold: Skal registrere kulturminner i Sande (30.11.2007)
  har han ledet en rekke prosjekter rundt om i ti kommuner i fylket hvor man registrerer gamle kulturminner og dermed sikrer at kunnskapen om dem blir ført videre til kommende generasjoner. Til sammen
 391. Troms: Fredede kulturminner kan stanse mulig utbygging i Hestvika i Harstad (30.11.2007)
  en utvidelse som i så fall skal foregå i Hestvika. Men området skuler en rekke kulturminner fra ulike tidsepoker, hvorav flere er automatisk fredet og dermed er av nasjonal interesse.
 392. Østfold: Forsvaret tok med seg NRK på tur i hemmelig tunnel i Gamlebyen i Fredrikstad (20.11.2007)
  i Gamlebyen, Dag Strømsæther, mener denne tunnelen er en av de best bevarte kulturminner av sitt slag i Norge.Les hele saken på nrk.no her
 393. Høyre, KrF og Venstre plusser på til kulturminner i sine alternative statsbudsjett for 2008 (16.11.2007)
 394. Nord-Trøndelag: Viktige kulturminner kan ha gått tapt ved Vuku kirke i Verdal (16.11.2007)
 395. Rogaland: Kulturvernleder i Sandnes blir byantikvar (13.11.2007)
  en by status og identitet. Hennes viktigste arbeidsfelt blir derfor å formidle betydningen av kulturminner som en ikkefornybar ressurs. En undersøkelse for noen år siden viste at hver tredje
 396. Frp vil svekke Riksantikvarens 2008-budsjett med nesten 20 millioner kroner (09.11.2007)
  satse på bruk av skatte- og avgiftsincentiver overfor eierne av fredede og verneverdige kulturminner. Les Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2008 her
 397. Vestfold: Ny bok om kulturminner i Larvik-området (09.11.2007)
  bokutgivelse i Larvik: Tor Bjørvik, som i lang tid har publisert artikler om lokale kulturminner i avisen, har nå samlet omtale av hundre kulturminner mellom to permer. Boka har visstnok
 398. Forskningsprosjekt fokuserer på hvordan klimaendringene truer kulturarven (09.11.2007)
  man det vi lenge har fryktet, nemlig at klimaproblemene er en alvorlig trussel mot en rekke kulturminner. Les hele saken hos NILU her
 399. Finnmark: Kulturminner stanser innflygingslys på flyplassen i Vadsø (06.11.2007)
  utløst stopp i arbeidet. - Arbeidet kom i konflikt med flere automatisk fredete kulturminner, og er midlertidig stanset, sier areal- og kulturvernsjef Stein Tage Domaas. Det er påvist
 400. Kortstokk skal hjelpe soldater til å unngå kulturminneødeleggelse i Irak og Afghanistan (06.11.2007)
  gjøre soldatene mer bevisste på hvordan de kan unngå å ødelegge kulturminner i Irak og Afghanistan, melder VG. Kortene er en del av en større treningspakke for å
 401. Finnmark: Verneverdig hus i Vadsø revet uten tillatelse - fylkeskommunen betegner saken som alvorlig (01.11.2007)
  vår at dette er en effekt av Vadsø kommune sin manglende strategi i forhold til kulturminner, og at dette er i ferd med å komme fullstendig ut av kontroll, sier areal og kulturvernsjef
 402. Telemark: Ledig stilling som kulturminnerådgiver i fylkeskommunen (01.11.2007)
  prosjektlederansvar for revisjon og gjennomføring av fredningsplan for etterreformatoriske kulturminner i Telemark, vedtatt i 1995. Dessuten skal han eller hun drive saksbehandling og forvaltning etter
 403. Nordland: Rev to bygninger på verneverdige Bolna stasjon (29.10.2007)
  revet. Dette til tross for at stasjonen er ført opp som verneverdig i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Til Rana Blad sier banesjefen for Nordlandsbanen at de to bygningene ikke omfattes av
 404. Telemark: Fylkesmannen avviser planklager i Kragerø (29.10.2007)
  kan ikke se at det er grunnlag for å påstå at det ikke har blitt tatt hensyn til kulturminner. Les hele saken i Kragerø Blad her
 405. Rogaland: Vil verne ekspedisjonsbygg på Sola lufthavn (23.10.2007)
  til avisen. Riksantikvaren og Avinor vil nå frede bygget, som er et av svært få kulturminner fra pionertiden i norsk luftfart.(Rune Idsøe)Les hele saken i Stavanger Aftenblad her
 406. Oslo: Stephan Tschudi-Madsen døde natt til torsdag (16.10.2007)
  til 1991 og var godt kjent i den norske offentligheten for sin entusiastiske formidling av norske kulturminner. Han var kommandør av St. Olavs Orden, æresmedlem av Fortidsminneforeningen og medlem
 407. Ny takaksjon fra Norsk Kulturarv, denne gangen med hovedfokus på kysten (16.10.2007)
  kommer fra Stiftelsen UNI. Denne gangen skal man i første rekke la pengene komme kulturminner langs kysten til gode. Bygninger på mindre enn 40 kvm vil kunne få 10 000 kroner i
 408. Irak: Massiv plyndring og ødeleggelse av arkeologiske kulturminner (11.10.2007)
  Klassekampen har publisert en sak om ødeleggelsen av arkeologiske kulturminner i Irak. Plyndringen av gjenstander og raseringen av funnområder skal være av enormt
 409. Møre og Romsdal: Jugendbyen Ålesund forsvinner bit for bit - Icomos bekymret (08.10.2007)
  Icomos har Ålesund på en liste over de fem mest bevaringstruede kulturminner i Norge. Kunsthistoriker Eirik T. Bøe sier til Sunnmørsposten at det er både
 410. Statsbudsjettet: Helen Bjørnøy (SV) med stor økning til kulturminnefeltet (05.10.2007)
  dette tar hun et nytt opptrappingssteg innen kulturminnevernet. Bevilgningene til å forvalte kulturminner og kulturmiljø øker med 40,7 millioner kroner. Riksantikvaren budsjett kommer etter
 411. Statsbudsjettet: Fortidsminneforeningen roser Helen Bjørnøy for å ta kulturminnevernet på stort alvor (05.10.2007)
  av de fredede kulturminnene er i forfall, sier Seip. Miljøvernministerens satsing på kulturminner kommer imidlertid ikke helt uventet. I stortingsmeldingen om rikets miljøtilstand som ble
 412. Telemark: Vil at alle fredede eiendommer skal slippe eiendomsskatt (21.09.2007)
  oppfordrer nå alle norske kommuner til å følge Skiens eksempel og unnta fredede kulturminner for eiendomsskatt. Les hele saken i Varden her
 413. Møre og Romsdal: Jugendbyen Ålesund er blant de fem mest truede kulturminner i Norge (21.09.2007)
  kulturminnene i Norge. Erik T. Bøe, som leder Icomos' arbeid med det 20. århundres kulturminner, mener byens politikere har manglende evne til å ta de store avgjørelsene. Til
 414. Riksantikvaren lanserer justert behovsanalyse for kulturminnevernet (18.09.2007)
  på sitt nettsted. Analysen viser hvordan man kan nå målet om at landets kulturminner skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Behovet for midler til istandsetting
 415. Telemark: Storfunn av fredede kulturminner i Seljord (14.09.2007)
  I området, hvor det planlegges en stor utbygging, har arkeologene funnet til sammen 150 kulturminner. De fleste av disse er kullgroper, men det er også funnet gamle veifar, en åkerrein fra
 416. Sør-Trøndelag: Kulturminnedagens pris 2007 går til Hommelvik (07.09.2007)
  Førde. Bak vinnerprogrammet står Historielaget Hommelviks Venner. Programmet omfatter kulturminner – materielle og immaterielle – ved at en kombinerer en historisk vandring med
 417. Riksantivaren vil frede 40 norske bruer og én kai (07.09.2007)
  bruer rundt om i landet og én kai. Direktoratets målsetting er å sikre et utvalg kulturminner som viser den veihistoriske utviklingen i Norge, melder nettstedet bygg.no. Hvor strengt vernet vil
 418. Finnmark: Finnmark fylkeskommune vil anmelde grusing av løyper i Komsa i Alta (31.08.2007)
  om grusingen av løyper i Komsa i sommer var lov eller ei. Fylkeskommunen argumenterer med at kulturminner er berørt og jobber nå med en anmeldelse av saken, forstår vi. Les hele saken i
 419. Finnmark: Arkeologisk storfunn i Levajok i Tanadalen (23.08.2007)
  gammel samisk landsby er funnet. Det er påvist rester etter 50 tufter etter gammer og 300 kulturminner totalt. Funnene blir betegnet som både sensasjonelle og unike. Det planlegges en utvidelse av
 420. Ber norske myndigheter overvåke Internett for å stanse ulovlig handel med kulturminner (23.08.2007)
  med anmodning om å overvåke Internett for å stanse ulovlig handel med kulturminner. Det skal spesielt være ulike nettauksjoner som man trenger å følge med
 421. Verdens sju nye underverk kåret i Portugal i sommer (20.08.2007)
  På Internett har det i flere år foregått en avstemning om hvilke kulturminner som i vår tid skal betegnes som verdens sju underverk. I juli ble kåringen foretatt i
 422. Akershus: Fylkeskommunen har fått en ny fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer (22.06.2007)
  vedtok nylig (mot stemmene til Frp og to representanter fra Høyre) en fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Planen er viktig for å ta vare på kulturminner og
 423. Hordaland: Entreprenørselskap frikjent i Bergen tingrett etter graving i område med kulturminner (22.06.2007)
  i Bergen som senere ble politianmeldt av Byantikvaren fordi det gikk ut over automatisk fredede kulturminner. Grunneiere og entreprenørselskap ble ilagt forelegg, men selskapet ville ikke vedta sin bot
 424. Østfold: Planlegger severdighetstårn ved Solbergkrysset i Sarpsborg (15.06.2007)
  spleiser på prosjektet. I tilknytning til anlegget vil det bli gitt fyldig informasjon om kulturminner i området. Les hele saken i Fredriksstad Blad her
 425. Vestfold: Fylket har delt ut en kvart million til kulturminnetiltak i første halvår (15.06.2007)
  Tønsbergs Blad melder at fylkeskommunen i Vestfold har delt ut 250 000 til verneverdige kulturminner i første halvår i år. Artikkelen nevner kulturminner som har fått
 426. Sør-Trøndelag: Taubane på Røros åpnet på nytt av miljøvernministeren (08.06.2007)
  under mottoet "Fra forurensing til vern". - Dette er en merkedag for teknisk-industrielle kulturminner, en festdag for norsk kulturminneforvaltning og et viktig ledd i forvaltningen av miljøet
 427. Ny statistikk over fredede bygningers vedlikeholdstilstand lagt frem (08.06.2007)
  fra Statistisk sentralbyrå her (rull halvveis ned på siden for å finne omtalen av kulturminner)Les mer om saken på Riksantikvarens nettsted her
 428. Fortidsminneforeningen krever solid opptrapping av kulturminneinnsatsen i statsbudsjettet for 2008 (05.06.2007)
  Fortidsminneforeningen var ikke fornøyd med bevilgningene til kulturminner i statsbudsjettet for 2007. Derfor har man med interesse merket seg at
 429. Oslo: Oslo Museum dokumenterer Blitz-grafitti for ettertiden (05.06.2007)
  for Oslo Museum (det tidligere Hovedstadsmuseet), Vibeke Mohr, er bekymret for at viktige kulturminner skal forsvinne når Blitz-kvartalet i Oslo skal pusses opp. Hun mener at grafittien på
 430. Fortidsminneforeningen avholder sitt årlige representantskapsmøte i Lom denne helgen (01.06.2007)
  som er en Unesco-organisasjon, har nylig lagt fram en plan for vern av det 20. århundrets kulturminner. Eirik Bøe gir en introduksjon til hvilke utfordringer vi står overfor ved vern nyere
 431. Hordaland: Tyssdal kraftanlegg ferdigrestaurert - miljøvernminister Bjørnøy imponert (30.05.2007)
  Tyssedal kraftanlegg er det første av ti nasjonalt utvalgte tekniske og industrielle kulturminner som er ferdig restaurert. Miljøverndepartementet har bidratt med 28 millioner kroner.
 432. Østfold: Lagmannsretten skjerpet straffen for 79-åring etter ødeleggelse av kulturminner fra steinalderen på Svinesund i Halden (30.05.2007)
  dømt i Halden tingrett for å ha ødelagt automatisk fredede kulturminner i forbindelse med anleggelsen av en vei ved Svinesund i 2004. Saken ble anket, og nå har
 433. Akershus: Nytt registeringsprosjekt i Frogn skal skaffe oversikt over kulturminner i uregulerte områder (30.05.2007)
 434. Oppland: Fylkeskommunen ber publikum melde fra hvis de ser ulovlig aktivitet med metalldetektor (30.05.2007)
  man presiserer at det ikke er lov til å bruke metallsøker på automatisk fredede kulturminner i Norge. Nylig skal de ha fått melding om at to personer søkte med detektor på
 435. Buskerud: Stor diskusjon om Statskogs virksomhet i Gruveåsen i Kongsberg (25.05.2007)
  Laagendalsposten har de siste dagene publisert flere saker om kulturminner i Gruveåsen i Kongsberg, som skal ha blitt skadet av Statskogs virksomhet i løpet av
 436. Villreinsfangsten henger fortsatt med i kampen for å bli verdensarv (22.05.2007)
  NRK Møre og Romsdal melder at prosjektet som arbeider for at kulturminner og landskap med tilknytning til villreinsfangsten i Dovrefjell, Sunndalsfjella, Rondane og
 437. Hordaland: Kulturminnerettsak under oppseiling i Bergen (18.05.2007)
 438. NVE ber Fortidsminneforeningen om hjelp til å kartlegge gamle dammer (11.05.2007)
  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal i prosjektet "Dammer som kulturminner" kartlegge alle dammer i Norge, for å vurdere hvilke som er bevaringsverdige. Prosjektet
 439. "Rikets miljøtilstand" lagt fram, regjeringen sier den vil satse på kulturminnefeltet (08.05.2007)
  For det første vil regjeringen synliggjøre arbeidet med å sette i stand fredete kulturminner gjennom ti bevaringsprogrammer. Dernest vil den invitere regionene til å utvikle
 440. Miljøverndepartementet: - Satsing på kulturminner gir resultater (08.05.2007)
  Regjeringas satsing på kulturminner gir resultater. Totalt 20 millioner kroner er i år satt av til verdiskapingsprogrammet som
 441. Finnmark: Fylkeskommunen lar nåde gå for rett i Gamvik kommune - hytte bygd på steinalderminner får likevel stå (08.05.2007)
  Finnmarken melder at en hytte i Hopsfjord i Gamvik kommune som er bygd på automatisk fredede kulturminner fra steinalderen likevel får stå. Fylkeskommunen krevde opprinnelig at hytta skulle
 442. Nordland: Ekstrabevilgning til oppussing av Neptun Sildoljefabrikk i Melbu (05.05.2007)
  ved anlegget. Sildeoljefabrikken står på en eksklusiv liste over teknisk-industrielle kulturminner som får en særskilt statlig oppfølging. Les hele saken i Bladet Vesterålen
 443. Østfold: Legger opp til storsatsing på kulturminner i tilknytning til Haldensvassdraget (05.05.2007)
 444. Artikkel om interessante, fredede industriminner etter marmordrift på Svalbard (05.05.2007)
  I henhold til Svalbardmiljøloven av 15. juni 2001 er alle faste og løse kulturminner fra før 1946 automatisk fredet. Les hele saken i Aftenposten her
 445. Østfold: Ankesak om steinalderhærverk opp i lagmannsretten i mai (30.04.2007)
  seg mot kulturminneloven ved å bygge en vei til et hytteområde som skadet arkeologiske kulturminner. Den ene av de to ble idømt betinget fengsel i 30 dager. Til sammen ble de to ilagt
 446. Vest-Agder: Vil ha "nei" til vindmøllepark på Lista, blant annet av kulturminnehensyn (30.04.2007)
  Farsunds Avis. Dette skyldes blant annet at parken vil ha negativ effekt på en rekke viktige kulturminner. Vest-Agder fylkeskommune har reist innsigelse mot vindmølleplanen nettopp på grunn av
 447. Sør-Trøndelag: Skal plukke ut tre verneverdige kulturlandskap og gi dem ekstra skjøtselsstøtte (30.04.2007)
  fylket ha fått status som spesielt utvalgte kulturlandskap, for å sikre ivaretakelse av kulturminner og gammel kulturmark. Det vil følge egne midler til både utvelgelsesprosessen og til
 448. Oslo: Europa Nostra-diplom til Domus Academica på Karl Johan (27.04.2007)
  alleuropeiske bevaringsorganisasjonen Europa Nostra deler hvert år ut en rekke priser til kulturminner og kulturvernere rundt om i Europa. Nå er årets tildelinger klare, og den eneste norske
 449. Akershus: Høyre ønsker at Follo museum skal ta seg av forsvarskulturminner i Frogn (27.04.2007)
 450. Akershus: Fylkeskommunen vil verne steinalderboplasser i Ås mot Steen & Strøm-utbygging (27.04.2007)
  mot planene fra fylkeskommunen er dels motivert ut fra at det finnes en rekke automatisk fredede kulturminner i det aktuelle området. Vi snakker om et kulturlandskap med 22 boplasser fra steinalderen.
 451. Aust-Agder: Pillråtne bjelker i tårnet på Trefoldighetskirken i Arendal bør skiftes ut (24.04.2007)
  NRK meldte nylig at Trefoldighetskirken i Arendal var blant de kulturminner i landet som trues av klimaendringene. Nå følger NRK Sørlandet opp med en sak
 452. Klimaendringer truer kulturminner - Riksantikvaren vil skaffe seg bedre oversikt (20.04.2007)
  NRK-programmet Detektor setter søkelys på hvordan klimaendringene truer kulturminner her i landet. Med utgangspunkt i to konkrete saker - Bryggen i Bergen og Trefoldighetskirken i
 453. Akershus: Utbygging i historisk område i Enebakk stanset takket være press fra historielaget (13.04.2007)
  av området Maribråtlia ut av kommuneplanen. Området har automatisk fredede kulturminner og hustufter fra 1700- og 1800-tallet. Esther Reiss i Enebakk historielag karakteriserer vedtaket i
 454. Akershus: Arkeologiske funn i Sørum skaper trøbbel for barnehageplaner (10.04.2007)
  at arkeologer har funnet Østlandets kanskje største konsentrasjon av arkeologiske kulturminner ved Sørum kirke på Romerike. Dette kan bety problemer for en planlagt barnehage.
 455. Helen Bjørnøy imponert over Polens satsing på kulturminner (10.04.2007)
 456. Nordland: Riksantikvaren gir 6,6 millioner kroner til fredede kulturminner i fylket (26.03.2007)
  NRK Nordland melder at Riksantikvaren i år kanaliserer 6,6 millioner kroner til fredede kulturminner i fylket. Beløpet er noe lavere enn i fjor. 2,1 millioner kroner går til verdensarven
 457. Evaluering viser gode resultater for Kulturminnefondet (23.03.2007)
  i en pressemelding. Evalueringen viser at fondet er et populært tiltak blant private eiere av kulturminner landet rundt. I alt 245 fornøyde kulturminneeiere har fått penger fra fondet. Les hele
 458. Ledige stillinger i kulturminnevernet - tømrer i Bergen og antikvar i Østfold (19.03.2007)
  mars 2007. Østfold fylkeskommune søker en antikvar til å arbeide med nyere tids kulturminner. Søknadsfristen på denne stillingen er 30. mars. Les hele stillingsutlysningen
 459. Oslo kommune sikrer seg nok en gammel akersgård (19.03.2007)
  også sikret seg Nedre Lindeberg gård, melder Lokalavisen Groruddalen. Sikring av gamle kulturminner er blinket ut som eget satsningsområde i groruddalssatsningen, skriver avisen. Les hele saken
 460. Riksantikvaren: Polare kulturminner utsatt (09.03.2007)
 461. Icomos fokuserer på minoriteters kulturminner - fagdag avholdes 15. mars (01.03.2007)
  Icomos Norge avholder fagdag i Oslo 15. mars. Tema for dagen er minoriteters kulturminner. Arrangementet er åpent for alle interesserte. Riksantikvaren har publisert programmet. Les
 462. Hordaland: Riksantikvaren reiser innsigelse mot kommuneplan for Halsnøy – frykter konsekvensene for Halsnøy kloster (19.02.2007)
  av veien, noen som svært sannsynlig vil komme i konflikt med ukjente, men automatisk fredete kulturminner. Les hele saken i Sunnhordland herLes hele saken i Kvinnheringen her
 463. Stort tap av bygningsmessige kulturminner hvert år (19.02.2007)
  landbruket, som seterbygninger, staller, smier og utløer. Eldre bygninger og andre kulturminner ble i perioden fra 1975 til 1995 registrert i det såkalte SEFRAK-registeret. Siden denne
 464. Møre og Romsdal: Giske kommune vil fjerne radiomasta på Vigra (12.02.2007)
  kringkaster og radiomasta, som opprinnelig var 242 meter høy, er de eneste industrielle kulturminner fra Møre og Romsdal som er med i verneplanen.(Anita K. Waatvik)Les hele saken i
 465. Hordaland: Folkemøte i Odda om smelteverket og Unesco-søknad (03.02.2007)
  søknad om å komme med på Unescos verdensarvliste i kategorien industrielle kulturminner, avhenger av at smelteverkstomta og tilhørende bygninger bevares. Sist torsdag ble det
 466. Nytt perspektiv på vern av kulturlandskap (03.02.2007)
  "På samme måte som bygninger og andre kulturminner trenger vedlikehold, vil ikke et menneskeskapt landskap verne seg selv." Det skriver forsker
 467. Kulturminner over hele landet går tapt (26.01.2007)
  Status for automatisk fredete kulturminner har blitt registrert i 18 kommuner over hele landet. Undersøkelsene viser at 658
 468. Akershus: Tilskudd til brannsikring (26.01.2007)
  Eiere av kulturminner kan søke om støtte til brannsikring og beredskapstiltak. Tette trehusmiljøer
 469. Vestfold: Ny tilskuddsordning for kulturminner i Vestfold (13.01.2007)
  fylkeskommune har opprettet en ny tilskuddsordning som skal stimulere til bevaring av verneverdige kulturminner i fylket, leser vi i Østlandsposten. 500 000 tusen kroner skal fordeles til formålet i
 470. Nordlandsforskning og Telemarksforskning Bø skal evaluere verdiskaping på kulturminneområdet (10.01.2007)
 471. Tre nye verdiskapingsprosjekter: Hyllestad, Hurum og Bergen får støtte (22.12.2006)
  av de viktigste satsingene i regjeringens kulturminnepolitikk. Målet er å vise hvordan kulturminner og kulturmiljø kan være kilder til verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling.Les hele
 472. Oppland: Grete Horntvedt blir ny direktør i Norsk Kulturarv (22.12.2006)
 473. Ledige stillinger i kulturminnevernet (22.12.2006)
  12. januar. Østfold fylkeskommune har ledig konservatorstillingen for nyere tids kulturminner. Søknadsfrist 10. januar. Østfold fylkeskommune har også ledig arkeologstilling
 474. Vestfold: Fylkeskommunen med innsigelse mot golfbane på Kaupang (16.12.2006)
  Kaupang. I planen inngår en ni hulls golfbane, og fylkeskommunen begrunner innsigelsen med at kulturminner kan gå tapt hvis banen etableres. Les hele saken i Østlandsposten herLes mer om saken
 475. Oslo: Kulturvernpris til Hvalstrand Bad, Holterhuset i Follo og Herredshuset på Romerike (16.12.2006)
  i Akershus. Foreningen ønsker gjennom tildelingene å inspirere eiere og forvaltere av kulturminner til å verne om sine antikvariske og arkitektoniske verdier. Årets vinnere i Akershus er
 476. Buskerud: Fjerning av fredede kulturminner i Hemsedal politianmeldes (12.12.2006)
  ved Nilshaugstranda på Langset i Hemsedal, ble det registrert tre automatisk fredede kulturminner. Det ble ikke søkt om frigivelse av kulturminnene, men en fangstgrop, en kullgrop og en
 477. Møre og Romsdal: Romsdalshorn stasjon får nytt liv på Horgheimseidet (24.11.2006)
  Stasjonsbygningen som ble flyttet i sommer, er med i Nasjonal verneplan for kulturminner i Jernbanen. Nå jobbes det med å sette bygningen i stand etter flyttingen. Målet
 478. Møre og Romsdal: Flere turistattraksjoner ønskes for strekningen Bud-Kristiansund (21.11.2006)
  Området er plukket ut som satsingsområde innen verdiskaping knyttet til kulturminner. Foreløpig er 40 turistattraksjoner på lista, men strek er ikke satt enda.
 479. Nordland: Tromsø Museum kritiserer Lurøy kommune for å ha forgått seg mot rutinene i tilknytning til middelaldervrak (21.11.2006)
  Tromsø Museum er myndighet for forvaltning av undersjøiske kulturminner i Nord-Norge. Nå har det dukket opp byggeplaner i Lurøy i Nordland i nærheten av
 480. Riksantikvarens budsjett svekkes med totalt 13 millioner i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett (17.11.2006)
  På den annen side ønsker partiet å styrke Riksantikvarens tilskudd til fredede kulturminner med 2 millioner kroner og tilskuddene til fartøyvern med 5 millioner kroner. Forslagene blir
 481. Høyre ønsker en liten økning av Riksantikvarens midler og vil gi Kulturminnefondet 100 millioner ekstra i grunnkapital (17.11.2006)
  Høyre mener dessuten at organisasjonen Norsk kulturarv gjør en viktig jobb for kulturminner i privat eie, og mener at de bør komme inn under Miljøverndepartementets
 482. Vestfold: Bønder i Kaupang misfornøyd med myndighetene - myndighetene mener kulturminnene ikke er godt nok beskyttet (17.11.2006)
  Arkeolog Marit Johansson skrevet en masteroppgave om lokalbefolkning og kulturminner på Kaupang i Larvik, melder Østlandsposten. Her dokumenterer hun at grunneiere er
 483. Vestfold: Moms på dugnadsarbeid opp i Stortinges spørretime (17.11.2006)
  blir endret, slik at kystkultur etter hvert blir ansett på samme positive måte som kulturminner i innlandet.Les mer om saken i Sandefjords Blad her
 484. Vestfold: Mulig fredning av E18 mellom Larviksporten og Farriseidet (17.11.2006)
  nåværende E18 er foreslått fredet i Nasjonal verneplan for bruer og veirelaterte kulturminner. Det er linjeføringen, de tre plankryssene og bruene som Riksantikvaren foreslår
 485. KrF vil plusse på kulturminnebudsjettet for 2007 - vil gi dobbelt så mye som Bjørnøy til Kulturminnefondet (13.11.2006)
  øke Riksantikvarens budsjett med 13 millioner (trolig til tilskudd til eiere av fredede kulturminner). I tillegg foreslår partiet å øke Kulturminnefondets grunnkapital med 200
 486. Oslo: Fortidsminneforeningen kritisk til Helen Bjørnøys manglende oppfølging av kulturminnemeldingen (10.11.2006)
  er avhengig av at det offentlige stimulerer verneinnsats hos private eiere av kulturminner. Dessverre satser staten for tiden ensidig på tilskudd som virkemiddel.
 487. Hordaland: Ikke grunnlag for kulturmiljøfreding av Kyølo gard i Kvinnherad kommune (10.11.2006)
  mener den planlagte atkomstveien til Jondalstunnelen i Nordrepollen vil ødelegge viktige kulturminner på gården. Han søkte derfor om kulturmiljøfreding. Hordaland
 488. Bladet Miljøkrim med artikler om kulturminnekriminalitet og kulturminner under vann (10.11.2006)
  ene handler om kunst- og kulturminnekriminalitet i Norden. Den andre handler om det store tapet av kulturminner under vann. Les hele saken i Miljøkrim herLes hele saken i Miljøkrim her
 489. Rogaland: Nettmøte i Aftenbladet om Riksantikvarens arbeid for å verne Rennfastanlegget (07.11.2006)
  i kok, slik vi har meldt om tidligere. Riksantikvarens seksjonsjef for fartøy og tekniske kulturminner, Lisen Roll, stilte likevel uforferdet til nettmøte med hoi polloi i Stavanger Aftenblad
 490. Arkeologisk revy I: Frosta, Levanger, Jevnaker, Gol og Larvik (07.11.2006)
  Arkeologen Arne Anderson Stamnes har registrert automatisk fredede kulturminner på Frosta i Nord-Trøndelag, melder Frostingen. Flere store gravhauger tyder på
 491. Hordaland: Fylkeskommunen negativ til reguleringsplan for Skaganeset i Sund (03.11.2006)
  for området som er foreslått i den nye planen. Skaganeset inneholder automatisk fredede kulturminner av nasjonal verdi. Saken skal nå til behandling i fylkesutvalget, skriver VestNytt.Les hele
 492. Verdensarv: Vestlandsfjordene danket ut Pyramidene og Den kinesiske mur (31.10.2006)
 493. Riksantikvaren har valgt ut sju nye pilotprosjekter i verdiskapningsprogrammet (20.10.2006)
  som representerer kulturelt mangfold og geografisk spredning. Prosjektene skal bidra til at kulturminner blir satt i stand slik at de gir grobunn for ny kunnskap og nye opplevelser. Kulturminner er
 494. Buskerud: Rådmann går inn for riving av verneverdig bygg i Hønefoss (16.10.2006)
  for Benterudgata 3 i Hønefoss. Kommunen eier bygningen, som i følge kommunens egen kulturminneregistrering har høy verneverdi. Rådmannen ønsker å gå inn for riving
 495. Østfold: Ulovlig veibygging som skadet kulturminner ga 900 000 kroner i bøter og erstatning (11.10.2006)
  seg mot kulturminneloven ved å bygge en vei til et hytteområde som skadet arkeologiske kulturminner. NRK Østfold melder at den ene av de to ble idømt betinget fengsel i 30 dager. Til
 496. Østfold: Eidsberg kommune legger informasjon om 500 kulturminner ut på nettet (11.10.2006)
  kommunes satsing på å få lagt ut bilder og informasjon om 500 av kommunens kulturminner på Internett. Avisen skriver at kommunen med dette prosjektet er i fremste linje når
 497. Miljøverndepartementet: Kulturminnefondets grunnkapital øker med 200 millioner kroner (07.10.2006)
 498. Fortidsminneforeningen: - Helen Bjørnøy ser ut til å ha glemt Kulturminnemeldingen (07.10.2006)
  kroner i 2007. Bare fem av disse millionene går til økte tilskudd til eiere av kulturminner. En ideell opptrapping i henhold til Kulturminnemeldingen skulle tilsi en årlig økning
 499. Kulturdepartementet: Statsstipend til Morten Wessel Krogstad (07.10.2006)
  til å spre kunnskap og holdninger som har vært med på å sikre norske kulturminner. Han har vært leder av Fortidsminneforeningens største lokalavdeling (Oslo og
 500. Hedmark: Fylket satser på vern av forsamlingshuset Fremad i Ringsaker (04.10.2006)
  støtte fra fylkeskommunen i forbindelse med satsingen på vern av denne typen kulturminner, melder Ringsaker Blad. Fremad er ett av fire forsamlingslokaler i Hedmark som omfattes av
 501. Oslo: Artikler om Madserud gård og Sofienlund (04.10.2006)
  Cathrine Reusch har en artikkelserie i Aftenposten om kulturminner i Oslo. Vi bringer denne gangen lenker til to av hennes artikler. Den ene handler om Madserud
 502. Akershus: Det går mot kommunalt vern av Feiring Jernverk (29.09.2006)
  at Eidsvoll kommune nå varsler at den vil gå i gang med å bevaringsregulere kulturminner og områder som naturlig hører til området for Feiring Jernverk. Det bevilges
 503. Foreslår Svalbard og Jan Mayen og Bouvetøya som verdensarv, jobber videre med fem andre kandidater (26.09.2006)
 504. Icomos blinker ut 23 norske kulturminner fra 1900-tallet for fredning (26.09.2006)
  Icomos har laget en rapport om 1900-tallets norske kulturminner, hvor det blinkes ut et representativt utvalg på 23 kulturminner (eller grupper av byggverk)
 505. Helen Bjørnøy sier det er lite sannsynlig at det blir vindmøller der de kommer i konflikt med kulturminner og turisme (26.09.2006)
  det er lite sannsynlig at det bygges vindmøller på steder der de kommer i konflikt med kulturminner, reiseliv eller andre miljøinteresser. På Sunnmøre har det vært stor
 506. Nordland: Herøy kommune vil hegne om kulturminner i Sandsundvær (22.09.2006)
 507. Svalbard: Isbjørn skader kulturminner (08.09.2006)
 508. Finnmark: Bekymring for kulturminner i Levajok og Rastegaissa Samesiida (08.09.2006)
  melder at det har vært lokal bekymring i Levajok og Rastegaissa Samesiida for at samiske kulturminner i området blir ødelagt av ferdsel til og fra hytter. Sametinget har vært
 509. Mange tør ikke rapportere om arkeologiske funn av frykt for kostnader eller råderettsinnskrenkninger (05.09.2006)
 510. Tyrkia: Damprosjekt legger store deler av viktig historisk by under vann (05.09.2006)
  viktige byen Hasankeyf under vann. Det er satt av 320 millioner kroner til flytting av viktige kulturminner, men en professor som leder utgravninger i byen mener at mange av dem bare vil smuldre opp ved en
 511. Oslo: Akershus slott vant avstemning om byens peneste bygning (05.09.2006)
  slott ble kåret til penest, Indekshuset på Lapsetorvet til styggest. Begge er viktige kulturminner. Les hele saken i Aftenposten her
 512. Vest-Agder: Forsøker å skape ny, dendrokronologisk referansekurve for eik fra Sørlandet (01.09.2006)
  i tre år, og man har allerede kommet i gang med å ta dendroprøver av utvalgte kulturminner i området. Les hele saken i Farsunds Avis her
 513. Nye retningslinjer for statlig dekning av "arkeologiske kostnader" (01.09.2006)
 514. Ny statistikk for vedlikeholdstilstand av fredede bygninger utvikles (01.09.2006)
  skal måle vedlikeholdstilstanden for fredede bygg. Per juli 2006 finnes fullstendige data for kulturminner i privat eie i fylkene Akershus og Nordland. 10 fylker skal kartlegges ferdig i løpet av
 515. Rogaland: Strid om grusplaner i Hjelmeland (01.09.2006)
  Hjelmeland, melder Bygdaposten. Men på grunn av en lang rekke automatisk fredede arkeologiske kulturminner i området, har Riksantikvaren reist innsigelse. Nylig var det befaring med de involverte
 516. Riksantikvaren vil styrke arbeidet for å sikre minoriteters kulturminner (01.09.2006)
 517. Ti års norsk-russisk samarbeid for kultur og natur i Kenozero nasjonalpark feiret med konferanse (29.08.2006)
  Norge og Russland har i ti år samarbeidet om å ta vare på kulturminner og kulturlandskapet i Kenozero nasjonalpark (sør for Arkhangelsk). Samarbeidet ble markert
 518. Riksantikvaren søker seksjonssjef i kulturminneavdelingen (21.08.2006)
  Riksantikvaren har utlyst stillingen som seksjonssjef for seksjonen for fartøy og tekniske kulturminner i kulturminneavdelingen, meldes det på direktoratets nettsted. Søknadsfristen er 28.
 519. Oppland: Oppsiktsvekkende funn i Aursjøen (16.08.2006)
  i Norge, meldte NRK Hedmark og Oppland 11. juli. Det har vært kjent at det finnes gamle kulturminner i magasinområdet, men på grunn av vannstanden i magasinet har det ikke vært mulig
 520. Østfold: Moss kommune kunne ha fredet Gudegården (16.08.2006)
  hvor de har hatt delegert myndighet fra Riksantikvaren til vedta midlertidig fredning av kulturminner. Kommunen selv har ikke ant at de har hatt denne myndigheten, og har derfor ikke benyttet
 521. Ledig stilling som forsker i NIKUs bygningsavdeling - Hringariki søker arkeolog (14.08.2006)
  på instituttets nettsted. Arbeidsoppgavene omfatter forskning og utredningsvirksomhet omkring kulturminners (bygningers) verdi, rolle og betydning i samfunnsutviklingen, og hvordan disse interessene
 522. Libanon: Verdensarv i fare på grunn av krigen (14.08.2006)
  kulturminister har bedt FN-organisasjonen gjøre hva den kan for å hindre at viktige kulturminner blir ødelagt, kunne NRK melde i juli.Les hele saken i Aftenposten herLes hele saken på
 523. Sverige: "Snickarboa" til Emil gjenreist etter brann (23.06.2006)
  Emil i Lönneberga er gjenreist, melder NRK. En pyroman som oppsøkte folkekjære kulturminner ble den originale buas bane i 2005. Samme mann er også mistenkt for å ha stiftet brann
 524. Krf mener de rødgrønne gjør for lite for å hindre kirkeforfall (23.06.2006)
  med fem millioner kroner til den særskilte satsingen på nasjonalt prioriterte kulturminner, som det er å sette i stand stavkirker og verdifull kunst i disse, heter det i saken. Les
 525. Arkeologisk revy I: Fredrikstad, Eidsvoll, Ringerike, Sandefjord, Seljord (23.06.2006)
  Det er sommer og en travel tid for dem som graver etter kulturminner i jorden. Fredriksstad Blad i Østfold melder at arkeologene er på ferde ved på
 526. Møre og Romsdal: Antemensalet fra 1325 i Tresfjord kirke stilles ut i kunstmuseet Kube (23.06.2006)
 527. Oslo: Staten kommer med penger til å sikre kulturminner i Groruddalen (20.06.2006)
  og kulturmiljø i Groruddalen i Oslo. Pengene skal blant annet gå til å ruste opp kulturminner.Les hele Miljøverndepartementets pressemelding om saken her
 528. Østfold: Hærverk på kulturminner langs svenskegrensen (20.06.2006)
 529. Hordaland: Elever har registrert kulturmiljøer i Nordhordland (16.06.2006)
  har tipset oss om at grunnskoleelever i Nordhordland de to siste årene har registrert kulturminner. Prosjektet er organisert i samarbeid mellom ABM-utvikling og Den kulturelle skolesekken i fylket.
 530. Buskerud: Krever konsekvensutredning på Rødtangen (16.06.2006)
  godkjenner planer om å bygge hotell, hytter, golfbane og marina. Det er automatisk fredete kulturminner i området: boplasser og graver fra steinalderen og bronsealderen. Fellesutvalget i Holmsbu,
 531. Miljøvernministeren: - Lokalt engasjement avgjørende for Vestnorsk fjordlandskaps fremtid (13.06.2006)
 532. Marianne Roald Ytterdal gjenvalgt som leder i Fortidsminneforeningen (13.06.2006)
  også to resolusjoner, en om at alle norske kommuner må skaffe seg kommunedelplaner for kulturminner og en om vern av kulturmiljøet på Vestsida i Kongsberg. Du finner resolusjonene
 533. Telemark: 10 prosent av kulturminnene i Skien ødelagt eller skadet siden 1997 (07.06.2006)
  Hvert år går kulturminner tapt her i landet - statens nyeste beregninger tyder på at så mye som 0,7 prosent av
 534. Buskerud: Fortidsminneforeningen avholder representantskap på Kongsberg til helgen (07.06.2006)
  Nore, Uvdal og Torpo. Disse er, som flere andre foreningseiendommer, blant landets viktigste kulturminner.Flere store spørsmål skal behandles som nettopp har med foreningens omfattende,
 535. Pilotprosjekt med gjennomgang av gamle fredninger satt i gang i Agder (07.06.2006)
 536. Ledige stillinger i kulturminnevernet (02.06.2006)
  en førstekonsulent/seniorkonsulent til kulturminneavdelingen, seksjon for arkeologiske kulturminner. Vedkommende vil ha arbeidssted i Trondheim. Søknadsfrist: 12. juni. Smalahovetunet AS
 537. Indonesia: Borobudur kom seg uskadet gjennom jordskjelvet på Java (30.05.2006)
  og voldsomme menneskelige lidelser. Men det jordskjelvrammede området rommer også mange kulturminner. Yogjakarta, som ble hardt rammet, er en kulturhistorisk viktig by, og et stykke utenfor byen
 538. Buskerud: Nytt funn fra bronsealderen i Hurum (30.05.2006)
 539. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: H.M. Dronningen markerer Vestnorske fjordlandskap (30.05.2006)
 540. Vil etablere kommunenettverk - blant annet om kulturminnearbeid (26.05.2006)
  Over hele landet skal det etableres kommunenettverk. Ett av temaene nettverkene kan jobbe med, er kulturminner og kulturmiljøer. Les Miljøverndepartementets pressemelding om saken her
 541. Finnmark: Sametinget og Nesseby kommune vil ha Mortensnes kulturminneområde inn på Verdensarvlisten (23.05.2006)
  melder Nesseby kommune. Det har bodd mennesker på Mortensnes i 10 000 år, stedet har kulturminner fra alle epoker - f.eks. boplasser, tufter etter hus og teltringer, graver, offerplasser.
 542. Vest-Agder: Samarbeid sikrer ferdigstilling av D/S "Hestmanden" (23.05.2006)
 543. Nord-Trøndelag: Nytt nettsted etablert hvor folk kan lagre kunnskap om kulturminner (19.05.2006)
  Trønderavisa som melder dette. På nettstedet kan interesserte legge inn informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag, og slik bidra til at kunnskap om kulturminner sikres og spres.
 544. Oslo: Miljøverndepartementet ga 100 000 til utvikling av miljøvennlig turisme (19.05.2006)
  Både miljøvernet og reiselivet har felles interesser i å bevare landskap, natur, kulturminner og kulturmiljø. Dette er selve grunnlaget for reiselivsutvikling, sa statsråden i en
 545. Buskerud: Registrering avdekket bronsefunn i Hurum (19.05.2006)
  I forbindelse med kulturminneregistrering ved Grønsand gård i Hurum er det funnet en bronsegjenstand, kokegrop og
 546. Flere av verdens fremste kulturminner trues av turisme (19.05.2006)
  Nettavisen har laget en sak som blant annet handler om kulturminner som er truet av turisme. Luxor, Babylon, Macchu Picchu, Venezia og Den kinesiske mur sliter, blant
 547. Revidert nasjonalbudsjett: Forsvarseiendommer sikres for offentligheten (16.05.2006)
  av områdene ligger i strandsonen og i flere av områdene er det militærhistoriske kulturminner som vil bli bevart og synliggjort med informasjonstiltak.Les hele Miljøverndepartementets
 548. Revidert nasjonalbudsjett: Riksantikvaren får penger til å ta vare på eldre foto og arkivalia (12.05.2006)
 549. Oslo: Nasjonale festningsverk søker folk (12.05.2006)
  festningsverk, en stor aktør i kulturminnevernet, utlyser i disse dager flere kulturminnerelaterte jobber. Utlysningene finnes på lenken under. Søknadsfrist er 26. mai. Les
 550. Vestfold: Larvik kommune åpner for museum i Brannvaktstårnet på Bøkkerfjellet (12.05.2006)
  Aina Aske, som arbeider med kulturminner i Larvik kommune, blir spurt av Østlandsposten om kanskje et lite museum i
 551. Sjøfartsmuseet sier luksusbåter truer kulturminner under vann (12.05.2006)
  Forrige fredag meldte vi om stort tap av kulturminner under vann. NRK østafjells har fulgt opp problemstillingen. Det fortelles at stadig
 552. Møre og Romsdal: Kulturhistorisk opplevelsesløype skiltes på Averøya (10.05.2006)
  (bl.a. Fortidsminneforeningen, Nordmøre museum og Gamle Kvernes Bygdemuseum). Blant kulturminner som blir finner vi gravrøyser, gravfelt, stavkirke, tingsted og en
 553. Kulturminner under vann forsvinner i foruroligende tempo - ny rapport lagt fram (06.05.2006)
  Aftenposten meldte nylig at Norsk sjøfartsmuseum har laget en rapport til Riksantikvaren om kulturminner under vann. Rapporten forteller at mange av disse kulturminnene, skipsvrak, steinalderboplasser og
 554. Oslo: Miljøvernministeren inviterer til feiring av Birkelunden kulturmiljø i morgen (06.05.2006)
 555. Nord-Trøndelag: Hyller ildsjeler som redder kulturarv i Levanger (06.05.2006)
  har laget en sak om det frivillige engasjementet rundt Bymuseet, som har ført til at mange kulturminner i kommunen har blitt reddet for ettertiden. Brusve gård, Dampskipsbrygga, Hveding auto og
 556. Oslo: Miljøverndepartementet støtter Riksantikvaren i at vinduer i gård ved Birkelunden skal tas vare på (03.05.2006)
 557. Svalbard: Svalbard museum får nye, flotte lokaler i nyåpnet forskningspark (03.05.2006)
  stor plass å boltre seg på - med topp moderne utstillingsfasiliteter og magasin for kulturminner, skriver bygg.no. Les hele saken på bygg.no herLes hele saken på bygg.no her
 558. Oslo: Birkelunden på Grünerløkka fredes som første kulturmiljø i by (28.04.2006)
 559. Riksantikvaren varsler at få kandidater vil slippe gjennom verdensarv-nåløyet (28.04.2006)
  tiårene vært særdeles aktive når det gjelder å få sine fremste kulturminner på listen. Det handler først og fremst om praktbygninger – slott, kirker og
 560. Norge søker unntak i EU-sammenheng for antikvarisk bruk furutretjære (28.04.2006)
  som trebeskyttelse på stavkirker, kulturhistorisk verdifulle båter og andre kulturminner, melder Riksantikvaren. Les hele saken hos Riksantikvaren her
 561. Akershus: Eidsvollsbønder redde for at arkeologiske kostnader kan torpedere samdriftsfjøs (24.04.2006)
  melkeproduksjon. Men planene har støtt på problemer underveis i form av arkeologiske kulturminner. Riksantikvaren har lovet avklaring på om bøndene får bygge, men har oversittet
 562. Norges tar ansvar for sine polare kulturminner (21.04.2006)
  Riksantikvaren har laget en sak om Norges kulturminner i polare strøk. Norge er det eneste landet i verden som har territorier både i Arktis
 563. Ny bok presenterer kulturminner i norsk kraftproduksjon (19.04.2006)
 564. Troms: Studieprogram i kulturminneforvaltning også i Tromsø (19.04.2006)
  av emner i arkeologi, samfunnsplanlegging, samfunnsvitenskap og sosialantropologi. Kunnskap om kulturminner og arkitektur i Nord-Norge gir et fundament for arbeid i landsdelen. Vi takker lesere nordpå
 565. Sør-Trøndelag: Søknadsfrist på studieprogram i kulturminneforvaltning i Trondheim 15. april (08.04.2006)
  i kulturminneforvaltning. Studiet er tverrfaglig (historie, arkeologi, bygningsvern, museologi, kulturminnerett m.m.) og består av en treårig bachelorgrad og en toårig masterpåbygging.
 566. Møre og Romsdal: Fylket satser på kystkulturarven mellom Bud og Kristiansund (08.04.2006)
  byggverk", Atlanterhavsveien, er bare to av ingrediensene i den lange rekken av kulturminner på strekningen Bud–Kristiansund. Med penger fra Riksantikvaren, Kulturminnefondet og
 567. Møre og Romsdal: Kirkekunst reddes med penger fra Riksantikvaren (05.04.2006)
 568. Østfold: Fredrikstad Museum vil ha ekstra penger fra kommunen til sine kulturminner (05.04.2006)
  Museum mener det bør opprettes en egen kommunal budsjettpost rettet mot historiske anlegg og kulturminner i 2007. Museet har fått ansvaret for Kongsten fort og Elingaard, som begge har behov for
 569. Sør-Trøndelag: Diskusjon om Thamshavnbanen (01.04.2006)
  Thamshavnbanen er tatt inn i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen, og Jernbaneverket har signalisert at de ønsker å prioritere banen
 570. Møre og Romsdal: Riksantikvaren foreslår å frede Molde domkirke (30.03.2006)
 571. Oslo: Kulturminnene skades langt mindre av luftforurensning - reduksjon på 90 prosent fra 1963 (28.03.2006)
  Nedbryting av kulturminner som følge av luftforurensning er i perioden fra 1963 og frem til i dag redusert med opptil
 572. Telemark: Skal lage forvaltningsplan for kulturminner etter tømmerfløtingen (28.03.2006)
  melder at Telemark fylkeskommune har satt i gang arbeidet med en forvaltningsplan for kulturminner etter tømmerfløtningen, som er en viktig del av fylkets industrihistorie.
 573. Østfold: To menn tiltalt for brudd på kulturminneloven i Halden - begge nekter straffskyld (21.03.2006)
  2004 ble det anlagt en vei ved Svinesund i Halden som skadet automatisk fredede arkeologiske kulturminner. Rent konkret dreide det seg om rester av boplasser fra steinalderen. Riksantikvar og kommune hadde
 574. Oslo: Icomos fokuserer på 1900-tallets fortifikasjoner (17.03.2006)
  fra 1900-tallet. Målet er å vise frem noe av det Norge har av militære kulturminner og store utfordringer man står overfor ved ivaretakelse av militære bygninger og
 575. - Kulturminnerelatert bistandsarbeid er nyttig (14.03.2006)
  Ulf Grønvold har i en artikkel i Arkitektnytt tatt opp Norges bistandsarbeid knyttet til kulturminner. Han mener at erfaringene viser at dette kan være en svært hensiktsmessig form for
 576. Telemark: Mer penger til fredede kulturminner, men fortsatt ikke nok (11.03.2006)
 577. Bjørnøy valgte ut verdiskapningsprosjekter: Nord-Gudbrandsdalen/Valdres, Bud-Kristiansund og Hamningberg (08.03.2006)
  i dag de tre første pilotprosjektene i Riksantikvarens program for verdiskaping knyttet til kulturminner. De tre er Nord-Gudbrandsdalen og Valdres, Hamningberg i Finnmark og kyststrekningen
 578. Kronikk: - Vern, en trussel mot vårt gamle bygningsmiljø? (08.03.2006)
  mener at antikvarenes ønske om å bevare det autentiske i fredede og verneverdige kulturminner i mange tilfeller fører til unødvendige kostnader for den som må betale
 579. Oslo: Norsk sjøfartsmuseum starter rederi (08.03.2006)
  en pådriver i fartøyvernarbeidet i Norge og Norden. De har i dag tre flytende kulturminner i seilbar stand. Nå har museet opprettet et eget rederi for å styrke arbeidet med
 580. Oslo: Byantikvaren svarer på Mæland-kronikk (08.03.2006)
  i Obos har gjort seg til talsmann for alle dem i hovedstaden som er skeptisk til vern av kulturminner og kulturmiljøer. Byantikvaren tar i høyeste grad ballen, og har nå skrevet en
 581. Finansministeren vil ikke ha momsfritak for fredede og bevaringsregulerte "private eiere" (03.03.2006)
  Hun fraråder en slik ordning, og vil heller yte støtte til eierne av slike kulturminner gjennom tilskudd. Senterpartiet sto i forrige stortingsperiode sammen med Fremskrittspartiet og
 582. Nesten 53 millioner til vedlikehold av kulturminner i 2006 - økning på 15 millioner fra 2005 (28.02.2006)
 583. Sogn og Fjordane: Riksantikvaren vil ha fjernet akebakke i Gloppen (28.02.2006)
  til elevene på skolen er overdreven, og at den svekker forståelsen for vern av kulturminner, melder NRK Sogn og Fjordane. Les hele saken på nrk.no her
 584. Hordaland: Ap krever statlige penger til vedlikehold av kulturminner på smelteverkstomta - eller riving (28.02.2006)
 585. Telemark: Prosjekt skal sikre kulturminner etter Union (28.02.2006)
 586. Oppland: Fylkeskonservator bekymret for turistkulturarven på Lillehammer (28.02.2006)
  Fylkeskonservatoren i Oppland er bekymret for at viktige kulturminner knyttet til turistnæringen på Lillehammer skal forsvinne. Tidligere har Oppland
 587. - Verdensarvstatus genererer masseturisme som truer natur- og kulturverdier (25.02.2006)
  Ny tid har publisert en sak fra New York Times om de mer problematiske sidene ved at kulturminner blir tilkjent verdensarvstatus av Unesco. Det er gjevt å havne på Verdensarvlisten, men
 588. Østfold: Vil bevare og tilbakeføre jernverkskulturminner i Moss (25.02.2006)
 589. Oslo: Strid om vern og byggehøyder i tilknytning til kommunedelplan for byutvikling og bevaring (22.02.2006)
  hovedgrepene i planen, men argumenterer sterkt for å skjerpe vernetiltakene for kulturminner ytterligere. Fortidsminneforeningen reagerer sterkt på forslag i planen som åpner for
 590. Hordaland: Det arbeides med planer om boligbygging nær Troldhaugen - byantikvaren avventende (22.02.2006)
  I Bergen arbeides det med planer om boligbygging i nærheten av Troldhaugen. Det er laget en kulturminnerapport, som skal danne grunnlag for en privat reguleringsplan. Byantikvar Siri Myrvoll sier Bergens
 591. Sør-Trøndelag: Oppdal støtter arbeidet for å få villreinsfangsten på Verdensarvlisten (18.02.2006)
  Oppdal kommune har bestemt seg for å støtte arbeidet med å få kulturminner knyttet til villreinsfangsten i Dovrefjell, Rondane og Reinheimen på Verdensarvlisten. Lesja
 592. Oslo: Astrid Nøklebye Heiberg fortsetter som styreleder i NIKU (18.02.2006)
 593. Akershus: Robsrudutbyggingen i Lørenskog vedtatt i kommunestyret (14.02.2006)
  på Robsrud. Det er Østlandssendingen som melder dette. Det er automatisk fredede kulturminner i det aktuelle området, men Riksantikvaren har tidligere bestemt seg for å godta den
 594. KrF bekymret for at bare en av fire norske kommuner har kulturminneplaner (08.02.2006)
  akseptert i kulturminnevernet at slike planer er helt nødvendige for å hindre at kulturminner går tapt rundt om i landets kommuner. Kristelig Folkepartis medlem i Energi- og
 595. Østfold: Vernekonflikt knyttet til planlagt grustak i Eidsberg (04.02.2006)
  gravhauger i området, og fylkeskonservatoren mener det trolig er flere arkeologiske kulturminner å finne der. Ordfører Knut J. Herland (Sp) i Eidsberg akker seg i Smaalenenes Avis
 596. Vestfold: Bruker store penger på kulturminner i tilknytning til golfbane i Sandefjord (04.02.2006)
 597. Finnmark: Samiske kulturminner stanset reguleringsarbeid for hyttefelt i Alta (31.01.2006)
  hyttefelt i Rivabukt i Alta ble stoppet fordi det ble funnet mange automatisk fredede samiske kulturminner i det aktuelle området. Men kommunen vil ikke avvise at det kan komme hytter i området
 598. Vestfold: Buchardt med mer kulturminnevennlig utbyggingsforslag ved Føynegården i Tønsberg (31.01.2006)
  fordi de planlagte bygningene var for store og ikke tok hensyn til Føynegårdens kulturminner. Les hele saken på nrk.no herLes hele saken i Tønsbergs Blad her
 599. Hordaland: - Ny konteinerhavn på Sotra skal ikke gå på bekostning av kulturminner (28.01.2006)
  kommune arbeider man med planer om å bygge en ny, stor konteinerhavn på Sotra. En rekke kulturminner er etter det vi forstår berørt av planene, men politikerne i kommunen bedyrer at ingen
 600. Nord-Trøndelag: Nytt handlingsprogram for kulturminnepolitikk lansert (28.01.2006)
  handlingsprogram for kulturminnepolitikk. Handlingsprogrammet omfatter både automatisk freda kulturminner og kulturminner fra nyere tid, og er ei oppfølging av Kulturminnemeldingen. - Med
 601. Helen Bjørnøy lanserer fire satsingsområder i kulturminnevernet i 2006 (26.01.2006)
  kulturminnene. For det andre vil den bedre betingelsene for de private eierne av fredete kulturminner. Videre vil den etablere et nasjonalt kunnskapsnettverk for de kulturhistoriske eiendommene og
 602. Sparebankstiftelsen gir penger til kulturminner også i 2006 (26.01.2006)
  Folkebladet melder at kulturminner skal være et satsingsfelt for Sparebankstifelsen DnB NOR i 2006, slik det var det i 2005. Vi
 603. Vestfold: Fylkesrådmannen varsler et lite skred av innsigelser mot utbyggingsplaner i Sandefjord (21.01.2006)
  sitt på høring. Det gjelder spesielt steder der utbygging kommer i konflikt med kulturminner, sier hun.Les hele saken i Sandefjords Blad her
 604. Nordland: Brøt kulturminneloven ved oppføring av toaletter ved Lurøy kirke (21.01.2006)
  fylkeskommunen lar nåde gå for rett. De sier det er lite trolig at automatisk fredede kulturminner er berørt av tiltaket. Les hele saken i Rana Blad her
 605. Telemark: Registering av fornminner i Nissedal (21.01.2006)
  steinalderredskaper og rester etter jernbrenning i tillegg til at han registrerte en rekke kjente kulturminner. Historielagslederen, som har skrevet saken, oppfordrer folk som kan ha liggende funnene fornminner
 606. Vestfold: Ønsker å integrere fredede kulturminner i stort krematorieanlegg i Larvik (21.01.2006)
  melder at arkeologene nå skal inn i området å se hvilke automatisk fredede kulturminner som finnes der, og hvordan disse kan integreres i det planlagte anlegget. - Vi antar vi vil finne
 607. Aust-Agder: Fylkeskommunen kartlegger tilstanden til fredede kulturminner (17.01.2006)
  av Kulturminnemeldingen i fylket. I denne ble det slått fast at tilskuddene til fredede kulturminner skal trappes opp med 175 millioner på landsplan, slik at fredede kulturminner kan være
 608. Frp tar opp konfliktsak på Grünerløkka med miljøvernministeren (17.01.2006)
  om at Stortinget i fjor at det skal gjennomføres grundige konsekvensvurderinger ved vern av kulturminner. "Kan statsråden forsikre om at dette gjøres, spesielt med tanke på å
 609. Nordland: Fylkeskommunen satser stort på kulturminner på Helgeland og i Lofoten (13.01.2006)
  Helgeland Arbeiderblad melder at Nordland fylkeskommune satser stort på utvikling av kulturminner og reiseliv i fylket. På Helgeland satses det stort på verdensarven Vega. Målet
 610. Oslo: Ny kommunal femtenårsplan skaper bekymring i kulturminnevernet (10.01.2006)
  melder at Fortidsminneforeningen i hovedstaden er bekymret for hva som kan skje med byens kulturminner hvis den nye kommunedelplanen for indre by blir vedtatt. Nesten 700 kulturminner vil få
 611. Finnmark: Læstadiansk bedehus fredet i Vadsø (09.01.2006)
  eneste læstadianske bedehus i landet som fremdeles er i bruk og et av de få kirkelige kulturminner i Finnmark fra før krigen. Huset er fra 1875. Les hele saken på Riksantikvarens
 612. Riksantikvaren presenterer gode eksempler på kommunalt kulturminnearbeid (09.01.2006)
  Prosjektene avsluttes i løpet av 2005. I prosjektet Kommune(del)planer for kulturminner og kulturmiljøer har Riksantikvaren invitert kommuner til å utvikle eksempler på
 613. Nord-Trøndelag bevilger en million til kulturminner (06.01.2006)
 614. Norges første områdefredning i by vil bli gjennomført på Grünerløkka i Oslo (03.01.2006)
 615. Nord-Trøndelag: Fylkeskommunen refser Riksantikvaren for å pålegge oppgaver, uten å sende penger (03.01.2006)
  arbeidsmengden fordi man på grunn av forbedrede metoder stadig oppdager flere arkeologiske kulturminner som skal undersøkes. Fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø er skeptisk til at
 616. Riksantikvaren og Stiftelsen Uni gir brannslokkingsutstyr til alle "fredede eiere" (03.01.2006)
 617. Møre og Romsdal: - Myte at butikkene i Ålesund vernes ihjel (03.01.2006)
  Jugendstilsenterets David Sandved tilbakeviser dette. Han mener det er en myte at det er vern av kulturminner som er handelsstandens problem. Årsakene til "butikkdøden" mener han
 618. Østfold: Prosjekt om kulturlandskapet på Elingård fullført (30.12.2005)
  Grunneiere og andre interesserte har arbeidet i grupper med å registrere og dokumentere kulturminner, gamle ferdselsveier, stedsnavn, bygningsmiljøer, husmannsplasser, jordbrukets utvikling og
 619. Nordland: Store bøter ilagt for kulturminneødeleggelse i Bodø (19.12.2005)
  det at Bodø kommune og en gårdbruker har blitt ilagt bøter på grunn av at kulturminner er ødelagt i et presumptivt rikt kulturminneområde nord for byen, kalt Løp. Det
 620. Akershus: Riksantikvaren sier "ja" til Postens planer på Robsrud i Lørenskog (19.12.2005)
  Romerikes Blad melder at Riksantikvaren gir dispensasjon for sju automatisk fredede kulturminner på Robsrud som er berørt av Postens planlagte, nye Østlandsterminal. Før
 621. Hordaland: Taket på Hamre kirke i Osterøy i svært dårlig stand - nok et eksempel på "gamle antikvarsynder" (19.12.2005)
 622. Oppland: Arbeidet med å få kulturminner etter villreinsfangsten på Verdensarvlisten tar fart (14.12.2005)
  I Oppland arbeides det for at kulturminner knyttet til villreinfangsten i den nordlige delen av Gudbrandsdalen skal komme på
 623. Rogaland: Sandnes kommune med utkast til kulturminneplan (10.12.2005)
  Sandnes kommune arbeider med en egen kommunedelplan for kulturminner. Planen har til hensikt å fremme en forvaltning av kulturarven som vektlegger de
 624. Sunnmøre: Sultestreik for kulturminner avsluttet - kommunen utsetter veiprosjekt (08.12.2005)
 625. Verdiskapningsprosjekter i alle landsender - 15 millioner til disposisjon i 2006 (08.12.2005)
 626. Nord-Trøndelag: Ny veitrasé krever arkeologiske utgravninger til 7,8 millioner kroner (03.12.2005)
  Steinkjeravisa melder at foreløpige undersøkelser viser at det er mange kulturminner i jorden i tilknytning til den nye E6-traseen mellom Frøset og Vist i Steinkjer. Det skal
 627. Kulturminner fra hvalfangstmiljø hjem til Svalbard (29.11.2005)
 628. Sunnmøre: Uheldig plassering av nytt kyrkjelydshus ved Stranda kyrkje (29.11.2005)
 629. Ingen uenighet mellom kulturminnemyndighetene og NVE om vindmøller, sier NVE (22.11.2005)
  kommet fram til at det kun er "direkte berørte områder" som skal undersøkes for kulturminner. - Det er ingen uenighet mellom kulturminnemyndighetene og NVE, og det har alltid vært et
 630. Oppland fylkeskommune bevilger en halv million kroner til utvikling av kulturminner (18.11.2005)
 631. Landbrukets kulturminner i fokus på Utviklingsnett (18.11.2005)
 632. Akershus: Fylkesrådmannen anbefaler dispensasjon fra kulturminneloven for Posten (16.11.2005)
  skal bygges på Robsrud i Lørenskog, melder Romerikes Blad. Flere automatisk fredede kulturminner må frigis og ødelegges dersom anlegget skal bygges. Hvis Riksantikvaren gir
 633. Akershus fylkeskommune søker rådgiver for nyere tids kulturminner (11.11.2005)
  års vikariat som rådgiver i avdeling for regional utvikling, med ansvar for nyere tids kulturminner. Søknadsfristen er 18.11.2005, meldes det på fylkeskommunens
 634. Østfold: Vil ha prosjekt om verdiskapning og kulturminner langs Haldensvassdraget (11.11.2005)
  Miljøverndepartementet skal snart i gang med sine pilotprosjekter om kulturminner og verdiskapning, som det er satt av 9,7 millioner kroner til i forslaget til statsbudsjett for
 635. Fortidsminneforeningen med skarp kritikk av Larvik kommunes temaplan for kultur (04.11.2005)
  forslag til temaplan for kultur. Ambisjoner om å bli verdenskjent for god håndtering av kulturminner kan neppe oppnås innen 2008, tror foreningen og peker på at dokumentet også
 636. Vestfold: Vigrid bruker Slottsfjellet i Tønsberg til seremonier (26.10.2005)
  Nok en gang kommer meldinger om at Vigrid og Tore Tvedt benytter kulturminner til sine "dåpsritualer". Denne gangen er det Tønsberg Blad som melder at
 637. Statsbudsjettet: Historisk satsing på kulturminnevern (14.10.2005)
  I tillegg dobles fondskapitalen til Kulturminnefondet til totalt 800 mill. kroner. Eiere av kulturminner får bedre
 638. Statsbudsjettet: Regjeringen dobler grunnkapitalen i Kulturminnefondet (14.10.2005)
  Som oppfølging av Regjeringens satsing på kulturminner går miljøvernminister Knut Arild Hareide i statsbudsjettet for 2006 inn for å
 639. Statsbudsjettet: 13 mill. kroner mer til privateide fredete bygninger og anlegg (14.10.2005)
 640. Statsbudsjettet: Regjeringen setter av nesten 10 millioner til verdiskapningsprogram (14.10.2005)
 641. Statsbudsjettet: Sju nye millioner kroner til Verdensarvområdene (14.10.2005)
 642. Statsbudsjettet: En million kroner til Lyngheisenteret (14.10.2005)
 643. Eget kulturminneavsnitt i Soria Moria-erklæringen (13.10.2005)
  Fortidsminneforeningens pressemelding om saken her (regjeringserklæringens avsnitt om kulturminner er gjengitt i egen boks på
 644. Finnmark: Endring av elveløpet i Kautokeinoelva truer kulturminner i Máze (04.10.2005)
 645. Fløtningen på Telemarkskanalen kan opphøre, fylket håper på pilotprosjekt (04.10.2005)
  prøve å få et av Miljøverndepartementets pilotprosjekter for kulturminner og verdiskapning i tilknytning til kanalen, melder
 646. Tsunamien skadet verdensarv - Norge vil hjelpe (28.01.2005)
  NRK kulturnytt melder at tsunamien i Asia skadet en rekke kulturminner - deriblant fem verdensarvsteder. Unesco skal nå karlegge omfanget av skadene på
 647. Turister skader kulturarv (28.01.2005)
  Aftenposten har laget en sak om at turisme truer mange kulturminner rundt om i det internasjonale samfunnet. Unesco oppfordrer turistene til å velge
 648. Enkelte kommuner lever ikke opp til kulturminneloven - kulturminner ødelegges (28.01.2005)
  Flere kommuner unnlater å melde fra om tiltak eller graving som berører fredede kulturminner.
 649. Stortingsmelding om kulturminner en av ti på Bondeviks liste (28.01.2005)
 650. Sande: Kulturminnekrøll for stort utbyggingsprosjekt (28.01.2005)
  Et funn av verneverdige kulturminner utenfor Nordre Jarlsberg Brygge i Sande kan forpurre et stort utbyggingsprosjekt som er planlagt,
 651. Blücher lekker olje (07.10.2002)
  Noen kulturminner er mer problematiske enn andre. Blücher, som ligger på bunnen av Drøbaksundet -
 652. Stortingsmelding om kulturminner kommer (03.10.2002)
 653. Samisk kulturminnevern skal styrkes (03.10.2002)
  kulturminnevern og gi Sametinget økt innflytelse over tilskuddsmidlene til vern av samiske kulturminner. I statsbudsjettet for 2003 har Brende lagt inn 2 mill. kr. i Sametingets budsjett. Midlene er
 654. Ønsker innspill om forskningsbehov på kulturminnefeltet (03.10.2002)
  gir klare signaler om at det er behov for en kraftig økning av forskningsinnsatsen på kulturminner og kulturmiljøer. Forskningsrådet har nedsatt en gruppe som skal utrede
 655. Ulovlig skogsvei i Saltdal (01.10.2002)
  Skogsveien er lagd i et område med automatisk fredede kulturminner på Setså i Saltdal kommune i Nordland fylke, melder NRK Nordland. Det ligger flere
 656. Kulturminner og kulturmiljøer i plan og bygningsloven (28.01.2002)
  om plan- og bygningsloven får kommunene et nyttig verktøy i arbeidet med kulturminner og
 657. Tromsø vil ha Riksantikvaren (24.01.2002)
  vil medføre at Riksantikvaren får bredere kompetanse også på samiske kulturminner. Kristoffersen viser videre til de mange positive effektene av at Polarinstituttet ble flyttet til
 658. Tromsø: Særavhandling om tiltakshavers rolle i kulturminnevernet (24.01.2002)
  stud. jur Michael Kahn fått godkjent sin særavhandling med tittelen: Automatisk fredete kulturminner - med særlig vekt på tiltakshavers rolle i kulturminnevernet", forteller Juridisk
 659. Nidarosdomen tvinger Forsvaret bort (22.01.2002)
  Midt-Norge sier til avisen at Haag-konvensjonen av 1954, som ble inngått for å beskytte kulturminner mot krigshandlinger, har blitt lagt til grunne for dette vedtaket. (Roy Åge
 660. Eksport av kulturgjenstander (17.01.2002)
  Hver år mottar en del av museene her i landet søknader om eksport av kulturminner. Direktør ved Vestlandske Kunstindustrimuseum, Jorunn Haakestad, sier til Bergens Tidende at
 661. Fotoutstilling av russiske kulturminner (10.01.2002)
 662. Ny forskrift om forbud mot utførsel av kulturminner (09.01.2002)
  i kongelig resolusjon 14. desember 2001 forslag om ny forskrift om forbud mot utførsel av kulturminner. Forskriften inneholder bestemmelser som nærmere regulerer utførselsforbudet i lov om
 663. Karen Bjerke prosjektleder på Vøienvolden (09.01.2002)
  som ble åpnet i fjor. Bjerke har bakgrunn fra utvikling av publikumstilbudet knyttet til kulturminner som Fetsund lenser og Bogstad gård.- Store deler av eiendommen er utleiet til leieboere som
 664. Enøktiltak sparer kirkens kulturminner (04.01.2002)
 665. Naturen største trussel for kulturminner på Svalbard (30.11.2001)
 666. Fem friske millioner til kulturminne-budsjettet fra Brende (09.11.2001)
  som ble satt av til ordningen blir overført "Vern og sikring av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer" på Riksantikvarens budsjett - sammen med fem "friske"
 667. MD ut med rundskriv om tilskuddordninger for 2002 (02.11.2001)
  og anlegg- kystkultur og fartøyvern- kulturlandskap- skjøtsel av automatisk fredete kulturminner- tekniske og industrielle kulturminner og miljøer- forvaltning og vedlikehold av
 668. Samiske bygninger - foreløpige prosjektresultat (02.11.2001)
  faglige og forvaltningsmessige spørsmål i det samiske bygningsvernet. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er underlagt automatisk fredning. Dette gjelder også bygninger. I dag
 669. Statens kulturminneråds pris til Meråker (30.10.2001)
  Statens kulturminneråds pris for 2001 går til Myra velforening i Meråker kommune,
 670. Kulturminne-ministre i mange departementer (19.10.2001)
  er han langt fra den eneste ministeren som skal arbeide med saker av betydning for norske kulturminner. Lurer du på hvem de andre er?
 671. Nytt håp for kulturminnefondet (16.10.2001)
  den nye Samarbeidsregjeringen i sin kulturerklæring støtter et fond for forvaltning av kulturminner. Fondet skal bygges opp av både private og offentlige midler. Allerede to ganger tidligere
 672. Kulturminnefondet inne i regjeringsplattformen (09.10.2001)
  et samarbeid mellom privat og offentlig kapital for å styrke arbeidet med bevaring av kulturminner. Vern av historiske minnesmerker er av avgjørende betydning for å forstå norsk
 673. Samisk kulturminneplan 1998-2001 på nett (04.10.2001)
  Samisk kulturminneråd har som målsetting å verne samiske kulturminner og kulturmiljøer på en måte som bidrar til å styrke og videreføre
 674. Viktig kultursamarbeid i Østersjø-regionen (26.09.2001)
  på fire områder: restaurering og vedlikehold av gamle bygninger, undersjøiske kulturminner (f.eks. skipsvrak), kystkultur og maritim kulturarv og levedyktige historiske byer. Samarbeidet
 675. Nytt hefte fra Riksantikvaren: Alle tiders kulturminner (21.09.2001)
  Riksantikvarens nye informasjonshefte "Alle tiders kulturminner" skal gi kulturminneforvaltningen et bedre grunnlag for å prioritere ulike typer vern av
 676. EU gir hovedprioritet til kulturarv i 2004 (20.09.2001)
  til ca. 17 kulturarvprosjekter neste år. Kulturarv-prosjekter i form av løse og faste kulturminner, arkeologi, immateriell kulturarv, arkiv og bibliotek, vil være hovedsatsinger i
 677. Riksantikvaren jobber med Opplysningsvesenets fond (19.09.2001)
  (OVF) om å utarbeide retningslinjer for fondets tilskudds- og låneordninger til kirkens kulturminner. Statssekretær Randi Øverland i Kirkedepartementet har tidligere gitt uttrykk for at
 678. Samfunnstopper ønsker Sprossa som statsstipendiat (18.08.2001)
  stimulere og veilede aktuelle målgrupper over hele landet til å bevare bygningsmessige kulturminner som ellers kunne gå tapt."
 679. Sp ønsker kulturminnefond på fem milliarder (13.08.2001)
  også nevner stavkirkene og Folkemuseet på Bygdøy som eksempler på andre kulturminner med akutt behov for
 680. Steinvikholm: Kulturstatsråden ville ikke ta stilling i konflikten (13.08.2001)
  og bruk av ruinen, under henvisning til at det er Miljøvernministeren som har ansvar for kulturminner i regjeringen. Dagens leder i Adresseavisen tar til orde for at det må kunne la seg
 681. Rugaas blir europeisk kulturminnesjef (26.06.2001)
  tid bli utnevnt til generaldirektør i Europarådet med ansvar for utdannelse, kultur, kulturminner, ungdom og sport, melder Aftenposten. Rugaas fikk jobben i konkurranse med nærmere
 682. Fortidsminneforeningen krever vern av kvartal i Kristiansand (10.06.2001)
  eiendommer her utarbeider en reguleringsplan med det formål å bevare kvartalets kulturminner.
 683. Vellykket representantskapsmøte i foreningen (10.06.2001)
  med både det kulturminnefaglige programmet, som satte søkelyset på forsvarets kulturminner, og avviklingen av møtet i foreningens høyeste organ. Bodvar Tømmerås
 684. Ny kunnskap om hvorfor kulturminner forsvinner (07.06.2001)
  Det årlige tapet av kulturminner og kulturmiljøer er beregnet til 1 %. Riksantikvaren ønsker en fortløpende
 685. Representantskap i Kristiansand i forsvarets tegn (06.06.2001)
  årlige representantskapsmøte i byen. Årets særskilte tema er forsvarets kulturminner.
 686. En million til vedlikehold av kirker (28.05.2001)
  Riksantikvarens hjemmeside. -Fortsatt er kirkebygningen og dens omgivelser av de mest opplagte kulturminner vi har på ett hvert sted i Norge, sier Ulf Holmene i
 687. Viktig konferanse om beredskap for kulturminner (10.05.2001)
 688. Golf truer fornminner (10.05.2001)
  det planlegges flere hundre baner rundt om i landet. Nå frykter antikvariske myndigheter at kulturminner kan gå tapt på grunn av nyanleggene. NRK Kulturnytt melder at Røyken kommune
 689. Horn: Lokalt samarbeid gir mye vern for lite penger (25.04.2001)
  for at regjeringen har foreslått å gi kommunene ansvar for å forvalte lokale kulturminner, uten å sende penger med på kjøpet. Horn mente at det å "utvikle et godt
 690. Norske kulturminner uten beredskap (25.04.2001)
  år siden Norge sluttet seg til en tilførsel til Haag-konvensjonen om vern av kulturminner ved krig og naturkatastrofer. Likevel står vi fremdeles uten noen beredsskapsplan i tilfelle
 691. Israel utsetter Unesco-befaring på Tempelplassen (24.04.2001)
  byggearbeider på Tempelplassen i Jerusalem. Israelerne frykter at verdifulle arkeologiske kulturminner fra det andre tempelets tid skal bli ødelagt. Unescos utsending skulle etter planen komme
 692. Lave straffer til 19-åringene som tente på Bryggen (19.04.2001)
  skadeverk. De var begge tiltalt etter straffelovens paragraf 152b som omhandler skadeverk på kulturminner og har en strafferamme på hele seks år. Retten mente på sin side at manglende
 693. Forsvaret vil kvitte seg med 300 000 kvm kulturminner (16.04.2001)
 694. Brannstiftere for retten i Bergen (04.04.2001)
  kan gi fengsel i inntil 6 år for dem som "påfører betydelig skade på kulturminner eller kulturmiljøer av særlig nasjonal og internasjonal verdi."Dette er
 695. Lite nytt for kulturminnevernet i regjeringens langtidsprogram (30.03.2001)
  Meldingen understreker at man innen 2008 skal nå målet om et årlig tap av kulturminner og kulturmiljøer som ikke skal være større enn 0.5 prosent, noe som allerede er
 696. Fortidsminneforeningen vil ha Jagland på banen (29.03.2001)
  i forståelse med israelske myndigheter og den israelske hæren, ødelegger kulturminner i Tel Rumeida i Hebron. Vi kommer til å følge opp denne saken i dagene som
 697. Riksantikvaren samarbeider internasjonalt om kulturminner i Antarktis (28.03.2001)
  oppfølgingen av miljøvernplanen for Antarktis som omfatter både natur- og kulturminner. Restene av norske hvalfangststasjoner er blant lokalitetene som finnes på listen over
 698. Frp vil ha festnings-fond (23.03.2001)
  ber i første rekke om en utredning av en fondsløsning for forsvarets kulturminner, men sier også at det bør vurderes om et slikt fond også bør ivareta
 699. Østfold-avdelingen sterkt kritisk til NSBs salg-stunt (22.03.2001)
  Østfold-avdeling fyrte av en bredside mot NSBs forsøk på å kvitte seg med kulturminner i selskapets eie. Det som har vakt avdelingens harme er oppslag i både riks- og lokalmedia
 700. Rasering av kulturminner er en krigsforbrytelse (15.03.2001)
 701. Åtte av ti Buddhastatuer er sprengt i Afghanistan (11.03.2001)
  Afghanistan ikke lar seg presse av den kraftige internasjonale opinionen mot ødeleggelsen av kulturminner i landet. 80 prosent av de omstridte Buddha-statuene skal være ødelagt. De resterende
 702. 30,5 mill. til bevaring av kulturminner (08.03.2001)
  til fylkene og 1 million kroner til Sametinget. Midlene er tilskudd til eiere av fredete kulturminner og kulturmiljøer. I tillegg har Riksantikvaren fordelt 3,7 millioner kroner direkte til
 703. Taliban ødelegger kulturminner med tanks og raketter (02.03.2001)
  Nok en gang blir kulturminner ødelagt som ledd i en politisk-religiøs kampanje. Denne gang er det versting-regimet
 704. Steinvikholm Slott og Borgund Stavkirke prioriteres (14.12.2000)
  Grieg Bjerke, uttrykker seg samtidig meget kritisk til de bevilgende myndigheters holdning til kulturminner generelt.
 705. Rosmarie Køhns antikvariske skatter kartlagt (08.12.2000)
  verdier knyttet til kunst- og kulturhistorie, tradisjoner, utforming, og nærhet til viktige kulturminner som eksempelvis fredete
 706. Jærbu vant Statens kulturminnråds pris (13.11.2000)
  Statens kulturminneråds pris for 2000 har blitt tildelt Einar Sæland fra Time kommune i Rogaland, som
 707. Detektor-kriminalitet (10.11.2000)
  etter utslag, må bare skje i de områder hvor det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner.
 708. Visjoner for Tønsberg (27.10.2000)
  samarbeid med Tønsberg kommune om å lage en visjon for hvordan byen kan utvikles med kulturminner og kulturmiljøer som viktige premisser. Resultatene skal inngå i diskusjonsmaterialet
 709. Ann Elin Bratset er ansatt som ekspedisjonssjef i MD (27.10.2000)
  har ansatt Ann Elin Bratset (54) som ekspedisjonssjef i den nyopprettede Avdeling for kulturminner og kulturmiljø, opplyser departemenet i en pressemelding. Generalsekretæren i
 710. Fr.p. med løfter til kulturminnevernet (10.10.2000)
  vernede hus, mener nestleder Siv Jensen. - Når staten freder privat eiendom, gjennom lov om kulturminner, må også staten pålegges å bære merkostnadene som fredningen
 711. Statsbudsjettet: Riksantikvaren tilfreds (04.10.2000)
  skritt i en nødvendig opptrapping av arbeidet for å bevare og sette i stand landets kulturminner og kulturmiljøer, fortsetter han.
 712. Statsbudsjettet: 20 millioner ekstra til kulturminnevern (04.10.2000)
  pressemelding. Hovedutfordringen innen kulturminneforvaltningen er istandsetting og vedlikehold av kulturminner. Dette arbeide ønsker Regjeringen å styrke. Til sammen er kulturminnebudsjettet
 713. Krever fire milliarder til kulturvern (03.08.2000)
  meldte 03.08.2000 at Riksantikvaren krever fire milliarder kroner for å redde norske kulturminner fra forfall. Norske kulturminner er i en kritisk tilstand, og det er behov for et krafttak i form
 714. Gråfjell i Hedmark finkjemmes (13.07.2000)
  Østerdalen er i full gang. Hittil har arkeologene registrert mer enn 700 automatisk fredede kulturminner i området
 715. Økt myndighet til Riksantikvaren (23.06.2000)
  får myndighet til å gi dispensasjon fra den automatiske fredningen som gjelder kulturminner fra før år 1537, og samiske kulturminner eldre enn 100 år.
 716. Vi trenger norsk kulturminnefond (15.06.2000)
  opprette Norsk kulturminnefond vil være et viktig bidrag til å stanse raseringen av kulturminner.
 717. Kulturminnene kneler (14.05.2000)
  er behov for 7,8 milliarder kroner for å få satt i stand, sikret og vedlikeholdt norske kulturminner. Tidligere anslag har antydet et behov på 2,5 milliarder i løpet av en
 718. Bruk skolene! (14.05.2000)
  Dagsavisen meldte 14.05.2000 at Fortidsminneforeningen støtter Statens kulturminneråd i at skolene må bli mye viktigere i kulturminnearbeidet. En måte å
 719. Mer lokalt kulturminnevern! (14.05.2000)
  Dagsavisen meldte 14.05.2000 at Unni Mathisen, leder av Statens kulturminneråd, ønsker å involvere kommunene og landets skoleelever sterkere i
 720. Masseødeleggelse av kulturminner (08.05.2000)
  at et forskningsprosjekt gjennomført ved Universitetet i Tromsø viser at tre av ti kulturminner som var kjent for tredve år siden nå har gått tapt. Undersøkelsen tar
 721. Eksperter dropper kulturminner (08.01.2000)
 722. Stoltenberg lover mer til kulturvern (12.07.1999)
  Stortingets energi- og miljøkomite ønsker å trappe opp statsstøtten til kulturminner. - Vi er forberedt på at det er store summer. Vi må trappe vesentlig opp innsatsen
 723. Velkommen til Fortidsminneforeningen! ()
  egen reiselyst og den internasjonale turismen er økende og truer med å forbruke kulturminner, kulturminnene blir færre og de vi har strever vi med å vedlikeholde.Likevel er
 724. Hva er Fortidsminneforeningen? ()
  arbeider for å beskytte og verne bygninger, fartøyer, veier, broer og andre former for kulturminner og kulturmiljøer.Noen bygninger og anlegg betyr mer for oss enn andre. Det er bygningene som
 725. Vest-Agder ()
  organisasjonen i landet når det gjelder å ta vare på og verne på våre kulturminner, og særskilt vår bygningsarv. Foreningen er gammel (faktisk eldst i verden i sitt
 726. Fortidsminneforeningen i Bergen og Hordaland ()
  på frivillige krefter. Vårt hovedformål er å vekke interesse for regionens kulturminner og å arbeide for å bevare dem. Avdelingen har bidratt til å redde en rekke
 727. Norske organisasjoner ()
  Foreningen FredetForeningen Fredet er en interesseorganisasjon for private eiere av fredede kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Norsk forening for fartøyvernNorsk forening for
 728. Fortidsvern ()
  4/2009: Kulturminneløype til dine eiendommerFortidsvern 2008Fortidsvern 1/2008: 1900-tallets kulturminnerFortidsvern 2/2008: Samferdsel og transportFortidsvern 3/2008: Kulturminner i
 729. Fortidsminneforeningens årbok ()
  2012: Riksantikvarens hundreårsjubileumÅrbok 2013: Fartøyvern og kystens kulturminnerÅrbok 2014: Ikke tematilknyttetÅrbok 2015: 1950-talletÅrbokredaksjonen legger opp
 730. Gi Fortidsminneforeningen en skattefri gave! ()
  både når det gjelder formidling, vernepolitikk og forvaltning av egne kulturminner. Dersom folk blir flinke til å gi gaver, kan vi stå langt bedre rustet i møte
 731. Gode råd om kulturminnevern i praksis ()
  Praktisk vern av kulturminner – veiledning for den nevenyttige Under finner du en oversikt over noen av de viktigste
 732. Utdanningstilbud ()
  historisk forståelse og metodikk, samt innsikt i sentrale arkeologiske arbeidsmetoder, kulturminnerett, arkitekturhistorie, lovverk og forvaltningslære, forholdet mellom natur og kultur
 733. Kulturarv i sosiale medier ()
  på vårt felt sammen!Derfor spør vi dere alle sammen: Gjør du noe kulturminnerelevant påFacebook, Twitter, Youtube, MySpace, Flickr eller noen av de andre sosiale mediene?

All content © Fortidsminneforeningen.