Fortidsminneforeningen

Search results

6009 hits.

 1. Telemark: Fortidsminneforeningen hudfletter riveplaner på Stathelle – "I Bamble har man visst skrudd av lyset" (08.11.2011)
  Else Skau og førstekonservator Tor Kjetil Gardåsen reagerer kraftig på planene om å rive historiske bygninger på Stathelle i Bamble.– Det er utrolig at noen
 2. Hva kan vi lære av palestinske kulturminnevernere? (08.11.2011)
  Daniel Johansen, stipendiat i kunsthistorie på NTNU skriver i Adresseavisen om den palestinske kulturminnevernorganisasjonen RIWAQ i forbindelse med en utstilling de holdt i
 3. Buskerud: Kulturminneavdelingen slipper endelig inn på Engene gamle dynamittfabrikk – men nå vil eier brenne alt (08.11.2011)
  hos Engene gamle dynamittfabrikk får kulturminnevernavdelingen til Buskerud fylkeskommune endelig adgang til eiendommen, melder Drammens Tidende. Likevel slipper de kun inn på det
 4. Finnmark: Statsadvokaten avviser at Avinor slapp billig unna kulturminnerasering i Vadsø – "Fylkeskommunen har ikke skjønt loven" (08.11.2011)
  Som vi tidligere har skrevet fikk Avinor i høst en bot på 100 000 kroner, som de godtok. Samtidig betalte de 420 000 kroner i erstatning til Finnmark fylkeskommune.Men det er
 5. Hedmark: "I argumentasjonene som føres mot eller for riving av låven på Mo, mangler konstruktive forslag." (08.11.2011)
 6. Telemark: Daglig leder i Rjukanbanen AS trakk seg grunnet manglende lønnsutbetaling (08.11.2011)
  600 000 for å sikre driften ut året. Verdensarvkoordinator Øystein Haugan, som er gjeninnsatt som leder på midlertidig basis, avdramatiserer situasjonen i Varden:– Vi
 7. Oslo: Fredet fjellhall og tidligere nazistbase i Holmekollen sluker penger (08.11.2011)
  leir, et anlegg inne i fjellet opprinnelig bygget av nazistene under okkupasjonen av Norge som hovedkvarter for Det tyske Luftforsvaret. Fra 1945 ble anlegget kontrollsenter for Luftforsvaret i
 8. Oslo: Ulovlig oppussede Madserud Allé 28 selges for 42 millioner (08.11.2011)
  Som vi tidligere har skrevet ble ekspedisjonssjef Birgitte Elisabeth Verle Lange i Kulturdepartementet
 9. Verneverdige bygg over hele landet på nett (08.11.2011)
  Kunnskapsdepartementet (KD) og Justis- og politidepartementet (JD) sine forslag til statlige eiendommer som skal vernes, ligger nå på nettsidene deres til bruk for alle. Statsbygg har
 10. Vest-Agder: Listeskøyta Kystkultursenter vil ha Lista fyr i Farsund på Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner (08.11.2011)
  Kystkultursenterets leder, Stein Nordhaug, ber Farsund kommune om å søke Fylkeskonservatoren i Vest-Agder om deltakelse i Riksantikvarens
 11. Oppland: Riksantikvaren vil bruke Valdres som modell for kulturminnevern i Norge (08.11.2011)
  Valdreskommunene samarbeider godt om kulturminnevern, så godt at riksantikvar Jørn Holme vil bruke Valdres som
 12. Buskerud: Sjelden fuglespenne fra yngre jernalder funnet på Ringerike (08.11.2011)
  Spennen er utvilsomt en fugleformet spenne fra merovingertid. Slike spenner er meget sjeldne her til lands. Den ble
 13. Møre og Romsdal: Rådmannen støtter fylkeskonservators forslag om å frede Hjellens notbøteri på Spjelkavikneset (08.11.2011)
 14. Seminar i praktisk bygningsvern i kulturhistoriske omgivelser i Ålesund (07.11.2011)
  Fortidsminneforeningen Sunnmøre avdeling til seminar i praktisk bygningsvern. Til deg som er glad i gamle hus og vil ta godt vare på dem! Velkommen til seminar i kulturhistoriske
 15. Oslo: Frp vil ha Munch på Tøyen - Lambdakaos i sluttfasen? (03.11.2011)
  + Miljøpartiet de grønne). Saken vil bli tatt opp i neste møte i Byutviklingskomiteen om en måned. Nybakt komitéleder Jøran Kallmyr(Frp) vil gjøre om
 16. Oslo: Arkitekt Gaute Brochmann om Høyblokken – "En sjeldent vellykket manifestasjon av en klar tanke gjennom fysisk form" (03.11.2011)
  I en kronikk i Dagbladet går skribent og arkitekt Gaute Brochmann inn i debatten om Høyblokken. Han vier mye plass til Erling Fossens riveargumenter, men hevder at Fossen
 17. Oslo: Teknisk Ukeblad går inn for å rive Høyblokken på lederplass (03.11.2011)
  følger Teknisk Ukeblad opp Dagbladet allerede uttalte rivestandpunkt i det som har blitt høstens store kulturminnesak. Lederen anerkjenner de faglige argumentene for
 18. Oslo: Ekspedisjonssjef bøtelagt for ulovlig oppussing av verneverdige Madserud Allé 28 og 26 (03.11.2011)
  Madserud Allé 28 og 26 for 10,75 millioner kroner i 2009. Etter en rehabilitering som Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren mener er ulovlig, vil hun nå selge nummer 28 for 42
 19. Finnmark: Avinor ødela uerstattelige kulturminner fra steinalderen – får ikke bot (03.11.2011)
  har dekket utgifter på en halv million kroner.Areal og kulturvernsjef i Finnmark, Stein Tage Domaas sier til nrk.no at de slipper billig unna.– Paradoksalt nok er dette den største
 20. Hedmark: Fugler stuper i døden i Hamardomens glassvegger – klistret falske falker på domen og får refs av Riksantikvaren (03.11.2011)
  Vårt Land skriver at driftssjefen i Hamardomen, Tim Savolainen, stadig finner døde fugler utenfor kirken. Nå er han lei av
 21. Ble kystkulturens iboende modernitet valgt bort til fordel for traust innenlandskultur av de nasjonale strateger? (03.11.2011)
  Etter nasjonalromantikk og industrialisme har nå turen kommet til kystkulturen, håper fylkeskultursjef Geir Berge Nordtvedt i Telemark fylke. Les hele
 22. Vestfold: Vern gjennom bruk – Mølla studenthus i Larvik (03.11.2011)
 23. Møre og Romsdal: Ørsta får 100 000 kroner av Riksantikvaren til Kulturminneatlas (03.11.2011)
  Ørsta kommune har fått 100 000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren til å registrere kulturminner
 24. Oppland: "Kulturarven er en del av vår identitet" - Kulturminnekonsulent Katharina Sparstad i Valdres Natur og Kulturpark om Verdiskapingsprogrammet (03.11.2011)
 25. Vestfold: Fortidsminneforeningen om Linaaegården i Aftenposten – "Vi frykter smitteeffekt" (02.11.2011)
  skriver generalsekretær Elisabeth Seip og hovedstyreleder Leif Kahrs Jæger om den nylige avfredede Linaaegården i Sandefjord, som nå er revet(se sak under). Om
 26. Vestfold: Det nylig avfredede "brannofferet" Linaaegården i Sandefjord revet (02.11.2011)
  for gårdens eier; familien Kristoffersen, hadde også funnet veien, opplyser avisen. Som våre lesere har fått med seg har situasjonen rundt Linaaegården lenge vært
 27. Kjempeinteresse for bygningsvern i Norge – Bransjen opplever voldsom vekst (02.11.2011)
  Nationen melder at stadig flere nordmenn får vern av gamle hus som hobby. Aktørene som driver med restaurering opplever voldsom vekst, skriver avisen. Både organisasjoner,
 28. Oslo: Høyre vil "gi" Tøyen til Arbeiderpartiet mot at Munch havner i Bjørvika (02.11.2011)
  sikkert at man gir noe uten å få noe igjen. Vi er derfor åpne på at dersom Arbeiderpartiet blir med på å sikre at Munch-museet blir bygget i Bjørvika,
 29. Oppland: Fortidsminneforeningen har akseptert bud på Gardsøy i Vågå (02.11.2011)
  Kjøpere er Edel Aas og Terje Marstein. Sistnevnte har slektstilknytning til Lom og de har i mange år sett seg om etter et passende sted i distriktet. Gardsøy er
 30. Oslo: Erling Fossen mener Lambda-stopp vil frata Rådhuset all troverdighet (02.11.2011)
  all den tid Naturhistorisk museum befinner seg der. Fossen tar også til orde for å omskape dagens Munch-museum til et "spektakulært dinosaurmuseum fylt av de mest
 31. Riksantikvarens rapport om gamle trehus versus nye lavenergihus møter kritikk fra flere hold (02.11.2011)
  På oppdrag fra Riksantikvaren har konsulentselskapet Civitas utarbeidet en rapport som tar for seg følgende: Hva er klimagassutslippet fra materialbruk og energibruk i drift for
 32. Riksantikvaren etterlyser etterutdanning av håndverkere (02.11.2011)
  til viktige oppgaver innen bygningsvernet. Bakgrunnen for dette er at det ikke finnes tilbud om systematisk etterutdanning. Det er kun ved Høyskolen i Sør-Trøndelag det
 33. Tre gårdsbruk nedlagt daglig de siste seks årene – likevel en nedgang (02.11.2011)
  bønder eller jordbruksforetak her i landet. Det viser ferske tall på søkere om produksjonstilskudd fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Likevel er nedleggingstakten nær
 34. Sverige: Myndighetene har fått nok – Krever at trøbleskipet MS "Hamen" fjernes fra Iddefjorden innen 15. desember (02.11.2011)
  Sagaen om det omstridte trøbleskipet Hamen kan synes endeløs, men nå ser det ut til at den for
 35. Nordland: Norsk Kulturarvs ærespris til matkulturpioner Astri Riddervold (02.11.2011)
  ærespris 2011 er tildelt Astri Riddervold for arbeid med formidling av matkulturen gjennom mange år. Det var Fylkesmann Hill–Marta Solberg i Nordland og styreleder i Norsk
 36. Hordland: Kulturminnet "Stemmo" på Askøy er rehabilitert (02.11.2011)
  Les pressemeldingen fra Askøy kommune her
 37. Nytt praktisk foredrag om gamle elektriske anlegg på Vøienvolden (01.11.2011)
  Nytt praktisk foredrag om gamle elektriske anleggMed stor suksess har det tidligere blitt arrangert praktisk foredrag om
 38. Buskerud: Sykehussaken i Drammen har nådd riksmediene – "Et titalls familier frykter for sine boliger" (31.10.2011)
  På lørdag hadde Aftenposten et større oppslag om den pågående sykehusstriden i Drammen.Som våre lesere har fått med seg
 39. Akershus: Hva skjer med Huseby gård i Skedsmo? (31.10.2011)
  Huseby gård i Skedsmo har lenge vært en kilde til strid mellom verneinteresser og utbyggere. Kommunen og Riksantikvaren trodde lenge at gårdsanlegget, med
 40. Hedmark: Politikere utsetter skoleutbygging i Moelv – vil ikke rive kommunens tusenårssted Mo gard (31.10.2011)
  Rådmannens forslag om skoletomt i Moelv som kan bety at låven på tusenårsstedet Mo gard blir revet, er utsatt. Politikerne
 41. Møre og Romsdal: Vikinggravsteiner på Flåøya brukt til å mure benk (31.10.2011)
  i Nordmøre Museum dro forleden til Flåøya etter å ha fått tips om at noen hadde ødelagt en av vikinggravene på øya:– Noen har
 42. Ett år siden nettsiden Bygg og Bevar ble åpnet (31.10.2011)
  ble offisielt åpnet.- Dette feirer vi med en lett ansiktsløftning på forsiden. Som ett-åringer flest har vi gått igjennom et år med bratt læringskurve, og
 43. Svalbard: Gruvebyen Pyramiden er en av ti spøkelsesbyer i verden du må se, ifølge en ny kåring (31.10.2011)
  Nrk.no melder at National Geographic har laget en liste over fraflyttede spøkelsesbyer som er verdt et besøk. Gruvebyen Pyramiden på Svalbard havner på en 7. plass, og
 44. Buskerud: Nytt liv i gamle Hønefoss togstasjon (31.10.2011)
  I forbindelse med at Bergensbanen feiret sitt 100-års jubileum i 2009 dukket ideen om å vitalisere gamle Hønefoss stasjon opp, melder aktuell.no. Siden er det jobbet for
 45. Nord-Trøndelag: Flere spennende middalderfunn ved For Kirke i Steinkjer (31.10.2011)
  på 1800-tallet en gang, så det er for så vidt ikke noe nytt. Men alt det andre som vi er i ferd med å avdekke, det er veldig spennende. Det spesielle med området her, er
 46. Hedmark: Sveinhaug gård i Ringsaker er nominert til EUs kulturvernpris 2012 (31.10.2011)
  Europa Nostra Norge har nominert Sveinhaug gård & historisk pensjonat i Ringsaker til Europa Nostra Award 2012. Les
 47. Oslo: Statsbygg skal foreta tilstandsvurdering av Høyblokken (28.10.2011)
  for å hente inn ekspertise. Fristen for levere tilbud er kort: fredag 4. november.- Selv om skadenivået er svært ulikt i bygningene, skal tilstandsvurderingen resultere i
 48. Flere spennende arrangementer i regi av Fortidsminneforeningen fremover (28.10.2011)
  avdeling Oppland til et to-dagers seminar(10-11. november) under navnet Hjerleidseminaret, som skal omhandle kirkebygg. Nærmere bestemt "hvordan de verneverdige og fredede kirkebyggene kan
 49. Norsk Kulturarv lanserer "Youtube-TV" (28.10.2011)
  3 snutter fra Norsk Kulturarv. Den første er styreleder Inger Lise Skarsteins hilsen og velkomst. Andre innslaget er et videoklipp fra Norsk Kulturarvs besøk på Olavsrosestedet
 50. Vestfold: Bondebrygga i Brunlanes vant i Høyesterett (28.10.2011)
  Vestfold på sin nyhetsside. Den verneverdige bryggen ble revet av grunneier i 2010,noe som ble politianmeldt av Fortidsminneforeningen. Bryggen har også blitt krevd gjenoppført
 51. Nord/Sør-Trøndelag: Trøndere vil ha nasjonal markering av 1000-års jubileet for slaget ved Stiklestad (28.10.2011)
  skal bli en nasjonal begivenhet.– Jeg tenker at 1000-års jubileet til nasjonen er noe som må feires. Det er ikke noe som kan forbigås i stillhet. I den sammenheng er det
 52. Hordaland: Stormflo kan stoppe Bybane over Torget og Bryggen i Bergen (28.10.2011)
  alternativ under bakken. Sentrale aktører, blant annet Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune, har kommet med innspill som viser at det er en dårlig idè å legge Bybanen i
 53. Møre og Romsdal: Utsiktspaviljong på Tverrfjellet på Hjerkinn vant arkitekturpris i Göteborg (28.10.2011)
  priser hentes inn i Barcelona, melder nrk.no. Det er det kjente arkitektfirmaet Snøhetta som har tegnet paviljongen på oppdrag fra Norsk Villreinsenter.Det var på mandag at
 54. Hordaland/Normandie: Norsk-fransk samarbeid om tradisjonshåndverk (28.10.2011)
  Styresmaktene i to europeiske regionar; Hordaland fylkeskommune og Region Basse Normandie, har styrket samarbeidet på kulturfeltet, skriver Hordaland
 55. Akershus: Pilegrimsvertshus og herberge åpnet ved Minnesund (28.10.2011)
  Blad.Dette er det første overnattingstedet i Akershus med denne statusen og fylkeskommunen håper nå flere tar leden i bruk.- Det handler om fysisk aktivitet, å
 56. Telemark: Den gamle sjøboden "Det blå huset" i Porsgrunn får ikke prangende glassfasade (28.10.2011)
  Porsgrunns Avis melder at selskapet Park Eiendom, etter sterke protester fra fylkeskommunen, har trukket tilbake forslaget om å lage en ny og prangende glassfasade på den
 57. Vestfold: Sjur Harby kaller avfredningen i Sandefjord absurd – "Linaaegården kunne ha blitt et nasjonalt eksempel til etterfølgelse" (27.10.2011)
  fylkespolitikere på den ene siden og en rivebestemt Riksantikvar på den andre. I en kommentar i Nationen går Harby løs på signaleffekten og begrunnelsen for
 58. Vestfold: Linaaegården i Sandefjord - "Styrer byutviklingen med fyrstikker" (27.10.2011)
 59. Oslo: Nok et riveargument om Høyblokken fra statsråd Rigmor Aasrud(Ap) – "Et moderne bygg vil være mer funksjonelt" (27.10.2011)
  Som vi tidligere har påpekt har regjeringen i løpet av høsten kommet med en rekke ulike begrunnelser for hvorfor Høyblokken bør rives:
 60. Hordaland: Historieeksperter slakter filmen om Bergen anno 1350 – "Kunnskapsløst, et pengesløseri og helt uverdig" (27.10.2011)
  Bergens middelalderhistorie reagerer kraftig på påstander i den utfyllende rapporten som ligger ved den digitale filmen om Bergen anno 1350. Både filmen og det vedlagte lesestoffet
 61. Oslo: Høyre vurderer andreplassalternativet som Munch-museum i Bjørvika – Men blir neppe noe av, tror Høyre (27.10.2011)
  melder at KrF i Oslo har snudd etter ultimatum fra Høyre og likevel vil stemme for det omstridte Lambda-alternativet. Likevel mangler Byrådet to stemmer for å få flertall.
 62. "Å spara seg til fant – Verdens rikeste land har ikke råd til å ta vare på fortidsarven" (27.10.2011)
  Asbjørn Kristoffersen skriver i sin blogg i Bergens Tidende om et kulturminnevern som sparer seg til fant. Han påpeker paradokset i at vi støtter kulturminnevern i andre
 63. Kunnskapsdepartementet vil endre privatskoleloven for å sikre godkjenning av privatskoler som tilbyr små og verneverdige håndverksfag (27.10.2011)
  Nationen melder at Kunnskapsdepartementet skal sende et forslag om å endre privatskoleloven, slik at privatskoler som tilbyr små og verneverdige
 64. Buskerud: Vil gjøre Numedalsbanen til turistmagnet (27.10.2011)
  skal bli en magnet for turister og kulturinteresserte. I forbindelse med at Riksantikvaren gjennomgår midleridig fredninger er det ventet at den verneverdige banen blir permanent fredet i
 65. Telemark: Tidligere konservator Ulf Hamran vil stoppe utbygging av 1800-talls murvilla i Kragerø (27.10.2011)
  sendt brev til Kulturminnevernet i Telemark, med klage på Mylius’ utbyggingsplaner på Thomesheia. Det er særlig de foreslåtte endringene på den gamle murvillaen som konsul
 66. Telemark: Vannskadene på Ibsenhuset i Grimstad mindre enn ventet – Kan renoveres for to millioner kroner (27.10.2011)
  og gjør det langt enklere å sikre bygget for all ettertid, opplyser Brautaset, som regner med at en prisramme på to millioner kroner vil dekke arbeidet med å hindre at
 67. Ny undersøkelse: Immaterielle kulturminner i faresonen når byer vokser (27.10.2011)
  Når byene vokser, forsvinner ofte kulturminner som kan ha stor betydning for byens innbyggere. Årsaken er blant annet at det er et gap mellom
 68. Møre og Romsdal: Er Åsskard kirke i Surnadal glemt av Gud? (27.10.2011)
  Dagmar Bæverfjord mener Åsskard i Surnadal er grenda Gud og kommunen glemmer. Hun sikter til kirken som står og forfaller, melder lokalavisen Driva.
 69. Finnmark: 10. november søknadsfrist for midler til istandsetting av fredede og verneverdige bygninger (27.10.2011)
  Les pressemeldingen fra Finnmark fylkeskommune her
 70. Japan: Fant skipsvrak fra Kublai Khans tapte flåte fra 1281 utenfor Nagasaki (27.10.2011)
  av Nagasaki i Japan. Vrakrestene skal tilhøre deler av Kublai Khans tapte flåte, som forsvant i 1281.Les hele saken i Aftenposten her
 71. Oslo: Erling Fossen mener Høyblokken har fått sitt dødskyss (26.10.2011)
  Under et debattmøte på om Høyblokken på Bymuseet i Frognerparken i går barket Erling Fossen sammen med
 72. Vestfold: Sandefjord Venstre krever forklaring fra ordføreren om Linaaegård-uttalelser (26.10.2011)
  Sandefjord Venstre ber om forklaring etter at Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch(H) uttalte at Sandefjord
 73. "Houses of horror" – Om stygt og pent i arkitekturdebatten (26.10.2011)
 74. Kunnskapsdepartementets (KD) og Justis- og politidepartementets (JD) forslag til fredede bygg ligger på nett – avventer godkjenning fra Riksantikvaren (26.10.2011)
  Kunnskapsdepartementet (KD) og Justis- og politidepartementet (JD) sine forslag til statlige eiendommer som skal fredes, ligger nå på nettet til bruk for alle. Statsbygg har vært
 75. Akershus: Milliardær truer med å stenge strandlinjen hvis Munkebakken på Lysaker blir fredet (26.10.2011)
  Arne Fredly liker dårlig at Riksantikvarens vil frede den 77 mål store prakteiendommen hans ved Lysakerfjorden, skriver finansbladet Kapital. Riksantikvaren sendte ut fredningsvarsel
 76. Medlemstilbud ut året: Verv et medlem og få "Telemarkskanalen" gratis! (25.10.2011)
  i båtreisen langs Telemarks berømte historiske kanalsystem, for seg det fantastiske området rundt Telemarkskanalen (både strekningene Skien-Ulefoss-Dalen, og strekningen
 77. Bli medlem i Fortidsminneforeningen nå! (25.10.2011)
  Få resten av 2011 gratis - betal bare for 2012! Les mer om tilbudet her:Telemarkskanalen - verving
 78. Lotte Sandberg om Linaaegården og Høyblokken – "Kulturminnevernets selvmord" (24.10.2011)
  Aftenpostens kommentator Lotte Sandberg skriver i Aftenposten om to av kulturminnevernets heteste poteter akkurat nå: Det nylig avfredede og omstridte
 79. Riksantikvar Jørn Holme avfeier Linaaegård-kritikk som "tull og tøys" (24.10.2011)
  Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling, Ragnar Kristensens kritikk av direktoratets avfredning av omstridte Linaaegården i Sandefjord. Kristensen har tidligere omtalt avfredningen som en
 80. Vestfold: Fant kirkespor under utgravingene av Tønsberg Torg (24.10.2011)
  med at Torget i Tønsberg skal revitaliseres har arkeologer undersøkt grunnen siden i sommer. Mariakirken lå i sin tid på Torget og ruinene av denne inngår i planene for
 81. Oslo: Finansbyråden stopper alle kontraktsinngåelser for Lambda (24.10.2011)
  at finansbyråd Kristin Vinje(H) i et brev til etaten for Kulturbyggene i Bjørvika ber om at det ikke inngås nye kontrakter for Munch-museet i Bjørvika. I tillegg vil hun at
 82. Vestfold: Nøtterøy kommune vedtok utbygging av Nøtterøy hageby (24.10.2011)
  Den såkalte Teieplanen ble vedtatt i hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk på Nøtterøy. Ifølge Tor Stokness(Ap) gikk flertallet inn for
 83. Sogn og Fjordane: Gloppen Hotell fikk kun fritak for eiendomsskatt for den eldste delen av bygningsmassen (24.10.2011)
  Etter at eierne av Gloppen Hotell søkte Gloppen kommune om fritak fra eiendomsskatten har kommunens formannskap nå behandlet søknaden. Der uttrykte flere bekymring for
 84. Telemark: Versto Turistheim i Morgedal totalskadd i brann (24.10.2011)
 85. Nordland: Forsvarsbygg vil ikke ha Bodø som kampflybase blant annet grunnet kulturminner (24.10.2011)
  Avisa Nordland melder at en rekke argumenter fra Forsvarsbyggs rapport om plassering av kampflybase brukes mot Bodøs kandidatur. Blant annet pekes det på at
 86. Trøbleskipet MS "Hamen" ekskludert fra Norsk Forening for Fartøyvern (24.10.2011)
  i år - det ulykksalige skipet ble dessuten strippet for sin vernestatus av Riksantikvaren i sommer. - Årsmøtet 2011 har vedtatt å ekskludere medlemsfartøyet MS
 87. Hedmark: Riksantikvaren ønsker Atlungstad brenneri i Stange på statsbudsjettet (24.10.2011)
  Hedmark fylkeskommune skriver i en pressemelding at riksantikvar Jørn Holme mener at Atlungstad Brenneri
 88. Italia: Mur i Pompeii raste sammen etter styrtflo og storm (24.10.2011)
 89. Buskerud: Sykehusutbygging kan rasere et helt verneverdig boligområde i Drammen – Fortidsminneforeningens sterkt kritisk (21.10.2011)
  Vi har tidligere meldt om den bevaringsinnsatsen Fortidsminneforeningen i Buskerud har lagt for dagen i tilknytning til
 90. Oslo: Høyblokkas skjebne kan avgjøres av asbestspørsmålet (21.10.2011)
  Det begynner nå å bli klart at det finnes adskillig rivelyst hos de som bestyrer gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet i Oslo. Et VG-oppslag i dag forteller at ansvarlig
 91. Oslo: Statsråder signaliserer at Høyblokken skal rives (21.10.2011)
  og justisminister Knut Storberget(Ap) har vært ute i mediene de siste dagene og uttalt seg om eventuell riving av Høyblokka. Storberget sier at han er usikker på om han vil orke
 92. Vestfold: Linaaegård-eierne jubler over Riksantikvarens fredningsnei – Frustrert "vernet" nabo vurderer rivesøknad (21.10.2011)
  sier til Aftenposten at Riksantikvarens fredningsnei er tragisk for henne, for Sandefjord som by og for kulturminnevernet i Norge. – Jeg er en privatperson som har satset penger på
 93. 500 000 gamle gårdsbygg brukes ikke – "Ta den tomme låven i bruk", oppfordrer Jørn Holme (21.10.2011)
  i dag står ledige. Riksantikvaren frykter at viktig kulturarv vil gå tapt om bønder lar disse husene stå ubrukt og kommer med følgende oppfordring:- Bruk
 94. Gamle hus best for miljøet (21.10.2011)
  Bygg.no skriver om gamle versus nye og energieffektive hus med basis i en undersøkelse Riksantikvaren nylig
 95. Telemark: Kan bli utbygging av Tanangergården i Langesund på tross av rådmannens innstilling (21.10.2011)
  Tom Bråthen søker om å få løftet taket på Tanangergården med 90 centimeter og bygge to
 96. Vest-Agder: Kulturminneinnsigelse til kommunedelplan for Songdalen (21.10.2011)
  Budstikka melder at Songdalen kommune nå har oversendt kommuneplan for Songdalen 2011-2015 til fylkeskommunen for offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for
 97. Hedmark: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Hamar vedtatt (21.10.2011)
  Les pressemeldingen og se plandokumentene fra Hamar kommune her
 98. Skottland: Fant 1000 år gammel vikingbåtgrav (21.10.2011)
  med mange eiendeler, melder TV2. Det skal være den første intakte vikinggraven som er funnet på det britiske fastlandet. Les hele saken på TV2 herLes hele saken i
 99. Vestfold: Fortidsminneforeningen om Linaaesaken – "Vestfold har fått sin Nordli-sak" (19.10.2011)
  med brukket rygg". At politiet nylig konkluderte med at brannen var påsatt(selv om gjerningsperson er ukjent) gjør vedtaket enda mer uheldig, mener han. (JAB)Les hele saken
 100. Oslo: Byantikvaren svarer Olav Thon – "Litt mer enn en dørkrangel" (19.10.2011)
  Etter at hotellkonge og eiendomsbaron Olav Thons utfall mot Byantikvaren fikk pryde forsiden på Dagens Næringsliv
 101. Aust-Agder: Fortidsminneforeningen ber kommunen oppheve vedtak om utbygging i Barbu i Arendal (19.10.2011)
  Arendal kommune har mottatt 15 klager på den vedtatte reguleringsplanen for Barbubukt.
 102. Troms: Fortidsminneforeningen krever innsyn i fylkeskonservators innstilling til reguleringsplanen for Prostneset (19.10.2011)
  Les vår tidligere dekning saken herTroms: Fortidsminneforeningen krever innsyn i fylkeskonservators innstilling til reguleringsplanen for
 103. Finnmark: Varanger museum IKT får ikke lenger støtte fra Riksantikvaren til å vedlikeholde gamle bygg (19.10.2011)
  Varanger Museum IKS, som består av museer i Vadsø, Vardø og Sør-Varanger, har fått
 104. Frankrike: Norske skip invitert som æresgjester til verdens største maritime festival i Brest (19.10.2011)
  Skonnerten "Anna Rogde" og skandferskøyta "Folkvang" er invitert som æresgjester under gammelbåt-olympiaden i Brest til sommeren, melder Harstad Blad. Mer
 105. Oslo: Skalldyr og plast bevarer vikingskip? (19.10.2011)
  en bedre metode for konservering av arkeologisk tre. Dette melder forskning.no. Cellulose, som det hittil har vært forsket mye på i bevaringssammenheng, fungerer imidlertid ikke godt
 106. Sør-Trøndelag: Fant mystisk tømmerkonstruksjon i elven Driva i Oppdal (19.10.2011)
  Loe oppdaget dugnadsgjeng tømmerkonstruksjon i elven Driva i Oppdal er spekulasjonen mange om hva funnet egentlig er for noe. Lars Stenvik, arkeolog ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
 107. Hordaland: Søknadsfrist for tilskudd til eiere av fredede og verneverdige hus 1. desember (19.10.2011)
  Les pressemeldingen fra Radøy kommune her
 108. SISTE - Vestfold: Riksantikvaren opphever fredningen av Linaaegården i Sandefjord - riving synes uunngåelig (18.10.2011)
  Riksantikvaren har for få minutter siden sluppet en pressemelding om sin sluttbehandling av klagen på midlertidig fredning av verneverdige (men også
 109. NB! NB! 1. november siste frist for søknad til Kulturminnefondet (18.10.2011)
  Les mer om søknad og søknadsfrist her
 110. Oslo: Olav Thon – "Vi har en byantikvar som er så hinsides og jævlig at det overgår alt" (18.10.2011)
  Det var i lørdagens Dagens Næringsliv man kunne lese eiendoms- og hotellmagnatens krasse utfall mot Byantikvaren i Oslo. Thon har opp igjennom årene
 111. Oppland: Foreningseide Gardsøy i Vågå solgt (18.10.2011)
  er solgt, men at forkjøpsretten må avklares.- Det er en person i Vågå som har forkjøpsrett, som er i en fase hvor vedkommende bestemmer seg for om han vil benytte seg
 112. Oslo: Vil selge verneverdige Gamle Ammerud gård – byrådet vil ikke kjøpe (18.10.2011)
  satser på at Nordre Ammerud gård er solgt før vinteren. De selger gjerne til kommunen, men byrådet er ikke interessert, melder Groruddalen.no. Bydelsutvalget gikk enstemmig
 113. Akershus: Ola Mæle flytter til Nordre Nordby gård på Lierfoss – åpner for å rive (18.10.2011)
  kona til Nordre Nordby gård på Lierfoss. På spørsmål fra lokalavisen om det stemmer at han har planer om rive hele gården, svarer han følgende: – Det
 114. New Zealand: Vil redde norsk Antarktis-hus fra 1899 (18.10.2011)
  forsøkt å samle støtte til prosjektet. Bygningen ligger i den del av Antarktis som New Zealand fører overoppsyn med. Les hele saken i Aftenposten her
 115. Nordland: Kanon brukt under heftig fest i 1812 i Alstahaug funnet? (18.10.2011)
  Alkoholen fløt og kanonsaluttene smalt på det sagnomsuste tredagerspartyet på Tjøtta gård i januar 1812. Nå er kanskje kanonen
 116. Møre og Romsdal: Fant den gamle gravplassen til Reknes hospital for spedalske i Molde (18.10.2011)
  ligger i dag. Den siste begravelsen fant sted 15. mai 1895, forteller byhistoriker Ola Gjendem til Romsdals Budstikke.Les hele saken i Romsdals Budstikke her
 117. Ny metode for silkedatering (18.10.2011)
  silkestoff kan nå dateres uten å ødelegge det, takket være en ny metode som er utviklet ved Smithsonian Museum Conservation Institute melder forskning.no.Tidligere har
 118. Flytter kulturminner funnet etter snø- og bresmelting i Dovrefjell nasjonalpark til museum (18.10.2011)
  nasjonalparkstyre gir dispensasjon fra verneforskriften slik at pilspisser og andre kulturminner som smelter ut av isbreer og snøfonner, kan samles inn og plasseres på museum.Les hele
 119. Erik Solheim(Sv) åpner for Audun Lysbakken(Sv) som ny miljøvernminister (14.10.2011)
  forskningsminister Tora Aasland stiller sine plasser til disposisjon for partiets nye ledelse.- Dersom SVs neste leder, etter alt å dømme Audun Lysbakken, vil bli miljøvernminister,
 120. Møre og Romsdal: Stort flertall for utbygging av Skansenkaia i Ålesund bystyre – Riksantikvaren trakk innsigelse (14.10.2011)
  melder at et stort flertall i bystyret i Ålesund torsdag ettermiddag sa ja til planene om å bygge ut Skansekaia. Planen er at det skal føres opp tre kontorbygg, som
 121. Oslo/Akershus: Samferdselsministeren mener Follobanen kan stå klar i 2019 – til tross for kulturminnekonflikter (14.10.2011)
  Kleppa ga til svar at man ikke alltid skulle tro det man hører på radio, selv om man nå var i en høringsprosess. I denne prosessen har Riksantikvaren uttalt at begge
 122. Hedmark: Arkeologer har funnet vikinggrav på Elvsholmen ved Hamar – kan være fylkets største (14.10.2011)
  Hamar Arbeiderblad melder at arkeologer har funnet en gravhaug i traseen for nye E6 som kan være den største i Hedmark. Det er uvisst hva haugen betyr for den nye veien. -
 123. Hordaland: Kultur- og ressursutvalget mener den planlagte Bybanen til Åsane må ivareta kulturminner bedre (14.10.2011)
  Kultur- og ressursutvalget i Hordaland fylkeskommune ønsker at den planlagte Bybanen til Åsane skal ta større hensyn til
 124. EØS-midler til felles europeisk kulturarv (14.10.2011)
  Onsdag ettermiddag signerte Norge og Ungarn avtalen om fordeling av EØS-midler fram til 2014. Dette skriver Riksantikvaren i en pressemelding.
 125. Telemark: Gravhauger, kokegroper og keramikk funnet i Siljan (14.10.2011)
  I forbindelse med at det skal bygges ny gang- og sykkelsti gjennomfører arkeologer for tiden en omfattende utgraving i Høisetbakkane i Siljan. Så
 126. Oslo: Pensjonert museumsdirektør drømmer om å få vikingskipene til Gamlebyen (14.10.2011)
  - Jeg har ikke sluttet å drømme om at et nytt kulturhistorisk museum med vikingskipene etter hvert skal reise seg her i
 127. Nord-Trøndelag: Tautra Mariakloster er foreslått som kulturminne av kommunestyret på Frosta (14.10.2011)
  Stjørdals-Nytt melder at Tautra Mariakloster er foreslått som kulturminne av kommunestyret på Frosta. Det er "Husnykkelen" gjennom EU som skal løfte fram og
 128. Oslo: Byantikvaren gratulerer Undervisningsbygg med ferdigstillelse av gamle Furuset skole (14.10.2011)
 129. Akershus: Nytt skilt ved Nes kirkeruiner skal bli en opplevelse i seg selv (14.10.2011)
  Det nye skiltet ved Nes kirkeruiner blir en opplevelse i seg selv, melder Raumnes. Informasjonen om ruinene og stedets historie skal presenteres på tre plater av herdet glass.Les hele saken
 130. Vest-Agder: John Olsen ny direktør for Vest-Agder museet (14.10.2011)
  Les pressemeldingen fra Vest-Agder fylkeskommune her
 131. England: Big Ben i London tilter (14.10.2011)
  bakken, og får det til å tilte svakt mot nord-vest.– Bakken under London er gjennomboret av tunneler, og utbygging av t-banenettet får deler av skylda. Også underjordiske
 132. Oslo: Østbanestasjonens nyrenoverte, hvite fasade avduket i dag (12.10.2011)
  Med stort oppmøte fra pressen kunne Rom Eiendom og Riksantikvaren i dag presentere den nyrenoverte sydveggen på Østbanestasjonen. Da
 133. Oslo: Statsbygg sier Høyblokken ikke har skader som tilsier at riving er nødvendig (12.10.2011)
  I forbindelse med gårsdagens presseomvisning i Regjeringskvartalet uttaler representanter fra Statsbygg at Høyblokka ikke er
 134. Akershus: Frogn kommune fikk forelegg på 4,7 millioner kroner for brudd på kulturminneloven (12.10.2011)
  Frogn kommune skriver i en pressemelding at de har mottatt et forelegg fra politimesteren i Follo for brudd
 135. Nordland: Eierne av Nord-gården i Stokmarknes sentrum ber Hadsel kommune om fritak fra eiendomsskatt (12.10.2011)
  Vesterålen Online melder at eierne Åse og Kjell Traa i Tananger ber Hadsel kommune om fritak for eiendomsskatt for Markedsgata 8, også kjent som Nord-gården i Stokmarknes
 136. Akershus: Ny E18 fra Ørje til Vinterbro kan bli som å bygge vei gjennom Frognerparken, sier leder for Historielaget i Ski (12.10.2011)
  På et folkemøte arrangert av Statens vegvesen i forbindelse med etatens planer om ny E18 fra Ørje til Vinterbro kom det flere innvendinger, melder Østlandets Blad.
 137. Telemark: Byvandring i Kvitseid på søndag – 100-årsmarkering av bybrannen i 1911 (12.10.2011)
  Over tjue hus gikk med i brannen, og over femti personer satt husløse tilbake. Hyttebyen, som husklyngen ved Sundekilen ble kalt, var nesten borte. Under gjenoppbyggingen kom nye staselige,
 138. Norsk kulturindeks 2011: Gloppen årets kommune – Kristiansand på topp blant "storbyene" (12.10.2011)
  Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater,
 139. Finnmark: Renoverer den nesten tre mil lange fredede Bæskades-veien mellom Suolovopmi og Gargia (12.10.2011)
  har stått der siden slutten av 1890-årene, for å lette ferdselen mellom kyst og vidde over det værharde fjellet.Veien ble bygget tidlig på 1930-tallet og var
 140. Spania: Forskere mener Altamira-hulen nær Santander må stenges for turisme (12.10.2011)
  Altamira-hulen i det nordlige Spania rommer fantastiske malerier fra steinalderen. Maleriene er imidlertid sårbare for
 141. Tyrkia: Verdens antatt eldste tempelruiner utenfor Urfa kan ha vært bolighus (12.10.2011)
  Ruiner i Tyrkia som anses som verdens eldste templer, var i stedet husvære for høyst dødelige mennesker,
 142. Statsbudsjettet: Jørn Holme følger opp fjorårets klare tale – Kaller nok en gang budsjettforslaget "et nullbudsjett" (11.10.2011)
  klare tale: - Statsbudsjettet er for kulturminnevernet et videreført budsjett, som i realiteten betyr et 0-budsjett. Økningen dekker så vidt lønns- og
 143. Statsbudsjettet: Forbundet KYSTEN mener kystkulturen blir "stemoderlig behandlet" (11.10.2011)
  KYSTEN at de synes statsbudsjettet for 2012 viser liten forståelse for det etterslep som kystkultur og fartøyvern har hatt innen kulturminnevernet. "Det var ingen økning
 144. Oslo: Rigmor Aasrud(Ap) om Regjeringskvartalet – Tror enkelte bygg må rives (11.10.2011)
  videre skjebne vært uviss. På den ene siden står arkitekter og bygningseksperter som vil renovere Høyblokken, mens ansvarlig statsråd Rigmor Aasrud hele tiden har
 145. Frp mener regjeringen øker grunnstøtten til miljø- og kulturminnevernorganisasjoner for å tekkes Bellona-leder Frederic Hauge (11.10.2011)
  Grimstad, til Nettavisen.Grimstad mener det fremstår rart med tanke på den økonomiske virkeligheten ute i Europa og mer enn antyder at hunden ligger begravet et annet sted:- Er
 146. Statsbudsjettet: Venstreleder Trine Skei Grande skuffet over manglende satsing på vedlikehold av bygningene i Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo (11.10.2011)
  prosjektet skulle få nødvendig statlig finansiering. – I tillegg til at planene om nytt veksthus nå settes ytterligere på vent, er det store utfordringer knyttet til
 147. Sogn og Fjordane: Finner skjulte utskjæringer under tjæren på foreningseide Borgund stavkirke i Lærdal (11.10.2011)
  år.Dokumenteringen av detaljene under lag på lag med tjære, skjer samtidig med et omfattende restaureringsarbeid på kirken. Hittil har man ikke hatt oversikt over hva som skjuler
 148. Akershus: Verneforeningen Gamle Drøbak førti år (11.10.2011)
  nå såkalt nabostatus i alle byggesaker innenfor et definert antikvarisk spesialområde.– Det betyr at vi blir betraktet som naboer til alle byggesaker i området,
 149. Hedmark: Hamar har fått "gul liste"– 250 "nye" hus innlemmet (11.10.2011)
  I Hamar Arbeiderblad kan vi lese at Hamar kommune har fått en "gul liste", med oversikt over verneverdige bygninger. Listen
 150. Buskerud: Fellesforbundet gir syv millioner kroner til gjenoppbygging av Utøya (11.10.2011)
  besluttet landsmøtet i LO-forbundet å gi 500.000 kroner til Norsk Folkehjelp, som også ble hardt rammet 22. juli. Pengene som gis til AUF og Norsk Folkehjelp, kommer fra
 151. Sogn og Fjordane: Fredet borettslag i Høyanger søker om fritak fra eiendomsskatt (11.10.2011)
  Parken borettslag ved styreleder Helge Øyehaug på nytt søker Høyanger kommune om fritak for eiendomsskatt. Dette har de også tidligere gjort uten å få
 152. Sør-Trøndelag: Fisker la ut gammelt anker for salg – Lagmannsretten opprettholder dom for lovbrudd (11.10.2011)
  Torsdag 6. oktober falt ny dom i saken hvor en fisker fra Nes i Sør-Trøndelag var anmeldt for brudd på
 153. Hedmark: Nyfunkisbygget ”Casa Blanca” i Hamar skal vernes (11.10.2011)
  Etter en avstemming i kommunestyret ble det klart at det omstridte nyfunkisbygget "Casa Blanca" skal vernes. Avstemningen endte slik: 27
 154. India: Taj Mahal kan rase sammen innen fem år grunnet klimaendringer (11.10.2011)
  Eksperter mener at verdensarvoppførte Taj Mahal, som ble bygget av keiser Shan Jahan for å minnes sin tredje kone Mumtaz Mahal fra 1632 til 1653,
 155. USA: Verdens eldste bil solgt for 28,6 millioner kroner i Pennsylvania (11.10.2011)
  et dampdrevet kjøretøy signert franske Jules-Albert de Dion så langt tilbake som i 1884. Altså før Karl Friedrich Benz fant opp forbrenningsmotoren. Budrunden startet
 156. El Salvador: Fant mayavei under vulkanaske i Ceren - "Amerikas Pompeii" (11.10.2011)
 157. Nordland: Fylkeskommunen søker kulturminnerådgiver (10.10.2011)
 158. Statens vegvesen Region øst søker kulturminneansvarlig (10.10.2011)
 159. Hordaland: Vaksdal kommune søker kulturmedarbeider til registrering av kulturminner (10.10.2011)
 160. Buskerud: Fylkeskommunen søker arkeolog til fire måneders engasjement i Drammen (10.10.2011)
 161. Rogaland: Universitetet i Stavanger søker avdelingsleder for Avdeling fornminnevern ved Arkeologisk museum (10.10.2011)
 162. Rogaland: Universitetet i Stavanger søker avdelingsleder for Avdeling formidling ved Arkeologisk museum (10.10.2011)
 163. Statsbudsjettet: Fortidsminneforeningen på Kulturnytt – "Stillstand er i virkeligheten å gå et skritt tilbake" (07.10.2011)
  Elisabeth Seip møtte i går miljøpolitisk talsmann Erling Sande(Sp) til debatt om statsbudsjettet i Kulturnytt på NRK P2. Seip hevdet her at regjeringens budsjettforslag
 164. Departementet svarer på foreningskritikk – "Stortinget er ikke ignorert" (07.10.2011)
  Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet Dag-Henrik Sandbakken hevder i et debattinnlegg i Aftenposten(som
 165. Statsbudsjettet: Krise for Nordlandsmuseet – Støtten reduseres med 600 000 kroner (07.10.2011)
  sier museumsdirektør Harry Ellingsen til Avisa Nordland.- I fjor kjempet Nordlandsmuseet, som blant annet har ansvar for driften av Hamsunsenteret, for å få fire millioner ekstra i
 166. Sverige: Kirketopp vil sprenge kirker – "Det finnes kirker som ikke trengs" (07.10.2011)
  Hans Børje Hammar, dosent i etikk og tidligere domprost i Skara, hevder at Svenska kyrkans store antall kirkebygninger - mange av dem ikke lenger i
 167. Rogaland: Norges antatt eldste gårdsbruk funnet på tomten til Jærmuseet i Hå (07.10.2011)
  Hovedfunnene omfatter stolpehull etter et såkalt toskipet langhus på 18 ganger 5,5 meter. Trolig fra
 168. Norsk Kulturarv fornøyd med nye regler for grunnstøtte (07.10.2011)
  organisasjoner vil Norsk Kulturarv motta etterlengte støtte fra staten.- Dette er ett gjennombrudd for vårt påvirkningsarbeid gjennom lang tid, sier styreleder Inger-Lise Skarstein.
 169. Hordaland: Professor mener Bergenhus festning i Bergen ikke tåler å være festivalområde (07.10.2011)
  Bergen, Knut Helle, at han mener Bergenhus festning ikke vil tåle å være festivalområde.– Jeg tenker umiddelbart at dette er meningsløst. Til større
 170. Våte somre har gitt sopp- og råteskader på en rekke museumsbygg (07.10.2011)
  Etter flere somre med mye regn melder flere museer at de ser økte skader på sine bygninger, blant
 171. Oslo: Ekebergrestauranten AS vil ha rabatt på bot for ulovlig trehogst (07.10.2011)
  og har sendt brev til Bymiljøetaten hvor de tilbyr å betale 200 000 kroner som en "minnelig løsning". Driftsansvarlig i Ekebergrestauranten, Bjørn Tore
 172. Nord-Trøndelag: Vil sponse husmaling i trehusbyen Levanger (07.10.2011)
  Riksantikvaren har gitt utrykk for et ønske om å frede trehusbyen Levanger. Prosjektleder for trehusbyen, Hilde Røstad, har blant
 173. Oppland: Ledig stilling i Norsk Kulturarv i Vågå (07.10.2011)
  i en sterk og synlig nasjonal institusjon. Erfaring innenfor administrasjon, økonomi, IKT og organisasjonsutvikling er en forutsetning.Les hele stillingsannonsen fra Norsk kulturarv
 174. Nord-Trøndelag: Griser fant 2000 år gammel gravplass på Ytterøy (07.10.2011)
  fant de altså en gravplass av svært gammel årgang. – Dette handler om en steinlegging i en sirkulær kantkjede av stein – i en diameter på fire-fem
 175. Troms: Tromsø kommune søker kandidater til Kulturvernprisen 2011 (07.10.2011)
  Les pressemeldingen fra Tromsø kommune her
 176. Oslo: Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til Slottstaket (07.10.2011)
 177. Per Willy Amundsen(Frp) til Energi- og miljøkomiteen (07.10.2011)
  mulige "kronprins" Ketil Solvik Olsen flytter fra Energi- og miljøkomiteen til den prestisjetunge Finanskomiteen, har en annen tungvekter i partiet, Per Willy Amundsen,
 178. Statsbudsjettet: 16 millioner mer til kulturminner – Erik Solheim (SV) ser ut til å ha falt i søvn midt i trappa (06.10.2011)
  kulturminnevernere. 2011-budsjettet på kulturminnefeltet – altså det budsjettet som ble lagt fram i fjor høst – ble kritisert kraftig fra det frivillige
 179. Statsbudsjettet: Erik Solheim (SV) stolt av budsjettet (06.10.2011)
  Til tross for et, sett gjennom kulturminnevernets briller, svakt statsbudsjett, uttrykker miljøvernministeren at han er
 180. Statsbudsjettet: Norges Kulturvernforbund – "Vil føre til økte tap av kulturminner" (06.10.2011)
  at det ikke bevilges driftsstøtte til alle de frivilllige kulturvernorganisasjonene. At momskompensasjonsordningen ikke økes mener forbundet er "svært alvorlig" for de
 181. Statsbudsjettet: Frivillighet Norge – "Mageplask for frivilligheten" (06.10.2011)
  I 2009 lovet regjeringen full momskompensasjon for frivillige organisasjoner innen 2014. I statsbudsjettet for 2012 legges det ikke opp
 182. Statsbudsjettet: Museumsforbundet er godt fornøyd med Kulturbudsjettet! (06.10.2011)
  og anlegg(8,9 m.kr), samt 1,7 m.kr til fartøyvern. Men det er skuffende å lese om 0-vekst når gjelder tilskudd til for eksempel kystkultur (0-vekst siden 2006),
 183. Hedmark: Nærings- og miljøutvalget i Våler vil verne Sjursenparken etter press fra Fortidsminneforeningen (05.10.2011)
  er tungtveiende argumenter for at Sjursenparken bør vernes. Bakgrunnen for dette er planer om å bruke tomten i forbindelse med nytt kirkebygg. Utvalget peker på innvendinger som er
 184. Oppland: Tidenes mest omfattende arkeologiske utgravinger i Gudbrandsdalen underveis (05.10.2011)
  Takket være utbygging av E6 kan arkeologene nå drive omfattende undersøkelser av Gudbrandsdalens skjulte spor fra fortiden. Så langt har de
 185. Hordaland: Bergen kystlag kastet ut av fredede sjøboder i Sandviken (05.10.2011)
  – men lokalene har sakte men sikkert blitt mindre. I april ble de tilbudt "to små rom uten vindu". Bakgrunnen for utkastelsesvedtaket skal være en langvarig konflikt mellom
 186. Aust-Agder: Ibsenhuset i Grimstad tar inn vann (05.10.2011)
  Huset hvor Henrik Ibsen jobbet som apotekerlærling har stått siden 1750, men står ikke lenger like støtt,
 187. Oslo: Støtter Åmås´ forslag om å realisere Munch i Bjørvika gjennom andreprisvinneren (05.10.2011)
  lytte til Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås´ forslag om å realisere Munch i Bjørvika. Dette gjennom den såkalte andreprisvinneren
 188. Bygdekvinnelaget slår et slag for bruk av "nye" gårdsnavn i adressen - Et viktig bidrag til bevaring av kulturarven (05.10.2011)
  Tidligere var det praksis å bruke den skriftlige matrikkelen fra 1900 som veileder for hvilke gårdsnavn som kan brukes i adresser. Nyere gårdsnavn var dermed
 189. Akershus: Ingierstrand bad i Oppegård pusses opp for 23 millioner kroner (05.10.2011)
  Oslo kommune har som mål å få funkisanlegget Ingierstrand tilbake til de romantiske gamle dager da man spiste, drakk og svermet ved fjorden. Det er meningen at restauranten
 190. Maleriet "Birkebeinerne" fra 1869 funnet etter å ha vært borte siden OL på Lillehammer (05.10.2011)
  Det kjente maleriet av birkebeinerne som frakter Haakon Haakonsen til Nidaros har vært sporløst forsvunnet siden OL på
 191. Hedmark: Hugger frem kulturminneskatter på Varaldskogen i Kongsvinger (05.10.2011)
  på Varaldskogen i stor stil for å avdekke kulturminner fra jernverkseventyret som utspilte seg der fra begynnelsen av 1700-tallet. – Området var delvis gjengrodd da vi
 192. Vestfold: Fylkeskommunen ber om innspill til hvordan man kan forvalte (viking)skipshaugene (05.10.2011)
  Som del av arbeidet med nominasjonen av Vikingtidens monumenter og steder til en plass på Unescos Verdensarvliste,
 193. Hedmark: Riksantikvaren opprettholder innsigelse mot ny bro ved Brugata i Hamar etter meklingsmøte hos Fylkesmannen (05.10.2011)
  Les pressemeldingen fra Hamar kommune her
 194. Miljøvern- og Kommunaldepartementet søker prosjektleder til piloten "Villreinen som verdiskaper" (05.10.2011)
  "Villreinen som verdiskaper" søker prosjektleder ut februar 2014. Prosjektet er en pilot i
 195. Oppland: Fylkeskommunen mener Gjøvikmarken-tivoli skader plen tilknyttet fredede Gjøvik gård - arrangørene vil ikke flytte (05.10.2011)
 196. Buskerud: Kulturminnevandring i Hoensvann-traktene søndag (05.10.2011)
  Den årlige Kulturminnevandringa på Eiker er et samarbeid mellom Drammens og Oplands Turistforening (DOT) og Eiker Historielag.Søndag 9. oktober er det klart
 197. Skottland: Øyen Iona utenfor vestkysten – hvilested for åtte norske konger (05.10.2011)
 198. Fortidsminneforeningen - "Navarsete trosser Stortinget" (03.10.2011)
  De to skriver: "På tross av samfunnets klare holdning og vedtak om at lokale kulturskatter er umistelige verdier, råtner de på rot."De lister opp en
 199. Aust-Agder: Fortidsminneforeningen krever strakstiltak på Brentemoen skole i Lillesand (03.10.2011)
  Etter å ha fått en melding om dårlig vedlikehold ved Brentemoen skole, tok Fortidsminneforeningen selv turen til Lillesand
 200. Oslo: Lambda på sisteplass i leseravstemming fra Aftenposten (03.10.2011)
  I en leseravstemming foretatt av Aftenposten har avisen spurt sine lesere om hvor Munch-museet bør ligge. Per 30.09 var lå alternativet "Nytt Munch-museum
 201. Oslo: Fremskrittspartiet i Aftenposten – "Derfor sa vi nei til Lambda" (03.10.2011)
  stille spørsmål ved Lambda tidlig i 2011. Tybring-Gjedde skriver følgende om grunnen:”Dette skyldtes blant annet at byrådet måtte inngå en avtale med
 202. Rogaland: Riksantikvaren trekker innsigelse mot kaipromenade i Egersund (03.10.2011)
  Riksantikvaren sier ja til kaipromenade fra Steinbryggen til Bøe-eiendommen. Det var under et forhandlingsmøte mellom representanter for Riksantikvaren og Eigersund
 203. Oslo/Akershus: Follobanen blir flere år forsinket grunnet kulturminner (03.10.2011)
  Det nye toget mellom på strekningen Oslo-Ski blir tidligst ferdig 2020 eller 2021. Tidligere var
 204. Vestfold: Riksantikvaren vil frede flere bygg i Stavern (03.10.2011)
  ønsker nå å frede flere bygg og installasjoner i Stavern, og Larvik kommune følger opp med å sette gatene i bybildet i historisk riktig stand. Nå har
 205. Distriktshoteller sliter – bortsett fra de historiske (03.10.2011)
  i Norge sliter med å få nok gjester. Men unntaket er de historiske hotellene, som går så det suser. Både Hotel Union Øye på Sunnmøre, Hotel
 206. Rogaland: Formannskapet i Sauda skeptisk til nybygg ved herregårdshotellet Sauda Fjord Hotel (03.10.2011)
  Avisen Ryfylke melder at formannskapet i Sauda kommune ber utbygger se på plasseringen av og utseende på nybygget ved Sauda Fjord Hotel
 207. Hedmark: Kongsvinger oppretter kulturråd med ansvar for kulturminnevern (03.10.2011)
  Kongsvinger kommune skal etablere et kulturpolitisk organ som vil få navnet Kulturrådet. Intensjonen med et slikt råd er først fremst at
 208. Oslo: Verneverdige villa Nordberg på Nordstrand til salgs for 4,5 millioner kroner (03.10.2011)
  Etter årevis med forfall i kommunalt eie er den gamle villaen lagt ut for salg. Prisantydning er 4,5 millioner kroner. – Det
 209. Hordaland: Fant skipsvrak fra 1800-tallet på Askøy (03.10.2011)
  i over 100 år, er arkeologer i ferd med å grave opp vraket av et stort skip i havneområdet utenfor Florvåg på Askøy. - Funn antyder at det sank på slutten
 210. Vestfold: Arkeologer skal undersøke graven til Gokstadmannen i Sandefjord (03.10.2011)
  for gravrøvere. Ved hjelp av jordprøver håper arkeologene å finne ut mer om gravrøveriet som fant sted mellom år 953 og 975. De vil også prøve
 211. Oppland: Fylkeskommunen vil flytte Gjøvikmarken-tivoli fra verneverdige Gjøvik gård – "Det er dype spor på grøntarealene" (03.10.2011)
 212. Oslo: Frp trakk seg fra byrådet fordi Høyre krevde Lambda-ja – Munch i Bjørvika skrinlegges? (29.09.2011)
  I forbindelse med byrådsforhandlingene i Oslo satt Høyre som krav til et videre samarbeid med Fremskrittspartiet at partiet måtte snu for tredje gang og
 213. Gamle hus eller energieffektive nybygg? – Omtrent like bra, ifølge undersøkelse (29.09.2011)
  - et gammelt laftehus eller et nytt lavenergibygg? Riksantikvaren har fått gjennomført en sammenligning av to slike hus. Nå foreligger resultatene i en rapport
 214. Oppland: Det foreningseide salgsobjektet Gardsøy i Vågå grundig omtalt i Nationen (29.09.2011)
  får det gamle gårdstunet Gardsøy i Vågå høyst verdsatt omtale i Nationen. Eiendommen har nylig blitt lagt ut for salg.Les hele saken i Nationen her
 215. Oslo: Lansering av praktboken "Urnesstilens kirke" hos Riksantikvaren (29.09.2011)
  "Urnesstilens kirke" i Riksantikvarens lokaler i Oslo. Stavkirkene på Urnes, som er i foreningens eie, er Norges eldste, og med på Unescos kulturarvliste. I 2009 utga
 216. Møre og Romsdal: Plantutvalget gikk inn for utbygging av Skansenkaia i Ålesund (29.09.2011)
  Flertallet i planutvalget i Ålesund har fulgt rådmannens innstilling til vedtak om reguleringsendring for Skansekaia.Reguleringsplanen fikk 12 stemmer, kun Kirsti Dale (V) stemte i
 217. Vestfold: Politiet om Linaaegården i Sandefjord – "Brannen var påsatt" (29.09.2011)
  Etter at den omstridte Linaaegården, etter å ha blitt midlertidig fredet bare uker tidligere, brant
 218. Nord-Trøndelag: Fornminneamnesti i Levanger 5. oktober (29.09.2011)
  Vanligvis er det våpeneiere som gis amensti ved spesielle anledninger, men onsdag 5. oktober er det amnesti for fornminner i privat
 219. Var Olav den hellige huner? – Det mener arkeologiprofessor (29.09.2011)
  konservering og historie ved Universitetet i Oslo sier til Dagbladet at hunerne og andre asiatiske nomadefolk i flere hundre år i folkevandringstiden, kanskje helt opp til vikingtida, kan ha
 220. Hordaland: Statnett klager på Hardanger-nei fra Riksantikvaren (29.09.2011)
  til viktige kulturminner. Nå har Statnett klaget på vedtaket. Uenigheten dreier seg om den omstridte linjen mellom Simadal og Samnanger. Statnett fikk der avslag på søknad
 221. Vest-Agder: Risiko for at Setesdalbanen blir "togløs" neste år (29.09.2011)
  står i fare. Vest-Agder-museet vil ikke samarbeide videre med Setesdalsbanens Venner, som i praksis holder banen i gang, og museet kan ikke alene drifte banen videre. Museet mener dette
 222. Vest-Agder: Den nyrestaurerte krigsseileren DS "Hestmanden" sjøsatt i Kristiansand (29.09.2011)
  Magasin herLes pressemeldingen fra Riksantikvaren herLes pressemeldingen fra Vest-Agder fylkeskommune her
 223. Akershus: Skulle få flyttet sveitserperle i Ås etter salg til eiendomsutvikler – endte i retten (29.09.2011)
  i Ås sentrum har vært i familien Skotteruds eie i fem generasjoner. I 2006 ble tomten solgt til Ås Sentrum Øst AS mot at firmaet skulle ta regningen for flytting og
 224. Østfold: Kroeier frifunnet, igjen, for kulturminnekriminalitet i Sarpsborg av lagmannsretten (29.09.2011)
  og i den forbindelse gravde grøfter for vann og kloakk til disse hyttene på sin eiendom Steinslund, der Høk Kro og Motell også ligger.Påtalemyndigheten tok sommeren
 225. Norge/Sverige: Trøbleskipet MS "Hamen" slår tilbake – eierne krever tilbake vernestatus (29.09.2011)
  Riksantikvaren trakk i sommer tilbake vernestatusen til det 1 350 tonn tunge lasteskipet MS "Hamen" fra 1949.
 226. Rogaland: Den fredede Kielland-gården Holmeegenes i Stavanger får 20 millioner kroner til restaurering (29.09.2011)
  Kommunestyret for miljø og utvikling vedtok tirsdag kveld at det skal bevilges 20 millioner for
 227. Nordland: Liengnaustet på Rognan får 132 000 kroner av Norsk kulturminnefond (29.09.2011)
  kroner i støtte til prosjektet.– Dette er det første bygget i Rognan sentrum som muliggjorde innendørs båtbygging. Det gjør bygget spesielt, og vi jobber for
 228. Aust/Vest-Agder: Hvorfor er Sørlandsbyene hvite? (29.09.2011)
  Så hvorfor er nesten alle hvite nå? Dette spør Fædrelandsvennen om og foreningens egen Else "Sprossa" Rønnevig gir utfyllende svar. – Det har
 229. Oslo: Bydelsutvalget oppfordrer kommunen til å kjøpe Nordre Ammerud gård (29.09.2011)
 230. Dødehavsrullene endelig søkbare på nett (29.09.2011)
  Google har som mål å kartlegge all verdens informasjon og gjøre den søkbar. Nå
 231. Vestfold: Fant blyplate med runeinnskrift fra middelalderen i Tønsberg - med metallsøker (29.09.2011)
  blyplate med runeinnskrift fra middelalderen.– Den så ikke noe spesiell ut, men da jeg kom hjem oppdaget jeg at det var risset inn runer på den, sier Fadum til nrk.no. Han tok
 232. Rogaland: Bygger verdens største vikingskip i Haugesund (29.09.2011)
  Syv båtbyggere og to lærlinger er i full gang med konstruksjonen av skipet, som er beregnet å skulle veie 70 tonn. "Draken" skal etter planen sjøsettes i
 233. Oslo: Byantikvaren lager nettutstilling om kulturminner i Groruddalen (29.09.2011)
  Byantikvaren jobber nå med en digital utstilling om kulturminner i Groruddalen. Med på laget er Oslo Museum, Groruddalen historielag og Oslo
 234. USA: Verdens eldste familiebil til salgs i Hershey, Pennsylvania (29.09.2011)
  For mellom ti og tyve millioner kroner er det nå mulig å bli eier av verdens eldste (dampdrevne)
 235. Finnmark: Eier du et fredet eller verneverdig hus? - Fristen for å søke tilskudd er 10. november (29.09.2011)
  Les pressemeldingen fra Finnmark fylkeskommune her
 236. Kulturvernorganisasjoner protesterer mot nye søknadsregler grunnstøtte (23.09.2011)
  er behandlet i Stortinget. Det vil føre til at det ikke blir noen politisk diskusjon om tildelinger til miljø- og kulturvernorganisasjonene, hevdes det i brevet.
 237. Museumsforbundet misfornøyd med miljøvernminister Erik Solheim (23.09.2011)
  Kulturvernforbundet skriver i sitt nyhetsbrev om et innslag i Dagsrevyen 14. september og på NRK kulturnytt dagen etter. Der protesterer
 238. Ta bilde av et kulturminne i ditt nærmiljø - vinn et digitalkamera (23.09.2011)
  "Wiki Loves Monuments" er en internasjonal fotokonkurranse som arrangeres i september 2011, og har fredede/bevaringsverdige bygninger og elementer som tema. Blant
 239. Aust-Agder: Lederen i fylkets kulturhistoriske senter – "Gjerstad kommune er en kulturminnevandal" (23.09.2011)
  Lederen i Aust-Agder kulturhistoriske senter, Kjell-Olav Masdalen, kaller Gjerstad kommune en kulturminnevandal etter at det ble kjent at kommunen holder fast på sitt vedtak om
 240. Akershus: Vil rive falleferdig låve med vernestatus i Lørenskog – frykter høststormen skal ta den (23.09.2011)
  låvebygningen ved Hammer skole. Låven er over hundre år gammel og klassifisert som verneverdig. Nå ber han nok en gang om rivingstillatelse, med støtte fra rådmann
 241. Oslo: Lambda-kaoset fortsetter (23.09.2011)
  Tirsdag tydet alt på at bystyrets byutviklingskomité på sitt møte onsdag ettermiddag ville vende tommelen ned for prosjektet.
 242. Møre og Romsdal: Riksantikvaren med innsigelser til utbyggingsplaner på Skansenkaia i Ålesund (23.09.2011)
  Det har i lengre tid vært strid rundt kommunens planlagte oppføring av tre blokker på Skansenkaia. Dette vil ligge i
 243. Oppland: Det foreningseide salgsobjektet Gardsøy i Vågå fikk omtale i Fjuken (23.09.2011)
  Det gamle gårdstunet Gardsøy er blit lagt ut for salg, og det vakre anlegget fikk omtale i lokalavisen Fjuken. - Vi har mange varme følelser for stedet. Dette er en gård
 244. Oslo: Gigantkino til renseanlegget under Akershus festning – Pushwagnermuseum forkastet (23.09.2011)
  det skal bli kino i det gamle renseanlegget under Akershus festning. Planene til Festningen kino, som er et samarbeid mellom Festningen Eiendom og SF Norge, går ut på å bygge ni
 245. Sør-Trøndelag: Rester av Norges største middelalderbro er gjenfunnet på bunnen av Nidelven i Trondheim (23.09.2011)
  Samme sted som slaget mellom Sverre og Erling Skakke sto i 1179 har forskere nå funnet rester av Norges største
 246. Spania: Kulturminister Anniken Huitfeldt innviet kapell til minne om Olav den hellige i landsbyen Covarrubias (23.09.2011)
  I VG kan man lese at den sangomsuste prinsesse Kristina av Norge nå, 749 år etter sin død, har fått
 247. Oslo: Black metal-fans fra hele verden valfarter til "black metal-kirken" Holmenkollen kapell (23.09.2011)
  Anders Odden, kjent fra band som Satyricon og Doctor Midnight & the Mercy Cult, har siden 2008 tatt med seg busslass fulle av
 248. Buskerud: Jørn Holme til Kongsberg for å feire 250-årsdagen til Kongsberg kirke (23.09.2011)
  feire gudshusets 250-årsdag. - Ingen andre tar så godt vare på kirken sin som dere, sa Holme under seremonien på Kirketorget etter jubileumsgudstjenesten som mellom 700 og
 249. Oslo: Asfalterer deler av Slottsplassen på nytt som følge av kraftig regnskyll (20.09.2011)
  Slottsplassen kombinasjon av asfaltdekke og grus har i mange år vært kilde til hodebry. Etter at
 250. Vestfold: Kulturminneverner til Sandefjords ordfører om Linaaegården – "I et demokrati følger vi spillereglene" (20.09.2011)
  at fylkespolitikerne vedtok iverksettelse av fredningssak for Linaaegården. Gleditsch har omtalt beslutningen som "dypt tragisk" og beklaget at "lokalpolitikerne er fratatt
 251. Finnmark: Vil ha Ceavccageaðgi i Nesseby inn i Verdensarvslisten (20.09.2011)
  I flere år har sametinget og Nesseby kommune fremmet Ceavccageaðge/Mortensnes inn i Verdensarvslisten. Området regnes som et av de
 252. Oslo: Kunsthistoriker Hans-Henrik Egede-Nissen om Nasjonalgalleriet – "Munch-salen kan fredes" (20.09.2011)
  og kulturminneverner Hans-Henrik Egede-Nissen spør i et innlegg i Aftenposten om Munch-salen kan fredes. Svaret på dette er ifølge Egede-Nissen et rungende ja. -
 253. Finnmark: Trenger vi fylkeskommunen og hvilke konsekvenser vil avvikling ha for kulturminnevern? (20.09.2011)
  i forbindelse med at Finnmark Høyres leder Anne Karin Olli foreslo å legge ned fylkeskommunen og heller overføre dens funksjoner til kommunene eller regionpolitiske organer. Lederen
 254. Jørn Holme håper lokalpolitikere vil satse på kulturminner (20.09.2011)
  I et innlegg i Tønsbergs Blad skriver riksantikvar Jørn Holme om behovet for lokalpolitikere som bryr seg om kulturminner. Han skriver at Riksantikvaren vurderer
 255. Vestfold: Kulturarvleder og arkeolog Terje Gansum – Vikingenes tilknytning til Øst-Europa blir underslått (20.09.2011)
  Archaeologists avholdt sin årlige konferanse i Oslo i forrige uke, ble deltagerne busset gjennom Vestfold med kulturarvleder i Vestfold fylkeskommune og arkeolog Terje Gansum som guide. Gansum var
 256. Oslo: Verneverdige villa Langaard i Madserud allé solgt for 42 millioner kroner (20.09.2011)
 257. Oppland: Foreningseide Gårdsøy gårdstun i Vågå kommune til salgs (19.09.2011)
  Gardsøy er et stort gårdstun sentralt i Vågå kommune. Fortidsminneforeningens engasjement for å ta vare på bygningene og sikre
 258. Vestfold: Sveitserperlen Solhaug i Larvik midlertidig fredet etter rivetrussel (19.09.2011)
  Forrige tirsdag gikk flertallet i kommunens planutvalg inn for å tillate riving av den unike løkkeeiendommen Solhaug i
 259. Buskerud: Utbygger vil rive to funkisvillaer i Drammen – Uansvarlig, sier Fortidsminneforeningen (19.09.2011)
  på Brakerøya i Drammen vil bli revet hvis utbygger Stor Oslo Prosjekt får det som de vil. Eiendommens nye eier vil bygge åtte nye boligbygg med opp mot 80 leiligheter
 260. Oslo: Arkeologer fra Byantikvaren har gjort nye funn på Ekeberg (19.09.2011)
  Arkeologene har blant annet tatt ut kullprøver flere steder som er sendt til vedanalyse. Deretter skal prøvene karbondateres slik at arkeologene kan
 261. Vest-Agder: Jernbaneverket skeptisk til jernbaneutbygging i Flekkefjord (19.09.2011)
  Jernbaneverket er skeptisk til utbygging av stasjonsområdet i Flekkefjord. I den aktuelle reguleringsplanen åpnes det blant annet for en
 262. Oslo: Plan- og bygningsetaten åpner for nybygg i omstridte Tor Jonssons veg (19.09.2011)
  For noen år siden fremmet Byantikvaren forslag om å frede Tor Jonssons veg 9. Siden har spørsmålet om eiendommens verneverdi
 263. Nordland: Jernbaneverket bruker millioner til reparasjoner av Ofotbanens rallarvei i Narvik (19.09.2011)
  Siden 2010 har Rallarveien, som ble anlagt da Ofotbanen ble bygget vært prioritert av Jernbaneverket. Det dreier seg om
 264. Kulturminner på listen over Norges ti dyreste boliger (19.09.2011)
 265. Brannvernuke – massemønstring med 500 000 påmeldte i dag (19.09.2011)
  Les om mer om brannvernuken her
 266. Riksrevisjonen – "266 kirkebygg mangler tilfredsstillende brann- og tyverisikring" (16.09.2011)
  for fem år siden til 37 prosent i dag. Riksrevisjonen påpeker også at "kommunene har i varierende grad evne og vilje til å drive et jevnt
 267. Vestfold: Mener Linaaegården i Sandefjord kan kjøpes av kommunen som kan selge den billigere (16.09.2011)
  Cato Arveschoug i Foreningen Gamle Sandefjord mener at Linaaegården – som fylkespolitikerne nylig gikk inn for å frede - bør kjøpes av kommunen som
 268. Buskerud: Utenlandske arkeologer skal undersøke løkkelandskapet omkring Kongsberg (16.09.2011)
  Association of Archaeologists). Løkkelandskapet er resultat av flere hundre års bruk som dyrkingsjord. I forbindelse med bergverksdriften startet opp i 1623 begynte befolkningen å
 269. Østfold: Må møte i lagmannsretten for å ha bygget campinghytter i nærheten av potensielt fredede kulturminner i Skjeberg (16.09.2011)
  Mannen som nå må møte i lagmannsretten for å ha bygget 10 campinghytter i
 270. Nord-Trøndelag: Seminar for de som har tenkt å restaurere et kulturminne i Levanger (16.09.2011)
 271. Telemark: Kulturminneområdet Håsårødhåtten i Breisås i Bø åpnes for publikum lørdag 17. september (16.09.2011)
  Les pressemeldingen fra Telemark fylkeskommune her
 272. 1. november ny frist for tildeling av midler fra Kulturminnefondet (15.09.2011)
  september til 1. november. Styrebehandling av søknader vil skje i april og tildelingene vil som tidligere bli annonsert etter dette. Les om den nye fristen på Kulturminnefondets hjemmeside
 273. Aust-Agder: Planutvalget i Gjerstad avviste klage fra Fortidsminneforeningen på rivingsvedtak for Stifossanlegget (15.09.2011)
  Foreningen har i sin klage på kommunens rivevedtak fremholdt at bygningene tilhørende Stifossanlegget har stor verneverdi og
 274. Knut Olav Åmås mener Høyre-styrte kommuner gir mer til kultur og tror Lambda kan bli realitet allikevel (15.09.2011)
  I forbindelse med Høyres brakvalg i kommune- og fylkestingsvalget sier Aftenpostens kulturredaktør Knut Olav Åmås til
 275. Vestfold: Kommunen vil rive hus på Nøtterøy for vei – fylkeskommunen reagerer (15.09.2011)
  Nøtterøy kommune vil rive et 1700-talls hus på Torød grunnet veibygging og sikkerhet. Bygningen ble
 276. Kunnskapsdepartementet har delt ut 40 millioner kroner til universiteter og universitetsmuseer i valgkampen – Trist, mener Frp (15.09.2011)
  Dette reagerer Fremskrittspartiet på. – At hun må ty til valgkampen for å komme med penger er trist, men når pengene først kommer er jeg glad for det, sier
 277. Vest-Agder: Grunneier skeptisk til museumsjernbane i Flekkefjord (15.09.2011)
  I en detaljplan som er ute på høring nå, foreslås det at jernbaneområdet i Flekkefjord skal få et såkalt musealt preg og at man skal flytte tilbake
 278. England: Roald Dahls familie vil flytte Dahls skrivehytte fra London til den avdøde forfatterens museum – kritiseres for å be om frivillige midler (15.09.2011)
  Familien til Roald Dahl vil flytte forfatterens hytte til Roald Dahl-museet. Hytta, som er fra 1950-tallet, ligger i nord-London og var åsted for nedtegnelsen av flere av den
 279. Sør-Trøndelag/Hedmark: Direktoratet for naturforvaltning gir 385 000 kroner i støtte til Femund nasjonalparksenter (15.09.2011)
  Pengene skal gå til å opprettholde helårstilbudet om formidling av natur og kulturverdier i nasjonalparken - dette kommer i tillegg til
 280. Norsk kulturarv - "Det må lages et helhetlig konsept for kulturreiser i Norge" (15.09.2011)
  I en kommentar i Dagsavisen settes det fokus på norsk reiseliv og dets utfordringer. Med utgangspunkt
 281. Oslo: Eleven på Østensjø skole har fredet veggmaleri i gymsalen - må bruke myke baller et år til (15.09.2011)
  For elevene på Østensjø skole er gymtimene preget av at det i samme rom som skal friste til fysisk fostring befinner seg et stort, fredet veggmaleri fra skolens byggeår
 282. Arkeolog Axel Christophersen - Når kulturarv blir våpen i konflikter er ikke det ikke tid for å skrive vitenskapelige artikler (15.09.2011)
  I en artikkel i Universitetsavisa forteller arkeolog og professor Axel Christophersen om hvordan krig og konflikt påvirker kulturminner. Gjennom flere års arbeid med
 283. Nord-Trøndelag: Statsbygg har kjøpt kommandantboligen på Falstad i Levanger (15.09.2011)
  På anmodning fra Kulturdepartementet har Statsbygg kjøpt krigsminnesmerket kommandantboligen på Falstad i Levanger. Prisen er 3 150 000 kroner og Statsbygg skal etter
 284. Oslo: Hvordan tar vi vare på murgårdene våre? - Byvandring i Birkelunden med Byantikvaren 20. september (15.09.2011)
 285. Akershus: Hvilken verdi har gamle landbruksbygg og kulturlandskap? - konferanse på Gardemoen (15.09.2011)
  Les mer om konferansen her
 286. Oslo: SVs Akhtar Chaudhry vil flytte departementsbygninger til Groruddalen - hvis Regjeringskvartalet må rives (12.09.2011)
  På bakgrunn av fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasruds (Ap) uttalelser om at Regjeringskvartalet kanskje må rives foreslår SVs stortingsrepresentant Akhtar
 287. Vest-Agder: Kommunen vil rive to bolighus og vernet skole i Lindesnes for å gjøre plass til parkeringshus – Venstre reagerer (12.09.2011)
  Stein Inge Dahn (V) reager kraftig på kommunens planer om å rive to hus og den verneverdige skolen Middelsskolen i forbindelse med et underjordisk
 288. Vestfold: Senterpartiets ordførerkandidat vil gjenskape borgen på Slottsfjellet i Tønsberg (12.09.2011)
  men ingen lov uten unntak, sier Våge til Tønsbergs Blad. Hun tenker seg arbeidslag som benytter seg av de teknikkene man brukte i middelalderen da muren og kastellet ble bygget, og at
 289. Telemark: Rjukanbanen i Vestfjorddalen reddet - Regjeringen gir 2,8 millioner kroner i årlige driftsmidler (12.09.2011)
  Det var kulturminister Anniken Huitfeldt som i en budsjettlekkasje kunne røpe at Kulturdepartementet vil gå inn i Rjukanbanen med
 290. Østfold: Mann fant betalingsgullringer fra folkevandringstiden i Moss (12.09.2011)
  av gull dateres vanligvis til folkevandringstid (400-570 e.Kr.). Dette er trolig snakk om et depot- eller offerfunn. Depoet med ringene kan ha vært en ofring av rituell karakter til
 291. Vestfold: Sandefjord SV vil ha vernepott øremerket byens trehusbebyggelse (12.09.2011)
  Sandefjord SV foreslår en budsjettfestet pott som skal være øre- merket bevaring av den gamle trehusbebyggelsen i Sandefjord.–
 292. Vestfold: Kommunen vil fjerne kran på Støperiet i Tønsberg – sterke protester fra kulturlivet (12.09.2011)
  En gammel traverskran i taket forteller historien om industrie- ventyret i Støperiet. Nå vil kommunen fjerne den, skriver Tønsbergs
 293. Hordaland: Førsteamanuensis i middelalderarkeologi om Håkonshallen i Bergen – "Mangler fortsatt den opprinnelige kalkpussen" (12.09.2011)
  Bergen uttaler førsteamanuensis i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen, Alf Tore Hommedal, seg kritisk om restaureringsarbeidene som ble utført på
 294. Rogaland: 1600 år gammel hustuft funnet på Avaldsnes i Karmøy (12.09.2011)
  En tuft etter et hus fra den eldre jernalder skal være det viktigste funnet som er gjort under utgravningene på Avaldsnes i år. Prosjektleder Dagfinn Skre er
 295. Sør-Trøndelag: Dolly Parton, Bob Dylan og tidligere direktør blant ornamentene på Nidarosdomen (12.09.2011)
  Håndverkerne i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider avslører at det blant ornamentene på Nidarosdomen skal
 296. Vestfold: Nyrestaurerte Grevestuen på Mellom Bolærne overrakt Nøtterøy kommune av Mellem-Bolærens Venner (12.09.2011)
  Grev Peder Anker Wedel Jarlsbergs fritidsbolig, som ble bygget rundt 1840, er restaurert og satt i stand. Nå har ildsjelene bak restaureringen
 297. Peru: Peruviansk familie krever 100 millioner dollar i erstatning fra myndighetene for bruk av inkaruinen Machu Picchu – hevder de kjøpte området i 1910 (12.09.2011)
 298. Nord-Trøndelag: 1,5 millioner kroner ekstra til Stiklestad i Verdal (12.09.2011)
  1,5 millioner blir påplusset de 19 millionene som det konsoliderte Stiklestadmuseet får fra før. Det er en faktisk påplussing, mer
 299. Oslo: Riksantikvaren fornøyd med rehabiliteringen av NVE-bygget på Majorstua (12.09.2011)
  NVE-bygget, som er klassifisert som miljøklasse B, har vært gjennom en omfattende renovering og ble åpnet på fredag i forrige uke.På spørsmål
 300. Oslo: Byvandring med Byantikvaren på Marienlyst 13. september – Funkis i alle former (12.09.2011)
 301. Oslo: Sparebankstiftelsen DnB Nor deler ut penger til kulturminneprosjekter (12.09.2011)
  Blad.Søknadsfristen er 15. september. Les hele saken i Nordstrands Blad herLes mer om ordningen her
 302. Buskerud: Fredede Holmen prestegård i Sigdal solgt for 400 000 kroner over takst (09.09.2011)
  Av Bendik Bjerknes- Vi følger litt med på salg av eldre gårder og tok turen innom i plaskværet forrige lørdag, forteller Hjelmeland til Fortidsminneforeningens
 303. Vestfold: Frykter brannstiftere etter fylkespolitikernes nei til riving av Linaaegården i Sandefjord (09.09.2011)
  ildspåsettere etter at fylkespolitikerne stemte for fredning og gjenoppføring av den omstridte patrisiergården på onsdag. Arveschoug og Foreningen Gamle Sandefjord har sammen
 304. Vestfold: Linaaegården i Sandefjord – "Saken er ikke over", mener Vestfoldavdelingens leder (09.09.2011)
  nei til riving ikke betyr at saken er over. – Uviljen mot fredning er sterk i fylkeskommunens kulturarvavdeling som har ønsket å overlate avgjørelsen i vernesaken til
 305. Oppland: SMIL-tilskudd for Dovre 2011 – andre søknadsrunde i gang med frist 15. oktober (09.09.2011)
  Dovre kommune opplyser på sin hjemmeside at de gjennomfører en ny søknadsrunde for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i landbruket).
 306. Oslo: Det delvis fredede NVE-bygget på Majorstua er det første i sitt slag som er rehabilitert til et energieffektivt bygg (09.09.2011)
 307. Oppland: Fant kjortel fra 300-tallet ved Lomseggen i Breheim nasjonalpark (09.09.2011)
  Arkeologer fra Oppland fylkeskommune og Kulturhistorisk museum fant i sommer en leir- og lagringsplass for reinjegere ved Lomseggen i Breheimen nasjonalpark. C14-datering
 308. Østfold: Fylkeskonservator starter arbeid med fredning av kulturmiljøet på Store råholmen utenfor Kråkerøy (09.09.2011)
  Fredningen skal knytte seg til det helhetlige miljøet rundt steinbruddet på holmen, som inkluderer både kai, skinnegang, kran og ikke minst de ferdig tilhogde blokkene som ligger i
 309. Sør-Trøndelag: "Valgets kvaler? Kulturminnevern vs næringsutvikling" (09.09.2011)
  I en kommentar i Røros-avisen Fjell-Ljom blir forholdet mellom kulturminnevern og næringsutvikling drøftet. Tesen er at økonomifaglige
 310. Hordaland: Jubileumsuke for Håkonshallen i Bergen (09.09.2011)
  en rekke gratisarrangementer. Jubileumsuken har også fått pengestøtte fra fylkeskommunen og kommunen – 750 000 kroner fra hver. Les pressemeldingen fra Hordaland fylkeskommune
 311. Nordland: Kulturminnedagens pris 2011 tildeles Kystlaget Salta og Kjerringøy Markedsråd (08.09.2011)
  Kulturminnedagens pris deles ut hvert år i forbindelse med Kulturminnedagen, som er en del av Europarådets Europeiske Kulturminnedager (European Heritage Days).
 312. Sogn og Fjordane: Hedersnål tildelt Bjørg Alme Johannessen (08.09.2011)
  foreningen berømmer Johannessen for hennes innsats for å bedre avdelingens økonomi og generelle utvikling. Hun var også med å starte medlemsbladet ”Grinda” i 1997.Sogn
 313. Hordaland: Utbygger får doblet størrelsen på kontorbygg i Sandviken i Bergen – vil slite på verneverdig postvei (08.09.2011)
  I Sandviken i Bergen har kommunestyret nå godkjent et kontorbygg som skal bli dobbelt så stort som kommuneplanen tillater. Sandviken har tidligere blitt
 314. Oslo: Massiv kritikk av Frps helomvending i Lambda-saken (08.09.2011)
  direktør ved Nasjonalmuseet, mener det vil være en katastrofe for Munchs kunst om Lambda ikke realiseres. Gunnar B. Kvaran, direktør for Astrup Fearnley Museet for Moderne
 315. Oslo: Lotte Sandberg om Lambda – ”Det er grunn til å etterspørre en viss forutsigbarhet i arkitekturspørsmål” (08.09.2011)
  Sandberg større forutsigbarhet i arkitekturspørsmål – ”også i "omkampenes” hjemland". Aftenpostens kommentator lar seg midlertid ikkje overraske over Frps nye
 316. Akershus: Eidsvollsbygningen får 24,7 millioner kroner ekstra til restaureringsarbeid (08.09.2011)
  kroner i perioden 2013-2014. Pengene skal sikre museet tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre prosjektet til den forventede standarden, og er øremerket inventar og formidling.
 317. Møre og Romsdal: Utbygger svarer på det de anser som useriøs kritikk – presenterer ny tegning av Skansenkaia i Ålesund (08.09.2011)
 318. Telemark: Kulturminneseksjonen i fylket - "De fleste gamle bygninger i Brevik er bevaringsverdige" (08.09.2011)
  I forbindelse med at Porsgrunn kommune har kommet med et nytt reguleringsplanforslag for Brevik har fylkets kulturminneseksjon vært på
 319. Møre og Romsdal: I dag rives radiomasten på Vigra i Giske – med det forsvinner 60 års kringkastingshistorie (08.09.2011)
 320. Oppland: Besøksoppgang for Lom stavkirke (08.09.2011)
  Etter flere år, med unntak av 2007, med stadig dårligere besøkstall ligger Lom stavkirke an til å få et oppsving i besøkstallet i år. – Sesongen er
 321. Vest-Agder: Riksantikvaren godkjenner plan for turistanlegg i Rosfjorden (08.09.2011)
  på vilkår av at boplassen blir undersøkt arkeologisk, skriver Vest-Agder fylkeskommune i en pressemelding.Les hele pressemeldingen fra Vest-Agder fylkeskommune her
 322. Oslo: Det delvis fredede og nyrehabliterte NVE-huset på Majorstua åpner i dag (08.09.2011)
  NVE-huset i Middelthunsgate 29 ble oppført i 1964 som administrasjonsbygg for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Åpningen i dag markerer
 323. Vestfold: Riksantikvar Jørn Holme besøkte elever i Sandefjord som tar vare på bygdeborg (08.09.2011)
  besøkte riksantikvar Jørn Holme elevene ved Unneberg skole i Sandefjord. Gjennom aksjonen inviteres barn og unge over hele landet til en praktisk innsats for å bevare
 324. Vest-Agder: Nå mottas forslag til kandidater til Kulturminnevernprisen 2011 (08.09.2011)
  Les pressemeldingen fra Vest-Agder fylkeskommune her
 325. Vestfold: Linaaegården vedtatt fredet - fylkespolitikerne gikk på tvers av fylkesrådmannen (07.09.2011)
  Etter lengre tids lobbyvirksomhet fra Fortidsminneforeningens Vestfoldavdeling og Foreningen Gamle Sandefjord har et standhaftig
 326. Hedmark: Fortidsminneforeningen utfordrer politikerne – "Kulturminner i et valgår" (06.09.2011)
  Bergaust. Her oppfordres politikerne til å tenke over hva de vil med kulturminnefeltet og kommende generasjoners rett på kulturminneopplevelser påpekes. Lokalavdelingen etterlyser
 327. Oppland: Sommerhotellet i Vang i Valdres fikk Fortidsminneforeningens vernepris 2010 (06.09.2011)
  Fortidsminneforeningens avdeling Oppland har bestemt at verneprisen for 2010 skal tildeles Sommerhotellet i Vang i Valdres ved eier Trine Grann.Les hele saken i Oppland Arbeiderblad her
 328. Ekskluderer trøbleskipet MS "Hamen" fra Norsk fartøyvernforening (06.09.2011)
  hatt et annus horribilis med avfredning fra Riksantikvaren og mye bråk rundt rustholkens omstridte innlosjering i Iddefjorden i Sverige.Les hele saken på nrk.no herLes vår
 329. Vest-Agder: Fylkespolitikere sier nei til p-hus under torget i Kristiansand etter anbefaling fra fylkeskonservator (06.09.2011)
  Kristiansand kommune har hatt planene om parkeringsanlegg ute til høring, og hovedutvalget for SAM (samferdsel, areal og
 330. Akershus: Suksess med "Riktig restaurering Drøbak" (06.09.2011)
  med byen Kuldiga i Latvia skal fortsette, leser vi i en pressemelding fra Drøbak kommune. - En vinn-vinn for begge kommuner og begge land. Håndverkerne fra Latvia har vært
 331. Hurtigruten vil selge sitt eldste skip MS "Nordstjernen" (06.09.2011)
  Skipet MS "Nordstjernen" ble bygget i Hamburg i 1956. Ragnar Norum i Hurtigruten, som eier det verneverdige fartøyet, sier selskapet hverken har økonomi eller organisasjon
 332. Rogaland: Fredede Homeegenes forfaller – Stavanger trenger 20 millioner kroner ekstra for å fullføre restaurering (06.09.2011)
  Da Stavanger kommune kjøpte Holmeegenes i 2007 ble det satt av 15 millioner kroner til å restaurere
 333. Østerrike: Fant Nord-Europas eneste gladiatorskole i sitt slag utenfor Wien (06.09.2011)
  I april i år fant man restene etter en romersk gladiatorskole to mil utenfor Wien. Til nå har man ikke villet si noe om funnet, men
 334. Italia: Kulturminnevandaler løs i Roma – tre severdigheter forsøkt ødelagt i helgen (06.09.2011)
 335. Hordaland: Koengen i Bergen – fra festning til musikkarena gjennom 1000 år (01.09.2011)
  I Byavisen skriver rektor ved Bergen Arkitekt Skole, Marianne Skjulhaug, om historien og utviklingen til det gamle festningsanlegget Koengen i Bergen.Les hele saken i Byavisen
 336. Oslo: Kampen mot skulpturpark på Ekeberg er tapt, gondolbanen er neste kamp (01.09.2011)
  kampen i Ekebergskogen. Forhåpentlig engasjerer de seg nå i spørsmålet om gondolbanen, skriver Løken Stavrum. Hun berømmer også folkeaksjonen for å
 337. Hordaland: Kulturvern i Åsane – "Det er til å gråte over" (01.09.2011)
  I en leder i Åsane Tidende går lederskribenten i rette med Bergen kommunes og et kommunalt tomteselskaps omgang med kulturminner. Bergen kommune får riktignok ros for å
 338. Oslo: Helleristningene ved Sjømannsskolen på Ekeberg skal oppmales (01.09.2011)
  Les pressemeldingen fra Oslo kommune her
 339. Vest-Agder: Kulturminnefaglige innsigelser mot forslag til kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn i Kristiansand (01.09.2011)
  Les pressemeldingen fra Vest-Agder fylkeskommune her
 340. Aust-Agder: Kjempesommer for Holmen gård i Gjerstad (01.09.2011)
  Det fredede gårdsanlegget har opplevd stor pågang fra publikum i sommer. – Denne sommeren har vært veldig god for oss. Når det gjelder overnattinger, så har vi hatt
 341. Nordland: Kulturminneprisen 2011 til Kystlaget Salta og Kjerringøy Markedsråd (01.09.2011)
  og spor i Kystkultur - Kjerringøy før handelsstedets tid". Nasjonalkomiteen for kulturminnedagen, som har ansvaret for å velge vinner av prisen, mener at programmet
 342. Nordland: "Bondearkeolog" skal på Lofoten vikingmuseum (01.09.2011)
  Gårdbrukeren Harald Bjerkli pløyde åkeren sin som vanlig en sensommerdag i 1981 – dette skulle bli starten på vikingmuseet på Borg – Lofotr.
 343. Sverige: Søta brors kirker for kostbare (01.09.2011)
  Aftenposten skriver at Dagens Nyheter melder om nedgang i kirkebesøket i Sveriges 3500 kirker. Samtidig går vedlikeholdskostnadene ned
 344. Møre og Romsdal: Viktig symbol for norsk kringkastingshistorie rives på Vigra i Giske (01.09.2011)
 345. Telemark: Kvitseid kommune kjøper tilbake og vil rive verneverdig hus for en krone (01.09.2011)
  Det gamle kommunehuset Moen, som sannsynligvis ble bygget i 1857 ble overdratt fra kommunen til Kvitseid Arbeidssamvirke AS for 1 krone i 1997 – nå kjøper kommunen
 346. Oppland: "Lytt til Gjøvik gårds venner!" (01.09.2011)
  venner i et leserinnlegg i Oppland Arbeiderblad. I innlegget går hun i rette med de som ønsker å oppheve fredningsvedtaket av Gjøvik Gård. Anlegget ble fredet av
 347. Kenya: Steinaldermennesker levde side om side med ulik teknologi (01.09.2011)
  Nå har en gruppe forskere funnet redskaper i Kenya som vitner om at den avanserte Acheulian-kulturen fantes for 1,76 millioner år siden, tidligere enn antatt.
 348. Vestfold: Fylkesrådmannen vil rive Linaaegården – mener brannen er et riveargument (30.08.2011)
  i hovedutvalget for plan- og areal anbefaler Fylkesrådmannen riving av patrisiergården som brant natt til 26. mai. Fylkesrådmannen har også tidligere hevdet at bygningen ikke har
 349. Hordaland: Se 1350-tallets Bergen i ny digitalfilm (30.08.2011)
  Johanne Gillow, til BA.no.Les saken og se videoen i Bergens Tidende herSe videoen på Bergen kommunes hjemmeside her
 350. Oslo: iPad som historisk guide – prøveprosjekt langs Akerselva (30.08.2011)
  en iPad (lesebrett) kan man nå på utvalgte steder langs Akerselva få informasjon om alt fra gamle sagbruk og tekstilfabrikker til ulike fuglearter og hvor laksen gyter. Les hele saken
 351. Telemark: Fortidsminneforeningen med åpent brev til alle lokalpolitikere – Hvilke kulturminner er du opptatt av å ta vare på? (30.08.2011)
  alle politikere til å tenke over hvilke kulturminner de er opptatt av og hva de vet om kulturminnefeltet. Det oppfordres også til å innføre kulturminneplaner samt
 352. Lotte Sandberg om norsk kulturminnevern - Forfallet og vedlikeholdsbehovet har antatt proporsjoner man knapt kan forestille seg (30.08.2011)
  I en kommentar i Aftenposten tar Lotte Sandberg for seg Breidablikk-seminaret som ble avholdt på Eidsvold forrige torsdag. Hun viser blant annet til Per-Kristian Foss
 353. Oslo: Byantikvaren kutter i åpningstid grunnet for mange saker (30.08.2011)
 354. Svalbard: Gruveutbygging kan hindre Verdensarvstatus (30.08.2011)
  Sysselmannen gikk i april inn for Store Norske sine planer om en ny kullgruve i Lunckefjellet et stykke unna den nåværende Svea Nord-gruva, skriver
 355. Rogaland: Flertallet i Egersund vil anke Riksantikvarens promenadenekt (30.08.2011)
  I en fersk undersøkelse kommer det frem at flertallet av Egersunds beboere vil anke Riksantikvarens avgjørelse om
 356. Oslo: Lambda-arkitekten synes det er leit hvis det nye Munch-museet ikke blir noe av (30.08.2011)
  noe av. Bygget kan binde Norge tettere sammen med verden, sier Juan Herreros, arkitekten bak det omstridte forslaget til nytt Munch-museum til nrk.no.Etter at Frp-snudd i tolvte time, ble
 357. Oslo: Seniorkurator ved Nasjonalmuseet beskylder Lotte Sandberg å konstruere motsetninger (30.08.2011)
  Ulf Grønvold mener at Sandberg bruker retoriske grep og konstruerer en motsetning mellom Nasjonalmuseets holdning til de to vernesakene. Les hele innlegget i Aftenposten
 358. Libya: Unesco frykter for landets kulturarv (30.08.2011)
  advarer nå mot storstilt plyndring av det krigsherjede landets kulturarv. Irina Bokova, som leder FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur (Unesco), oppfordrer libyerne til
 359. Rogaland: Fant sverd i dobbeltgrav i Skjold i Vindafjord (30.08.2011)
  Haugesunds Avis skriver at Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger melder om interessante funn et stykke øst for Isvik i Skjold. Tre graver ble avdekket og den ene
 360. Sverige: Tidligere eier tilbyr seg å kjøpe tilbake trøbleskipet MS "Hamen" (30.08.2011)
  Etter at Hamen mistet vernestatusen i sommer har debatten gått om hvor den beryktede rustholken skal ta veien. I årevis har den ligget i Iddefjorden i Sverige,
 361. Oslo: Byantikvaren skal grave på Ekeberg i september (30.08.2011)
  – Undersøkelsene gjøres for at Ekebergområdet kan opparbeides i tråd med forslag til områderegulering for Ekebergsletta
 362. Oslo: Ledig stilling som tømrer i Bygningsantikvarisk avdeling ved Norsk Folkemuseum (30.08.2011)
 363. Oslo: Teknisk Museum kåret til årets museum av Norsk Museumsforbund (30.08.2011)
 364. Oslo: "Kvinneparken" på Ekeberg vedtatt av bystyret – Rødt klager til Fylkesmannen (26.08.2011)
  Onsdag kveld vedtok Oslo bystyre planene om skulpturpark i Ekebergskogen. Planene ble vedtatt mot stemmene fra Rødt og Heidi
 365. Oslo: Truer kommunen med milliardsøksmål om Lambda blir realitet (26.08.2011)
  trakk sin innsigelse mot det planlagte Munch-museet i Bjørvika, også kjent som Lambda-prosjektet, varsler nå utbygger Oslo S utvikling søksmål mot kommunen. -
 366. Krf vil gi kommunene tilskudd til kulturminneplaner (26.08.2011)
  - Norge mangler kunnskap og oversikt over våre kulturminner. 280 kommuner mangler en kulturminneplan. Å innføre et tilskudd på 75.000 kroner til
 367. Nordland: Frp-ordfører i Hadsel vil blokkere for Lofotens Verdensarv-status (26.08.2011)
  for å få innlemmet Lofoten på Unescos Verdensarvliste. Dette etter at Lofotkommunene selv gikk inn for å søke om dette i 2007. Nå ønsker
 368. Oslo: Aftenpostens Lotte Sandberg slår et slag for fredning av Munch-salen (26.08.2011)
  Kommentatoren setter spørsmålstegn ved at Nasjonalmuseet på den ene siden går
 369. Oslo: Husokkupantene okkuperer nye rivingstruede kulturminner – Fortidsminneforeningen støtter riveskepsis (26.08.2011)
  Husokkupantene som først ble kjent etter at de okkuperte en forfallen og rivingstruet bygård ved
 370. Troms: Riksantikvaren viker ikke i Prostneset-saken – Tromsø-ordfører provosert (26.08.2011)
  På tirsdag møtte Tromsø kommune Riksantikvaren i regi av Fylkesmannen ble det klart at partene ikke kommer til enighet.
 371. Vestfold: Frp-leder Siv Jensen vil selge Anders Jahre-huset Midtåsen i Sandefjord til private (26.08.2011)
  et besøk i Sandefjord uttrykte Siv Jensen sin støtte til lokallagets ønske om å selge prakteiendommen Midtåsen for å få penger kommunekassa. Les hele
 372. Oppland: Fylkeskommunen gir 300.000 til utdanning i bygningsvern (26.08.2011)
  Fylkeskommunen gir 300.000 kroner til utdanningen innen bygningsvern gjennom Senter for bygdekultur sin såkalte næmingordning.Les pressemeldingen fra Oppland
 373. Hordland: Fylkesutvalget sier nei til fredning av Stødleterrassen i Etne – mot lokalpolitikernes ønske (26.08.2011)
  Fylkesrådmannen vant ikke frem med sitt forslag om at fylkeskommunen skal gå inn for områdefreding etter kulturminneloven av et område på vel 900 dekar i Etne.
 374. Oslo: Klage på vedtak om midlertidig fredning av Anne Maries vei 22 avvist av Miljøverndepartementet (26.08.2011)
 375. Hedmark: Kulturminner i Gåsbu ødelagt av avskogingsmaskin (26.08.2011)
  løypenettet i Vang i Gåsbu. Vang allmenning gikk i gang med avskoging av løypeområdet, men fikk ikke med seg at to kulturminner fra 900-1300 tallet befant seg i skogen. Begge
 376. Oslo: Nyrestaurerte Olavsklosteret åpner 1. september (26.08.2011)
 377. Rogaland: Jørn Holme besøkte utgravingene på Avaldsnes på Karmøy (26.08.2011)
  Etter en introduksjon om Avaldsnes historie og betydning, la prosjektets leder, Dagfinn Skre fra Universitetet i Oslo, frem
 378. Oslo: Riksantikvaren sammenligner høyblokken med Slottet og Stortinget (24.08.2011)
  er et viktig symbol for det norske demokratiet. - Det kan sammenlignes med Stortinget og Slottet som ble bygd på 1800-tallet og er uttrykk for det norske demokrati og den norske stat, sier
 379. Vestfold: Venstreleder Trine Skei Grande i Sandefjord – "Det burde ikke være mulig å spekulere i forfall" (24.08.2011)
  Under et besøk i Sandefjord forrige torsdag fikk Venstrelederen en omvisning i hvalfangerbyen. Her fikk hun blant annet se Linaaegården – som kjent brant det
 380. Akershus: Statsbygg trues med bøter for manglende vedlikehold av Onsrud leir i Ullensaker (24.08.2011)
  Statsbygg eier det tidligere transittmottaket Onsrud leir som ble nedlagt i 2004. Leiren har stått tom siden, og forfallet er påtagelig, skriver
 381. LO gir AUF 10 millioner kroner til å gjenreise Utøya (24.08.2011)
  På mandag vedtar LO det som etter alt å dømme blir organisasjonens største donasjon noensinne. LO-leder
 382. Buskerud: Fylkeskommunen har opprettet ny tilskuddsordning for verneverdige bygninger (24.08.2011)
  Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune har vedtatt å opprette en tilskuddsordning for istandsetting av verneverdige bygninger i
 383. Hedmark: Fortidsminneforeningen krever vern av Sjursenparken i Våler (24.08.2011)
  Våler Historielag og Fortidsminneforeningen ber nå Våler kommune umiddelbart om å igangsette regulering av hele Sjursenparken, Kapellvegen, kirkegårdsmuren og kapell
 384. Akershus: Romerike historielag - Stedsnavn er viktig kulturarv (24.08.2011)
  I en kunngjøring til Kulturdepartementet advarer historielaget mot en endring i Lov om stadsnavn – en endring som vil gi grunneier vetorett over stedsnavn. Romerike historielag
 385. Aust-Agder: To sørlandsperler solgt for 40 millioner kroner (24.08.2011)
  gamle Lensmannsgården i Lillesand gikk ifølge megler for litt under prisantydningen som var på 18,5 millioner kroner, skriver Nettavisen. Det såkalte "Slottet" i
 386. Hordaland: Bygdanytt - Å ha et vernet kulturminne på eiendommen burde oppleves som en gave, ikke en belastning (24.08.2011)
  Bergensavisen (Indre Arna) Bygdanytt skriver i en leder om belastningen mange opplever ved å sitte som eiere av kulturminner. Det vises blant annet til
 387. Akershus: Foreningskjempen Morten Krogstad om Jessheim - En del positivt, men storsenteret er for dominerende (24.08.2011)
  Som en del av Romerikes Blads pågående artikkelserie "Romerikes vakreste tettsted" har avisen tatt turen til Jessheim. Med som ekspert har regionsavisen
 388. Hedmark: Aktivister krever utgraving av Tråstad i Kongsvinger – frykter kulturminner vil gå tapt (24.08.2011)
  på Tråstad nå!". Ifølge arkeolog Øystein Lia i Hedmark fylkeskommune ligger det trolig en eller flere graver ved flatene nord for Tråstad skanse.–
 389. Telemark: Strid om gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke (24.08.2011)
  Kirken brant 1. april i år, nå er debatten om veien videre i gang. Menighetsrådet ønsker et nytt bygg i moderne stil, melder nrk.no.
 390. Finnmark: Får bygge hytte ved siden av kulturminner i Kvalsund - Sametinget anbefaler 30 meter sikringssone (24.08.2011)
  En privatperson har søkt om å få bygge hytte på en tomt hvor det er funnet to gammetufter. Sametinget bifaller planene, men ønsker en sikringssone
 391. Troms: Skipet "Veslegut" får 150.000 kroner i vernemidler fra Riksantikvaren (24.08.2011)
 392. Nordland: Øverstua på Tåvær åpnet etter seks års restaurering (24.08.2011)
  Øverstua ble bygget i 1793 og er et av de eldste husene på Vegaøyene, som for øvrig er oppført på Unescos Verdensarvliste. Les hele saken i
 393. Aust-Agder: Jørn Holme avviser å ha kalt Tvedestrand-ordfører inn på teppet (24.08.2011)
  Etter at Agderposten skrev om den dårlige forfatningen i den nedre delen av Tvedestrand sentrum avkreftet riksantikvar
 394. Hedmark: Fredede Skibladner gikk på grunn i Hamar (24.08.2011)
  kjørte inn i moloen i Hamar forrige søndag. Aftenposten meldte at ingen personer kom til skade og at skipet unngikk alvorlige skader. Kapteinen tar på seg ansvaret uhellet.
 395. Møre og Romsdal: Jugendstilsenteret innhenter tilbud på restaurering av trapperom i Apotekergata 16 i Ålesund (24.08.2011)
 396. Nord-Trøndelag: Rester av gammel sjamantromme funnet ved Røyrvik (24.08.2011)
 397. Buskerud: Åpent møte om kulturminneplan i Nedre Eiker 7. september (24.08.2011)
  Les hele saken i Eikernytt herLes pressemeldingen fra Øvre Eiker kommune her
 398. Hordaland: Kulturvandalisme i Åsane – krigsminnesmerke ødelagt (24.08.2011)
  var flankert av endestykker i betong med nedfelt steinmosaikk laget av de russiske krigsfangene som satt der. Alt ble knust, sannsynligvis med slegge, skriver Åsane Tidende. Les hele saken i
 399. Oslo: Byantikvaren søker medarbeider (24.08.2011)
 400. Oslo: Hvordan kan verneverdige bygg få bedre tilgjengelighet? - Byantikvaren med ny veileder (24.08.2011)
  Les pressemeldingen fra Oslo kommune her
 401. Oslo: Statsbygg jobber med forslag om terrorminnesmerke på Tullinløkka (12.08.2011)
  Debatten fortsetter om hvor i Oslo det skal oppføres et minnesmerke for ofrene for terroren 22. juli. Blant de
 402. Møre og Romsdal: Kritikk mot byggeplanene på Skansenkaia i Ålesund tiltar – politikerne sier ja takk, begge deler (12.08.2011)
 403. Nordland: Sameforening kritiske til Narvik kommunes fjerning av samiske stedsnavn (12.08.2011)
 404. Akershus: Kulturvernaktivist Morten Krogstad om Skedsmokorset – "det meste er status quo", men Huseby gård er et "Guds under" (12.08.2011)
  Les hele saken i Romerikes Blad her
 405. Oppland: 1000 år gammel leirplass smeltet frem fra Lendbreen i Lomseggen og Breheimen nasjonalpark i Skjåk og Lom (12.08.2011)
  herLes hele saken i Gudbrandsdølen Dagningen herLes pressemeldingen fra Oppland fylkeskommune her
 406. Møre og Romsdal: Arkeologiske funn i Romsdalen tyder på fredelig sameksistens mellom vikinger og kristne (12.08.2011)
 407. Canada: Krangler om flytting av Roald Amundsens polarskip Maud fra Nunavut til Norge (12.08.2011)
 408. Finnmark: Wilsgaardhuset i fiskeværet Hamningberg i Båtsfjord midlertidig fredet etter ulovlig bygging (08.08.2011)
  Finnmark fylkeskommune har nå gått til det skritt å midlertidig frede Wilsgaardhuset etter at eier
 409. Oslo: Frid Ingulstad om Christian Ringnes´ "kvinnepark" på Ekeberg – "Er ingenting hellig lenger?" (08.08.2011)
  I en kommentar i Aftenposten forrige fredag går forfatter Frid Ingulstad til angrep på Christian
 410. Sogn og Fjordane: Foreningsjuveler i VG – Urnes er Norges eldste stavkirke, men Borgund har "eldst stil" (08.08.2011)
  I en artikkelserie som pågår retter VG Nett søkelyset på "objekter, ting, steder etc. som er
 411. Sogn og Fjordane: Knut Olav Åmås om fredningen av fjellgården Ormelid i Luster – "Verdt å merke seg at den også er sterkt ønsket av eierne" (08.08.2011)
  Les hele kommentaren i Aftenposten herLes pressemeldingene fra Riksantikvaren herLes vår tidligere dekning
 412. Vest-Agder: Skipsvrak fra Flekkerøya datert til 1520 (08.08.2011)
  Les pressemeldingen fra Vest-Agder fylkeskommune her
 413. Hordaland: Haakonshallen i Bergen 750 år – jubileumsuke i september (08.08.2011)
  Les pressemeldingen fra Hordaland fylkeskommune her
 414. Oslo: "Høyhuset bør bli stående" – kjent arkitekt mot riving (05.08.2011)
  oppklare noen misforståelser: Arkitekt Erling Viksjø vant ikke arkitektkonkurransen om regjeringsbygget i 1933, slik Aftenposten har skrevet. Da var nemlig Viksjø 23 år.
 415. Sjur Harby om kulturminneforvaltningen: "Kan seilasen fortsette med dagens mannskap?" (05.08.2011)
  kulturminneaktivist Sjur Harby fokus på statsråd Erik Solheims overraskende beslutning om å legge frem en ny kulturminnemelding. En nyhet foreningens nyhetstjeneste for øvrig
 416. Mange forslag til minnesentre rundt om i Norge – nasjonal minnesmerkestafett også foreslått (05.08.2011)
  skulle etablere sitt eget minnesenter. Også i Bergen går nå diskusjonen om minnesenter. Etter den såkalte Blå stenen ble brukt som provisorisk samlingssted for
 417. Møre og Romsdal: Fylkeskonservator utsetter høringsfrist for utbygging av Skansenkaia i Ålesund (05.08.2011)
 418. Aust-Agder: Oppdaget rundt 30 vikinggraver liggende som perler på en snor i Bygland i Setesdalen (05.08.2011)
 419. Finnmark: Fylkeskommunen stoppet istandsetting av fiskeværet Hamningberg tross godkjenning fra Båtfjord kommune (05.08.2011)
 420. Buskerud: Vil bygge nytt i samme ånd som det nedbrente Braathengården i Hokksund (05.08.2011)
 421. Oslo: Riksantikvaren møter Statsbygg om ødeleggelsene i Regjeringskvartalet (03.08.2011)
  I morgen vil Riksantikvaren møte Statsbygg om bygningene i Regjeringskvartalet. Et tidlig estimat for kostnadene knyttet til renovering av
 422. Hvor skal terrorofrene få sitt minnesmerke? (03.08.2011)
  Debatten om hvor minnesmerke for ofrene fra 22. juli skal plasseres er i gang. Når det gjelder
 423. Norge/Sverige: Trøbbelet ikke over for det avfredede trøbleskipet MS Hamen (03.08.2011)
  av juli ble det kjent at Riksantikvaren avfreder MS Hamen fordi det ikke lenger blir sett på som realistisk å jobbe videre med bevaring av det skandaliserte skipet. Gjennom flere år
 424. Telemark: Tinn kommune mener Naturvernforbundets klage på Petter Stordalens hytteplaner kom for sent (03.08.2011)
  Det har i lengre tid versert en konflikt i Tinn kommune vedrørende et såkalt "hyttebytte" mellom milliardæren og
 425. Jørn Holme om verdiskaping og kulturminner – "En investering for fremtiden" (03.08.2011)
  av Riksantikvarens såkalte Verdiskapingsprogram i år, skriver Jørn Holme om kulturminner og verdiskaping i en kronikk i Fædrelandsvennen. Her skriver riksantikvaren
 426. Oslo: Nationaltheatret må restaureres – kan koste 675 millioner kroner, ifølge Statsbygg (03.08.2011)
 427. Jørn Holme om Olavsarven – bygger på "de norske kjerneverdiene nestekjærlighet, toleranse og mangfold" (03.08.2011)
 428. Vestfold: Admiralboligen på Karljohansvern i Horten og Semb Hovedgård i Borre til salgs (03.08.2011)
 429. Troms: Arkeologiske utgravninger i Tønsnes ved Tromsø viser at "Nordens Paris" har vært befolket siden steinalderen (03.08.2011)
  saken på nrk.no herLes hele saken på nrk.no herLes pressemelding fra Universitetet i Tromsø
 430. Sogn og Fjordane: Reiselivsguru fra CNN drar til Sogn og Sunnfjord for å vise frem Norge som turistmål (03.08.2011)
 431. India: Full krangel etter at edelstener til 125 milliarder ble funnet i tempel i Kerala (03.08.2011)
 432. Oslo: - Riving av Høyblokka i Regjeringskvartalet vil være en seier for attentamannen, advarer Peter Butenschøn (01.08.2011)
  høyblokka i Regjeringskvartalet. Statsråd Rigmor Aaserud nevner allerede riving som alternativ. - Vi ikke kan tillate at regjeringens høyblokk rives, sa han til NRK og minnet
 433. Oslo: Riksantikvaren understreker at Høyblokka har stor nasjonal verdi (01.08.2011)
  riksantikvar Unni Grønn uttalte seg før helgen til media om de kulturminnepolitiske sidene ved bombeødeleggelsene i Regjeringskvartalet i Oslo.
 434. Oslo: Ødeleggelsene i Regjeringskvartalet vil kunne koste staten mellom 900 millioner og 1,5 milliarder kroner (01.08.2011)
  Administrerende direktør i et av hovedstadens eiendoms- og utviklingsselskap, Paul E. Lødøen, ble i forrige uke interpellert av NA24 med
 435. Buskerud: AUF vil "ta Utøya tilbake" og dele stedet med resten av Norge – ønsker også å hegne om leirstedets egenart (01.08.2011)
  Eskil Pedersen media og publikum på Youngstorget i Oslo. Her orienterte han blant annet om de materielle skadene på leirstedet på Utøya, som naturlig nok har kommet i
 436. Buskerud: Petter Stordalen dro i gang kronerulling for Utøya (01.08.2011)
  Som vi nevnt over, har AUF stort behov for støtte for å reparere og forbedre kursstedet
 437. Oslo: Professor i landskapsarkitektur vil ha minnepark for 22/7 i hovedstaden – hadde selv en datter på Utøya, som heldigvis overlevde (01.08.2011)
  Utøya-massakeren i Oslo. Statsbygg, på sin side, har vært inne på tanken om at eksplosjonsskadd bygningsmasse i regjeringskvartalet kan bli minnesmerke. Hennes premiss er at
 438. Oslo/Buskerud: "Mor Utøya" var også museumsdame – museumsfolk sørger over respektert kollega (01.08.2011)
  Blant de avdøde i Utøya-massakren er også Monica Bøsei (45) fra Hole, som en gråtkvalt Jens Stoltenberg nevnte særskilt i sin tale i domkirken søndag.
 439. Minnemarkeringen kl. 12.00 i dag - Fortidsminneforeningen deltar (25.07.2011)
  Myndighetene i Sverige, Danmark, Island og Finland slutter seg til Jens Stoltenbergs oppfordring om ett minutts stillhet midt på dagen. Google/nyheter: stillhet norge sverigeKongehuset og
 440. Oslo: Spekulasjoner om Høyblokka i Regjeringskvartalet bør rives – men Statsbygg er på vakt mot forhastede konklusjoner (25.07.2011)
  Som de fleste har skjønt av helgens mediedekning, har fredagens bombeattentat i Regjeringskvartalet i Oslo førte til store skader. Det virker imidlertid klart
 441. Oslo: Fortidsminneforeningen råder internasjonal ekspertkomité til å la vikingskipene bli på Bygdøy (08.07.2011)
  Leif Jæger og generalsekretær Elisabeth Seip oppfordres den internasjonale ekspertkomiteen - utnevnt av regjeringen for å bestemme vikingskipenes videre skjebne - til å
 442. Oslo: Byantikvaren om Entras planer for Torggata-bygårder – "I praksis riving" (08.07.2011)
  Morten Stige gikk i et innlegg i tirsdagens Aften til angrep på det statlige eiendomsselskapets Entras håndtering av tre verneverdige bygårder. Selskapet eier som kjent tre
 443. Oppland: Enige og tro til dovre faller – Verdiskapingsprogram på Dovrefjell (08.07.2011)
  På hjemmesiden til Oppland fylkeskommune kan man lese at det skal settes i gang et nytt prosjekt under det landsomfattende
 444. Sør-Trønderlag: Splitter ny nettside fra Den Gamle Bergstad (08.07.2011)
  Fortidsminneforeningen Den Gamle Bergstad ønsker velkommen til sin flotte, nye hjemmeside. Gå til www.dengamlebergstad.no for å finne ut mer om
 445. Oslo: Verneverdige Vinkelgården på Majorstua skal totalrenoveres av Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar (08.07.2011)
 446. Akershus: Vellykket høvelkurs i regi av Riktig Restaurering i Drøbak 17-19. juni (08.07.2011)
  Les mer om prosjektet og seminarrekken til Riktig Restaurering her
 447. Tyskland: Hitlers gigantiske ferieanlegg ved Rügen i Østersjøen blir ungdomsherberge – til nynazistisk jubel (08.07.2011)
 448. Libya: Romerruin på Verdensarvlisten Leptis Magna ved Tripoli kan ha blitt brukt som våpenlager av Gadaffi (08.07.2011)
 449. Vatikanstaten: Musealt billettsalgsboom sikrer etterlengtet pavelig overskudd i Vatikanet (08.07.2011)
 450. Vestfold: Ingen sommerferie for brannvaktene ved Linaaegården i Sandefjord (07.07.2011)
  hver natt - og det skal de fortsette med frem til byggets skjebne blir avgjort.– Det er slitsomt, men det er nødvendig. Det må ikke bli slik at brannstiftere får bli
 451. Telemark: Megaeiendom på Tåtøy i Kragerøskjærgården til salgs for 50 millioner – arvingene har ikke råd (07.07.2011)
 452. Vestfold: På husjakt? - Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen selger Semb hovedgård i Horten for 170 millioner (07.07.2011)
 453. Oslo: Aftenposten-kommentator advarer mot at Statoil-bygg vil ødelegge Teaterplassen på Grønland (07.07.2011)
 454. Vestfold: Riksantikvaren freder Fredriksvern verft i Stavern (07.07.2011)
 455. Møre og Romsdal: Kunsthistoriker Tommy Sørbø om byggeplaner på Skansenkaia i Ålesund – "Fytte rakker´n så fælt!" (07.07.2011)
 456. Vest-Agder: Åknesburet i Åseral fra 1650 restaurert (07.07.2011)
  Les pressemeldingen fra Vest-Agder fylkeskommune her
 457. Finnmark: Nothjell i Kårhamn i Hammerfest fredes (07.07.2011)
  Les pressemeldingen fra Finnmark fylkeskommune her
 458. Vest-Agder: Fylkeskonservator i internasjonalt samarbeid om utgravninger av romerske graver i Ukraina (07.07.2011)
  Les pressemeldingen fra Vest-Agder fylkeskommune her
 459. Vestfold: Entreprenør maltrakterte skipsredervilla i Sandefjord – får overtredelsesgebyr, kanskje (05.07.2011)
  Sandefjord kommune har fratatt byggefirmaet To Tommer ansvaret for ombyggingen av den tidligere skipsredervillaen Hjertnespromenaden 7. Dette skjedde etter at det ble
 460. Oslo: Torggata-okkupantene til verneverdig villa på Ekeberg – protest mot Ringnes´ "kvinnepark" (05.07.2011)
  Okkupantene som nylig ble kastet ut fra bygården i Torggata har nå flyttet inn i nabobygningen til
 461. India: Skatt verdt 90 milliarder kroner funnet i tempel i Kerala – voktes av kommandosoldater (05.07.2011)
 462. 33 varder foreslått vernet i verneplan fra Statens Kartverk (05.07.2011)
 463. Hordaland: Plan for kulturminnevern i Vaksdal kommune på høring til 15. august (05.07.2011)
  Les pressemeldingen fra Vaksdal kommune her
 464. Oppland: Pilegrimsleden gjennom Jevnaker skal ryddes av "monstermaskin" (05.07.2011)
 465. Møre og Romsdal: "Vandalisering" av fredet gravrøys i Fræna viste seg å være gravearbeider utført av fylkeskonservatorens folk (05.07.2011)
  Les hele saken i Romsdals Budstikke herLes hele saken i Romsdals Budstikke her
 466. Nordland: Unike vikingfunn på Ness i Hamarøy (05.07.2011)
  nrk.no herLes hele saken i Nordlys herLes hele saken på hjemmesiden til Universitetet i Tromsø her
 467. Vestfold: Utgravninger på Torget i Tønsberg også neste sommer (05.07.2011)
 468. Fortidsminneforeningen i Aftenposten: "Benytt stormen i kulturminnevernet til vindkraft" (01.07.2011)
  av Aftenposten skriver generalsekretær Elisabeth Seip og fagkonsulent Ingeborg Magerøy om problemene knyttet til Riksantikvarens nåværende fredningspraksis – dette i
 469. Ola Fjeldheim om Eidsvollsbygningen – "Dette er hverken restaurering eller istandsetting, det er iscenesetting" (01.07.2011)
  og hovedstyremedlem i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim, startet en viktig debatt om istandsettingen av Eidsvollsbygningen i en kommentar i Dagsavisen 16. mai (se også siste
 470. Oslo: Seier for Fortidsminneforeningen - Langaardvillaen endelig restaurert (01.07.2011)
  veldig fornøyd med at huset er satt i stand av de nye eierne. Nå fremstår huset som en av de flotteste villaene i området, sier nylig avgått leder for
 471. Vestfold: "Tragisk" og "barbarisk" å rive verneverdige Grindløkken skole på Nøtterøy (01.07.2011)
  Grindløkken skole står på listen over eiendommer som Nøtterøy kommune ønsker å selge til en utbygger. Fortidsminneforeningen Vestfold er blant
 472. Oslo: Byutviklingsbyråden om Christian Ringnes "kvinnepark" – Gir byen en ny attraksjon (01.07.2011)
 473. Oslo: Byantikvaren vil frede villa på Ulsrud mot bydelsdirektørens vilje – får støtte fra bydelsutvalget (01.07.2011)
 474. Nordland: To hus midlertidig fredet av fylkeskommunen etter at planutvalget i Vefsn kommune vedtok riving (01.07.2011)
 475. Rogaland: Beviser funn av tysk mynt teori om kongsgård på Avaldsnes på Karmøy? (01.07.2011)
 476. John Bryde fra Røros valgt til ny leder av Norsk Verdensarvforum (01.07.2011)
  Les hele saken i Fjell-Ljom her
 477. Rogaland: Egersund-ordfører om Riksantikvarens promenadeinnsigelse – "Tull og vas" (01.07.2011)
 478. Nordland: Kulturutvalget i Vesterålen ber fylkeskommunen om kulturminneplan (01.07.2011)
 479. Møre og Romsdal: "Monstervegg" vil sperre verneverdig bebyggelse på Skansenkaia i Ålesund – eksordførere mener det blir "rene kinamuren" (01.07.2011)
 480. Møre og Romsdal: Regional planstrategi lagt ut på høring (01.07.2011)
  Les pressemeldingen fra Møre og Romsdal fylkeskommune her
 481. Buskerud: Fylkeskommunen ferdig med omfattende fredningsgjennomgang (01.07.2011)
  Les pressemeldingen fra Buskerud fylkeskommune her
 482. Vestfold: Ferdigstillelse av Tønsberg Torg utsatt til høsten 2012 (01.07.2011)
  Les pressemeldingen fra Tønsberg kommune herLes vår tidligere dekning av saken her
 483. Oslo: Verneplan for tigerstadens skolebygg klar (01.07.2011)
 484. Kommunestyrer og fylkesting enige om å få kulturminner fra vikingtiden inn på Unescos Verdensarvliste (01.07.2011)
 485. Møre og Romsdal: Pusset opp gammelt hus på Vevang på Nordmøre – avdekket krigspropaganda (01.07.2011)
 486. Vandring i verdensarven – guide til Norges syv verdensarvområder (01.07.2011)
 487. Oslo: Aftenpostens Lotte Sandberg om Nasjonalgalleriet – "Fredning i sikte" (29.06.2011)
  I gårsdagens Aftenposten skriver kommentator Lotte Sandberg at Riksantikvarens fredningsforslag for Nasjonalgalleriet kan redde bygget
 488. VG oppfordrer Riksantikvaren til å verne Nettby (29.06.2011)
  Aftenposten. Før nettstedet ble nedlagt var Nettby et sosialt nettverk av samme type som Facebook. VG opplyser at de fortsatt har lagret brukerprofiler med personopplysninger fra det
 489. Akershus: Vet du om et kulturminne? (29.06.2011)
  Akershus fylkeskommune skal gå gjennom alle tilrettelagte og skiltede arkeolgiske kulturminner i fylket. Akershus fylkeskommune har
 490. Oslo: Christian Ringnes om "kvinneparken" – En myte at det blir 80 kvinner i parken (29.06.2011)
 491. Nord-Trøndelag: Riksantikvaren freder "Killingberg mellom" i Leksvik (29.06.2011)
 492. Hordaland: Kulturminneloven forsinker "monstermaster" mellom Sima og Samnanger (29.06.2011)
 493. Rogaland: Riksantikvaren åpner døren på gløtt for kaipromenade etter befaring i Egersund (29.06.2011)
 494. Telemark: Tinn kommune har sendt brev til Miljøvernministeren om "hyttebyttet" med Petter Stordalen (29.06.2011)
 495. Hordaland: Riksantikvaren og fylkeskommunen gir 880 000 kroner til gamle båter (29.06.2011)
 496. Buskerud: Krøderbanen vil ta over funkismeieri i Krødsherad – mener kommunen må bidra med mer til oppussing (29.06.2011)
 497. Sogn og Fjordane: Bombua i Fjærland i Sogndal flyttet til fergekaien - blir museum (29.06.2011)
 498. USA: Vil rive graffitiens hus i New York (29.06.2011)
 499. Mexico: Minikamera avslørte mayafolkets fortsatt blodfargede gravkammer (29.06.2011)
 500. Oslo: Høyre og Frp vil øke boligbygging på bekostning av kulturminner (24.06.2011)
  Aftenpostens aftennummer har denne måneden trykket flere saker som omhandler boligmangelen i Oslo. Det begynte med Håkon Haugli (Ap) og Heikki Holmås (SV)
 501. Oslo: Husokkupantene i Torggata – Entra avviser forfallsspekulasjon (24.06.2011)
  I et innlegg i Aften denne uken svarer regiondirektør Jon Tallberg i Entra eiendom på kritikken som har kommet fra Byantikvaren og Fortidsminneforeningen vedrørende det
 502. Oslo: Første møte i ekspertutvalget om flytting av vikingskipene (24.06.2011)
  Onsdag denne uken møttes det internasjonale ekspertutvalget om vikingskipene for første gang. Utvalget skal gjennomføre en helhetlig vurdering av
 503. Vestfold: Linaaegården i Sandefjord undersøkt – Fortidsminneforeningen (og andre) ber om uavhengig undersøkelse (24.06.2011)
 504. Møre og Romsdal: Godt vern-prisen 2011 – fristen forlenget til 1. juli (24.06.2011)
 505. Vestfold: Tønsberg vil ha Oseberghaugen på Verdensarvlisten (24.06.2011)
  Les pressemeldingen fra Tønsberg kommune her
 506. Oslo: Byantikvaren og Undervisningsbygg lager kommune-Norges største verneplan (24.06.2011)
 507. Ikke siden 2005 har så mange søkt om - og fått - dispensasjon til å bygge i strandsonen (24.06.2011)
 508. Sogn og Fjordane: Undersøkelse på Ålhus borganlegg i Jølster bekrefter kart fra 1837 (24.06.2011)
  Les pressemeldingen fra Sogn og Fjordane fylkeskommune her
 509. Oslo: Husokkupantene i Torggata kastet ut - Fortidsminneforeningen mener Entra spekulerer i forfall (22.06.2011)
  Etter at Aften skrev om husokkupantene i Torggata 13 ble de unge okkupantene kastet ut av politiet på mandag. Den
 510. Aust-Agder: Gjerstad kommune vil rive sliperibygningen og tørkehuset på Stifoss – Fylkeskommunen fremmer neppe innsigelse (22.06.2011)
  Tirsdag i forrige uke gikk planutvalget i Gjerstad kommune inn for riving av sliperibygningen og tørkehuset på Stifoss. Dette på tross
 511. Vestfold: Saken om Linaaegården ruller videre – krass kritikk av offentlige antikvarer fra flere hold (22.06.2011)
  trykket mandag et innlegg fra forfatter og høyskolelektor Tone Strømøy som tok for seg den betente saken rundt det midlertidig fredede "brannofferet"
 512. Oppland: Fylkeskonservator råder Skjåk kommune til omregulering for å stoppe riving av Raudalsbrakka (22.06.2011)
 513. Oppland: Fylkeskonservator råder Skjåk kommune til omregulering for å stoppe riving av Raudalsbrakka (22.06.2011)
 514. Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet – omfattende bygningsmasse skal fredes (22.06.2011)
 515. Rogaland: Stavanger kommune har fått ny kulturminneplan (22.06.2011)
  Les pressemeldingen fra Stavanger kommune her
 516. Svalbard: Sysselmannen samarbeider med russisk gruveselskap for å sikre den nedlagte gruvebyen Pyramiden (22.06.2011)
 517. Oslo: Bydelsdirektøren i Østensjø uenig med Byantikvaren om vern av villa på Ulsrud (22.06.2011)
 518. Hordaland: Fylkesmannen har laget infobrosjyre for kjøp og salg av landbrukseiendommer – håper på på lys i flere vinduer (22.06.2011)
 519. Tønsberg: Middelalderens Tønsberg-torg er antakelig funnet – rett under Torvet (22.06.2011)
 520. Japan: Gjenbruk av kulturminner – atomkraftverk ble fornøyelsespark (22.06.2011)
 521. Chile: Nye gentester kan bekrefte Thor Heyerdahls teorier om Polynesia og Påskeøya (22.06.2011)
 522. Telemark: Fylkestinget bekymret for kulturminner - krever en opptrappingsplan fra Miljøverndepartementet (17.06.2011)
  I brevet oppfordrer fylkestinget staten til å finne gode støtteordninger som gjør det attraktivt å ta vare på kulturminner. Fordi det er store kostnader
 523. Vestfold: Et skritt videre mot regional arealplan – Fortidsminneforeningen mener Høyre-ordførere overkjører fylkeskommunen (17.06.2011)
  130 deltakere fra Vestfolds kommuner, næringsliv, organisasjoner, fylkesmannen i Vestfold og Statens vegvesen møttes i
 524. Finnmark: Ny regional plan for kulturminner og kulturmiljø - Fortidsminneforeningen oppfordrer alle til å sende forslag om viktige kulturminner (17.06.2011)
  På fylkeskommunalt plan (Areal- og kulturvernavdelingen) er det satt i gang arbeid med en regional plan for
 525. Oslo: Frp snudde igjen - byrådsflertall for Munch-museum i Bjørvika (17.06.2011)
  Lambda-alternativet, men på tirsdag så det altså ut til å ha endret seg. SV ombestemte seg som kjent i vinter, men da var det fortsatt flertall for Lambda. Tirsdag ettermiddag
 526. Buskerud: Avisen Hallingdølen om flomlys til foreningseide Torpo stavkirke i Ål - På landsbygda skal vi helst leve i stummende mørke (17.06.2011)
  Etter at flomlysene på Torpo stavkirke samt "nyekyrkja" streiket i vinter ble det
 527. Oslo: Kunstkritiker om kvinneparken i Ekeberg – "Banal og overdimensjonert skulpturpark" (17.06.2011)
  Knut Olav Åmås´ forsvar for parkplanene i samme avis 14. Juni. I kommentaren, som vi har referert, hyller Åmås eiendomsinvestor Christian Ringnes og hans planlagte
 528. Akershus: Forslag om å omregulere bevaringsområde for kulturminner til næringsformål i Vestby kommune ute på høring (17.06.2011)
  Les pressemeldingen fra Vestby kommune her
 529. Oslo: Slaget om Akershus festning kan fortsatt ende med Pushwagner-museum i det gamle renseanlegget (17.06.2011)
 530. Vestfold: Fredede jernaldergraver i Sandefjord blir brukt som lekeplass av barnehage (17.06.2011)
 531. Aust-Agder: Fylkeskommunens bygningsvernpris for 2011 er tildelt Torbjørg og Trygve Gjerden i Bykle kommune (17.06.2011)
 532. Møre og Romsdal: Eier av Hotell Union Øye fjernet kledning og gamle vinduer - antikvarene sterkt kritiske (15.06.2011)
  Mange husker det opphetede ordskiftet om Hotell Union Øye i fjor høst. Den gang handlet striden om hvor vidt det historiske
 533. Verneverdige hus brenner fire ganger så ofte som andre - Dagbladet skriver om "brannofferet" Linnaaegården som symptom (15.06.2011)
  Dagbladet hadde en sak på trykk i søndagsutgaven i helgen som tok utgangspunkt i det omstridte brannofferet Linnaaegården i Sandefjord. Ifølge avisen har verneverdige hus
 534. Vestfold: Fortidsminneforeningen kritisk til "antikvarisk frislipp" i enkelte kommuner i fylket (15.06.2011)
  - Driver Vestfold fylkeskommune vern av utbyggingsstyrte kommuner?Slik innleder lokalavdelingens leder Ragnar Kristensen sitt innlegg i nettavisen Øyene.
 535. Hordaland: Kan kirkeskipet i foreningseide Nonneseter klosterruin i Bergen bli avdekket? (15.06.2011)
  I Bergens Tidende (BT) 10. juni argumenterer kommentator Asbjørn Kristoffersen for at det nå er en mulighet til å få
 536. Buskerud: Barndomshjemmet til Jonas Lie i Hokksund totalskadd i brann mandag (15.06.2011)
 537. Finnmark: Vurderer å anmelde Alta kommune for brudd på kulturminneloven (15.06.2011)
 538. Buskerud: Fortidsminneforeningen vil ikke spleise på flomlys til Torpo stavkirke i Ål – Riksantikvarens ansvar, sier foreningens eiendomssjef (15.06.2011)
 539. Vest-Agder: Flekkefjord kommune sier nei til riving etter at fylkeskonservator ga grønt lys (15.06.2011)
 540. Vestfold: Forslag om "makeover" av slottsfjellet i Tønsberg ute på høring (15.06.2011)
 541. Romerske fartøy kan ha hatt tanker for frakt av levende fisk ombord (15.06.2011)
 542. Akershus: Skuibakken hoppbakke i Bærum får ikke restaureringspenger av fylkeskommunen (15.06.2011)
 543. Oslo: Vigeland-museet åpnes etter omfattende rehabilitering (15.06.2011)
 544. Gladnyhet for kulturminnevernet: Solheim lover ny kulturminnemelding innen to år (10.06.2011)
  I formiddag kom Miljøvernminister Erik Solheim med en noe uventet gladnyhet fra Stortingets talerstol:
 545. Oslo: SV sier ja til Christian Ringnes – dermed får kvinneparken i Ekebergåsen flertall i bystyret (10.06.2011)
  Tirsdag kveld besluttet SV i et internt møte at partiet støtter eiendomsinvestor Christian Ringnes' planer om en såkalt skulptur- og kulturminnepark på
 546. Oslo: Okkuperer gammel bygård vegg i vegg med lovens lange arm (10.06.2011)
  Aftenposten Aften skrev onsdag om en gammel bygård i Torggata 13 som står på Byantikvarens gule liste. Eier Entra Eiendom overtok bygården i 2002 og
 547. Hedmark: Frp frykter planlagt bro vil rasere historisk bymiljø i Hamar (10.06.2011)
  la formannskapet i Hamar frem reguleringsplanen for en ny bydel i strandsonen til høring. Som en del av planen er det et forslag om å bygge en bro mellom byen og den nye bydelen Espern.
 548. Oslo: Riksantikvaren har sendt ut forslag om fredning av Nasjonalgalleriet på høring (10.06.2011)
 549. Aust-Agder: Gjerstad kommune ga grønt lys for riving av sliperibygningen og tørkehuset på Stifoss – mot fylkeskommunens anbefaling (10.06.2011)
 550. Hedmark: Glomsdalmuseet i Elverum feirer 100 år (10.06.2011)
 551. Vestfold: Brannskadde Linnaaegården i Sandefjord voktes av frivillige brannvakter – Fortidsminneforeningen lokalt er ikke fornøyd med Riksantikvarens strategi (08.06.2011)
  Den stadig omstridte Linnaaegården i Sandefjord sentrum brant natt til torsdag for to uker siden, men
 552. Aust-Agder: Verneverdig trehusbebyggelse i Barbu i Arendal kan bli innebygd av kjempetårn (08.06.2011)
  ”alternativ syv” av åtte ulike utbyggingsalternativer med forskjellig utnyttelsesgrad for det omstridte utbyggingsområdet på Arendal bys østre kant. På onsdag presenterte
 553. Aust-Agder: Planutvalget i Arendal har vedtatt at verneverdige Strømsbu Sag skal rives – Aps gruppeleder raser (08.06.2011)
  Sjøforsikringsselskapet Gard eier det verneverdige sagbruket fra 1883 og har søkt om å få erstatte den med et kontorbygg i samme utforming. Arbeiderpartiets gruppeleder
 554. Hordaland: Utbygger rev den bevaringsverdige reperbanen i Bergen ulovlig – risikerer rekordbot (08.06.2011)
  Bygget i Repslagergaten 19 i Bergen blir av Byantikvaren beskrevet som av "uomtvistelig høy antikvarisk verdi". Til Bergens Tidende opplyser etaten at huset var siste
 555. Telemark: Frp provosert over Petter Stordalens ”hyttebytte” med Tinn kommune (08.06.2011)
  Ketil Solvik-Olsen, sendte i forrige uke en rekke spørsmål vedrørende den mye omtalte hytteavtalen til Miljøvernminister Erik Solheim (SV). Som våre lesere har
 556. Sogn og Fjordane og Oppland: Vegvesenet med klar advarsel - Kongevegen over Filefjell vil forsvinne om ingenting blir gjort (08.06.2011)
  I en rapport som Statens vegvesen presenterte 1. juni kom det frem at om ikke noe blir gjort vil Kongevegen forsvinne innen kort tid. Veien sto ferdig i 1793 og går
 557. Vestfold: Skal utrede om Tønsberg torvs automatisk fredede middelaldergrunn må heves (08.06.2011)
 558. Buskerud: Skal grave etter vikingspor på gården Kaupang i Kvisla i Hol kommune (08.06.2011)
 559. Sør-Trøndelag: Røros kommune glemte frist og mistet tre kirkemillioner – men Riksantikvaren oppdaget glemt pengepott og kommunen fikk likevel (08.06.2011)
  Les hele saken i Fjell-Ljom her
 560. Sogn og Fjordane: Skjebnen til Talkummølla ved Framfjorden i Vik skal avgjøres – kulturavdelingen i fylkeskommunen skeptisk til riving (08.06.2011)
  Les hele saken i Sogn Avis herLes mer om Talkumgruvene i Framnesfjorden på nrk.no her
 561. Hedmark: Kommandantbygningen i Kongsvinger kan bli luksusrestaurant (08.06.2011)
 562. Telemark: Forvalterboligen "Lille Ulefos” fra 1814 i Nome er satt i stand på rekordtid (08.06.2011)
 563. Vestfold: Politiet etterlyser føreren av en sølvgrå volvo etter brannen i Linnaaegården i Sandefjord, og spørsmålet om vern kontra riving får ytterligere intensitet (01.06.2011)
  Etter at den omstridte Linnaaegården brant natt til torsdag i forrige uke har politiet fått
 564. Ulf Holmene benekter påstander om historieforfalskning i Eidsvollsbygningen (01.06.2011)
  kritisert restaureringen av Eidsvollsbygningen for å skape en "falsk historie" om 1814 – blant annet gjennom tilbakeføringen av kjelleren, som ifølge Fjeldheim
 565. Hordaland: Nyklassisistiske Dale Kraftstasjon i Vaksdal fra 1927 skal rives for å bygge flerbrukshall (01.06.2011)
  Den nyklassisistiske kraftstasjonen regnes som den viktigste i sitt slag på Vestlandet. Bygget ble satt i drift i 1927, men ble først
 566. Oslo: Christopher Nielsen ut mot eiendomsbaron Christian Ringnes planlagte ”kvinnepark” i Ekebergsåsen (01.06.2011)
  går i dagens Aftenposten til angrep på byrådets ja til planene om å bygge skulpturpark i Ekebergsåsen. Under tittelen "Prangende dårlig
 567. Skulpturparken: Chistian Ringnes betalte lønnen til kommunale Ekeberg-saksbehandlere (01.06.2011)
  Dagsavisen kunne i forrige uke informere offentligheten om at eiendomsinvestor og pådriver for en såkalt "kvinnepark" i Ekebergåsen,
 568. Riksantikvaren krever bedre forsikringsordninger for fredede hus – Jørn Holme vil møte Finansnæringens Hovedorganisasjon (01.06.2011)
  Riksantikvaren får jevnlig henvendelser fra eiere av fredete hus som opplever vanskeligheter med å forsikre husene sine, meldes det på direktoratets
 569. Foreningens tidligere leder Vibeke Mohr ansatt som avdelingsdirektør for kultur i kulturrådet (01.06.2011)
 570. Kulturminnedagen 2011 – 15. juni siste frist for å melde inn arrangementsplaner (01.06.2011)
  Les alt om Kulturminnedagen 2011 og sjekk alle frister og praktikaliteter herLes alle våre saker om
 571. Oslo: John Carew åpner lommeboken for å holde domkirken sommeråpen - men det offentlige må ta grep, sier fotballstjernens agent (01.06.2011)
 572. Rogaland: Klart for arkeologiske utgravninger på Avaldsnes på Karmøy (01.06.2011)
 573. Vestfold: Fylkestinget sier nei til studentboliger i verneverdige Vestmannrød gård i Horten (01.06.2011)
 574. Sogn og Fjordane: Norsk kulturminnefond har tildelt 966 000 kroner til verneverdige bygninger (01.06.2011)
  Les pressemeldingen fra Sogn og Fjordane fylkeskommune her
 575. Møre og Romsdal: Stranda Sogelag får 86 000 kroner fra Kulturminnefondet til restaureringsarbeid ved Berge Trevarefabrikk (01.06.2011)
 576. Vest-Agder: Miljøverndepartementet og Fylkesmannen på befaring til omstridte Helle i Flekkefjord – Venstre-ordfører vil ha seg frabedt omkamper (01.06.2011)
  i et reguleringsarbeid knyttet til gårdene på Helle ved Stolsfjorden i Flekkefjord kommune (beskrevet i en artikkel i Fortidsvern 2-2011, som du kan lese ved å klikke på den
 577. Møre og Romsdal: Jugendbyen Ålesund tilgrises av tagging (01.06.2011)
 578. Diskusjonen om Jørn Holme fortsetter i Dagbladet - overskriften lyder "- Det er en nasjonal skam" og Sjur Harby kommer nok en gang med sterke påstander (31.05.2011)
  et ferskt intervju i Gamle hus og Hager med Sjur Harby. Kulturminneaktivist og arkeolog Harby har, som våre lesere har fått med seg, vært i opphetet debatt med Riksantikvaren den siste
 579. Telemark: Ap-politikere slakter Petter Stordalens "hyttebytte" med Tinn kommune - sier at lommeboka ikke skal gi unntak fra verneregler (31.05.2011)
  Stortingsrepresentantene Eirin Sund (Ap) og Marianne Marthinsen (Ap) går hardt ut mot Tinn kommunes byttehandel med Petter Stordalen i et innlegg i Oppland Arbeiderblad i dag. De to skriver:
 580. Aust-Agder: Fylkeskommunen etablerer bygningsvernsenter (31.05.2011)
  Aust-Agder fylkeskommune er i gang med et forprosjekt om etablering av regionalt kompetansesenter for bygningsvern. Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i
 581. Oppland: Verneverdig Weidemann-gård på Lillehammer gis bort grunnet dårlig økonomi (31.05.2011)
  leser vi i Aftenposten (saken er ikke lagt ut på nett). De tre eldste bygningene, som er fra tidlig 1800-tall, gis bort mot henting. Det koster halvannen million å pusse opp de
 582. Vestfold: Tønsbergs Blad mener fredning av byens overlegebolig er ”feil diagnose” (31.05.2011)
  Riksantikvaren har sendt ut forslag om å frede Tønsbergs såkalte "overlegebolig" fra 1920. Fredningsforslaget
 583. Thor Heyerdahls arkiver innlemmet i Unescos Memory of the World-liste (31.05.2011)
  Unesco har kunngjort sin avgjørelse om at Thor Heyerdahls arkiver nå er innlemmet i deres Memory of the World-liste. Arkivene
 584. Egypt: Satellitter ser ørkenlandets levende fortid - 17 pyramider oppdaget (31.05.2011)
  ute i ørkenen, men få av de tilhørende byene og landsbyene. Vi vet mye om hvor de døde er, men lite om hvor de levende har vært, sier Pål Steiner,
 585. Nordland: La siste hånd på verket etter årelang restaurering av Hamsuns barndomshjem i Hamsund i Hamarøy kommune (31.05.2011)
 586. USA: Arkeologer fant Svartskjeggs sjørøveranker fra slaveskipet Queen Anne's Revenge utenfor kysten av Nord-Carolina (31.05.2011)
 587. Fortidsminneforeningens representantskap: Storeslem til Vestlandet - Leif Jæger valgt til foreningsleder (30.05.2011)
  ble valgt til leder i Fortidsminneforeningen i helgen. Men han var ikke den eneste vestledningen som ble valgt: Med seg i styret fikk han Hallvard Trohaug fra Sogn og Fjordane (styremedlem), Toril
 588. Fortidsminneforeningens representantskap: Miljøvernminister Erik Solheim (SV) må gi klarere politiske føringer for en bedre forvaltning av kulturminner av "vesentlig regional verdi". (30.05.2011)
  Fortidsminneforeningen har i løpet av de siste årene sett flere viktige kulturminner komme i "skvis" fordi de ikke blir klassifisert som "nasjonalt viktige", samtidig
 589. Fortidsminneforeningens representantskap: Krever klart svar fra kommunepolitikere som stiller til valg høsten 2011 (30.05.2011)
  organ, utfordrer landets ledende kulturarvsorganisasjon kandidatene i lokalvalget til høsten om å "vise kort" i kulturminnepolitisk sammenheng. - Hvilke kulturminner er du som
 590. Fortidsminneforeningens representantskap: Stor bekymring for kulturminner og kulturmiljøer i strandsonen og i kystbyene (30.05.2011)
  Regjeringen innførte for kort tid siden en strategi for bygging i strandsonen langs kysten som innebar en strengere regler i kommuner med høyt arealpress, og mildere regler i de kommuner
 591. Vestfold: Linnaaegården i Sandefjord rammet av brann i natt - fikk store skader (26.05.2011)
  Den omstridte og midlertidig fredede Linnaaegården sto i full flamme i natt, skriver Sandefjords
 592. Fortidsminneforeningen om kulturminnedebatten: - Hurra for stormen! (25.05.2011)
  Harby i Nationen og Ragnar Kristensen i Fortidsminneforeningens Vestfold-avdeling gir klar beskjed om at forventningene ikke er innfridd. Fortidsminneforeningen befinner seg midt i flere av sakene og
 593. Nord-Trøndelag: Suksessarrangement på Steinvikholm slott i Stjørdal på søndag (25.05.2011)
  På søndag arrangerte DTA familiedag på borgruinen på Steinvikholm – som er i foreningens eie. Arrangørene anslo at det flere hundre mennesker var innom i
 594. Buskerud: Furuheim på Gol reddet – stor seier for Fortidsminneforeningen (25.05.2011)
  av det verneverdige tunet Furuheim opprettholdes. Etter at eier klaget inn Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning til Miljøverndepartementet, har departementet gitt klager endelig
 595. Kulturminnedebatten fortsetter med uforminsket styrke: Sjur Harby hevder at "riksantikvaren er svekket" (25.05.2011)
  Den siste tidens opphetede kulturminnedebatt, som sist materialiserte seg i et innlegg signert foreningens egen generalsekretær Elisabeth Seip
 596. Akershus: Verneverdig anlegg i Asker "steget" i verdi med 50 millioner på tre år (25.05.2011)
  Oslofjorden har et vernet tømmerhus fra 1884, med tilhørende anlegg og 48 mål tomt, blitt lagt ut for salg – det merkelige er at anslagene over eiendommens verdi spriker - og
 597. Telemark: Petter Stordalen får bygge hytte i et vernet område i Tinn på terskelen til Hardangervidda mot at han restaurere gammelt hyttetun (25.05.2011)
  Varaordfører i Tinn kommune bekrefter overfor NRK østafjells at Petter Stordalens lommebok var avgjørende for at han fikk bygge en 130 kvadratmeters hytte i et vernet
 598. Oslo: Vøienvolden inspirerer – ringvirkninger fra virksomheten var av stor betydning for bygningsvernsentusiast (25.05.2011)
 599. Rogaland: Restaureringsekspert og sivilarkitekt Helge Schjelderup tildelt Stavanger kommunes kulturpris (25.05.2011)
  Les pressemeldingen fra Stavanger kommune her]Les hele saken i Stavanger Aftenblad her
 600. Hordaland: Vil ha promenade langs Zachariasbryggen i Bergen – byrådet satte ned foten, mens Venstre sier "ja takk, begge deler" (25.05.2011)
 601. Akershus: Historiske Frogner stasjon i Sørum skal flyttes – fremtiden til stasjonsbygget fra 1854 uviss (25.05.2011)
  Les pressemeldingen til Sørum kommune her
 602. Direktoratet for naturforvaltning vil restaurere 80 laksetrapper - koster 17 millioner kroner (25.05.2011)
  Direktoratet fra naturforvaltning herLes hele saken i Nationen herSe Store norske leksikon for mer om laksetrapper
 603. Møre og Romsdal: Lokale krefter - i samarbeid med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd - jobber for å få til en kulturminneløype i Midsund (25.05.2011)
 604. Troms: Fjellhangaren på Bardufoss flyplass i Målselv - verneverdig monument over den kalde krigen? (25.05.2011)
  Les hele saken i Nye-Troms her
 605. Finnmark: Fylkeskommunen ber om innspill fra kommunene om kulturminner som kan tilrettelegges for publikum (25.05.2011)
  Les pressemeldingen fra Finnmark fylkeskommune her
 606. Troms: Penger til kaier og hus – ni verneverdige hus og anlegg får 14 millioner, sier KrF-fylkesråd Mariam Rapp (25.05.2011)
  Les pressemeldingen til Troms fylkeskommune her
 607. Breidablikk-seminar på Løten torsdag 26. mai - kritisk søkelys på norsk kulturminnevern (20.05.2011)
  Breidablikk - nasjonalt forum for kulturarv - arrangerer flere seminarer i 2011 om ulike temaer innen kulturarv. Fortidsminneforeningen samarbeider med Breidablikk om disse.26. mai
 608. Statsråd Erik Solheim (SV): Forsvarer Jørn Holme mot kritikk (20.05.2011)
  Erik Solheim i Aftenposten på onsdag.Dermed fortsetter kulturminnedebatten som har rast i Aftenpostens spalter de siste ukene. Solheim ser seg nødt til å forsvare
 609. Vestfold: Faktafeil i innlegg fra Riksantikvarens informasjonssjef når det gjelder Linnaaegården i Sandefjord? (20.05.2011)
  Linnaaegården i Sandefjord sentrum midlertidig fredet etter press fra fylkespolitikere, som dermed overkjørte kommunen og egen administrasjon. I kjølvannet av dette, som en
 610. Fremskrittspartiets landsmøte 2011 om kulturminnevern: Skeptisk til Riksantikvaren og krever statlig drahjelp for å redde landets kirker (20.05.2011)
  På partiets landsmøte forrige helg gikk gruppeleder i Nome Frp, Gry-Annette Rekanes Amundsen, hardt ut mot landets kirkevedlikehold. Alle kommunepolitikere
 611. Jørn Holme: "– Av og til [...] føler [jeg] meg mer som en rockestjerne enn som en litt kjedelig byråkrat" (20.05.2011)
  I et intervju med Teknisk Ukeblad 13. mai (gjennomført før påske, vår anmerkning) snakker Jørn Holme om sitt virke
 612. Oslo: Byrådslederkandidat Liebe Rieber-Mohn (Ap) vil ikke gi slipp på Munch-museet på Tøyen. (20.05.2011)
  Etter at riksantikvaren trakk sin innsigelse mot Lambda i Bjørvika kan det synes som om det er sikkert at Munch-museet blir flyttet fra Tøyen. Feil, mener arbeiderpartiets
 613. Sør-Trøndelag: Nidarosdomen i Trondheim – en historie om blottere og andre syndere (20.05.2011)
  Skulpturer som blotter seg var mer utbredt i kirken på 1000-tallet enn motiver av Kristus og Jomfru Maria. Fortsatt kan vi finne flere bevarte blotterfigurer i kirker i Trøndelag. Dette
 614. Riksantikvaren ga 40 millioner til bevaring av historiske fartøy - men restaureringsmillionene går til bunns (20.05.2011)
  jobb med å sikre at pengene går til de maritime kulturminnene. – Det er utvilsomt et poeng at vernemyndigheten har hatt begrensede ressurser til å følge opp de enkelte
 615. Finmark: Politimester kaller planprosess galskap – Tana-ordfører raser (20.05.2011)
  i Østre Finmark Politidistrikt Ellen Katrine Hætta går hardt ut mot Tana kommune i en e-post til Riksantikvaren der hun kaller kommunens planprosess i Levajohkka for galskap.
 616. Oslo: På mandag ble det avgjort - Jon Fosse flytter inn i Grotten (20.05.2011)
  Huitfeldt blant annet dette til dramatikeren og forfatteren: - Du er den europeiske dramatikeren som er spilt mest i din samtid. Dine stykker er fremført i 900 oppsetninger verden over, og dine
 617. Møre og Romsdal: Fylkeskonservator vil frede den gamle Skrivergården i Volda (20.05.2011)
 618. Hordaland: Investerer 30 millioner for å omgjøre Asbjørnsløa i Agatunet (Ullensvang kommune) til jordskiftesenter (20.05.2011)
 619. Nordland: Angrende syndere leverte tilbake krigseffekter stjålet fra Norske reserveoffisers forbund i Alstahaug – med en plate melkesjokolade som plaster på såret (20.05.2011)
 620. Revidert budsjett 2011: Kjempebevilgning til Bryggen i Bergen – men så er også problemene med verdensarven ved Vågen av internasjonale proporsjoner (13.05.2011)
  Erik Solheim (SV) og riksantikvar Jørn Holme er stolte av løftet – som uomtvistelig er av "grovt kaliber". Klokken tolv i dag offentliggjorde regjeringen sitt
 621. Kulturminneverndebatten raser videre - Erling Kagge (landets mest markante "fredede eier" nettopp nå) er ikke nådig mot Jørn Holmes infosjef Siri Wolland (13.05.2011)
  I et innlegg i dagens utgave av Aftenposten (som du kan lese ved å klikke på lenken under) går Erling Kagge i rette mot flere av
 622. Hordaland: Utbyggingsselskap anker "fredningsforliket" for Smelteverket i Odda (13.05.2011)
  Hardanger Folkeblad melder at Smelteverkstomta Næringsutvikling AS (SNU AS) i Odda har kommet til at man – på grunn av at "man ikke har noe å tape" velger å
 623. Revidert budsjett 2011: Klart for vedlikehold av Kongsseteren i Oslo – ca. 3,2 millioner kroner til oppstart av arbeidet i 2011 (13.05.2011)
  har behov for vedlikehold, og penger til dette er en av godbitene i revidert budsjett for 2011, som ble lagt fram i dag. - Jeg er glad for at vi nå kan komme i gang med dette
 624. Revidert budsjett 2011: Foreslår storbevilgning til "kongelige utstillinger" i 2012 (13.05.2011)
  I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i dag, foreslår regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til to
 625. Oslo: DD.MM. Kongen og Dronningen har fått overlevert den nyrestaurerte Sæterhytten på Bygdøy - en del av statens 70-årsgave til Kongeparet (13.05.2011)
  70-årsgave til Kongeparet – overlevert til en begeistret og takknemlig Dronning Sonja (som også er Fortidsminneforeningens høye beskytter). Rehabilitering av Sæterhytten
 626. Revidert budsjett 2011: Forsvarsdepartementet med "nødbevilgning" på 20 millioner kroner til Værnes hovedgård i Stjørdal (Nord-Trøndelag) – bygningen er i meget dårlig stand (13.05.2011)
  hele saken i Stjørdalens Blad herLes en gammel sak fra Stjørdalens Blad (fra 2008) om bakgrunnen for bevilgningen her (med bildet av hovedbygningen)
 627. Revidert budsjett 2011: Som forventet på museumsfronten – Museumforbundets generalsekretær gir opplegget "terningkast tre" (13.05.2011)
  Vi har forespurt Museumforbundets generalsekretær om hans vurdering av de museumsrelevante bitene i Revidert budsjett 2011, som ble lagt fram i dag. -
 628. Aust-Agder: Else "Sprossa" Rønnevig vant Sørlandets litteraturpris i klassen "faglitteratur" med bok om bakerovner (13.05.2011)
  herLes hele saken hos Worldpress her Les vår tidligere dekning av saken herLes mer om boka til Else Rønnevig her
 629. Hordaland: Riksantikvaren freder bilfergen "Folgefonn" fra 1938 på søndag – stor happening ved Hardanger Fartøyvernsenter, som håper på storinnrykk i Norheimsund (13.05.2011)
  i Hordaland er den eldste bevarte bilferja av typen fjordferje med overbygningsdekk, ein type som skulle bli sentral gjennom heile etterkrigstida og fram mot 1980. Denne ferjetypen var berekna
 630. Aust-Agder: Kommunepolitikere avviser kontant forslag om fredning av verneverdig sykehus i Arendal – mener et slikt grep vil svekke sykehusdriften (13.05.2011)
 631. Riksantikvarens informasjonssjef i strupen på Jørn Holmes kritikere – harde ord og tøffe påstander fra direktoratets høyborg i Oslo (11.05.2011)
  lang tid siden vi har hatt en så vidt intens kulturminnedebatt i det nasjonale mediabildet som det vi har opplevd de siste ukene. I dag ble situasjonen ytterligere tilspisset ved at Siri
 632. Kommentator Lotte Sandberg i Aftenposten hevder Jørn Holme ikke lenger har intiativet i kulturminnedebatten i Norge (11.05.2011)
  Aftenposten kommentator Lotte Sandberg oppsummer i en kommentar forleden søndag (kalt "Kulturminnevernets problemer") den siste tidens
 633. Oslo: Riksantikvaren har gått med på forhandlingsløsning i Bjørvika - det planlagte Munch-museet "reddet" reddet i grevens time (11.05.2011)
  Stian Berger Røsland (Høyre) og riksantikvar Jørn Holme og har inngått kompromiss i Bjørvika, fikk vi nettopp vite. Munch-museet blir realisert som planlagt, men
 634. Oslo: Byantikvaren svarer på Kagges kritikk i Villa Dammann-saken – håper mediaoppmerksomheten kan skape sterkere bevissthet om andre, viktige vernesaker (11.05.2011)
  oppfølgingen av fredede eiere av kulturhistorisk viktige bygninger. I tråd med hva som synes å være en trend i kulturminnepolemikken om dagen, benyttet Kagge "sterke
 635. Nord-Trøndelag: Pengedryss fra Riksantikvaren til hus i Levanger - også til hus med høy "kjendisfaktor" som har skapt strid i verneforvaltningen (11.05.2011)
  vernesaker på det tidspunkt de er helt ferske. Likevel kan de være verdt å omtale, selv om det er en tid siden de først ble publisert. Ét slikt tilfelle, denne
 636. Telemark: Politiet mener at mistanken mot kirkebrannsiktede ungdommer i Porsgrunn er styrket – begge to ble før helga varetektsfengslet i ytterligere to uker (11.05.2011)
  Les flere nyhetssaker fra norske medier om dette på Google herLes vår tidligere dekning av kirkebrannen i Østre Porsgrunn
 637. Aust-Agder: Fortidsminneforeningen løser mysterium med steinpåle på kaiområde i Arendal – funnet stanset utbyggingsarbeider i flere dager (11.05.2011)
 638. Hordaland: Ledig stilling som fartøyvernkonsulent ved Hardanger fartøyvernsenter i Kvam kommune – søknadsfrist 20. mai 2011 (11.05.2011)
 639. Sør-Trøndelag: Tradisjonell kleberstein i Nidarosdomen i Trondheim er av laber kvalitet – og man har problemer med at steinblokker forvitrer (11.05.2011)
 640. Buskerud: "Middelalderdalen" Numedal skilter med "verdens minste hotellkjede" – stabbursnatt til rimelig pris gir grunnlag for gårdsturisme (11.05.2011)
  eier to stavkirker i Numedal – Nore stavkirke og Uvdal stavkirke. Les mer om de to bygningsperlene her
 641. Hedmark: 1500 år gammel bygdeborg på Tangen i Stange tilrettelagt for besøkende – skiltingen markeres med storåpning 20. mai (11.05.2011)
  Les hele saken hos Hedmark fylkeskommune her
 642. Rogaland: Politikere og vernekrefter krangler om havnepromenade i verneverdig maritimt miljø i Eigersund – museumsdirektør føler seg trygg på at antikvariske myndigheter vil sette foten ned (11.05.2011)
 643. Sogn og Fjordane: Riksantikvaren varsler oppstart av sak om freding av lensmannsgården Tingvoll i Stryn (11.05.2011)
 644. Aust-Agder: Verneaktivist vil ha Riksantikvaren på banen når det gjelder omstridte flytebrygger i Brekkestø, men direktoratet vegrer seg (11.05.2011)
 645. "Fredet eier" Erling Kagge sier i Aftenposten at kulturminnevernet er i nød - beskylder antikvarer for "maktmisbruk" (06.05.2011)
  fredede funkisperlen Villa Dammann i Oslo, langer i dagens Aftenposten ut mot det han oppfatter som "antikvariske myndigheters omfattende maktmisbruk over tid". Han hevder at dette,
 646. Karl Gervin foreslått som ny leder i Fortidsminneforeningen – tidligere NAL-president Ketil Kiran er også foreslått inn i ledelsen (06.05.2011)
  Bragstad fra Sør-Trøndelag, har takket "nei" til gjenvalg. Dermed har valgkomiteen foran foreningens representantskap (landsmøte) foreslått Karl Gervin fra Ski i
 647. Sjur Harby med nok en debattbombe – hevder at Norge ikke har hatt noen "skikkelig riksantikvar" siden Stephan Tschudi-Madsen (06.05.2011)
  med bladets faste spaltist Sjur Harby, skrevet av den erfarne kulturjournalisten Harriet Eide, som tidligere jobbet for Dagbladet. - Vi har ikke hatt noen skikkelig riksantikvar siden Stephan
 648. Telemark: Den over 300-år Ladegården på Klosterøya i Skien til salgs for fem millioner (06.05.2011)
  Ladegården i Skien ble oppført på 1700-tallet av etterkommere etter den legendariske dansk-norske sjøoffiser og godseier, Cort Adeler. Den
 649. Tyskland: Oppdaget romersk villa i Sør-Tyskland takket være norsk ekspertise innen laserskanning - stort romersk bosetningslandskap er blitt kartlagt (06.05.2011)
 650. Aust-Agder: Riksantikvaren vil frede sykehuset i Arendal – men lokalpolitikerne syns ikke noe om forslaget (06.05.2011)
 651. NVE har meldt at krav om kulturminneundersøkelser ved vassdrag skaper problemer - Høyre-mann på Stortinget tar saken opp med miljøstatsråden (06.05.2011)
 652. Møre og Romsdal: Stort flertall i kommunestyret i Surnadal sa "nei" til å gjenoppbygge gamle Øye skole, som var flyttet til museum (06.05.2011)
 653. Krass kritikk av riksantikvar Jørn Holmes vernepolitiske linje – beskyldes for kunnskapsløshet, ansvarsfraskivelse og unnfallenhet (04.05.2011)
  I en kommentar i Nationen (som du kan lese ved å klikke på den nederste lenken under saken) går kommentator og
 654. Hordaland: Omstridde Nygårdsparken i Bergen mellombels freda av fylkeskommunen (04.05.2011)
  Nygårdsparken i Bergen vart mellombels freda 29. april av Hordaland fylkeskommune. Fredinga vart vedteken for å stoppe rivinga av eit smijernsgjerde som omkransar parken
 655. Riksantikvarens arkiv digitaliseres – viktig informasjonsløft for kulturminneinteresserte (04.05.2011)
  for publikum. Torsdag signerer riksantikvar Jørn Holme og riksarkivar Ivar Fonnes en avtale om digitaliseringen, leser vi hos Riksantikvaren. Riksarkivet skal digitalisere og oppbevare det
 656. Tyskland/Egypt: Vil ha Nefertiti-bysten i Berlin tilbake til Egypt (04.05.2011)
  Nefertiti regjerte Egypt i perioden 1353 f. Kr. til 1336 f. Kr. og bysten av henne – som de fleste vet blir oppbevart i Berlin – regnes som en av de vakreste gjennom tidene, og er av
 657. Hordaland: Vernekreftene sterkt kritisk til at byrådet i Bergen vil åpne for omstridt kontorbygg i kulturhistorisk følsomt område i Sandviken - byråd Iversen (KrF) benekter at hun har blitt presset (04.05.2011)
 658. Vest-Agder: Fylkeskommunen bevilger fire millioner kroner til "Hestmanden", slik at fartøyet kan bli ferdig til hundreårsjubileet i september (04.05.2011)
  Les hele saken hos Vest-Agder fylkeskommune herLes hele saken i Fædrelandsvennen herLes vår tidligere dekning av
 659. Guatemala: Over hundre mayabygninger funnet i regnskogen – det skal finnes pyramider, et astronomisk observatorium og palasser i området (04.05.2011)
 660. Italia: Leter etter levninger av Lisa Gherardini (som flere mener var modellen for Leonardos "Mona Lisa") – aristokratiske etterkommere i harnisk over det de oppfatter som "helligbrøde" (04.05.2011)
 661. Fortidsminneforeningen fortsatt arg over Nordli-saken i Sørum – kommunen skryter av flott "kopi" og utmerket barnehage (30.04.2011)
  9. april hadde Aftenposten en "gladsak" fra Sørum kommune, hvor avisen viste fram den nye barnehagen som er bygget på Nordli gård (oppslaget
 662. Buskerud: Forfallen praktgård i Drammen mistet hovedbygningen i brann i går – dette er en tragedie som har vært fryktet lenge (30.04.2011)
  verneverdige Åskollen gård i Drammen fikk uopprettelige skader. Men ingen personer kom til skade og brannvesenet greide å hindre brannen fra å spre seg, og det er jo alltid
 663. Telemark: To personer er nå siktet for brannen i Østre Porsgrunn kirke – den ene er varetektsfengslet (30.04.2011)
  hadde blitt pågrepet i sakens anledning, og til Grenlands-pressen sa en politiadvokat at vedkommende hadde status som siktet. 18-åringen – som nå skal sitte i arrest over helgen
 664. Oppland: Skal fjerne skogvekst rundt stavkirken i Lom – for å framheve det viktige kulturminnet (30.04.2011)
 665. Oslo: Byantikvaren med oversikt over utdeling av tilskudd til kulturminner i byen – det kommunale tilskuddet skal være rekordstort, men behovet et fortsatt langt større enn tilskuddspotten (30.04.2011)
 666. Danmark: Meget interessant runestein funnet i Ribe på Jylland (30.04.2011)
  Les hele saken i Aftenposten herLes en rekke danske avisartikler om saken her (Google-søk)
 667. Vestfold: Verneforeningene foreningen Gamle Sandefjord og Fortidsminneforeningen tilbyr fylkeskommunen å bekoste en profesjonell tilstandsanalyse av Linaaegården (30.04.2011)
 668. Vestfold: Flertallet av planutvalget i Sandefjord stemte for riving av Linnaegården blitt revet, men det er andre instanser som har det avgjørende ord i saken (30.04.2011)
 669. Sogn og Fjordane: Internasjonal reisenettsted kårer Borgund stavkirke – Fortidsminneforeningen eiendom – til en av de ti vakreste kirkene i verden (28.04.2011)
  odes to faith, skriver nettstedet Budgettravel. Og gjett hva: Borgund stavkirke – som alle Fortidsminneforeningens medlemmer eier i fellesskap – er blant de ti utvalgte. Og de ni
 670. Troms: Fylkesrådet prøver "vingeklippe" fylkeskonservatoren – riksantikvar Jørn Holme er meget kritisk (28.04.2011)
  Litt før påske ble vi klar over et meget viktig oppslag fra bladet Tromsø. Det viser seg at fylkesrådet har terget på seg Riksantikvaren – og det
 671. Akershus: Ledig stilling i kulturminnevernet - fylkesdirektør kultur, folkehelse og frivillighet (28.04.2011)
  Akershus fylkeskommune har utlyst stilling som fylkesdirektør kultur, folkehelse og frivillighet, en mellomlederstilling i fylket som skal
 672. Telemark: Etterforskningen etter kirkebrannen i Porsgrunn går videre - mistenker at lokale ungdommer sto bak tragedien og følger flere spor (28.04.2011)
 673. Oslo og Akershus: Vaktskifte i ledelsen av Fortidsminneforeningens største lokalavdeling – Sten Sture Larre har gått – Johan Bernhard Hjort har kommet (28.04.2011)
 674. Hordaland: Helleristninger i Os utsatt for hærverk av ungdommer – vandalismen er selvfølgelig et alvorlig brudd på kulturminneloven og de som ble tatt angrer allerede dypt (28.04.2011)
 675. Troms: Stiftelsen Handelsstedet Tinden får 100 000 kommunale kroner til oppstart av nytt turistkonsept basert på en båtrute langs Øksnes' kyst (28.04.2011)
 676. Hordaland: Bergen kommune utfordrer fylkeskonservatorens inngripen og river likevel 1800-tallsgjerdene i Nygårdsparken (28.04.2011)
  Les hele saken i Bergens Tidende herLes en tidligere artikke i Bergens Tidende om saken herLes hele saken hos Bergen kommune her
 677. Vestfold: Fylkeskommunen går inn for midlertidig fredning av Linaaegården i Sandefjord – stor seier for Fortidsminneforeningens lokalavdeling (26.04.2011)
  (Rådhusgata 10) i Sandefjord. Rett før påsken for alvor satte inn, kom gladmeldingen om at fylkesrådmannen fredet Linaaegården midlertidig etter
 678. Akershus: Stor entusiasme for kjempeprosjektet som skal bringe polarskuta Maud til kystkultursenteret på Vollen i Asker (26.04.2011)
  Firmaet Tandberg Eiendom har satt seg fore å gjøre en innsats for fartøyvernet og kystkultursenteret
 679. Hordaland: Niårig jente fant steinalderøks i Kuvågen boligfelt i Os – men lokalt lurer de på om øksa kan være "tilkjørt" (26.04.2011)
  Les hele saken i Bergens Tidende her Les hele saken hos ABC nyheter herLes mer om saken i Midtsida herLes mer om saken i Midtsida her
 680. Vestfold: Fylkeskommunen vil frede Munchs hus i Åsgårdstrand (Horten kommune) – det eneste komplett bevarte hjemmet etter den verdenskjente kunstneren (26.04.2011)
 681. Aust-Agder: Lyngør i Tvedestrand, som i 1991 kåret til Europas best bevarte tettsted, får ny brannbåt - Riksantikvaren er med på spleiselaget (26.04.2011)
 682. Jordan: "Sensasjonelt" arkelogisk funn av metallbøker fra antikken har avfødt spaltekilometer før saken ble "tatt ned" (26.04.2011)
  lenker til tidligere saker i boks til venstre)Les en kronikk av Per Anders Madsen i Aftenposten om saken her
 683. Rogaland: Domkirken i Stavanger skal repareres – problematiske skader i klebersteinen er avdekket på visse steder (26.04.2011)
 684. Kronikk: Dag Lindvig (eier av fredet gård) kritiserer kulturminneforvaltningen som etter hans syn har blitt "mer og mer byråkratisk på bekostning av praktisk arbeid" (26.04.2011)
 685. Oslo: Skikjendiser vil bygge i Marka – Byantikvaren og flere andre syns dette er en dårlig idé (26.04.2011)
 686. Vestfold: Kritisk sluttfase i vernestriden om Linaaegården i Sandefjord – Ap i fylket støtter Fortidsminneforeningen og krever fredning (18.04.2011)
  i dag, sier partiets gruppeleder til Sandefjords Blad. - Hovedutvalg for plan og areal i fylkeskommunen må få anledning til å behandle rivesaken før den bevaringsverdige
 687. Telemark: Kirkebrannen i Porsgrunn gir "gjengangerdebatt" om meget dårlig sikring av Norges kirker – og det er fare for at kirkeforsikringene blir betraktelig dyrere (18.04.2011)
  I november i fjor, presenterte vi en sak om en ny rapport som KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) om sikkerhets- og vedlikeholdsituasjonen til
 688. Telemark: Kirkebrannen i Porsgrunn utløser debatt om hva som skal komme på branntomta - et forsøk på å kopiere den gamle kirken, eller en totalt ny kreasjon? (18.04.2011)
  Den norske kirke har publisert en sak om hvordan berørte mennesker når de mister kirken sin. - Vi har lært fra andre
 689. Telemark: Brannen i Porsgrunn kirke var sannsynligvis påsatt, sier politiet – etterlyser personer som skal ha vært i nærheten (18.04.2011)
  at politiet på det daværende tidspunkt – hadde landet på en teori om at kirkebrannen i Porsgrunn var påsatt. Politiet har fått følgende tips: To
 690. Riksantikvaren har delt ut 36 millioner kroner til kulturhistorisk sentrale industrianlegg rundt om i landet (18.04.2011)
  kroner i tilskudd fra Riksantikvaren, opplyser direktoratet i en pressemelding. Anleggene som får bevilgninger i denne omgangen er Fetsund lenser (Fet i Akershus), Atlungstad brenneri
 691. Seminarer, kurs og møter i april/mai 2011 – arrangert av andre enn Fortidsminneforeningen (18.04.2011)
  museenes samlingsforvaltning! Delta på Nordisk treseminar på Dovre! Lær mer om landskapsproblematikk knyttet til kulturvernet på Riksantikvarens utviklingsnett! Hvilken
 692. Hordaland: Odda kommunestyre har enstemmig vedtatt å ikke klage på Riksantikvarens fredningsvedtak for Smelteverket (18.04.2011)
 693. Byantikvaren i Oslo med nytt, gratis informasjonsark om vern av gamle vinduer (18.04.2011)
 694. Finnmark: Strid om planer om oppdrettsanlegg i Nesseby – både vernemyndigheter frykter dette kan svekke mulighetene for å få Mortensnes inn på Verdensarvlista (18.04.2011)
 695. Oppland: Sp-ordfører Simen Bjørgen i Lom slutter med politikk til høsten, blir ny direktør i Norsk kulturarv (18.04.2011)
 696. Telemark: Internasjonale eksperter skal visstnok ha "skamrost" Notodden som kandidat til Verdensarvlista (18.04.2011)
 697. Finnmark: Fylkespolitikere har fordelt 2,7 millioner kroner til antikvarisk restaurering - Fjærtoftbruket i Berlevåg, Foldalbruket i Lebesby og Servicestasjonene i Honningsvåg (Nordkapp) får mest (18.04.2011)
  Les hele saken (og se en fullstendig liste over tildelingene) hos Finnmark fylkeskommune her
 698. Oslo: Kulturministeren har bestemt at det planlagte Nasjonalmuseet på Vestbanen skal få ha tomta for seg selv, UD må finne plass på "Trekanttomta" rett ved siden av (18.04.2011)
 699. Hordaland: Steinalderkulturminner i fare på grunn av bygningsarbeid – og Bergen kommune skal ha fjernet verneverdig gjerde i Nygårdsparken (18.04.2011)
 700. Oppland: Staten har gitt 900 000 kroner til sikring av funn som dukker fram fra smeltet is – utstilling på trappene (18.04.2011)
  Les hele saken hos Oppland fylkeskommune herLes hele saken i Fjuken her
 701. Aust-Agder: Riksantikvaren vil forskriftsfrede hele Dømmesmoen i Grimstad – kommunen overtar høyst sannsynlig eiendommen 1. juni (18.04.2011)
 702. Svalbard: Holdt dørene åpne på fangststasjonen Fredheim i to helger - – ca. 20 prosent av Svalbard-folket har vært innom (18.04.2011)
 703. Telemark: Spekulasjoner om "kirkepyroman" i Grenland - men politiet advarer mot forhastede slutninger (11.04.2011)
  Siste nytt om kirkebrannen i Porsgrunn: Riksantikvaren har skrevet en melding om saken, hvor de understreker kirkens store kulturhistoriske verdi. Østre Porsgrunn kirke var
 704. Telemark: Kulturhistorisk viktig kirke fra 1760 i Porsgrunn tapt i brann i natt – ingen kjenner ennå brannårsaken (11.04.2011)
  og at man – så vidt vi skjønner – ennå ikke har tatt stilling til om andre enheter i politiet skal trekkes inn i arbeidet med saken. - Dette er veldig trist. Det som er
 705. Oslo: Viktig etappeseier for Fortidsminneforeningen og Erling Kagge i Villa Dammann-saken – Riksantikvaren intervenerte i tolvte time (11.04.2011)
  hus og hage er fredet), var i ferd med å få et ruvende nybygg få meter fra tomtegrensen og den fredede pergolaen. Etter at verken Byantikvaren i Oslo eller Plan- og
 706. Oslo: Frp fremmer forslag om ny "Kulturminnemelding" fra regjeringen – vil ha bedre virkemidler og kulturminneengasjement på felter staten i dag gjør lite for (11.04.2011)
  Fremskrittspartiet vil i dag legge frem et forslag i Stortinget der regjeringen blir bedt om å utarbeide en stortingsmelding om kulturminnepolitikken, melder NTB (referert i Stavanger
 707. Arbeiderpartiet vil redusere kulturpotten fra Norsk Tipping drastisk – kulturorganisasjoner advarer mot rasering av kulturlivet (11.04.2011)
  Ifølge NRK har Norges idrettsforbund (NIF) drevet "aktiv lobbyvirksomhet" mot Ap-landsmøtet (som på forhånd ble regnet for å ha flertall
 708. Afghanistan: Arbeidere og arkeologer skal de redde mest mulig av et urgammelt buddhistkloster før kinesisk gruveselskap raserer anlegget (11.04.2011)
  Les Aftenpostens hele saken i VG herLes en kronikk i Adresseavisa om saken (skrevet av Axel Christophersen) her
 709. Hordaland: Tiltaksplan for lyngheiene lansert – 200 særs verdifulle landskap på få spesiell oppfølging (11.04.2011)
  Les hele saken hos Direktoratet for naturforvaltning her (se vedlegg oppe til venstre som du kan laste ned)Les hele saken i Nationen her
 710. Østfold: MS Hamen – omstridt og i høyst betenkelig stand - må vekk, krever naboer - Riksantikvaren krever dokumentasjon på vernepenger er brukt til (11.04.2011)
 711. Nord-Trøndelag: Riksantikvar Jørn Holme med pengedryss til Levanger - kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen stusser imidlertid over noen av tildelingene (11.04.2011)
 712. Rogaland: Sandnes har fått sin egen bok om arkitekturhistorie (som flere roser) – og har dessuten blitt landets kulturkommune (11.04.2011)
  Aftenblad herLes hele saken i Stavanger Aftenblad herLes hele saken i Arkitektnytt herLes forlagets omtale av boka her
 713. Vest-Agder: Fylkeskommunen bidrar til å bevare fornminneområdet Tingsteinen på Kleppland (11.04.2011)
  Les saken på nettstedet til Vest-Agder fylkeskommune her
 714. Vest-Agder: Bønn til Kulturministeren om å redde fullriggeren Sørlandet med penger – hvis Anniken Huitfeldt (Ap) ikke griper inn, kan skipet hindres fra å seile (11.04.2011)
 715. Møre og Romsdal: Hotel Union Øye i Ørsta får bygge stilkopi (06.04.2011)
  innsigelsen mot den planlagte hotellfløyen på Hotel Union Øye i Ørsta som skal øke overnattingskapasiteten ved etablissementet fra 28 til 55 rom. Saken er unik fordi
 716. Nordland: Statlige tilskuddskroner fordelt av fylkeskommunen - Vegaøyan får mest (06.04.2011)
  Som del av det ordinære rammetilskuddet til Riksantikvaren, har fylkesrådet fordelt midler
 717. Hordaland: Ingen vet fortsatt hvor mye det vil koste å få satt i stand Smelteverket i Odda – og ingen vet hvor pengene skal komme fra (06.04.2011)
  Den store toppen i vernestridighetene som har preget Odda-samfunnet i lang tid, skjedde i månedsskiftet, da Riksantikvaren presenterte
 718. Sør-Trøndelag: Politikerne i Trondheim vil ha parkeringskjeller i Midtbyen – Riksantikvaren og de folkevalgte diskuterer kulturminnekonsekvensene (06.04.2011)
  Les hele saksframlegget hos Tronheim kommune herLes hele saken på nrk.no herLes hele saken hos P5 her
 719. Østfold: Akerøy fort på Hvaler er i så sterkt forfall at anlegget beskrives som en sikkerhetsrisiko for besøkende (06.04.2011)
 720. Østfold: Vernekrefter sterkt skeptiske til planer om kolonihager på Jeløya i Moss – kulturminner og kulturmiljø sterkt inne i bildet (06.04.2011)
 721. Oslo: Freia selger viktig kulturskatt i hjertet av Oslo kommer - både kontorlokaler, Freiasalen og skulpturparken på Rodeløkka (06.04.2011)
 722. USA/Egypt: Amerikanske myndigheter krever at museum i Missouri utleverer en dødsmaske som tilhører Egypt – diskusjonen om tilbakeføring av kulturskatter stadig like aktuell (06.04.2011)
 723. Erik Solheim (SV) brukte SV-landsmøtet til å understreke at rederne ikke har bidratt til å få DS "Hestmanden" i Kristiansand (Vest-Agder) klar til 100-årsjubileet i september (06.04.2011)
  Les hele saken i Fædrelandsvennen herLes en leder om saken i Fædrelandsvennen herLes mer om Hestmanden på Wikipedia herLes vår
 724. Sogn og Fjordane: Norsk Kvernsteinssenter kan bli en del av Musea i Sogn og Fjordane (06.04.2011)
  Les hele saken hos Sogn og Fjordane fylkeskommune her
 725. Vestfold: Diskusjonen går i Nevlunghavn i Larvik etter innspill om å frede den gamle Vadbodholmen hermetikfabrik og gjøre den om til museum – flere mener man bør verne uten å frede (06.04.2011)
 726. Oslo: Villa Dammanns D-dag er 6. april – Lotte Sandberg mener saken vil være en "lakmustest" på riksantikvar Jørn Holmes handlekraft (01.04.2011)
  Aftenpostens kulturkommentator Lotte Sandberg har tatt for seg Villa Dammann-saken denne uka – med utgangspunkt i at
 727. Hordaland: Riksantikvaren har presentert ny fredningsmodell for Smelteverket i Odda – høster anerkjennelse fra lokalsamfunnet (01.04.2011)
  Jørn Holme på folkemøte i Odda og presenterte fredningen for Smelteverket, som har vært et "smertens barn", både i lokalpolitikken i Odda,
 728. Oslo: Debatten om Lambda og Munch-museet fortsetter – engasjementet er fortsatt meget stort (01.04.2011)
  pågått kontinuerlig. Her følger en liten oppdatering: Fremskrittspartiet, som tidligere støttet Lambda, ønsker nå nye runder etter valget til høsten,
 729. Aust-Agder: Brann i verneverdig hus – Hovden i Bykle mister trolig viktig kulturarv (01.04.2011)
  at huset ble bygget rundt 1900, men at huset har stått ubebodd i flere tiår, selv om det er blitt benyttet til både verksted og til kunstutstillinger.– Det kan trolig ikke
 730. Østfold: Anker tingrettens frikjennelse av hyttebygger fra Skjeberg, noe som bringer spørsmålet om eventuell kulturminnekriminalitet inn for lagmannsretten (01.04.2011)
 731. Hordaland: Bergen kommune tillater ombygging av verneverdige Landåstorget – både Byantikvaren og fylkeskommunen mener vedtaket er beklagelig (01.04.2011)
 732. Troms: Miljøtopp i krangel med grunneiere om "Augusthuset" i Storjord kommune – Sametinget mener det er samisk (og dermed – på grunn av alder - fredet), mens mange i lokalmiljøet hevder det er kvensk (01.04.2011)
 733. Telemark: Forslag til fredning av stasjonsbygninger ved Tinnosbanen på offentlig ettersyn (01.04.2011)
  Les hele saken hos Telemark fylkeskommune her
 734. Telemark: Verneaktivist i Porsgrunn gir planene om å bygge ut en gammel sjøbod det glatte lag – kaller opplegget for et "smakløst påfunn" (01.04.2011)
 735. Sogn og Fjordane og Oslo: Stavkirken på Borgund og Gol-kirken på Folkemuseet skal restaureres i tiden som kommer (30.03.2011)
  mest kjente og mest besøkte stavkirker – nemlig Borgund stavkirke i Sogn og Fjordane (som Fortidsminneforeningen eier) og Gol stavkirke på Norsk folkemuseum i Oslo. På Borgund
 736. Nord-Trøndelag: Sør-Gjæslingan fikk gjennomgå i stormen – men kulturminnevernerne var raskt på plass for å bøte på de mest alvorlige skadene (30.03.2011)
  I forrige uke var et voldsomt uvær på kysten av Nord-Trøndelag, noe som gikk hardt ut over det høyst verneverdige fiskeværet Sør-Gjæslingan
 737. Innlegg av riksantikvar Jørn Holme: Peker på at Norge har glede av kulturarvspenger og samarbeidprosjekter gjennom EØS (30.03.2011)
  Holme skrev nylig et innlegg i Aftenposten hvor han gjorde rede for de pengestrømmer som går fra den norske statskassen – via EØS - til kulturarvsrelaterte prosjekter i
 738. Sør-Trøndelag: Fortidsminneforeningen er ennå ikke fornøyd med hvordan Trondheimspolitikerne vil håndtere planene for Thora Storm videregående skole (30.03.2011)
  - 31. mars, skal bystyret i Trondheim vurdere skjebnen til den såkalte Dessengårds-tomta ved Thora Storm videregående skole (gamle Gerhard Schøning). Prosjektets form er
 739. Troms: Balsfjord kommune etablerte pumpestasjon for kloakk på nedre Storsteinnes, men "glemte" å lage drenering for overflatevann – nå står verneverdig hus i fare for å få store skader (30.03.2011)
  Les hele saken i Nye Troms her
 740. Hordaland: Fylkeskommunen vurderer å frede Loddefjord skole i Bergen for å unngå at den skal bli ødelagt av rehabilitering (30.03.2011)
  Les hele saken i Bergens Tidende herLes hele saken i Kommunal Rapport her
 741. Danmark: "Den store jellingsten" renset for graffiti etter kulturarvshærverk i februar – det har tatt tre uker å fjerne hoveddelen av malingen som skjemte kulturskatten (30.03.2011)
  Les hele saken i Aftenposten herLes om Jellingstenene på dansk Wikipedia her
 742. Oppland: Stort rabalder om Sandvig-minnesmerke på Maihaugen (Lillehammer) – verneforeningen er splittet om hvordan museumsgrunnleggeren skal hedres (30.03.2011)
 743. Hordaland: Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg med kraftig angrep på staten i "monstermast-saken" – meiner regjeringa svikter kulturminnevernet (24.03.2011)
  Jens Stoltenberg med krass kritikk av regjeringas handtering av spørsmålet om kraftlinje frå Sima til Samnanger, også kjent som Hardanger-saken, eller
 744. Møre og Romsdal: Kristiansund kommune meld til politiet etter bygging av stort moloanlegg på Frei (24.03.2011)
  Kristiansund kommune er nå under politietterforskning etter bygging av stort moloanlegg på Frei - eit
 745. Masse interessante stillinger ledig i kulturminnevernet – blant annet jobben som fylkeskonservator i Sogn og Fjordane (24.03.2011)
  Vi kan berette at det er masse flotte stillinger utlyst i kulturminnevernet om dagen, både i Finnmark, Troms, på Svalbard, i Sogn og Fjordane, Hordaland, Aust-Agder,
 746. Oslo: Christian Ringnes' "kvinnepark" på Ekeberg møter motbør - noen mener kommunen ikke kan håndtere saken objektivt og upartisk (24.03.2011)
  til å dekke den. 80 kvinneskulpturer skal ifølge Ringnes' visjoner innta det som nå er offentlig friområde i nærheten av Ekebergrestauranten (som Ringnes eier -
 747. Oslo: Kunnskapsministeren har oppnevnt internasjonalt ekspertutvalg til å vurdere risiko ved en eventuell flytting av vikingskipene (24.03.2011)
  og uavhengig risikovurdering. Vi trenger et slikt grunnlag for å fatte en riktig beslutning om lokalisering av et framtidig Kulturhistorisk museum, sier Aasland i pressemeldingen. Utvalget skal
 748. Oslo: Ulf Grønvold har fått Kongens fortjenstmedalje i gull (24.03.2011)
  Audun Eckhoff under tildelingen ifølge Arkitektnytt. Røsjorde roste Grønvold som en "stor formidler av kunnskap om arkitektur i kraft av sin rolle som redaktør,
 749. Finnmark: I september kommer 94 skoltesamiske skjelletter hjem til Neiden, hvor de skal begraves etter ortodokst ritual – ble ved starten av 1900-tallet kjøpt for fem kroner stykket (24.03.2011)
 750. Østfold: Fylkeskonservatoren kan komme til å stoppe fengselsmuseum i Halden – hvis ikke riksantikvaren griper inn, vil eier stenge bygget og heller vente til det "er umulig å redde" (24.03.2011)
 751. Hordaland: Riksantikvar Jørn Holme kommer 31. mars til Odda for personlig å legge fram den omstridte fredningssaken på folkemøte (24.03.2011)
 752. Møre og Romsdal: Kongebjørka (den fra 1992) har mistet toppen, men det er usikkert om det skyldes stormen i Molde (24.03.2011)
  Les hele saken i Romsdals Budstikke herLes hele saken på nrk.no her
 753. Aust-Agder: Flotte Risør kirke malt med "riktig" linoljemaling for få år siden – nå fremstår bygget som skjoldete, skittent og lite vakkert (24.03.2011)
 754. Buskerud: Utviklingssjefen i Buskerud fylkeskommune foreslår 250 000 kroner i støtte til "Prosjektplan Numedalsbanen – avklaring av bruk og vern" – men hva gjør politikerne i dag? (24.03.2011)
  Les hele saken hos Buskerud fylkeskommune her
 755. Nordland: Beruset mann i 20-årene brøt seg inn og gjorde hærverk i Stamsund kirke i Vestvågøy kommune forleden helg (24.03.2011)
 756. Hedmark: Kirsten Kirsten Frønæs (35) er nå konstituert avdelingsdirektør ved Nordøsterdalsmuseet – tar over etter Odd Sletten, som skal begynne i ny jobb ved Rørosmuseet i Sør-Trøndelag (24.03.2011)
 757. Oppland: Fylkeskommunens politiske ledelse sto sammen om å gi en halv million kroner til Gran stasjon – fredet av Riksantikvaren i 2002 (24.03.2011)
  Les hele saken hos Oppland fylkeskommune herLes hele saken i Avisa Hadeland her
 758. Kulturforsker mener Jørn Holme er en forbilledlig kulturbyråkrat, mens Lotte Sandberg hamrer løs på den samme riksantikvaren (18.03.2011)
  oss å sitere hans virkelighetsbeskrivelse når det gjelder Holmes profil og aktivitet, som han kaller den viktigste stemmen i den kulturpolitiske debatten i Norge. "Med eit sterkt
 759. Oslo: Lambda henger i en stadig tynnere tråd – venstresiden vil ha Munch-kunsten på Tøyen og Carl I. Hagen lanserer Nasjonalgalleriet, samtidig som han retter skarp kritikk mot riksantikvaren (18.03.2011)
  Lambda-saken (og spørsmålet om lokalisering av Munch-museet) ruller videre i hovedstadspressen. Slik blir den politiske
 760. Telemark: Rjukan-kulturminner kan bli transformert til IT-høyborg – digre investeringer aktuelle (18.03.2011)
  til den verdifulle industribebyggelsen på Rjukan. Lokalt syns man dette er stas, og selv om Riksantikvaren naturlig nok har signalisert at endringer i de verdifulle anleggene – som i
 761. Oslo: "Hemmelig" kjøper sikret seg Korsmos villa i Planetveien 12 i går – initiativ for å få staten til å kjøpe huset falt til jorden (18.03.2011)
  Alle som er kjennere av norsk 1900-tallsarkitektur, vet at Planetveien 12 i Oslo er en helt spesiell
 762. Riksantikvaren har fordelt 42 millionar kroner til fartøyvern rundt om i landet (18.03.2011)
  I pressemeldinga legg direktoratet og vekt på at fartøyvernet blir halde oppe av ein omfattande frivillig innsats. Den frivillige verksemda er i stor grad retta mot drift og vedlikehald
 763. Østfold/Sverige: "Hamen" i Iddefjorden har hatt noen dramatiske dager, men nå er den verste krisa avverget – men hva skjer på sikt? (18.03.2011)
  da olje og tok inn vann, der det lå på svensk side av Iddefjorden. Siste gang vi meldte om situasjonen knyttet til "Hamen" var i slutten av januar, da Västra Götalands
 764. Jørn Holme har nedsatt utvalg som skal vurdere endringer i kirkevernet i Norge - det kan bli aktuelt for Riksantikvaren å "slippe taket" på en del av kirkene direktoratet behandler i dag (18.03.2011)
 765. Rogaland: Utgravningen av Harald Hårfagres kongsgård på Karmøy vil prege årets arkeologisesong – arkeologene går i gang 14. juni (18.03.2011)
  i Aftenposten her (saken gir også oversikt over en rekke andre arkeologiske utgravninger som skal foregå rundt om i landet denne sommeren)
 766. Sør-Trøndelag: Bjugn-fisker Kåre Hellem anker bot på 5000 kroner i "anker-sak" (18.03.2011)
 767. Telemark: Eidanger kirke - Porsgrunns eldste - ferdig brannsikret med penger fra Riksantikvaren, kommunen og Kulturminnefondet (18.03.2011)
 768. Oslo: Foreslår fredning av St. Hallvard kirke og kloster på Enerhaugen – et arkitektonisk mesterverk fra 1960-tallet (18.03.2011)
 769. Hedmark: Espen Holøyen Skjærbakken er ny midlertidig sjef på Domkirkeodden – avtroppende direktør spår tøff start (18.03.2011)
 770. Vest-Agder: 4,3 millioner til brannsikring av hovedbygningen på lystgården Gimle Kristiansand (en del av Vest-Agder-museet) (18.03.2011)
  Les hele saken hos Vest-Agder fylkeskommune her
 771. Oslo: Jørn Holme vil frede Snøhetta-operaen i Bjørvika – men arkitekt sier at dette antakeligvis er den bygningen i Norge som minst trenger fredning (14.03.2011)
  uke at riksantikvar Jørn Holme vil sette i gang fredningssak for Operaen i Bjørvika, som raskt har blitt et av hovedstadens mest kjente bygg. Holme mener at Operaen er arkitektur i
 772. Oslo: Etterdønninger av Riksantikvaren Lambda-utspill – noen roser, andre riser (14.03.2011)
  Vi meldte tidlig i forrige uke om de temmelig omfattende reaksjoner Riksantikvarens handlemåte i Lamba-saken i Bjørvika hadde
 773. Arkitekt Hølaas skaper diskusjoner ved å spørre om hvorfor Norge kan bidra med svære kulturarvstilskudd i utlandet, mens vår bygningsarv får forfalle (14.03.2011)
  skal gjelde for friluftsmuseer med gammel bygningsmasse landet rundt. Rett etter kom arkitekt Andreas Hølaas med et viktig utspill. Han gikk ut i Aftenposten og påpekte
 774. Statsbygg foreslår vern av 293 bygninger knyttet til Kunnskapsdepartementets virkeområde (14.03.2011)
  med forslag til vern av statlige bygninger. Denne gangen er det Kunnskapsdepartementets bygninger som er gjennomgått, og landsverneplanen som ble overlevert Kunnskapsdepartementet (KD) den 7.
 775. USA: Bygning på Long Island ved New York som inspirerte det litterære mesterverket "The Great Gatsby", skal rives (14.03.2011)
 776. Møre og Romsdal: Fortsatt ikke sikkert hva som skjer med Union Hotel Øye i Ørsta – Riksantikvaren velsigner 1890-tallsstilen på nybygget, men er fortsatt ikke helt fornøyd med totaliteten (14.03.2011)
 777. Møre og Romsdal: Jugendstilhuset i Røysegata 13 forfaller og er nå et symbol for hvordan Ålesund neglisjerer sin kulturarv, sier Fortidsminneforeningen (14.03.2011)
 778. Oppland: Langsua nasjonalpark opprettet – verdifullt stølslandskap vernes, og stølsdrifta i området får fortsette (14.03.2011)
 779. Østfold: Usikkert om dampbåten "Turisten" kommer i trafikk på Haldenvassdraget i sommer (14.03.2011)
 780. Oslo: Gammel margarinfabrikk på Bjølsen ga 300 barnehageplasser – Margarinfabrikken Norge får nytt liv (14.03.2011)
  Les hele saken på arkitektur.no herLes hele saken i Aftenposten her:Les mer om ombyggingen på Oslo kommune sine hjemmesider her
 781. Oslo: Edvard Munchs atelier på Ekely bør bli museum, mener foretningsmannen Kristian Nordberg - kommunen vil at stedet skal åpnes for publikum (14.03.2011)
 782. Halden: Vil flombelyse gravhaug på Jellhaug i Halden - fylkeskonservatoren er positivt avventende (14.03.2011)
 783. Oslo: Flyhistoriker mener den planlagte markeringen i 2012 av 100 år siden første flygning i Norge kommer to år for seint (14.03.2011)
 784. USA: Det amerikanske romfergeprogrammet legges ned – NASAs mest kjente romferge, Discovery, havner på museum etter å ha landet for siste gang (14.03.2011)
 785. Egypt: Den høyprofilerte antikvaren, arkeologen og ministeren Zahi Hawass har trukket seg fra overgansregjeringen i protest mot lemfeldighet i kulturarvsforvaltningen under det nye regimet (07.03.2011)
  har plyndring økt over hele landet, og våre fortidsminner står i fare nå som kriminelle forsøker å utnytte situasjonen, mener Hawass, som er en av de mest
 786. Oslo: Bråstopp for Lambda-planer i Bjørvika – politiske konstellasjoner i bystyret kan sprekke, og flere snakker nå om Tøyen-alternativet (07.03.2011)
  for nytt Munch-museum i Oslo. Begrunnelsen er at bygget blokkerer et historisk svært viktig område, uten at bebyggelsen i Kongsbakke-kvartalet utenfor Middelalderparken er redusert.
 787. Tilskuddsnytt: Riksantikvaren har fordelt 53 millioner kroner til fylkene, pengene skal gå til istandsetting av fredete bygninger (07.03.2011)
  får hver sin pott (og det er denne Riksantikvaren har fastsatt), og så skal fylkeskommunene fordele pengene videre til enkeltprosjekter. ─ Vi håper at også
 788. Oslo: Store råteskader på de gamle tømmerbygningene ved Folkemuseet – samme problem plager også halvparten av museets søsterinstiusjoner landet rundt (07.03.2011)
  på 7 millioner må dobbles, og vedlikeholdsstaben må økes fra 12 til 20 dersom det skal være håp om å komme ajour med vedlikeholdet. Situasjonen er også
 789. New Zealand: Hilsen fra fortiden avdekket i Christchurch-skjelvet - fant spennende dokumenter inne i knust statue av byens grunnlegger (07.03.2011)
  sørligste av New Zealands to hovedøyer – ble nylig rammet av et jordskjelv, som visstnok ikke var av de sterkeste (6,3 på Richters skala), men som likevel gjorde stor skade
 790. Oppland: Trøbbel knyttet til salg av Dale-Gudbrands gård i Sør-Fron - tusenårsstedet i Oppland (07.03.2011)
  Oppland fylkeskommune ved fylkeskonservator Dagfinn Claudius krever at salgsavtalen for Dale-Gudbrands gård
 791. Ny veileder om utarbeidelse av reguleringsplaner (07.03.2011)
  Miljøverndepartementet har laget en ny veileder om utarbeiding av reguleringsplaner. Hvert år utarbeides det mellom 2000 og 3000 nye
 792. Hordaland: Fylkeskonservatoren sier nei til barnehage i Nygårdsparken i Bergen (07.03.2011)
  sier han nei til bygging av permanent barnehage i parken, slik et flertall i bystyrets oppvekstkomité ønsker. Dette er gledelige nyheter for Fortidsminneforeningen, som under
 793. Østfold: Eier vil rive den gamle rekefabrikken i Engelsviken og bygge nytt for over 100 millioner kroner (07.03.2011)
  i Engelsviken, mener det ikke er liv laga å ta vare på de gamle bygningene som i 144 år har huset produksjon av reker og ansjos. Produksjonen er flyttet til Danmark, og
 794. Arrangementer: Kulturminnefaglig påfyll – se vår oversikt over noen av vårens kurs og seminarer – arrangert av andre – og av Fortidsminneforeningen! (07.03.2011)
  – enkeltstående kurs, skreddersydde kurs for bedrifter og opplæringsprogram som går over 14 samlinger. Vi trekker spesielt fram Nordisk treseminar på Hjerleid, som i
 795. Møre og Romsdal: Riksantikvaren til Sunnmøre for å diskutere Union-saken - håper å komme til enighet med utbygger og kommune om tilbygget på det ærverdige hotellet (07.03.2011)
 796. Hordaland: Studentboliger er verneverdige – ett av tunene på Nattland Studentby i Bergen vernes nå som kulturminne, og én leilighet tilbakeføres til opphavelig tilstand (07.03.2011)
 797. Vest-Agder: Fylkeskommunen krev arkeologiske undersøkjingar på sørsida av rullebana på Kjevik i Kristiansand, men utbygginga går truleg som planlagt (07.03.2011)
 798. Møre og Romsdal: Utbygger truer med skrinlegging etter riksantikvarinnsigelse mot utbyggingsplanene for Union Hotel i Øye (28.02.2011)
  Spørsmålet om utvidelsen av Union Hotel i Øye ved Ørsta på Sunnmøre var en het potet i
 799. Oslo: Kongens jakke funnet – og den er i god behold og tilbakelevert til Skimuseet i Holmenkollen (28.02.2011)
  Klokken 12 fikk nemlig museumsdirektør Karin Bergs overlevert Kong Haakons skijakke, som ble stjålet 8. februar. Det meldes at direktørens tårer spratt av glede, og det
 800. Sør-Trøndelag: Stor frustrasjon ved Norsk rettsmuseum over eierne i Justisdepartemenet – styre og daglig leder truer med å kaste kortene (28.02.2011)
  følgje opp ansvaret for å formidle sin egen historie og sine egne kulturminner. - Som medlem av museets styre har jeg hatt anledning til å følge Norsk rettsmuseum gjennom
 801. Nord-Trøndelag: Riksantikvaren melder at det går mot "gladfredning" i Levangers historiske områder – byen kan få en enestående posisjon i kulturminnevernet (28.02.2011)
  Det har lenge vært kjent at det trolig går mot fredning av et større trehusområde i Levanger sentrum. Riksantikvaren ser for seg følgende tidsskjema for den videre
 802. Oslo: Utbygger dømt til å betale 1,5 millioner kroner i erstatning for å ha brutt med strøksservitutt – bygde blokker der det kun skulle være villabebyggelse (28.02.2011)
  noen villaeiere på Vindern vant en rettssak i Høyesterett mot utbyggeren Naturbetong som har reist blokker med 23 leiligheter på nabotomten. Disse blokkene stred mot de
 803. Oslo: Høring på Stortinget 11. mars om Nasjonalgalleriet skjebne – alle som vil bli hørt må anmode om å få komme på besøk innen 7. mars kl. 12.00 (28.02.2011)
  Les hele forslaget fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen (Fremskrittspartiet) og Trine Skei Grande (Venstre), som ligger til grunn for høringen
 804. Østfold: Fredrikstad kommune får stor bot (340 000 kroner) for å ha skadet seks gravhauger som er opptil 2000 år gamle (28.02.2011)
 805. Akershus: Fylkesmannen sa nei til omstridt nybygg i Son i Vestby– dermed er punktum satt for planlagt og omstridt nybygg i Kleiva 12 (28.02.2011)
 806. Hordaland: Fylkeskommunen gir like mye til Håkonshallens jubileum som Kulturdepartementet nylig gjorde (750 000 kroner) – se også hvordan jubileet i Bergen skal feires (28.02.2011)
  Les hele saken på nettstedet til Hordaland fylkeskommune her.
 807. Egypt: Landets høyprofilerte antikvitetsminister med sørgelig oversikt – det ble stjålet mer fra Kairo-museet enn først antatt – videre prøver landet å få turistnæringen på bena igjen (22.02.2011)
  Det har vært en del forvirring om hvordan det egentlig har gått med kulturskattene i Kairo-museet etter den siste tidens
 808. Oslo: Vikingskipene – Oslo Venstre vil ha delt løsning, men fra gamlebyen høres røster som ønsker flytting til Bjørvika uten forbehold (22.02.2011)
  museum har i tolv år ønsket nytt museum i Bjørvika med vikingskipene som hovedattraksjon. Thorleif Andreassen i Aftenposten oppsummerer den politiske situasjonen i saken
 809. Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur sint på Håkon & Haffner – prosjektlederen sier at NRK absolutt tar kritikken med seg videre (22.02.2011)
  "Håkon & Haffners byggeklosser" i en kronikk vi har fått eksklusivt, og som du kan lese ved å klikke på lenken under. Øfsti – som var i kontakt med
 810. Telemark: Fortidsminneforeningen til felts mot langt framskredne planer om å flytte Bedriftshistorisk samling på Notodden (22.02.2011)
  Nylig ble vi klar over at det foreligger planer om å flytte Bedriftshistorisk samling på Notodden fra Ovnshus A på Hydrotomta
 811. Stillinger ledig i kulturminne- og museumsbransjen – flere flotte jobber er utlyst på Svalbard, i Hordaland, Rogaland og Oslo (22.02.2011)
  på Svalbard har lyst ut to engasjementstillinger - tømrer med bygningsvernkompetanse og håndverker (sesongarbeid). Universitetet i Bergen (UiB) søker ny
 812. Oslo: Kulturminneminister Erik Solheim (SV) sier ja til planene om kunstisbane på Bogstad selv om Riksantikvaren mente forslaget truer et kulturmiljø som er i fredningsklasse og av nasjonal verdi (22.02.2011)
 813. Finnmark: Ordfører Inger Katrine Juuso i Nesseby vil ha Mortensens kulturminneområde på Verdensavlisten – tar saken opp med Sametinget (22.02.2011)
  Les hele saken i Sagat herLes mer om kulturminneområdet på Ceavccageaðge eller Mortensnes på nettstedet til Várjjat
 814. Vestfold: Ildsjeler i Åsgårdstrand ønsker å verne miljøer i lokalmiljøet som er kjent fra Edvard Munchs bilder (22.02.2011)
 815. Oppland: Fylkeskonservator Claudius har gitt klart signal om at fylket ikke vil klage på Lillehammer-vedtak om å tillate glasstak i Rica-kvartalet (22.02.2011)
 816. Telemark: Eierne av fredede Villa Busk i Bamble Kulturminnefondet om støtte til vedlikehold, men fikk nei – saken ble klaget og fondet snudde – nå får eierne 160 000 kroner (22.02.2011)
  Les hele saken i Telemarksavisa her Les om saken i Porsgrunns Dagblad her
 817. Danmark: Nationalmuseet har stolt presentert ravfigur som "eldgammel" en stund – nå er misforståelsen oppklart. og den er maks 20 år gammel (22.02.2011)
 818. Sør-Trøndelag: Nydelig middelalderskulptur i Nidarosdomens oktogon fram i lyset for første gang på nesten hundre år – se dem du også! (22.02.2011)
 819. Aust-Agder: Fylkeskommunen mener annekset bak pensjonatet på Rønnes i Grimstad bør bevares – men får motstand fra lokalpolitikere (22.02.2011)
 820. Hordaland: Hope kapell i Tysnes kommune er ferdig restaurert (22.02.2011)
 821. Oslo: Fortidsminneforeningen raser mot kommunalt rivevedtak – høyst verneverdig husmannsstue går tapt fordi bypolitikerne viser unnfallenhet – og Sp-leder Navarsete somler med forskrift (18.02.2011)
  Flertallet i Byutviklingskomiteen i Oslo gikk denne uken inn for riving av husmannsstua Grindbakken på Voksen i Oslo (fra
 822. Riksantikvar Jørn Holme vil ha en videreføring av Verdiskapningsprogrammet, som formelt ble avsluttet ved nyttår (18.02.2011)
  var det en stor samling i Oslo hvor Riksantikvaren inviterte til debatt og informasjonsutveksling om Verdiskapningsprogrammet, som vi har skrevet om mange ganger før. Miljø- og
 823. Møre og Romsdal: Riksantikvaren reiser innsigelse mot utbyggingplanene for Hotell Union Øye (18.02.2011)
  I høst raste debatten om hvordan man eventuelt skulle utforme et tilbygg til verneverdige Hotell Union Øye i
 824. Oslo: Ny doktoravhandling hevder Tuneskipet ble bygget for sjøfart (18.02.2011)
  "graven", men Paasches funn tyder på at de var havgående. Med ny teknologi som ved hjelp av laser måler inn skipene tredimensjonalt, har han klart å rekonstruere
 825. Vestfold: Hesteklinikk ved Oseberghaugen? (18.02.2011)
  Ja, dette kan faktisk bli resultatet hvis bonde og veterinær Gard Skaar får gjennomført sine planer i nærheten av kulturminneikonet utenfor Tønsberg. Det planlagte
 826. Telemark: Ulovlig oppført tregjerde ved Heddal stavkirke blir stående (18.02.2011)
  Forhistorie: I 2008 ble et fredet steingjerde rundt Heddal stavkirke i Notodden kommune revet og erstattet av et nytt tregjerde. Dette vakte harme blant de lokale vernekrefter –
 827. Ny verdensarvpolitikk skal utformes – kulturminnemyndighetene inviterer alle interesserte til å gi innspill på åpen blogg innen 15. mars (18.02.2011)
  har startet arbeidet med en ny verdensarvpolitikk, og inviterer alle til å komme med synspunkter på en egen blogg om arbeidet, skriver Riksantikvaren på sin nettside.
 828. Oslo: Opphetet diskusjon mellom arkitekt og antikvar om verdien av å ta vare på et gammelt hus i Kvadraturen som har vært såpekokeri (18.02.2011)
  på nyhetstjenesten er veldig stor, og det fører til at vi beklageligvis noen ganger kommer litt på etterskudd. Her er en sak som vi absolutt burde publisert tidligere, men som vi
 829. Else "Sprossa" Rønnevig kan vinne bokpris på Sørlandet for sin bok om bakerovner – du kan være med på å stemme henne fram! (18.02.2011)
  egen Else "Sprossa" Rønnevig fra Lillesand i Aust-Agder er valgt ut som kandidat til Sørlandets litteraturpris i kategorien "faglitteratur". Årsaken
 830. Oslo: Kong Haakons skijakke fra Skimuseet fortsatt ikke funnet – siktet 44-åring forteller om "blackout etter piller og en flaske brennevin" – men tingretten ville onsdag ikke løslate ham (18.02.2011)
 831. Sør-Trøndelag: Fisker fra Bjugn ble dømt til bot på 5000 kroner for å ha tatt med seg gamle ankere han fant hjem – saken sier ikke om han vedtar boten (18.02.2011)
 832. Telemark: Fylkeskommunen varsler oppstart av fredningssak for Tinnosbanen – vil verne stasjonsbygninger på Notodden, Lisleherad, Gransherad og Tinnoset (18.02.2011)
  Les hele saken hos Telemark fylkeskommune her
 833. Nordland, Hordaland og Rogaland: Bodø, Lindås og Sandnes kappes om å bli "årets kulturkommune 2011" (18.02.2011)
 834. Oppland: Fylkeskonservator Claudius har gitt klart signal om at fylket ikke vil klage på Lillehammer-vedtak om å tillate glasstak i Rica-kvartalet (18.02.2011)
 835. Oslo: Byantikvarens arkeologer fant 300 år gammel båt under gravinger i Schweigaards gate (18.02.2011)
 836. Telemark: Eierne av fredede Villa Busk i Bamble Kulturminnefondet om støtte til vedlikehold, men fikk nei – saken ble klaget og fondet snudde – nå får eierne 160 000 kroner (18.02.2011)
  Les hele saken i Telemarksavisa her Les mer om Villa Busk på Wikipedia herSe et innslag med eierne av Villa Busk på nrk.no her
 837. Rogaland: Diskusjon blant bypolitikerne i Stavanger om man skal tillate riving av to verneverdige sjøhus i Verksgata - stor skepsis til strategien, men helt avvist er den visst ikke (18.02.2011)
 838. Oslo: Fortidsminneforeningen instrumentell i arbeidet med å etablere bygningsvernsenter i hovedstaden – trolig plassering: "Prindsen" i Storgata (14.02.2011)
  i Oslo og Akershus har i lang tid gjort et solid arbeid for å styrke den praktiske kompetansen når det gjelder bygningsvern hos "menigmann",
 839. Oslo: Tyveriet av Kong Haakons jakke fra Skimuseet kan gå mot en oppklaring – 44-åring mistenkt, men jakken er ennå ikke funnet (14.02.2011)
  Politiets arbeid med oppklare tyveriet av Kong Haakons jakke fra Skimuseet i Holmenkollen har gjennomgått en rivende utvikling. Lørdag ble en 44-årig mann framstilt for
 840. Oslo: Frp-forslag om å rive blokker i Groruddalen skapte storm i helgen - men forslaget ble lagt dødt før partiets fylkesårsmøte fikk stemt over det (14.02.2011)
  I helgen førte et innslag hos NRK Østlandssendingen for at det flommet inn en rekke svære oppslag om programforslaget til Oslo Fremskrittsparti, som ble vedtatt
 841. Hedmark: God respons på husmannsplass-seminar - signalet etter dagen var at folk ofte har hatt en for enkel oppfatning av hvordan plasslivet fortonet seg (14.02.2011)
  Disen kolonial – "dekknavnet" for den allsidige aktiviteten til "kulturminnekromtappen" Sjur Harby, avholdt nylig et seminar på Hedemarken som hadde til hensikt å
 842. Ledige stillinger: En liten flom av flotte stillinger lyst ut med søknadsfrist i løpet av de neste ukene (14.02.2011)
  en ledig fast stilling knyttet til arbeid med etterreformatorisk kulturminnevern i Telemark fylkeskomune (søknadsfrist 28. februar 2011). Fra Aust-Agder lyder det videre at det er utlyst to
 843. Katastrofetall om pengebehovet for å ta vare på kirkene våre – kommunene mangler 10 milliarder (14.02.2011)
 844. Oslo: Bislet bad - Norges eldste svømmehall - fredet etter grundig prosess - Det handler om trangboddhet og folkehelse, og ikke minst om stor arkitektur, sier Jørn Holme (14.02.2011)
  Les Riksantikvarens pressemelding om saken herLes pressemelding en fra Oslo kommune/Byantikvaren om saken herLes hele saken i Østlendingen her Les vår tidligere dekning av Bislet bad
 845. Egypt: Åtte gjenstander med stor historisk verdi er stjålet fra Egypts nasjonalmuseum i Kairo - turistnæringen i landet håper utlendingene snart kommer tilbake (14.02.2011)
 846. Peru får tilbake omstridte og svært verdifulle inkaskatter fra Machu Picchu – USA gir etter for press (14.02.2011)
 847. Oslo: Kong Haakons pelsjakke er stjålet fra Skimuseet i Holmenkollen – kan ha forbindelse med bok som ble presentert nylig (10.02.2011)
  "utkrøpen" kan man bli?!. Det tikket nemlig nettopp inn en bukett av avisoppslag som forteller at Kong Haakons skijakke i reinsdyrpels i går ble stjålet fra Skimuseet i
 848. Hedmark: Fortidsminneforeningen frykter at Hamars identitet forsvinner – etterlyser kulturminneplan som kommunen somler med (10.02.2011)
  i Hedmark har, i likhet med flere andre, sett seg lei på sendrektigheten i Hamar kommune når det gjelder å få på plass en ny kulturminneplan. Allerede i slutten
 849. Oslo: De rødgrønne tvinger igjennom at Grotten fortsatt skal være æresbolig – og Nerdrum får støtte fra flere som mener han bør flytte inn snarest mulig (10.02.2011)
  Vi brakte nylig en fyldig sak om Grotten – statens æresbolig for kunstnere – hvor vi kolporterte alskens
 850. Riksantikvaren satser på pilegrimsprosjekt – kunngjør at Berit Lånke blir direktør (10.02.2011)
  Jeg gleder meg til å være med på å utvikle en helhetlig organisasjon som har stor betydning for alle pilegrimsinteresserte i inn- og utland. Lånke har teologisk
 851. Vestfold: Forpakter ved Gumserød gård i Stavern (Larvik) sier takk for seg, selv om hun er trist for det - sier at noe av problemet er manglende gjennomslag hos eier (Slottsfjellsmuseet, Tønsberg) (10.02.2011)
 852. Møre og Romsdal: Fylkeskonservatoren tillater mikrobryggeri Vinjenaustet i Geiranger – men er litt bekymret for at den aktuelle og verneverdige bygningsmassen (naust) kan bli forringet (10.02.2011)
 853. Akershus: Follo museum kan tjene 50 millioner på tomtesalg – styreleder sier at pengene kan bidra til å gjøre Drøbak-museet i Frogn til "et lokalt fyrtårn" (10.02.2011)
 854. Rogaland: MS "Jøsenfjord" bandt sammen tettstedene i Ryfylke i gamle dager - nå kan båten på nytt bli fremkomstmiddel og utgangspunkt for fjordopplevelse på Sørvestlandet (10.02.2011)
 855. Thailand og Kambodsja: Grensekamper mellom landene – stridens kjerne er et tempelanlegg som står på Verdensarvlisten – det skal delvis ha kollapset etter intense skuddvekslinger (10.02.2011)
  Les hele saken i Aftenposten her Les mer om tempelet Preah Vihear og flere nettsider og nyheter knyttet til dette (Google-søk)
 856. USA: Tidligere forsvarsminister Rumsfeld, som i sin tid sa om plyndringen av Nasjonalmuseet i Bagdad (Irak) at "ting skjer" beklager at den omstridte uttalelsen virket kynisk (10.02.2011)
 857. Østfold: Gamlebyen i Fredrikstad kan slippe eiendomskatt – Norsk kulturarv oppfordrer alle kommuner til å skjerme verneverdig, historisk bebyggelse mot slik skattebyrde (10.02.2011)
  Les hele saken i Fredriksstad Blad herLes Norsk kulturarvs pressemelding om saken her
 858. Rogaland: Vikinger gravde ned steinalderøkser – ny viten om trosforestillinger før landet ble kristnet (04.02.2011)
  at steinaldervåpnene ble plassert sammen med den døde for å beskytte vedkommende og bringe lykke i dødsriket. Vikinger som dro til Island hadde også forhistoriske
 859. Egypt: Ukens uroligheter har satt kulturarvsfolket i en nervøs sinnsstemning – frykt for kulturødeleggelser både i Kairo og Alexandria (04.02.2011)
  å følge hendelsene i Egypt på generelt grunnlag, men vi må selvsagt melde om de tingene som har relevans for kulturminner og museer. Vi viser i den forbindelse til vår
 860. Ny arkitekturserie på NRK: "Håkon & Haffners byggeklosser" - diskusjonen i arkitektmiljøet raser (04.02.2011)
  Et arkitektonisk skråblikk, kaller NRK sin nye serie som sendes hver mandag kl 22.30 og spør videre: Hva er et typisk norsk hus? Hvorfor elsker
 861. Arkeologistudenter redde for å møte vanskelig arbeidsmarked – forskningsministeren vil se på saken (04.02.2011)
  arkeologidag fikk forskningsminister Tora Aasland overlevert et opprop fra Forskerforbundet som vil at Kunnskapsdepartementet stiller krav til universitetenes behandling av arkeologer. Oppropet
 862. "Mild turisme" skaper utvikling i u-land – stadig flere ser potensialet i økoturisme (04.02.2011)
  Nå vil reiselivsnæringen at bistandsbransjen får øynene opp for turisme som et verktøy for utvikling. Samtidig har kundene blitt mye mer bevisste, forstår vi.
 863. Nordland: Gamle skipsvrak i Narvik og Vesterålen lekker og forurenser (04.02.2011)
  i Vesterålen og "Erich Giese" og "Neuenfels" ved Narvik kan ta til sommer, melder NRK Nordland. Kystverket har kartlagt i alt 2100 vrak langs norskekysten som har forlist
 864. Oslo: Hvem skal flytte inn i Grotten når Getz flytter ut litt senere i vår? (04.02.2011)
  og har satt sitt preg på husets interiør. I Dagbladet leser vi at mange mener noe om saken, og forslagene spenner fra Karl Ove Knausgård, Liv Ullmann, Håkon Bleken,
 865. Oslo: Slottet skal få nytt tak – men i perioden fra 18. mai til ferdigstillelse skal Kongen og Dronningen ha presenning på taket (04.02.2011)
  er det høytidelig feiring av nasjonaldagen på Slottsbalkongen og Karl Johan – som vanlig. Men dagen etter skal 3000 kvadratmeter presenning bli spent over slottstaket. Det kommer
 866. Aust-Agder: Brannskadet sentrumsgård i Tvedestrand jevnes med jorda – etter en lang prosess med mye byråkratisk "fram og tilbake" og "om og men" (04.02.2011)
 867. Aust-Agder: Rampestrid fortsetter i Risør - sentrum kan bli utarmet på grunn av kravet om tilgjengelighet, sier advokat om saken i Apotekergården (04.02.2011)
 868. Miljøverndepartementet inviterer byer og tettsteder til å melde seg på til årets norgesmesterskap i godt bymiljø – tema er "uterom og møteplasser" og fristen er 1. mars. (04.02.2011)
 869. Østfold: Planer om "badeland" ved Kongsten fort i Fredrikstad – men fylkeskonservatoren bremser på grunn at utbyggingen vil kommer i konflikt med utsikten mot fortet (04.02.2011)
 870. Italia: Forsker får mye oppmerksomhet ved å koke suppe på en gammel spiker (spekulasjonene om Leonardos seksualitet) – hevder "Mona Lisa" er mesterens lærling (04.02.2011)
 871. Egypt: Opprøret fortsetter - både sivile og militære beskytter nå landets kulturskatter (31.01.2011)
  seg her, blant annet den verdenskjente 11 kilo tunge gullmasken. Egypts sjefsarkeolog, Zahi Awass, kom til museet lørdag morgen og konstaterte da at tyvene hadde kommet seg inn gjennom taket.
 872. Polen: Holocaustdagen markert i Auschwitz 27. januar – og markeringen i Oslo leder til diskusjon (31.01.2011)
  Auschwitz i Polen. For første gang deltok både Polens president Bronislaw Komorowski og Tysklands president Christian Wulff i seremonien i tillegg til tyske og polske
 873. Oslo: Sveaas ønsker at Oslo skal bli kulturhovedstad – tar parti for kulturministeren i striden om Nasjonalmuseet (31.01.2011)
  kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) for handlekraft i måten hun har håndtert saken om nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen på, mens dem som ønsker å bevare det
 874. Hordaland: Fredning av Odda smelteverk drar antakeligvis ut – kostnadsoverslag skal på plass og Riksantikvaren tar regningen (31.01.2011)
  Hardanger Folkeblad. Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd hevdet da at dette slett ikke var fylkeskommunens oppgave og seniorrådgiver Gustav Rossnes hos Riksantikvaren innrømmer nå
 875. Rogaland: Planer om bybane over Domkirkeplassen i Stavanger vekker motstand fra Byantikvaren (31.01.2011)
  fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum. Hovedtraseen skal gå langs Fylkesvei 44 mellom de to byene, skriver Stavanger Aftenblad. Domkirkeplassen blir i dag brukt til mange typer
 876. Oslo: Intern splittelse i Høyre om flytting av Vikingskipene på Bygdøy – men årsmøtet vedtok – med klausul - flytting (31.01.2011)
  forsvarlig med tanke på skipenes tilstand hvis partiet skal gi sin støtte. Programkomiteen var splittet, et flertall ønsket å videreutvikle museene på Bygdøy
 877. Oppland og Oslo: Strid om bruk av kirkebygninger - får ikke bruke Lom stavkirke til "sømmelig åpningsmarkering", mens det tillates "utsvevende" fest i Jakob kirke i hovedstaden (31.01.2011)
  turistvegar" ønsket å holde åpningen av en to dagers konferanse i Lom stavkirke. Det sa Lom kirkelige råd nei til. Prosjektet ville både betale husleie og
 878. Rogaland: Turbulent årsmøte i Stavanger Høyre – ekspropriasjonsforslag får blodet til å koke hos de borgerlige (31.01.2011)
  stemmerett på møtet. Bakgrunnen for konflikten er anleggelse av turvei i det nevnte området, noe som flere grunneiere mener truer den private eiendomsretten. Allmennhetens
 879. Nordland: Hadsel kommune involverte ikke kulturvernavdelingen hos Fylkesmannen før byggingen av ny vannledning mellom Melbu og Stokmarknes – frykter ødelagte kulturminner (31.01.2011)
 880. Storbritannia: Fant 1700 år gammelt skjelett av afrikansk mann i Shakespeares hjemby – tror han kan ha vært soldat i den romerske armé (31.01.2011)
 881. Vestfold: Ledig stilling som arkivformidler ved Vestfoldmuseene - søknadsfrist er 23. februar (31.01.2011)
  Les hele stillingsutlysningen ved å klikke på lenken under.Vestfold: Ledig stilling som arkivformidler ved Vestfoldmuseene - søknadsfrist er 23. februarLes hele
 882. Telemark: Skien jobber med kulturminneplan – og innbyggerne engasjerer seg med glede (31.01.2011)
  Les hele saken hos Skien kommune her
 883. Østfold: Västra Götalands länsstyrelse krever "skrotskipet" Hamen fjernet fra Iddefjorden innen 1. mai i år – skaper vanskelig situasjon for dem som vil ta vare på fartøyet (31.01.2011)
 884. Norge er i gang med sitt "raid" for å få norske vikingtidssteder inn på Verdensarvlisten – går alt etter planen, kan de ha vunnet kampen i 2013 (26.01.2011)
  Som vi tidligere har meldt, har norske myndigheter bestemt seg for å samarbeide fem andre land om
 885. Vestfold: Midgardsenteret med ny prestisjeutstilling: "Hauglagt - vikingenes gravskikk på Gulli" (26.01.2011)
  Midgardsenteret i Borre (Horten kommune) er i vinden, som våre lesere sikkert skjønte av saken over. Og nå braker det løs med en ny
 886. Hordaland: Vellykket "fredsprosess" i Odda – lokale krefter har visstnok oppgitt planene om kjøpesenter i tilknytning til Cyanamiden (26.01.2011)
  Som vi tidligere har meldt, var det et rådslag mellom Riksantikvaren og berørte parter i Hordaland og Odda i går. Skal vi kalle det et
 887. Oslo: Lotte Sandberg vil ha vernemyndighetene på banen i Villa Dammann-saken - og Fortidsminneforeningen noterer delseier (26.01.2011)
  i Aftenposten holder liv i dekningen av vernestriden knyttet til Villa Dammann i Oslo. I en kommentar opplyser hun om at Plan- og bygningsetaten før helgen trakk tilbake sin opprinnelige
 888. Hordaland: Museumsprosjektet på Nygårdshøyden i Bergen har funnet sine arkitekter (26.01.2011)
  praktbygg på Museplass 3 – fortrinnsvis til grunnlovsjubileet i 1814. Bygget skal romme et moderne visningssenter for de kulturhistoriske og de naturvitenskapelige samlingene,
 889. Oslo: Intern kamp i Høyre om vikingskipene, partistørrelse på Bygdøy mener at partikollega på Frogner er på villspor når han er mot flytting av vikingskipene (26.01.2011)
 890. Sør-Trøndelag: Kulturminnefondet på Røros vil ha kompetansesenter for Bergstads-forvaltning og –utvikling samlokalisert i fondet hus (26.01.2011)
  Les hele saken i Fjell-Ljom herLes en leder om saken i Fjell-Ljom her
 891. Sør-Trøndelag: Som ingen annen har Sverre Ødegaard dokumentert og illustrert Røros-historien – nå har han fått sin egen utstilling på Røros-museet (26.01.2011)
  Les hele saken i Fjell-Ljom herLes mer om Sverre Ødegaard på Wikipedia.no herSe en klassisk Ødegaard-tegning her
 892. Egypt og Tyskland strides om "verdens skjønneste byste" – egyptiske myndigheter vil ha Nefertiti tilbake til hjemlandet, selv om hun har oppholdt seg på tysk jord – og hovedsakelig i Berlin - siden 1913 (26.01.2011)
  hele saken hos ABC nyheter herLes hele saken i VG herLes hele saken i Vårt Land herLes mer om bysten på Wikipedia her (engelsk)
 893. Buskerud: Flesberg kirke hadde sprinklingstrøbbel og etterreformatoriske interiører ble dusjet - ingen skjønner hvorfor sprinklingsanlegget ble utløst uten at alarmen gikk (26.01.2011)
  Les hele saken i Laagendalsposten herLes mer om Flesberg kirke (opprinnelig stavkirke, utvidet i tømmer på 1700-tallet) på
 894. Nord-Trøndelag: Forsvarsbygg har fastsatt omfattende rivningsplaner på Værnes – 20 bygninger skal visstnok bort (26.01.2011)
 895. Sparebankstiftelsen satser på kulturminner i 2011 – tenk ut gode søknader og kanskje du får en gave! (25.01.2011)
  Sparebankstiftelsen DnB NOR (etablert 2002) er en viktig aktør i kultursektoren i Norge som kanskje ikke så mange kjenner til. Stiftelsens idé bygger på de norske
 896. Sogn og Fjordane: Kulturarbeidere mener fylkeskommunen er på villspor med innsigelse og spør: - Skal verdensarvstatusen sette punktum for tusen års bosetting på Bakka? (25.01.2011)
  innsigelse mot to reguleringsplaner med bunn i kulturminnepolitiske vurderinger. Det dreide seg om planer for Bakka og Tufto i Aurland kommune, og en reguleringsplan for Florø sentrum. I
 897. Vernemyndighetene og Enova har kommet funnet et godt kompromiss når det gjelder energiøkonomisering og gamle vinduer (25.01.2011)
  Enova og kulturminnemyndighetene har kommet fram til et "modus vivendi" når det gjelder spørsmålet om gamle
 898. Trøms: Nansen-Amundsen-året i gang for alvor - haugevis av markeringer planegges i hele landet (25.01.2011)
  Søndag markerte man den offisielle åpningen av Nansen-Amundsen-året i Tromsø. Som mange sikkert allerede vet, er det i 2011 150 år siden Fridtjof Nansen ble
 899. Hedmark, Oslo og Nordland: Spennende arrangementer i kjømda – ta deg tid til å få litt solid, faglig påfyll (25.01.2011)
  På Hedmarken planlegges det et meget interessant seminar om bygningskategorien "husmannsplass" og dens kulturhistoriske kontekst, Riksantikvaren
 900. Oslo: Diskusjon om det er "kulturminnepolitisk passende" å utvikle kinoanlegg i gigantdimensjoner under i gammelt og underjordisk kloakkanlegg på Akershus festning (25.01.2011)
  utviklingen av Akershus festning i hovedstaden. Dette vekker naturlig nok oppsikt, han er jo utvilsomt en av landets fremste kjennere av våre gamle festningsverk, og anlegget og miljøet
 901. Tyrkia: Nok et viktig kultursted (Hasankeyf) trues av damutbygging, denne gang i Øst-Tyrkia (25.01.2011)
  Vi har nylig meldt om den skrekkelige saken fra Tyrkia hvor Europa Nostra – med Plácido Domingo i spissen -
 902. Letterstedtska föreningen gir støtte til nordisk kultursamarbeid – kanskje du burde søke? (25.01.2011)
  til et annet nordisk land. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september 2011. Les mer om Letterstedtska föreningen herLes mer om saken hos Norsk Kulturforum her (nyhetssak fra
 903. Aust-Agder: Kanalaktivistene i Arendal gir seg ikke – skal lage reguleringsplan for egen kostnad (25.01.2011)
  I 21 år har en gruppe aktivister arbeidet for at man skulle rekonstruere kanalsystemet som i gamle dager fantes i sentrum av Arendal. Arendal ble bygd nemlig bygget på sju holmer, og
 904. Bærum: Historiske t-banevogner tagget ned på den kulturhistoriske Avløs stasjon (25.01.2011)
  Les hele saken i Asker og Bærums Budstikke herLes mer om stasjonsanlegget på Avløs i Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon her
 905. Aust-Agder: Arendal kommune jobber med ny Barbu-plan og inviterer 45 personer (1) til å sitte i referansegruppe – kulturminnefolket er godt representert (25.01.2011)
 906. Møre og Romsdal: 700-800 Ålesund-borgere gikk nattmarsj for å minnes bybrannen i 1904, en brann som la grunnlag for en enestående gjenreisning av byen i jugendstil (25.01.2011)
  Les hele saken i Sunnmørsposten herLes mer om bybrannen i 1904 på Wikipedia her
 907. Aust-Agder: Grimstad kommune – som trolig har sikret seg kulturperlen Dømmesmoen må nå ha et opplegg for bruk og utvikling - ber de aktuelle interessenter melde seg (25.01.2011)
 908. Møre og Romsdal: Fylkeskonservatoren vil ta vare på kringkastingskulturminne – den snart 60 år gamle Vigramasta i Giske kommune kan bli vernet (25.01.2011)
 909. Jørn Holme strammer opp fylkeskommuner som ikke vil fremme innsigelser mot kommunale planer – truer med å overføre fylkenes kulturminnemyndighet til Fylkesmannen (21.01.2011)
  - Fylkeskommunene må tørre å overprøve kommunene når de ikke tar nok hensyn til nasjonale kulturminner, sier riksantikvar Jørn
 910. Østfold: Fylkesarkeolog anmelder skogsarbeidere for kulturminnekriminalitet – og de er kjempelei seg for at de ikke visste hva de gjorde (21.01.2011)
  i Varteig, melder NRK Østfold. Dermed har de brutt kulturminneloven, og risikerer å komme i en alvorlig klemme. Men hør: Fylkesarkeolog Linda Nordeide har åpenbart vondt av
 911. Telemark: Både Fortidsminneforeningen og biskopen skeptisk til "Kirkens hus" i Kragerø – mener det vil ta luven fra 1800-tallskirken (21.01.2011)
  tegnet av den i norsk arkitekturhistorie sentrale G.A. Bull i 1870 (kirken er listeført som verneverdig av Riksantikvaren, og dermed i praksis fredet). Biskop Olav Skjevesland i Agder
 912. Hordaland: Jørn Holme skal ikke til Odda på møte til uken, men møte – men arbeidsmøte med alle involverte parter blir det likevel (21.01.2011)
  Stikk i strid med hva lokalmediene meldte tidligere i uka, så kommer ikke riksantikvar Jørn Holme til Odda over helgen. Men møte i Odda blir det
 913. Sogn og Fjordane: Riksantikvaren ber om vern av Tingvoll lensmannsgård i Stryn (21.01.2011)
  og dessuten har Moods of Norway-grunnlegger Simen Staalnacke vokst opp der. Men både kommune og fylkeskommune vil at det gamle jugendhuset må vike plassen for en utvidelse av
 914. Kulturminnedagen 2011 har som tema "Skjulte skatter - spor i landskapet" – og så har Unni Blegen Walhovd sluttet (21.01.2011)
  11. september 2011. Tema i år er "Skjulte skatter - spor i landskapet". Nasjonalkomiteen utdyper: - Se på områder rundt oss! Hva skjuler de? Det kan være materielle
 915. Oslo: Ærverdig bankbygning i Kvadraturen skal bli kultursentrum – prosjektleder vil ha så mye liv som mulig (21.01.2011)
  aktivitetshus, melder Aftenposten. I løpet av året blir det klart hvilke aktiviteter som skal inn når bankfolkene flytter ut. Prosjektleder Birthe M. Selvaag forteller om en bred
 916. Hedmark: Politikerne i Våler vil ha folkeavstemning om hvor ny kirke skal bygges – den gamle branntomta eller 70 meter lengre vekk? (21.01.2011)
 917. Hordaland: 32 år gamle Ingrid Røynesdal fra Trondheim blir ny sjef ved Troldhaugen (21.01.2011)
  Les hele saken i Bergens Tidende herLes mer om saken på Troldhaugens nettsted her
 918. Oslo: Frp-politiker mener det er unødvendig å frede Vigelandsmuseet – han tilhører et parti som synes at alt som har med fredning å gjøre er latterlig, sier ledende høyremann i bydelen (21.01.2011)
 919. Italia: Politiet tok kulturminnekriminell – og vips, så hadde man funnet keiser Caligulas grav ved Nemi-sjøen utenfor Roma (21.01.2011)
 920. Møre og Romsdal: Fylkeskommunen søker rådgiver (kulturvern/arkitekt) – søknadsfrist 28. januar 2011 (21.01.2011)
 921. Hordaland: Riksantikvar Jørn Holme klar til å gå en ny runde med Odda kommune – besøker industrisamfunnet til uka (18.01.2011)
  igjen, men lokalt virker man nærmest forvirret og tvilrådig - og saken beskrives som glohet i Haugesunds Avis. Møtet mellom Holme og kommunens representanter skal visstnok
 922. Kulturminnefondet har søknadsfrist 1. februar 2011 - i år satses det på by og tettsted, kystkultur og industrikultur (18.01.2011)
  2003 til og med 2010 har fondet delt ut ca. 184 millioner kroner til over 1100 prosjekter. Satsingsområdene for Kulturminnefondet i år er: By og tettsted, kystkultur og industrikultur.
 923. Oslo: Planforslagene for bygging av Munch-museet og Deichmanske i Bjørvika er lagt fram – alle tre alternativer har bakt inn gondolbane (18.01.2011)
  Deichmanske bibliotek i Bjørvika. Ingen av dem innebærer at det skal settes av en ny tomt til Munch-museet, og samtlige har inne et opplegg som åpner for den mye omtalte gondolbanen
 924. Vestfold: Fredet hytteeiendom på Tjøme gikk for 13 millioner kroner – har utedo, men ser ganske enestående ut (18.01.2011)
  i avisa Øyene herLes hele saken i Hyttemagasinet herLes hele saken i Nettavisen herLes mer om saken på TV2 herLes mer om saken i Namdalsavisa her
 925. Møre og Romsdal: Låvetak kollapset på museet på Åsen (en del av Nordmøre museum) i Surnadal (18.01.2011)
  Les hele saken i Driva herBesøk nettstedet til Nordmøre museum og les om museet på Åsen her
 926. Hordaland: Fitjar kommune fritar trolig alle Sefrak-bygninger for eiendomsskatt (18.01.2011)
 927. Riksantikvaren med høringsrunde om forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer – har sammenheng med landsverneplaner (18.01.2011)
 928. Finnmark: Miljøverndepartementet opprettholder Riksantikvarens vedtak om fredning av et område i Kåfjord i Alta kommune (18.01.2011)
 929. Oppland: Grete Horntvedt slutter som direktør i Norsk kulturarv til høsten – stiftelsen har nå utlyst stillingen hennes med søknadsfrist 7. februar (18.01.2011)
 930. Aust-Agder: Diskusjon om brannberedskapen i Risør – brannfolkene mener man ikke må svekke kapasiteten i den verneverdige trebyen (18.01.2011)
 931. Rogaland: Søppelhaug viste seg å være interessant forminne – gravhaugen ble restaurert etter at eier gikk til kulturminnemyndighetene (18.01.2011)
  Les hele saken på nettstedet til Rogaland fylkeskommune her
 932. Fagfolket går sammen for å bevisstgjøre reisende om at de kan bli straffet hardt for å – bevisst eller ubevisst – ta med seg visse kulturgjenstander over grensene (13.01.2011)
  i Bergen), og noen ganger tar det mange tiår før slike kulturgjenstander kommer til rette igjen. Hvis de i det hele tatt blir funnet igjen. - Når du reiser kan du i
 933. Hordaland: Store bøter til huseier og leietaker (som drev med videreutleie) etter Skuteviksbrannen (13.01.2011)
  I Bergens Tidende leser vi at det nå er fastsatt bøter for to som anses ansvarlige for Skuteviksbrannen i 2008. Huseier Jan Helmich Pedersen får 100 000 kroner
 934. Aust-Agder: Furøya-saken oversendt til Miljøverndepartementet – man vurderer hvordan man kan overføre eiendomsretten til lokale krefter (13.01.2011)
  Tvedestrandsposten melder at spørsmålet om eierskapet til det verneverdige anlegget på Furøya fortsatt ikke er avklart, og at
 935. Finnmark: Samisk skolehistoriker glad for at Tana kommune ikke solgte internatet i Vestertana – ønsker seg skolemuseum og kultursenter i bygningen (13.01.2011)
 936. Møre og Romsdal: Ålesund-symbolet Slinningsbua i forfaller – eier "kaster kortene" og byfolket krever at noen andre tar ansvaret (13.01.2011)
 937. Oslo: Munch-salen på Tøyen er tørr igjen – og museets viktigste rom åpner igjen 20. januar (13.01.2011)
 938. Troms: Fylkeskommunen varsler områdefredning av område på østsiden av Bjarkøya (13.01.2011)
  Les hele saken på nettstedet til Troms fylkeskommune her
 939. Tyrkia: Europa Nostra jobber desperat for å stanse rasering av Allainoi (viktig arkeologisk kulturmiljø) - EN-leder Plácido Domingo retter direkte henvendelse til den tyrkiske presidenten (13.01.2011)
  Les hele saken på nettstedet til Europa Nostra her (engelsk)Les mer om Allainoi-saken (nyhet fra før jul) på nettstedet til Europa Nostra her (engelsk)
 940. Nordland: Kulturminnemyndighetene prøver å stanse rivingsplaner for det verneverdige Mellageret på Tranøy i Hamarøy kommune (13.01.2011)
 941. Møre og Romsdal: Kulturskatten Dødeladen i Kristiansund påkjørt – har fått store skader (13.01.2011)
 942. Hordaland: Riksantikvar og fylkeskonservator uenige om hvem som skal utrede kostnadsbildet knyttet til mulige Odda-fredninger (07.01.2011)
  Riksantikvaren og fylkeskommunen i Hordaland krangler nå om hvem hvem som har ansvaret for å utrede kostnadsbildet knyttet til istandsetting og restaurering av de
 943. Møre og Romsdal: Rundeskatten tilbake til Herøy på Sunnmøre – lokalmiljøet gleder seg (07.01.2011)
  fra det hollandske handelsskipet til Runde Miljøsenter i Herøy (Møre og Romsdal). Og hva er det som gjør dette til en "big deal", spør kanskje den
 944. Buskerud: Uenighet om hvor mye verneverdig bebyggelse som kan "handles bort" for å få utvidet sykehuset i Drammen (07.01.2011)
  Drammens Tidende følger spørsmålet om utbygging av sykehuset i Drammen med et falkeblikk. Dagens sykehusanlegg er omgitt av en rekke
 945. Ledig stilling hos Riksantikvaren i Oslo: Spesialbibliotekar med hovedansvar for Kulturminnesøk-tjenesten (07.01.2011)
  Kulturminnesøk er et nettsted som ble lansert i 2010, og Riksantikvaren søker nå en bibliotekar med god web- og
 946. Akershus: Statsbygg har lagt ut anbud på byggeledelsen (gjennomføringsfase) for arbeidene på Eidsvollsbygningen (07.01.2011)
 947. Hordaland: Baroniet Rosendal i Kvinnherad hadde sprinklingstrøbbel og flere rom ble nedbløtt – men aldri så galt at det ikke er godt for noe (07.01.2011)
 948. Finnmark: Avinor risikerer å måtte betale 4 millioner kroner for å ha rasert kulturminner under utvidelsen av Vadsø lufthavn i 2007 (07.01.2011)
 949. Riksantikvaren vil frede tre ferjer: M/F "Bilfergen" i Møre og Romsdal og M/S "Granvin" og M/F "Folgefonn" i Hordaland (07.01.2011)
  Les hele saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken på nrk.no herLes hele saken i Nationen her
 950. Troms: Riksantikvaren varsler oppstart av fredning av Meløyvær fort i Bjarkøy kommune (07.01.2011)
 951. Sogn og Fjordane: Fylkeskommunen vil frede deler av gården Ormelid i Luster (07.01.2011)
  Les hele saken hos Sogn og Fjordane fylkeskommune her
 952. Hordaland: Vestlandske Kunstindustrimuseum har åpnet dørene igjen etter tyveriet før jul – men Kina-salen forblir stengt for publikum inntil videre (07.01.2011)
  Les hele saken i Bergensavisa herLes mer om etterforskningen av tyveriet i Bergens Tidende her
 953. Møre og Romsdal: Bilferga Rjånes hevet fra Vågen i Kristiansund denne uka, men den skal visst ha vært et sørgelig syn (07.01.2011)
  Les hele saken i nettavisen Brunsvika.net herLes mer om saken i Tidens Krav herLes hele saken i Adresseavisen her
 954. Riksantikvaren lanserer kulturhistorisk database med 230 byer og tettsteder av nasjonal kulturhistorisk interesse (30.12.2010)
  arbeidet med å bygge opp en database på nett over alle byer og tettsteder i landet som er av "nasjonal kulturhistorisk interesse". Alle fylkeskommuner og de drøyt 75
 955. Rogaland: Alle har hørt mye om Avaldsnes den siste tiden - Morgenbladet forklarer hvorfor (30.12.2010)
  blir sjelden skuffet over Morgenbladets redaksjonelle kvalitet, og nylig publiserte avisen en sak som vi syns var uhyre interessant. Her går man nært innpå spørsmålet om
 956. Nord-Trøndelag: Oppstuss om hodeskaller fra Mære kirke som ble funnet på 1960-tallet – gunstige ringvirkninger av kulturminneplansarbeid (30.12.2010)
  fjernet i i Mære kirke i Steinkjer. Plutselig sto arkeologene overfor 136 skjeletter som – sett under ett – var temmelig mystiske: For det første kan det se ut som om
 957. Mange priser til ildsjeler i kulturminnevernet delt ut på slutten av 2010 (30.12.2010)
  i vår sektor de siste to-tre månedene. Vi har derfor samlet opp en del saker, som vi har gleden av å presentere før nyttår. Både Fortidsminneforeningen,
 958. Oslo: Det skal fortsatt drives sykehus i Oslo Hospital i Gamlebyen (30.12.2010)
  I kulturminnevernet nå til dags er det mye snakk om å skape ny virksomhet i gamle bygninger. Og kulturminnevernet er endringsvillige, selv om både myndigheter og
 959. Hordaland: Skuteviksdommen fra Bergen tingrett blir ikke anket – og eier varsler gjenoppbygging av Skutviksboder 13 (30.12.2010)
 960. Møre og Romsdal: Senterpartiet på Stortinget sier tvert nei til sjøkabel i kulturhistorisk viktige fjordlandskap – saken er dermed satt i spill (30.12.2010)
 961. Hordaland: Fylket har gitt 700 000 kroner til å bygge opp kompetansesenter for formidling ved Sunnhordland Museum (30.12.2010)
  Les hele saken på nettstedet til Sunnhordland Museum herLes mer om saken i avisa Sunnhordland herLes mer om saken på Radio Haugalandet her
 962. Rogaland: Noen skjøt på kirken i Sandnes - man tror det dreier seg om "guttestreker" (30.12.2010)
 963. Oslo og Vestfold: Kulturetaten i Oslo sier at byens kulturbygg må vedlikeholdes for 500 millioner kroner – Hudøy på Tjøme er blant de tredvetalls anleggene som trenger omfattende vedlikehold (30.12.2010)
 964. Rogaland: Fylket varsler oppstart av fredningssak for Christiansenhuset i Haugesund (30.12.2010)
  Les hele saken hos Rogaland fylkeskommune her
 965. Hordaland: Strid om næringsbygg ved Manger kirke i Radøy – fylkespolitikerne reiste innsigelse enstemmig (30.12.2010)
 966. Østfold: Fredriksten i Halden får bruksstrategi – man sier trolig "ja" til badeanlegg, "nei" til permanent scene og omstridte hytter fjernes til våren (30.12.2010)
 967. Hordaland: Jørn Holme åpenbart lei av manglende kulturminnebevissthet i Odda – tar tettstedet ut av verdensarvsøknaden (23.12.2010)
  Norge jobber, som de fleste vet, med en serienominasjon til Verdensarvlisten som i utgangspunktet skulle omfate industristeder og -anlegg i Telemark og Hordland – Notodden,
 968. Fortidsminneforeningen har fått lokallag i Hallingdal (23.12.2010)
  i Hallingdal. Lokallaget sorterer under Fortidsminneforeningens avdeling i Buskerud og skal dekke kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Hallingdal er det første lokallaget
 969. Hordaland: Var sikkerheten rundt kunstskattene i Kunstindustrimuseet i Bergen god nok – og hvorfor har Norge ikke ennå et register for stjålen kunnst? (23.12.2010)
  i museums-Norge siden Munch-ranet, sa Museumsforbundets generalsekretær Tron Wigeland Nilsen om stortyveriet fra "Permanenten" hos Vestlandske kunstindustrimuseum i Bergen. Nå har
 970. Møre og Romsdal: Ståle Tangen ansatt som direktør på Nordmøre museum i Kristiansund (23.12.2010)
 971. Aust-Agder: Politikerne i teknisk hovedutvalg i Risør mener verneplanens bestemmelser må vike når kulturminnehensyn kræsjer med krav om tilgjengelighet (23.12.2010)
 972. Oppland: Spørsmålet om riving av Aschimgården på Jevnaker uavklart – fylket og kommunen blir ikke enige og Fylkesmannen må avgjøre saken (23.12.2010)
 973. Troms: Fylkeskommunen har gitt tilsagn om nesten 650 000 kroner til rydding og tilrettelegging i en tidligere russefangeleir ved Trondenes, Harstad (23.12.2010)
  Les hele saken hos Troms fylkeskommune herLes mer om saken i Harstad Tidende her
 974. Oslo: Janne Wilberg ny byantikvar i hovedstaden (21.12.2010)
  har vært leder for foreningen i Oslo og Akershus). Wilberg spilte også en viktig rolle som medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som avga innstillingen NOU 2002: 1 "Fortid former
 975. Polemikken mellom Miljøverndepartementet og Kaupanger Hovedgård fortsetter (21.12.2010)
  eiere av fredede bygg utfører (via avgiftssystemet), enn hva myndighetene selv gir gjennom tilskudd via antikvariske myndigheter. Han mente også at det var svært problematisk at
 976. Ledige stillinger: Vest-Agder-museet søker ny direktør, Riksantikvaren søker "pilgrimsdirektør" (21.12.2010)
  Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert kulturhistorisk museum, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museets hovedkontor er på Odderøya i
 977. Rogaland: Gammel hermetikkfabrikk i Stavanger er nå revet – eier respekterte ikke engang retten til å klage på rivevedtaket (21.12.2010)
 978. Aust-Agder: Brannskadet trehus i Tvedestrand blir revet - kulturminnemyndighetene beklager at kommunen aksepterer dette, men vil ikke ta opp kampen (21.12.2010)
 979. Sør-Trøndelag: Kulturminnemyndighetene i fylket er ferdig med fredningsgjennomgangen (21.12.2010)
  Les hele saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken i Opdalingen her
 980. Vestfold: Tjøme-rådmann får rive verneverdig hus – Fortidsminneforeningen tapte saken (21.12.2010)
  Les hele saken i Tønsbergs Blad herLes en tidligere artikkel fra Tønsbergs Blad om saken herLes en tidligere artikkel fra Tønsbergs Blad om saken herLes vår tidligere
 981. Sogn og Fjordane: Riksantikvaren varsler innsigelse hvis kommunen tillater forretningsbygg ved kirken i Naustdal (21.12.2010)
 982. Fortidsminneforeningens årbok for 2010 er her – "prøvesmak" Terje Bratbergs artikkel om Austråttborgen i Sør-Trøndelag (20.12.2010)
  artiklene, nemlig "foreningshøvdingen" Terje T. V. Bratsbergs artikkel om Austråttborgen, som er én av mange godbiter i årboka. Bratberg setter
 983. Buskerud: Riksantikvaren lar Miljøvernministeren spille nøkkelrollen i avklaringen om fredning av Furuheim (17.12.2010)
  Fortidsminneforeningen ikke fikk medhold hos Fylkesmannen når det gjaldt klagen på Gol kommunes vedtak om å tillate rivning av det omstridte og verneverdige bygningsmiljøet
 984. Sogn og Fjordane: Fylkespolitikere med kulturminneinnsigelser for første gang på 20 år (17.12.2010)
  Er det riksantikvar Jørn Holmes utfordring til fylkespolitikerne om å "manne seg opp" som har fått umiddelbar virkning? Denne uken valgte
 985. Museumssektorens statsbudsjett banket Stortinget – Museumsforbundet noterer seg enkelte seire (17.12.2010)
  Denne uka har Stortinget behandlet Familie- og kulturkomiteens budsjettinnstillinger for 2011 (vedrører flere departementer). Det er budsjettfeltene
 986. Oslo: Staten har utredet vikingskipsflytting for 23 millioner – men selv om det begynner å haste veldig, skal vi få nok en utredning (17.12.2010)
  Staten har brukt 23 millioner kroner på å utrede hvor vikingskipene (som i dag er i Vikingskipshuset på Bygdøy i hovedstaden) skal være i løpet av
 987. NVE med flott bok om kraftoverføringens kulturminner – og slår et slag for "monstermaster" som kulturminnekategori (17.12.2010)
  (NVE) ble avsluttet med seminar i Oslo og stor boklansering denne uka. Dette ga NVE en kjærkommen anledning til å hylle sin sektors kulturminner – blant annet de høyst
 988. Hordaland: Den tiltalte 27-åringen i rettssaken om Skuteviksbrannen ble frifunnet i Bergen tingrett - ennå usikkert om saken ankes (17.12.2010)
  Les hele saken på TV2 herLes saker fra en rekke ulike medier om frifinnelsen på Webavisen herLes vår dekning av Skuteviksbrannen og dens etterspill
 989. Troms: Fylkeskommunen har laget kulturarvplan som nå sendes ut til høring – tittelen henspiller på at fylket er "alle tiders møtested" (17.12.2010)
  Les hele saken hos Troms fylkeskommune her (med lenke til planen)
 990. Vestfold: Sandefjord-ordfører får det glatte lag for forslag om tunnell gjennom Gokstadhaugen – det hevdes han planlegger å "forgripe seg på et nasjonalt ikon" (17.12.2010)
 991. Israel: Storm avdekket antikk statue i marmor uten hode (17.12.2010)
 992. Eksperter frykter at verdensarvturisme blir forbeholdt de få – Riksantikvaren tviler på om dette er klokt (17.12.2010)
 993. Italia: Kulturskatter (blant annet i Roma og Pompeii) i kraftig forfall – staten kritiseres for grov unnfallenhet (17.12.2010)
 994. Hordaland: Vil ha mer av Bergen inn på Verdensarvlisten – ideelt sett hele strekningen fra Sandvikstorget til domkirken (17.12.2010)
 995. Oslo: Stavkirkeforskeren og kulturminnehøvdingen Håkon Christie er gått bort (14.12.2010)
  I dag fikk vi den triste nyheten om at arkitekt og forsker Håkon Christie er avgått med døden. Generalsekretær
 996. Riksantikvaren krever mer politisk mot fra fylkeskommunene – understreker at han egenhendig ikke kan redde alle kulturminner som er truet (14.12.2010)
  løpet av sitt første embetsår fartet land og strand rundt og møtt fylkeskommunenes folkevalgte og kulturminneansatte. Og han har gjort seg noen refleksjoner om
 997. Kronikk fra Trondheim: - Enn om vi sprengte Nidarosdomen? (14.12.2010)
  ved NTNU – Vitenskapsmuseet, vet virkelig hvordan han skal klare å vekke oppmerksomhet blant kulturminnebevisste. Vi viser til overskriften på kronikken i Adresseavisen, som i
 998. Sør-Trøndelag: Kirken på Røros er satt i stand og åpningen ble markert med stor festgudstjeneste på søndag (14.12.2010)
  Et av de største restaureringsarbeidene som har foregått i fedrelandet på lang tid, er de omfattende innsatsene som er iverksatt
 999. Oslo: Fartøyvernet har fått en nasjonal strategiplan – frivillige organisasjoner har vært direkte involvert (14.12.2010)
  2010-2017"! sammen med de frivillige organisasjonene og andre viktige aktører som skal bidra til å gjennomføre planen. - Planen er en milepæl for norsk kystkultur
 1000. Oslo: Kulturminnebudsjettet for 2011 har passert Stortinget – ingen overraskelser, etter det vi kan se (14.12.2010)
  ble vedtatt i Stortinget i går, og det var ingenting overraskelser i forhold til det som var ventet av vedtak. Vi har tidligere beskrevet hvordan både regjering og opposisjon har
 1001. Oslo: Fuktproblemer på Munch-museet fører til at man holder hovedsalen stengt i minst én uke (14.12.2010)
  Fra Munch-museet på Tøyen i Oslo ble det i helgesvingen meldt om en plutselig fuktalarm, noe som førte til at museets sal 1 ble stengt med
 1002. Akershus: Glimrende mediearbeid i Bærum av Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus – gir både ros og ris til kommunen (14.12.2010)
  Et tips til kulturminnevernere rundt om i landet: Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus er stadig i front i sitt mediaarbeid, og
 1003. Rogaland: Fortidsminneforeningen gir vernepris og 10 000 kroner til Skordalhuset i Sokndal kommune (14.12.2010)
 1004. Østfold: Sarpsborg fylkets kulturkommune i år - realiseringen av Solbergtårnet og kulturminnesatsing trekkes fram som hovedbegrunnelse (14.12.2010)
 1005. Russland: Gazproms planlagte "monstertårn" i St. Petersburg flyttes vekk fra historisk følsomt kulturmiljø (14.12.2010)
 1006. Fremskrittspartiet tar opp spørsmålet om "norske" krigsgravers beskyttelse i Stortinget - bør de ha samme vern som "utenlandske"? (14.12.2010)
 1007. Vest-Agder: Fylkeskommunen ga 500 000 kroner til innnholdsutvikling i Tingparken i Hægebostad (14.12.2010)
  Les hele saken hos Vest-Agder fylkeskommune herLes hele saken hos Vest-Agder fylkeskommune herLes mer om Tingpark-prosjektet på Internett her
 1008. Buskerud: Fylkesmannen ga ikke medhold til Fortidsminneforeningen i Furuheim-saken - nå er bare Riksantikvaren som kan hindre riving (10.12.2010)
  ikke har fått medhold hos fylkesmannen i Buskerud når det gjelder behandlingen av den omstridte Furuheim-saken i Gol (foreningens klagebrev kan du lese ved å klikke på den
 1009. Oslo: Fortidsminnen slår ring om Villa Dammann – flere går til kraftig angrep på dem som ikke ser problemet med stort nybygg på nabotomta (10.12.2010)
  En av de heteste vernesakene i Oslo om dagen er spørsmålet om et ruvende nybygg rett ved fredede Villa Dammann i Havna allé 15 (for å se en
 1010. Debatten om tilbygg til historiske bygninger skal være "stilkopier" eller "kontrasterende elementer" fortsetter (10.12.2010)
  Høstens debatt om det vi kaller tilpasningsarkitektur har vært temmelig opphetet. Utgangspunktet har vært
 1011. Telemark og Oppland: Riksantikvaren med pilotprosjekt som skal gi deg kulturminneinfo om stedet du er på – rett i øret eller rett på skjermen (10.12.2010)
  nytt og spennende prosjekt, leser vi i Telen. Sauherad, Bø og Dovre blir de første kommunene som skal prøve ut opplegget "Kultur og naturreisen". Prosjektet går i
 1012. Vest-Agder: Fylket gir stor pengepris til familie som fant fantastisk runestein i hagen sin – og gikk rett til kulturminnemyndighetene (10.12.2010)
  Fylkeskommunen i Vest-Agder besluttet denne uken at fylkets kulturminnepris i år skulle gå til
 1013. Både Kulturminnefondet og Stiftelsen UNI har delt ut penger nylig – store beløp "regner" over prosjekter landet rundt (10.12.2010)
  Styret for Kulturminnefondet gjennomførte i slutten av november sine tildelinger i forbindelse med 15. søknadsrunde. Det
 1014. Hordaland: Blir det frifinnelse eller straff for 27-åringen som i vanvare skal ha forårsaket Skuteviksbrannen i Bergen i 2008? (10.12.2010)
  2008. I slutten av november var foregikk rettsforhandlinger i Bergen for å avgjøre om noen kan lastes for uaktsomhet i forbindelse med at brannen oppsto. Anklagerne mener den nå
 1015. Oslo: Arkitekt Juan Herreros er glad for Lambda-debatt fordi han skjønner at folk kritiserer "av kjærlighet til byen" – men han mener likevel at debatten blir for snever (10.12.2010)
  Les hele saken i Dagsavisen herLes vår tidligere dekning av saken herLes mer om saken på Wikipedia her (nederst i artikkelen om Munch-museet)
 1016. Vest-Agder: Mandal kommunen ber Riksantikvaren snøsikre fortauet foran Store Elvegate 38 – eier gjør det ikke (10.12.2010)
 1017. Buskerud: Fortidsminneforeningen advarer mot videre ekspansjon i området rundt der sykehuset i Drammen (10.12.2010)
 1018. Møre og Romsdal: Liedvillaen i Ålesund er solgt, men megler vil ikke si hva ny eier tenker om fredning (10.12.2010)
 1019. Nordland: Hurtigrutemuseet i Stokmarknes (Hadsel) har fått pengegave på nesten 150 000 kroner til formidling for demente som følge av at folk spiller tv-spill (10.12.2010)
  Les hele saken i Vesteraalens Avis herLes mer om stiftelsen på dens hjemmeside her
 1020. Statsbudsjettet: Konturer av samling blant opposisjonspartiene på kulturminnefeltet – men regjeringen bruker flertallsmakten (08.12.2010)
  Budsjettinstillingen fra Energi- og miljøkomiteen på Stortinget er klar. Siden vi har en flertallsregjering, får regjeringen uten
 1021. Hedmark: "Finneren" sier han bløffet - begrunner sin løgn med at han ville ha gunstigere finnerlønn for dem som kommer over løsfunn som kulturminneloven sier staten eier (08.12.2010)
  kunne i slutten av forrige uke røpe at man da hadde funnet ut at den oppsiktsvekkende dommen fra Høyesterett som vi rapporterte om for ikke så lenge siden, bygget på en
 1022. Rogaland: Svært spennende marinarkeologiske funn på Avaldsnes – håper på å finne gammelt hanseatisk handelssted (08.12.2010)
  Karmøy kommune melder at det er gjort svært spennende funn fra middelalderen på Avaldsnes på
 1023. Riksantikvarens oppfordring til å la private eiere av viktige kulturminner slippe kommunal eiendomsskatt setter dagsorden flere steder i landet (08.12.2010)
  Riksantikvar Jørn Holme gikk nylig ut med en oppfordring til alle landets kommuner med kommunal eiendomsskatt: - Gi alle private eiere som forvalter hus med stor kulturminneverdi fritak fra
 1024. Rogaland: Kultursentrum i den gamle og svært verneverdige bygningen til Norges Bank i Stavanger sentrum? (08.12.2010)
  sier "ja" til å overta driftsansvaret for Norges Bank-bygget i Stavanger sentrum (som er mest kjent for at det var her NOKAS-ranet skjedde i 2004), melder Aftenbladet. Men
 1025. Troms først i havn med fredningsgjennomgangen til kulturminnemyndighetene (08.12.2010)
  Troms har som første fylke i landet gått gjennom alle eldre fredninger og blitt ferdig med den såkalte Fredningsgjennomgangen. Riksantikvaren
 1026. Oslo: Christen Sveaas slår sine pjalter sammen med kommunen og redder Maritimt museum fra å holde stengt for publikum til neste år (08.12.2010)
  En avtale mellom Kistefos AS og Oslo kommune gjør det mulig for Norsk Maritimt Museum å holde dørene åpne for
 1027. Sentral "fredet eier" i Gudbrandsdalen: – Ikke fornøyd med statens vilje til å åpne lommeboka, ikke fornøyd med utviklingen av Riksantikvar-embetet (08.12.2010)
  i Oppland – har skrevet et innlegg i Aftenposten hvor hun hiver seg inn i debatten om statlig innsatsvilje når det gjelder å ta vare på kulturarven. Hun tar sin
 1028. Vest-Agder: Sjeldent småbruk kalt Lindland fredet i Kvinesdal (08.12.2010)
  Gårdsanlegget på Lindland i Kvinesdal er nå fredet gjennom prosjektet Fredningsgjennomgangen, melder Riksantikvaren. Bygningsmiljøet på Lindland
 1029. Hedmark: Holme begeistret de folkevalgte – og hadde stor ekstrabevilgning til Atlungstad brenneri (08.12.2010)
  atter en gang begeistring blant fylkespolitikerne. Denne gangen er det fylkestinget i Hedmark som har blitt traktert med et omfattende foredrag, og det rapporteres om tverrpolitisk begeistring og
 1030. Østfold: Hytteutbygger i Skjeberg frikjent for brudd på kulturminneloven – fortsatt uvisst om saken blir anket (08.12.2010)
 1031. Staten takker nei til et tilbud om å overta Ole Bull-arv fra USA – mener det er lite å hente og vil dessuten ikke blandes inn i arvetvist (08.12.2010)
 1032. Møre og Romsdal: Museumsferja «Rjånes» gikk til bunns i Kristiansund i forrige uke (08.12.2010)
 1033. Oslo: Tverrpolitisk samling om at man skal "slå til" på Kongens og Dronningens idé om Slottsmuseum i hovedstaden (08.12.2010)
 1034. Nordland: Spennende kanonfunn i sjøen i Alstahaug kommune – kan være fra 1600- eller 1700-tallet (08.12.2010)
 1035. Oslo: Riksantikvaren protesterer, men eier vil ikke flytte Lambda til siden – derfor spøker det for Munch-museet i Bjørvika (01.12.2010)
  Fortidsvern – som straks er ute i postkassen til foreningens medlemmer, har denne gang et stort oppslag hvor Leif
 1036. Meget interessant interpellasjonsdebatt om kulturminnepolitikken i Stortinget i går – KrF fikk mye honnør for å reist en viktig diskusjon (01.12.2010)
  Line Henriette Hjemdal (KrF) sørget for en bred debatt om kulturminnevernets stilling i Stortinget i går. Hun gikk høyt på banen, blant
 1037. Buskerud: Fortidsminneforeningen gir ut humorbok i forbindelse med Drammensjubileum - glimrende julegaveidé (01.12.2010)
  av 2011 skal det gis ut sju bøker, og en av dem er det Fortidsminneforeningen i Buskerud som står for. Tegningene i "Typisk Drammen" (84 sider) er det den velkjente Geir Helgen
 1038. Vestfold: Holme kommenterer kritikken av Verdiskapningsprosjektet i Hammerdalen i Larvik (01.12.2010)
  Som vi har dekket tidligere, har Fortidsminneforeningen i Vestfold skarpt kritisert flere sider ved
 1039. Meningsmåling viser at Riksantikvaren skårer høyest på kompetanse og fagkunnskap av direktoratene i Norge (01.12.2010)
  sin nettside. Det viser seg nemlig at direktoratet når har statistiske undersøkelser som viser at Riksantikvaren har godt omdømme blant publikum. Blant direktoratene er det ingen
 1040. Oppland: Fylkeskommunen går mot riving av Aschimgården på Jevnaker (01.12.2010)
 1041. Sogn og Fjordane: Sp-leder Navarsete håper at Reiselivsmuseet i Balestrand skal være ferdig i 2012 – annet byggetrinn startes opp nå (01.12.2010)
  Les hele saken på nrk.no herLes mer om saken på bygg.no herLes mer om saken hos Statsbygg herLes mer om saken i Bergens Tidende herLes mer om saken på Travelnews
 1042. Troms: Fylkesrådet har bevilget kr 240 000 til å få oversikt over båtsamlingen ved Nordnorsk Båtmuseum i Gratangen (01.12.2010)
  Les hele saken på nettsiden til Troms fylkeskommune herLes hele saken i Harstad Tidende her
 1043. Akershus: Klagesak om garasjebygging I Enebakk – Miljøverndepartementet lar den blir bygget, selv om Riksantikvaren har protestert (01.12.2010)
 1044. Rogaland: Pengeproblemer knyttet til Abbedens hus ved Utstein kloster - fylkesordfører håper på spleiselag med Stavanger og Rennesøy kommuner (01.12.2010)
 1045. Vestfold og Sogn og Fjordane: Vikingtidsminner kan bli verdensarv – Norge jobber med fem andre land om en såkalt "serienominasjon" til Unesco (30.11.2010)
  og riksantikvaren i Vestfold for å lansere stornytt innen det norske kulturminnevernet. Det som ble kunngjort, var at Norge samarbeider med fem andre land om å få historiske steder
 1046. Vestfold: Ordføreren i Sandefjord drømmer om å kunne bygge tunnel gjennom Gokstadhaugen (30.11.2010)
  Av nyhetsdekningen i lokalmediene i distrikter som har kandidatsteder av vikingtidstype inkludert i den planlagte nominasjonen til Verdenarvlisten,
 1047. Utbyggingsmogul tar generaloppgjør med Thons kritikk av bygningsmyndighetene i Oslo – inkludert Byantikvaren (30.11.2010)
  mot bygningsmyndighetene i Oslo, leser vi på nettstedet til Mediehuset Næringseiendom. Under et seminar i forrige uke – som handlet om risikobildet i byggemarkedet –
 1048. Buskerud: Arkitekt mener ordfører opptrer merkelig i Furuheim-saken på Gol (30.11.2010)
  Vi refererte nylig at enkelte i Gol kommune – blant annet ordføreren – mente at eieren av det omstridte Furuheim-huset
 1049. Oslo: Norsk maritimt museum stenger for publikum til neste år – Fremskrittspartiet mener dette er en skandale (30.11.2010)
  faste årsverk i institusjonen. Siden den undervannsarkeologiske forvaltnings- og oppdragsvirksomheten er selvfinansierende, vil den ikke bli berørt av nedskjæringene, sies det
 1050. Oslo: Akershus festning forfaller – men Forsvarsbygg mener at besøkende høyst sannsynlig slipper fra det med liv og lemmer i behold (30.11.2010)
  Dagsavisen hadde for ikke lenge siden et oppslag (ikke lagt ut på nett) om at Akershus festning var i så dårlig stand at det var fare for at det kan gå
 1051. Polen: Tre menn i fengsel for Auschwitz-tyveri – men usikkert om flere var innblandet (30.11.2010)
  skulle være forskånet for å bli stjålet. Vi snakker selvfølgelig om skiltet med teksten "Arbeit macht frei" over porten til konsentrasjonsleiren Auschwitz i
 1052. Møre og Romsdal: Jugendstilperle lagt ut for salg i Ålesund – Fortidsminneforeningen krever midlertidig fredning (30.11.2010)
  – er en kulturperle til salgs, leser vi i Sunnmørsposten. Det dreier seg om Liedvillaen i Kirkegata 31, som er lagt ut for salg med en prisantydning på tre millioner
 1053. Jørn Holme slår et slag for skattefritak for private eiere – så lenge det er kommunene som må bære provenytapet (30.11.2010)
  merker vi oss at Riksantikvaren nå har innledet en offensiv ovenfor landets primærkommuner, slik at de kommuner som har eiendomsskatt, gir eiere av hus med stor kulturhistorisk verdi
 1054. Rogaland: Utlyser internasjonal arkitektkonkurranse om Jøssingfjordsenteret i Sokndal (30.11.2010)
  For få dager siden ble det utlyst internasjonal arkitektkonkurranse om det som til nå har blitt kalt Jøssingfjordsenteret (men det er ikke formalisert at dette blir
 1055. Buskerud: Vegard «Short Cut» Olsen selger vakker og verneverdig gård på Kongsberg (30.11.2010)
  saken i Nettavisen herLes hele saken i Nationen her Les hele saken på Hegnar Online herLes om Vegard Olsen på Wikipedia her
 1056. Aust-Agder: Fylkeskommunen og rådmannen vil hegne om "alderdommelig preg" på uthus i Risør – nekter bruksendring (30.11.2010)
 1057. Vestfold: Fredag får vi vite om Norge vil prøve å gjøre vikingtidskulturminner til verdensarv (24.11.2010)
  at statsråd Erik Solheim og riksantikvar Jørn Holme førstkommende fredag (26. november) skal offentliggjøre nyheter som vedrører mulig norsk
 1058. Riksantikvaren argumenterer for skattekutt i kommunene for private eiere av fredede og bevaringsregulerte hus (24.11.2010)
  arbeidet for at private eiere av fredede og bevaringsregulerte hus skal få fritak fra eiendomsskatt. Men den politiske viljen til å gi private eiere av viktige kulturminner
 1059. Oslo: Regjeringen unner seg nok en tenkepause – og nok et utredningsarbeid – før den tar stilling til eventuell flytting av vikingskipene til Bjørvika (24.11.2010)
  samfunnsdebatt med et halvt øye for å ha forstått at spørsmålet om eventuell flytting av vikingskipene på Bygdøy til Bjørvika er litt av en
 1060. Norske okkupasjonshistorikere reagerer kraftig på Hitler-utstilling i Berlin – og nazistenes grusomheter minnes på ulike måter rundt om i Norge (24.11.2010)
  i Oslo, Odd-Bjørn Fure, etter et besøk i Tysklands hovedstad. Utstillingen (som vil være ope til 6. februar 2011) har vakt stor oppsikt i Tyskland, og har blitt en
 1061. Buskerud: Fortidsminneforeningen gir bevaringsprisen for 2010 til eiere av Arneberg-hus i Sigdal (24.11.2010)
  ta vare på det vakre tunet på Skogheim i Sigdal – og spesielt hovedbygningen, som er reist rett før første verdenskrig og tegnet av Arnstein Arneberg mens han fortsatt
 1062. Reidar Bertelsen tar til motmæle mot Trygve Bragstads ønske om å forenkle kulturminneforvaltningen (24.11.2010)
  han både er medlem av Fortidsminneforeningen og professor i arkeologi ved Universitetet i Tromsø, har han ett innlegg i Aftenposten. Her diskuterer han utspillet til Trygve Bragstad,
 1063. Buskerud: Mulig avklaring i striden om Furuheim på Gol innen jul – både Riksantikvaren og Fylkesmannen behandler saken (24.11.2010)
  i Buskerud på barrikadene for å redde det kulturhistoriske anlegget i Gol kommune. Nå leser vi i Hallingdølen at Gols ordfører har hatt en lang
 1064. Norge har fredet Jan Mayen – det er mer kulturarv der oppe enn mange tror (24.11.2010)
  det norske samfunnet, nemlig Jan Mayen i Nordishavet. Selvfølgelig handler dette i stor grad om naturverdier – Jan Mayen har tross alt meget særegen topografi, flora og fauna. Men det
 1065. Hedmark: Riksantikvaren vil frede hele jernbaneverkstedområdet på Hamar – kommunetopper visstnok noe overrasket (24.11.2010)
 1066. Blindeforbundet ber nå Riksantikvaren om hjelp til å verne de siste gangfeltene i Norge (24.11.2010)
  Les hele innlegget i Dagbladet av lederen i Blindeforbundet herLes mer om saken i Nordlys herLes mer om saken i Dagbladet herLes mer om saken i Fremover her
 1067. Telemark: Landets yngste fredede privathus – Villa Busk i Bamble – må allerede restaureres (24.11.2010)
  Les hele saken i Telemarksavisa herLes mer om Villa Busk i Telemarksavisa her
 1068. Oslo: Byantikvaren varsler oppstart av fredning av Arne Korsmo og Grete Prytz-Kittelsens hjem i Planetveien (24.11.2010)
  Les hele saken hos Byantikvaren i Oslo herLes mer om saken i Arkitektnytt her
 1069. Troms: Den nye kraftlinja fra Ofoten til Balsfjord skaper splid i den samiske bygda Kvernmo i Gratangen (24.11.2010)
 1070. Akershus: 23 millioner kroner fra eier Oslo kommune til vern og restaurering av Ingierstrand Bad i Oppegård (24.11.2010)
  Les hele saken i Østlandets Blad herLes hele saken i Nettavisen herLes mer om saken i Arkitektnytt her
 1071. Hedmark: Sto fram som "stolt kulturminnekriminell" på Internett – men Høyesterett mener vedkommende fortsatt skal få være anonym (17.11.2010)
  Firmaet Aller Internett, som eier forbrukernettstedet www.dinside.no, har fått medhold i Høyesterett om at det ikke
 1072. Oslo: Tyske arkitekter vant konkurransen om nytt Nasjonalmuseum på Vestbanetomta – prosjektet beskrives som "lavmælt, men monumentalt" (17.11.2010)
  i museums-Norge. Da ble det kunngjort at utkastet "Forum artis" vant konkurransen om hvordan det planlagte Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo skal se ut. Det er tegnet av
 1073. Oslo: Icomos inviterer til ny dyst om Nasjonalgalleriets framtid i hovedstaden i morgen etter lunsj i selve "stridens eple" (17.11.2010)
  I hele høst har diskusjonen om Nasjonalmuseets framtid i hovedstaden vært preget av en stor folkelig motstand mot å ta
 1074. Nordland: Lofoten og Vega hylles som "best i verdiskapningsprogrammet" av riksantikvar Jørn Holme (17.11.2010)
  verdifulle kystkulturen i Nordland" (et verdiskapningsprosjekt på kulturminnefeltet som støttes av staten). Her gikk han svært langt i så erklære dette prosjektet
 1075. Oslo: Risikovurderingene bygger på "skrivebordsteorier", mener fagfolk "på gølvet" som er skeptiske til å flytte vikingskipene fra Bygdøy til Bjørvika (17.11.2010)
  Aftenposten har den siste tiden rapportert om stor faglig skepsis til å flytte samlingene i Vikingskiphuset på Bygdøy til nytt
 1076. Vernetopp med krass kritikk av riksantikvar Jørn Holmes manglende vilje til å frede truede kulturminner (17.11.2010)
  aktiv nok når det gjelder å bruke fredningsinstituttet for å redde kulturminner som trues av "rivningskåte utbyggere, sterke næringsinteresser og svake
 1077. Telemark: Porsgrunnsmuseene og historielagene vil ha porselensmuseum på prakteiendom – men flere er skeptiske (17.11.2010)
  Porsgrunnsmuseene og Porsgrunn historielag ønsker praktbygget Øvre Frednes som porselensmuseum. Museeene har en betydelig porselenssamling som i dag ikke stilles ut, og som alle
 1078. Oslo: Arkitekturmuseet med ny utstilling om brytninger i norsk arkitektstand i de to første tiårene etter krigen (17.11.2010)
  neste år. Med utstillingen ønsker man å fokusere på et tidligere underkommunisert stadium i norsk arkitekturhistorie, nemlig brytningen mellom motstridende arkitektoniske
 1079. Kronikk: Hardt skyts fra Kaupanger Hovedgård - mener staten krever at private eiere av viktige kulturminner må være "profesjonelle søknadsskrivere" (17.11.2010)
  oppgjør med hvordan regjeringen støtter eiere av fredede bygninger. I kronikken, som nylig sto på trykk i Bergens Tidende, påpeker Knagenhjelm det åpenbart
 1080. Kronikk: Allgrønn glad for at Fylkesmannen i Aust-Agder og lokalbefolkningen stanset "monsterutbygging" i Lillesand (17.11.2010)
  Med utgangspunkt i en omstridt gigantutbygging som Lillesand-politikerne syslet med planer om tidligere, reflekterer Erling Okkenhaug, leder av Allgrønn, om den viktige kulturarven de
 1081. Aust-Agder: Riksantikvaren tror på løsning i striden om vannspeilet foran Kalleviggården i Arendal (17.11.2010)
  På de fleste "fylkesbesøk" som riksantikvar Jørn Holme har gjennomført i det siste, har han traktert de lokale vernekreftene og beslutningstakerne med gode ord
 1082. Oslo: Milliardæren Olav Thon vil helst ha revet en rekke verneverdige bygninger i indre by, og kan ikke fatte at det skal være så vanskelig å få gjennomført dette (17.11.2010)
  I et større oppslag i Aftenposten i begynnelsen av uka lanserte eiendomsbaronen og milliardæren Olav Thon en veritabel smørbrødliste over verneverdige
 1083. Troms: "Senter for nordlige folk" i Kåfjord snart ferdig – men bygget til 22 millioner kroner kan bli stående tomt ved overtakelse fordi Sametinget bevilger for lite penger til drift (17.11.2010)
 1084. Nordland: Fersk tilstandsrapport slår fast at Bodø domkirke er i brukbar stand – men at den vakre kirken trenger en "ansiktsløftning" (17.11.2010)
 1085. Stiftelsen Soria Moria: Sponsing for 3,3 milliarder kroner i 2010 - kun ca. 9 prosent til ideelle organisasjoner (17.11.2010)
  Les hele saken hos Stiftelsen Soria Moria herLes mer om Stiftelsen Soria Moria her
 1086. Nordland: De rødgrønne lot ekstrabevilgning på én million kroner til Hamsunsenteret i Hamarøy slippe gjennom i Stortinget etter lobby fra Ap- og SV-representanter (17.11.2010)
 1087. Oslo: Lotte Sandberg stiller spørsmål ved kulturminnemyndighetenes håndtering av svær utbyggingssak på nabotomta til Villa Dammann (10.11.2010)
  Aftenpostens kulturminnekommentator Lotte Sandberg har skrevet en interessant sak i sin avis om fredning av nyere tids kulturminner og hvordan de forvaltes. Hun tar utgangspunkt i en av de mest
 1088. Finnmark: Fylkeskonservatoren ute med skremmeskudd etter at scooterpøbler har vært ute og kjørt i verdensarvområder i Alta (10.11.2010)
  oppdaget ifølge Altaposten nylig spor etter snøscooterkjøring i kulturminneområdet på Amtmannsnes, som er en del av verdensarven i Alta. Finnmark fylkeskommune
 1089. Lederen i Fortidsminneforeningen i Vestfold erklærer seg som en av riksantikvarens "surpomper" – og han er stolt av det (10.11.2010)
  likte dårlig at riksantikvar Jørn Holme i et radioprogram nylig antydet at de som kjempet for vern av de mer tradisjonelle kulturminnekategorier – gamle og ærverdige
 1090. Nordland: Riksantikvaren freder operativ treferge for første gang – og varsler at det kan bli flere båtfredninger (10.11.2010)
  treferga i Nord-Norge, MF "Gamle Lofoteferga" – av lokalkjente kjærlig omtalt som "Gamla". Den gamle ferga blir den sjette båten i landet som fredes.
 1091. Telemark: Fortidsminneforeningen reagerer på byggehøyden til planlagt nybygg i Brevik – mener det bryter med skalaen til bygningene i nærheten (10.11.2010)
  Brevik fast i en tidsperiode og ikke åpne for nyutvikling. Men det er verdt å minne om at bygget i Havnegata 2 er siste rest av industrihistorien på Øya. Også
 1092. Nordland: Fylkeskommunen gir Bodø kommune skrape for dårlig skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner knyttet til "Fotefar mot nord" (10.11.2010)
  "Fotefar mot nord" var et formidlings- og tilretteleggingsprosjekt av kulturminner, som fant sted i landets fire nordligste fylker på 1990-tallet (Namdalen i Nord-Trøndelag,
 1093. Nordland: Fortidsminneforeningens vernepris for 2010 gikk til Storjord hotell i Saltdal (10.11.2010)
  Nylig besøkte Trygve Breivik fra Fortidsminneforeningen i Nordland et møte i kommunestyret i Saltdal i et hyggelig ærende. Han delte nemlig ut foreningens bevaringspris for
 1094. Møre og Romsdal: Jugendstilsenteret søker dokumentasjonsansvarlig til arkiv, foto og bibliotek – søknadsfrist 29.11.2010 (10.11.2010)
 1095. Sør-Trøndelag: Lokalavis priser på lederplass "den gode samtale" mellom riksantikvaren og Røros-lederne – Jerniabutikken man tidligere var uenig om, åpner i morgen (10.11.2010)
  Les hele lederen i Fjell-Ljom herLes hele saken i Fjell-Ljom her
 1096. Oslo: Maritimt museum tar til motmæle mot innlegg som mente at museets utstilling var for kjedelig (10.11.2010)
 1097. Vest-Agder: Fylkeskommunen og Riksantikvaren samarbeider om positiv løsning for DS Hestmanden – fylkeskommunen forskutterer statlige bevilgninger (10.11.2010)
  Les hele saken hos Vest-Agder fylkeskommune herLes mer om saken i Farsunds Avis her
 1098. Akershus: Miljøvernministeren har avvist klage på Riksantikvarens fredning av Skuibakken i Bærum (10.11.2010)
 1099. Østfold: "Problemskipet" MS Hamen ligger i Iddefjorden og ruster – klagesaken fra verneentusiastene ble i hovedsak avvist av Miljøverndepartementet, som i hovedsak støttet Riksantikvaren (10.11.2010)
 1100. Rogaland: Flertall for tursti i Gauselvågen i bystyret i Stavanger (10.11.2010)
 1101. Ny rapport om kirketilstanden: Fortsatt svært store sikkerhets- og vedlikeholdsutfordringer (05.11.2010)
  har i løpet av i går og i dag lagt et offensivt løp for å skape oppmerksomhet en blodfersk rapport om sikkerhets- og vedlikeholdsituasjonen til landets drøyt 1600
 1102. Sør-Trøndelag: Riksantikvaren trekker klage i omstridt utviklingssak på Røros (05.11.2010)
  innvendinger mot etablering av nye butikker på Bruket på Røros, en vernesak som har vært meget viktig den siste tiden. Etter å ha vært oppe i Bergstaden og
 1103. Nord-Trøndelag: Ballade om parkeringsplass ved klosterruinen på Tautra, som Fortidsminneforeningen eier (05.11.2010)
  Det hender at Fortidsminneforeningen havner i større og mindre skjærmysler med kommunale myndigheter i forbindelse med de mange eiendommer foreningen har rundt om i landet. Helt
 1104. Sør-Trøndelag: Fortidsminneforeningen i harnisk over byggeplaner i kulturhistorisk viktig miljø i Midtbyen i Trondheim (05.11.2010)
  avdeling, har - ved sitt antikvariske utvalg - rettet en skarp protest mot de planer som foreligger om ny bebyggelse på tomta til den gamle Dessengården, i et område som
 1105. Kommentator Sjur Harby spør om riksantikvar Jørn Holme er "på villstrå" når det gjelder fredningsinstituttet (05.11.2010)
  og arkeolog Sjur Harby på Hedemarken. Med utgangspunkt i den siste tidens diskusjoner om fredning av samtidsarkitektur – og Nasjonalgalleriets framtid – stiller han
 1106. Hordaland: Ny krangel i Odda – denne gangen om veitrasé over Smelteverkstomta (05.11.2010)
  Fylkeskommunen sier nei til riksvei over smelteverkstomta i Odda, melder NRK Hordland. Begrunnelsen for dette er at man mener at en slik vei vil danne en
 1107. Hordaland: Høyesterett stadfester dom i kulturminnekriminalitetssak på Tysnes – saken gjelder midlertidig, ulovlig vei (05.11.2010)
  Økokrim herLes hele saken i Bergens Tidende herLes hele saken i avisa Sunnhordland herLes om dommen på nettstedet Lovdata herLes mer om saken hos Fylkesmannen i Hordaland herLes mer om
 1108. Møre og Romsdal: Private finansierer råbygg til Dalsfjord Fyrmuseum i Volda (05.11.2010)
 1109. Erik Solheim: Hvis kulturminneforvaltningen forvirrer deg, ring fylkeskommunen! (02.11.2010)
  leder, Trygve Bragstad, tok for ikke lenge siden et initiativ til en debatt om det temmelig kompliserte forvaltningssystemet knyttet til kulturminnefeltet her i landet. Hans kongstanke var at det
 1110. Kronikk: Sivilarkitekt bekymrer seg for at fredningsobjektene hoper seg opp, og frykter vi skal oversvømmes av fredede hus (02.11.2010)
  Sivilarkitekt Erik Fenstad Langdalen, som på en eller annen måte er tilknyttet Institutt for form, teori og historie ved
 1111. Sør-Trøndelag: Utviklingsstriden om Bruket på Røros opp i Stortinget – riksantikvaren prøver å få til dialog med Røros-politikerne (02.11.2010)
  forsøk på overstyring av lokaldemokratiet. Den utløsende faktor er striden om kjøpesenterutvikling på Røros, som vi meldte om nylig. - Jeg mener faktisk at
 1112. Rogaland: Stavanger kommune har nylig avduket monument som minnes 22 lokale jødene som havnet i dødsleire (02.11.2010)
  plass. - Vi har i altfor stor grad fortiet de norske jødenes skjebne når vi snakker om krigen i Norge. Og vi har fortiet vår egen deltakelse, at det var norske politifolk som
 1113. Ledige stillinger: Hordaland fylkeskommune og Riksantikvaren (02.11.2010)
  Hordaland fylkeskommune har ledig stilling som rådgiver for nyere tids kulturminner, leser vi på fylkeskommunens nettside. Man
 1114. Oslo: Bjørvika-funnene danner grunnlag for spennende formidlingsaktiviteter på Bygdøy (02.11.2010)
  Vi meldte nylig om at det falt miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp), tungt for
 1115. Akershus: Katastrofemeldinger om Kystkultursenteret i Son i Vestby (02.11.2010)
  I Vestby kommune var man i hovedsak glad da man for drøyt tre år siden fikk til at Follo museum tok
 1116. Oslo: Frp-politiker går i strupen på statsråd Anniken Huitfeldt, som har hevdet at Oslo kommune ikke gjør nok for Norsk maritimt museum (02.11.2010)
  Det er et velkjent faktum at mange av hovedstadens kulturinstitusjoner har både en kommunal og en statlig dimensjon. Dette lyder kanskje uproblematisk, men når ordet
 1117. Hedmark: Kulturvernleder i fylkeskommunen lei av å vente på Hamars kulturvernplan (02.11.2010)
 1118. Hedmark: Fylket gir 610 000 til vern av "Kartongpipa" på Rena i Åmot kommune (02.11.2010)
 1119. Vest-Agder: Mulighetene for etablering av nasjonal museumshavn i Kristiansand skal utredes i 2011 (02.11.2010)
  Les hele saken hos Vest-Agder fylkeskommune her
 1120. Møre og Romsdal: Praktbygningen på Retiro i Molde er i kraftig forfall – eier ber om assistanse (02.11.2010)
  Les hele saken i Romsdals Budstikke her
 1121. Fortidsminneforeningen kritiserer kommunalministeren for å somle med forskrift som skulle bidra til å stanse "spekulativt forfall" (28.10.2010)
  Fortidsminneforeningen rykket nylig ut Dagsrevyen med krass kritikk statsråden i Kommunal- og regionaldepartementet, partileder Liv Signe Navarsete (Sp). For ett og et halvt år
 1122. Lars Sponheim legger en bredside til for landbrukskulturminner – utfordrer regjeringen til handling (28.10.2010)
  statsråd og Venstre-leder ) vil ha dugnad for å redde låver og fjøs rundt om i landet. Nylig rykket han ut flere kanaler og krevde større innsats fra regjeringen, og da
 1123. Sør-Trøndelag: Lokalsamfunn og Riksantikvaren krangler om butikketablering på Røros – nasjonale kulturminneinteresser vs. lokaldemokrati og næringsutvikling (28.10.2010)
  Tiden er inne for å rapportere om en av de heteste kulturminnesakene på Røros om dagen. Sakens kjerne er at kommunen ønsker å tillate nyetablering av butikker på
 1124. Akershus fylkeskommune i front når det gjelder å lære opp håndverkere i riktig restaurering (28.10.2010)
  Glimrende tiltak i Akershus: Håndverkere i Akershus får nå tilbud om kurs i restaurering av verneverdige bygninger. Kurset er gratis og går over 12 helger, leser
 1125. Aust-Agder: Fylkesmannen slår fast at omstridt utbygging på Brekkestø i Lillesand er i strid med vernebestemmelser (28.10.2010)
  melder Lillesandsposten at Fylkesmannen i Aust-Agder har falt ned på samme synspunkt som Riksantikvaren også endte opp på. Etter en ny vurdering av byggesaken har man kommet
 1126. Hordaland: Statsministeren kommenterte kulturminnene i Odda, noe som har ført til flere presseoppslag (28.10.2010)
  var hadde en større opptreden på landsmøtet til LO-forbundet Industri Energi, som ble avholdt 11. til 14. oktober på Folkets Hus i Oslo. Her hadde han en frimodig
 1127. Sør-Trøndelag: Statsbygg berømmer masteroppgave om vern og enøk i gammelt kråkeslott i Trondheim (28.10.2010)
  Sve Rokseth fra Rissa og Kristin Fines Ygre fra Hønefoss) ved NTNU i Trondheim for det som beskrives som en usedvanlig nyskapende og ikke minst aktuell masteroppgave som burde vekke
 1128. Nordland: Arkeolog inviterer Dønna-folk til å delta i spørreundersøkelse om den kjente Dønnafallosen – lokker med gevinster (28.10.2010)
  Arkeolog Atle Omland har invitert alle som bor i Dønna kommune i Nordland (og som er over 18 år) til å delta i en digital spørreundersøkelse om dagens
 1129. Møre og Romsdal: Lotte Sandberg mener spørsmålet om tilbygg til Hotel Union er avklart på fornuftig måte – støtter oppgjør med "gamle" trender når det gjelder nye tilbygg til gammel arkit (28.10.2010)
  Våre lesere vil huske at det for ikke så alt for lenge siden var en interessant debatt om Hotel Union i Øye i Ørsta, og om et planlagt tilbygg til hotellet burde
 1130. Vestfold: Foreningen Gamle Sandefjord purrer Riksantikvaren – har ikke fått svar om vern av rivningstruede Linaaegården (28.10.2010)
  tide at Riksantikvaren griper inn. I mars skrev foreningen brev til direktoratet, hvor de ba om at det ble satt i gang fredningsprosess, men så langt har ikke vernefolket i Sandefjord
 1131. Nordland: Entusiasmen for Hurtigrutemuseet i Stokmarknes er fortsatt stor (28.10.2010)
  hurtigrutevenner" ble stiftet for ti år siden og betegner seg som Hurtigrutens eneste «fanklubb» med rundt 500 medlemmer. Nå feirer venneforeningen
 1132. Vestfold: De arkeologiske funnene på Re inspirerer til ytterligere innsats – det skytes med bue, det snakkes om næringsutvikling og arkeologene graver videre (28.10.2010)
  Les mer om saken hos Vestfold fylkeskommune her'Les hele saken på nrk.no herLes hele saken i Levende historie herLes mer om saken i
 1133. Nordland: Entusiasmen for Hurtigrutemuseet i Stokmarknes er fortsatt stor (28.10.2010)
  hurtigrutevenner" ble stiftet for ti år siden og betegner seg som Hurtigrutens eneste «fanklubb» med rundt 500 medlemmer. Nå feirer venneforeningen
 1134. Hedmark: Leder av kirkelig fellesråd truet med å gå da ordføreren foreslo å utsette spørsmålet om lokaliseringen av kirken i Våler til neste møte i fellesrådet (28.10.2010)
 1135. Kristelig folkeparti krever at Erik Solheim (SV) kommer i Stortinget og forsvarer sin kulturminnepolitikk – interpellasjon innlevert i dag (22.10.2010)
  Hjemdal har i løpet av de to stortingsperiodene hun har sittet i Energi- og miljøkomiteen på stortinget (og dermed hatt fagansvar for sitt partis kulturminnepolitikk), markert
 1136. Statsbudsjettet: Fortidsminneforeningens generalsekretær fastholder kritikken mot regjeringens forslag til kulturminnebudsjett i høringer på Stortinget (22.10.2010)
  Denne uken har både Energi- og miljøkomiteen (kulturminnevernets fagkomité) og Finanskomiteen avholdt høringer med berørte utenomparlamentariske
 1137. Nettstedet "Bygg og bevar" er åpnet – viktig rådgivningssatsing fra kulturminnemyndighetene og byggenæringen (22.10.2010)
  Ukas gladnyhet må være at alle som interesserer seg for å ta vare på gamle hus, har fått et gratis
 1138. Hordaland: Opphetet debatt om kulturminnestrategier i Odda – kommunetopp kaller fylkeskonservator "svinepels" (22.10.2010)
  har det tradisjonsrike industristedet Odda blitt noe av en "hot spot". Smelteverket, som ble nedlagt i 2003, har siden den gang ligget brakk i sentrum av tettstedet og skapt atskillig
 1139. Rogaland: Riksantikvaren gir klarsignal til nye utgravninger på Avaldsnes – fagmiljøet gleder seg (22.10.2010)
  Det er ikke særlig ofte at man setter i gang med arkeologiske utgravninger som ikke er initiert av utbyggingshensyn i Norge. Men noen ganger er det historiske potensialet
 1140. Oslo: Krise på Bogstad gård i Sørkedalen – et av våre aller mest herskaplige kulturmiljøer er på "konkursnivå" (22.10.2010)
  Det snakkes mye om kulturminner og verdiskapning i det norske kulturvernet om dagen. Men situasjonen til vakre Bogstad gård i Oslo viser at det slett ikke er så lett
 1141. Hedmark: Vil flytte Prøysens barndomshjem til Sjusjøen (22.10.2010)
  De av våre kulturminnevernere som er sosialisert inn vårt miljø av fagfolk og glade amatører i løpet av de
 1142. Oslo: Usikkert hva som skal skje med kunstnerboligen Grotten i Slottsparken (22.10.2010)
  Da komponisten Arne Nordheim døde i sommer, hadde han bodd i velkjente Grotten – tegnet av Linstow og oppført av Wergeland
 1143. Vest-Agder: Veibygging truer verneverdige hus i Farsund (22.10.2010)
  En betydelig vernestrid utfolder seg om dagen i Frasund, melder byens avis. Årsaken er at fylkesvei 43 helst bør rustes opp
 1144. Nye tolkingar av urbanisering på Vestlandet på 1000-tallet (22.10.2010)
  Universitetet i Stavanger melder om ei ny vurdering av oppkomsten til urbane sentra – byar – på Vestlandet. Arkeolog Helge Sørheim kom
 1145. Jørn Holme og Gudmund Hernes med kronikk om "skammens minnesmerker" i Norge (22.10.2010)
 1146. Nordland: Rana kommune gir kulturpris til gammelt søskenpar som har tatt vare på Umbukta Fjellstue og historien om svenskehandlen (22.10.2010)
 1147. Østfold: Fylket har fått sin første helhetlige kulturminneplan – og formidlingsprosjektet "Oldtidsveien" er nå lansert (22.10.2010)
  Les hele saken hos Østfold fylkeskommune herLes hele saken i Smaalenenes Blad herLes hele saken hos Østfold fylkeskommune her
 1148. Hedmark: Lokaliseringsstrid om kirken i Våler kan føre til at forsikringspenger forsvinner (22.10.2010)
 1149. Oslo: Planlagte jernbanespor kan sette bom for ønsker om å flytte vikingskipene til Bjørvika (22.10.2010)
 1150. Oslo: Frp-byråd mener at arkeologiske utgravninger i Bjørvika er sløsing med fellesskapets ressurser (15.10.2010)
  i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp), hvor han utgyter sin frustrasjon over at Oslo kommune må bekoste arkeologiske utgravinger i Bjørvika i forbindelse med
 1151. Jørn Holme forsvarer vern av norsk samtidsarkitektur i verdensklasse (15.10.2010)
  - Dette er arkitektur i verdensklasse, skapt for framtida. Holmes innlegg er et svar på en kommentar Aftenpostens Ulf Andenæs hadde nylig, hvor han argumenterte med at vernemyndighetene
 1152. Oslo: Nasjonalmuseet går ikke av mote som debattema med det første – lokalisering og bruk av gamle bygninger brennhett tema fortsatt (15.10.2010)
  ser ut til at kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) legger opp til nøyaktig samme linje som sin forgjenger Trond Giske (Ap) når det gjelder lokaliseringen av Nasjonalmuseet i Oslo og
 1153. Buskerud: Villa Fridheim reddet av ekstratilskudd fra fylke og kommune (15.10.2010)
  Krødsherad kommune og Buskerud fylkeskommune som blar opp 220 000 kroner hver (til sammen 440 000 kroner) til Villa Fridheim, og redder dermed
 1154. Aust-Agder: Grimstad kommune sikrer seg prakteiendom med kulturhistorisk verdi etter intens lobby – og hjelp fra Arbeiderpartiet (15.10.2010)
  Prakteiendommen på Dømmesmoen i Grimstad ser nå ut til å komme i kommunal eie. Statsbygg har skrudd ned taksten på det det flotte huset med tilhørende
 1155. Misnøye på museumsfronten i flere fylker – trass i Huitfeldts offensive kulturløft (15.10.2010)
  Anniken Huitfeldt (Ap) la fram i forrige uke. Nå har det gått noen dager, og de som etter nærmere undersøkelser av Kulturdepartementets budsjettproposisjon er
 1156. Oppland: Riksantikvar Holme skapte begeistring i fylkestinget – og politikerne banket enstemmig gjennom at de skulle utarbeide viktig strategi (15.10.2010)
  der var han med på å skape stor entusiasme i fylkestinget, meldes det på fylkeskommunens nettsted. Riksantikvaren skrøt av fylkeskommunens kulturminnearbeid og understreket at
 1157. Jørn Holme med klare meldinger – også i Aust-Agder og Nordland (15.10.2010)
  Riksantikvar Jørn Holmes reisevirksomhet kan imponere hvem som helst. Vi har nå orientert om hva som har skjedd i forbindelse med hans besøk i
 1158. Riksantikvaren satser videre på å dyktiggjøre planleggere i stedsanalyse (15.10.2010)
  Riksantikvaren vil, i samarbeid med Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, arrangere kurs i bruk av kulturhistorisk stedsanalyse. Påmeldingsfristen går ut i
 1159. Nord-Trøndelag: Vil grave ut kjempehaug på Leka, drømmer om et vikingskip som er større enn dem som finnes på Bygdøy (15.10.2010)
  gravlagt mennesker. Eksperter tror at skipet inne i Herlaugshaugen er større enn de skipene som er funnet i Oseberg- og Gokstad-haugene. Nå ønsker fylkeskultursjef Ragnhild
 1160. Akershus: Universitetet på Ås har enorme kulturminneutfordringer – sviktet av regjeringen i og statsbudsjettet for 2011 (15.10.2010)
  UMB på med i forslaget til Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet, og omfatter mange av de gamle bygningene til den tidligere Landbrukshøyskolen. - Blant alle
 1161. Buskerud: Ny rivesak på agendaen i Gol kommune (15.10.2010)
  Hallingdølen melder at politikarene i Gol kommune snart får en ny rivesak på bordet, hvor de mulighet til å vise sitt sanne
 1162. Vestfold: Fylkets arkeologer er i front med nye metoder (15.10.2010)
  Nylig avslørte arkeologene i det internasjonale LBI-prosjektet spor av noe som kan være båtgraver, langhus og 733 ukjente kulturminner uten å ha satt spaden i
 1163. Hedmark: Hamars kulturminneplan blir ikke ferdig etter planen – kan dermed ikke legge premisser for ny arealdel i kommuneplanen (15.10.2010)
  Hamar kommune arbeider med en kulturminneplan, men den har nå blitt skjøvet ut i tid, leser vi
 1164. Akershus: Eidsvoll museum på vei inn i Akershusmuseet? (15.10.2010)
  konsolideringsskepsis fra venneforeningen til museet. Men nå begynner det – smått om senn - å demre for eidsvollingene at de taper penger på dette. Kommunestyrerepresentant
 1165. Kulturrådet gir 2,2 millioner kroner til 11 prosjekter som har til hensikt å stimulere museene som forskningsinstitusjoner (15.10.2010)
  Kulturrådet arbeider med å stimulere kunnskapsutvikling ved norske museer. Som et ledd i denne innsatsen har man nå bevilget 2, 2 millioner kroner for å styrke
 1166. Aust-Agder: Vernemyndighetene i fylket vil ha omfattende endringer i byggeprosjekt i Grimstad (15.10.2010)
  Grimstad Adressetidende melder at Skolegården AS’ forslag til utbygging på skoletomta i Storgaten i Grimstad møter motstand hos fylkeskommunens kulturminnevernseksjon.
 1167. Arkeolog-opprøret fortsetter med underskriftskampanje (15.10.2010)
  Som vi tidligere har omtalt, har den fagpolitiske foreningen "Midlertidig ansatte arkeologer" tatt tak i det de
 1168. Vestfold: Fortidsminneforeningen kjemper videre for å sikre rivenekt for nyansatt rådmann i Tjøme kommune (15.10.2010)
  Vedtaket om å tillate riving av et bevaringsverdig hus på Hulebakveien 36 på Tjøme
 1169. Statsbudsjettet: Kritikken mot Solheims innsats for kulturminnevernet i 2011 tiltar i styrke – selv riksantikvaren kritiserer (11.10.2010)
  Som våre lesere skjønte av de umiddelbare reaksjonene fra kulturminnemiljøet
 1170. Nord-Trøndelag: Holme begeistret fylkestinget under sitt besøk i forrige uke (11.10.2010)
  i Nord-Trøndelag, og det er flere grunner til å se nøyere på hva som har blitt sagt og gjort i den forbindelse. For det første demonstrerer det hvordan
 1171. Statsbudsjettet: Kraftig kritikk av statssekretær Heidi Sørensen (SV) fra sentrale krefter i kulturminnevernet (11.10.2010)
  foreningen og stiftelsen at Miljøverndepartementet har løpt fra sine løfter om mer penger til vedlikehold. Under overskriften: "Sørensen lover nye løft for
 1172. Statsbudsjettet: Skatte- og avgiftsincentiver for private eiere av kulturminner blir viktige i diskusjonene framover (11.10.2010)
  på Stortinget har tatt ballen. Konkret vil partiet i statsbudsjettsammenheng fremme forslag om at man endrer skatte- og avgiftsreglene slik at eiere av kulturminner kan skrive av
 1173. Riksantikvaren vil ansvarliggjøre fylker og kommuner når det gjelder kulturminneforvaltning – åpner for å flytte makt (11.10.2010)
  Vi må trekke fram nok et meget interessant element i det intervjuet som riksantikvar Jørn Holme ga til Trønderavisa da han besøkte
 1174. Oslo: Riksantikvaren vil høvle ned maksgrensen for høyhus i flere historiske bydeler (11.10.2010)
  Spørsmålet om hvor høye hus man kan bygge i historisk følsomme områder har fulgt kulturminnevernet i minst et tiår. Nå har saken blitt aktualisert
 1175. Kulturminner ikke nevnt i verken trontalen, meldingen om rikets tilstand eller trontaledebatten (11.10.2010)
  Begynnelsen av oktober handler i det politiske Norge ikke bare om at statsbudsjettet ble lagt fram. Også Stortingets høytidelige åpning fant sted
 1176. Aust-Agder: Foreningshøvding fra Bergen redder nedslitt gammelt hus i Tvedestrand (11.10.2010)
  og for tiden medlem av Fortidsminneforeningens nasjonale styre, har en artig næringsvirksomhet på gang, hvor han har funnet nok en måte å uttrykke sin kjærlighet til
 1177. Vestfold: Arkeologer jubler over å funnet slagsted på Re (11.10.2010)
  De fleste har vel hørt om "slaget på Re" og har vel kanskje også en formening om at det har noe med
 1178. Akershus: Frogn kommune ansetter meget erfaren kulturminneverner i sin stab (11.10.2010)
  Østlandets Blad melder at Frogn kommune har ansatt en ny arkitekt med spesialinnsikt i kulturminnevern. Hennes navn er Liv Lund
 1179. Oslo: Regjeringen utsetter beslutningen om eventuell flytting av vikingskipene til Bjørvika noen uker (11.10.2010)
  Aftenpostens dyktige kulturminnejournalist Thorleif Andreassen skrev fredag en sak om en av de heteste potetene i norsk kulturarvspolitikk i våre dager – nemlig om
 1180. Fortidsminneforeningen krever ryddesjau i kulturminneforvaltningen – Frp tar saken opp med miljøvernministeren (11.10.2010)
  representerte Fortidsminneforeningen, en av kulturminneforvalterne i Nord-Trøndelag fylkeskommune innrømmet at han har stor forståelse for dem som er forvirret og Riksantikvaren,
 1181. Akershus: Sørums ordfører lei av å være prygelknabe i kulturminnevernet (11.10.2010)
  Det faktum at Sørum kommunestyre, med ordfører og varaordfører i spissen, og med bred samling i de fleste
 1182. Kronikk: Andenæs advarer mot å forsøke å frede samtiden i alt for stor grad (11.10.2010)
  Ulf Andenæs, mangeårig journalist i Aftenposten, har skrevet en kommentar i sin avis hvor han tar for seg noe som – naturlig nok – er et evig
 1183. Sogn og Fjordane: Samferdselskulturminner i Lærdal forfaller (11.10.2010)
  Få kommuner på Vestlandet har så rik veihistorie som Lærdal. Seltunåsen, Vindhellavegen, Sverrestien og kongeveien forbi Galdane til
 1184. Rogaland: Brannruinen etter Kopervik kirke er revet (11.10.2010)
  en langkirke, var tegnet av den svært aktive kirkearkitekten J. W. Nordan (det er vel han som har "norgesrekorden" i kirker, foran Grosch) og var bygget i noe som er beskrevet som
 1185. Telemark: Konservator vil ha gjenbruk av gravstøtter (11.10.2010)
  kulturminneverner og konservator ved Telemark Museum, kaster en brannfakkel inn i diskusjonen om gravminner her til lands. I dag fungerer det slik: Når familien til avdøde ikke lenger
 1186. Oppland: Lokalpolitiker sier nei til forslag om naturfredning av stølslandskap – mener det undergraver den verneverdige stølsdrifta (11.10.2010)
  av Ormtjernkampen nasjonalpark, og det får Magnhild Strand – lokal melkebonde og kommunepolitiker – til å steile. Hun mener det kan være aktuelt med ny veibygging i
 1187. Statsbudsjettet: Rigmor Aasrud danker ut kulturminneminister Erik Solheim som regjeringens kulturarvsforkjemper denne gangen (05.10.2010)
  er ikke regjeringens mest høyprofilerte statsråd. Men denne gangen har hun klart noe som det står respekt av, nemlig å framstå som en mer profilert kulturminneverner enn
 1188. Statsbudsjettet: Erik Solheim seier at han framleis "held eit høgt nivå" på innsatsen innan kulturminnefeltet (05.10.2010)
  vekst i budsjetta, og dette held fram, seier miljøminister Erik Solheim i ei pressemelding om budsjettet til hans departement. - I 2011 kjem dei største aukingane innan oppfølging
 1189. Statsbudsjettet: Fortidsminneforeningen mener Solheims kulturminnebudsjett er dårlig (05.10.2010)
  Til vern og sikring av freda bygningar blir det løyvd 216,2 mill. kroner i 2011, som er ein auke på 3 mill. kroner frå 2010." – Tre millioner! Dette er den
 1190. Statsbudsjettet: Huitfeldt får ros fra Museumsforbundet for sitt utkast til budsjett for 2011 (05.10.2010)
  En rekke budsjettlekkasjer har den siste tiden kommet på museumssektoren, og det er som regel et godt tegn i forkant av selve budsjettframlegget. Det viser seg at statsråd Anniken
 1191. Statsbudsjettet: Ikke alle museer er fornøyd med hva de har fått (05.10.2010)
  Trass i godlåter fra talspersoner ved en rekke museer – for ikke å snakke om selve Museumsforbundet, så er det noen som er misfornøyde med midlene de har
 1192. Statsbudsjettet: Finansdepartementet foreslår endringer i eiendomsskatten – gir kulturminnevernet en anledning til å kjempe for gammel fanesak (05.10.2010)
  Regjeringen foreslår å endre reglene for utskriving av eiendomsskatt slik at kommunene gis bedre muligheter til å likebehandle ulike typer næringseiendom i
 1193. Statsbudsjettet: Finansdepartementet tar tak i ordningen med fradrag for gaver til frivillige organisasjoner og foreslår enkelte endringer (05.10.2010)
  utvide gavefradragsordningen til også å gjelde frivillige organisasjoner i EØS-området. Endringen åpner for at personer som skatter til Norge, og som ønsker
 1194. Statsbudsjettet: Også Forbundet kysten er misfornøyd med Solheims svake kulturminnebudsjett (05.10.2010)
  Forbundet kysten er misfornøyd med Erik Solheims innsats for kystkulturen i kommende års budsjett, melder forbundet på sitt nettsted. - Arbeidet med nasjonal verneplan
 1195. Statsbudsjettet: Kun minimal økning av grunnstøtten til de frivillige kulturminneorganisasjonene (05.10.2010)
  Som vanlig følger vi litt med på hvor mange penger Fortidsminneforeningen, Norsk forening
 1196. Vestfold: Verdiskapningsprosjektet i Hammerdalen i Larvik setter sinnene i kok (04.10.2010)
  finansiert på (man har tappet Kulturminnefondet for penger til dette formålet, noe som Fortidsminneforeningen nasjonalt har kritisert) blitt diskutert. Det prosjektet som til nå
 1197. I morgen kl. 10.00 kommer statsbudsjettet! (04.10.2010)
  skal se ut. Men det gjør jo ikke saken mindre interessant. For nå skal vi se om regjeringen mener alvor i kulturminnevernet! Får Riksantikvaren mer penger til å dele
 1198. To budsjettlekkasjer i kulturvernet – Arendal og Oppegård er adressat for gaver fra Huitfeldt og Solhjell (04.10.2010)
  Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) – som åpenbart har arvet sin uforferdede holdning til budsjettlekkasjer fra sin kampfelle og
 1199. Nordland: Solheim argumenterer for at verdensarvstatus for Lofoten er uforenlig med oljevirksomhet (04.10.2010)
  Lofoten er for tiden under utredning for nominering til Unescos liste over verdens kultur- og naturarv. En verdensarvstatus henger svært
 1200. Vestfold: Kommunal byggeskikk-komité på sidelinja i het kulturminnediskusjon på Tjøme (04.10.2010)
  Vi har den siste tiden rapportert om rabalderet knyttet til rivingen av et lite, gammelt hus på Tjøme som er eid av
 1201. Kronikk: Rune Slagstad oppfordrer Jørn Holme til å sette ned foten i forhold til lokalisering av Nasjonalmuseet i Oslo (04.10.2010)
  Rune Slagstad, som må sies å være en av de mer substansielle bidragsyterne i norsk samfunnsdebatt,
 1202. Oslo: Byrådet blir anklaget for svak kulturprofil på sitt budsjettopplegg for 2011 – men godbiter finnes også (04.10.2010)
  29. september la byrådet i Oslo fram sitt budsjettforslag for det kommende året. Aftenposten dekket saken, og fokuserte på de svære
 1203. Buskerud: Mild dom i sak om kulturminnekriminalitet på Kongsberg (04.10.2010)
  Laagendalsposten melder om en interessant lokal sak på Kongsberg som berører kulturminnejussen: Aktor la ned påstand om 30 dagers betinget fengsel og 50
 1204. Nord-Trøndelag: Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag fredet av Kongen i statsråd (04.10.2010)
  av Kongen i statsråd. Sør-Gjæslingan er det første fiskeværet som er fredet som kulturmiljø i Norge. – Det er en viktig del av vår kystkultur som
 1205. Vest-Agder: Et lite steinalder-Pompeii oppdaget ved Kristiansand (04.10.2010)
  Like ved Hamresanden campingplass i Kristiansand er det gjort et funn som får arkeologene til å sperre opp øynene, melder NRK Sørlandet. Funnet det
 1206. Ny rapport om hvordan klimaendringene truer norske kulturminner (04.10.2010)
  For ikke mange dager siden slapp Riksantikvaren en viktig rapport, som er svært eksplisitt når det gjelder å tegne et troverdig trusselbilde i det
 1207. Ny teknologi gir fantastiske muligheter for arkeologene (04.10.2010)
  Riksantikvaren har på sine nettsider publisert en sak om hvordan ny teknologi kommer arkeologene til hjelp: laserskanning fra fly og bakke, satellittopptak, georadar og
 1208. Vestfold: Rådmann får rive huset på Hulebakk (28.09.2010)
  i Tjøme, Christine Norum, skal få rive det gamle huset på sin nyervervede eiendom, skriver Tønsbergs Blad. Hovedutvalget for plan og miljø vedtok rivetillatelsen,
 1209. Sogn og Fjordane: Furesund-brannen: Årsaken fortsatt ukjent (28.09.2010)
  Politiet har ennå ikke slått fast hva som forårsaket brannen hvor hovedbygningen på handelsstedet Furesund i Florø gikk
 1210. Hordaland og Sogn og Fjordane: - Det haster for kystkulturen (28.09.2010)
  I kulturminneavdelingene i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner er man bekymret for kystkulturen, skriver Bergens Tidende. Det er særlig naust og
 1211. Buskerud: Furuheim-saken til fylkesmannen (28.09.2010)
  inn for å åpne for riving, skriver Hallingdølen. Det er Fortidsminneforeningen som har klaget på saksbehandlingen.
 1212. Østfold: Vil bevare gammel graffiti i Sarpsborg (28.09.2010)
  Det er få graffitimalerier som blir stående over lang tid – men i Sarpsborg er det bevart en "piece" som ble
 1213. Hordaland: Odda kommune fremdeles i utakt med vernemyndighetene om smelteverkstomten (28.09.2010)
  Verdensarv vil de ha i Odda – hadde det bare ikke vært for alle de brysomme kulturminnene. Bergens Tidende rapporterer fra forrige ukes batalje i kommunestyret, der en rekke
 1214. Oslo: Åmås om vikingskipene – Solhjell om Nasjonalgalleriet (28.09.2010)
  i våre nyheter – her er ferske lenker til en kronikk av Knut Olav Åmås om vikingskipene, og et innlegg om Nasjonalgalleriet av Dag Solhjell.
 1215. Vestfold: Verdensarv fra vikingtid? (28.09.2010)
  Riksantikvaren vurderer å fronte Vestfold som Norges bidrag til en internasjonal vikingtidspost på UNESCOs verdensarvliste, skriver
 1216. Sogn og Fjordane: Losjehuset i Lærdal forfaller (28.09.2010)
  Lærdal kommune kjøpte det gamle Losjehuset i 2008, av hensyn til bygningens viktige stilling blant
 1217. Kronikk: - Nye momsregler er gunstige for frivilligheten (27.09.2010)
  Innføringen av kulturmoms og etableringen av en ny momskompensasjonsordning bidrar til å redusere avgiftstrykket for museer og frivillig sektor, mener
 1218. Møre og Romsdal: Union hotell får likevel bygge i "gammel stil" på Sunnmøre (21.09.2010)
  ved anlegget blir dermed ikke lenger avgjørende. Dette "kan være et signal om en ny utvikling", sier Jens Christian Eldal ved NIKU til Aftenposten. Avisen har spurt blant
 1219. Hordaland: Betaling for å filme på Bryggen? (21.09.2010)
  å la et indisk filmteam gjøre opptak på Bryggen, skriver Bergens Tidende. Det som skulle vært en hel dag med opptak ble derfor redusert til en time. "Pinlig", synes
 1220. Sogn og Fjordane: Rykende uenige om vannavgift i Hopperstad (21.09.2010)
  Kan Vik kommune kreve vannavgift av Fortidsminneforeningen for sprinkleranlegget i Hopperstad stavkirke,
 1221. Troms: Vil berge lensmannsgården i Lyngen (21.09.2010)
  forsøke å berge den gamle lensmannsgården – Rivertz-gården – som står ved raskanten etter det omfattende jordraset i Lyngen, skriver Nordlys. Arbeidet med
 1222. Vestfold: Rådmann vil rive sitt eget hus (21.09.2010)
  Nyansatt rådmann i Tjøme kommune, Christine Norum, vil rive huset sitt fra 1850-årene for å bygge nytt bolighus
 1223. Nordland: Privat eier vil rive kulturminne i Mosjøen for å bygge leilighetskompleks (21.09.2010)
  En ny vernesak har dukket opp i Mosjøen. Denne gangen dreier saken seg om et gammelt og falleferdig hus i Kirkegata 48. Kulturminnet er spesielt fordi det representerer
 1224. Hordaland: Realfagbygget fredes (21.09.2010)
  til Kunnskapsdepartementet, meldes det på Universitetet i Bergens nettsider. Bergens Tidende omtaler nyheten med skrekkblandet fryd, og i nettutgavens kommentarfelt er temperaturen som ventet
 1225. Møre og Romsdal: Olav Thon på ferde igjen (21.09.2010)
  Kulturminnevernere over det ganske land er vel vant med eiendoms- og hotellkongen Olav Thons mange krumspring – bare spør byantikvaren i Oslo. I
 1226. MAARK markerer seg (21.09.2010)
  Midlertidig ansatte arkeologers fagpolitiske forening MAARK ser ut til å nå igjennom i media med sine mildt sagt oppsiktsvekkende beskrivelser av arbeidsforholdene for landets mange
 1227. Telemark og Hordaland: Myndighetene setter i gang arbeidet med søknaden om å få Rjukan-Notodden og Odda/Tyssedal inn på Verdensarvlisten (21.09.2010)
  19. juni i fjor orienterte Norge Unesco om at Rjukan-Notodden og Odda/Tyssedal er oppført på den offisielle listen over
 1228. Oslo: Bondelaget kritisk til strategisk plan for arkelogiske kulturminner og -miljø (21.09.2010)
  det på organisasjonens nettsider. Det står i følge Bondelaget for lite i planen om det som gjelder informasjon til grunneier om kulturminner generelt, og om hvordan eieren skal
 1229. Oslo: Sju søkere til stillingen som byantikvar (21.09.2010)
  menn og to kvinner. Fire av søkerne er offentlige, mens tre (en kvinne og to menn) har bedt om å bli holdt hemmelige for offentligheten i prosessen. Blant de navngitte søkerne
 1230. Sogn og Fjordane: Furusund i Florø brant ned til grunnen (13.09.2010)
  hovedhuset på det gamle handelsstedet Furusund i Gunhildsvågen i Flørø som brant ned til grunnen. Også et uthus i tunet brant ned. Hovedbygningen var fra 1700-tallet.
 1231. Buskerud: Fortidsminneforeningen klager inn Furuheim-vedtaket (13.09.2010)
  Fortidsminneforeningen Buskerud avdeling har levert en formell klage på vedtaket om å rive Furuheim på Gol, skriver Hallingdølen. Som tidligere meldt vedtok Utval
 1232. Rogaland: Får beholde flatskjermene i Lund kirke (13.09.2010)
  Stikk i strid med både biskop og riksantikvar, får de mye omtalte flatskjermene lov til å henge i gamle Lund kirke fra 1812, skriver Stavanger Aftenblad.
 1233. Møre og Romsdal: Herøyprotestene når riksavisene (13.09.2010)
  Historien om Herøy-ordføreren som ikke vil betale for å få lov til å ødelegge kommunens kulturminner har
 1234. Vestfold: Fresjeborgens beliggenhet markert (13.09.2010)
  Den lokalhistoriske striden om beliggenheten til Fresjeborgen ved Larvik, som forsvant i et jordras i 1653, er nå offisielt over, skriver Østlands-posten. Etter
 1235. Sør-Trøndelag: Vitenskapsmuseet i Trondheim ble "Årets museum" (13.09.2010)
  forbundets høyeste organ i Trondheim, og passende nok ble det byens Vitenskapsmuseum som fikk årets pris. Under forbundets festmiddag fredag kveld delte juryens leder, Venstre-sjef
 1236. Oppland: NRKs dokumentar på nett (13.09.2010)
  Gikk du glipp av NRK2-dokumentaren "Har fortiden vår en framtid?" om nedlagte gårdsbruk og den dystre situasjonen for disse kulturminnene? Se den på nett-tv
 1237. Sogn og Fjordane: Urnes stavkirke gjenåpnet med H.M. Dronningen til stede (07.09.2010)
  Etter to år med omfattende restaurering er Urnes stavkirke igjen åpnet for publikum. Hennes Majestet Dronningen
 1238. Telemark: Løvenskiold vil ikke være med i fredningsgjennomgangen (07.09.2010)
  fotodokumentere interiørene på Fossum i forbindelse med prosjektet fredningsgjennomgangen. Avisen Varden reagerer på lederplass, og skriver at det er trist at Løvenskiold
 1239. Vestfold: Mariakirkeruinen i Tønsberg forsvinner under asfalten igjen (07.09.2010)
  Diskusjonen rundt hva som skal skje med de gjenoppdagede Mariakirkeruinene i Tønsberg ser nå ut til å ende
 1240. Møre og Romsdal: - For lite midler til byene fra Kulturminnefondet (07.09.2010)
  får for lite. Han peker dessuten på at altfor mye av midlene går til bygninger som er fredet – "støtten til fredede kulturminner skal kun ligge på omtrent en
 1241. Hordaland: Kulturminnedagens pris til Voss i år – nesten hundre arrangementer rundt om i landet kommende søndag (07.09.2010)
  Kommende søndag går årets største kulturminnehappening av stabelen rundt i
 1242. Oppland: NRK-dokumentar om kulturarven (07.09.2010)
  Ukens TV-tips er NRK-dokumentaren "Har fortiden vår en framtid?" som sendes på NRK2 torsdag 9. september kl. 22.30. Programmet tar opp hva som skjer med
 1243. Buskerud: Furuheimsaken behandles denne uken (31.08.2010)
  Denne uken venter et foreløpig(?) klimaks i Furuheim-saken, da kommunen skal behandle rivingsspørsmålet. Riksantikvaren har vært på befaring,
 1244. Sør-Trøndelag: Gravminner ødelagt på Nidarosdomens kirkegård (31.08.2010)
  til søndag 22. august var vandaler på ferde på kirkegården ved Nidarosdomen, og noen gjorde stor skade på en lang rekke gravminner, hvorav noen hadde svært
 1245. Byggenæringen: Vi trenger 100 000 "ferske" fagfolk innen bygningsvern (31.08.2010)
  Vi omtalte i forrige uke utspillet fra Byggenæringens Landsforening om mangelen på kvalifiserte håndverkere i kulturminnevernet. Nå presiserer de
 1246. Riksantikvaren med ny veileder om plan- og bygningsloven (31.08.2010)
  presisert at denne loven på mange måter er like viktig for vår sektor som selve kulturminneloven). Nå har Riksantikvaren utarbeidet en ny veileder i hvordan den nye
 1247. Vest-Agder: Biskopen går inn for menighetssenter ved Feda kirke (31.08.2010)
  ved Feda kirke, skriver Avisen Agder. Riksantikvaren mener bygningen vil bli for stor og dominerende i forhold til den gamle kirken, og har anbefalt biskopen å si nei til menighetens
 1248. Møre og Romsdal: Vil bli nasjonalt senter for jugendstilrestaurering (31.08.2010)
  Som et lite apropos til den alarmerende mangelen på kvalifiserte håndverkere i
 1249. Vest-Agder: Sveitserstilbyen Farsund? (31.08.2010)
  Ålesund er utvilsomt jugendstilbyen – men færre er klar over at Farsund i Vest-Agder har et mer dominerende
 1250. Oslo: Pilegrimsleden – et landeveisrøveri? (31.08.2010)
  fått med seg de senere årenes arbeid med pilegrimsleden(e) til Nidaros, og tidligere i sommer presenterte vi det nye nettstedet. Færre er kanskje klar over stridighetene rundt ledens
 1251. Midlertidig ansatte arkeologer med offensiv for bedre arbeidsvilkår (31.08.2010)
  Det svake stillingsvernet for det store antallet midlertidig ansatte arkeologer i landets fylkeskommuner og museer. Den fagpolitiske foreningen MAARK (midlertidig ansatte arkeologer) i
 1252. Møre og Romsdal: Ordfører er lut lei vikingene – eller arkeologene… (31.08.2010)
  Kanskje blir det færre midlertidig ansatte arkeologer dersom ordføreren i Herøy får det som han vil: Han er lei av at kommunen og private
 1253. Buskerud: Rådmannen tilrår riving av Furuheim på Gol – til heftige protester (22.08.2010)
  en skjebnesvanger tid: Rådmannen i Gol tilrår at eieren skal få rive, mens fylkeskommunen – godt støttet av lokalt engasjement – mener anlegget har høg
 1254. Oslo: - Venezia-charteret er et "historisk dokument" (22.08.2010)
  På sensommeren har det rast en større verneideologisk debatt i Klassekampens spalter.
 1255. Oppland: Norge mangler utdanning for praktisk vernearbeid – det nærmer seg krise (22.08.2010)
  Landsforening heller kaldt vann i blodet på kulturminnevernere etter utspillene om betydelig økning i tilskuddene til fredede bygninger i sommer: Det vil hjelpe lite å
 1256. Buskerud: Museumsbygning i Sigdal brant, men ble ikke totalskadd (22.08.2010)
  Plassanebygget ved Sigdal museum fikk omfattende røyk- og vannskader i en brann lørdag, men det synes som om skadene heldigvis
 1257. Aust-Agder: Dropper nybygg på Brekkestø (22.08.2010)
  Den mye omtalte Brekkestø-saken kan nå gå mot en endelig løsning, skriver
 1258. Akershus: Slipper å betale millionregning til arkeologene (22.08.2010)
  Bonden på Øvre Randem slipper å betale alle omkostningene ved arkeologiske undersøkelser, etter at Miljøverndepartementet har
 1259. Vestfold: Fortsatt usikker skjebne for Mariakirkeruinene i Tønsberg (22.08.2010)
  Det er fortsatt ikke tatt noen endelig avgjørelse om hva som skal skje med ruinene etter Mariakirken i Tønsberg, skriver NRK. Ruinene kom for dagen i
 1260. Sør-Trøndelag: Verdensarvområdet på Røros utvidet (08.08.2010)
  nå også "Cirkumferensen" innskrevet på listen: Christian IVs privilegieområde for bergverksdriften, som berører fem kommuner i tillegg til Røros. Spor
 1261. Oslo: Sørensen lover økt satsing på fredede hus (08.08.2010)
  Diskusjonen om offentlig økonomisk støtte til fredede bygninger og anlegg har blusset opp i sommer, særlig etter at
 1262. Hordaland: Mastene ødelegger verdensarvsjansene (08.08.2010)
  En av sommerens store nyhetssaker har vært regjeringens beslutning om å bygge de såkalte "monstermastene" i Hardanger – en sak som seiler opp
 1263. Oslo: Ingen planer for tomme offentlige bygg (08.08.2010)
  Åtte store, offentlige bygninger i Oslo kan bli stående tomme etter de omfattende flytteprosjektene i byen, skriver Aftenposten. Norges Geografiske Oppmålings hus og
 1264. Oppland: Vil selge og flytte fredede hus (08.08.2010)
  mange tilfeller kan et fredet stabbur eller en liten låve få en mye sikrere framtid om bygget blir en del av et tun i Hafjell, Hemsedal eller i Holmenkollåsen", sier Dobloug.
 1265. Rogaland: Fargestrid i Stavanger (08.08.2010)
  lilla hus midt i Stavangers hvite trehusbebyggelse har blitt en varm nypotet i oljehovedstaden i sommer. Huset i Øvre Jærgate bryter pålegget om fargevalg i området, og
 1266. Oslo: Skansen – revet av kulturminnevernet (08.08.2010)
  Aftenpostens kommentator Lotte Sandberg skriver om skjebnen til ett av Norges mest berømte funkisbygg – Lars Backers restaurant Skansen
 1267. Oslo: Akershus festning må kalkslåes? (08.08.2010)
  Ytterveggene på Akershus slott gjennomgår nå en restaurering. Arbeidet har avdekket så stor slitasje på murverket
 1268. Oslo: Riksantikvarens fotokonkurranse (08.08.2010)
  i den nye databasen kulturminnesok.no har sikkert vært påfallende for mange brukere. I sommer har Riksantikvaren hatt en fotokonkurranse, der brukerne selv kan bidra med bilder av
 1269. Oslo: Oslofolk vil helst beholde vikingskipene på Bygdøy (29.06.2010)
  Aftenposten. Når det gjelder plasseringen av det nye kulturhistoriske museet er oppslutningen om Bjørvika størst med 39 prosent, mens 20 prosent vil legge hele museet til
 1270. Oslo: 900 dispensasjoner for bygging i strandsonen i fjor (29.06.2010)
  I ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå kommer det fram at to av tre søkere får innvilget dispensasjon for bygging i strandsonen,
 1271. Telemark: Stjal vindu fra 1650 (29.06.2010)
  i Bø, stjal antikviteter og tok samtidig med seg vinduet de åpnet for å komme seg inn, skriver Telemarksavisa. Fylkeskommunen har anmeldt forholdet som brudd på
 1272. Oslo: Vern for slåttemarkene (29.06.2010)
  og viktig kulturlandskap, og nå skal Staten inngå langsiktige avtaler med grunneiere om skjøtsel av slåttemarkene, i følge handlingsplanen.
 1273. Svalbard: Amundsenvillaen restaureres (29.06.2010)
  Svalbardposten skriver om restaureringsarbeidet ved Amundsenvillaen. Bygningen skal nå tilbakeføres til
 1274. Oslo: Søker ny byantikvar (29.06.2010)
  Oslo kommune søker nå etter ny byantikvar etter Marte Boro. Detaljer om denne viktige stillingen i kulturminnevernet kan du lese
 1275. Vestfold: Vil beholde Mariakirkeruinene synlige (23.06.2010)
  Folk i Tønsberg har fått øynene opp for den kulturhistoriske skatten som avdekkes av arkeologene på Torget, skriver Tønsbergs Blad. Flere tar nå til orde
 1276. Vest-Agder: Kritisk for fartøyvernsentrene (23.06.2010)
  og båtmuseum (Gratangen) frykter man nå permitteringer, slik at viktig fagkompetanse kan gå tapt. I et brev til miljøvernminister Erik Solheim skriver
 1277. Vestfold: Restaureringen av Fattighuset i Holmestrand belønnet med pris (23.06.2010)
  med å redde og restaurere "Fattighuset" fra 1762 i Holmestrand. Les også om saken i Tønsbergs Blad!
 1278. Oslo: Røkke dropper konferansesenter på Skøyen (23.06.2010)
  Kjell Inge Røkke dropper planene om et konferansesenter i Prinsessealleen 18 på Skøyen, skriver Estatenyheter.no. Planene
 1279. Akershus: Planutvalget vil rive Hølen skole (23.06.2010)
  Planutvalget i Vestby mener det gamle skolebygget fra 1936 ikke er egnet som skole for fremtiden, og går inn for å rive bygningen etter å ha vært
 1280. Oslo: Solheim vil ha utredet endret plassering av Munchmuseet (13.06.2010)
  Miljøvernminister Erik Solheim vil imøtekomme riksantikvarens innvendinger mot plasseringen av det nye Munchmuseet – Lambda – og
 1281. Østfold: Tilstår å ha tent på Solvang (13.06.2010)
  i 50-årene har tilstått å ha tent på forsamlingshuset Solvang i Rakkestad som brant ned 1. juni. NRK skriver at mannen "ønsket det skulle komme noe annet på
 1282. Oslo: Thon og byantikvaren i ny strid (13.06.2010)
  og Olav Thon er på nytt i strid, melder NE. Denne gangen gjelder det Storgata 27 fra 1837, som Thon vil rive på grunn av setningsskader. Byantikvaren mener derimot at skadene er mindre
 1283. Hordaland: Bjørnseths gave tildelt Lysøen (13.06.2010)
  Den testamentariske gaven på 250.000 kroner som Fortidsminneforeningen fikk fra Bjørn Sinclair Bjørnseth ble tildelt Ole Bulls villa
 1284. Oslo: - Gentrifisering fremmer ikke integrering (13.06.2010)
  I boken Tøyengata – et stykke nyrikt Norge skriver byforskeren Tone Huse om mangelen på debatt rundt gentrifiseringsprosessen i Oslos sentrale bydeler. Boken kartlegger
 1285. Sør-Trøndelag: Pilgrimsleden med oppfrisket nettsted (13.06.2010)
  har fått nytt utseende og ny funksjonalitet, skriver Sør-Trøndelag fylkeskommune. Pilotprosjektet pilegrimsleden er en del av verdiskapningsprogrammet innenfor
 1286. Akershus: Eidsvollsbygningen med ukjent kostnadsramme (13.06.2010)
  Staten har ikke bestemt hvor mye penger som skal brukes på å rehabilitere Eidsvollsbygningen tilbake til 1814-tilstand før
 1287. Akershus: Fredningsstrid ved Dikemark (13.06.2010)
  Asker kommune ønsker å regulere Dikemark til bevaringsområde, mens Riksantikvaren ønsker å frede anlegget, skriver Budstikka. Kommunen
 1288. Nordland: Etterlyser 500 år gamle kirketekstiler (13.06.2010)
  er svært lite når det gjelder å finne en alterbrunn fra senmiddelalderen som forsvant etter en Oslotur under krigen – men Gildeskål kirke og Tromsø Museum
 1289. Paris: Graver opp 27 år gammel lunsj! (13.06.2010)
  I avdelingen for arkeologikuriosa kan våre lesere hygge seg med denne reportasjen hos NRK, som viser en arkeologisk utgraving av en kunstnerlunsj i Paris fra 1983!
 1290. Oslo: Barcode-kritikk i nytt forskningsprosjekt (26.05.2010)
  er i fare. Politikerne har en ukritisk holdning til den "kulturdrevne byutviklingen", som samler en rekke tunge kulturinstitusjoner i vannkanten, hevder Bergsli: "Kulturen er en
 1291. Vest-Agder: Uthavnsaken ruller videre (26.05.2010)
  På Sørlandet er det fremdeles mange som mener mye om riksantikvar Jørn Holmes utspill om økt bruk av fredning i uthavnsmiljøene.
 1292. Hordaland: Bot for ulovlig graving i middelalderbyen (26.05.2010)
  i en kjeller i Hollendergaten for noen år tilbake, skriver Bergensavisen. Les også om saken på Riksantikvarens nettsider.
 1293. Møre og Romsdal: Jugendbyen Ålesund – villedende markedsføring? (26.05.2010)
  I forbindelse med diskusjonen om jugendbyen Ålesund, hvor det blant annet nylig ble foreslått å opprette en
 1294. Akershus: Gir bort verneverdig bygning (26.05.2010)
 1295. Hordaland: Stilling ledig i Fortidsminneforeningen Hordaland avdeling (26.05.2010)
  Fortidsminneforeningen, avdeling Bergen og Hordaland har ledig stilling (60 %) som daglig leder fra 1. august. Les mer ved å klikke på lenken
 1296. Aust- og Vest-Agder: Holme vil frede uthavnene i kjølvannet av Brekkestø-saken (19.05.2010)
  Riksantikvar Jørn Holme vil vurdere mer omfattende fredninger av uthavnene på Sørlandet, skriver Dagens Næringsliv. Med
 1297. Aust-Agder: - Brekkestø-saken undergraver Riksantikvarens troverdighet (19.05.2010)
  undergraver direktoratets troverdighet, skriver Lillesandsposten. Riksantikvaren snudde som kjent i saken, som handler om hvorvidt det kan bygges et nytt hus på en eiendom i
 1298. Møre og Romsdal: Byantikvar i Ålesund? (19.05.2010)
  Et forslag om å opprette en byantikvarstilling i Ålesund ble stemt ned på møtet i
 1299. Hordaland: Kronikk om Bergens fremtid (19.05.2010)
  "Siktlinjer" har vært et sentralt begrep når det gjelder diskusjonen om byutviklingen i Oslo. I denne kronikken i Bergens Tidende drøfter Frode Inge Helland blant
 1300. Hordaland: MF "Folgefonn" kommer hjem (19.05.2010)
  I 1938 var den Norges største og mest moderne ferje – nå kommer MF "Folgefonn" hjem til Hardanger Fartøyvernsenter etter å ha tilbrakt de
 1301. Hedmark: Politiet jakter "runesteinselger" i Ringsaker (10.05.2010)
  I forbindelse med et oppslag om skattefunn skrev vi i fjor om den påståtte handelen hvor en runestein funnet i Ringsaker skal ha blitt solgt for
 1302. Vestfold: Vil ha vikingtidsmonumentene som verdensarv (10.05.2010)
  Vestfold fylkeskommune skal arbeide for å gi de velkjente kulturminnene fra vikingtiden en plass på
 1303. Nord-Trøndelag: Helleristninger sprenges bort (10.05.2010)
  Helleristningene som ble funnet på Husbyåsen i Stjørdal sprenges nå bort i forbindelse med
 1304. Akershus: Politianmelder graving ved Ridderhaugen (10.05.2010)
  Fet kommune er politianmeldt av fylkeskommunen, etter at bilder på Riddersand skoles nettsider avslørte at gravemaskin og
 1305. Oslo: Holmenkollen stasjon på to etasjers betongpidestall (10.05.2010)
  ut", sier naboer, mens byantikvaren mener løsningen fungerer bra sett fra stasjonsområdet.
 1306. Aust-Agder: Riksantikvaren snudde i byggesak i Lillesand (10.05.2010)
  Riksantikvaren dro ikke på befaring før direktoratet godkjente planene om å bygge en ny bolig på en tomt i Brekkestø. Etter protester fra naboer og andre
 1307. Rogaland: Arkeologer skal lære politiet "CSI-metoder" (10.05.2010)
  undersøke funn, bl.a. ved funn av beinrester. Samarbeidet skal fortsette, med utveksling av kompetanse og utstyr.
 1308. Akershus: Hølen skole vedtatt revet med knappest mulig flertall (05.05.2010)
  Med fem mot seks stemmer vedtok fylkesutvalget i Akershus å droppe klagen på vedtaket om å rive den eldste delen av Hølen skole i Vestby, skriver Moss avis. Fra
 1309. Vestfold: Rivingen av Bondebrygga politianmeldt – eieren må gjenoppføre den? (05.05.2010)
  avdelingen på sine nettsider. Politiet har allerede henlagt anmeldelsen fra naboer og brukere om skadeverk, men 4. mai skal planutvalget i Larvik kommune ta stilling til forslaget om å
 1310. Buskerud: Mot løsning for forfalne hus – etter 30 år (05.05.2010)
  for to vernede hus i det såkalte Biedermeierstrøket i Øvre Storgate i Drammen. Kommunen inngår et makeskifte med eieren, og selger bygningene videre til Studentsamskipnaden i
 1311. Rogaland: Byantikvaren vil verne brutalismen i Stavanger (05.05.2010)
  ønsker å verne en gruppe med store bygninger fra etterkrigstiden i forbindelse med kommunens nye kulturminneplan, skriver NRK. SR-bank-bygningen, brannstasjonen og den brutalistiske
 1312. Oslo: Teknisk-industrielle kulturminner får referansegruppe (05.05.2010)
 1313. Vest-Agder: Runesteinsgraving med nettkamera (05.05.2010)
  håper å finne en urørt grav i tilknytning til runesteinen. Vest-Agder fylkeskommune lar alle interesserte følge utgravningen via sitt webkamera.
 1314. Oslo: Finansministeren svarte om økonomiske tiltak for eierne av fredede hus (26.04.2010)
  enn fradragsordninger, svarer finansminister Sigbjørn Johnsen på spørsmål om hvorvidt regjeringen vil vurdere å gi eiere av fredete bygninger og våningshus tilbake
 1315. Oslo: - Det klassiske angrepet på kulturminnevernet (26.04.2010)
  Fremskrittspartiet vil fremme forslag i Stortinget om å "redusere riksantikvarens makt", særlig på bakgrunn av
 1316. Oslo: Byantikvaren støtter Røkke (26.04.2010)
  Vel, Christian Sømme, kaller byantikvarens holdning "helt ufattelig", ettersom etaten var en sterk pådriver for å få regulert området til bolig og
 1317. Sogn og Fjordane: Barneheimen på Leikanger kan bli revet (26.04.2010)
  Fylkeskommunen vurderer innsigelse mot planene om å rive den gamle barneheimen i Leikanger, skriver Sogn Avis. Barneheimen ble stiftet av
 1318. Møre og Romsdal: Ny verneplan for jugendbyen Ålesund (26.04.2010)
  denne uken. Avisen tar til orde for å bevare det originale. 100 av de 400 bygningene som ble oppført i jugendstil etter bybrannen er nå borte. Verneplanen innebærer at
 1319. Oslo: Brann i verneverdig bygning (26.04.2010)
  Keysers gate 8, som er varslet fredet av Riksantikvaren, ble utsatt for en brann i forrige uke. Den sjeldent godt
 1320. Østfold: Fylkeskonservatoren sier skarpt nei til gjestehavn i Fredrikstad (26.04.2010)
  Fredrikstad foreslår på nytt å opprette en gjestehavn på Ringverven – området helt inntil festningsvollene, skriver Klassekampen. Forslaget ble avvist av
 1321. Vestfold: Rådmannen vil ha oppussingsplan for Linaaegården (26.04.2010)
  Rådmannen i Sandefjord ber planutvalget om å kreve en oppussingsplan for den omstridte Linaaegården, skriver Sandefjords Blad. Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling har
 1322. Telemark: Greier ikke vedlikeholdet på Vest-Telemark museum (26.04.2010)
  på det store vedlikeholdsetterslepet på friluftsmuseene. Vest-Telemark Blad skriver om utfordringene ved de 73 bygningene på Vest-Telemark museum – og nok en
 1323. Østfold: Gjenoppdaget middelalderbrev i bankboks! (26.04.2010)
  fra 1400-tallet hadde riktignok vært oppdaget før, men at de fremdeles eksisterte kom som en stor overraskelse på Lokalsamlingen i Rakkestad, skriver Rakkestad avis. Dokumentene har
 1324. Vestfold: Fant gullring fra middelalderen (26.04.2010)
  Arkeologer blir ofte spurt om de "finner noe gull", men svært få kan svare bekreftende på
 1325. Rogaland: Metalldetektorer på Utstein (26.04.2010)
  kloster funnet gull, i form av betalingsringer av det edle metallet. En rekke andre spennende funn kom også for dagen, da et titalls metallsøkere fra hele Skandinavia fikk prøve seg
 1326. Vest-Agder: Museumsflyttingen i Kristiansand kan bli stanset (17.04.2010)
  bygninger, men fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar mener diskusjonen må tas opp igjen dersom det viser seg at bygningene er for skjøre. NIKU skal nå undersøke tilstanden
 1327. Sør-Trøndelag: Museumsbygningene i Trondheim forfaller (17.04.2010)
  kroner til istandsetting, skriver Under Dusken. Paasche spår at de mange bygningene som ligger demontert og lagret aldri kommer til å bli oppført igjen, og mener museene
 1328. Akershus: Kommunen vil fortsatt rive Hølen skole (17.04.2010)
  Uttalelsen fra fylkeskommunen kan ikke stoppe planene om å rive hele bygningsmassen ved Hølen skole, mener Vestby kommune. Funkisperlen fra
 1329. Hordaland: Fredningsvedtak for Odda i løpet av året (17.04.2010)
  Erik Solheim besøkt Odda, og Holme varsler at fredningsvedtaket for det gamle industriområdet vil komme i løpet av 2010. "Det er viktig å legge grunnlaget for ein
 1330. Sogn og Fjordane: Urnes ferdig restaurert (17.04.2010)
  har vært åpen også undervegs i det to år lange restaureringsarbeidet, med om lag like mange besøkende som før, melder Fortidsminneforeningen Sogn og Fjordane
 1331. Telemark: Kjøreledning fra Tinnosbanen stjålet – igjen! (17.04.2010)
  fra den samme, fredede banen. Fagleder i Jernbaneverket Bård Øyen fortviler, ettersom de 2,5 millionene banen får i tilskudd helst skulle vært brukt til andre ting. Aller
 1332. Oslo: - Museumsflyttingene er sløseri (17.04.2010)
  A. S. Torp i aksjonen "Redd Nasjonalgalleriet" går igjen kraftig ut mot planene om å flytte samlingene fra Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Munchmuseet. I en kronikk i
 1333. Finnmark: Vil utvide bygget ved Mortensnes (17.04.2010)
  Nesseby kommune vil ha et nasjonalparksenter i tilknytning til det lille "info-bygget" ved
 1334. Hordaland: Store bøter etter ulovlig vegfylling (10.04.2010)
  570.000 i bøter og saksomkostninger er resultatet etter at store steinfyllinger ble anlagt i strandsonen nedenfor kirken og
 1335. Hedmark: Vil frede flere storgårder (10.04.2010)
  I etterkant av forrige ukes oppslag om de store vedlikeholdsutfordringene ved de fredede storgårdene, går nå
 1336. Oslo: - Siktlinjer er overvurdert i byplanleggingen (10.04.2010)
  Diskusjonen om siktlinjer i byplanleggingen har fått for stor plass, hevder arkitekt Peter Butenschøn
 1337. Oslo: Er museumsflyttingene en feilprioritering? (10.04.2010)
  I denne kronikken i Nationen stiller Sjur Harby spørsmålet om de store omkostningene ved museumsflyttingene i Oslo kan forsvares når bygningsmassen ved landets
 1338. Hordaland: Plastvinduer harmonerte ikke (10.04.2010)
  ble satt inn i sveitserstilperlen "Villa Harmoni" i Bergen – nå vil eiendomsselskapet bak "restaureringen" bytte dem ut igjen, skriver Bergens Tidende. Bygningen har
 1339. - Museenes digitaliseringsprosjekter er mislykket (10.04.2010)
  du deg videre inn på én og én 'ølbolle', får du ingen informasjon om hva en ølbolle er". Han ønsker seg større brukermedvirkning på
 1340. Sogn og Fjordane: Smia i Vik blir ikke fredet (07.04.2010)
  Riksantikvaren freder likevel ikke den omstridte smia i Vik, til tross for at de i høst omtalte bygningen som av "nasjonal verdi". Nå kan det derimot gå mot at
 1341. Rogaland: Feilslått restaurering av skolehus (07.04.2010)
  med påmonterte deler fra Biltema", er den drepende karakteristikken på Time kommunes "restaurering" av det gamle skolehuset på Bryne. Bygningen i det som var sen
 1342. Rogaland: Småhus må vike for storhotell? (07.04.2010)
  Fjorten småhus må vike for et storhotell i Stavanger, dersom politikerne vedtar reguleringsplanen for Tanke Svilandsgate-området. Både byantikvaren
 1343. Hedmark: Kulturminner tilpasset en annen tid – storgårdene smulder opp (07.04.2010)
  Aftenposten retter i denne reportasjen fokuset mot den økonomiske byrden som påligger eiere av fredede hus – og setter dette inn i en historisk sammenheng: På
 1344. Vestfold: Riksantikvaren trekker innsigelsen mot rådhusplanene i Tønsberg (28.03.2010)
  Etter at det omstridte forslaget til nytt rådhus i Tønsberg er barbert med åtte meter trekker
 1345. Akershus: Funkisperlen på Hølen skole kan bli revet (28.03.2010)
  på at bygningen har stor kulturhistorisk verdi. Den ble tegnet av Erling Bjerknæs, som blant annet hadde bakgrunn som assistent for Alvar Aalto i Finland, skriver Birger Hekkelstrand i
 1346. Vest- og Aust-Agder: Barnevandrernes kulturminner (28.03.2010)
  I forbindelse med filmen "Yohan" som har kinopremiere i disse dager, skriver Grimstad Adressetidende om arbeidet som blir gjort for
 1347. Haitis kulturarv må reddes (28.03.2010)
  av Haitis kulturarv ble ødelagt i jordskjelvet, og det er stor fare for at mer av det som ble skadet kan gå tapt i den kommende regntiden, melder NRK. UNESCO skal nå hjelpe til
 1348. Oslo: Bygg & bevar lanseres i 2010 (28.03.2010)
  Nettsatsingen Bygg & Bevar lanseres i løpet av 2010 som en nasjonal markedsplass for tradisjonsbygging. Det er Miljøverndepartementet som sammen med
 1349. Oslo: Freder Kunstindustrimuseet/Kunst- og Håndverksskolen (28.03.2010)
  i Oslo vil frede Kunstindustrimuseet og Kunst- og Håndverksskolen, melder NRK. Initiativet kommer særlig på bakgrunn av at institusjonene er i gang med, eller planlegger å
 1350. Nordland: "Lofotkatedralen" ferdig restaurert (28.03.2010)
  Vågan kirke – eller "Lofotkatedralen", som den heter på folkemunne – er snart ferdig restaurert, og tilbakeført til den
 1351. Oslo: Likevel 500 millioner til brannsikring og vedlikehold av kirker (22.03.2010)
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentefrie lån til kommunene øremerket vedlikehold og brannsikring av kirker videreføres for 2010, skriver
 1352. Nord-Trøndelag: Kulturmiljøfredningen i Levanger startet opp (22.03.2010)
  fredningsprosessen vedrørende trehusbebyggelsen i Levanger. Kulturmiljøfredningen som nå er i gang blir den andre i Norge i tett bymessig strøk – den første
 1353. Buskerud: Holme roser fylkeskommunen (22.03.2010)
  Riksantikvar Jørn Holme roser Buskerud fylkeskommune for arbeidet med kommunedelplaner for kulturminner. En plan for Hurum kommune er fullført, mens tilsvarende
 1354. Vest-Agder: Sørlandets uthavner i Stortinget (22.03.2010)
  Skei Grande har stilt Miljøvernminister Erik Solheim et skriftlig spørsmål om statlige midler til utarbeidelse av verneplaner for gamle uthavner. "Det foreligger en del
 1355. Smertefulle kulturminner (22.03.2010)
  Forskning.no har en lengre artikkel om noen av de vanskelige og smertefulle kulturminnene knyttet til 2. verdenskrig i Norge, og
 1356. Sør-Trøndelag: Vil grave etter Fru Inger (22.03.2010)
  Nidaros domkirkes restaureringsarbeider ønsker å grave under kirkegulvet i Ørland kirke for
 1357. Sogn og Fjordane: Ledig prosjektleiarstilling Nærøyfjorden verdsarvpark (18.03.2010)
  for restaurering og bruk av verneverdige bygningar og bygningsmiljø i Nærøyfjordområdet, det sørlege delområdet av Vestnorsk Fjordlandskap. Til å ta hand om
 1358. Halvparten av museenes bygninger råtner (13.03.2010)
  Mange aviser omtaler denne uken den miserable tilstanden til bygninger i de ulike museenes eie – rundt
 1359. Sogn og Fjordane: Sellevåg treskofabrikk fredes (13.03.2010)
  treskofabrikk i Gulen skal nå fredes. Fabrikken var i drift fra 1899 til 1972, og står komplett bevart med både rørgate, demning, og alt innvendig maskineri og
 1360. Oslo: Etterlyser kandidater til Claus Helbergs minnepris (13.03.2010)
  Claus Helbergs stiftelse deler årlig ut en pris til personer eller lag/foreninger som i særlig grad har gjort en innsats eller satt i gang tiltak for å bevare og/eller
 1361. Rogaland: Boretårn i Stavanger sentrum? (06.03.2010)
  Jørn Holme har tatt til orde for å bevare et boretårn fra Nordsjøen som et monument over oljenasjonen – midt i Stavanger sentrum. Det var under et besøk
 1362. Oslo: Oslobilder på nett (06.03.2010)
  nettstedet www.oslobilder.no, hvor fotosamlingene til Oslo Museum og Oslo byarkiv kan studeres. Les omtale på bygg.no!
 1363. Buskerud: Funkishusene i Drammen under riving (06.03.2010)
  To av de tre omstridte funkishusene ved Lychevillaen i Drammen er nå revet, melder Drammens Tidende.
 1364. Ledige stillinger i kulturminnevernet (18.02.2010)
  med søknadsfrist 12. mars. Stillingsannonsen finner du på www.byantikvaren.oslo.kommune.noNærøyfjorden Verdensarvpark har ledig vikarat som parkforvalter innen
 1365. Oslo: Mer om Bjørvika, museumsdebatt, byutvikling og Jørn Holme (03.02.2010)
  Nationen 03.02.10: Et lenge ventet gjennombruddAftenposten 03.01.10: - Fred Nasjonalgalleriet! Østkantavisa: - Må ta vare
 1366. "Om 80 år vil landet ikke lenger ha noen bygninger oppført før 1900" (03.02.2010)
  Denne dystre spådommen blir forhåpentligvis aldri realitet, men illustrer i hvilket tempo kulturminner forsvinner
 1367. Venstre vil satse mer på kulturminner (03.02.2010)
  Det sier parlamentarisk leder for Venstre, Trine Skei Grande i en kommantar i Nationen. I følge Skei Grande vil Venstre ta til orde for at det skal utarbeides en
 1368. Oslo: Kulturhistorisk museum - Bjørvika eller Bygdøy? (03.02.2010)
  Aviser og nettsider flommer over av debattinnlegg om plasseringen av Kulturhistorisk museum. Har du ikke fått med deg siste ukes innlegg og
 1369. Oslo: Jørn Holme retter kritisk søkelys mot flere høyhusplaner i hovedstaden (03.02.2010)
  følge Riksantikvaren åpner nye planer for høyhus på 42 meter i et stort område nedenfor Akershus festning. I verste fall kan den østlige delen av den eldgamle
 1370. Hedmark: Dømt for kulturminnekriminalitet - inventar fra barfrøstua på Koppang ble ulovlig fjernet (03.02.2010)
  og bot for salg av blant annet et fredet skatoll og framskap på Koppang i Østerdalen. Dommen omfatter flere deler av inventaret enn tingrettens dom gjorde.Økokrim 02.02.10: Utvida
 1371. Buskerud: Bergseminaret trenger 10-15 millioner til istandsetting (03.02.2010)
  Les om saken i Laagendalsposten.
 1372. Aust-Agder: Plansmie for utvikling av Evje sentrum (03.02.2010)
  Hvordan skal det se ut i Evje sentrum i fremtiden? Det var spørsmålet for plansmia som ble gjennomført i kommunen 18.-22. januar. Les om resultatet av plansmia i Aftenposten.
 1373. Buskerud: Fortidsminneforeningen får støtte fra Riksantikvaren for bevaring av Lier sykehus (03.02.2010)
  Fortidsminneforeningen i Buskerud har tidligere klaget på vedtaket som gir sykehuset i Lier lov til å rive bygg E. Nå får foreningen støtte fra
 1374. Buskerud: Brannen i Hønefoss kirke har utløst debatt om brannsikkerhet i norske kirker (03.02.2010)
  etter brannen i Hønefoss kirke. Lokalt diskuteres gjennoppbygging av kirken, mens det rundt om i landet settes fokus på kirker som stadig mangler tilfredsstillende brannvarslingsanlegg. At
 1375. Nytt nettsted om gjenreisingsbyene i Norge (03.02.2010)
  i Norge, www.gjenreisingsbyer.no Det er Senter for Gjenreisingsarkitektur i Steinkjer som står bak nettstedet.
 1376. Svalbard: Ledig stilling som bygningshåndverker (03.02.2010)
 1377. Oppland: Ledig stilling som kulturvernkonsulent i Oppland fylkeskommune (26.01.2010)
  Fagenhet for kulturvern i Oppland fylkeskommune har ledig fast stilling som kulturvernkonsulent for nyere tids kulturminner. Søknadsfristen var satt til 21.01., men pga
 1378. Hordaland: Vil ha hand om fartøyvernet (26.01.2010)
 1379. Rogaland: Sandnes river mest (26.01.2010)
  Dyster rekord. Sandnes kommune er den kommunen i landet hvor det rives flest bygninger fra før 1900.Les hele saken i
 1380. Oslo: Bjørvika (26.01.2010)
  Aftenposten 22.01.10: Byen må få pusteromDagsavisen 23.01.10: Tirilltoppen i BjørvikaDagbladet 25.01.10: Byutviklingen i Oslo styres
 1381. Oslo: Aasland venter ikke med museumsanbefaling (26.01.2010)
  Beslutningen om hvor et nytt Kulturhistorisk museum skal ligge skulle vært tatt før jul, men ble
 1382. Oslo: Fakkeltog for en luftigere fjordby! (25.01.2010)
  Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus med oppfordring om å delta i fakkeltog for en luftigere fjordby:Tirsdag ettermiddag arrangeres et
 1383. Vestfold: -Verdiskapingsprosjekt med liten troverdighet (25.01.2010)
  Hammerdalen ønsker at innbyggerne på Langestrand skal åpne lommeboken for å søke tilskudd fra Norsk kulturminnefond og har derfor bedt
 1384. Oslo: - Jørn Holme redder visjonen om fjordbyen (21.01.2010)
  Bjørvika-saken, og håper byens politikere bruker tiden til å hente fram visjonen om fjordbyen de en gang hadde. Vi bringer her en uttalelse fra styreleder i avdelingen, Sten Sture
 1385. Oslo: Ukens lenkesamling til Bjørvika-saken (20.01.2010)
  14.01.10: Åpner for bedre sikt i BjørvikaAftenposten 14.01.10: Ti punkter om Lumbago-MunchAftenposten 13.01.10: Tror på en tenkepauseAftenposten 13.01.10:
 1386. Erik Solheim om kulturminnedebatten (20.01.2010)
  Kulturminnedebatten må dreie seg om hvilke kulturminner staten på vegne av fellesskapet skal ta vare på, ikke om retten til
 1387. Rogaland: Krav om bedre brannsikring etter brann i Stavanger (20.01.2010)
  tapt i en brann i Stavanger sist uke. I ettertid har det vist seg at et varmesøkende kamera som skal overvåke byens verneverdige trehus ikke har virket på sju år. Rogaland avis
 1388. Hedmark: Ankerettsak om salg av møbler fra fredet hus (20.01.2010)
  fra den fredede barfrøstua på Koppangtunet. Retten skal på nytt ta stilling til om flere store skap og benker var å regne som en del av fredningen eller
 1389. Østfold: Historisk perle forfaller (20.01.2010)
  Halden Arbeiderblad bringer denne uka en sak om forfallet ved Vevlen gård på Idd. Forfallet er kommet så langt at antikvariske
 1390. Buskerud: Riksantikvaren sier nei til ominnredning i Hønefoss kirke (20.01.2010)
  Riksantikvaren protesterer imot en rekke endringer som planlegges i Hønefoss kirke, leser vi i Ringerikes Blad.
 1391. Aust-Agder: Ny rapport om kulturarv og stedsidentitet i Arendal (20.01.2010)
  Du kan lese om rapporten på nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune
 1392. Aust-Agder: Fortidsminneforneingen klager på ja til utbygging i Brekkestø (20.01.2010)
  Fortidsminneforeningen klager på bystyrets ja til bygging på Tulla Eliesons eiendom i Brekkestø. Foreningen mener denne saken har konsekvenser langt utenfor Lillesands
 1393. Akershus: Mulig etterspill for Nordli-saken? (20.01.2010)
  Nordli-saken i Sørum kommune fikk nylig en oppfølger gjennom miljøvernminister Erik Solheims møte med Fortidsminneforeningen.Foreningen hadde tatt
 1394. Oslo: Fornøyd Riksantikvar etter "skjebnemøte" med byrådet i Oslo (14.01.2010)
  dag har Riksantikvaren og byrådet i Oslo hatt et meget konstruktivt møte om Bjørvika-utbyggingen i Oslo.Forut for møtet har det vært en flere uker lang
 1395. Akershus: Seminar om kulturarven i media (14.01.2010)
  i oppløsning setter sinnene i kok og penner i bevegelse. Hvilke verdier er det som nå er satt i spill? Dette er tema for et seminar som avholdes på Festiviteten Eidsvoll
 1396. Ole Bull - 200 års jubileum (14.01.2010)
  I 2010 er det 200 år siden Ole Bull ble født. Det skal feires med arrangementer gjennom hele jubileumsåret. Det er etablert en egen nettside med utfyllende programoversikt over de
 1397. Oslo: Debatten om Bjørvika fortsetter med full styrke (12.01.2010)
  Riksantikvar Jørn Holme varslet før jul omkamp om Bjørvika, og debatten fortsatte med full styrke i romjula og på nyåret. Vi
 1398. Enova og Riksantikvaren med samarbeidsprosjekt om vinduer (12.01.2010)
  med svært lang levetid og liten miljøpåvirkning ved produksjon er dette utvilsomt et miljøvennlig alternativ.
 1399. Riksantikvaren fredet 40 veistrekninger (12.01.2010)
  et utvalg statlige veganlegg fra ulike tidsperioder. Blandt fredningene finner vi Geirangervegen omtalt i Sunnmørsposten og fredning av Vindhellavegen kan du lese om i Sogn Avis. Den
 1400. Kulturminneåret 2009 svarer på kritikk (12.01.2010)
  Kulturminneåret svarer Arkitektnytt på kritikk om usynlighet
 1401. Aust-Agder: Ingen fredning av Batteriet i Tromøysund (12.01.2010)
 1402. Hedmark: Fylkeskommunen vil verne Glopheim Kafè på Atna (12.01.2010)
  Les mer om den verneverdige 50-tallskafeen i Østlendingen.
 1403. Brannsikring av trehusmiljøer (12.01.2010)
  av bygårder. Pengene skal fordeles på 180 miljøer. På nrk.no kan du lese om brannsikring av trehusbebyggelsen på Lillehammer og i Gamlebyen i Fredrikstad.
 1404. Oslo: "Lambda" – Riksantikvarens håndbrekk i Bjørvika? (19.12.2009)
  Det kan bli full stans i Bjørvika-utbyggingen dersom Riksantikvaren ikke kommer til enighet med Oslo kommune, melder NRK. Jørn Holme ønsker som kjent å se
 1405. Oslo: Nils Marstein tildelt Urnesmedaljen (19.12.2009)
  Fortid former framtid, hans internasjonale arbeid, og innsatsen i foreningens hovedstyre og eiendomsutvalg.
 1406. Oslo: Vold og Olaf Bulls kirsebærtre (19.12.2009)
  – byutviklingen i Oslo på 2000-tallet. Samme dag hadde Vold et innlegg i Aftenposten, om fjerningen av kirsebærtreet på hjørnet mellom St. Olavs gate og Tullins gate.
 1407. Oslo: Folkemuseet fikk julegave fra ministeren (19.12.2009)
  måtte iverksette drastiske sparetiltak neste år, men kulturminister Anniken Huitfeldt kom museet til unnsetning med en ekstrabevilgning på 5 millioner kroner, skriver Aftenposten.
 1408. Sør-Trøndelag: Protesterer videre mot Østmarka-planene (19.12.2009)
  Protestene mot utbyggingsplanene på Østmarka ved Lade, som vi skrev om for en stund tilbake, får nå mer oppmerksomhet. I Adresseavisa er
 1409. Oslo: Thon med mer skyts mot byantikvaren (19.12.2009)
  trapper opp ordkrigen mot byantikvaren i Oslo. I et innlegg på nettstedet NæringsEiendom skriver Thon at han ser på "angrepet" fra byantikvaren som "uttrykk for
 1410. Nord-Trøndelag: "Taliban" på Husbyåsen (19.12.2009)
  Stjørdalens Blad bruker sterke ord om utsagingen og flyttingen av en helleristning som tidligere i år ble oppdaget på Husbyåsen. Helleristningen flyttes til Stiklestad
 1411. Telemark: Turisme på Bratsbergbanen? (19.12.2009)
  Riksantikvaren foreslår satsing på turisme som en mulighet for fortsatt drift ved Bratsbergbanen, skriver Aftenposten. Banen har blant annet
 1412. Sogn og Fjordane: Nedre Jølster bilelag fikk kulturpris (19.12.2009)
  av eldre bygg og ivaretaking av gamle handtverkstradisjonar", heter det begrunnelsen, som gjengis i Fjordabladet. Bilelaget har utført viktig arbeid også ved
 1413. Buskerud: Etablerer kompetansesenter for gamle håndverksteknikker (19.12.2009)
  Buskerud fylkeskommune har bevilget penger til et kompetansesenter for bygningsrestaurering ved Lågendalsmuseet i Kongsberg. Senteret skal tilby
 1414. Nordland: Fjøs og ny bruk (19.12.2009)
  I forbindelse med vårt oppslag om de røde låvene og deres usikre skjebne i fellesfjøsenes tid, har vi fått
 1415. Oslo: "Loftsveileder" for bygårder i Oslo (19.12.2009)
  Raskere og mer enhetlig saksbehandling er målet med en veiledning for utbygging av loft, som byantikvaren i Oslo har utarbeidet sammen med Plan- og bygningsetaten. Om retningslinjene
 1416. Oslo: Byantikvaren slår tilbake mot Thon (13.12.2009)
  Byantikvar Marte Boro slår kraftig tilbake mot eiendomskongen Olav Thon, etter hans utfall mot etaten i NæringsEiendom. Boro karakteriserer Thon som
 1417. Buskerud: - Handelsstandens hus må bevares (13.12.2009)
  å bygge rundt Handelsstandens hus, i stedet for å rive det. Bygningen er klassifisert som av "høy verneverdi" i bevaringslisten som byens politikere selv har vedtatt, og
 1418. Nord-Trøndelag: Levangerfredning i 2011 (13.12.2009)
  av byjubileumsåret 2011, skriver Levangeravisa. Riksantikvaren, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune er nå enige om å starte fredningsprosessen, etter det
 1419. Oslo: Utsetter avgjørelsen om KHM (13.12.2009)
  Avgjørelsen om lokaliseringen av Kulturhistorisk Museum i Oslo (KHM) blir likevel ikke tatt før jul, slik
 1420. Troms: Kirkegårdsmuren ved Trondenes repareres (13.12.2009)
  Vi skrev for noen uker siden om fagfolkenes bekymring for tilstanden til den kombinerte kirkegårds- og befestningsmuren ved Trondenes kirke. Nå kommer pengene fra
 1421. Sogn og Fjordane: Brannsikring på Lærdalsøyri (13.12.2009)
  I forbindelse med brannsikringsplanen for verneområdet på Lærdalsøyri monteres det nå 300 røykdetektorer i 160
 1422. Sør-Trøndelag: Melkerampefredning avslutter Kulturminneåret (13.12.2009)
  Vi kom i skade for å skrive at fredningen av Folketeaterbygningen på Youngstorget i Oslo
 1423. Oslo: Berit Halvorsen ny avdelingsdirektør i MD (13.12.2009)
  i Miljøverndepartementet, i avdeling for kulturminneforvaltning. Halvorsen kommer fra stillingen som assisterende rådmann i Gran kommune. Les pressemeldingen her.
 1424. Akershus: De røde låvene (13.12.2009)
  Sjur Harby har i sin faste gjestekommentar i Nationen tatt opp problemstillingene rundt de mange "røde låvene"
 1425. Buskerud: Vil rive bygninger på Lier sykehus (08.12.2009)
  Fortidsminneforeningen Buskerud avdeling mener Lier kommune må vente på ferdigstillelsen av sin egen kulturminneplan før de bestemmer
 1426. Telemark: Går mot fasadeendringer på Langesund bad (08.12.2009)
  Fortidsminneforeningen Telemark avdeling har påklaget vedtaket i teknisk komité i Bamble kommune, hvor komiteen tillater ombygging av loftet på hovedbygningen ved
 1427. Sogn og Fjordane: Riksantikvaren snur i fredningssak (08.12.2009)
  fører til at riksantikvaren avblåser fredningssaken angjeldende Riksveg 606 i Solund kommune, melder NRK. Vegstrekningen har ligget urørt siden den ble anlagt på 1960-tallet,
 1428. Hordaland: IKEA får bygge i Åsane (08.12.2009)
  og Bondelaget har sammen med Åsane historielag engasjert seg mot gigantutbyggingen, som både vil sluke et av de siste lesbare kulturlandskapene i området, og legge seg
 1429. Oslo: Debatten om Kulturminneåret ruller videre (08.12.2009)
  Skarstein i Norsk Kulturarv og Elisabeth Seip i Fortidsminneforeningen er kritiske i sine kommentarer til NRK: "Man har gått veldig bredt ut, og forsøkt å henvende seg
 1430. Oslo: Reaksjoner på Holmes utspill (08.12.2009)
  Erling Lae bruker sterke ord om riksantikvar Jørn Holmes Bjørvika-utspill i sin spalte i Morgenbladet: Dersom Holme
 1431. Oslo: KHM-debatten i Uniforum (08.12.2009)
  for et nytt kulturhistorisk museum. Han mener spørsmålet nå må stilles om Aasland ser for seg en museumsfusjon på Bygdøy, og antyder at Norsk Folkemuseums iver
 1432. Oslo: Folketeaterbygningen fredet (08.12.2009)
  – "Skyskraperen" – på Youngstorget ble fredet mandag, som den siste av Riksantikvarens 12 fredninger i forbindelse med Kulturminneåret 2009.
 1433. Oslo: Kulturminnedatabase for alle! (08.12.2009)
  praksis den åpne utgaven av kulturminnedatabasen Askeladden. Med dette får publikum utenom forvaltning og forskning også tilgang til det interaktive kartet med Norges kulturminner.
 1434. Oslo: NIKU deltar i europeisk storprosjekt (08.12.2009)
  Institutt for Kulturminneforskning skal delta i et større europeisk forskningsprosjekt, som har som målsetting å utvikle nye, teknologibaserte metoder i
 1435. Oslo: Populært nyhetsbrev fra Fortidsminneforeningen (08.12.2009)
  Fortidsminneforeningens nyhetsbrev, som gir deg overskriftene fra nyhetssiden hver gang den oppdateres, har denne høsten hatt en
 1436. Oslo: - Ren vandalisme av Telenors entreprenør (04.12.2009)
  har gravd en kabelgrøft på Ekeberg uten arkeologisk tilsyn. Telenor fikk beskjed om at det var påkrevd med arkeolog til stede da gravemeldingen ble levert i august i år,
 1437. Oslo: Arkitektene med kritikk av Holme (04.12.2009)
  Nerseth, mener riksantikvaren svekker forutsigbarheten i arkitektkonkurranser med sine uttalelser om Bjørvika og det nye Munch-museet, skriver Dagens Næringsliv. Hun vil gi deltakerne
 1438. Oslo: Mer fra diskusjonen om Kulturhistorisk Museum – Bjørvika vs. Bygdøy (04.12.2009)
  Professor i kulturhistorie, Bjarne Rogan, fortsetter debatten i Uniforum om innholdet i det nye Kulturhistorisk Museum (KHM). Rogan gjentar oppfordringen om at ledelsen ved
 1439. Hordaland: Fredet husrekke solgt for 1 krone (04.12.2009)
  Bergen Kommunale Bygg har solgt den fredede husrekken i Nøstegaten 39–45 for 1 krone, skriver
 1440. Vest-Agder: Vil verne hyttebebyggelse på Bragdøya (04.12.2009)
  Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bevare den eldre hyttebebyggelsen på Bragdøya og
 1441. Oslo: Tøffere riksantikvar inspirerer (02.12.2009)
  faglig motstand mot utbyggingsivrige politikere i bl.a. Kristiansand. Jørn Holmes utspill om Bjørvika og det nye Munch-museet får støtte fra flere hold: Professor i
 1442. Troms: Rakettkiosken fredet (02.12.2009)
  mulig å kalle noe et "beskjedent landemerke", så må Rakettkiosken i Tromsø oppfylle kriteriene. Med stor festivitas ble den 98 år gamle kiosken i sentrum av
 1443. Oslo: - KHM overser sin egen kulturhistoriske rolle (02.12.2009)
  Vi har savnet debatten rundt det faglige innholdet i forbindelse med diskusjonen om lokaliseringen av et nytt kulturhistorisk museum i Oslo, og dermed en eventuell flytting av
 1444. Hordaland: Politikerne vil ha boliger i fredede sjøboder (02.12.2009)
  Dersom de fredede sjøbodene i Skuteviken ikke blir utviklet til boligformål, er det fare for
 1445. Vestfold: Skjemmende nybygg ved Balders hage i Larvik (02.12.2009)
  avdeling støtter eieren av herskapshuset Balders hage i kritikken av planutvalget i Larvik kommune, som har godkjent oppføringen av ny bygningsmasse mellom villaen og de gamle
 1446. Telemark: Riksantikvaren vil ha drift på Bratsbergbanen (02.12.2009)
  Bratsbergbanen mellom Notodden og Hjuksebø kan bli fredet for å hindre forfall, melder Telemark
 1447. Buskerud: Gratis brannsikring i gamle trehus i Kongsberg (02.12.2009)
  bevilget penger til å utarbeide en brannsikringsplan for trehusbebyggelsen. Flere kommuner ønsker nå å bruke Kongsberg som eksempel på hvordan brannsikring kan
 1448. Oslo: Riksantikvaren om byutviklingen i Bjørvika: - Tenk dere om en gang til! (27.11.2009)
  Riksantikvar Jørn Holmes foredrag i Polyteknisk forening denne uken har forsterket oppmerksomheten rundt byutviklingen i Bjørvika i Oslo. Media har vært særlig opptatt av at
 1449. Sogn og Fjordane: Smia er i fredningsklasse (27.11.2009)
  Riksantikvaren slår fast at den mye omstridte smia i Vik i Sogn er av nasjonal verdi, og det går derfor mot fredning av bygningen,
 1450. Troms: Slår alarm om befestningsmuren ved Trondenes kirke (27.11.2009)
  til befestningsmuren rundt Trondenes kirke. Sørgård skrev sin mastergradsoppgave om den middelalderske befestningen i 2005, og etter et urovekkende gjensyn med det utrasende murverket
 1451. Sør-Trøndelag: Vil ha diskusjon om utbygging av landskapet ved Lade (27.11.2009)
 1452. Vestfold: Sandefjord kåret til årets friluftskommune (27.11.2009)
  Sandefjord er kåret til "Årets friluftskommune 2009 – med vekt på kulturminner". Rauma og Asker kommuner delte 2. plassen i
 1453. Oslo: Internasjonal pris til Nils Marstein (27.11.2009)
  og det er Marsteins innsats på dette feltet – særlig trearkitekturen – som er bakgrunn for tildelingen. Prisen ble overrakt i Roma denne uken. Les mer på
 1454. Vest-Agder: - Gode erfaringer med linoljebasert maling på kirkene (27.11.2009)
  i kystnære strøk, etter at kirkevergen i Farsund tidligere i høst meldte om store problemer med svartsopp. Helge Paulsen hos fylkeskonservatoren peker på at innholdet av
 1455. Oslo/Akershus: Kronikker om bygningsvern (27.11.2009)
  Aftenposten har i kjølvannet av Nordli-saken trykket to leserinnlegg om bygningsvern: "Forstår politikerne bygningsvern?" (finnes her!) av Peder Walle, og
 1456. Oslo: Fortidsminneforeningens årbok er snart på veg! (27.11.2009)
  (Er du ikke medlem?! Se her!). Årboken har denne gangen Interiører og gjenstander som hovedtema, mens spesialnummeret av Fortidsvern presenterer alle Fortidsminneforeningens
 1457. Nordland: Lofotkraft AS fikk bot for ulovlig graving på Valberg (16.11.2009)
  AS har fått en bot på 200.000 kroner for å ha gravd i et fredet kulturminneområde på Valberg for omkring halvannet år siden, skriver Lofotposten. Det er
 1458. Sogn og Fjordane: - Smia er et sjeldent kulturminne (16.11.2009)
  Hallvard Trohaug i Fortidsminneforeningen Sogn og Fjordane avdeling er oppgitt over at Vik kommune ikke ønsker å bevare den rivingstruede smia. Trohaug sier til NRK at et objekt som
 1459. Østfold: Snøkanoner på gravrøys – skyldes dårlig kart (16.11.2009)
  Det er ikke gjort skade på kulturminnet, men Kulturminneseksjonen i Østfold fylkeskommune krever snøkanonene fjernet. Det viser seg at røysa har vært avmerket feil
 1460. Buskerud: Saken om Munkhaughjørnet tapt (16.11.2009)
  Munkhaughjørnet i Mjøndalen skal rives. Fylkesmannen i Buskerud har gitt Nedre Eiker kommune medhold, etter at Fortidsminneforeningen Buskerud avdeling innklaget rivevedtaket fra i sommer.
 1461. Rogaland: Jugendbygg for fall i Stavanger? (16.11.2009)
  I oktober vedtok byutviklingsstyret i Stavanger kommune å anbefale riving av Hermes Canning (Haugesundsgaten 39). Det foreligger ingen konkrete
 1462. Oslo: Debatt om kulturminneåret i Forskerforum (16.11.2009)
  Diskusjonen om hvorvidt Kulturminneåret 2009 har vært en vellykket satsing, har nå også
 1463. Troms: Kjempeelg med permanent belysning (16.11.2009)
  Arkeologene kaller den "Nord-Europas største elg", helleristningen som nylig ble oppdaget på Skavberg på Kvaløya utenfor Tromsø. Til tross for
 1464. Hordaland: Skattejakt i Vågen (16.11.2009)
  skriver Bergensavisen. Undersøkelsene finner sted i forbindelse med at sjøbunnen mellom Bryggen og Nordnes skal renses for giftavfall. Akustiske forundersøkelser har påvist
 1465. Østfold: Påviste flere deler av Værne kloster (16.11.2009)
  etter anleggene ved Værne kloster. Klosteret tilhørte johanitterordenen, og kunnskapen om klosterarkitekturen deres har vært liten. Les mer i Moss Avis.
 1466. Akershus: Nordli-saken kan få følger for forvaltningspraksis (06.11.2009)
  Riksantikvar Jørn Holme advarer nå om at Riksantikvaren i fremtiden må vurdere en mer aktiv bruk av innsigelse og fredning.
 1467. Oslo: Historisk Museum – Bygdøy vs. Bjørvika (06.11.2009)
  Historisk Museum. I et intervju med Uniforum, og i en kronikk samme sted, etterlyser Rogan debatten om det nye museets innhold – fremfor fokuset på lokalisering og vikingskipenes
 1468. Sogn og Fjordane: Smia i Vik under stadig press (06.11.2009)
  nå prosessen rundt den rivingstruede smia i Vik i Sogn, melder NRK. De håper kommunen selv tar grep for å redde bygningen, og at fredning fra sentralt hold blir
 1469. Hedmark: Vrak eller kulturhistorie? (06.11.2009)
  i Hedmark ut med en klargjøring, hvor det heter at det er selve oppbevaringen av bilene som ikke er "miljømessig akseptabel", og at kjøretøyene etter loven
 1470. Østfold: Bevaringsverdig skip ruster i Sverige (06.11.2009)
  melder NRK. Skipet er erklært bevaringsverdig, og Riksantikvaren har gitt tilsagn om nærmere to millioner kroner til å sette skipet i stand – men eieren, Stiftelsen
 1471. Nordland: Fortidsminneforeningens pris for bevaring av Henningsvær fyr (06.11.2009)
  Eierne av Henningsvær fyr i Vågan kommune i Lofoten mottok "Bevaringsprisen" for 2009, innstiftet av Fortidsminneforeningen
 1472. Aust-Agder: Selger "Tollbua" i Risør (06.11.2009)
  Entra skal selge det høyst interessante bygget "Tollbua" i Risør, som i dag huser politiet. I følge Aust-Agder Blad er det blant byens politikere stor skepsis mot
 1473. Sør-Trøndelag: Stilling ledig i kulturminnevernet (06.11.2009)
  Rørosmuseet har utlyst stillingen som leder av Bygningsvernsenteret – du finner utlysningen her!
 1474. Troms: Mot endelig redning for Skattøra i Tromsø? (01.11.2009)
  En årelang vernekamp i Tromsø kan nå gå mot slutten: Byutviklingskomitéen går inn for å bevare de luftfarts- og krigshistoriske anleggene på
 1475. Oslo: Museumsrapporten fortsatt i søkelyset (01.11.2009)
  Bølgene legger seg neppe med det første etter at rapporten om lokaliseringen av Historisk Museum ble lagt fram i forrige uke. Ledelsen ved museet er skuffet over
 1476. Telemark: Fortidsminneforeningen frykter utbygging ved klebersteinsbrudd i Kragerø (01.11.2009)
  skriver Kragerø Blad. De frykter at klebersterinsbruddet på Bråten, som er datert til vikingtid, kan bli ødelagt dersom planene gjennomføres.
 1477. Oslo: Digitalt kulturminneatlas for Kvadraturen lansert (01.11.2009)
  i Oslo lansert, på nettadressen www.kvadraturen.oslo.no. Prosjektet er et samarbeid mellom Byantikvaren, Oslo Museum og Oslo Byarkiv. Via det interaktive kartet får du tilgang til over
 1478. Hordaland: Tusenvis av landbruksbygninger behøver ny bruk (01.11.2009)
  denne kronikken i Bergens Tidende hvordan de mange gamle landbruksbygningene kan overleve, etter at omstillinger og nedleggelser i næringen har overlatt dem tomme for ettertiden.
 1479. Vest-Agder: Forstår mer av runesteinen fra Hogganvik (01.11.2009)
  Ekspertene forstår stadig mer av runeinnskriftene på Hogganviksteinen, som ble funnet ved Mandal i september i år. Men selv om det nå er klart at steinen er en
 1480. Møre og Romsdal: Låve blir stående? (01.11.2009)
  meter for å gi plass til en ny E39-strekning. Nå anslås utgiftene til å komme opp i 6,5 millioner kroner, og prosjektledelsen vurderer å la låven bli stående
 1481. Aust-Agder: Tilgjengelighet må vike for antikvariske verdier (01.11.2009)
  "Apotekhjørnet" i Risør – får nå dispensasjon fra kravet om at hovedinngangen skal være tilgjengelig også for bevegelseshemmede, skriver Aust-Agder
 1482. Oslo: Vikingskipene blir på Bygdøy? (28.10.2009)
  Et samlet Historisk Museum på Bygdøy er det samfunnsøkonomisk beste alternativet – det er konklusjonen i en ekstern konsulentrapport, som nå er
 1483. Hedmark: Elverum kapell vurderes revet (28.10.2009)
  ønsker en bedre utnyttelse av plassen kapellet står på, til blant annet visningsrom og livssynsnøytralt seremonirom, og det er ikke plass til nybygg i tillegg til kapellet og
 1484. Akershus: Sterkt press på kulturlandskap og dyrket mark nær byene (28.10.2009)
  med dyrket mark utgjør bare 3 prosent av Norge, men hvert år blir mange tusen dekar omdisponert til veger, boligbygging eller industri/næring – særlig i urbane
 1485. Vest-Agder: Miljøverndepartementet avviser tiltak i konflikt med gravfelt i Lindesnes (28.10.2009)
  En grunneier på Gahre i Lindesnes kommune fikk ikke medhold i sin klage på Riksantikvarens vedtak om å nekte utbygging
 1486. Østfold: Steinbrudd fra krigen fredes midlertidig etter selvtekt (24.10.2009)
  fredning: "Vi hos kulturminnemyndighetene har egentlig ikke fryktet at et kulturminne som ligger ute på en holme i skjærgården skal bli utsatt for hærverk på
 1487. Oslo: - Nordli illustrerer den vilkårlige forvaltningen av Norges kulturminner (24.10.2009)
  folk. I en kronikk i Nationen retter Sjur Harby skarp kritikk både mot Sørum kommune, og mot det han mener er unnfallenhet fra Riksantikvarens side: ”Antikvariske myndigheter
 1488. Hordaland: Solheim stopper reguleringsplanen for Kvalvåg (24.10.2009)
  tar Riksantikvarens innsigelse til følge, og godkjenner ikke Sund kommunes reguleringsplan for Kvalvåg: "Området har en helt spesiell hvalfangsthistorie
 1489. Sør-Trøndelag: Får bygge carport i sikringssone for gravrøys (24.10.2009)
  carporten innenfor gravrøysas sikringssone "ikke endrer vesentlig opplevelsen av det automatisk fredete kulturminnet og dermed ikke innebærer utilbørlig skjemming",
 1490. Akershus: Ulovlige tiltak i Enebakk kirke (24.10.2009)
  Fellesrådet i Enebakk har etter Arbeidstilsynets pålegg gjennomført sikringstiltak i tårnet på middelalderkirken, uten at dette er forelagt
 1491. Vest-Agder: Tiltak uten tillatelse på middelalderkirke (24.10.2009)
  Farsunds Avis har man fjernet værhanen på tårnet i middelalderkirken, som har hengt der senest fra 1870-årene. Kirkevergen mener værhanen var så skadet at
 1492. Akershus: Sørum kommune anmelder bygningsantikvar (21.10.2009)
  Serien av underlige utspill fra Sørum kommune i forbindelse med Nordli-saken er ikke over, til tross for at bygningen er jevnet med jorden:
 1493. Vest-Agder: - Byantikvaren har sviktet grovt (21.10.2009)
  Byutviklingsstyret i Kristiansand innser at slaget om fasadeendringene i Postgården er tapt, men kommer med skarp kritikk av byantikvaren og
 1494. Østfold: Frykter at kulturminner går tapt i Moss (21.10.2009)
  Moss kommune glemte det fredede kulturminnet Refsneshulen i en byggesak, og måtte gjøres
 1495. Østfold: Gravplyndring med metallsøker i Sarpsborg (21.10.2009)
  nærmest systematiske hull i bakken etterlater arkeologene med stor frykt for hvilke funn som nå kan være tapt i vinnings hensikt. Tjue inngrep er dokumentert så langt, og
 1496. Akershus: Metallsøker gravde hullene ved Eidsvoldsbygningen (21.10.2009)
  plenen utenfor Eidsvoldsbygningen. En suvenirjeger har nå tilstått skadeverket, melder Romerikes Blad. Mannen, som ikke er medlem av Metallsøkerforeningen, troppet selv opp på
 1497. Aust-Agder: Fylkesmannen stopper ombygging (21.10.2009)
  nei til dispensasjon fra verneplanen for Risør, og nekter dermed en huseier å bygge om kryssplanhuset opp mot Fløyheia, skriver Aust-Agder Blad. Teknisk hovedutvalg har
 1498. Buskerud: Hannibalbakken ryddet (21.10.2009)
  for skog og vegetasjon, skriver Laagendalsposten. Nye hopprenn er nok ikke aktuelt, men bakken som fostret Birger Ruud og Per Bergerud blir nå et lokalt turmål og kulturminne.
 1499. Buskerud: Marienlyst hage skal tilbakeføres (21.10.2009)
  i Drammen skal føres tilbake til 1700-tallets anlegg, skriver Drammens Tidende. Etter omfattende undersøkelser er nå de opprinnelige hageveiene på plass, mens resten av
 1500. Aust-Agder: Dømmesmoen skal selges (21.10.2009)
  inneholder verneverdige bygninger og parkanlegg, en rekke andre fornminner, og apotekerhagen som går under navnet "Ibsens urtehage". Anlegget har vært brukt som
 1501. Sogn og Fjordane: - Holvikejekta er "sjøens stavkirke" (21.10.2009)
  oppbevart på land, men foreningens leder Kai Jensen mener den burde stå i klimastyrte omgivelser: "Dette er sjøens stavkyrkje, og ein ville aldri ha forvalta stavkyrkjene slik
 1502. Vestfold: Suksess for vinduskurs (21.10.2009)
  på Eidsfoss var en stor suksess, skriver Tønsbergs Blad. Les også mer om kurset også på Vestfold avdelings hjemmesider. Både gamle vinduer og mye annet
 1503. Fortidsminneforeningen på Facebook (21.10.2009)
 1504. Vest-Agder: Fasadeendringer på Postgården i Kristiansand sjokkerer (16.10.2009)
  "Vandalisme" er ordet kristiansanderne bruker om fasadeendringene på den vernede Postgården fra 1893. Denne uken startet arbeidet med
 1505. Oslo: Forbundet Kysten: - Skuffende statsbudsjett (16.10.2009)
  med 20 millioner kroner ikke gir den oppfølgingen av kulturminneåret som forbundet hadde håpet på.
 1506. Oslo: Fortidsminneforeningen om statsbudsjettet i Kulturnytt (16.10.2009)
  Som tidligere omtalt er Fortidsminneforeningen skuffet over regjeringens moderate satsing på kulturminner i
 1507. Hordaland: Vil verne falleferdig naust (16.10.2009)
  Fylkeskonservatoren i Hordaland vil verne et falleferdig naust på Kleppesjøen i Sund kommune, skriver Vestnytt. De tre søsknene som eier naustet har ikke blitt enige om hva som skal
 1508. Oppland: Startet opp antikvarisk tømrerutdanning (16.10.2009)
  tømrere sin utdanning i praktisk bygningsvern, skriver Byggmesteren. Det er Oppland fylkeskommune i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag som står bak tilbudet, som
 1509. Oslo: Diskusjon om arkeologikostnader og finnerlønn (16.10.2009)
  kjølvannet av Staffordshire-funnene i England har nettstedet DinSide et informativt oppslag om mulighetene for amatørarkeologer og metallsøkere i Norge. Diskusjonen blant leserne,
 1510. Oslo: Riksantikvaren lanserer ordnøkkel for kulturminnevernet (16.10.2009)
  for kulturminnevernet på nettet. Her finner du foreløpig over 3500 emneord, fra felt som arkitektur, arkeologi, fartøyvern, landskapsvern, med mer!
 1511. Oslo: Statsbudsjett uten vingesus for kulturminnevernet – bedre for museumssektoren (13.10.2009)
  budsjett, og i tillegg løftes regjeringens innsats for Statens kulturhistoriske eiendommer fram i pressemeldingen fra Miljøverndepartementet. Avkastningen fra Kulturminnefondet
 1512. Oslo: Fortidsminneforeningen: - Tilbake i gammelt spor etter tiltakspakken (13.10.2009)
  Seip, mener kulturminnevernet med dette statsbudsjettet er penset inn på samme spor som før tiltakspakken mot finanskrisen: "Etter opptrappingsplanen i Stortingsmelding 16
 1513. Sør-Trøndelag: Nær katastrofe i kirkekunstsamlingen (13.10.2009)
  Universitetsavisa. Middelalderkunsten ble ikke truffet av vannet, men det var bare centimeter om å gjøre. Direktør Axel Christophersen er opprørt over forholdene ved
 1514. Sør-Trøndelag: - Riksantikvaren mangler vanlig folkeskikk (13.10.2009)
  lansert seg på Facebook, men "er til stadighet ikke tilgjengelig for mange av oss som år etter år arbeider for norsk kulturminnevern, om vi nå er ansatt eller arbeider
 1515. Oslo: Stupetårnet på Ingierstrand ferdig pusset opp til sommeren (13.10.2009)
 1516. Vest-Agder: Det blir utgravning ved runesteinen i Mandal (13.10.2009)
  Vest-Agder fylkeskommune melder på sine nettsider at lokaliteten for den sensasjonelle runesteinen på
 1517. Vestfold: Spor etter slagene på Re? (13.10.2009)
  Som tidligere omtalt på nyhetssiden, har arkeologer med hjelp av svenske eksperter vært på leting
 1518. Akershus: Nordli likevel revet (10.10.2009)
  protester både fra Fortidsminneforeningen og lokalbefolkningen, og en underskriftskampanje som på kort tid ble undertegnet av over 1000 personer, ble hovedbygningen på Nordli i
 1519. Oslo: Regjeringserklæring med konkrete kulturminneplaner (10.10.2009)
  "Soria Moria II" inneholder konkrete punkter når det gjelder kulturminneområdet. I tillegg til generelle utsagn om kulturminnene som en viktig del av en samlet
 1520. Nordland: Nord-Norges eldste stående trehus påvist i Skjerstad (10.10.2009)
  NRK. Denne uken ble prosjektets arbeid feiret i Misvær. Les mer på Nordland fylkeskommunes hjemmesider.
 1521. Vestfold: Ballongeksperiment viser byggehøyden for rådhuset i Tønsberg (10.10.2009)
  rådhuset er planlagt å bli. Motstanden mot planene blir neppe mindre etter dette, om vi skal dømme etter reaksjonene. Samtidig krever sentrumspartiene i kommunen omkamp om
 1522. Oslo: Boligbygg Oslo vil selge Damfaret 24 (10.10.2009)
  Boligbygg Oslo, som administrerer kommunale boliger i hovedstaden, vil legge ut Damfaret 24 på Godlia for salg etter at huset ble
 1523. Akershus: Rivingen av Nordli stanset av Fortidsminneforeningen (07.10.2009)
  fra Fortidsminneforeningen hindret gravemaskinens arbeid mandag morgen. Nå vil kommunestyret ta opp saken til ny behandling onsdag kveld. Riksantikvaren sier i en pressemelding at de
 1524. Oslo: Håkon Christies bok om Urnes stavkirke lansert (07.10.2009)
  1. oktober ble Håkon Christies bok om Urnes stavkirke lansert ved en høytidelighet på Nasjonalmuseet - arkitektur i Oslo.
 1525. Hordaland: Stor rivelyst blant Bergens politikere (07.10.2009)
  Komitéen for miljø og byutvikling i Bergen gav fylkeskonservatoren en kinder-overraskelse
 1526. Vestfold: - Lokalpolitikerne i Tønsberg behøver en "visjonsavrusning" (07.10.2009)
  bør ikke bli overrasket over at nasjonale myndigheter forsvarer nasjonale interesser gjennom lovverket når kommunen selv bryter egne lover og utfordrer nasjonale interesser",
 1527. Sogn og Fjordane: Vik kommune vil rive kulturminne i strid med eierens ønske (07.10.2009)
  Kommunestyret i Vik i Sogn vil tvangskjøpe eiendommen og rive den gamle smia på Rulsen, for å kunne anlegge en parkeringsplass for det nye
 1528. Sør-Trøndelag: Firmaer på befaring for flyttejobben i Trondheim (07.10.2009)
  Vi har tidligere skrevet om den store flytteprosessen som er under oppseiling i Trondheim i forbindelse med den nye E6-traseen. I forrige uke var
 1529. Nord-Trøndelag: Beleilig styrtregn avslørte helleristninger i Stjørdal (07.10.2009)
  Arkeologene hadde begynt å avtorve bergflatene med gravemaskin, men det var styrtregnet som vasket fram tre skip fra glemselen i Stjørdal forrige uke, melder NRK. Noen av
 1530. Aust-Agder: Arild Mathisen gir seg etter 38 år i Risør kommune (07.10.2009)
  Aust-Agder Blad har intervjuet Arild Mathisen, som gjennom 38 år i byggesaksavdelingen i Risør kommune har stått lengst fremme på
 1531. Akershus: - En kopi av Nordli-bygningen blir aldri det samme! (02.10.2009)
  Fortidsminneforeningen protesterer kraftig mot at Sørum kommune nå går i gang med å rive Nordli-bygningen fra 1790. Tidligere i år
 1532. Hordaland: Plankollisjon også på Stord (02.10.2009)
  Også på Stord kan barnehagebygging komme i konflikt med kulturminnevernet, skriver Sunnhordland. Skolebruksplanen fra 2008 åpner for
 1533. Rogaland: Nytt lokallag under Rogaland avdeling: Haugaland lokallag (02.10.2009)
  har fått et nytt lokallag, under Rogaland avdeling: Haugaland lokallag, med Didrik Hereid som leder. Det konstituerende møtet ble avholdt tirsdag 29. september.
 1534. Sogn og Fjordane: Førde sykehus verneverdig (02.10.2009)
  Avis. På Helse Førdes nettsider går det fram at sykehuset var blant de siste som ble bygget etter det såkalte "kaketårn-prinsippet", og at bygningen har
 1535. Vestfold: - Hvor er støtten fra verneforeningene? (02.10.2009)
  utspill fra de lokale verneforeningene i forbindelse med rådhussaken i Tønsberg. Selv om Riksantikvarens nei til rådhusplanene har bred oppslutning blant byens innbyggere, savner
 1536. Oslo: - Slik vil et Historisk Museum på Bygdøy se ut (02.10.2009)
  Historisk Museum i Oslo har fått laget illustrasjoner som viser hvilke bygningsmasser som må til for å huse et eventuelt samlet museumsbygg på Bygdøy, skriver
 1537. Oslo: Statsbyggs klimakrav til Nasjonalgalleriet "hinsides"? (02.10.2009)
  at noen av Statsbyggs klimaberegninger er absurde. Det gjelder kravene til relativ luftfuktighet, som i følge Skaug nå er satt "hindsides museale klimakrav". Han peker dessuten
 1538. Hordaland: Riksantikvaren uenig i kritikken av riving i Odda (02.10.2009)
  Alexander Ytterborg svarer i en kronikk i Aftenposten på kritikken fra Randi Bårtvedt, som etterlyste reaksjoner da man startet rivingen av to ovnshus på smelteverkstomta i Odda.
 1539. Nordland: Skjoldehamndrakten i nytt lys (02.10.2009)
  Mannsdrakten som ble funnet på Skjoldehamn på Andøya i 1936 er eldre enn tidligere antatt, mener
 1540. Oppland: Ble det lovet midler til ferdigstillelse av Haugøy i regjeringens tiltakspakke? (29.09.2009)
  Eieren av Haugøy i Vågå kommune mener at regjeringen øremerket midler til å ferdigstille restaureringen av det
 1541. Hedmark: Reagerer på bruken av domkirkeruinen på Hamar (29.09.2009)
  Mangeårig konservator ved Hedmarksmuseet, professor Ragnar Pedersen, mener den kommersielle bruken av domkirkeruinen på Hamar bryter med retningslinjene som ble laget da
 1542. Oslo: - Nasjonalmuseet mangler en bærekraftig kulturidé (29.09.2009)
  Dag Solhjell fører nye momenter inn i diskusjonen om Nasjonalgalleriet i denne kronikken i Aftenposten, hvor han stiller seg kritisk til å samle
 1543. Vestfold: - Politisk inkompetanse i rådhussaken (29.09.2009)
  rådhuset i Tønsberg, ble han av varaordfører Petter Berg karakterisert som "langt utenfor sitt kompetanseområde". Kunsthistorikeren Paul Grøtvedt
 1544. Troms: "Gjenåpnet" helleristninger på Kvaløya (29.09.2009)
  Helleristningene på Skavberg på Kvaløya er blitt renset og dokumentert, og Tromsø Museum har sammen med fylkeskommunen arbeidet med å tilrettelegge opplevelsen av
 1545. Vest-Agder: Fant runestein i hagen (29.09.2009)
  For 20 år siden oppdaget han en 2000 år gammel grav på eiendommen – nå har Arnfinn Henriksen snublet over det som synes å være en
 1546. Hordaland/Sogn og Fjordane/Aust-Agder: Fem kommuner protesterer mot veifredninger (29.09.2009)
  har varslet fredning av 66 veier i forbindelse med Statens vegvesens verneplan, og bare de fem kommunene Solund, Ullensvang, Jondal, Vaksdal og Risør protesterer mot forslaget i de innkomne
 1547. Vestfold: Fylkeskommunen vil rive kulturminner for å rekonstruere et annet (26.09.2009)
  Larvik kommune har sammen med Vestfold fylkeskommune presentert et forslag om å rekonstruere Herregårdshagen i Larvik. Dersom forslaget – utarbeidet av NIKU
 1548. Buskerud: Mot delt løsning for vern av Lier sykehus (26.09.2009)
  Vi har tidligere skrevet om planene for å rive fire bygninger ved Lier sykehus, som har stått ubrukte og til forfalls siden 1980-årene. Denne uken behandlet planutvalget i
 1549. Sør-Trøndelag: 10 hus skal flyttes fra Møllenberg i Trondheim – og tilbake igjen (26.09.2009)
  I forbindelse med den nye E6-trasseen mellom Trondheim og Stjørdal skal et helt kvartal med trehus flyttes – og etter grunn- og
 1550. Hordaland: Kommunen vil frede sjøslusene i Lindås (26.09.2009)
  landsverneplan er sjøslusene i Lindås plassert i verneklasse 2, men Lindås kommune og Hordaland fylkeskommune ønsker et enda sterkere vern, skriver avisen Nordhordland. I
 1551. Hordaland: M/S Arnafjord restaureres og blir flytende kulturminne (26.09.2009)
  fra 1937. Den en gang så staselige båten skal bli like fin igjen – og vernes som et flytende kulturminne. Istandsettingen støttes økonomisk av Riksantikvaren. Les mer
 1552. Vestfold: Fant brønn fra romertid (26.09.2009)
  Sem i Tønsberg har man avdekket en arkeologisk godbit: En godt bevart brønn, som kan være opp mot 2000 år gammel, melder NRK. På grunn av de gode
 1553. Oslo: "Fotavtrykk" i Gokstadskipet (26.09.2009)
  Det er heldigvis ikke bare flyttekrangling som angår vikingskipene. Aftenposten kan melde at et omriss av en fotsåle er oppdaget
 1554. Vestfold: Riksantikvaren sier nei til nytt rådhus i Tønsberg (22.09.2009)
  Kommunedelplanen fra i fjor bør gjelde, og Riksantikvaren sier derfor nei til det nye, planlagte
 1555. Rogaland: "Kinabroen" i Egersund stanset (22.09.2009)
  Den omstridte ombyggingen av steinbroen i Egersund er stanset av kommunen, melder NRK. Etter store protester, både fra Dalane folkemuseum og lokalbefolkningen,
 1556. Møre og Romsdal: Folket ville frede badehuset (22.09.2009)
  Kommunepolitikerne var i tvil om lokalbefolkningen støttet planene for fredning av badehuset på Hellesylt, men nå
 1557. Oslo: Kulturarv og stedsutvikling (22.09.2009)
  kronikker den siste uken: I VG (gjengitt her på Riksantikvarens nettsted) skriver han om vernedebatten i kulturminneåret. I Aust-Agder Blad presenterer han resultatene fra NIKU og
 1558. Hordaland: - Verdensarven rives i Odda (22.09.2009)
  denne kronikken i Aftenposten. Hun kaller deler av prosessen i Odda for surrealistisk: "Odda kommune takka ja til verdsarvkandidatur, gav rivingsløyve og takka nei til fylkeskommune og
 1559. Oslo: Solheim om innsatsen som kulturminneminister (22.09.2009)
  på kulturminnefeltet i denne kronikken i Nationen: "2009 vil gå inn i historien som det året kulturminnevernet fikk sitt største løft noen sinne", skriver
 1560. Møre og Romsdal: Stranda kommune vil utsette kulturminneår-fredning av badehus (18.09.2009)
  Badehuset på Hellesylt i Stranda var utpekt som en av Riksantikvarens 12 fredninger av "dagliglivets kulturminner" i
 1561. Oppland: Vern tilpasses kjøpesentrene på Lillehammer (18.09.2009)
  for Lillehammer sentrum legger opp til vern av 150 bygninger – men ikke de som står i vegen for planlagte utvidelser av byens kjøpesentre, viser
 1562. Telemark: Husbukk og råte i Rambergstugo (18.09.2009)
  fast at det er aktiv husbukk i stokkene, men er mer bekymret for en råtten bunnstokk, som kan forårsake setningsskader dersom den ikke raskt byttes ut. Det er heldigvis ikke funnet
 1563. Sør-Trøndelag: Skipsvrak får kringle (18.09.2009)
  og "kringlesymbolet" plasseres ved vrakene, i samarbeid med lokale dykkerklubber som er faddere for vraket. Først ut med skilt er DS Irma ved Ørlandet, bygget i 1906.
 1564. Rogaland: Bru i Egersund rehabiliteres med kinesisk stein (18.09.2009)
  kjipt og billig ut", erklærer museumsdirektør Leif Dybing, og mener saken vitner om at Eigersund kommune mangler antikvarisk kompetanse. Ut fra leserkommentarene, ser det ut til at de
 1565. Oslo: Mer fra diskusjonen om Nasjonalgalleriet (18.09.2009)
  Aftenpostens kommentator Lotte Sandberg tar opp den omtalte rapporten fra aksjonen Bevar Nasjonalgalleriet, og fastholder sitt standpunkt om at
 1566. Oslo: Mer fra diskusjonen om vikingskipene (18.09.2009)
 1567. Oslo: Mer fra diskusjonen om Miljøverndepartementet (18.09.2009)
  Uten direkte sammenheng med den siste tidens diskusjon om kulturminnevernets rolle i Miljøverndepartementet, er det likevel interessant å lese
 1568. Møre og Romsdal: Digitalt kulturminneatlas for fylket (18.09.2009)
  I Møre og Romsdal har fylkeskommunen startet sitt eget ambisiøse prosjekt i Kulturminneåret: Et digitalt
 1569. Finnmark: Kunstnerbolig på Vardøhus? (18.09.2009)
  innrede en kunstnerbolig på Vardøhus festning, for å skape nytt liv i bygninger som ikke er i bruk. For tiden vises en utstilling på festningen, hvor skissene til en slik
 1570. Vest-Agder: Ulovlig – eller bare litt papirløst? (18.09.2009)
  I denne saken om ulovlig bygging i strandsonen i Mandal, gir Lindesnes Avis oss en fortreffelig nærstudie i
 1571. Oppland/Møre og Romsdal: Lesja med beste arrangement på Kulturminnedagen (16.09.2009)
  ble markert med en rekke arrangementer over hele landet søndag 13. september. Den nasjonale komiteen for arrangementene pekte ut "Vatn og kulturminne frå dagleglivet" ved Sagelva
 1572. Oslo: Fortidsminneforeningen vil ha et "Miljø- og kulturminnedepartement" (16.09.2009)
  I forbindelse med diskusjonen om kulturminnevernets organisering, som for tiden foregår i Aftenpostens spalter, har Fortidsminneforeningens generalsekretær
 1573. Sør- og Nord-Trøndelag: Mer Giske-penger (16.09.2009)
  Som tidligere meldt har Kirke- og kulturminister Trond Giske lovet penger til en rekke
 1574. Vestfold: Hvor skal KNM "Narvik" ligge? (16.09.2009)
  faste bryggeplass, skriver Tønsbergs Blad. Stiftelsen vil helst ha båten i kanalen mellom to magasinbygninger på Karljohansvern, men både grunneieren Forsvarsbygg og
 1575. Vestfold: Kristoffersen får rive Storgata 7 i Sandefjord (16.09.2009)
  medhold hos Fylkesmannen, og kan dermed rive Storgata 7 i Sandefjord, skriver Sandefjords Blad. Tomten skal beplantes og gi plass til 27 parkeringsplasser. Organisasjonene Gamle Sandefjord, Sandar
 1576. Vest-Agder: Saksøker staten etter ja til vindmøller (16.09.2009)
  Avis. En rekke organisasjoner, berørte grunneiere, samt Riksantikvaren, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkeslandbruksstyret og Statens
 1577. Oslo: Sønnico med storkontrakt på kirkekontroll (16.09.2009)
  oppdrag fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), skriver Elmagasinet. Kontrakten som er inngått er i størrelsesorden 15 millioner kroner, og pengene kommer fra
 1578. Oslo: Gir ikke opp Nasjonalgalleriet (16.09.2009)
  Nasjonalgalleriets venner har lagt fram nye kostnadsberegninger, som viser at en rehabilitering av dagens museumsbygning blir rimeligere enn å bygge nytt på
 1579. Sogn og Fjordane: Provosert over utgravingskostnader (16.09.2009)
  forespeilet en regning på 3,3 millioner kroner for arkeologiske undersøkelser, dersom de skal realisere planene om å legge et område ut til boligbygging, skriver Fjordingen.
 1580. Svalbard: Sopp truer kulturminner på Svalbard (16.09.2009)
  skriver Forskning.no. Det er Norsk Institutt for Kulturminneforskning, i samarbeid med Mycoteam, som har undersøkt skader på kulturminner i sommer. Arbeidet skal resultere i bedre
 1581. Oslo: Havregryn og vikingskip (16.09.2009)
  I Morgenbladet kan du lese Per B. Rekdals nye innlegg om flyttingen av vikingskipene, som er et svar til Arne Emil Christensen. Tidligere innlegg i denne diskusjonen finner du
 1582. Telemark: Ubetinget fengsel etter tyveri fra Tinnosbanen (10.09.2009)
  I tillegg til selve tyveriet er mennene dømt for brudd på kulturminneloven, ettersom Tinnosbanen er fredet. Straffen er i tråd med aktors påstand. Også tidligere har
 1583. Oslo/Sør-Trøndelag: Malte Røros med reklametårn – hvem bestemmer over byrommet? (10.09.2009)
  Den kjente satiriske maleren Rolf Grovens nye verk er et innspill i debatten om byrommet. I Dagbladet presenteres hans versjon av Harald Sohlbergs berømte Røros-motiv, men
 1584. Oslo: Debatt om kulturminnevernets organisering (10.09.2009)
 1585. Trond Giske på rundtur med pengesekken (10.09.2009)
  24 millioner kroner, melder Telemarksavisa og Vest-Telemarks blad. 23 millioner skal gå til ombyggingen av "Festiviteten" i Kristiansund, ser vi i Tidens Krav. I Alta skal man få
 1586. Oslo: Kulturminner tema i Arkitektur N (10.09.2009)
  Hvattum i en av artiklene. Fortidsminneforeningens generalsekretær Elisabeth Seip forteller om Urnes stavkirke i en artikkelserie hvor arkitekturhistorikere reflekterer rundt det de oppfatter
 1587. Hedmark: Husmannsplass graves ut arkeologisk (10.09.2009)
  Husmannsplassen Tangen i Hedmark skal graves ut arkeologisk, som den første i sitt slag i Norge. Forberedelsene starter med seminaret Husmannsplasser –
 1588. Vestfold: Arkeologer leter etter slagsteder fra 1100-tallet på Re (10.09.2009)
  det etter stedene hvor slagene på Re stod i 1163 og 1177, melder Tønsbergs Blad. Selv om prosjektleder Lena Fahre fra Vestfold fylkeskommune er optimistisk, innrømmer hun at
 1589. Rogaland: Kulturminne på tvangssalg – redning for bygningene? (10.09.2009)
  tvangssalg, skriver Strandbuen. Bakgrunnen er at det i årevis har vært uenighet om oppløsningen av sameiet. Gården inngår som et høgt prioritert kulturminne
 1590. Hedmark: Statens bymiljøpris til Kongsvinger (07.09.2009)
  Miljøvernminister Erik Solheim delte fredag ut Statens bymiljøpris til Kongsvinger. Kommunens målbevisste innsats for å bruke kulturminner i byplanleggingen
 1591. Oslo: Vikingskipsdebatten fortsetter (07.09.2009)
  Debatten om hvorvidt vikingskipene bør forbli i Vikingskipshuset på Bygdøy eller flyttes
 1592. Hordaland: Solheim svarte om Odda (07.09.2009)
  til Miljøvernminister Erik Solheim ber han ministeren redegjøre for hva som nå gjøres. Solheim vil foreløpig ikke gripe inn med flere fredningsvedtak.
 1593. Nordland: "Skiløperen" på Tro avdekket igjen (07.09.2009)
  på Tro er nå avduket, etter å ha vært tildekket i tre år. Fylkeskommunen har imidlertid valgt å begrense adkomsten til helleristningen ved å fjerne den
 1594. Akershus: Står klar med 5 millioner kroner til nedlagt jernbanebro (07.09.2009)
  på betingelse av at Akershus fylke overtar ansvaret for den, skriver Moss Avis. Fylkeskommunen vil samarbeide med Vestby kommune, som trolig kan bruke broen som en del av en planlagt gang-
 1595. Akershus: Lot bevaringsregulert låve forfalle – men får rive deler av bygningen? (07.09.2009)
  En grunneier i Ullensaker vil rive låven på Hillern gård, skriver Romerikes Blad. En reguleringsplan fra 1996 regulerer låven og andre bygninger på
 1596. Buskerud: Gravde fram hageanlegg på Fossesholm (07.09.2009)
  ved Fredensborg slott i Danmark. Målet er nå å gjenskape hagen, for å komplettere miljøet på Fossesholm.
 1597. Vest-Agder: Kalven pleies (07.09.2009)
  På nettsidene til Fylkesmannen i Vest-Agder kan du nå lese om skjøtselstiltakene på Kalven, ytterst på Hidra i Flekkefjord kommune. Store
 1598. Vestfold: Kulturminnepris for skjøtsel av gravfelt (07.09.2009)
  Vestfold fylkeskommune deler ut årets kulturminnepris til Melsom videregående skole i Stokke, og grunneierne Svein og Gørli Andersen på Oseberg i
 1599. Utenriks: Overnattingsplikt i Venezia? (07.09.2009)
  Flere aviser, deriblant VG, omtaler forslaget om å begrense turiststrømmen til Venezia ved å innføre
 1600. Sogn og Fjordane: Stiftelsen UNI med stor pengeløyving til brannverntiltak ved Borgund stavkyrkje som Fortidsminneforeningen eig (03.09.2009)
  brannverntiltak ved Borgund stavkyrkje, melder Sogn Avis. I samarbeid med Fortidsminneforeningen (som eig Borgund stavkyrkje) og Riksantikvaren har Lærdal kommune utarbeida ein plan for sikker
 1601. Hedmark: NIKU har påvist at uthus på Flisa er Hedmarks eldste trebygning – den stammer med all sannsynlighet fra før Svartedauden (03.09.2009)
  før Svartedauden. Tidligere er det funnet åtte tømmerhus fra før 1650 (som er grensen for automatisk fredning) i Hedmark, men ingen av disse er fra middelalderen (før
 1602. Sjur Helseth fungerer som riksantikvar inntil Jørn Holme tiltrer i slutten av oktober (03.09.2009)
  melder at assisterende riksantikvar Sjur Helseth fra 20. august er konstituert riksantikvar. Dette kommer han til å være helt til den nyutnevnte riksantikvaren, Jørn Holme, tiltrer
 1603. Oslo: Kommunen bevaringsregulerer 80 Aker-gårder – Frp sterkt skeptisk (03.09.2009)
  Kommunal Rapport melder fra hovedstaden at Verneplanen for Aker-gårdene nå har vært
 1604. Vestfold: Kulturminnemyndighetene med sterke motforestillinger mot planlagt, høyt rådhus i Tønsberg (03.09.2009)
  grunn av høyden, melder Tønsbergs Blad. Les hele saken på nrk.no herLes hele om saken i Tønsbergs Blad her
 1605. Trøndelag: Markerte oppstart av ruinprogrammets virksomhet på Reinskloster og Tautra klosterruin (03.09.2009)
  hvor både representanter fra både Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen og Nidarosdomens Restaureringsarbeider deltok. Rundt 50 publkummmere hadde møtt opp for å
 1606. Olje- og energiministeren framhever regjeringens satsing på Telemarkskanalen og Haldenkanalen (03.09.2009)
  har i forbindelse med Terje Riis-Johansens (Sp) deltakelse på en konferanse om Telemarkskanalen publisert en pressemelding hvor de berømmer seg selv for å satse
 1607. Hordaland: Riksantikvaren med stor bevilgning til sikring av kulturminner på Smelteverkstomta i Odda (03.09.2009)
  har bevilget 680 000 kroner til å sikre de midlertidig freda objektene på Smelteverksområdet i Odda. Pengene skal blant annet brukes til å utbedre løst beslag på
 1608. Rogaland: KrF-lederen krever mer statlige midler til Utstein kloster (03.09.2009)
  får nok penger fra staten til driften, melder NRK Rogaland. Han peker på at klosterets kommersielle inntekter er sterkt fallende, og staten langt fra tar sitt finansieringsansvar for dette
 1609. Vestfold: Fortidsminneforeningen vant balkongstrid i Larvik (03.09.2009)
  bestemmelser, melder avdelingen på sitt nettsted. Dermed har foreningen fått fullt gjennomslag for at bevaringsplanens bestemmelser er viktigere enn ønsker om "høynet
 1610. Aust-Agder: Bot og erstatningskrav til foretak som kom til å bryte kulturminneloven (03.09.2009)
  har ilagt E18-byggherren CJV E18 en bot på 100 000 kroner etter at firmaet ved uaktsomhet medvirket til å bygge en traktorvei i Lillesand, hvorav ca. 50 meter berørte
 1611. Avisdebatt: Einar Jensen utfordrer antikvariske myndigheter til å tenke nytt når det gjelder bevaring av gamle vinduer (03.09.2009)
  ekstrakostnader. Vi søkte litt på nettet, og fant ut at Jensen tidligere har skrevet om dette i Arkitektnytt. Her fikk han svar fra Andre Korsaksel hos Byantikvaren i Oslo, som mener
 1612. Oslo: Prins Christian Augusts Minde sikres (03.09.2009)
  Riksantikvaren tar grep om utviklingen i kvartalet rundt Prins Christian Augusts Minde i Oslo. Denne skjulte sosialhistoriske
 1613. Sør-Trøndelag: Stor markering av vern av veimiljøer på Nord-Fosen (03.09.2009)
  Over hele landet er det nå 270 objekter eller veimiljøer som skal bli underlagt vern. En av ti i Sør-Trøndelag er Nord-Fosen veimiljø.
 1614. Møre og Romsdal: Det har vært en mindre brann på hotellet Villa Nordangdal i Hellesylt (03.09.2009)
  I helgen har det vært brann i hotellet Villa Norangdal. Hotellet huser kulturminner og rommene er designet i ulike stiler, fra jugendstil via art deco og til skandinavisk design. Heldigvis
 1615. Vestfold: Trond Giske (Ap) med gavepakke til museumssenter for Vestfoldmuseene (03.09.2009)
  I en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet meldes det at departementet gir tilsagn om 11 millioner kroner i tilskudd til utvidelse av museumssenteret i Sandefjord. Vestfoldmuseenes
 1616. Hordaland: Landbruksdepartementet signaliserer stor velvilje til å få til jordskiftesenter på Agatunet (03.09.2009)
  Valgkampen er i full gang, og partirepresentantene farter landet rundt som stemmesankere. Hardanger Folkeblad melder at Agatunet har hatt besøk av Senterpartiets
 1617. Oppland: Terrassen på Lillehammer må rives og gjenoppbygges, mener fylkeskonservator (03.09.2009)
  Gudbrandsdølen Dagningen melder at det foregår en interessant debatt om et forfallent kulturminne på Lillehammer. Det gjelder den såkalte Terrassen som er i
 1618. Sør-Trøndelag: Kulturminnefondet trekkes fram som et glimrende eksempel på desentralisert lokalisering av en statlig administrasjon (03.09.2009)
  på hvordan det går an å etablere flotte fagmiljøer utenfor hovedstadsområdet. - Kulturminnefondet er et godt eksempel på opprettelse som er naturlig og bra
 1619. Museumsforbundet mener at Trond Giskes nye stortingsmelding om museer er lovende (26.08.2009)
  satsing på museenes faglige og teknologiske utvikling. - Vi vil lage gode rammevilkår som kan stimulere museene til å styrke den faglige innsatsen og ha en aktiv samfunnsrolle, sier
 1620. Hedmark: Icomos-inspeksjon rundt Femundshytten – kan bli verdensarv (26.08.2009)
  nå har vært en befaring ved Femundshytten i Hedmark med sikte på å innlemme området i verdensarven på Røros. - Jeg har følelsen av at vi har vært
 1621. Sogn og Fjordane: Featuresak om Urnes stavkirke (26.08.2009)
  NRK har vært på besøk på Urnes stavkirke, som er den eneste norske stavkirken som står på Verdensarvlista. Ovenikjøpet eies
 1622. Sør-Trøndelag: Opphetet strid om erstatning knyttet til et mulig kulturminneområde (26.08.2009)
  Trønderbladet melder at det er en kraftig strid under oppseiling i Melhus kommune. Kommunepolitikerne vil gjøre et område som heter Skjerdingstadmoen til et
 1623. Kunsthistoriker med krass kritikk av Kulturminneåret 2009 (26.08.2009)
  I Klassekampen gir kunsthistoriker Kristin Bliksrud Aavitsland, som skriver på en biografi om tidligere riksantikvar Harry Fett, Kulturminneåret 2009 det glatte lag. -
 1624. Rogaland/Vest-Agder: Tronåsenveien fredet (26.08.2009)
  En kort sak i Avisen Agder forteller at berørte kommuner og Statens vegvesen inviterte til vandring for å markere den nasjonale fredningen av
 1625. Sør-Trøndelag: Rørosmuseet får trolig kjenne på pungen at det straffer seg å ikke konsolidere (26.08.2009)
  Arbeidets Rett melder at Rørosmuseet, som er det eneste museet i Sør-Trøndelag som står utenfor den nye konsoliderte
 1626. Nordland: Solheim (SV) vil hindre oljeboring i Lofoten og Vesterålen og ønsker seg verdensarvsøknad fra området så snart som mulig (26.08.2009)
  I en sak i VG, som dessverre ikke er å finne på nettet, hevdes det at miljøvernministeren har
 1627. Møre og Romsdal: Mot fredning av sjeldent badehus i Stranda kommune? (26.08.2009)
  Sunnmørsposten melder at Helse-, oppvekst- og kulturutvalet i Stranda kommune med seks mot en stemme går inn for å støtte Riksantikvaren sitt forslag til
 1628. Oslo: Nyrestaurerte veksthus på Naturhistorisk museum gjenåpnes for publikum (26.08.2009)
  måneder med restaureringsarbeider kan Naturhistorisk museum endelig ønske publikum velkommen til de populære veksthusene igjen, heter det i en pressemelding fra museet. Victoriahuset
 1629. Nord-Trøndelag: Fylkeskommunen lanserer handlingsprogram for kulturminnepolitikk (26.08.2009)
  Nord-Trøndelag fylkeskommune har lansert en egen handlingsplan for kulturminnepolitikk, som nå er tilgjengelig på nettet. "Kulturarven fungerer som vår kollektive
 1630. Vestfold: Restaurerer helleristninger på Jåberg i Sandefjord (26.08.2009)
  helleristningene på Haugen på Jåberg i Sandefjord, like ved grensen til Larvik, som da de ble malt opp på 1990-tallet var de en severdig attraksjon og et spektakulært
 1631. Nils Marstein gikk av som riksantikvar 19. august (21.08.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken i Nordre Aker Budstikke herLes et portrettintervju med Marstein på bygg.no
 1632. Buskerud: Arkeologer har funnet 12 000 år gamle spor etter de første menneskene i fylket i Darbu i Øvre Eiker (21.08.2009)
  Les mer om saken hos Buskerud fylkeskommune herrLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Drammens Tidende herLes mer om saken i Laagendalsposten
 1633. Oslo: Fra 26. august vil Oscarshall igjen være åpent for publikum (21.08.2009)
  Les mer om saken hos Kongehuset herLes mer om saken hos Kongehuset herLes mer om saken i Nettavisen herLes mer om saken på siste.no herLes mer om saken hos Riksantikvaren
 1634. Vestfold: Fortidsminneforeningen hardt ut mot Kong Carl-planer i Sandefjord (21.08.2009)
  Les mer om saken hos Fortidsminneforeningen i Vestfold her
 1635. Sogn og Fjordane: Riksantikvaren freder DNT-hytta Arentzbu i Luster (21.08.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken i Sogn Avis
 1636. Oppland: Arkeologer med stort registreringsarbeid ved Juvfonna i Lom – målet er å samle inn omfattende og spektakulære spor etter reinsjakt i folkevandringstid og vikingtid (21.08.2009)
  Les mer om saken i Gudbrandsdølen Dagningen herLes mer om saken i Gudbrandsdølen Dagningen herLes mer om saken på nrk.no herBesøk
 1637. Sør-Trøndelag: Millionpott til brannsikring i Trondheim (21.08.2009)
  Les mer om saken i Adresseavisen her
 1638. Nordland: Verdensarvstatus har skapt økt interesse for Vegaøyan (21.08.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1639. Troms: Flotte funn gjort under arkeologiske utgravninger i Harstad (21.08.2009)
  Les mer om saken i Harstad Tidende herLes mer om saken i Harstad Tidende her
 1640. Kronikk: Riksantikvaren, Statens landbruksforvaltning og Direktoratet for naturforvaltning samarbeider for å møte verdensarvutfordringer (21.08.2009)
  Les mer om saken i Nationen her
 1641. Telemark: Trenger én million for å reparere gamlekirken i Kviteseid (21.08.2009)
  Les mer om saken i Vest-Telemark Blad her
 1642. Vestfold: Branntilløp på gammel mølle i Stokke – kulturminnet reddet (21.08.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten her
 1643. Brann-, tyveri- og lynsikring i alle Den norske kirkes 1620 kirkebygg skal kartlegges i løpet av høsten (21.08.2009)
  Les mer om saken i Avisen Agder her
 1644. Troms: "Rakettkiosken" i Tromsø er fredet (21.08.2009)
  Les mer om saken hos Troms fylkeskommune her
 1645. Oslo: Nils Marstein mener at kulturmiljøfredningen på Bygdøy ikke setter bom for nærmere samarbeid mellom og utbygging av Vikingskipshuset og Folkemuseet (21.08.2009)
  Les mer om saken i Uniforum her
 1646. Hordaland: Fergen "Beffen", som har gått i trafikk over Vågen i Bergen i mer enn hundre år, får offentlig støtte fra fylkeskommunen for første gang (21.08.2009)
  Les mer om hos Hordaland fylkeskommune her
 1647. Oslo: Riksantikvaren og Byantikvaren negative til kunstisbane på Bogstad (21.08.2009)
  Les mer om saken i Akersposten her
 1648. Oslo: Aksjonsgruppa «Bevar Nasjonalgalleriet» får 100 000 kroner i støtte fra Fritt Ord til ei ny utredning av kostnader for bevaring av Nasjonalgalleriet (21.08.2009)
  Les mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Aftenposten her
 1649. Rogaland: Riksantikvaren med innsigelse mot boligbygging på Perestranda på Karmøy for å sikre tre freda kulturminner fra bronsealder/jernalder (21.08.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren her
 1650. Riksantikvaren oppfordrer folk til å ta en nærmere titt på arkeologiske utgravninger (21.08.2009)
  Les mer om saken i Rogalands Avis her
 1651. Ny temaveiledning for brannsikring av kirkebygg (21.08.2009)
  Les mer om saken hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap her
 1652. Ian Reed lanserer et nytt bokverk om Trøndelags omfattende keramikkhistorie (21.08.2009)
  Les mer om saken hos NIKU her
 1653. Sogn og Fjordane: Arkeologene har oppdaget spor av vikingtidskaupang i Lærdal (13.08.2009)
  Les mer om saken i Sogn Avis herLes mer om saken i Sogn Avis herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken på nrk.no
 1654. Telemark: Rjukanbanen har feiret sin hundreårsdag og jernbaneferjene "Storegut" og "Ammonia" er fredet (13.08.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken i Telemarksavisa herLes mer om saken hos Fri fagbevegelsen herLes mer om saken i Varden
 1655. Møre og Romsdal: Myr- og bureisingsmuséet Høgheim fikk bevaringsprisen av Fortidsminneforeningen på Nordmøre (13.08.2009)
  Les mer om saken i Nordvestnytt her
 1656. Sør-Trøndelag: Dugnadsgjeng har forsøkt å gjenskape et lysthus på Stadsbygd prestegård i Rissa (13.08.2009)
  Les mer om saken i Fosnafolket her
 1657. Østfold: Tilretteleggingsprosjektet på Opstadfeltet i Sarpsborg åpnet – det største i fylket noen sinne (13.08.2009)
  Les mer om saken hos Østfold fylkeskommune her
 1658. Akershus: Lørenskog kommune nekter riving av falleferdig, men verneverdig hus i Losbydalen (13.08.2009)
  Les mer om saken i Romerikes Blad her
 1659. Svalbard: Spesialister på råtesoppangrep har fått tillatelse til å ta prøver av en rekke fredete bygninger og ruiner – vil forhåpentligvis bidra til å redde kulturminner (13.08.2009)
  Les mer om saken i Svalbardposten her
 1660. Hedmark: Brannen i Våler kirke fortsatt uoppklart – nå utloves 50 000 kroner i dusør (13.08.2009)
  Les mer om saken i Vårt Land herLes mer om saken i Vårt Land herLes mer om saken på nrk.no
 1661. Oslo: Vandalismen på Nordstrand kirke tidligere i år oppklart – det går mot rettssak (13.08.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1662. Nordland: Om lag 5000 mennesker deltok i åpningen av Hamsunsenteret på Hamarøy (13.08.2009)
 1663. KrF-bekymring for de tradisjonsrike håndverksfagene oppe i Stortingets spørretime (13.08.2009)
  Les mer om saken på Stortingets nettsted her
 1664. Østfold: Fylkeskonservatoren håper økt satsing på rekruttering av lærlinger kan legge grunnen for god røkt av gamle hus i framtida (13.08.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1665. Sogn og Fjordane: Fortidsminneforeningen krangler med Vik kommune om vannavgift til Hopperstad stavkirke (13.08.2009)
  Les mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Nationen her
 1666. Knut Olav Åmås vil flytte ansvaret for kulturminnevernet fra Miljøverndepartementet til Kulturdepartementet (13.08.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten her
 1667. Sogn og Fjordane: Har funnet rester etter storgård fra romertid i Solvorn (13.08.2009)
  Les mer om saken i Sogn Avis
 1668. Akershus: Rimi-Hagens datter selger nyervervet fredet gård i Sørum til annen, ung millionærdatter – og det med tap (29.07.2009)
  Les mer om saken på E24 herLes mer om saken i Romerikes Blad herLes mer om saken i Indre Akershus Blad
 1669. Aust-Agder: Leif Jæger i Antikvarisk Eiendom Tvedestrand AS har reddet enkesete på Gjesøya i Tvedestrand (29.07.2009)
  Les mer om saken i Tvedestrandsposten her
 1670. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) inn i norsk-svensk geofysisk samarbeid om arkeologi (29.07.2009)
  Les mer om saken hos NIKU her
 1671. Vestfold: Arkeologer oppdager gamle synder i Sandefjord – kommunen ødela gravhauger med fylkekommunal godkjennelse (29.07.2009)
  Les mer om saken i Sandefjords Blad her
 1672. Nord-Trøndelag: Miljøvernministerens statssekretær antyder at fredningsprosessen for Levanger sentrum vil ta et sted mellom seks og atten måneder (29.07.2009)
  Les mer om saken i Trønderavisa her
 1673. Nordland: Verneverdig, men høyst forringet bygning i Hemmingsvær skal rives etter år med krangel (29.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1674. Hordaland: Grunneier og fylkeskonservator krangler om rydding av branntomt i Skuteviken (29.07.2009)
  Les mer om saken i Bergens Tidende her
 1675. Hordaland: Diskusjon om navnet på Bryggen – skal den døpes om til Tyskebryggen igjen? (29.07.2009)
 1676. Norsk kulturarv har fått vel 250 000 kroner fra Miljøverndepartementet til "Ta et tak-aksjonen" – neste søknadsfrist er 1. september (29.07.2009)
  Les mer om saken hos Norsk kulturarv her
 1677. Oppland: Kistefos-museet trenger kanskje like mye penger til neste år som det det har fått i 2009 (29.07.2009)
  Les mer om saken i Hadeland her
 1678. Oppland: Det er åpnet nytt besøkssenter på Hjerleid (29.07.2009)
  Les mer om saken hos Norsk kulturarv her
 1679. Østfold: Roper varsku om akutt mangel på kvalifiserte håndverkere til restaureringsoppgaver – Riksantikvaren bekrefter at problemet er landsomfattende (23.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1680. Hordaland: "Restaureringssenteret i Odda AS" etablert – flere firma med restaureringskompetanse går sammen (23.07.2009)
  Les mer om saken i Hardanger Folkeblad her
 1681. Akershus: Frp i harnisk over vernebestrebelser for falleferdig låve i Ullensaker – Romerikes Blad skriver på lederplass at saken er i ferd med å drives ut i parodien (23.07.2009)
  Les mer om saken i Romerikes Blad herLes mer om saken i Romerikes Blad her
 1682. Økte pensjonskostnader får museer til å rope på krisehjelp (23.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1683. Hordaland: Vil tilbakeføre Rådal stasjon utenfor Bergen (23.07.2009)
  Les mer om saken i Fanaposten her
 1684. Sogn og Fjordane: Fortidsminneforeningen forsvarer sin politikk når det gjelder hvem som skal slippe gratis inn på kirkegården på Borgund (23.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1685. Sør-Trøndelag: Trondheims "styggeste bygning" blir nektet ansiktsløftning – blant annet av Byantikvaren (23.07.2009)
  Les mer om saken i Adresseavisen her
 1686. Troms: Husmannsplassen Bruhaugen i Bardu skulle brennes – nå blir den imidlertid vernet som samisk kulturminne (23.07.2009)
  Les mer om saken i Nye Troms her
 1687. Telemark: B/F "Kragerø" kommer tilbake til hjemstedet 28. juli etter lang tids fravær – nå er båten blitt et fredet kulturminne, og det skal feires (23.07.2009)
  Les mer om saken i Telemarksavisa herLes mer om saken i Telemarksavisa herLes mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Varden herLes
 1688. Oslo: Diskusjonen om plasseringen av Kulturhistorisk museum og vikingskipene fortsetter (23.07.2009)
  Les mer om saken i Dagbladet herLes mer om saken i Dagbladet herLes mer om saken i Dagbladet herLes mer om saken i Dagbladet
 1689. Telemark: Muren rundt Heddal stavkirke ødelegges av at turister klatrer på den for å få best mulig bilder (23.07.2009)
  Les mer om saken i Telen her
 1690. Buskerud: Det gamle sentralbadet i Drammen pusses opp (23.07.2009)
  Les mer om saken i Drammens Tidende her
 1691. Sør-Trøndelag: Gravkapellet over Peder Hiort er helt enestående i Norge – kjent NIKU-forsker håper på snarlig restaurering for å hindre ytterligere forfall (23.07.2009)
  Les mer om saken i Fjell-ljom her
 1692. Rogaland: 15 kommunale bygninger i Gamle Stavanger pusses opp for krisepenger (23.07.2009)
  Les mer om saken i Stavanger Aftenblad her
 1693. Troms: Arkeologer har funnet bevis for at det var jordbruk allerede i bronsealderen på Kveøya – mener at landsdelens historie kan skrives om (23.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1694. Østfold: "Turisten" er tilbake på Haldensvassdraget, men det kan ta flere år før båten kan ferdes på oppsiden av Ørje sluser grunnet krepsepestfare (15.07.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken i Halden Arbeiderblad herLes mer om saken i Smaalenenes Avis
 1695. Akershus: Arbeider for at funksjonshemmede skal få bedre tilgjengelighet til Eidsvollsbygningen (15.07.2009)
  Les mer om saken i Eidsvoll Ullensaker Blad her
 1696. Buskerud: Var rivningstruet for tjue år siden – nå kan Sundhaugen i Øvre Eiker bli fredet (15.07.2009)
  Les mer om saken i Drammens Tidende her
 1697. Akershus: Fylket krangler med grunneier og kommune om falleferdig låve i Ullensaker (15.07.2009)
  Les mer om saken i Romerikes Blad her
 1698. Møre og Romsdal: Oljeutslipp i verdsarvområdet i Geirangerfjorden i helga (15.07.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren her
 1699. Hordaland: Baroniet Rosendal fra 700 000 kroner fra regjeringen som et ledd i tiltakspakken (15.07.2009)
  Les mer om saken i Kvinnheringen her
 1700. Aust-Agder: Regjeringen gir 1,8 millioner kroner fra tiltakspakka til Næs Jernverksmuseum og Aust-Agder kulturhistoriske senter (15.07.2009)
  Les mer om saken i Agderposten her
 1701. Statsbygg søker kulturminnerådgiver ved sitt hovedkontor – søknadsfrist: 18. august (15.07.2009)
 1702. Oppland: Pilotprosjekt i Valdres skal undersøke hvordan kulturminner og kulturlandskap rundt stavkirker kan tas bedre vare på (15.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1703. Sogn og Fjordane: Stein forsvinner fra Ytredalsbrua i Gaular – man mistenker at folk stjeler stein (15.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1704. Fiskeri- og kystdepartementet har fordelt kystkulturmidlene for 2009 (15.07.2009)
  Les mer om saken hos Fiskeri- og kystdepartementet her
 1705. Østfold: Tårnkanonene tyskerne fjernet under andre verdenskrig, er returnert til Høytorp Fort i Trøgstad (15.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1706. Hordaland: Kulturminner i Odda skadet - fylkeskultursjefen vil ha bedre sikkerhet på smelteverkstomten i Odda (15.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1707. Hordaland: Fylkeskonservatoren sier det ikke er en menneskerett å eie en fredet bygning – klarer man ikke å ivareta bygningen, bør man selge, mener han (15.07.2009)
  Les mer om saken i Bergens Tidende her
 1708. Buskerud: Fylkeskommunen misfornøyd med at flere kommuner mangler kulturminneplan (15.07.2009)
  Les mer om saken i Drammens Tidende her
 1709. Kostra-tall for mindre, private tiltak: Store forskjeller mellom fylkeskommunene (15.07.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren her
 1710. Miljøstatus for 2009 publisert – med eget kapittel om kulturminner (15.07.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren her
 1711. Høyretopp peker på flere kulturområder hvor det blir vanskelig å samarbeide med Frp – men kulturminnepolitikken er ikke ett av dem (15.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1712. Oslo: Riksantikvaren opprettholder sin innsigelse til museumsbygg for Kulturhistorisk museum inne i Middelalderparken (10.07.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren her
 1713. Hedmark: Restaurerer Bjørnsons fødehjem, Bjørgan prestegård, på Kvikne i forbindelse med kulturminneåret (10.07.2009)
  Les mer om saken i Arbeidets Rett her
 1714. Finnmark: Toumainengården i Vadsø har fått 1,2 millioner kroner til en omfattende opprustning (10.07.2009)
  Les mer om saken i Finnmarken her
 1715. Telemark: Riksantikvaren og biskopen kritisk til bytte av takstein i Langangen kirke – men nå er løsningen akseptert (10.07.2009)
  Les mer om saken i Porsgrunns Dagblad her
 1716. Sør-Trøndelag: Kristiansten festning i Trondheim rustes opp (10.07.2009)
  Les mer om saken på bygg.no her
 1717. Landsomfattende undersøkelse dokumenterer at oppbevaringsforholdene i mange norske museumsmagasin er altfor dårlige (10.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1718. Buskerud: Venstre ønsker bilro ved St. Hallvards gravhaug i Lier (10.07.2009)
  Les mer om saken i Drammens Tidende her
 1719. Hedmark: Kongsvinger fikk Bymiljøprisen for aktivt bruk av kulturminner (10.07.2009)
  Les mer om saken hos Miljøverndepartementet herLes mer om saken i Glåmdalen herLes mer om saken på nrk.no
 1720. Akershus: Oslofjorden Kystkultursenter skal bygges opp i Vollen i Asker (10.07.2009)
  Les mer om saken hos Forbundet Kysten her
 1721. Oppland: Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplan for Vågåmo – men skjermer verdifullt kulturmiljø rundt husmannsplass (10.07.2009)
  Les mer om saken hos Miljøverndepartementet herLes mer om saken hos Miljøverndepartementet her
 1722. Sogn og Fjordane: Bølger fra båttrafikken i Nærøyfjorden går hardt ut over kulturminnene i strandsonen (10.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1723. Vestfold: Kulturaktivist tar til orde for Oseberg-senter i Tønsbergområdet (10.07.2009)
  Les mer om saken i Tønsbergs Blad her
 1724. Unesco-rapport dokumenterer betydelige skader på kulturminner i Babylon som følge av amerikanernes krigføring i Irak i 2004 (10.07.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten herLes mer om saken i VG herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Bergens Tidende
 1725. Antagelsen om at turister i Norge ønsker vakre kulturlandskap skal undersøkes gjennom nytt prosjekt (10.07.2009)
  Les mer om saken hos Forskningsrådet herLes mer om saken i Lofot-tidende her
 1726. Østfold: Trond Giske med milliongave til Fredrikstad Museum – pengene skal brukes på Kongsten fort (10.07.2009)
  Les mer om saken i Fredriksstad Blad her
 1727. Buskerud: Nedre Eiker kommune har bestemt seg for å rive Munkhaughjørnet – noen håper på flytting som et alternativ (10.07.2009)
  Les mer om saken i Drammens Tidende her
 1728. Riksantikvar Harry Fett tilbake i rampelyset (10.07.2009)
  Les hele saken i Dagbladet herLes en seminarinnbydelse til et Harry Fett-seminar 24. august hos Icomos Norge her
 1729. Svalbard: Oppdaget veggmalerier i Amundsenhuset i Ny-Ålesund (10.07.2009)
  Les mer om saken i Svalbardposten her
 1730. Østfold: Ung eier restaurerer den vakre storgården Kjølberg i i Onsøy (10.07.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten her
 1731. Oppland: Sel kommune gir fritak for eiendomsskatt på fredede hus (10.07.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren her
 1732. Tyskerne kan ha anlagt flere krigsfangeleire i Norge i under okkupasjonen enn man tidligere har dokumentert – forsker vil bruke georadar for å finne dem (10.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1733. Sogn og Fjordane: Stiftelsen Norsk Kvernsteinsenter er etablert i Hyllestad etablert (10.07.2009)
  Les mer om saken hos Sogn og Fjordane fylkeskommune her
 1734. Dresden i Tyskland strøket fra Verdensarvlista på grunn av motorveibru – men det har også blitt utpekt 13 nye verdensarvsteder jorden rundt (06.07.2009)
  Les mer om saken hos World Heritage Centre herLes mer om saken hos Aftenposten herLes mer om saken hos Unesco Norge
 1735. Sogn og Fjordane: Urnes stavkirke – Fortidsminneforeningens verdensarvbygning settes i stand (06.07.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren her
 1736. Oslo: Fortidsminneforeningens generalsekretær vil bevare Vikingsskipshuset i sin nåværende form (06.07.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten her
 1737. Nord-Trøndelag: Alvorlig soppangrep i det svært verdifulle taket på Værnes kirke (06.07.2009)
  Les mer om saken i Adresseavisen herLes mer om saken i Stjørdalens Blad herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Stjørdalens Blad
 1738. Fortidsminneforeningen i Vestfold svært fornøyd med at Jørn Holme ble riksantikvar – og presenterer intervju med ham (06.07.2009)
  Les mer om saken hos Fortidsminneforeningen i Vestfold herLes hele intervjuet hos Fortidsminneforeningen i
 1739. Oslo: 41-åring dømt til to år og seks måneders fengsel for medvirkning til ranet av Munch-bildene i 2004 (06.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i VG her
 1740. Buskerud: Fortidsminneforeningen gleder seg over at drammenshuset i Thornegata 13 er restaurert – hustypen er truet i byen (06.07.2009)
  Les mer om saken i Drammens Tidende herLes mer om saken i Drammens Tidende her
 1741. Oslo: Katolikkene vil kjøpe kirke i Groruddalen – men kirkevergen motsetter seg dette trass i at kirkene er dårlig besøkt (06.07.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten herLes mer om saken på nrk.no her
 1742. Telemark: Rjukanbanen settes i stand igjen – og Riksantikvaren vil frede "D/F Ammonia" (06.07.2009)
  Les mer om saken hos Fri fagbevegelse herLes mer om saken på nrk.no her
 1743. Hordaland: Erik Solheim (SV) tillater industrivei i verdifullt kulturlandskap i Kvam – stikk i strid med Riksantikvarens og Landbruksdepartementets oppfatning (06.07.2009)
  Les mer om saken i Nationen herLes mer om saken hos Miljøverndepartementet herLes mer om saken i Teknisk Ukeblad
 1744. Bonde i Time dømt for brudd på kulturminneloven – ødela to stakketufter (06.07.2009)
  Les mer om saken i Stavanger Aftenblad herLes mer om saken i Stavanger Aftenblad herLes mer om saken i Jærbladet
 1745. Oslo: Én av fire vil bevare Nasjonalgalleriet i nåværende form – opposisjonen garanterer at Nasjonalmuseet blir valgkamptema (06.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken på nrk.no her
 1746. Kronprinsen åpnet de tjue nasjonale kulturlandskapene i slutten av juni (06.07.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken hos Miljøverndepartementet herLes mer om saken hos Landbruks- og matdepartementet
 1747. Svalbard: Riksantikvaren freder forskningsstasjonen i Kinnvika på nordsiden av Murchisonfjorden på Nordaustlandet (06.07.2009)
  Les mer om saken i Svalbardposten her
 1748. Østfold: Trond Giske (Ap) ga 700 000 kroner til takomlegging av taket på Frederikshalds Teater (06.07.2009)
  Les mer om saken i Halden Arbeiderblad her
 1749. Møre og Romsdal: Fylket vil stoppe Eide kommunes "ja" til nybygg på Smørholmen fordi det bryter for sterkt med byggeskikken på stedet (06.07.2009)
  Les mer om saken i Romsdals Budstikke her
 1750. Oslo: Til tross for protester fra Riksantikvaren og naboer blir det ny kunstisbane på Bogstad (06.07.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1751. Den nye plan- og bygningsloven (plandelen) trådte i kraft 1. juli – Miljøverndepartementet informerer (06.07.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken på Miljøverndepartementets nettsted her
 1752. Oppland: Trond Giske (Ap) med milliongave til Norsk Handverksutvikling på Maihaugen (06.07.2009)
  Les mer om saken i Gudbrandsdølen Dagningen herLes mer om saken hos Kulturdepartementet her
 1753. Buskerud fylkeskommune har anmeldt skade på et automatisk fredet gravfelt på Tandberg i Ringerike (06.07.2009)
  Les mer om saken hos Buskerud fylkeskommune her
 1754. Jørn Holme – PST-sjef og medlem av Fortidsminneforeningens hovedstyre – blir ny riksantikvar (26.06.2009)
  Les mer om saken hos Miljøverndepartementet herLes mer om saken i Aftenposten herLes mer om saken i Dagsavisen herLes mer om saken i Dagbladet herLes mer om saken på nrk.no herLes mer
 1755. Telemark og Hordaland: Industrihistoriske kulturminner i Rjukan, Notodden, Odda og Tyssedal mulig ny verdensarv (26.06.2009)
  Les mer om saken hos Miljøverndepartementet herLes mer om saken i Haugesunds Avis herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken hos boarding.no herLes mer om saken hos Telemark
 1756. Vestfold: Cranach-maleriet tilbake på veggen i Larvik kirke (26.06.2009)
  Les mer om saken i Vårt Land herLes mer om saken i Østlandsposten her
 1757. Antallet søkere til riksantikvarstillingen har økt til 14 (26.06.2009)
  Les mer om saken i Bergens Tidende herLes mer om saken i Firda her
 1758. Oslo: Direktøren ved Kulturhistorisk museum er uenig med riksantikvaren, som vil plassere hans museum på Bygdøy, ikke i Bjørvika (26.06.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten herLes mer om saken i Aftenposten herLes mer om saken i Uniforum her
 1759. Hellas: Nytt museum åpnet ved Akropolis i Athen – striden om tilbakeføring av kulturminner fra Storbritannia blusser opp igjen (26.06.2009)
  Les mer om saken i Tidens Krav herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Morgenbladet herLes mer om saken i Morgenbladet
 1760. Riksantikvar Nils Marstein slår et slag for vern av gamle vinduer (26.06.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten her
 1761. Oppland: Spennende kulturminne – et digert massefangstanlegg for villrein - funnet på Hjerkinn (26.06.2009)
  Les mer om saken i Tidens Krav herLes mer om saken i Adresseavisa herLes mer om saken hos opp.no herLes mer om saken hos Oppland fylkeskommune
 1762. Norske museer hadde over ti millioner besøk i 2008 – dette er nesten like mye som i 2007 (26.06.2009)
  Les mer om saken hos Statistisk sentralbyrå her
 1763. EU-kommisjonen har vedtatt at 2011 skal være europeisk år for frivillighet (26.06.2009)
  Les mer om saken hos European Volunteer Centre her
 1764. Oslo: Konservator ved Bymuseet ønsker seg portrettgalleri i Historisk museum - og håper at Nasjonalgalleriet ikke flytter (26.06.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten her
 1765. Møre og Romsdal: Riksantikvaren trekker sin innsigelse mot sentrumsplanen i Molde etter å fått gjennomslag på sentrale punkter (26.06.2009)
  Les mer om saken i Romsdals Budstikke her
 1766. Oslo: Blitz ferdigrestaurert, og snart vil også Munchs leilighet stå ferdig rekonstruert (26.06.2009)
  Les mer om saken hos Byantikvaren i Oslo herLes mer om saken i Lokalavisen Frogner herLes mer om saken hos ABC nyheter herLes mer om saken hos bygg.no
 1767. Vestfolds nest eldste profane bygning som står på sitt opprinnelige sted – den avfredede Heierstadstua i Hof - tas ned og ny kunnskap skapes (26.06.2009)
  Les mer om saken hos Vestfold fylkeskommune herLes mer om saken i Tønsbergs Blad her
 1768. Oppland: Bjørnsons Aulestad i Gausdal skal pusses opp for 48 millioner kroner (26.06.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1769. Akershus: 800 år gammel stokkebåt hentet opp fra Gjersjøen i Oppegård (26.06.2009)
  Les mer om saken i Østlandets Blad herLes mer om saken i Østlandets Blad her
 1770. Oslo: Kunstner vil at dekorasjonen "Edens hage" fjernes fra Hammersborgtunnelen (26.06.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten her
 1771. Nord-Trøndelag: Fant 29 nye gravhauger på Mære i Steinkjer (26.06.2009)
  Les mer om saken i Trønderavisa her
 1772. Hordaland: Bøter på til sammen 500 000 kroner for ulovlig anleggelse av midlertidig vei i strandsonen og i et kulturminneområde i Tysnes (26.06.2009)
  Les mer om saken hos Økokrim herLes mer om saken på hegnar.no herLes mer om saken i Sunnhordland
 1773. Buskerud: Nytt arkeologisk museum åpnet i tilknytning til Veien Kulturminnepark utenfor Hønefoss – skal på sikt vise funn fra hele fylket (26.06.2009)
  Les mer om saken i Bygdeposten herLes mer om saken hos Buskerud fylkeskommune her
 1774. Sør-Trøndelag: Restaureringen av kirken på Røros godt i gang – prosjektet skal koste 72 millioner kroner (26.06.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren her
 1775. Gunnar Kvassheim (V) skeptisk til at Kulturminnefondet skal gi tilskudd til fredede kulturminner - Erik Solheim (SV) gir en åpning for å endre reglene etter høring (19.06.2009)
  Les mer om saken på Stortingets nettsted her
 1776. Sogn og Fjordane: Marit Bøen, Fortidsminneforeningens mangeårige Urnes-vokter, har fått Kongens fortenestemedalje i sølv (19.06.2009)
  Les mer om saken hos Luster kommune herLes mer om saken i Sogn Avis herLes mer om saken hos Riksantikvaren
 1777. Buskerud: Entreprenørfirma vil rive Munkhaughjørnet i Mjøndalen – Fortidsminneforeningen protesterer (19.06.2009)
  Les mer om saken i Drammens Tidende her
 1778. Oslo: Store neonreklamer går farlige tider i møte – men enkelte skal vernes av vernemyndighetene (19.06.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten her
 1779. Rogaland: Mugg og hussopp i Stavanger domkirkes tårn – på sikt må også taket skiftes (19.06.2009)
  Les mer om saken i Stavanger Aftenblad her
 1780. Sør-Trøndelag: Gammel skole i Åfjord - verneverdig, men rivningstruet - kan bli reddet av idrettslag som flytter bygningen (19.06.2009)
  Les mer om saken i Fosnafolket her
 1781. Buskerud: Kongsberg har fått et endelig "ja" fra Riksantikvaren til å installere klokkespill i byens praktfulle kirke (19.06.2009)
  Les mer om saken i Laagendalsposten her
 1782. Sogn og Fjordane: Gammel smie i Vik rivningstruet på grunn av planer om nybygg som Vik kommune har velsignet (19.06.2009)
  Les mer om saken i Sogn Avis her
 1783. Nord-Trøndelag: Stjørdal kommune med samarbeidsavtale med Norsk Kulturarv om profilering av kulturminner (19.06.2009)
  Les mer om saken i Stjørdalens Blad her
 1784. Finnmark: Fylkeskommunen svært fornøyd tildelingen av midler til verneverdige og fredede bygninger (19.06.2009)
  Les mer om saken hos Finnmark fylkeskommune her
 1785. Vestfold: Kystkultursenteret vil gjenreise deler av Reperbanen i Tønsberg (19.06.2009)
  Les mer om saken i Tønsbergs Blad her
 1786. Fylkesantikvaren i Sør-Trøndelag vil stanse flytting av verneverdige bygninger i Oppdal (19.06.2009)
  Les mer om saken på opp.no her
 1787. Akershus: Raknehaugen i Ullensaker - Nord-Europas største gravhaug – har fått nye informasjonsskilt, og nye funn i haugen er datert til 700- og 800-tallet (19.06.2009)
  Les mer om saken hos Akershus fylkeskommune herLes mer om saken i Eidsvoll Ullensaker Blad herLes mer om saken i Romerikes Blad herLes mer om saken i
 1788. Oslo: Byantikvaren stanser riving av praktvilla på Bygdøy (19.06.2009)
  Les mer om saken i Nettavisen her
 1789. Vestfold: Den fredede skolen på Karljohansvern trenger mange nye vinduer - kommunen har penger, den bare venter på Riksantikvaren (19.06.2009)
  Les mer om saken i Gjengangeren her
 1790. Akershus: Oppegård historielag ser fram til at stokkbåten fra 1200-tallet på bunnen av Gjersjøen kan hentes opp i slutten av juni (19.06.2009)
  Les mer om saken i Østlandets Blad herLes mer om saken i Østlandets Blad herLes mer om saken i Østlandets Blad
 1791. Finnmark: Riksantikvaren vurderer vern av to 1970-tallsbygninger i Vadsø (19.06.2009)
  Les mer om saken i Finnmarken her
 1792. Østfold: Sjokkert over råteskader i taket på Grønli gård på Jeløy i Moss – fylkeskonservatoren sier det hele er dramatisk (19.06.2009)
  Les mer om saken i Moss Avis her
 1793. Oppland: Feiret at Gjøvik gård er istandsatt for åtte millioner kroner (19.06.2009)
  Les mer om saken i Oppland Arbeiderblad her
 1794. Ny riksantikvar: Lotte Sandberg framhever Janne Wilberg, Berit Skarholt og Nils Anker (som skal være den "hemmelige søkeren") som gode kandidater (16.06.2009)
  Les hele Sandbergs kommentar i Aftenposten her
 1795. Sogn og Fjordane: Larserskanner Urnes stavkirke i Luster – legger grunnlag for framtidig forvaltning av Fortidsminneforeningens verdensarvbygning (16.06.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken på ABC nyheter herLes mer om saken i Firda herLes mer om saken i Sogn Avis herLes mer om saken i Vårt Land
 1796. Møre og Romsdal: De praktfulle dekorasjonene i Stordal gamle kyrkje konserveres – jobben er ventet å ta flere år (16.06.2009)
  Les mer om saken i Storfjordnytt herLes mer om kirken hos Fortidsminneforeningen her
 1797. Også Merete Agerbak-Jensen (høyrebyråd i Oslo) mener Kommunalministeren er for unnfallende når det gjelder å stanse "spekulativt forfall" (16.06.2009)
  Les hele Agerbak-Jensens innlegg i Aftenposten herLes et innlegg av Kommunalministeren om saken hos Kommunal- og regionaldepartementet her
 1798. Oppland, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag dominerer kulturminnevernet, målt i kvadratkilometer vernet areal (16.06.2009)
  Les mer om saken hos Statisktisk sentralbyrå herLes mer om saken i Nationen her
 1799. Vestfold: Politisk snuoperasjon i Larvik kan åpne for en rekonstruksjon av Herregårdens flotte parkanlegg (16.06.2009)
  Les mer om saken i Østlandsposten her
 1800. Nord-Trøndelag: Falstadsenteret får forskingsoppdraget "Krigsgraver søker namn" (16.06.2009)
  Les mer om saken hos Kultur- og kirkedepartementet herLes mer om saken i Eikernytt herLes mer om saken hos Vitenskapsmuseet i Trondheim
 1801. Møre og Romsdal: Ålesund reviderer verne- og byfornyingsplanen er godt nytt for jugendarven – Riksantikvaren har signalisert at tilskudd kommer (16.06.2009)
  Les mer om saken på Nytt i uka her
 1802. Oppland: Nytt tilskudd fra Fylkesmannen til bønder som skal røkte fornminner (16.06.2009)
  Les mer om saken hos Fylkesmannen i Oppland her
 1803. Møre og Romsdal: Sjokkmelding kan stanse nybygg på Romsdalsmuseet (16.06.2009)
  Les mer om saken i Romsdals Budstikke herLes mer om saken i Romsdals Budstikke her
 1804. Rogaland: Det ser ut som om historielaget i Sola har greid å stanse rivingen av Vigdel fort (16.06.2009)
  Les mer om saken i Solabladet her
 1805. Kulturnytt med innslag om at klimaendringene truer norske kulturarv – det finnes ikke en oversikt over hvor mange kulturminner det gjelder (16.06.2009)
 1806. Buskerud: Slåss om hvor Kittelsens møbler egenproduserte møbler bør være – Lauvlia i Sigdal eller Blaafarveværket i Modum (hvor de er nå) (16.06.2009)
  Les mer om saken i Bygdeposten herLes mer om saken i Bygdeposten herLes mer om saken i Bygdeposten her
 1807. Rogaland: Solheim (SV) lovet to millioner til brannsikring i Haugesund i januar, men ennå har ikke kommunen fått pengene – mange brannsituasjoner i mellomtiden (16.06.2009)
  Les mer om saken i Haugesunds Avis her
 1808. Vest-Agder: Georadar - opprinnelig utviklet for krig – finner Laurentsiuskirke fra 1100-tallet på Lista (16.06.2009)
  Les mer om saken på nrk.no
 1809. Usikkert om Chranach-maleriet kommer tilbake til Larvik kirke før sommersesongen begynner – konsveratorne må få den tid de trenger (16.06.2009)
  Les mer om saken i Østlandsposten her
 1810. Forsker med oppsiktsvekkende artikkel: eBay har ikke lettet, men vanskeliggjort handelen med stjålne antikviteter – men norsk arkeolog tvilende (16.06.2009)
  Les mer om saken på forskning.no her
 1811. Oslo: Både Fortidsminneforeningen og Norske arkitekters landsforbund med skarp kritikk av Høyre-forslaget om å rive fredede Vestbanen (12.06.2009)
  Les mer om saken på nrk.no herHør en debatt i Kulturnytt om saken på nrk.no her (velg sendingen "Kulturnytt ettermiddag 10.06.2009"Les mer om
 1812. Nordland: Byparken i Mosjøen fredes i dag som et "fellesskapets kulturminne" – miljøvernministeren sammenligner parken med Frognerparken (12.06.2009)
  Les mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken hos Riksantikvaren herLes mer om saken i Helgeland Arbeiderblad herLes mer om saken i Helgeland Arbeiderblad herLes mer om saken i
 1813. Buskerud: Fortidsminneforeningen positive til kommunale planer som kan løse "gordisk verneknute" i Drammen (12.06.2009)
  Les mer om saken i Drammens Tidende her
 1814. Østfold: Fortidsminneforeningen maner til kamp for den en gang så praktfulle Oreid gård i Halden (12.06.2009)
  Les mer om saken i Halden Arbeiderblad herLes mer om saken i Halden Arbeiderblad her
 1815. Hedmark: Slipper å rengjøre Stavsjø kirke i Ringsaker med loff – bruker et stoff som heter monuklin i stedet (12.06.2009)
  Les mer om saken på nrk.no herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Vårt Land herLes mer om saken i Hamar Dagblad
 1816. Vestfold: Horten Høyre mener at de har med seg Thon og flertallet i kommunestyret når de vil etablere Munch-senter i Kiøsterudgården i Åsgårdstrand (12.06.2009)
  Les mer om saken i Gjengangeren herLes et innlegg fra Fortidsminneforeningen i Vestfold i Gjengangeren her
 1817. Møre og Romsdal: Arkeologer fant "sensasjonelle kulturminner" – det planlagte tunnelpåhogget på Vågstranda i Rauma kommune må flyttes (12.06.2009)
 1818. Buskerud: Eieren av Sætre gård i Hurum ville gi gården til offentligheten, men utbyggingslyst hos kommunen får henne til å vurdere salg (12.06.2009)
  Les mer om saken i Drammens Tidende herLes mer om saken hos Allgrønn her
 1819. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Vestnorske fjordlandskap kan miste verdensarvstatusen hvis kraftlinjer bygges (12.06.2009)
  Les mer om saken i Dagbladet herLes mer om saken hos NTB herLes mer om saken hos NVE her
 1820. Finnmark: Fabrikkaia ved Prestelv i Vadsø fredet av Riksantikvaren (12.06.2009)
  Les mer om saken hos Finnmark fylkeskommune her
 1821. Nord-Trøndelag: Enkelte eiere i fiskeværet Sør-Gjæslingan i Vikna har kjempet mot fredning – nå gir de opp (12.06.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1822. Østfold: "DS Turisten" tilbake på Haldensvassdraget – restaurert for 45 millioner kroner (12.06.2009)
  Les mer om saken i Halden Arbeiderblad herLes mer om saken i Halden Arbeiderblad her
 1823. Kulturminneåret 2009 har lansert eget prosjekt for åttendeklassinger: "Kulturminner på reise" (12.06.2009)
  Les mer om saken hos Kulturminneåret 2009 her
 1824. Kulturvernforbundet har delt ut 3,4 millioner til 359 kulturminneårsprosjekter i hele landet (12.06.2009)
  Les mer om saken hos Kulturminneåret 2009 her
 1825. Kulturrådet gir 2,4 millioner kroner i støtte til kulturminneårsprosjekter (12.06.2009)
  Les mer om saken hos Norsk kulturråd her
 1826. Møre og Romsdal: Vernebygget over ishavsskuta "Aarvak" åpnes i Hareid på Sunnmøre – blir ett av tre slike vernebygg i Norge (12.06.2009)
 1827. Oslo: Lotte Sandberg med ny kommentar om Nasjonalmuseet og Nasjonalgalleriets framtid (12.06.2009)
  Les hele Sandbergs kommentar i Aftenposten her
 1828. Telemark: Sjeldent skipsfunn på bunnen av Porsgrunnselva (12.06.2009)
  Les mer om saken i Telemarksavisa her
 1829. Nordland: Fylkesrådet vil nekte Bodø kommune å bygge ut på Rønvikjordene (12.06.2009)
  Les mer om saken på AB24 herLes mer om saken på nrk.no her
 1830. Fem nye søkere til stillingen som riksantikvar – sju meldte seg i første søknadsrunde (10.06.2009)
  Miljøverndepartementet utlyste i begynnelsen av mai stillingen som riksantikvar for andre gang, etter at første søknadsrunde hadde innbrakt bare sju
 1831. Oslo: Høyre-topp går inn for å rive fredede jernbanebygninger på Vestbanen – vil rydde plass til nytt Nasjonalmuseum (10.06.2009)
  Les mer om saken i Dagsavisen her
 1832. Oslo: Vålerenga kirke forsøkt påtent natt mandag, men brannstifteren ble skremt bort før det gikk helt galt (10.06.2009)
  Les mer om saken i Vårt Land herLes mer om saken på nrk.no her
 1833. Vestfold: Både påtalemyndigheten og fire tingrettsdømte anker straffeutmåling etter kunsttyverisaken i Larvik kirke til lagmannsretten (10.06.2009)
  Les mer om saken på nrk.no her
 1834. Vestfold: Kulturarvstopp i fylket hevder at regjeringens tiltakspakke ikke har gitt noe løft for kulturminnevernet i fylket (10.06.2009)
  Les hele Gansums kommentar i Østlandsposten herLes mer om saken i Tønsbergs Blad herLes mer om saken i Tønsbergs Blad
 1835. Hordaland: Vernekreftene tapte slaget om fredede Skansendammen i Bergen – Erik Solheims (SV) opphever fredning i strid med Rikantikvarens ønsker (10.06.2009)
  Les mer om saken i Bergens Tidende herLes mer i Bergensavisen her
 1836. 30 nye steder foreslås oppført på Verdensarvlisten – men ingen nye kandidater fra Norge i år (10.06.2009)
  Les mer om saken i Aftenposten her.Les mer om saken i Arbeidets Rett her
 1837. Finnmark: Verdiskapningsprosjektet i Hamningberg vant nordnorsk arkitekturpris (10.06.2009)
  Les hele saken hos Finnmark fylkeskommune her
 1838. Vestfold: Forfatter vil ha gravd fram ruinene etter Mariakirken i Tønsberg, som ligger under byens torv (10.06.2009)
  Les mer om saken i Tønsbergs Blad her
 1839. Troms: Strid om "krigshistorisk minnelandskap" ved Lapphaugen i Lavangen – fredede samiske kulturminner kan være ødelagt (10.06.2009)
  Les mer om saken i Sagat her
 1840. Vestfold: Fredede Skippergata 6 i Sandefjord er ferdig restaurert – men kulturminnevernere mener at restaureringen har vært "for hard" (10.06.2009)
  Les mer om saken i Sandefjords Blad herLes mer om saken i Sandefjords Blad herLes en leder om saken i Sandefjords Blad
 1841. Seks søkere til stillingen som underdirektør i Kulturminnefondet (10.06.2009)
  Les mer om saken hos Kulturminnefondet her
 1842. Inger–Lise Skarstein fra Hordaland gjenvalgt som leder i Norsk kulturarv (10.06.2009)
 1843. Oslo: 41 år gammel Munch-tiltalt skriver rettshistorie med femte gangs behandling av skyldspørsmålet – tiltalte står fast på at han er uskyldig (10.06.2009)
  Les mer om saken på nrk.no herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Aftenposten herLes mer om saken på E24
 1844. Hedmark: Satanistfrykt i Våler etter kirkebrannen – religionsviter avdramatiserer (10.06.2009)
  Les mer om saken i Vårt Land her
 1845. Østfold: Venstrepolitiker i Moss reagerer kraftig på at verneverdig bygning på tidligere Moss Værft er revet uten tillatelse – går inn for politianmeldelse (10.06.2009)
  Les mer om saken i Moss Avis her
 1846. Nordland: Private sponsorer blar opp millioner til nytt vernebygg over "Finnmarken" på det planlagte Hurtigrutemuseet i Stokmarknes – Hadsel kommune planlegger å stille med 16 millioner kroner (10.06.2009)
  Les mer om saken i Vesteraalens Avis herLes mer om saken i Bladet Vesterålen herLes mer om saken i Bladet Vesterålen herLes mer om saken på nrk.no
 1847. Rogaland: Norsk kulturarvs ærespris 2009 til Engøyholmen Kystkultursenter i Stavanger (10.06.2009)
  Les mer om saken hos Norsk kulturarv her
 1848. Kina: Myndighetene har bestemt seg for å rive den historiske byen Kashgar og bygge nytt i stedet (10.06.2009)
  Les mer om saken i VG her
 1849. En rekke radikale vedtak på Fortidsminneforeningens landsmøte – miljøvernministeren tas i skole (07.06.2009)
  Fortidsminneforeningen avholdt denne helgen sitt landsmøte (i foreningen kjent som "representantskapsmøte") i Oslo. Foreningen har allerede fattet en rekke
 1850. Fortidsminneforeningen: Dagliglivets kulturminner forsvinner - Solheim må handle nå! (07.06.2009)
  2020. - Det er overveldende bevis for at kulturminnetapet i Norge i dag er av et drastisk stort omfang, og at dagens virkemidler ikke er tilstrekkelige for å nå målet om å
 1851. Fortidsminneforeningen: Kulturminnefondet må konsentrere seg om ikke-fredede kulturminner og få et nytt fond for "listeførte" kirker (07.06.2009)
  politiske miljøet for å få økt grunnkapitalen i fondet. I dag har den kommet opp på 1,4 milliarder kroner. Fortidsminneforeningen har imidlertid planer om kjempe nye
 1852. Fortidsminneforeningen: - Kvadraturen i Oslo må utvikles – men det må skje på kulturminnenes premisser (07.06.2009)
  bygninger i hovedstaden, men heldigvis ser det nå ut til at Oslo-politikerne er i ferd med komme seg ut av startgropa, lyder det i resolusjonens innledning. - Kvadraturens store
 1853. Oslo: Kulturminneårets viktigste politikerdebatt går av stabelen i fredag (03.06.2009)
  Som et ledd i Fortidsminneforeningens arbeid med Kulturminneåret 2009 og som en oppkjøring til valgkampen arrangerer foreningen en politikerdebatt i forbindelse med sitt
 1854. Hedmark: Tragisk kirkebrann i Våler – politiet har ennå ikke funnet ut hvem som tente på (03.06.2009)
  Våler kirke ble natt til fredag 29. mai 2009 totalskadet i brann, noe som har preget mediene hele helgen. Kirken, som var en korskirke fra 1805, var bygget i tømmer
 1855. Landsmøte i Fortidsminneforeningen i Oslo kommende helg (03.06.2009)
  Sedvanen tro avholder Fortidsminneforeningen sitt landsmøte (i foreningen kjent som "representantskapsmøte") første helg i juni. Denne gangen er det
 1856. Riksantikvaren mener staten nøler med å sikre regelverk mot "spekulativt forfall" (03.06.2009)
  Aftenpostens kommentator Lotte Sandberg skrev for en tid tilbake en sak i sin avis om det vi kaller "spekulativt forfall" på verneverdige bygninger. Kommunalministeren
 1857. Sverige: Skipsvrak funnet i Vänern – er det et vikingskip det er snakk om? (03.06.2009)
  en "stormakt" i sammenhengen, og det ville selvfølgelig være artig for dem som er opptatt av vikinghistorie om også Sverige fikk sitt vikingskip. Marinearkeologer fant det
 1858. Aust-Agder: Vernekreftene presser byens politikere til å revurdere planene om nybygg foran det gamle batteriet i Arendal (03.06.2009)
  Vi meldte nylig om Fortidsminneforeningens motstand mot et planlagt høyhus foran det gamle kanonbatteriet i
 1859. Vest-Agder: Krav om at ledelsen på Bredalsholmen må gå – fylkesordføreren vil ha uavhengig gjennomgang av situasjonen (03.06.2009)
  i Kristiansand mener at ledelsen må gå på grunn av det uføret som senteret er kommet opp i. På lederplass i avisa anses dette for å være et rimelig
 1860. Hordaland: Fylkesordføraren lei for rivingslysta i Odda (03.06.2009)
  Selsvold Nyborg i Hordaland er i følge Haugesund avis ikkje nøgd med ekspressvedtaket om å rive Ovn 1 og Ovn 2 i Odda. Ho meiner at Odda med dette har tatt innersvingen på
 1861. Oppland: Nasjonal kulturlanskapspris tildelt Norherad i Vågå (03.06.2009)
  for ekstraordinær innsats med å gjøre grunneiere og bygdefolket oppmerksomme på verdiene i kulturlandskapet og interesserte i å ta vare på dette, melder
 1862. Telemark: NIKU har undersøkt kulturminner ved Møsvatn og Mårvatn fra fly (03.06.2009)
  ta i bruk flybåren laserskanning i arkeologi. - Fra fly har vi tatt laserbilder av det som tilsynelatende bare er kratt, gress, skog og vann. Resultatet om noen uker er tredimensjonale
 1863. Møre og Romsdal: Årlig kirkevandring til Kvernes stavkirke på Averøy (03.06.2009)
  årets kirkevandring. Turen gikk over fjellet fra Bådalen til Kvernes stavkirke (som Fortidsminneforeningen eier), og vandrerne ble møtt med kulturelle innslag og ferdamat
 1864. Møre og Romsdal: Verdensarvområdet i Geirangerfjorden som eget studium (03.06.2009)
  Høgskulen i Volda starter opp et halvårsstudium til høsten, der verdensarvområdet i Geiranger kan bli en del av en bachelorgrad. Høgskulen har engasjert Stein P.
 1865. Møre og Romsdal: Fortidsminneforeningen vil klage på eventuelt vedtak om riving av "Eivindsenhuset" på Finnøya (03.06.2009)
  Dersom Sandøy kommune gjør vedtak om riving av huset for å gi plass til utviding av Finnøy Havstuer, vil Romsdal avdeling
 1866. Vestfold: Dom i Larvik tingrett etter vårens kunsttyveri fra byens kirke – hovedmannen anker straffen (27.05.2009)
  etter det famøse tyveriet i mars av det svært dyrebare maleriet ”La de små barn komme til meg”, malt av Lucas Cranach den eldre. Hovedmannen (52) bak kunsttyveriet ble dømt til
 1867. Husk å melde inn arrangementer til kulturminnedagen før 15. juni (27.05.2009)
  Riksantikvaren har publisert en artikkel med en høyst betimelig påminnelse om en viktig frist i kulturminnevernet. Den 13. september avholdes kulturminnedagen, og de som
 1868. Oslo: Dialog om fredet bygård på Grünerløkka (27.05.2009)
  Østkantavisa melder at det nå kan se ut som om forholdet mellom antikvariske myndigheter og eierne av den fredede Halléngården er i ferd med å
 1869. Hordaland: Fylkeskommunen skal tilsette prosjektleiar for Prosjekt Bryggen – søknadsfrist 5. juni (27.05.2009)
  Hordaland fylkeskommune har gjort oss merksame på at ein har utlyst stilling som prosjektleiar for Prosjekt Bryggen i Bergen. Prosjekt Bryggen er eit langsiktig
 1870. Biskop fornøyd med riksantikvarens signal om å gå gjennom listen over verneverdige kirker (27.05.2009)
  Det har de siste ukene foregått en aldri så liten debatt mellom biskop Olav Skjevesland og riksantikvar Nils Marstein om direktoratets håndtering av
 1871. Rogaland: Gammel lagerbygning i Sandnes blir ikke revet, men flyttet etter kraftig innsats fra lokale vernekrefter (27.05.2009)
  vært rivningstruet, men det var bare Pensjonistpartiets ene representant i Sandnes bystyre som gikk inn for dette ved behandlingen av saken. Stavanger Aftenblad melder at mange kulturarbeidere i
 1872. Sør-Trøndelag: Strengere regler for bruk av Nidarosdomen under oppseiling (27.05.2009)
  melder at det nå blir innført strengere regler for hvilke arrangementer som kan foregå i byens viktigste helligdom, Nidarosdomen. Eksakt hvordan de nye reglene kommer
 1873. Buskerud: Fortidsminneforeningen kjemper mot riving av sykehusbygninger på gamle Lier sykehus (27.05.2009)
  Drammens Tidende melder om noe som kan være en løsning på en aldri så liten vernestrid i Lier kommune.
 1874. Hellas: Kulturminnemyndighetene til felts mot høye hæler (27.05.2009)
  å være føre var. Så derfor: Skal du besøke Akropolis i Athen i sommer gjør kulturarven en tjeneste om du lar de høye hælene bli hjemme. Les hele
 1875. Rogaland: Nyuttenkt løsning kan redde verneverdig trehusbebyggelse rundt Nytorget i Stavanger (27.05.2009)
  være nødvendig å rive flere verneverdige trehus rundt torget. Nå har det kommet en ny rapport som gir vernekreften (som til nå har kjempet i motbakke) nytt håp. -
 1876. Oslo: Skal fjerne asfaltdekke under grusen på Slottsplassen (27.05.2009)
  trekker med seg store mengder grus til gatene nedenfor. Slottet vil at plassen skal behandles som om den var fredet. Nå har Østlandssendingen fulgt opp saken, og de kan fortelle at et
 1877. Oslo: Stor konserveringsoperasjon må til før Munch-kunsten kan komme på plass i Bjørvika (27.05.2009)
  utarbeidet Munch-museet i samarbeid med Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) en rapport som beskrev tilstanden til alle Oslo kommunes Munch-malerier. Tilstanden for 98 av maleriene ble
 1878. Samarbeid mellom Oppland fylke og Sametinget om samiske kulturminner og kulturmiljøer (27.05.2009)
  Sami Radio melder at Sametinget og Oppland fylkeskommune er i ferd med å undertegne en samarbeidsavtale om kulturminnevern i Oppland.
 1879. Meltveit Kleppa vil ha nært samarbeid med kulturminnemyndighetene når forskrift mot "spekulativt forfall" skal utarbeides (27.05.2009)
  Vi er ikke overvettes plaget av sentrale politikere som engasjerer seg i kulturminnevernet her i Norge, og desto gledeligere er det hver gang det skjer.
 1880. Østfold: Kulturminnefondet og fylkeskommunen arrangerte viktig ordførermøte (27.05.2009)
  er en velkjent sak at Kulturminnefondet ikke er like kjent i alle deler av landet. Ett av fylkene som det har kommet få søknader til fondet fra, er Østfold. Det ønsket
 1881. Oslo: Smijernsutstilling på Bymuseet (27.05.2009)
  Bymuseet i Oslo har nå åpnet utstillingen "Smi mens jernet er varmt - om smijernskunsten i Oslo 1880-1930". Utstillingen er laget sammen med byentusiast Karen Bjerke
 1882. Nordland: Finansministeren sikret utbygging av vikingmuseet på Borg i Lofoten (27.05.2009)
  millioner kroner fra regjeringen til Lofotr vikingmuseum på Borg i Vestvågøy kommune. Dette betyr at utvidelsen av museet, som skal koste 40 millioner kroner, nå er
 1883. Rogaland: Vernestrid om sentralt funkiskulturminne i Sandnes (20.05.2009)
  Fylkesutvalget i Rogaland behandlet 12. mai en het vernesak fra Sandnes. Kommunen vil rive verneverdige Øglændhuset, Rogalands første modernistiske
 1884. Møre og Romsdal: Vern av jugendhus - Ålesund kommune får kritikk i nasjonal rapport (20.05.2009)
  Ålesund var en av tre kommuner som ble gått etter i sømmene i Riksrevisjonens undersøkelse om hvordan
 1885. Møre og Romsdal: Nordmøre Museum - bortgjemt i Kristiansund (20.05.2009)
  lokaler i Kristiansund sentrum for fem år siden, men dette er det bare noen få som har oppdaget. Direktør Torild Rødsand er ikke fornøyd med situasjonen. (Anita
 1886. Hordaland: Fylkeskonservatoren frarår riving av kulturminner i Odda (20.05.2009)
  i Hordaland frarår riving av ovn 1 og 2 eit trafohus i Odda på smelteverkstomta melder Hardanger Folkeblad, Fylkeskommunen rår til at ein ikkje startar riving før
 1887. Oslo: Kulturvernforbundet søker informasjonsmedarbeider i halv stilling (20.05.2009)
  evner vil bli vektlagt. Stillingen skal besettes på halv tid i en toårig periode. Dersom det blir gitt tilstrekkelig statlig grunntilskudd, kan stillingen bli forlenget og/eller
 1888. Finnmark: Fylkeskommunen med midlertidig fredning av viktig kulturminneanlegg i Alta (20.05.2009)
  Finnmark fylkeskommune har vedtatt midlertidig fredning av Ishavsveien 15 i Alta, som er et viktig vitnesbyrd om gjenreisningsbebyggelsen i fylket. Vedtaket omfatter hele eiendommen med
 1889. Telemark: Krossobanen på Rjukan vant kulturminnekåring østafjells (20.05.2009)
  For ikke lenge siden hadde vi med oss en sak om den kulturminnekåring som NRK Østafjells har hatt sammen med Fortidsminneforeningens avdelinger i Telemark, Vestfold
 1890. Helbergstiftelsen deler ut ny minnepris 20. juni – etterlyser gode kandidater (20.05.2009)
  Claus Helbergs stiftelse (hvor Fortidsminneforeningen er med) oppretter nå en pris som skal deles ut årlig til personer eller lag/foreninger som i særlig grad har gjort en
 1891. Motstand mot veifredninger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (20.05.2009)
  Vi har den senere tiden samlet opp noen saker som viser at det er stor motstand på Vestlandet mot de samferdselsfredninger som det tidligere i
 1892. Vest-Agder: Vernekreftene tapte kampen mot vindmøllepark på Lista (20.05.2009)
  for miljøbevegelsen, men et tap for kulturminnevernet. Riksantikvaren og Vest-Agder fylkeskommune har prøvd å stoppe planene fordi det er verdifulle fornminner i området som
 1893. Aust-Agder: Allgrønn mener utbyggerne har fått altfor frie tøyler i Risør (20.05.2009)
  Organisasjonen Allgrønn svinger pisken i Risør om dagen. Det er arkitektforslagene til utbyggingen av Holmen i byen som får organisasjonen til
 1894. Buskerud: Bit av Oldtidsveien i Røyken ødelagt av tunge skogsmaskiner (20.05.2009)
  ved Drammensfjorden i Røyken har blitt ødelagt av skogsmaskiner. Strekningen – som er på nær én kilometer – er selvfølgelig underlagt automatisk
 1895. Nordland: Hærverk på Vefsn bygdetun før helgen (20.05.2009)
  Museet er naturlig nok svært lite glad for denne mangelen på respekt for kulturarven som bygdetunet forvalter. Man vet ikke hvem som sto bak festingen, men Helgeland Arbeiderblad forteller
 1896. Østfold: Unikt interiør rekonstruert på Hafslund hovedgård (20.05.2009)
  forteller at det nå på Hafslund hovedgård i Sarpsborg er rekonstruert et rom som i sin tid hadde forsølving på veggene. Rommet ble opprinnelig innredet på
 1897. Oslo og Sogn og Fjordane: Georadar og laser brukes til å kartlegge kulturminner (20.05.2009)
  på Selja. Målet med denne aksjonen - den første store arkeologiske jobben som utføres med laserskanning i Norge - er å kartlegge nåtilstanden grundig, slik at
 1898. Vest-Agder: Åpner utstilling med spektakulære vikinggjenstander på Lista (20.05.2009)
  siden fant en vernepliktig tysk arkeolog og offiser en rik vikinggrav på Lista. Nå kommer gjenstandene hjem igjen, melder NRK Sørlandet. 5. juli åpner fylkeskonservator
 1899. Aust-Agder: Ungdommer sto bak hærverk på fredede bygninger i Tvedestrand (20.05.2009)
  nylig har vært hærverk på fredede bygninger på Furøya i Tvedestrand kommune. To mindreårige gutter står bak hærverket, ble det meldt noen dager etter at
 1900. Nord-Trøndelag: Fant om lag hundre skålgroper i Stjørdal (20.05.2009)
  Nylig startet utgravingen av et 3000 kvadratmeter stort område på Husbyåsen i Stjørdal, melder Adresseavisen i Trondheim.
 1901. Oslo: Venstre mener Giskes orientering om Nasjonalmuseet ikke holder (20.05.2009)
  helga at kulturministeren i utkastet til revidert nasjonalbudsjett ga en tisiders orientering om problemstillingene knyttet til samlokalisering av de ulike delene av Nasjonalmuseet i hovedstaden.
 1902. Regjeringen innfrir løfte om å bringe fondskapitalen til Kulturminnefondet opp i 1,4 milliarder kroner (15.05.2009)
  øke fondskapitalen til Norsk kulturminnefondet med 200 millioner kroner, slik at den totalt kommer opp i 1,4 milliarder kroner, melder Miljøverndepartementet i en pressemelding. I
 1903. Regjeringen gir orientering om Nasjonalmuseet i revidert budsjett for 2009 (15.05.2009)
  Regjeringen gir en utfyllende orientering i revidert nasjonalbudsjett om utredningsprosessen som ligger til grunn for beslutningen om å velge Vestbanen som lokalisering for et nybygg for
 1904. Riksantikvaren vil ha gjennomgang av de listeførte kirkene og frede et utvalg av dem, slik at de øvrige får et mindre strengt vern (15.05.2009)
  og preses i Bispemøtet, i et innlegg i Aftenposten ønsket seg derfor en riksantikvar som i større grad enn Nils Marstein er innstilt på akseptere endringer i verneverdige
 1905. Akershus: Eidsvollsbygningen skal tilbakeføres – Giske ga Statsbygg oppdraget denne uken (15.05.2009)
  Kultur- og kirkeminister Trond Giske overrakte onsdag oppdragsbrevet der Statsbygg blir bedt om å forberede en omfattende restaurering av Eidsvollsbygningen. Formålet med
 1906. Riksantikvaren klare til å følge opp initiativ for å få vikingtidskulturminner inn på Verdensarvlista – Marstein beroliger Vestfold (15.05.2009)
  med andre ord klare til å følge opp saken. – Men erfaringsmessig vil et slikt nominasjonsarbeid ta tid. Det er bare å brette ermene opp og sette alle kluter til! sier Marstein
 1907. Buskerud: Lier-gjennomgang viser høye tapstall for fornminner – 20 prosent tapt eller skadet i perioden 1964-2008 (15.05.2009)
  Høsten 2008 gjennomførte Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Lier kommune arkeologiske registreringer i forbindelse med kommunedelplan for kulturminner og
 1908. Miljøvernministeren lar Skibladner slippe ut kloakk også denne sommeren, men vil ha på plass permanent og miljøvennlig løsning så raskt som mulig (15.05.2009)
  fra forbudet mot utslipp av kloakk i vassdrag for DS Skibladner. - Fortsatt drift av Skibladner som et levende kulturminne og turistattraksjon for Mjøsa er viktig, sier miljø- og
 1909. Møre og Romsdal: Fortidsminneforeningen på Sunnmøre formidler vinnerne av Godt vern-prisen på nettet (15.05.2009)
  på Sunnmøre. Nå har avdelingen sørget for å legge ut informasjon om prisen som sådan og alle vinnerne siden prisen ble delt ut første gang i 1985. Aud
 1910. Møre og Romsdal: Romsdalsmuseet med Kurt Schwitters-visjoner (15.05.2009)
  Romsdals Budstikke har vært i London på Schwitters-seminar. Der var også
 1911. Vest-Agder: Arkeologisk "storfangst" på Lista (15.05.2009)
  Det er ikke hver dag arkeologene finner spor fra hele Listas lange forhistorie i ett og samme område i løpet av én dag. Men det var nettopp det som skjedde Fylkeskonservatorens
 1912. Miljøverndepartementet lover bot og bedring etter kraftig refs fra Riksrevisjonen (13.05.2009)
  Viktige kulturminner kan gå tapt, og det er en fare for at de nasjonale resultatmålene som Stortinget har fastsatt ikke blir nådd innen 2020, slik planen er, lød det fra
 1913. Telemark: Småskolebygget på Lunde barneskole i Skien fredet (13.05.2009)
  blir fredet i Norge. Formålet med fredningen er å bevare S-bygget ved Lunde skole som et arkitekturhistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på en skolebygning fra 1950-tallet.
 1914. Vestfold: Fylkeskommunen vil være med på stunt for å få nordisk-tysk vikingtidsarv på Verdensarvlista – Riksantikvaren bremser (13.05.2009)
  vi at det er et nordisk-tysk prosjekt på gang for å få til en serienominasjon til Verdensarvlista med vikingarv som tema. Island, Sverige, Danmark og Schleswig-Holstein
 1915. Professor krever at staten kjøper gammel arbeidskoloni i Møre og Romsdal for å hegne om taternes kulturhistorie (13.05.2009)
  Kristne DagenMagazinet melder at norske tatere nylig hadde en minnemarkering ved det som kalles "skammens stein" ved Ris kirke i Oslo. Her ble det rettet kraftig kritikk mot stat
 1916. Finnmark: Fylkeskommunen griper til midlertidig fredning av Lokstallen i Kirkenes (13.05.2009)
  Finnmark fylkeskommune melder at den lokalt godt kjente Lokstallen i Kirkenes (Sør-Varanger) blir midlertidig
 1917. Østfold: Fylkeskommunen anmelder Fredrikstad kommune for kulturminneødeleggelse på Hunnfeltet (13.05.2009)
  Fylkeskonservatoren i Østfold anmelder Fredrikstad kommune for ødeleggelser på Hunnfeltet i Borge, melder Fredriksstad Blad.
 1918. Kirkens preses ønsker seg en mindre streng riksantikvar (13.05.2009)
  og preses i Bispemøtet, har skrevet et innlegg i Aftenposten i forlengelse av diskusjonen om hvem som bør ansettes som ny riksantikvar etter Nils Marstein. - Riksantikvaren har i det
 1919. Rogaland: Jærmuseet halte i havn prestisjetung europeisk museumspris i helgen (13.05.2009)
  museum mottar denne prisen. Juryen uttaler bl.a. at: "The Jaermuseum of Norway is the most promising technical or industrial museum among the current candidates in 2009." - Direktør
 1920. Temmelig sterke innvendinger mot statlige visjoner for pilegrimssatsingen i Norge (13.05.2009)
  Det har vært flere tilløp til diskusjoner om det "nygamle" fenomenet pilegrimsvandringer i Norge den siste tiden. Nå har NRK Trøndelag publisert en
 1921. Lotte Sandberg med kommentar i Aftenposten om "spekulativt forfall" (13.05.2009)
  forfalle i det håp at de til slutt må rives (slik at det åpnes for nybygg som er lukerative for tomteeier) har lenge vært påkrevd. Antikvariske myndigheter (kanskje
 1922. Oslo: Byantikvaren i Oslo hedrer Arno Berg med byste på plassen som bærer hans navn (13.05.2009)
  liten happening i kulturminne-Oslo. Med ordfører, russepresident og fanfarer avduker Oslo kommune en byste av Arno Berg, byens første byantikvar. Begivenheten finner sted på Arno
 1923. Nytt verdiskapningsprogram lansert for naturarven – forskere tror på synergi med kulturminnevernets verdiskapningsprogram (13.05.2009)
  Nå etablerer Miljøverndepartementet nok et verdiskapningsprogram, "Naturarven som verdiskaper", koordinert av Direktoratet for naturforvaltning. Per Ingvar Haukeland og Bent
 1924. Oslo: Slottsplassen skal rehabiliteres – men det er uaktuelt å gjøre noe med grusdekket (13.05.2009)
  Om få dager er det 17. mai, og Slottsplassen vil være arena for en omfattende festivitas i hovedstaden. Helgeland Arbeiderblad har publisert en sak som forteller at
 1925. Vestfold: Kjempeinnsats fra frivillige i kulturminneregistering i Sande (13.05.2009)
  har gjort en stor innsats for å finne og registrere nærmere 1600 kulturminner i Sande kommune. Konstituert virksomhetsleder for kulturtjenesten, Barbara de Haan, sier at kommunen nå
 1926. Østfold: EU-penger regner over kulturminner i Fredrikstad (13.05.2009)
  en del av det dansk-svensk-norske prosjektet IKON (Interregionalt Kulturoplevelses Netværk), som tilsammen har fått bevilget ca. 70 millioner norske kroner i støtte fra EU.
 1927. Nord-Trøndelag: Coop prøvde å få revet midlertidig fredet hus i Levanger – Riksantikvaren sa naturlig nok "nei" (13.05.2009)
  Men Riksantikvaren har fått saken til behandling, og direktoratet er helt klare i sin dom: Gården skal bestå. Tregården fra 1899 ble i desember midlertidig fredet av
 1928. Oslo: Riksrevisjonen med ramsalt kritikk av Miljøverndepartementets kulturminnearbeid (08.05.2009)
  I går sprang det en kulturminnepolitisk bombe i det norske kulturminnevernet. Riksrevisjonen gikk ut med kraftig kritikk av
 1929. Oslo: Riksantikvar-stillingen utlyses på nytt – ny søknadsfrist er 2. juni (08.05.2009)
  Miljøverndepartementet utlyste denne uken stillingen som riksantikvar på nytt. Etter det vi forstår er det kritikken mot den korte
 1930. Problemer med å forsikre fredete og verneverdige hus? Ta kontakt med oss! (08.05.2009)
  at det ikke alltid er like lett å få forsikret fredede og verneverdige bygninger rundt om i landet. Fortidsvern planlegger å ha en større artikkel om dette i løpet av
 1931. Kulturminnefondet har delt ut 24,3 millioner kroner til 161 prosjekter – og fondet utlyser stilling som direktør og underdirektør (06.05.2009)
  24 millioner kroner til 161 små og store kulturminnetiltak over hele landet. Det dreier seg om 93 "ordinære prosjekter" (9,9 millioner kroner), 36 prosjekter under
 1932. Fortidsminneforeningen i Vestfold etterlyser mer debatt om ansettelse av ny riksantikvar (06.05.2009)
  Fortidsminneforeningen i Vestfold er kjent som kanskje den mest politisk aktive avdelingen i hele foreningsfellesskapet. Vestfold-avdelingen har
 1933. Kulturminnekåring hos NRK Østafjells – vær med å plukk ut en vinner blant 15 kandidater (06.05.2009)
  I samarbeid med Fortidsminneforeningens avdelinger i Telemark, Buskerud og Vestfold gjennomfører NRK Østafjells en kåring av regionens mest populære kulturminne. Det
 1934. Hordaland: Alle partier vil åpne statens pengesekk for Odda (06.05.2009)
  trolig verdensarvkandidat sammen med Rjukan-Notodden. Det har imidlertid vært mye lokal strid om kulturminnene i Odda. Hardanger Folkeblad melder at det nå har vært en partipolitisk
 1935. Riksantikvaren anbefaler nye metoder for å undersøke kulturminner under bakken – ber Kongsgårdprosjektet på Avaldsnes om å revidere sin søknad (06.05.2009)
  De siste årene har det vært en stor utvikling av nye metoder som vil begrense skadevirkningene ved arkeologiske utgravninger. Teknikkene som benyttes er geografiske
 1936. Bidra til en fremragende lenkeside over kulturminnerelevante utdanningstilbud! (06.05.2009)
  Fortidsminneforeningens nettsted har som en sentral målsetting å ha en omfattende og god lenkesamling til andre nettsteder innen kulturminnevernet. Nå har
 1937. Nordland: Vil ha verneplan for verdifullt fiskevær og drømmer om å bli innlemmet i verdensarven i Vega (06.05.2009)
  for å ta vare på kulturminnene i dette kulturhistorisk verdifulle fiskeværet. Kommunen ser også på Sandsundvær som en naturlig forlengelse av
 1938. Østfold: Steinalderboplasser truet av Glomma rett ved Solbergfoss (06.05.2009)
  Rett nord for Solbergfoss i Glomma i Indre Østfold ligger 17 steinalderboplasser nær elva. Nå er to av tuftene i
 1939. Buskerud: Vil gjøre om Sætre gård til en allmennyttig stiftelse for å sikre vern av den i framtida (06.05.2009)
  Drammens Tidende melder at et viktig kulturminne i Hurum trolig kommer til å gå fra å være privat til å bli mer offentlig.
 1940. Nordland: Gammelt industriminnesmerke i Vefsn brant før helga (06.05.2009)
  Helgeland Arbeiderblad melder om et trist kulturminnetap i Vefsn. Det nesten hundre år gamle møllehuset på Skog
 1941. Oslo: Over 11 500 underskrifter mot flytting av Nasjonalgalleriets samlinger (06.05.2009)
  Den som har fulgt med på vår nyhetstjeneste de siste månedene har ikke unngått
 1942. Vestfold: Fylkeskommunen går inn for vikingsenter på Kaupang i Larvik (06.05.2009)
  Kaupang i Larvik er den eneste dokumenterte byen fra vikingtid i Norge, og er et unikt kulturminneområde. Fylkestinget i Vestfold vedtok for få dager siden at fylkeskommunen skal arbeide
 1943. Aust-Agder: Brannsikkerheten i Grimstad er dårlig – men brannvesenet fikk 600 000 kroner av Riksantikvaren (06.05.2009)
  Grimstad Adressetidende melder at byens brannvesen søkte Riksantikvaren om penger til 25 brannposter i sentrum og på Biodden, skjæreslukker, sentralisert
 1944. Oslo: Doktorgradsarbeid kaster nytt lys over offerskikker i vikingtida (06.05.2009)
  og kulturminnerelevante saker. Nå har han i sin avis fått på et oppslag om en ny doktoravhandling (skrevet av Julie Lund ved Universitetet i Oslo) som viser at vikingene i
 1945. Oslo: Norsk Folkemuseum innvier toetasjes utedo i bakgården til Wessels gate 15 (06.05.2009)
  redskapsskjulene, vedskjulene og postkassestativene har ofte blitt glemt. Men nå kommer Norsk Folkemuseum til å sørge for at i hvert fall ett sentralt kulturminne i denne
 1946. Oslo: Flere netter med hærverk på Nordstrand kirke og kirkegård (06.05.2009)
  forsøkte å stoppe dem. Vekteren ble slått med en trestokk, og gjerningsmennene kom seg unna. De tre tømte brennbart pulver inn i kirken, men vekterens inngripen førte
 1947. Møre og Romsdal: Lotte Sandberg fatter ikke at Kurt Schwitters hytte ikke er vernet (06.05.2009)
  Kunstmuseet Kube i Ålesund åpnet for ikke lenge siden en utstilling som tar utgangspunkt i den verdenskjente tyske kunstneren Kurt Schwitters (1887-1948)s opphold på
 1948. Telemark og Hordaland: Rjukan-Notodden og Odda-Tyssedal ett skritt nærmere Verdensarvlista (29.04.2009)
  Norges tentative liste over potensielle verdensarvsteder, melder NRK Østafjells. Forslaget om slik oppføring er nylig sendt til øvrige departementer, Den norske UNESCO-kommisjonen
 1949. De 14 nasjonale festningsverkene skal settes i stand innen 2020 (29.04.2009)
  meldte før helgen at regjeringen vil synliggjøre og styrke kulturvirksomheten i Forsvaret. Den la da fram Stortingsmelding nr. 33 (2008-2009), ”Kultur å forsvare” -
 1950. Oslo: Usikkerhet om gehalten i Nasjonalgalleri-rapport fra Multiconsult (29.04.2009)
  Vi har med vilje avstått fra å publisere saker om spørsmålet om Nasjonalmuseets lokalisering en stund, men nå har tiden kommet for en liten oppdatering
 1951. Tredjeperson pågrepet i forbindelse med Larvik-tyveriet – fjerdemann etterlyst internasjonalt (29.04.2009)
  Vårt Land melder at en tredje mann – en 35-åring fra det sentrale Østlandsområdet – er pågrepet i forbindelse med tyveriet av maleriet "La de små
 1952. Også Sjur Harby ønsker seg en kvinnelig riksantikvar – og han er misfornøyd med Solheim og Marstein (29.04.2009)
  Sjur Harby fortsetter sin rekke av kommentarer om kulturminnefeltet i Nationen. Denne gangen er det naturlig nok ansettelsen av ny riksantikvar som
 1953. Oslo: Solheim fredet pissoar i Stensparken – framhevet betydningen av homohistorien (29.04.2009)
  Det skulle i tillegg til å ivareta praktiske hensyn, også ha en estetisk funksjon som parkelement. Det er et representativt eksempel på 30-tallets karakteristiske
 1954. Kom med forslag til tema for Fortidsminneforeningens kommende årbøker! (29.04.2009)
  Fortidsminneforeningens årbokredaksjon drøfter for tiden hvilke tema som skal tas opp i årbøkene 2011-2015. I den forbindelse går man nå bredt ut
 1955. Aust-Agder: Risørs vernepolitikk klar for revisjon? (29.04.2009)
  Risør har i mange år vært kjent som en kommune som tar sitt kulturminnevern på stort alvor. Noen mener at den lokale verneviljen den siste tiden
 1956. Finnmark: Vil ha Bugøynes i Sør-Varanger på Verdensarvlista (29.04.2009)
  Bugøynes bør komme på Verdensarvlista, mener lokalpatrioten og kulturminneaktivisten Elsa Haldorsen. Bladet
 1957. Oppland: Unike tegninger laget av Schirmer-elever stilles ut på Lillehammer (29.04.2009)
  Som en del av Kulturminneåret 2009 åpnet utstillingen "Schirmers elever i
 1958. Buskerud: Riksantikvaren avviser klage – det går mot permanent fredning for gammel dynamittfabrikk i Hurum (29.04.2009)
  Buskerud fylkeskommune melder at det går mot fredning for Engene gamle dynamittfabrikk på Sætre i
 1959. Aust-Agder: Museumsleder i Lillesand slår vedlikeholdsalarm (29.04.2009)
  ved Lillesand By- og Sjøfartsmuseum. Nå slår museumslederen full alarm om de dårlige forholdene, skriver avisen. Kommunen er nå varslet om forholdene, og saken
 1960. Hedmark: Verneverdig stasjonsbygning i Stor-Elvdal tapt i brann – var nylig pusset opp for to millioner kroner (29.04.2009)
  Nok en gang har det store puslespillet som er norsk kulturarv blitt én brikke fattigere på grunn av brann. Lørdag
 1961. Hordaland: Over hundre år gammel ferge tapt i brann i helgen (29.04.2009)
  fergen «Maarfjeld» søndag ble totalskadet i brann. Båten gikk blant annet som bilferge mellom Alvøen og Brattholmen mellom 1935-1949. Den var nå eid av en
 1962. Nord-Trøndelag: Flytter verneverdig gård fra Stjørdal sentrum til museet på Værnes (29.04.2009)
  Stjørdal historielag og utbyggerselskapet Prima-Hus lanserte nylig det som lokalt blir beskrevet som et "enestående bergingsprosjekt". De vil flytte
 1963. Sør-Trøndelag og Hedmark: Utstilling av votivgaver i forbindelse med Kulturminneåret 2009 (29.04.2009)
  votivgaver. Slike gaver var i middelalderen en vanlig praksis blant pilegrimer og andre kristne som ønsket helbredelse eller svar på bønn. I forbindelse med Kulturminneåret
 1964. Buskerud: Dendrokronologene satte en stopper for flytting av stolpehus i Hallingdal (29.04.2009)
  det vil si at den er eldre enn fredningsgrensen for stående bygninger (1650). Det var fylkeskommunen som sørget for å få datert stolpehuset. Les hele saken i
 1965. Vest-Agder: Fylkesordføreren har stor tro på at restaureringen av "Hestmanden" blir brakt i havn (29.04.2009)
  Vest-Agder fylkeskommune melder at spørsmålet om den høyst verneverdige båten "Hestmanden" nok en gang har vært oppe
 1966. Østfold: Museene i fylket samlet til "ett rike" (29.04.2009)
  Samtlige offentlige museer i Østfold går nå sammen om en felles organisasjon, melder Østfold fylkeskommune. - Dette styrker museums-Østfold
 1967. Telemark: "Kranes konditori" i Kragerø er revet (29.04.2009)
  kjøttforretning i Kragerø nylig ble jevnet med jorden. Bygget var også kjent som «Kranes konditori» etter en filminnspilling i 1950-åra. Fortidsminneforeningen i
 1968. Østfold: Halden kommune bringer fredningssak om Fredriksten inn for miljøvernministeren (29.04.2009)
  for Fredriksten festning. Nasjonale vernemyndigheter kan dermed vente seg en klage fra kommunen i saken (noe som lenge har vært åpenbart). Fredningssaken kommer derfor til
 1969. Sju søkere til stillingen som riksantikvar – Lotte Sandberg håper på en kvinne denne gang (24.04.2009)
  25. mars meldte vi at Miljøverndepartementet utlyste stillingen som riksantikvar med søknadsfrist 16. april. Denne uken ble det kjent at kun sju personer har
 1970. Vestfold: Larvik-maleriet skulle kanskje ha blitt solgt til Russland (24.04.2009)
  Siste nytt om etterforskningen etter det spektakulære kunstbrekket i Larvik kirke i forrige måned
 1971. Hordland: Bryggen i Bergen trues av vann fra alle kanter (24.04.2009)
  Nettstedet yr.no melder at det nå rapporteres om ytterligere klimautfordringer for Bryggen i Bergen som står på Verdensarvlista. Det har
 1972. Troms: Fylkeskonservatoren klager på tregt etterforskningsarbeid i Politiet (24.04.2009)
  NRK Troms og Finnmark melder at Troms fylkeskommune forledne høst anmeldte to forhold der utbyggere hadde ødelagt nesten 10 000
 1973. Østfold: Fylkeskonservatoren arresterer staten for ikke å gi fylkeskommunen ressurser nok til å følge opp kulturminneloven (24.04.2009)
  melder at fylkeskonservatoren i Østfold, Anne-Sophie Hygen, mener at staten ikke gir fylkeskommunen ressurser nok til å utføre de oppgaver den er pålagt å utføre.
 1974. Møre og Romsdal: Usikkert hvor mye det vil koste å brannsikre jugendhus i Ålesund (24.04.2009)
  en sak i Sunnmørsposten forstår vi at det nå går en debatt i Ålesund om hvor store utfordringer byen står overfor når det gjelder brannsikring av den
 1975. Kulturminneåret 2009 lanserer nytt nettsted hvor folk kan sende inn bilder av hjemmet sitt (24.04.2009)
  Kulturminneåret 2009 er rettet mot et bredt publikum for å øke bevisstheten om kulturminner, med vekt på kulturminnene vi har rundt oss i dagliglivet. Netttstedet
 1976. Nordland: Riksantikvaren vil forskriftsfrede hele Klungset leir i Fauske (24.04.2009)
  I begynnelsen av måneden meldte vi at Skifte eiendom, som har i oppdrag å selge forsvarseiendommer, utsatte salget av Klungset leir i Fauske kommune
 1977. Sogn og Fjordane: Ragnhild Mork har overlatt lederklubba i Fortidsminneforeningen til Hallvard Trohaug (24.04.2009)
  og han er vararepresentant til Fortidsminneforeningens hovedstyre. Han åpner sitt virke som avdelingsleder med å kritisere fokuset på St. Olav i norsk pilegrimssammenheng. Han vil
 1978. Hordaland: Rivningstruede murgårder i Bergen trolig reddet av bypolitikerne (24.04.2009)
  i Daniel Hansens gate likevel kan bli reddet. Bygårdene fra tidlig 1900-tall er regnet som verneverdige av Byantikvaren og fylkeskommunen, men eiendomsutvikler Ib Jensen ønsker
 1979. Vestfold: Riksantikvaren klar for dialog om videre finansiering av arbeider med verneverdige "Kysten" i Tønsberg (24.04.2009)
  videre finansiering av restaureringen av det bevaringsverdige fartøyet "Kysten", som ligger i Tønsberg. I en sak i byens avis meldes det nå at Riksantikvaren er opptatt av
 1980. Vest-Agder: Domkirkekjelleren i Kristiansand eldre enn tidligere antatt (24.04.2009)
  NRK Sørlandet melder at arkeologer nå har konstatert at kjelleren til domkirken i Kristiansand stammer fra 1600-tallet. Dette er en høyere alder enn tidligere antatt.
 1981. Rogaland: Usikker hva den gamle folkeskolen i Sandnes skal brukes til i framtida (24.04.2009)
  har vært på besøk i bygningen sammen med kulturminnesjefen i Sandnes kommune, Mette Paavola. Paavola mener bygningen er preget av «uheldig modernisering» og
 1982. Akershus: Nederlag for vernekreftene i Son i Vestby - omstridt nybygg klarert i kommunens planutvalg (24.04.2009)
  ønsker man å oppføre et nytt hus i historiserende stil, og striden går om det er akseptabelt i et verneområde. Verken naboer, historielag, Soon og Omegns vel,
 1983. Sogn og Fjordane: Maner til kamp for verdifull naustrekke i Vik (24.04.2009)
  Sogn Avis melder at det legges opp til utbyggingsplaner på Viksøyri i Vik kommune som kan true et av landets mest interessante strandsittermiljø. Det er en naustrekke som er
 1984. Hordaland: Fremskrittspartiet går inn for at Askøy kommune skal kjøpe opp deler av Strusshavn (24.04.2009)
  Askøyværingen melder at Askøy kommune nå har fått tilbud om å kjøpe store deler av den gamle bygningsmassen i kulturmiljøet Strusshavn.
 1985. Oslo: Kommunen fortsetter sin kamp mot eiere som gjør seg skyldig i "spekulativt forfall" (20.04.2009)
  Aftenposten melder at Oslo kommune nå trapper opp sin kamp mot eiere som lar verneverdige hus forfalle i håp om å få rivetillatelse til slutt. Avisen
 1986. Hedmark: Alle de tiltalte dømt i rettssak om omstridte møbler – men de anker (20.04.2009)
  Vi har gjentatte ganger meldt om den juridiske prosessen knyttet til de omstridte møblene fra barfrøstua fra Koppangtunet. Nå har dom i saken falt, og
 1987. Vegvesenet med stormarkering av sektorens kulturminner i Kulturminneåret 2009 (20.04.2009)
  16. april avholdt Statens vegvesen en konferanse om sektorens kulturminner, som var etatens hovedmarkering i forbindelse med Kulturminneåret 2009. Samferdselsministeren
 1988. Oslo: Verneseier for Fortidsminneforeningen på Ullern (20.04.2009)
  i Oslo og Akershus har innkassert nok en verneseier i hovedstaden. Etter lobbyvirksomhet mot bypolitikerne har foreningen fått flertall i byutviklingskomitéen for bevaring
 1989. Kulturminneåret 2009: Norges kulturvernforbund tildeler midler til 357 prosjekter (20.04.2009)
  Norges Kulturvernforbund, som har ansvaret for gjennomføringen av Kulturminneåret 2009, har nå tildelt 3,4 millioner til prosjekter
 1990. Rogaland: Uenighet om vern av villahageområde i Stavanger (20.04.2009)
  Stavanger Aftenblad melder at Stavanger kommune for første gang kan komme til å regulere et sammenhengende villahageområde til bevaring. Byantikvaren er
 1991. Aust-Agder: Fortidsminneforeningen til kamp mot bygg foran et gammelt kanonbatteri i Arendal (20.04.2009)
  I Arendal holder kommunen på med å planlegge et vitensenter. Det er tenkt plassert foran byens gamle
 1992. Prosjektet "Kraftoverføringens kulturminner" skal presentere et utvalg kulturhistorisk verdifulle kraftlinjer og transformatorstasjoner. (20.04.2009)
  Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) arbeider gjennom sin museumsordning for at vassdrags- og energisektorens kulturminner skal bli sikret, dokumentert
 1993. Møre og Romsdal: Sande kommune domfelt i sak om kulturminneødeleggelse (20.04.2009)
  Sande kommune i Møre og Romsdal skadet for noen år siden to gravrøyser da de anla en ny vannledning.
 1994. Nord-Trøndelag: Innbrudd i omstridt hus i Levanger (20.04.2009)
  hatt ubudne gjester. Dette aktualiserer naturlig nok frykt for hærverk og brann blant dem som er opptatt av å ta vare på dette omstridte kulturminnet. Huseier blir intervjuet i
 1995. Riksantikvaren med store brannsikringsbevilgninger til alle deler av landet (20.04.2009)
  Riksantikvaren har nå publisert en sak om de omfattende brannsikringstilskuddene som blir fordelt til kulturminner i hele landet. Millionflommen kommer i forlengelsen av regjeringens
 1996. Vestfold: Mener at rivningstruet bunker i Sandefjord er helt unik (20.04.2009)
  Vi har tidligere meldt om planene om å ødelegge 15 krigsbunkere på Folehavna i Sandefjord. Nå har en av
 1997. Oslo: Riksantikvaren freder funkispissoar i forbindelse med Kulturminneåret 2009 (20.04.2009)
  2009. Pissoaret ble tegnet av byarkitekt Harald Aars og sto ferdig i 1937. Gjennom sitt funksjonalistiske formspråk var det et uttrykk for en ny tid. Det skulle, i tillegg til
 1998. Vestfold: Håper Riksantikvaren kan redde "Kysten" – lokalt strekker man våpen (20.04.2009)
  Vi har tidligere flere ganger meldt om skjebnen til det verneverdige fartøyet "Kysten" i Tønsberg. Nå melder
 1999. Troms: Fartøyvernsenteret i Gratangen skal bygge delelager som blir det første i sitt slag i landet (20.04.2009)
  Harstad Tidende melder om jubel ved Fartøyvernsenteret i Gratangen etter at senteret har mottatt to millioner kroner i
 2000. Telemark: Dekker til helleristninger i Skien, men lar publikum få en siste sjanse til å se dem (20.04.2009)
  til for å bevare dem bedre. Det er mulig de blir liggende tildekket i hele femti år. Kommende uke arrangeres det omvisninger for dem som vil se den fine bergkunsten før den
 2001. Hordaland: Fylkespolitikere sier "nei" til fredning av veier i Hardanger og Vaksdal (14.04.2009)
  Les hele saken hos Hordaland fylkeskommune her
 2002. Miljøvernministeren svarer Lotte Sandberg om Riksantikvaren (14.04.2009)
 2003. Oppretter Kulturhistorisk byggenett – stilling som leder utlyst med søknadsfrist 19. april (14.04.2009)
 2004. Oslo: De borgerlige partiene med snuoperasjon – vil nå hegne om "negative servitutter" (14.04.2009)
 2005. Italia: Omfattende skader på historiske byggverk i jordskjelv i påskeuka (14.04.2009)
 2006. Møre og Romsdal: Vi tilbakeføre restene etter Kvalsundskipet fra Bergen til Sunnmøre (14.04.2009)
 2007. Buskerud: Stjålet sverd fra Norderhov kirke har kommet til rette igjen (14.04.2009)
 2008. Oslo: Nils Marstein understreker at Oscarshall er i trygge hender (02.04.2009)
  Vi brakte nylig en lenke til et innlegg skrevet av Poul Neubert, som var bekymret for restaureringen av Oscarshall på Bygdøy i hovedstaden. Denne uken kom
 2009. Oslo: Arkitektkonkurransen for nytt Nasjonalmuseum på Vestbanetomta er i gang – men flere norske arkitektkontorer er skeptiske til å delta (02.04.2009)
  i Fredssenteret i den gamle Vestbane-bygningen i anledning at staten utlyser arkitektkonkurransen om det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta. - Dette er "point of no return", fastslo
 2010. Nordland: Skifte eiendom ville selge Klungset leir i Fauske, men utsetter saken i påvente av vurdering om fredning av hele anlegget (02.04.2009)
  Skifte eiendom har i oppdrag å selge forsvarseiendommer, og satte for noen tid tilbake i gang arbeidet med å selge Klungset leir i Fauske kommune.
 2011. Østfold: Strid om gammelt veitrasé i Halden – kommunen gjør retrett etter å ha rasert deler av veifaret (02.04.2009)
  det er en verneverdig kongeveitrasé, andre mener at det er en gammel traktorvei det er snakk om. Uaktet dette, er det nå gjort til dels store inngrep langs deler av veien. Arbeidene er
 2012. Rogaland: Jærmuseet kåret til "Årets museum" (02.04.2009)
  var kandidater til å bli "Årets museum" i 2009. Det er museumsforbundet som deler ut prisen. Under festmiddagen på Det nordiske museumsmøtet i Malmø 1.
 2013. Oslo: Sjøfartsmuseet stiller ut de mangfoldige funnene av fartøyer fra utgravningene i Bjørvika (02.04.2009)
  melder Dagsavisen. Les hele saken i Båtliv herLes hele saken i Dagsavisen herLes mer om saken i Dagsavisen herLes mer om saken i Dagbladet herLes mer om saken på nrk.no herSe et
 2014. Akershus: Klager på fredning av Skuibakken i Bærum (02.04.2009)
  For en drøy måned siden fredet Riksantikvaren Skuibakken i Bærum som et ledd i direktoratets arbeid med Kulturminneåret 2009. Dette var første gang i Norge
 2015. Riksantikvaren og Helse Vest foreslår vern av ni sykehuseiendommer (02.04.2009)
  Etter det vi forstår er nå Helse- og omsorgsdepartementet og Riksantikvaren inne i et arbeid hvor man blinker ut ulike bygg innen
 2016. Tilskuddsnytt: Pengeflom til teknisk-industrielle kulturminner (02.04.2009)
  Hadeland melder at Riksantikvaren har bevilget 10 millioner kroner til Kistefos-museet i Jevnaker kommune i Oppland. - Dette er helt supert. Vi er kjempefornøyde, sier driftsleder ved museet Tor
 2017. Hordaland: Bergen kommune søker Riksantikvaren om midler til bedre brannberedskap (02.04.2009)
  branner har demonstrert at brannsikringen i Bergen ikke er god nok. Nå har brannvesenet, kommunen og representanter for næringslivet jobbet sammen for å komme frem til hvordan
 2018. Aust-Agder: Grimstad søker om 3,7 millioner kroner til brannsikring (02.04.2009)
  Grimstad Adressetidende melder følgende: Grimstad brannvesen søker Riksantikvaren om 3,7 millioner kroner til brannsikringstiltak i byen. Bak søknaden ligger en analyse av byen,
 2019. Hordaland og Sogn og Fjordane: Betydelig skepsis til veifredning i Vaksdal og Solund kommuner (02.04.2009)
  Vaksdal kommune er motstander av at riksvei 569 fra Dalseid til Eidsland skal fredes, slik Riksantikvaren har
 2020. Oslo: Vil flytte Teknisk Museum fra Kjelsås til Vippetangen (02.04.2009)
  har rundt 200000 besøkende i året. 6 av 10 er under 18 år, opplyser Aftenposten som har publisert artikkelen. Les hele saken i Aftenposten her
 2021. Nordland: Nye tall for antall gravlagte på krigskirkegården på Tjøtta (02.04.2009)
  For en stund siden raste det en diskusjon om gravmerking på krigskirkegården på Tjøtta i Nordland. Det har hersket litt
 2022. Vest-Agder: Skal lage kulturminneveileder for Flekkefjord (02.04.2009)
  Stylegar har tatt initiativ til å få utarbeidet en veileder for bykjernen og bevaringsområdene for Flekkefjord by. Etter det vi forstår, koster tiltaket 200 000 kroner, og
 2023. Statens kulturhistoriske eiendommer det største prosjektet i det norske kulturminnevernet noensinne (02.04.2009)
  Prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer har blitt et omfattende prosjekt. Flere tusen statlige eiendommer er registrert og gjennomgått i et
 2024. Oslo: Blitzhuset åpner i august etter omfattende oppussing (02.04.2009)
  Østlandssendingen melder at presenningen som har skjult fasaden til Blitzhuset i lang tid, nylig har falt. I august blir det stor åpning
 2025. Fortidsminneforeningen med krass kritikk av Miljøverndepartementet som går til felts mot "negative servitutter" (30.03.2009)
  Miljøverndepartementet har fremmet et lovforslag som innebærer at kommunene skal kunne slette såkalte "negative servitutter" gjennom vanlige planvedtak.
 2026. Oslo: Stortinget får Nasjonalmuseet til behandling i revidert nasjonalbudsjett (30.03.2009)
  Opposisjonen på Stortinget har den siste tiden argumentert sterkt for at hele sakskomplekset knyttet til etablering av Nasjonalmuseet på Vestbane-tomta og fraflyttingen fra
 2027. Høyretopp ber kirkeministeren sette i verk tiltak for å sikre kirkenes kulturskatter – politiet utelukker ikke flere pågripelser etter Larvik-tyveriet (30.03.2009)
  Jan Tore Sanner har stilt et skriftlig spørsmål til kirkeminister Trond Giske (Ap) om hvordan sistnevnte vil angripe de strategiske utfordringer knyttet til sikring av de kulturskatter
 2028. Hedmark: Rettssaken om møblene fra barfrøstua på Koppangtunet pågår nå (30.03.2009)
  strafferamme på 2 års fengsel, og Økokrim vil også legge ned påstand om inndragning av møblene og inntektene av salget, melder NRK Hedmark og Oppland. Ingen av de
 2029. Oslo: Forslaget om å omdøpe Oslo sentrum til Kristiania ble nedstemt (30.03.2009)
  Spørsmålet om navneskifte på bydelen Oslo sentrum har vært en het potet i hovedstaden, helt siden det
 2030. Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven ferdigbehandlet i Stortinget – Oslo-sak trekkes fram som godt eksempel på "spekulativt forfall" (30.03.2009)
  historiske bygninger blir gjenstand for "spekulativt forfall". 17. mars var det debatt om saken i Odelstinget, men denne brakte lite nytt ut over det vi fikk vite da
 2031. Oslo: Trenger kvalifiserte håndverkere i kulturminnevernet – Vøienvolden er et viktig knutepunkt (30.03.2009)
  penger" til kulturminnevernet. Morten Stige hos Byantikvaren i Oslo snakker i Aftenposten om de utfordringer han ser når det gjelder å skaffe nok kvalifiserte håndverkere til
 2032. Nordland: Brannstasjonen i Brønnøysund skal ikke rives likevel (30.03.2009)
  Den gamle brannstasjonen i Brønnøysund, som vi tidligere har meldt at har vært rivningstruet, får likevel stå. Det ble
 2033. Finnmark: Feirer fredning av buss-skur i Sør-Varanger siste dag i mars (30.03.2009)
  Tirsdag 31. mars skal fredningen av Grabben buss-skur i Bjørnevatn markeres. Dette skjer som en del av Kulturminneåret 2009, der kulturminner som er tilgjengelige for folk flest over
 2034. Oslo: Fortidsminneforeningen med stort bakerovnsseminar på praktfulle Bogstad gård i forbindelse med Kulturminneåret 2009 (30.03.2009)
  får rabatt, og betaler kun 1500 kroner). Lunsj, brød og middag fra bakerovnen (samt omvisning) er inkludert i prisen.Les mer om arrangementet og se hvordan du kan melde deg på her
 2035. Regjeringen har valgt ut ett kulturlandskap fra hvert fylke som skal vernes for ettertiden (30.03.2009)
  Landbruksdepartementet melder at regjeringen har pekt ut 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Hvert fylke får sitt
 2036. Sjur Harby langer ut mot Fortidsminneforeningen og støtter Åslaug Haga i ønsket om å få en "grønn superminister" (30.03.2009)
  Vi meldte nylig at Sp-toppen Åslaug Haga fremmet forslag om å slå sammen Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet. Dette ble
 2037. Vestfold: Skifte Eiendom vil rive 15 bunkere på Folehavna i Sandefjord (30.03.2009)
  Vi meldte for litt siden at Forsvarsbygg Skifte Eiendom ville rive eller utilgjengeliggjøre bunkere og fjellanlegg i Folehavna i Sandefjord.
 2038. Østfold: Steile fronter mellom Riksantikvaren og Halden kommune når det gjelder fredning av Fredriksten (30.03.2009)
  Halden Arbeiderblad har ved flere anledninger meldt om striden knyttet til fredning av Fredriksten festning. Nå skriver avisen at samtlige partier i
 2039. Sogn og Fjordane: Krever penger fra Kulturdepartementet til reiselivsmuseum i Balestrand (30.03.2009)
  av året legger penger på bordet for å virkeliggjøre planene. Fylket og kommunen har stilt opp med sin del av kostnaden på mellom 50 og 60 millioner kroner, melder NRK
 2040. Vestfold: Kulturminnevernere sterkt skeptiske til restaurantdrift i det gamle rådhuset i Åsgårdstrand (30.03.2009)
  Fra Vestfold meldes det nå om strid om bruk av et kulturminne. Verneaktivister reagerer sterkt på at Horten kommune skal leie ut det
 2041. Nils Marstein skal fratre som riksantikvar – Miljøverndepartementet utlyser stillingen med 16. april som søknadsfrist (25.03.2009)
  Riksantikvaren – direktoratet for kulturminneforvaltning er i dag som kjent ledet av riksantikvar Nils Marstein. Han har vært riksantikvar siden 1997 (konstituert
 2042. Tilskuddordning for kirker fra før 1650 "lagt på is" Trond Giske (Ap) (25.03.2009)
  Ved en tilfeldighet kom vi over en sak i Vårt Land som er svært viktig i det norske kulturminnevernet. Ved lanseringen av revidert nasjonalbudsjett
 2043. Oslo: Arkitektene vil at konkurransen om Nasjonalmuseet på Vestbanen utsettes – Lotte Sandberg lar seg ikke stanse av kritikk (25.03.2009)
  og Aftenposten melder at Norske arkitekters landsforbund (NAL) mener at arkitektkonkurransen om nytt nasjonalmuseum på Vestbanen bør utsettes. NRK melder nå også at
 2044. Oslo: Murekspert sterkt kritisk til restaureringsstrategier på Oscarshall (25.03.2009)
  Poul Neubert, som har allsidig erfaring med bevaring og restaurering av murbygninger, har skrevet et innlegg i
 2045. Sør-Trøndelag: Riksantikvaren motstander av underjordisk parkeringsanlegg i Trondheim (25.03.2009)
  I Trondheim planlegger kommunen et stort, underjordisk parkeringsanlegg under Midtbyen. Men antikvarene er sterkt skeptiske
 2046. Trøndelag: Setter søkelys på krigsminner som kan oppleves som ubehagelige (25.03.2009)
  Nettstedet forskning.no melder at man i Midt-Norge nå skal i gang med et nytt prosjekt som skal forsøke å skape varig oppmerksomhet rundt også de delene av
 2047. Vest-Agder: Fant tre århundregamle vrak i Mandal kommune (25.03.2009)
  dykket i forrige uke på tre nyoppdagete skipsvrak i Skjernøysund i Mandal kommune, melder Lindesnes Avis. Lokalt spekuleres det i om ett av dem kan være rester etter en
 2048. Østfold: Mot trangere tider for Moss by- og industrimuseum? (25.03.2009)
  Moss Avis melder at rådmannen i Moss kommune nå går inn for å kutte i kommunens støtte til Moss by- og industrimuseum. Museet beskrives som et av de beste innenfor
 2049. Norsk kulturarv med ny "Ta et tak-aksjon" i 2009 – 1,2 millioner kroner skal deles ut (25.03.2009)
  000 kroner til årets aksjon. Norsk Kulturarv gir 850 000 kroner av egne midler til aksjonen, som dermed har kr 1,2 millioner kroner til disposisjon. 181 søkere som står på
 2050. Østfold: Hærverk på Tune prestegård i Sarpsborg (25.03.2009)
  Sarpsborg Arbeiderblad melder at ungdommer for ikke så lenge siden brøt seg inn i hovedbygningen på verneverdige Tune
 2051. Rogaland: Strid om altertavleløsning på Karmøy (25.03.2009)
 2052. Buskerud: 15 fylkeskommunale millioner til de seks konsoliderte museene i fylket (25.03.2009)
  å fordele 15 millioner kroner til drift av museene i fylket, meldes det på fylkeskommunens nettsted. Buskerud har seks konsoliderte museer. Museenes drift finansieres av
 2053. Oppland: Follo museum satser på å opprettholde Tegneseriemuseet på Brandbu (25.03.2009)
  Det er en stund siden vi skrev om tegneseriemuseet på Brandbu sist. Da var det store spørsmålet om museet skulle
 2054. Sør-Trøndelag: Aktivist etterlyser et tydeligere direktorat (25.03.2009)
  Han bør hjelpe og inspirere kulturminnevernarbeidere. Jeg slutter meg til Aftenpostens kommentator, Lotte Sandberg, som nylig skrev: "Tidligere var Riksantikvaren en
 2055. Aust-Agder: Avviser at det er behov for statlig innblanding på Nørholm ved Grimstad – Riksantikvaren sier at fredning ikke er aktuelt (20.03.2009)
  Nørholm utenfor Grimstad. Aftenposten har også publisert et intervju med Leif Hamsun (som ikke har vært publisert på nett, og dermed heller ikke har kommet med på
 2056. Vestfold: Nok en mann pågrepet i forbindelse med tyveriet fra Larvik kirke – bedyrer sin uskyld (20.03.2009)
  ved kirkevergen i Larvik, melder Riksantikvaren. Konservatorene fra NIKU kunne ikke si noe om når "La de små barn komme til meg" vender tilbake til Larvik, skriver
 2057. Oslo: Den opphetede debatten om Nasjonalmuseets plassering ruller videre (20.03.2009)
  Diskusjonen om Nasjonalmuseets framtid i hovedstaden og beslutningen om å bygge nytt på Vestbanetomta ruller videre i riksmediene. Denne uka har oppslagene
 2058. Finnmark: Fortidsminneforeningen oppfordrer til satsing på Kulturminneåret 2009 (20.03.2009)
  er ikke det lokale engasjementet i forbindelse med markeringsåret like stort ennå som det det var forrige gang det var kulturminneår. - Under Kulturminnestafetten i 1997 deltok 16
 2059. Akershus: Eidsvoll 1814 blir trolig konsolidert med Folkemuseet på Bygdøy (20.03.2009)
  Romerikes Blad forteller at det nå kan gå mot en konsolidering av Eidsvoll 1814 med Norsk
 2060. Vest-Agder: Fylkeskonservatoren har midlertidig fredet uthavnen Ny-Hellesund i Søgne (20.03.2009)
  Vest-Agder fylkeskommune melder at fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar har fattet vedtak om midlertidig fredning av Ny-Hellesund. Fredningen omfatter hele uthavnen med bebyggelse og
 2061. Sør-Trøndelag: Intern konflikt ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim (20.03.2009)
  NRK Trøndelag melder om en intern konflikt mellom ledelsen og de ansatte ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Midt-Norges hovedstad. Flertallet
 2062. Rogaland: Forprosjekt skal analysere situasjonen og foreslå tiltak til bedre brannsikring på Sogndalsstrand (20.03.2009)
  Bebyggelsen på det gamle ladestedet Sogndalstrand regnes som en av de mest verdifulle i Norge, og kalles i lokalt for "Kystens Røros". Sokndal
 2063. Akershus: Kulturminnekrangel knyttet til Børter gård i Enebakk (20.03.2009)
  I fjor ble Enebakk kommune kjent med at eieren av det viktige kulturminnet Børter gård, Christian Oppegaard,
 2064. Oppland: Kulturvernavdelingen i fylket føler seg lurt – får ikke penger til tiltak på låven på Gjøvik gård (20.03.2009)
  til låven på Gjøvik gård, melder Oppland Arbeiderblad. Konkret dreier det som om at Riksantikvaren tidligere har oppfordret museet til å søke om mer penger enn de i
 2065. Oslo: Mona Bramer Solhaug er i ferd med å fullføre forskningsprosjekt om norske Limoges-gjenstander (20.03.2009)
  fortelles at forsker og førsteamanuensis Mona Bramer Solhaug ved Kulturhistorisk museum (som ligger under Universitetet i Oslo) er i ferd med å avslutte et avslutte et omfattende
 2066. Sogn og Fjordane: Stort restaureringsarbeid på Sveen gard i Gaular (20.03.2009)
  1924. Garden har vore kremmar- og gjestgjevarstad sida 1600-1700-talet, heiter det på fylkeskommunen sin nettstad. Les heile saka på fylkeskommunen sin nettstad her
 2067. Vest-Agder: Fylket deler ut 200 000 kroner til museer og samlinger som ikke får ordinært driftstilskudd (20.03.2009)
  Museer og samlinger i Vest-Agder uten fylkeskommunalt driftstilskudd har søkt Vest-Agder-museet IKS om prosjektstøtte for 2009.
 2068. Sør-Trøndelag: Fylkeskommunen finansierer kurs i antikvarisk restaurering (20.03.2009)
  Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok denne uka å bruke 1,2 millioner kroner til et kurs i antikvarisk
 2069. Helgeland Museum, Jærmuseet og Norsk Teknisk Museum nominert til "Årets museum" (20.03.2009)
  at Helgeland Museum (Nordland), Jærmuseet (Rogaland) og Norsk Teknisk Museum (Oslo) er nominert til den nasjonale prisen "Årets museum" dette året. Vinneren blir
 2070. Nordland: Fylkeskommunen med nytt nettsted som presenterer fylkets andel av Fotefar mot nord-prosjektet (20.03.2009)
  I 2004 kom den svære boka Fotefar mot nord, som presenterte kulturminner i de tre nordligste fylkene våre samt Namdalen. Boka er på mer
 2071. Vestfold: Cranach-maleriet fra Larvik kirke gjenfunnet onsdag – stor jubel i byen (16.03.2009)
  Forrige helg ble det svært verdifulle maleriet "La de små barn komme til meg" av den tyske renessansemaleren Lucas Cranach d.e. stjålet fra Larvik kirke.
 2072. Vestfold og andre steder: Diverse oppslag inspirert av Cranach-tyveriet i Larvik (16.03.2009)
  Av en sak i Vårt Land går det fram at tyvene som stjal Cranach-maleriet fra Larvik kirke ikke var så godt kjent i kirken som det man i
 2073. Oslo: Politiet har oppklart de fleste brannene på Bygdøynes – mindreårig skyldig (16.03.2009)
  Onsdag i uken som gikk publiserte vi en sak om branntilløpene ved museene på Bygdøynes i hovedstaden. Etter det har det
 2074. Sp-topp vil slå sammen Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet – Fortidsminneforeningens generalsekretær rystet (16.03.2009)
  generalsekretær, Elisabeth Seip. Kulturminnevernet sliter i dag med et usynlighetsproblem som en del av Miljøverndepartementets virkeområde, og jeg tør ikke tenke på
 2075. Den nye plan- og bygningsloven: Flertall for nest beste løsning – Fortidsminneforeningen ser fram til en forskriftsløsning (16.03.2009)
  26. februar avga Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget sin innstilling til ny byggesaksdel til plan- og bygningsloven (Innst. O.
 2076. Nordland: Brannen i Narvik kirke skyldes kanskje en varmekabel i tårnet (16.03.2009)
  I forrige uke meldte vi at det hadde vært en ulmebrann i Narvik kirke, som heldigvis ble slukket før den grep alt for mye om seg i den vakre steinkirken. Ifølge
 2077. Oslo: Ekspert mener at Kulturdepartementet har blåst opp kostnadene ved å utvikle nasjonalmuseet på Tullinløkka (16.03.2009)
  Enda mer trøbbel for Trond Giske og hans planer om å flytte Nasjonalmuseet til Vestbane-tomta. Nå rapporterer NRK Kulturnytt at en av
 2078. Nordland: Ikke aktuelt å rive kirker i Dønna, selv om prosten mener kirkevergen har åpnet for en diskusjon om dette (16.03.2009)
  I februar meldte vi at Dønna kommune sliter med å vedlikeholde kirkene sine. Da pekulere man på om det kan bli aktuelt
 2079. Vest-Agder: Brann i tilknytning til den vakre Byhallen i Kristiansand – men selve bygningen ble bare berørt av røyken (16.03.2009)
  Fædrelandsvennen meldte torsdag forrige uke om en brann i tilknytning til den ærverdige og flotte Byhallen i Kristiansand. Brannvesenet
 2080. Hordaland: Alterskapet i Mariakirken i Bergen skal på museum (16.03.2009)
  Mariakirken i Bergen skal gjennomgå en omfattende renovering, melder Vårt Land. Den 800 år gamle kirken har mye imponerende
 2081. Oslo: Krangling om utgravninger av båtvrak i Bjørvika – utbyggers budsjetter sprekker med ettertrykk (16.03.2009)
  Aftenposten melder at båtvrakene som graves fram i Bjørvika bli "tidenes dyreste arkeologiske utgravning", uten at vi
 2082. Sør-Trøndelag: Gammel fabrikkbygning i Trondheim – tidligere leder i Fortidsminneforeningen krever at fasadene bevares (16.03.2009)
  ut og krevde at fasadene måtte bevares. Den gamle fabrikkbygningen har en betydelig verdi som en del av uteområdet rundt Lademoparken, opprinnelig kalt Eli plass, sier Helberg til
 2083. Viktige aktører krever rask handling når det gjelder forberedelsene til grunnlovsjubileet i 2014 – staten somler (16.03.2009)
  og Eidsvoll 1814 – står og tripper og venter på klarsignal for ulike prosjekter som er sentrale for at jubileumsfeiringen skal bli den nasjonale manifestasjonen som er planlagt. I
 2084. Oslo: Eier pusset opp tre bygårder opp for 100 millioner - får ikke bruke dem fordi de ikke fulgte Byantikvarens retningslinjer (16.03.2009)
  Oslo kommune nekter Hero Eiendom brukstillatelse etter at utbyggeren valgte å pusse opp tre gamle murgårder på
 2085. Oslo: Domkirkerestaureringen forsinkes – blir trolig først gjenåpnet mellom påske og pinse neste år (16.03.2009)
  Østlandssendingen melder at restaureringen av domkirken i Oslo blir forsinket. Man hadde opprinnelig håpet å kunne åpne byens
 2086. Nordland: Usikkert om Hadsel kommune kan stille med de nødvendige 20 millioner kroner for å finansiere Hurtigrutemuseet (16.03.2009)
  Vi meldte for kort tid siden at Nordland fylkeskommune er forberedt på å finansiere 20 millioner av totalkostnadene (100 millioner kroner)
 2087. Vestfold: Cranach-maleri stjålet fra Larvik kirke i helgen – beskrives som det største tyveriet i sitt slag i Norden i nyere tid (11.03.2009)
  er sjelden at norske medier i løpet av få dager nærmest flyter over av oppslag om en hendelse innen kulturvernet, men nå har det skjedd. Foranledningen er at et
 2088. Oslo: Stor brannfrykt på Bygdøynes etter seks branntilløp i løpet av de siste to ukene (11.03.2009)
  ligger like i nærheten av hverandre på Bygdøynes i hovedstaden. Museene rommer sentrale objekter fra norsk sjøfarts- og oppdagerhistorie, deriblant Thor Heyerdahls
 2089. Nordland: Slukket brann i Narvik kirke i natt – gudshuset har fått noen røyk- og vannskader (11.03.2009)
  i natt har vært en ulmebrann i vakre Narvik kirke. – Det er for tidlig å si noe om hva som var brannårsaken. Tekniske undersøkelser starter i dag. Kirken har fått
 2090. Hordaland: Solheim går for verdsarvtatus for Odda (11.03.2009)
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim slo fast at Riksantikvaren skal ha med Odda kommune sin søknad i arbeidet for å få fleire norske kulturminne inn på Noreg
 2091. Oslo: Fortidsminneforeningen med stort bakerovnsseminar på praktfulle Bogstad gård i forbindelse med Kulturminneåret 2009 (11.03.2009)
  får rabatt, og betaler kun 1500 kroner). Lunsj, brød og middag fra bakerovnen (samt omvisning) er inkludert i prisen.Les mer om arrangementet og se hvordan du kan melde deg på her
 2092. Hordaland: Riksantikvaren sier Naturhistorisk Museum er en antikvarisk perle (11.03.2009)
  I regjeringens tiltakspakke, som ble lagt fram i slutten av januar, kom det 30 friske millioner til Naturhistorisk museum i Bergen, som er knyttet til byens universitet. I
 2093. Oslo: Høyretopp går inn for riving av de fredede Vestbanebygningene – møter motstand fra partiets nestleder Erling Lae (11.03.2009)
  Noe av kritikken mot Kulturdepartementets planer om å bygge nytt Nasjonalmuseum på Vestbanetomta i hovedstaden har hatt sammenheng med at
 2094. Sogn og Fjordane: Feller "verstingtre" ved Hopperstad stavkirke denne uken (11.03.2009)
  En vakker blodbøk ved Hopperstad stavkirke (som Fortidsminneforeningen eier) i Vik er en stor synder. På grunn av den har man i årenes
 2095. Oppland: Aulestad skal rehabiliteres til Bjørnson-jubileet i 2010 (11.03.2009)
  kroner til disposisjon i 2009 og 2010 slik at alle bygninger på Aulestad i Gausdal (som forvaltes av Maihaugen) kan bli rehabilitert til markeringsåret. Maihaugen la i fjor
 2096. Sogn og Fjordane: Verdifullt teknisk-industrielt kulturminne i Offerdal i svært dårlig stand (11.03.2009)
  Det gamle sagbruket og kornmølla i Indre Offerdal i Årdal – som beskrives som et av de vakreste og mest bevarte industrianleggene frå 1860-åra – har i flere
 2097. Hordaland: Turstier som inntektskjelde (11.03.2009)
  landbruksavdeling seier at dette er ein liten sum av heile budsjettet, men at dette er ei ordning som dei må prøve seg fram med. I tillegg til denne potten kan det søkjast om midlar
 2098. Akershus: Gladmelding om kirkevedlikehold fra de tre østligste kommunene på Nedre Romerike (11.03.2009)
  Indre Akershus Blad melder at Aurskog-Høland kommune er i ferd med å bringe alle sine fem kirker opp på "ordinært
 2099. Kronikk: Arkeologene må bli flinkere til formidle fornminnene (11.03.2009)
  friskere formidlingsinnsats overfor publikum blant sine yrkesfeller. Hun mener at andre land har kommet lenger i arbeidet med å tilgjengeliggjøre historiene som kan knyttes til de
 2100. Akershus: Nytt flomlys på Oscarsborg i Oslofjorden fullfinansiert (11.03.2009)
  Forsvarsdepartementet har bevilget 1,9 millioner kroner i tilskudd til nytt flomlys på Oscarsborg utenfor Drøbak, melder Østlandets Blad. Dermed har Tore Glenne
 2101. Telemark: Riksantikvaren vil frede S-bygningen på Lunde barneskole (11.03.2009)
  at direktoratet går inn for å frede hele S-bygget til Lunde barneskole, samt inventar som kateter, tavler, brannalarmer og høyttalere. Fortidminneforeningen i Telemark har mye av
 2102. Nord-Trøndelag: Riksantikvaren gir 4,5 millioner kroner til nye kobbertak på borgruinen Steinvikholm i Stjørdal (06.03.2009)
  tårnene på Steinvikholm slott i Trondheimsfjorden. Slottsruinen har i dag asfaltpapp som tak, og å legge et kobbertak er en stor jobb som vil engasjere en håndverksbedrift over
 2103. Venstre ønsker at Nasjonalmuseet skal bli i de gamle bygningene, og at et Samtidskunstmuseum skal etableres på Vestbanen (06.03.2009)
  Vi har den siste tiden rapportert om en voksende motstand mot regjeringens planer om å tømme Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseet for sitt nåværende
 2104. Møre og Romsdal: Kvitstua, Gjemnes gard - får 1,5 mill. til restaurering fra Riksantikvaren (06.03.2009)
  restaureringen. Noen av restaureringstiltakene må utføres i løpet av vinteren som strakstiltak. Fylkeskulturutvalget avgjør saken onsdag 4. mars.(Anita K. Waatvik) Les hele
 2105. Oppland: Hjerleid på Dovre med allsidig utdannings- og kurstilbud (06.03.2009)
  profilerer gjerne sin treskjærerutdannelse. Fra skolen lyder det at mange drømmer om å jobbe med tre, nå kan også voksne unne seg et skoleår og lære seg
 2106. Oslo: Mot fredning for Folketeaterbygningen på Youngstorget? (06.03.2009)
  Riksantikvaren har fremdeles fredningsvedtak til behandling, men under rehabiliteringen og ombyggingen er bygningen behandlet som om fredningen er en realitet, skriver Aftenposten. Også
 2107. Aust-Agder: Mangel på kvalifiserte håndverkere i Setesdal (06.03.2009)
  Setesdal har stor mangel på høyt spesialiserte håndverkere som kan restaurere fredede bygninger, melder NRK Sørlandet. Dette bekymrer fylkeskommunen, for
 2108. Riksantikvaren har fordelt 76 millioner til fylkene – politikerne i Nord-Trøndelag hadde håpet på mer enn de fikk (06.03.2009)
  Riksantikvarens nettsted herLes hele saken på Nettstedet til Nord-Trøndelag fylkeskommune her
 2109. Akershus: Fortidsminneforeningen "arresterer" fire kommuner på Romerike for å være sinker i kulturminnesammenheng (06.03.2009)
  Nylig gikk Fortidsminneforeningen på Romerike ut med en kronikk i Romerikes Blad (som du kan lese på den nederste lenken under denne saken) hvor de påpekte at fire kommuner
 2110. Oslo: Friske midler lagt på bordet til vedlikehold og restaurering av Nordre Lindeberg gård og Tveten gård (06.03.2009)
  forestående oppussing av Akergårdene Nordre Lindeberg gård og Tveten gård, som begge er verneverdige. På Nordre Lindeberg gård skal uteområdet ferdigstilles og
 2111. Vest-Agder: Wield-gården i Kristiansand skal restaureres (06.03.2009)
  I en sak på Vest-Agder fylkeskommunes nettsted heter det nå at det går mot restaurering av den fredede
 2112. Østfold: Marker kommune har fått seg ny kulturminneplan (06.03.2009)
  gikk denne uke ut med en gledesmelding for kulturminnevernet i Indre Østfold. Marker kommune har fått seg en kulturminneplan, ført i pennen av foreningsaktivisten Grete
 2113. Irak: Nasjonalmuseet i Bagdad gjenåpnet – men mangler fortsatt 9000 gjenstander etter plyndringen for noen år siden (06.03.2009)
  Endelig kom det en artikkel på nettet om Iraks nasjonalmuseum, som ble gjenåpnet for en stund siden. Vårt Land, som brakte saken, forteller at museet i
 2114. Østfold: Rygge Ættehistorielag har problemer med å bli kvitt hovedbygningen fra Rabekk (06.03.2009)
  Moss Avis melder at hovedbygningen fra Rabekk, som nå ligger stablet og nedpakket, og som Rygge Ættehistorielag ønsker å gi til noen som er interessert i å bevare
 2115. Norsk Kulturarv deler ut 370 stipend til barn og ungdom i Kulturminneåret (06.03.2009)
  370 grupper med barn og ungdom har fått innvilget et stipend på kr 3000 i Norsk Kulturarvs aksjon "Rydd et
 2116. Oslo: Bred folkelig motstand mot å endre navnet på Oslo sentrum til Kristiania (06.03.2009)
  har fått laget en landsdekkende undersøkelse av hva folket mener om navneendring på Oslo sentrum. 7 av 10 synes bystyrets forslag om å døpe om Oslo
 2117. Oslo: Fortidsminneforeningen motstander av å endre navnet på Oslo sentrum – kan få gjennomslag (02.03.2009)
  Fortidsminneforeningen kaster seg nå inn i diskusjonen om å endre navnet på sentrumsbydelen i Oslo til Kristiania, som et flertall av
 2118. Nordland: Fylkestinget legger 20 millioner kroner på bordet til Hurtigrutemuseet i Stokmarknes (02.03.2009)
  melder at fylkestinget har bevilget 20 millioner kroner til Hurtigrutemuseet i Stokmarknes (som i første rekke dreier seg om vedlikehold av hurtigruteskipet "Finnmarken").
 2119. Nordland: Alstahaug kommune sliter med å fullfinansiere Petter Dass-museet – mangler over sju millioner kroner (02.03.2009)
  Men fortsatt mangler det over sju millioner kroner før byggeprosjektet er fullfinansiert. Kommunen håper at det kan komme penger fra både Nordland fylkeskommune og staten, og
 2120. Norsk-svensk prosjekt for å grave ut kulturlag fra 1500-1800 – viktig nyorientering innen arkeologien (02.03.2009)
  Aftenposten melder om en ny strategi i Norge for utvide den arkeologiske virksomheten her i landet. Nå skal også kulturlag fra 1500-, 1600- og 1700-tallet graves ut,
 2121. Osebergskipets produksjonssted trolig fastslått (02.03.2009)
  det seg at Osebergskipet ikke var bygget av tømmer fra samme vekstsone rundt Oslofjorden som de to andre. Det ble da spekulert i om skipet kom fra Danmark. Nå er det oppdaget at
 2122. Sogn og Fjordane: Fylkeskommunen vil verne den utbyggingstruede lensmannsgården på Tingvoll i Stryn (02.03.2009)
  Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane ber Stryn kommune om å sette i gang arbeid med å få formelt vern av lensmannsgarden Tingvoll, melder
 2123. Akershus: Fylkeskommunen sier "ja" til at brua på forsiden av Terminalbygget på Fornebu rives (02.03.2009)
 2124. Østfold: Fylkeskonservatoren vil ha vern av særegent kulturminne i Rakkestad (02.03.2009)
  Hygen vil ha bevaring av det gamle kulturminnet Solvang i Rakkestad. Det er Rakkestad Avis som skriver dette. Fylkeskonservatoren vurderer bygningen som kandidat til fredning på grunn av
 2125. Buskerud: Kulturminnemyndighetene oppdaget spor etter fire store gravhauger i Øvre Eiker ved en tilfeldighet (02.03.2009)
  I romjula 2008 sendte Øvre Eiker kommune ut nye gårdskart med flyfoto til alle bønder i kommunen. Utsendelsen av kartene
 2126. Akershus: Øvrevoll i Bærum kan bli vernet (02.03.2009)
  Budstikka melder at galoppbanen på Øvrevoll i Bærum kan komme på listen over prioriterte kulturminner i kommunen. Rådmannen avviser forslaget om
 2127. Skifte Eiendom satser på å ta vare på ett kystfort i hvert fylke – men vil rive Folehavna fort i Sandefjord (02.03.2009)
  Sandefjords Blad har laget en sak om kystfortene som er forvaltet av Skifte Eiendom i Forsvarsbygg. Avisen skriver at selskapet ved å foreta sikringsarbeider på tidligere
 2128. Møre og Romsdal: Riksantikvaren må uttale seg om bygging i havgapet (02.03.2009)
  Ved Hustadvika på Nordmøre har det blitt bygd opp et konferansesenter og hytteområde. Eierne har søkt om å få bygge en molo ut til en holme og vil sette
 2129. Akershus: Fylkeskommunen åpner for riving av den gamle brannstasjonen i Ås (02.03.2009)
  Vi har flere ganger meldt om lokalpolitikere og fylkeskommunes engasjement når det gjelder å åpne for riving av den gamle brannstasjonen
 2130. Riksantikvaren med omfattende fredningaksjon for å ta vare på veier og veianlegg i hele landet (25.02.2009)
  for 66 veier og veianlegg i hele landet, melder TV 2-nyhetene. Alt fra en høyfjellsvei mellom Alta og Kautokaino i Finnmark til Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal, Haukelifjell i
 2131. Skuibakken fredet – og flere av de 12 kulturminnene Riksantikvaren skal frede i Kulturminneåret er blitt kjent (25.02.2009)
  Vi har tidligere meldt at Riksantikvaren freder Skuibakken i Bærum som et ledd i direktoratets arbeid i Kulturminneåret 2009. Totalt skal det i løpet av
 2132. Sverre Fehn har gått bort (25.02.2009)
  på kvelden mandag denne uken (23. Februar), 84 år gammel. Dette får naturlig nok omfattende dekning i norske medier. – Sverre Fehn utgjør et referansepunkt for hvordan
 2133. Hordaland: "Lensmannsteinen" på Vossevangen kan verta freda (25.02.2009)
  av den grunn plassert like ved porten inn til kyrkjegarden ved Vangskyrkja. Kulturutvalget i Voss kommune ser positivt på Riksantikvaren sitt initiativ, og det er satt i gang undersøkingar
 2134. Hordaland: Bergen og manglande brannsikring (25.02.2009)
  måten å sikre gamle treboder på, men ein må rekne med at det koster mellom 400 og 600 kroner per kvadratmeter. Etter sommerens brann ulykker i Bergen har det vore debattert
 2135. Sør-Trøndelag: Fortidsminneforeningen med skarp reprimande til bystyret i Trondheim (25.02.2009)
  vedtok i slutten av januar å godta riving av Banggården og det såkalte Mellombygget. - Bersvendveita hadde et potensial til å bli en trivelig bygate, men blir nå
 2136. Nordland: Setter i gang et prosjekt for å skape nytt liv i ubrukte uthusbygninger (25.02.2009)
  melder at Nordland fylke vil sette i gang et treårig prosjekt for å skape virksomhet i tomme landbruksbygninger i fylket. Man ser for seg et bredt spekter mulige aktiviteter i de tomme
 2137. Vest-Agder: Riksantikvaren med krass kritikk mot fartøyvernsenteret på Bredalsholmen (25.02.2009)
  Tønsbergs Blad har publisert en artikkel som følger opp en nyhet vi nylig har publisert, hvor vi meldte at framtida til Bredalsholmen
 2138. Vest-Agder: Har undersøkt kongsgårdsområdet på Huseby på Lista med magnetometer (25.02.2009)
  Et av de mest spennende kulturminneområdene i Vest-Agder ligger på Huseby på Lista, hvor det en gang skal ha ligget en
 2139. Aust-Agder: Murgården i Grimstad er høyst rivningstruet (25.02.2009)
  i Grimstad er i fare, melder Grimstad Adressetidende. Eierne har nå søkt om å få rive bygningen, siden den sårt trenger til vedlikehold og
 2140. Akershus: Fylkesrådmannen vil verne den gamle, rivningstruede brannstasjonen i Ås (25.02.2009)
  lokal og regional verneverdi, går det fram av en sak i Østlandets Blad. Ås kommune vil ha bort kulturminnet for å gi plass til nybygg. Det er ikke så ofte
 2141. Oslo: Ansatte ved Nasjonalmuseet svært uenig i regjeringens flyttevedtak (25.02.2009)
  flere viktige "synsere" i kultursektoren er svært skeptiske til regjeringens vedtak om flytte Nasjonalmuseet i Oslo til Vestbanen. Nå melder NRK Kulturnytt at flere av de ansatte
 2142. Egypt krever Nefertiti-bysten tilbake fra Tyskland (25.02.2009)
  Et hett spørsmål mellom museumsinstitusjoner og kulturmyndigheter i mange land, er tilbakelevering av artefakter som er
 2143. Oppland: Verneverdig og rivningstruet låve på Lillehammer kan bli reddet av transformasjon (25.02.2009)
  for å bygge kjøpesenter. Men nå er det lansert en transformasjonsløsning som innebærer at låven blir ombygd og integrert i kjøpesenteret, melder
 2144. Aust-Agder fylkeskommune etterlyser kandidater til fylkets Bygningsvernpris for 2009 (25.02.2009)
  På nettstedet til Aust-Agder fylkeskommune går det fram at fylket nå vil ha gode kandidater til sin bygningsvernspris. Prisen
 2145. SMIL-ordningen evaluert – god miljøeffekt av tilskudd til verneverdige bygninger (25.02.2009)
  miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Naturlig nok er det miljøeffekten av midlene som står i sentrum for evalueringen. Pengene i tilskuddordningen forvaltes av kommunene, og har
 2146. Akershus og Nordland: Går inn for vern av deler av Gardermoen og Bodø lufthavn (20.02.2009)
  å frede deler av terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen i landsvernplanen som ble overlevert Riksantikvaren. - Flyplasser er sammensatte strukturer i dynamisk utvikling, og
 2147. Østfold: Gir 0,8 millioner kroner til kirkeruin på Borgarsyssel museum (20.02.2009)
  gjøre kirkeruinen etter St. Nikolas-kirken mer tilgjengelig for publikum. Blant tiltakene som museet ønsker å sette i verk, er en rullestolvennlig vei, informasjonsskilt i
 2148. Sør-Trøndelag: Frp utfordrer miljøvernministeren om fredning av Skansenbrua i Trondheim (20.02.2009)
  Per Sandberg har fremmet et skriftlig spørsmål til miljøvernministeren om Riksantikvarens "nei" til gang- og sykkelbaner på Skansenbrua i Trondheim.
 2149. Sogn og Fjordane: Jølster kommune skrinlegger planene om et Astrup-senter (20.02.2009)
  NRK Sogn og Fjordane melder nå at rådmannen i Jølster nå legger planene om et Astrup-senter i skrivebordskuffen for godt. Han mener at kommunen nå har gjort hva den kan
 2150. Søker studenter til nordisk masterutdannelse i "arkitektonisk kulturarv" (20.02.2009)
  På skolens nettsted sies det at målet med utdannelsen er å skape kompetanse som kan bidra til å finne framtidsorienterte løsninger på bevarings- og
 2151. Rogaland: Veggene på Avaldsnes kirke flasser og tårnet er i dårlig stand (20.02.2009)
  med problemet. Men metoden er dyr, og lokalt frykter man at regningen for restaureringsarbeidene kommer til å bli temmelig stor. Men flassende vegger er ikke det eneste man sliter med.
 2152. Nord-Trøndelag: Snåsa kirke stengt midlertidig på grunn av problemer med taket (20.02.2009)
  takkonstruksjonen. Det er oppstått en sprekkdannelse i en taksperre og en utglidning mellom sperra og kirkemuren, sier rådmannen i Snåsa kommune til distriktssendingene. Men
 2153. Nordland: Dønna kommune snuser på kirkenedleggelse og kirkebygningene har stort behov for vedlikehold (20.02.2009)
  Helgeland Arbeiderblad melder at Dønna kommune sliter med å vedlikeholde kirkene sine. Nå har man begynt å spekulere
 2154. Buskerud: Riksantikvaren åpner for klokkespill i Kongsberg kirke (20.02.2009)
  markeres i 2011. Men man har vært spent på hva statlige vernemyndigheter har å si om saken. Nå melder Laagendalsposten at riksantikvar Nils Marstein er entusiastisk over
 2155. Vest-Agder: Trenger nesten 50 millioner kroner til Hestmanden – ansatte på fartøyvernsenteret har fått permitteringsvarsel (20.02.2009)
  renoveringen av den gamle båten Hestmanden. Riksantikvaren har ikke gitt tilsagn om mer penger. For få dager siden fikk 32 ansatte på Bredalsholmen permitteringsvarsel,
 2156. 314 bygninger innen helsesektoren (fordelt på 54 anlegg) skal vernes for ettertiden (20.02.2009)
  med å ta vare på helsesektorens kulturminner slår ut i regionen. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for å peke ut hvilke kulturminner som skal vernes. 54 anlegg
 2157. Sogn og Fjordane: MS Stangfjord får penger til restaurering – prosjektet skal være fullført i 2011 (20.02.2009)
  hvor man regner med å sette i gang restaureringsarbeidene i august. Dersom de pengene man trenger kommer på plass, regner man med at skipet vil være ferdig
 2158. Aust-Agder: Krever statlig medvirkning til å ta vare på Hamsuns Nørholm ved Grimstad (20.02.2009)
  Knut Hamsuns herregård Nørholm i Grimstad kommune er et ruvende kulturminne i regionen. Ja, det har absolutt nasjonal verdi, mener Aftenspostens
 2159. Rissa: Kulturmiljø Refsnes er Sør-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsning i Kulturminneåret (20.02.2009)
  Fylkeskommunens hovedsatsing i Kulturminneåret 2009 er kulturmiljøet på Refsnes i Rissa
 2160. "Gamle Oksøy" landet rundt i Kulturminneåret 2009 (20.02.2009)
  2009 med et kystkultur-tokt langs hele kysten med "Gamle Oksøy" som eies av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand, meldes det på
 2161. Nordland: Salten Veteranbåtlag svært skuffet over fylkeskommunen (20.02.2009)
  Saltenposten melder at Salten Veteranbåtlag holder sin virksomhet gående, basert på frivillighet og tiltakslyst. Penger til restaureringsprosjekter
 2162. Oslo: Fredningsfest for Frognerparken avholdt på fredag (16.02.2009)
  i Frognerparken, arrangert av vernemyndighetene. Foranledningen er at parken nå fredes som et ledd i Riksantikvarens virksomhet i Kulturminneåret 2009. Fredningen omfatter Frogner
 2163. Oslo: Folketeaterbygningen på Youngstorget gjenåpnes 19. mars (16.02.2009)
  de har pusset på perlen, men dette er ikke nok til å tilfredstille Erling Fossen, som – uvisst på hvilket grunnlag – har oppkastet seg til å bli en av
 2164. Telemark: Notodden valgte riving og kopi framfor autentisitet på torvet (16.02.2009)
  Telen melder at kommunepolitikerne på Notodden nå har hatt spørsmålet om reguleringsplan for Vestre torvkvartal i byen oppe til behandling. Vi forstår av artikkelen
 2165. Oslo: Endelig vedtak om at Nasjonalgalleriet skal flyttes vekker protester fra flere hold (16.02.2009)
  Spørsmålet om Nasjonalmuseets framtid har blitt et hett tema som opptar flere og flere i kulturminnevernet. Regjeringen avgjorde torsdag 12. februar at et nytt
 2166. Oslo: Fortidsminneforeningen kjemper mot riving av jugendvilla ved Ullern kirke (16.02.2009)
  for å verne en gammel jugendvilla på Ullern i Oslo. Holgerslystveien 19 fikk status som bevaringsverdig av Byantikvaren i 2006. Fortidsminneforeningen mener villaen er viktig fordi den er
 2167. Rogaland: Vil ha stor dugnad for å ta vare på krigsminner langs Jærkysten (16.02.2009)
  Han ønsker seg mer penger til bevaring, og oppfordrer flere aktører til å komme på banen. Problematikken er høyst aktuell. Stavanger Aftenblad og Solabladet melder
 2168. Rogaland: Kulturminneåret kom litt brått på vernemyndighetene i Stavanger (16.02.2009)
  Fra politisk hold i Stavanger har det kommet spørsmål om hvordan byen skal markere Kulturminneåret 2009, melder Rogalands Avis. Byantikvaren
 2169. Møre og Romsdal: Riksantikvaren alene om å ønske ta vare på gjenreisningsbyen Molde? (16.02.2009)
  Sentrumsplanen for Molde har vært på høring igjen og Riksantikvaren har kommet med en innsigelse, melder Romsdals Budstikke. Dette er en presisering av innsigelsen til
 2170. Troms: Havneterminal på historisk grunn i Trømsø? (16.02.2009)
  Planutvalget i Tromsø skal snart ta stilling til forslag om utbygging av ny havneterminal i Tromsø sentrum. En betydelig bygningsmasse skal etableres
 2171. Vestfold: 125 000 fylkeskommunale kroner til utvikling og sikring av jernverkssamlinger (16.02.2009)
  Søknaden fra Larvik Museum om kr. 125 000 til utvikling og sikring av jernverkssamlinger i Vestfold ble innvilget av hovedutvalg
 2172. Østfold: Moss kommune blinker ut fire sentrale kulturminner for vern (16.02.2009)
  Moss kommune arbeider med en ny kulturminneplan, og av en sak i Moss Avis går det fram at det ligger
 2173. Buskerud: Kistefos-museet har fått ny direktør (16.02.2009)
  Blad og avisa Hadeland melder at Kistefos-museet har fått ny direktør. Mannen som har fått jobben, heter Egil Eide, er 54 år, bosatt i Hole kommune, og han har en
 2174. Oslo: Det går mot navnebytte for sentrumsbydelen (16.02.2009)
  Bypolitikerne i Oslo ønsker å omdøpe byens sentrum til Kristiania, melder Aftenposten. Vedtaket, som slett ikke er uomstridt,
 2175. Nordland: Brannstasjonen i Brønnøysund kan bli fredet (16.02.2009)
  Kulturvernsjef Egil Murud i Nordland fylkeskommune ønsker å verne brannstasjonen i Brønnøysund for ettertiden, melder
 2176. Hedmark: Seminar om gjenbruk av gammel bygningsmasse i landbruket på Elverum denne uken (16.02.2009)
  "Breidablikk - forum for kulturarv og forvaltning av verdier" inviterer til seminar om tematikken på Glomdalsmuseet i Elverum 19. februar 2009, melder Landbruksdepartementet. Les
 2177. Oslo: Byantikvaren har "møtt veggen" i møtet med verstinggårdenes eiere (11.02.2009)
  i Oslo har i lang tid satset på å få gjort noe med de verneverdige bygningene som står rundt i byen og forfaller med eiers viten og vilje. Slik "spekulativt forfall"
 2178. Østfold: SV-representant vil verne campingplassen på Fredriksten i Halden (11.02.2009)
  Vi har tidligere meldt om striden om campingplassen inne på Fredriksten festning i Halden. Nå melder Halden Arbeiderblad at
 2179. Hvor hører Laksefjordskatten hjemme? (11.02.2009)
  Gullskatten som ble funnet i Laksefjord i Finnmark sommeren 1929, ble solgt til kaptein Lars Ask i 1931 og han videresolgte skatten til Aalesunds Museum.
 2180. Seks millioner kroner skal fordeles til lokale tiltak i forbindelse med Kulturminneåret – 1. mars er søknadsfrist (11.02.2009)
  og Kultur- og kirkedepartementet bevilget midler til Kulturminneåret 2009, disse skal mellom annet gå til lokale tiltak. Norges kulturvernforbund lyser nå ut en pott på
 2181. Møre og Romsdal: Etterlyser kandidater til byggeskikkpris på Nordmøre (11.02.2009)
  Tidens Krav melder at Fortidsminneforeningen på Nordmøre ønsker tips om aktuelle kandidater til årets byggeskikkpris innen midten av mai. Les mer om vilkårene
 2182. Sør-Trøndelag: Fylkeskommune har lansert kulturminna.no i Kulturminneåret (11.02.2009)
  av Kulturminneåret i Trondheim 3. og 4. februar, lanserte Sør-Trøndelag fylkeskommune en fyldig nettside om kulturminner og kulturminnearbeidet i fylket gjennom året. På
 2183. Møre og Romsdal: Kan finanskrisen gi nybygg ved Romsdalsmuseet? (11.02.2009)
  Nybygg og magasin ved Romsdalsmuseet kan nå se ut til å bli en realitet før museets 100-årsjubileum
 2184. Oppland: Høyres fylkesleder fokuserer på håndverkkunnskapen (11.02.2009)
  satsingen på kulturminnevernet. Hun skriver at Høyre støtter opp om målsettingene i Kulturminnemeldingen fra 2005, men sier også at det ikke hjelper
 2185. Østfold: Millioner til Haldenkanalen (11.02.2009)
  mest sentrale kulturminnene i Østfold, og anleggene knyttet til denne har dessverre – som så alt for mange andre kulturminner – gått for lut og kaldt vann i en
 2186. Vestfold: 10,7 millioner kroner til museene i fylket (11.02.2009)
  Fylkeskommunen i Vestfold har nå fordelt hele 10,7 millioner kroner til de ulike sentrale
 2187. Sogn og Fjordane: Vil ta vare på gammel husmannsplass i Luster (11.02.2009)
  melder nå at den gamle og høyst autentiske husmannsplassen Hesteskår i Luster, som trenger sårt til vedlikehold, har blitt gjenstand for lokale ildsjelers bevåkenhet.
 2188. Sogn og Fjordane: Én million kroner til D/S "Stavenes" (11.02.2009)
  Sogn Avis kommer med en gladmelding fra fartøyvernet i Sogn og Fjordane. Den gamle båten
 2189. Nordland: Rødøy kirke skal restaureres (11.02.2009)
  en heltmodig innsats fra lokalbefolkningen på øya. Rana Blad bringer nå en sak om skadene på kirken, og presiserer at den gamle kirken nå skal restaureres. Men det blir
 2190. Nordland: Gammelt minnekors tilbake i Svolvær kirke (11.02.2009)
  NRK Nordland melder at en gammel kulturskatt fra Svolvær nå har kommet tilbake til hjemstedet etter å ha ligget i magasin på Tromsø museum i en
 2191. Hedmark og Oslo: Varsler fredning av Kongsvinger festning, Bislet bad og St. Hallvard kirke og kloster (11.02.2009)
  fremmer også to fredningsforslag, meldes det på etatens nettsted. Det ene dreier seg om Bislet bad og det andre om St. Hallvard kirke og kloster. Les hele saken fra Riksantikvaren herLes
 2192. Stor og vellykket åpning av Kulturminneåret 2009 i Trondheim (06.02.2009)
  Statsrådene fikk rikelig anledning til å skryte av de kulturarvsrelevante midlene som kom i regjeringens krisepakke for kort tid tilbake, og understreket dessuten sterkt at man er helt
 2193. Etterlyser kandidater til bymiljøpris med kulturminnerelevans (06.02.2009)
  Vern om kulturminner og kulturmiljøer er viktige elementer i en bærekraftig by- og
 2194. Troms: Lille Kulturhus i Tromsø har endelig funnet en trygg havn (06.02.2009)
  Lille Kulturhus har vært den heteste kulturminnepoteten i Tromsø i en årrekke, men nå ser det ut til at det gamle trehuset endelig har funnet
 2195. Akershus: Riksantikvaren går inn med innsigelse mot kommunedelplan for Sandvika i Bærum (06.02.2009)
  sak på Riksantikvarens nettsted går det fram at direktoratet reiser innsigelse mot en kommunedelplan for Sandvika utarbeidet av Bærum kommune. Hovedårsaken til innsigelsen er
 2196. Oslo: Nils Marstein mener Peter N. Myhre forteller skrøner om sykkelveier på Bygdøy (06.02.2009)
 2197. Fortidsminneforeningen søker omvisere i Uvdal stavkirke (06.02.2009)
  Fortidsminneforeningen i Buskerud søker omvisere til Uvdal stavkirke og Nore og Uvdal bygdetun i sommersesongen 2009. Søkere bør
 2198. Kun fem av tolv bebudede fredninger i Kulturminneåret 2009 er kjent (06.02.2009)
  med Kulturminneåret 2009 skal Riksantikvaren foreta tolv fredninger av kulturminner som hver på sitt vis kan gå under merkelappen "fellesskapets kulturminner,
 2199. Akershus: Vegring mot full fredning av Skuibakken i Bærum (06.02.2009)
  Som et ledd i arbeidet med å markere Kulturminneåret 2009 har Riksantikvaren
 2200. Oppland: - Bli en cyber-pilegrim! (06.02.2009)
  i den digitale verden, melder NRK Hedmark og Oppland. Av saken skjønner vi at det er snakk om et større prosjekt (som på sikt skal dekke hele ruta fra Oslo til Trondheim) som ikke
 2201. Sogn og Fjordane: Lokalt nei til vassdragsutbygging i Lærdal (06.02.2009)
  Flertallet i formannskapet i Lærdal har anbefalt NVE å si nei til et forslag om utbyggingsplan for Jutlaelvi i kommunen, melder nettstedet porten.no. Dette begrunnes delvis med at
 2202. Aust-Agder: Hamsun fortsatt kontroversiell, men får plass oppkalt etter seg i Grimstad (06.02.2009)
  på grunn av sine holdninger i tilknytning til annen verdenskrig. Etter en het debatt i kommunestyret i Grimstad, vedtok man likevel med knappest mulig flertall og kalle opp en plass i byen
 2203. Sogn og Fjordane: Ny turvei forbi viktige kulturminner i Vik under planlegging (06.02.2009)
  Turveien skal gå forbi flere interessante kulturminner, blant annet Hopperstad stavkirke som Fortidsminneforeningen eier, og Hove steinkirke som foreningen forvalter. Arbeid med turveier i Vik
 2204. Nord-Trøndelag: Fylket setter av penger til kulturminnevern og håper dette utløser et vell av statlige midler (06.02.2009)
  Finanskrisen utløser gagnlige tiltak for kulturminnevernet, noe regjeringens krisepakke (som ble lagt fram i januar) ettertrykkelig viser. Men også rundt om i landet arbeides det med
 2205. Hordaland: Sjøbodkrangling i Bergen (02.02.2009)
  i Sandviken, men heldigvis bare i Bergensavisens spalter denne gang. Etter at avisen omtalte byantikvarens noe uortodokse reiseregninger over hele forsiden, har en av sjøbodeierne,
 2206. Østfold: Politisk støtte til campingplassen ved Fredriksten (02.02.2009)
  skriver Halden Arbeiderblad. Hansen vil la høringsprosessen gå sin gang, men dersom Riksantikvaren står fast på nedleggelse av campingen, mener han at kommunen bør
 2207. Sogn og Fjordane: Urnes stavkirke jekkes opp (02.02.2009)
  Aftenposten omtaler de pågående arbeidene ved Urnes stavkirke. Kirkens nordvegg skal jekkes opp og
 2208. Sør-Trøndelag: Utvidelsesforslaget for verdensarvområdet på Røros levert til Unesco (02.02.2009)
  Norge leverte forrige uke forslaget til utvidelse av verdensarvområdet på Røros til Unesco. Nominasjonen består av tre kulturminneelementer
 2209. Oslo: 300 flere bygninger på gul liste i fjor (02.02.2009)
  fjor, skriver bygg.no. I følge byantikvar Marte Boro skyldes økningen at det er gjennomført en kvalitetssikring av listen.
 2210. Svalbard: Skjerpet straff for kulturminnekriminalitet på Svalbard (30.01.2009)
  Hålogaland lagmannsrett har skjerpet dommen mot en 40-åring på Svalbard etter den ulovlige byggevirksomheten ved Taubanelageret
 2211. Sogn og Fjordane: Vil utsette vindmølleprosjekter (30.01.2009)
  Okla på Stadlandet er for dårlig, mener kulturavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylkesdirektør Ingebjørg Erikstad sier til NRK at det ikke er nok å
 2212. Vest-Agder: 49 nye millioner må til for å ferdigstille D/S Hestmanden (30.01.2009)
  at det ennå gjenstår arbeider for 49 millioner kroner, i tillegg til de 69 millionene som allerede er brukt. Daglig leder ved Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter, Odd
 2213. Oslo: - Nasjonalgalleriet legges ned (30.01.2009)
  kulturminister Trond Giske. Flere har tidligere protestert mot disse planene, og karakterisert dem som historieløse.
 2214. Østfold: Riksantikvaren viker ikke i campingplass-saken (30.01.2009)
  Til tross for stor lokal motstand, står Riksantikvaren fast på beslutningen om at campingplassen ved Fredriksten festning skal bort, skriver Halden Arbeiderblad. "Det er
 2215. Østfold: Fant seglstempel fra middelalderen (30.01.2009)
  Aage Olsen fra Moss gjorde et usedvanlig funn i fjor høst: Et seglstempel fra 1300-tallet, som har tilhørt presten Ulf Olavson i Våler kirke, skriver Moss Avis. Gjenstanden er
 2216. Telemark: Ledig stilling i kulturminnevernet (30.01.2009)
  I Telemark fylkeskommune er det ledig en stilling som rådgiver i kulturminnevern. Stillingsutlysning finner du på
 2217. Oslo: Tiltakspakken er godt nytt for kulturminnevernet (26.01.2009)
  fram sin varslede tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen, i form av en stortingsproposisjon om endringer i statsbudsjettet for 2009. Tiltakspakken inneholder et kraftig løft for
 2218. Buskerud: Studentboliger skaper vernestrid? (26.01.2009)
  Flere verneverdige hus i Drammen må rives, dersom planene til Studentskipnaden i Buskerud (SIBU) om nye studentboliger skal realiseres. To sjeldne
 2219. Østfold: Riksantikvaren vil fjerne campingplass ved Fredriksten festning (26.01.2009)
  Riksantikvarens krav om at Fredriksten camping må flytte fra festningsområdet i Halden blir ikke like godt mottatt av alle i lokalmiljøet. "Campingplassen
 2220. Vestfold: - Fylkeskommunen må vurdere fredning av Linaaegården (26.01.2009)
  Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling ber fylkeskommunen vurdere å frede Linaaegården i Sandefjord, fordi bystyrets reguleringsforslag blir
 2221. Oslo: Heller middelalder enn tungtrafikk i Gamlebyen (26.01.2009)
  De lokale veiene i Gamlebyen bør gjøres mindre attraktive som gjennomfartsårer, og sammenhengen i middelalderbyen reetableres, mener beboerne i Gamlebyen.
 2222. Vestfold: Fornyelse av tilskuddsordningen fra fylkeskommunen (26.01.2009)
  Vestfold fylkeskommune legger om tilskuddsordningen for verneverdige bygninger. Fra nå av kan tilskudd gis også til
 2223. Buskerud: Tjenerhjemmet forfaller (26.01.2009)
  Thorkildsen mener vern av denne bygningen bør ha høg prioritet, og har i et brev til kommunen foreslått et makeskifte, slik at bygningen overtaes av kommunen mens sykehuset får
 2224. Nord-Trøndelag: Klager på grensene for midlertidig fredning i Levanger (26.01.2009)
  Levanger kommune vil ikke påklage selve fredningsvedtaket, men ønsker at selve grensene for
 2225. Flere nettsider med fokus på Kulturminneåret (26.01.2009)
  vi flere nettsider med stoff knyttet til Kulturminneåret – og kan nå tipse om to: På valdres.no presenteres "Vekas kulturminne", og på nettsidene til
 2226. Sogn og Fjordane: Skrinlegges planene for Astruptunet? (22.01.2009)
  de foreliggende planene for et besøkssenter ved Astruptunet, og krever en annen og mindre omfattende løsning. Ordfører i Jølster, Gerd Dvergsdal, mener dette vil bety at
 2227. Oslo: Byantikvaren med "haster"-liste (22.01.2009)
  Byantikvaren i Oslo presenterer en "ti på topp"-liste over kulturminner som behøver strakstiltak for å kunne bevares, melder Aftenposten. Initiativet er gjort
 2228. Telemark: Gjerdestriden ved Heddal stavkirke: - Steingjerdet må mures opp igjen (22.01.2009)
  Riksantikvaren, men alt tyder nå på at steingjerdet må mures opp igjen. En nabo som fikk steinene da gjerdet ble revet, antyder at han ikke vil levere disse tilbake igjen uten
 2229. Oslo: Solheim svarer om Kulturminnefondet og fredede bygninger (22.01.2009)
  Vi har tidligere vist til Ola H. Fjeldheims kronikk om bruken av Kulturminnefondets midler til fredede hus og bygninger. Nå svarer
 2230. Telemark: Ny diskusjon om Torvet 1 i Notodden (22.01.2009)
  Fortidsminneforeningen Telemark avdeling har som tidligere omtalt engasjert seg i bevaringen av det rivingstruede jugendhuset Torvet 1 i Notodden sentrum.
 2231. Oppland: Fortsatt utslipp fra Skibladner (22.01.2009)
  Saken om toalettutslippene fra Skibladner kan følges på nyhetssidene våre tilbake til
 2232. Norgeshistoriske foto fra Library of Congress (22.01.2009)
  Amerikanske Library of Congress har lagt ut omfattende fotosamlinger på billeddelingstjenesten Flickr, og nylig dukket det opp en serie
 2233. Vestfold: Bondebrygga på Nalum rivingstruet (20.01.2009)
  Nalum. Den sjeldne bryggekonstruksjonen har røtter minst 100 år tilbake, men eieren som har overtatt området ønsker å rive den for deretter å oppføre en
 2234. Botanikk i Kulturminneåret (18.01.2009)
  og selvsagt de offisielle nettsidene til Kulturminneåret. Men det er også andre som har nettsider i Kulturminneåret som sikkert vil interessere våre lesere: Ved Norsk
 2235. Oslo: Et ufarlig kulturminneår? (18.01.2009)
  av vernefaglig debatt i Kulturminneåret: "Prosjektleder Sidsel Hindal håper i et romjulsintervju med Aftenposten at året vil skape 'en evig pågående diskusjon om hva
 2236. Oslo: Arne Emil Christensen tildelt kongens fortjenestemedalje i gull (18.01.2009)
  i gull. Vikingskipene og tradisjonell båtbygging har vært Christensens domene i en årrekke, og han har lagt ned en betydelig innsats både som forsker og
 2237. Vestfold: Et skred av leserinnlegg om Fresjeborgen (18.01.2009)
  Det er for tiden høy temperatur i debatten om Fresjeborgen, som forsvant i forbindelse med et skred en septembernatt i 1653. Den siste tiden har
 2238. Kulturminneåret har startet! (13.01.2009)
  Vi har gått inn i Kulturminneåret 2009, som skal fokusere på "dagliglivets kulturminner". Selv om den offisielle åpningen
 2239. Oslo: Bare 6 millioner til frivillige organisasjoner i Kulturminneåret (13.01.2009)
  Det ligger bare seks millioner kroner i potten som frivillige organisasjoner kan søke midler fra til tiltak i kulturminneåret. Det
 2240. Om Kulturminnefondet i Kulturminneåret (13.01.2009)
  blir fratatt betydelige midler i 2009", skriver Ola H. Fjeldheim i Nationen, i en kronikk om Kulturminnefondet.
 2241. Oslo: Kystkultur under press (13.01.2009)
  Havnedirektøren vil ha bort to verneverdige skip som ligger til kai i Oslo, melder NRK. Kaiplassen skal brukes til båter i "aktiv
 2242. Troms: Aksjon for Prostneset i Tromsø (13.01.2009)
  Planene for en ny havneterminal på Prostneset i Tromsø vekker lokal motstand. Det er særlig dimensjonene på bygget som skaper debatt,
 2243. Telemark: Motsetter seg fredningsgjennomgang (13.01.2009)
  Familien Løvenskiold, som eier Fossum hovedgård i Telemark, motsetter seg Riksantikvarens og fylkeskommunens
 2244. Hordaland: Nybygg i moderne utforming ved Terminus (13.01.2009)
  Ingenting skal endres ved den eksisterende bygningsmassen, og byantikvaren er positiv – selv om forslaget blir enda et innlegg i diskusjonen om arkitektonisk tilpasning eller kontrastering i
 2245. Akershus: Fylkesutvalget godtar planene for Vinterbrosenteret (22.12.2008)
  Fylkesutvalget i Akershus stemte for kommunedelplanen for utvidelsen av Vinterbrosenteret i Ås, skriver Østlandets blad. Dette
 2246. Nord-Trøndelag: Ikke skattefritak for fredede bygninger i Levanger (22.12.2008)
  Det midlertidige fredningsvedtaket som gjelder Levanger sentrum åpner for at kommunen fritar eierne for eiendomsskatt, men dette akter ikke kommunen å gjøre. Kommunen
 2247. Aust-Agder: Gir dispensasjon fra krav om tilgjengelighet (22.12.2008)
  I Risør har politikerne gitt dispensasjon fra kravet om tilgjengelighet for den gamle apotekergården, som nå skal huse advokat og
 2248. Hordaland: Førkrigsbebyggelse på Voss under press (22.12.2008)
  Fylkeskonservatoren i Hordaland ønsker å stoppe planene om moderne tilbygg og fasadeendringer ved Voss Sparebank, skriver Bergens Tidende. Bankbygget er
 2249. Oslo: Stavkirkeprogrammet halvveis (22.12.2008)
  Stavkirkeprogrammet 2001 - 2015 er kommet halvveis i løpet, og Riksantikvaren legger nå frem en billedrik rapport om hva som
 2250. Hordaland: Balansegang mellom samtidsarkitektur og lokale tradisjoner? (22.12.2008)
  Diskusjonen om ny arkitektur versus kopier har fått aktualitet etter brannene i sjøbodene i Bergen,
 2251. Vestfold: Kristoffersen vil la Linaaegården forfalle (18.12.2008)
  K. Kristoffersen Invest AS tar ikke saken om Linaaegården videre etter avslaget i hovedutvalget for plan og areal i fylket, og trekker
 2252. Oslo: Brannen i Telthusbakken kunne gått enda verre (18.12.2008)
  Byantikvar i Oslo, Marte Boro, er blant flere som berømmer brannvesenets innsats etter den tragiske dødsbrannen i Telthusbakken i natt.
 2253. Buskerud: Dag Erlend Lohne Mohn nominert til "Årets navn" i Drammen (18.12.2008)
  Vi registrerer med stor glede at Drammens Tidende og leserne av avisen har nominert Fortidsminneforeningen ved Dag Erlend Lohne Mohn som en av åtte kandidater til
 2254. Sør-Trøndelag: Bryggene i Trondheim diskuteres (18.12.2008)
  Politikerne i Trondheim skal snart ta stilling til hva som skal skje med de gamle bryggene i Trondheim, melder NRK. Riving, slik en entreprenør
 2255. Sør-Trøndelag: Vollabakken 24 restaurert for 9 millioner kroner (18.12.2008)
  Trondheim kommune har brukt 9 millioner kroner på å restaurere Vollabakken 24, skriver Adresseavisa.
 2256. Nordland: Billettavtale mellom Hurtigrutemuseet og Hurtigruten (18.12.2008)
 2257. Vestfold: Fortidsminneforeningen med fullt gjennomslag på Langestrand (17.12.2008)
  hele sitt nye parkeringsanlegg på Langestrand under bakken. Anlegget vil dermed ikke skjemme omgivelsene for Oberinspektørgården, slik Fortidsminneforeningen har fryktet.
 2258. Nordland: Trolig erstatningskrav mot Snøhetta fra Petter Dass Eiendom (17.12.2008)
  Styret i Petter Dass Eiendom har vedtatt å kreve erstatning fra arkitektfirmaet Snøhetta, på bakgrunn av at
 2259. Nord-Trøndelag: Jubler for fredningen av Levanger (17.12.2008)
  Anne-Brit Skjetne har som lokalpolitiker kjempet i 25 år for trehusbebyggelsen i Levanger, og sørget som
 2260. Sogn og Fjordane: Bekymret for trehusmiljøet i Florø (17.12.2008)
  I Florø blir stadig flere engasjert i diskusjonen om vern av trehusmiljøet i byen, melder Firdaposten og NRK. En underskriftskampanje –
 2261. Oslo: Byantikvaren: - En tragedie om forslaget til Plan- og bygningslov blir vedtatt (17.12.2008)
  Vi har tidligere omtalt Fortidsminneforeningens skepsis til forslaget til ny plan- og bygningslov. Dersom loven blir
 2262. Akershus: Ledig stilling i kulturminnevernet (17.12.2008)
  I Akershus fylkeskommune er det ledig et toårig vikariat som rådgiver med vekt på nyere tids kulturminner. Se utlysningen
 2263. Nord-Trøndelag: Levanger sentrum midlertidig fredet (11.12.2008)
  samlet kulturminnemiljø i Levanger sentrum. Begrunnelsen er at bevaringsplanen for sentrumsområdet har vist seg å ikke gi bygningene tilstrekkelig vern, heter det på
 2264. Buskerud: Får rive to av funkisvillaene i Drammen (11.12.2008)
  i Drammen vedtok tirsdag at Lars Nilsen får rive to av de tre funkishusene på eiendommen hans. Det tredje vil de bevare, skriver Drammens Tidende. Denne noe merkelige løsningen
 2265. Oslo: Bevaringsverdige hus brenner oftest (11.12.2008)
  noen forklaring på det høge tallet. Undersøkelsen viser ingen sammenheng mellom brann i bevarings-/verneverdige bygninger og for eksempel avslag på rivingssøknader
 2266. Oslo: Utbedringer i Madserud Allé i løpet av "noen uker"? (11.12.2008)
  avdeling. Han har kjempet en langvarig kamp for de verneverdige husene i Madserud Allé, som Selvaag har latt forfalle gjennom en årrekke. Overfor NRK sier konserndirektør Olav H.
 2267. Oslo: Solheim svarte om økonomisk kompensasjon ved arkeologiske forundersøkelser (11.12.2008)
  til Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) spør Ketil Solvik-Olsen (FrP) om tiltakshaveres muligheter til å få kompensert økonomiske utlegg for arkeologiske
 2268. Oslo: Museums- og kulturbygg redder byggebransjen? (11.12.2008)
  foreslår nå å fremskynde nybygg og rehabilitering av museums- og kulturbygg som et mulig tiltak for å avhjelpe situasjonen, og i følge NRK er ikke kulturminister
 2269. Vest-Agder: Biskopen skuffet over Riksantikvaren i saken om kirketun i Lyngdal (11.12.2008)
  er det mange eksempler på – denne gangen er det biskop i Agder, Olav Skjevesland, som i følge Farsunds Avis er misfornøyd med Riksantikvarens holdning til det planlagte
 2270. Rogaland: Byantikvaren advarer mot riving på Norestraen i Sandnes (11.12.2008)
  Byantikvaren i Sandnes, Mette Paavola, advarer sterkt mot forslagene om å rive eller flytte bebyggelsen på Norestraen, skriver Sandnesposten. Det er Statens
 2271. Hordaland: Mangfoldig selskap ved Skansedammen (11.12.2008)
  var denne uken på befaring ved Skansedammen i Bergen, i forbindelse med at Bergen kommune har påklaget fredningen av dammen tidligere i år. Også de lokale partene
 2272. Oppland: Kronikk om Kornhaug og Kulturminneåret (11.12.2008)
  Sjur Harby har denne uken en kronikk i Nationen som sikkert vil interessere mange av våre lesere. Han tar opp Kornhaug sanatorium i Gausdal, og
 2273. Oslo: Solheims kronikk om SKE (11.12.2008)
  Vi har tidligere omtalt at Miljøverndepartementet fra nyttår av overtar ansvaret for prosjektet Statens
 2274. Telemark: Jubler for dateringen av Vindlausloftet (11.12.2008)
  Vest-Telemark museum jubler over den dendrokronologiske dateringen av Vindlausloftet, som publiseres i Fortidsminneforeningens Årbok for 2008, skriver Telemarksavisa. Dateringen viser
 2275. Rogaland: Dumpet fotosamling på fyllingen (11.12.2008)
  fotoalbum, negativer og glassplater er kastet, flere av dem over 100 år gamle. Hvem som har kvittet seg med bildene er ukjent. Fotosamlingen bærer preg av å være bilder
 2276. Telemark: Fortidsminneforeningen vil bevare jugendhus i Notodden sentrum (09.12.2008)
  Telemark avdeling vil bevare jugendstilhuset Torvet 1, og ber politikerne gjøre om rivingsvedtaket, skriver Telemarksavisa. Arkitekt Otto Hanssons bygning er fra omkring 1910-1912. I
 2277. Aust-Agder: Barn fant vikingsverd i Froland (09.12.2008)
  bestemoren med å anlegge en ny plen, melder NRK og Agderposten. Sverdet ble i første omgang levert inn til Aust-Agder kulturhistoriske senter, som bringer det sjeldne funnet videre til
 2278. Troms: Prosjektgruppen vil legge Nordområdemuseet i Tromsø sentrum (09.12.2008)
  Vi har tidligere meldt at lokaliseringsdebatten rundt et nytt "Nordområdemuseum" i Tromsø allerede er i gang før en rekke andre – og
 2279. Nord-Trøndelag: Vil ha lokalt kulturminnefond (09.12.2008)
  Holm. Tanken er å gi støtte til både registrering og bevaring av kulturminner. Som vi meldte i forrige uke, kom Nord-Trøndelag dårlig ut ved den siste tildelingen fra
 2280. Hedmark: Tiltalt for salg av møbler fra fredet hus (09.12.2008)
  er fra 1700-tallet, og antikvitetshandleren og den senere kjøperen blir tiltalt for uaktsomt heleri.
 2281. Telemark: Vindlausloftet er Norges eldste profane trehus (09.12.2008)
  dateringer av Vindlausloftet i Vest-Telemark viser at bygningen er oppført omkring 1170, og loftet er dermed den eldste profane bygningen i Norge. Det er Aftenposten som omtaler
 2282. Oslo: SKE over i en ny fase (04.12.2008)
  Prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) går nå over i en ny fase. Miljøverndepartementet overtar det
 2283. Buskerud: Et halvt kvartal med trehus fra 1800-tallet for fall i Drammen (04.12.2008)
  for å gi plass til boligblokker. Et av husene, hovedbygningen i Thamsgata 10, ble registrert som verneverdig i 1993, men er i følge kommunen restaurert i senere tid på en slik
 2284. Hordaland: Sundtbygget fyller 70 år (04.12.2008)
  Som det første funksjonalistiske bygget i Norge ble Sundtbygget fredet av Riksantikvaren i 1988.
 2285. Oslo: Vil frede urinalet i Stensparken (04.12.2008)
  Fagerborg kirke. Den lille funkisbygningen fra 1937 blir trolig blant de tolv kulturminnene som fredes som "dagliglivets kulturminner" i forbindelse med Kulturminneåret 2009.
 2286. Akershus: Skuibakken i Bærum fredes? (04.12.2008)
  bratte unnarenn. Det er i forbindelse med Kulturminneåret 2009 at bakken vurderes fredet som et av "dagliglivets kulturminner". Bevaring av hoppbakken har bred støtte lokalt,
 2287. Hordaland: Vil ha større tempo i verdensarvsaken i Odda (04.12.2008)
  i Odda, Gard Folkvord og fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg i Hordaland fylkeskommune tar nå styringen med verdensarvprosessen, heter det på fylkeskommunens nettsider.
 2288. Sør-Trøndelag: Store geografiske forskjeller i tildelingene fra Kulturminnefondet (02.12.2008)
  til å skrive søknader, hvor henholdsvis 19 av 42 og 12 av 26 søknader fikk gjennomslag. Til sammen fikk Oppland tildelt 3,6 millioner kroner, som utgjør over 20 prosent av
 2289. Hordaland: Men ingen i Sandviken søkte om midler? (02.12.2008)
  Til tross for alt som er sagt og skrevet om blant annet de brannutsatte og dårlig vedlikeholdte sjøbodene, kan Bergens Tidende
 2290. Nordland: Bevaringpris for gammelskolen i Bleikvassli (02.12.2008)
  gammelskolen, skriver Rana Blad. Størst heder fikk Eilif Lillemo og Andreas Kongsdal, som har lagt ned de fleste av over 5000 dugnadstimer i prosjektet.
 2291. Rogaland: Sveitserhus i barnehage på Storhaug bevares (02.12.2008)
  Etter sterk kritikk fra byantikvaren har Stavanger kommune snudd i spørsmålet om riving av et sveitserstilhus tilhørende St. Johannes barnehage på Storhaug, skriver
 2292. Hordaland: Nettportal for historiske kilder i Bergen (02.12.2008)
  Ved Universitetet i Bergen har man nå lansert nettstedet bergis.uib.no, som kombinerer et stort digitalt kartmateriale med historiske kilder, skriver På Høyden. UiB
 2293. Oslo: Bjørvikafunnene fascinerer (02.12.2008)
  arkeologiske funnene i Bjørvika blir stadig klarere, og prosjektet får stadig oppmerksomhet i media. Særlig spennende er bredden i funnene av ulike båttyper. Her kan du se
 2294. Buskerud: Mer om funkis-kampen i Drammen (02.12.2008)
  Diskusjonen om bevaring eller riving av de tre funkishusene på Block Watne-sjef Lars Nilsens eiendom i
 2295. Møre og Romsdal: Plan- og bygningsrådet i Kristiansund vil rive Kullkrana (02.12.2008)
  av Kullkrana i Kristiansund, skriver Tidens Krav. Eieren har også tidligere søkt om å få den fjernet, men først nå foreligger en uttale fra Riksantikvaren i
 2296. Sogn og Fjordane: Fylkesutvalget reiser ikke innsigelse mot planene for Astrup-tunet (27.11.2008)
  Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane gikk denne uken inn for de omstridte planene for besøkssenteret ved Astrup-tunet, mot fylkesrådmannens innstilling,
 2297. Oslo: Fredningsforslaget om Bygdøy ute på høring (27.11.2008)
  Riksantikvarens forslag om kulturmiljøfredning på Bygdøy i Oslo er nå sendt ut på
 2298. Buskerud: Formannskapet utsetter avgjørelsen om funkisvillaene i Drammen (27.11.2008)
  formannskapsrepresentanter i Drammen vil ha lenger tid til å bestemme seg i saken om riving av de tre funkisvillaene. Avgjørelsen i saken er dermed utsatt, skriver Drammens
 2299. Møre og Romsdal: Solheim: - Eiere av jugendbygninger i Ålesund bør organisere seg (27.11.2008)
  Vi har tidligere omtalt miljøvernminister Erik Solheims besøk i Ålesund, hvor han varslet at byen
 2300. Oslo: 6 millioner til brannsikring fra Riksantikvaren (27.11.2008)
  6 millioner kroner til brannsikringstiltak i 2009, melder de på nettsidene sine. Både kommuner med verneverdige trehusmiljø, og eiere av freda hus oppfordres til å søke
 2301. Hordaland: Brannutrykning til Finnesloftet (27.11.2008)
  skader, men brannvesenet måtte tømme bygningen. Bygningen fra 1200-tallet regnes som et av Norges eldste profane trehus.
 2302. Sjøfartsmuseet søker ny direktør (27.11.2008)
 2303. Hordaland: Alarm om vedlikeholdet av kirkene i Bjørgvin (24.11.2008)
  mindre viktig å fokusere på av den grunn. Bergens Tidende har denne uken flere oppslag om den prekære vedlikeholdssituasjonen for kirkene i en rekke kommuner i Hordaland og Sogn og
 2304. Akershus: Utbyggingsplanene ved Vinterbrosenteret på høringsrunde (24.11.2008)
  største konsentrasjon av kulturminner, og det hviler et stort ansvar på Ås kommune om å ta vare på disse", sier spesialkonsulent i Akershus fylkeskommune,
 2305. Vestfold: Nok en stasjonsbygning rivingstruet (24.11.2008)
  Vi skrev for kort tid siden om Lauve stasjon, som fylkeskommunen i Vestfold går inn for å bevare, i motsetning til hva Larvik kommune og
 2306. Vestfold: Heierstad-stua reddes etter avfredning? (24.11.2008)
  samt en arkeologisk undersøkelse på stedet. Nå lanseres også forslaget om å gjenreise stua på Vestfold Fylkesmuseum.
 2307. Vest-Agder: Kulturminnevernpris for gammel gård i Finsland (24.11.2008)
  Nina og Tore Gjedrem tildeles Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris. Prisen på 30.000 kroner får ekteparet for å ha
 2308. Nordland: Redder utrydningstruede båtlyder! (24.11.2008)
  musikk fra gamle motorer" er nå gitt ut, melder Fiskeribladet Fiskaren. Det dreier seg om en time med "utrydningstruet god lyd", og platen inneholder også samspill mellom
 2309. Vestfold: Fortidsminneforeningen protesterer mot rivingstillatelse i Åsgårdstrand (20.11.2008)
  Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling klager på rivingstillatelsen Horten kommune har gitt for Toldergata 7b i gamle Åsgårdstrand, hvor eieren vil bygge et nytt og
 2310. Buskerud: Naboklage avvist – 200 år gammelt hus på Kongsberg kan bli revet (20.11.2008)
  medhold i sin klage på vedtaket til utvalget for miljø og utvikling. Det er planer om å bygge seks nye boliger på eiendommen, skriver Laagendalsposten. Venstrepolitikeren
 2311. Sør-Trøndelag: Entreprenør mener bryggene i Fjordgata bør rives (20.11.2008)
  eier en av de tre brannskadde bryggene blant de 25 bryggene i Fjordgata. Han vil nå ha debatt om bryggene, skriver Adresseavisa. Det virker særlig å være den lave
 2312. Sør-Trøndelag: Verdensarven på Røros (20.11.2008)
  Dagbladet har en større artikkel om Røros og den sannsynlige utvidelsen av verdensarvområdet, som våre lesere sikkert vil ha glede av. Her får du både servert
 2313. Hordaland: Ledige stillinger i kulturminnevernet (20.11.2008)
  I Hordaland fylkeskommune er det ledige stillinger som rådgiver(e) (treårig) og spesialrådgiver i fast stilling. Du finner
 2314. Oslo/Hordaland: Sykehusvern i Stortingets spørretime (oppdatert sak) (18.11.2008)
  Landsverneplanen for helsesektoren seiler opp som en viktig kulturminnesak, og vi har allerede omtalt at aspekter ved denne er tatt opp i Stortingets spørretime av Øyvind Halleraker
 2315. Hordaland: Per Jahn Lavik om "Gribber på Haukeland" (17.11.2008)
  kronikk i Bergens Tidende. Han belyser her hvordan utbyggingen av sykehusene i Bergen gjennom en årrekke har hatt negative konsekvenser for kulturminnene i området. Han skriver
 2316. Oslo/Hordaland: Sykehusvern opp i spørretimen (17.11.2008)
  (H) tok opp forslaget til landsverneplan for helsesektoren i et spørsmål til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen i Stortingets spørretime. Halleraker spurte, på
 2317. Hordaland: Planer om pilegrimssenter ved Røldal stavkirke (17.11.2008)
  Kommunestyret i Odda ble i forrige uke informert om planene for et "pilegrimssenter" ved stavkirken i Røldal, skriver Haugesunds Avis.
 2318. Oppland: 150 freda hus er falleferdige (17.11.2008)
  Minst 150 av de om lag 500 freda bygningene i Oppland er i svært dårlig stand, skriver
 2319. Oslo: Elisabeth Seip disputerer (17.11.2008)
  og designhøgskolen i Oslo, fredag 21. november. Seip skal gi en prøveforelesning om det oppgitte emnet "Framveksten av norsk kulturminnevern i et europeisk perspektiv",
 2320. Møre og Romsdal: Solheim gjør Ålesund til "pilotkommune" (13.11.2008)
  med den nye plan- og bygningsloven vil Solheim gjøre Ålesund til "pilotkommune", hvor de nye reglene knyttet til "hensynssoner" skal testes ut. Det vil derfor
 2321. Buskerud: Får ikke rive funkisvillaer i Drammen (13.11.2008)
  til Lychevillaen. Både Fortidsminneforeningen Buskerud avdeling og Buskerud fylkeskommune har tidligere protestert mot planene, skriver Drammens Tidende. I rådmannens forslag
 2322. Telemark: Fortidsminneforeningen støtter politianmeldelsen i "gjerdesaken" (13.11.2008)
  Fortidsminneforeningen Telemark avdeling applauderer fylkeskommunens politianmeldelse i forbindelse med det ulovlige plankegjerdet ved Heddal stavkirke, og krever
 2323. Telemark: Fylkeskommunen skeptisk til planene for nytt sandtak i Skien (13.11.2008)
  Telemark fylkeskommune liker ikke utvidelsesplanene for Skyggestein masseuttak på Geiteryggen i Skien. På
 2324. Nord-Trøndelag: Taket på Værnes kirke lekker (13.11.2008)
  type. Lekkasjen ble oppdaget i forrige uke, og Riksantikvaren sier skaden må utbedres omgående.
 2325. Nordland: Områdefredningen ved Hamsuns barndomshjem vurderes av Miljøverndepartementet (13.11.2008)
  må avgjøre hvorvidt fredningsvedtaket knyttet til Knut Hamsuns barndomshjem i Hamarøy skal bli stående, melder NRK. Områdefredningen i vedtaket fra
 2326. Vestfold: Bruktbutikk ville selge steinalderøks (13.11.2008)
  skriver Tønsbergs Blad. Den var også lagt ut for salg på internett, noe som fikk flere til å reagere. Politiet har tatt beslag i øksa, men hos Økokrim
 2327. Vest-Agder: Gåtefullt bygningsmateriale fra merovingertid i Fjotland (13.11.2008)
  de har vært brukt til er foreløpig en gåte. "De har en laftelignende form, om enn noe primitiv", sier fylkesarkeolog Frans-Arne Stylegar. Dersom det virkelig dreier seg om
 2328. Hordaland: Ordskiftet om gjenoppbygging kontra ny arkitektur fortsetter (13.11.2008)
  kontra ny arkitektur med utgangspunkt i brannen i Skuteviksbodene. Salbu har skrevet en ny kronikk som svar til Ekerhovd, som du kan lese i Bergens Tidende
 2329. Fotoportal ved universitetsmuseene (13.11.2008)
  sine fotosamlinger, melder Universitetsavisa. På nettsiden www.unimus.no/foto er det nå om lag 140 000 foto, men stadig flere bilder fra museenes samlinger digitaliseres og legges til.
 2330. Hordaland: Landsverneplanen for helsesektoren vekker reaksjoner (11.11.2008)
  Ansvaret for sine kulturminner ser ut til å komme som en stor overraskelse på helsesektoren. Både i Bergen og på Stord har man den
 2331. Buskerud: Bevaringsprisen 2008 til Lier bygdetun (11.11.2008)
  bygdetun har, blant annet ved hjelp av stor dugnadsinnsats, tatt vare på en rekke bygninger som ellers ville gått tapt. Les mer om tildelingen i Drammens Tidende. Avdelingen har også
 2332. Oslo: Harry Fetts hus blir barnehage? (11.11.2008)
  Time Provide AS vil åpne barnehage i Christinedal, som var tidligere riksantikvar og formann i Fortidsminneforeningen Harry Fetts praktbolig på Bryn
 2333. Sogn og Fjordane: Det gror til på Ornes (11.11.2008)
  rundt Urnes stavkirke står i fare for å gro til, skriver Bergens Tidende. Selv om faren ikke er akutt, merkes det at saueholdet på Ornes er blitt stadig mindre. Det er
 2334. Vest-Agder: Riksantikvaren sier nei til "kirketun" ved Lyngdal kirke (11.11.2008)
  Riksantikvaren har for andre gang gått imot planene om et "kirketun" ved Lyngdal kirke, skriver Farsunds Avis. Saken gjelder planene om et
 2335. Vestfold: Båtene fra 1700-tallet senket i Farris-vannet (11.11.2008)
  Tidligere i høst skrev vi om planene for å senke to skipsvrak fra 1700-tallet i Farris-vannet. Vrakene ble funnet i
 2336. Sogn og Fjordane: Fylket sier nei til reguleringsplanen ved Astruptunet (06.11.2008)
  knyttet til det planlagte besøkssenteret ved Astruptunet, skriver Firda. Det er den omfattende skredsikringen som må til i forbindelse med senteret som vekker motstanden hos
 2337. Oslo: Fasadene på Jeppe-huset blir stående (06.11.2008)
  Fasadene på Jeppe-huset på Vinderen, som brant i august i år, skal bli stående, skriver Akersposten. To konsulentrapporter har
 2338. Nordland: Strid om den gamle brannstasjonen i Brønnøysund (06.11.2008)
  å rive brannstasjonen for å reise et helt nytt "signalbygg" på tomten. Kulturvernsjefen i Nordland fylkeskommune, Egil Murud, sier til NRK at det er helt uaktuelt
 2339. Akershus: Enebakk kommune dømt i "gravhaugsaken" (06.11.2008)
  Enebakk kommune ble dømt, og grunneieren ble frikjent i "gravhaugsaken" i Enebakk, skriver
 2340. Nord-Trøndelag: Bot etter graving på kirkegården på Stiklestad (06.11.2008)
  Verdal kommune vedtar boten på 100.000 kroner etter at det ble gravd uten tillatelse inne på
 2341. Vestfold: Fylkeskommunen vil bevare Lauve stasjon (06.11.2008)
  Hovedutvalget for plan og areal i Vestfold fylkeskommune stiller seg negative til Jernbaneverket og Larvik kommunes ønske om å rive Lauve
 2342. Telemark: Fortidsminneforeningen vil unngå fortetting i Brevik (06.11.2008)
  Telemark avdeling advarer mot fortetting i Brevik, med nye brygger og strandpromenader. Styreleder Else M. Skau mener utviklingen visker ut sporene av det historiske Brevik –
 2343. Hordaland: To skritt fram og ett tilbake for Odda? (31.10.2008)
  Med knappest mulig flertall (14 mot 13) bestemte kommunestyret i Odda seg for å opprettholde søknaden om verdensarvstatus, skriver Bergens
 2344. Rogaland: AmS overpriset arkeologiske undersøkelser (31.10.2008)
  Arkeologisk Museum i Stavanger (AmS) har i sine kostnadsmodeller gjennomgående tatt 30 prosent mer betalt for undersøkelser etter paragraf 10 i
 2345. Telemark: Solheim sier nei til høyhus i Skien (31.10.2008)
  fra Riksantikvaren er tatt til følge av miljøvernminister Erik Solheim, som dermed ikke godkjenner den omstridte reguleringsplanen for Ibsenhuskvartalet i Skien, melder
 2346. Rogaland: Ny kulturminneplan i Time legges fram (31.10.2008)
  ti bygninger på Bryne er regulert til bevaring, før en ny kulturminneplan for Time kommune legges fram for kommunestyret tirsdag, skriver Stavanger Aftenblad. Den til tider raskt
 2347. Østfold: Ny kommunedelplan for kulturminner i Moss (31.10.2008)
  Moss kommune får ny kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2009 – 2021, skriver Moss
 2348. Hordaland: Kronikk om "Bevaring i den moderne byen" (31.10.2008)
  Vi omtalte tidligere kronikken til lederen i Bergen Arkitektforening, Morten Ramm Salbu, som mente gjenoppbygging av sjøbodene i Sandviken som historiske kopier ikke nødvendigvis
 2349. Nordland: Bokskatter på Helgeland (31.10.2008)
  Men oppkjøp av gamle bøker er også en risikosport – Varden skriver om Henrik Ibsen Museum i Skien, som betalte 17.000 kroner for en bok som likevel ikke er så
 2350. Akershus: Aktor vil frikjenne grunneier, men domfelle Enebakk kommune (28.10.2008)
  etter garasjebyggingen i Enebakk tok en noe uventet vending, da aktor la ned påstand om frifinnelse for grunneieren, skriver Østlandets Blad. Han var tiltalt for å ha
 2351. Oslo: - Stedsnavn er immaterielle kulturminner (28.10.2008)
  Statens kartverk går i en høringsuttalelse imot lovforslaget om at grunneiere skal godkjenne endringer i skrivemåten av gårds- og bruksnavn.
 2352. Vest-Agder: Pris til fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar (28.10.2008)
  Fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar, er tildelt Sørlandets kompetansefonds populærvitenskapelige pris. Stylegar fikk overrakt prisen på 20.000 kroner
 2353. Hordaland: Odda endelig i mål på torsdag? (28.10.2008)
  Torsdag vedtar trolig kommunestyret i Odda den seneste versjonen av reguleringsplanen for fabrikkområdet. For alle som behøver en kort oppsummering av den langvarige striden, finnes en
 2354. Telemark: Kirkevergen vil beholde plankegjerdet ved Heddal stavkirke (28.10.2008)
  Kirkevergen anbefaler Notodden kirkelige fellesråd om å søke tillatelse for det ulovlig oppsatte plankegjerdet i etterkant.
 2355. Nord-Trøndelag: Ny rapport om hulemaleriene i Fingalshula (28.10.2008)
  helt for besøkende, er konklusjonen etter Norsk Institutt for Kulturminneforsknings rapport om de sjeldne hulemaleriene. De siste årene har hula vært stengt for alle
 2356. Oslo: Ledige stillinger i kulturminnevernet (28.10.2008)
  Det er ledig flere stillinger hos byantikvaren i Oslo: En fast stilling som "informasjonsansvarlig antikvar" (klikk her for stillingsannonse), og to midlertidige
 2357. Hordaland: Riksantikvaren trekker innsigelsene og reduserer fredningsarealene i Odda (23.10.2008)
  Riksantikvaren trekker innsigelsene mot reguleringsplanen for smelteverkstomta i Odda, og bare 10 mål av det 167 mål store fabrikkområdet blir fredet. Det er
 2358. Vestfold: Linaaegården til behandling i bystyret i kveld (23.10.2008)
  I dag behandles nok en gang spørsmålet om bevaring av Linaaegården i Sandefjord, når bystyret skal ta stilling til
 2359. Hordaland: Skuteviksbodene skal gjenreises (23.10.2008)
  Hordaland fylkeskommune har vedtatt å gjenreise de nedbrente sjøbodene i Skuteviken. De to bodene som ble
 2360. Hordaland: Spor av brennbar væske i Lehmkuhlboden (23.10.2008)
  i restene av Lehmkuhlboden, skriver Bergens Tidende. Politiet vil foreløpig ikke kommentere hva dette betyr, men de holder muligheten åpen for at brannen var påsatt. I
 2361. Aust-Agder: Ingen har søkt om midler til utbedringer i Hovedgata i Tvedestrand (23.10.2008)
  Tidligere i år skrev vi om Tvedestrand kommunes utbedringsprogam for Hovedgata i byen, hvor det blant annet ble utarbeidet forslag til tiltak
 2362. Oslo: 40 arkitektkontorer skal konkurrere om nytt Munchmuseum og Deichmanske bibliotek (23.10.2008)
  Hav Eiendom AS har offentliggjort hvilke arkitektkontorer som skal delta i konkurransen om å tegne nytt Munchmuseum og Deichmanske bibliotek. Det er ni norske kontorer blant de 40 som
 2363. Hordaland: Huseier og leietaker siktet for brudd på kulturminneloven etter Sandvikenbrann (20.10.2008)
  Både eieren og leietakeren som disponerte sjøboden hvor storbrannen i Sandviken startet, er siktet for brudd på
 2364. Hordaland: Solheim vil gi Bergen kommune sterkere virkemidler (20.10.2008)
  Erik Solheim skriver i en kronikk i Bergens Tidende at han vil imøtekomme Bergen kommunes krav om drastiske virkemidler for å ta vare på de gjenværende
 2365. Akershus: Får kjøpe Øvre Vilberg gård for 27 millioner kroner (20.10.2008)
  skriver Nationen. Landbruksministeren har dermed overprøvd Statens landbruksforvaltning, som mente summen ville gi en uønsket prisutvikling for landbrukseiendommer. Ministeren mener
 2366. Nordland: Fylkestinget vil ikke ta Petter Dass-regningen (20.10.2008)
  Opprydningen i den vanskelige økonomiske situasjonen etter byggingen av Petter Dass-museet har møtt et nytt hinder i
 2367. Svalbard: Turister tråkker ned kulturminner (20.10.2008)
  vil begrense ilandstigningsstedene for turister på Svalbard, skriver VG. I denne omgang er det elleve kulturminner som skal skjermes. Også fastboende er foreslått
 2368. Rogaland: - Innglassing av balkonger forsimpler betongarkitekturen i Stavanger (20.10.2008)
  Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger har innvilget en søknad om å glasse inn balkongene på to høyblokker på Limberget, på tross av
 2369. Vestfold: Gjelsten sponser arkeologiske undersøkelser (20.10.2008)
  kostbare metoder, og prosjektlederen ønsker seg enda mer penger, også etter at fylkeskommunen, Re kommune, og Gjelsten har bidratt. Les også mer om saken på nettsidene til
 2370. Telemark: Hjørneskapet tilbake til Kleppenstua (20.10.2008)
  Tidligere i høst skrev vi om det bortsolgte hjørneskapet fra Kleppenstua i Sauland. Riksantikvaren har bidratt med
 2371. Aust-Agder: FrP vil ha mindre vern av nyere arkitektur i Grimstad (20.10.2008)
  FrP i Grimstad er skeptiske til nye verneområder med bebyggelse fra 1950- og 60-tallet, skriver Agderposten. Det er i forbindelse med
 2372. Vest-Agder: Ledig stilling i ved Vest-Agder-museet (20.10.2008)
  Det er ledig en stilling som avdelingsleder for Vest-Agder-museet Sjølingstad. Les stillingsutlysningen her.
 2373. Hordaland: Riksantikvaren med innsigelser mot reguleringsplanen for Odda smelteverk (16.10.2008)
  grad, og reiser innsigelse mot planen på noen punkter. Særlig viktig er kravet om at det må utarbeides en bebyggelsesplan for områdene hvor spesialområde vern
 2374. Hordaland: - Kopier ikke nødvendigvis beste løsning (16.10.2008)
  erstattet med rekonstruksjoner eller kopier. Han tar til orde for arkitektkonkurranser for branntomtene, som skal sikre kvaliteten i nybyggene. Byantikvaren i Bergen har nettopp gitt sitt samtykke
 2375. Sør-Trøndelag: - Kunnskapsproduksjonen stopper opp (16.10.2008)
  og Axel Christophersen ved Vitenskapsmuseet, NTNU går ut mot den gjeldende vernepolitikken som Riksantikvaren fører i forhold til byarkeologien. I en kronikk i Adresseavisen uttrykker de
 2376. Østfold: Spennende myntfunn i Rygge (16.10.2008)
  800-tallet. Nå er Kulturhistorisk Museum i Oslo ferdig med sine etterundersøkelser, som blant annet brakte for dagen ytterligere fire mynter, skriver Moss Avis. Se avisens billedserie om
 2377. Rogaland: Aksjonsgruppe for å bevare Gann-Graverens lager i Sandnes (16.10.2008)
  skriver Sandnesposten. "Gann-Gravererens gamle lagerbygning representerer det siste som er igjen av tegelverkinsdustrien. Bare det gjør den verdt å ta vare på",
 2378. Hordaland: Hyller arkitekt Reimers i Tinghuset i Bergen (16.10.2008)
  er blitt tatt vare på – mye takket være Willy Eide og Bjørn Aga Harkentz, som har hatt Tinghuset som sin arbeidsplass i en årrekke. "Om ikke vi har greid å
 2379. Hordaland: Enkeheimen på Voss revet til tross for aksjoner (09.10.2008)
  Enkeheimen på Voss denne uken. Aksjonen "Gamle hus pao Vangen", med tidligere kommunalråd i Bergen Ågot Himle i spissen, har protestert kraftig mot riveplanene. Til
 2380. Årsmøte i Norsk Forening for Fartøytvern (09.10.2008)
  Norsk Forening for Fartøyvern hadde årsmøte om bord på hurtigruteskipet M/S "Lofoten" i begynnelsen av oktober. Fra
 2381. Akershus: Ledig stilling i kulturminnevernet (09.10.2008)
  I Bærum kommune er det ledig et vikariat som spesialkonsulent i kulturminnervern, hvor bl.a. markeringen av Kulturminneåret står
 2382. Oslo: Fortidsminneforeningen: - Styrkingen av Kulturminnefondet er ikke nok (07.10.2008)
  generalsekretær Elisabeth Seip er fornøyd med tendensene i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, men peker også på noen skuffelser. Det gjelder særlig
 2383. Statsbudsjettet 2009 (06.10.2008)
  kanskje gi grunn til en viss optimisme. Noen lekkasjer – eller skal vi si drypp – er kommet fram de siste dagene. Foreløpig er det særlig museumssektoren med midler fra
 2384. Vestfold: Skipsvrak senkes i Farrisvannet (06.10.2008)
  Skipsvrakene fra 1700-tallet som ble funnet i Batteritomta i Larvik skal deponeres i Farrisvannet, skriver Østlandsposten. Før det eventuelt
 2385. Oslo: Bytrær uten vern (06.10.2008)
  kan felles uten tillatelse, melder NRK. Forslaget til ny plan- og bygningslov sier ingenting om vern av trær. Med mindre de er regulert til bevaring, er det fritt fram for eiere å
 2386. Vest-Agder: Bygdeutviklingspris til restaureringsbedrift (06.10.2008)
  innstiftet av landbruksministeren i 1997, for å synliggjøre resultatene fra bedrifter som har mottatt BU-midler.
 2387. Oslo: Ny plan- og bygningslov åpner for mer forfall (02.10.2008)
  Forslaget til ny plan- og bygningslov innebærer en reduksjon av virkemidlene overfor eiere som lar bevaringsverdige bygninger forfalle, mener Fortidsminneforeningen. Det gjeldende regelverket er
 2388. Oslo: Norge og Unesco inngår samarbeidsavtale (02.10.2008)
  generaldirektør Koïchiro Matsuura skrev onsdag under på en samarbeidsavtale mellom Norge og Unesco. Avtalen innebærer oppfølging av Unescos verdensarvkonvensjon gjennom
 2389. Dresden kan bli fjernet fra verdensarvlisten (02.10.2008)
  Et omstridt broprosjekt kan ødelegge verdensarvstatusen til Dresden, rapporterer Dagbladet.
 2390. Vest-Agder: Fylkeskonservatoren vil reparere Store Elvegate 38 i Mandal (02.10.2008)
  Fylkeskonservatoren i Vest-Agder støtter planene om å reparere det 228 år gamle brannherjede huset i Store Elvegate i Mandal, og vil
 2391. Hordaland: Bergen kommune sikret ikke sin egen sjøbod (02.10.2008)
  Bergen kommune har vært eier av en sjøbod i Sandviken i åtte år, uten å sikre
 2392. Telemark: Ledig stilling i kulturminnevernet (02.10.2008)
  I Telemark fylkeskommune er det ledig en prosjektstilling i prosjektet Fredningsgjennomgangen. Ansettelsen er for to måneder, men med mulighet for forlengning i både to og tre
 2393. Hordaland: Solheim kaller brannene i Sandviken "et vendepunkt" (29.09.2008)
  Miljøvernminister Erik Solheim var i forrige uke på befaring på branntomten etter Lehmkuhlboden. I følge Bergens Tidende var de lokale politikerne fornøyde
 2394. Hordaland: Gir bort sjøboder til kommunen (29.09.2008)
  Reidar Osen vil gi bort tre sjøboder i Sandviken til Bergen kommune, skriver Bergensavisen. Osen har lenge vært kritisk til kommunens og byantikvarens
 2395. Akershus: Bærum kommune setter inn nye vinduer i rådhuset – Fortidsminneforeningen protesterer (29.09.2008)
  Rådhuset i Bærum har fått nye vinduer i sørfløyen, selv om de gamle verken var ødelagte eller råtne, skriver Budstikka. Fortidsminneforeningen
 2396. Akershus: Det rives for mye i Ullensaker (29.09.2008)
  Mellom 1999 og 2007 forsvant ti prosent av de verneverdige bygningene som ikke er regulerte til bevaring i Ullensaker, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad. Det gir et frafall
 2397. Telemark: Reaksjoner mot verneplaner for Notodden (29.09.2008)
  varslede verneplanene for Notodden sentrum og i Hydroparken møter liten begeistring blant kommunens politikere. De mener planene vil stoppe utviklingen i sentrum, og skal nå diskutere
 2398. Oslo/Hordaland: Riksantikvaren kan ikke anmelde eierne av Lehmkuhlboden (25.09.2008)
  mens brannen pågikk, og signaliserte at de ønsket å anmelde eierne ettersom sjøboden hadde stått åpen og usikret. Nå må de altså
 2399. Hordaland: Brann på Fleischer hotell (25.09.2008)
  reddet. Bygningen er tegnet av Peter Andreas Blix, og stod ferdig i 1889. Hotellet regnes som et av de største og rikest utformede av de gamle trehotellene, som det dessuten er få
 2400. Hordaland: Høyesterett: Midlertidige tiltak på automatisk fredede områder er søknadspliktige (25.09.2008)
  midlertidige inngrep og tiltak er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven når de kommer i konflikt med kulturminner, melder Fylkesmannen i Hordaland. Den prinsipielt viktige dommen
 2401. Oppland: Fylkeskonservatoren vil stanse riving av anleggsminner ved Rauddalsdammen (25.09.2008)
  Som vi meldte tidligere i høst ønsker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å
 2402. Nordland: Fylkeskommunen protesterer mot byggeplaner i Narvik (25.09.2008)
  Narvik kommune vil gi fritak fra bebyggelsesplanen for den planlagte om- og utbyggingen av Administrasjonsveien 1 – den tidligere boligen for NSBs distriktssjef,
 2403. Nordland: Fylkesrådet foreslår millioner til museene på Helgeland (25.09.2008)
  å bevilge 5,5 millioner kroner til museene på Helgeland, meldes det på fylkeskommunens nettsider. Tre av millionene skal avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen etter
 2404. Nordland/Hordaland: Lagret lengst… (25.09.2008)
  opp fra havbunnen, og overrakt Hansa bryggeriers bedriftsmuseum, skriver Nordlys. Brusflaskene var om bord på hurtigruteskipet Mira som ble skutt i senk ved Brettesnes i Lofoten i 1941.
 2405. Sør-Trøndelag: Ledige stillinger i kulturminnevernet (25.09.2008)
  I Norsk Kulturminnefond er det ledig to stillinger, en fast og et engasjement. Les mer om stillingene på Kulturminnefondets hjemmesider.
 2406. Oslo: UiO vil brenne store avissamlinger (22.09.2008)
  mens restaureringen av Universitetsaulaen foregår. I følge Edgar Ytteborg, som tidligere hadde ansvaret for disse avissamlingene, finnes det ikke komplette mikrofilmer av dem, og
 2407. Hordaland/Nordland: CMI og Nordlandsforskning skal evaluere norsk bistand til kulturminner (22.09.2008)
  kunngjør oppdragsgiveren Norad. Bistandsprosjekter har foregått over lang tid, og gjennom flere ulike finansieringskanaler, men det er første gang innsatsen skal gjennomgå en
 2408. Aust-Agder: Hvor gjelder verneplanen i Steinvika? (22.09.2008)
  En huseier i Risør fikk avslag på søknaden om å bygge terrasse med henvisning til verneplanen, mens naboen kloss ved fikk bygge om huset i
 2409. Nord-Trøndelag: "Smertefull kulturarv" skal kartlegges (22.09.2008)
  er i ferd med å viskes ut. Nå starter aksjonen "Smertefull kulturarv", som skal dokumentere lokalitetene på vitenskapelig vis, skriver VG. "Ondskapens spor og
 2410. Østfold: Fylkesmannen krever ny saksbehandling for "Falcon Crest" i Vestby (22.09.2008)
  Naboer, historielaget, riksantikvaren og Fortidsminneforeningen har klaget på kommunens byggetillatelse for Kleiva 12 i Son i Vestby, som vi tidligere har skrevet om. På
 2411. Oslo: Utgravningene i Bjørvika (22.09.2008)
  Hos ABCNyheter kan du både lese om, se reportasje og billedserie fra utgravningene i Bjørvika. I sentrum står de
 2412. Oslo: Slår alarm om psykiatriske museer (18.09.2008)
  Leikny Haga Indergaard. På NRKs nettsider kan du se en reportasje fra et av de omtalte museene, Gaustad.
 2413. Telemark: Skap fra Kleppenstua solgt ulovlig – kjøperen holdes skjult (18.09.2008)
  I forrige uke meldte vi om den sørgelige tilstanden til den fredede Kleppenstua i Sauland. En annen alvorlig sak rulles
 2414. Vest-Agder: Skapdør fra gamle Laudal kirke selges på nettauksjon (18.09.2008)
  Blomqvist Kunsthandel selger en skapdør med ytterligere deler, som trolig stammer fra den gamle Laudal kirke, skriver Lindesnes Avis. Det er ukjent hvem selgeren er,
 2415. Hordaland: Byrådet i Bergen satser på infrarøde kameraer mot brann (18.09.2008)
  I budsjettforslaget for Bergen som ble lagt fram mandag vil byrådet styrke brannberedskapen med infrarøde kameraer,
 2416. Hordaland: Kommentar- og kronikkstoff om brannene i Bergen (18.09.2008)
  mange nyhetsoppslag og utspill fra forskjellige aktører, begynner nå flere å kommentere brannene på kronikk- og kommentatorplass. Vi viser her til journalist Asbjørn
 2417. Vestfold: Nytt medlemsblad og nye nettsider for Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling (18.09.2008)
  Vestfold avdeling har fått nytt medlemsblad – "Vestfoldnytt" – som erstatter det tidligere "Bevar oss vel", som ble utgitt sammen med nabofylkenes
 2418. Vest-Agder: Byantikvaren i Kristiansand stoppet Stordalen (18.09.2008)
  Byantikvaren i Kristiansand har satt foten ned for hotelleier Petter Stordalen, som ikke får lov å rive fasaden på nabobygget i forbindelse med utvidelsen av
 2419. Agder: Høstmuseum – på liv og død (18.09.2008)
  Formålet er å få folk til å besøke museene også utenom høysesongen på sommeren. I år er temaet alvorlig nok – "Liv og
 2420. Kulturminnedagen! (18.09.2008)
  gikk Kulturminnedagen av stabelen, og vi har her samlet noen få av de mange fine og positive omtalene av de lokale arrangementene som har stått i nettavisene i etterkant.Vi begynner med
 2421. Oslo: Kulturhistorisk Museum vil til Middelalderparken – ønsker å overprøve Riksantikvaren (15.09.2008)
  I forrige uke meldte vi at Riksantikvaren fremmer innsigelse mot reguleringsplanendringene som åpnet for et nytt kulturhistorisk museum i Middelalderparken, sør for Bispegata.
 2422. Oslo: - Gamlebyen finnes allerede! (15.09.2008)
  lengre øst i byen: "Oslo har en gamleby, og den ligger her. Det er denne bydelen som bør rustes opp fram mot 2014", sier Øyonn Groven Myhren til Dagsavisen. Hun
 2423. Hordaland: Fremmede tok seg inn i den åpne boden (15.09.2008)
  Sandviken, skriver Bergens Tidende. En madrass, klær og spritflasker vises på bildene, som nå er overlevert politiet. "Det å la boden stå åpen er en invitasjon
 2424. Vest-Agder: Aktive bønder virker best for kulturlandskapet (15.09.2008)
  I en foreløpig oppsummering av prosjektet heter det at det er de aktive bøndene som mest effektivt verner kulturlandskapet. Du kan følge saken gjennom Landbruks- og
 2425. Oslo: Endringer i Kulturminneloven sanksjonert (15.09.2008)
  ble de nye endringene i Kulturminneloven sanksjonert. Endringene dreier seg i første rekke om at kulturminner, kunst, gjenstander, etc. med kulturhistorisk betydning ikke kan føres ut av
 2426. Museumsforstyrrelser! (15.09.2008)
  norske kunstnere har etter initiativ fra Norsk Kulturråd fått i oppgave å gjennomføre hvert sitt kunstprosjekt på fire ulike kulturhistoriske museer. Prosjektet heter
 2427. Hordaland: Om sprinkleranlegget på Bryggen (15.09.2008)
  nyhetsbrevet fra Fortidsminneforeningen 9.september er 4 av de nye sakene om den tragiske brannen i den fredete sjøbodrekken i Skuteviken i Berge. Som vanlig er
 2428. Hordaland: Ny brann i Sandviken – bygningen midlertidig fredet i 2006 (12.09.2008)
  gangen var det den midlertidig fredede "Lehmkuhlboden" på Måseskjæret som gikk opp i flammer. Riksantikvaren er klar i sin tale, og politianmelder eieren: "Hvis man
 2429. Oslo: Riksantikvaren sier nei til Kulturhistorisk Museum i Middelalderparken (11.09.2008)
  Museum sør for Bispegata, melder NRK. De fremmer derfor innsigelse mot deler av de nye omreguleringsplanene. "Vi vil ikke ha et museum eller noe som helst annet sør for
 2430. Hordaland: Det tenkes om branntomten i Sandviken (11.09.2008)
  Hva skal nå skje på branntomten i Sandviken? Flere har allerede tatt til orde for å bygge kopier av de nedbrent
 2431. Hordaland: - Skulle vært brannsikret for lenge siden (11.09.2008)
  vært bedre brannsikret for lenge siden. "Dette mener vi kunne vært unngått om man brukte det gode regelverket i Norge. Her må kommunen ved brannvesenet ha sviktet",
 2432. Nordland: Hyttetomter i Alstahaug ligger midt i gravfelt (11.09.2008)
  I Alstahaug har kommunen fradelt hyttetomter, uten å melde fra til fylkeskommunen. Tomtene – og en allerede ferdigbygget hytte – ligger midt i et område hvor det fra
 2433. Telemark: Kleppenstua fortsatt i forfall (11.09.2008)
  melder NRK. Den gamle lensmannsgården var med blant noen av de første bygningene som ble fredet i Norge allerede i 1923, særlig med tanke på vegg- og takmaleriene av Olav
 2434. Akershus: Ledig stilling i kulturminnevernet (11.09.2008)
  Det er ledig et toårig vikariat i Akershus fylkeskommune som rådgiver med ansvar for nyere tids kulturminner. Les mer på fylkeskommunens
 2435. Hordaland: Regjering uten kulturminnefokus etter brannen i Sandviken (10.09.2008)
  Vi ser i VG at kulturminister Trond Giske iler til Bergen for å møte musikerne som mistet øvingslokale og utstyr i brannen. Bergens Tidende rapporterer at Giske lover
 2436. Hordaland: - Brannsjefen bør gå! (10.09.2008)
  Andreas Grimelund eier sju fredede bygninger, deriblant Sandviksboder 77 – 82 (som ikke er berørt av brannen). I Bergens Tidende krever han nå at brannsjefen i Bergen
 2437. Hordaland: Bergens Tidende: - Mer støtte til fredede hus i privat eie er nødvendig (10.09.2008)
  Men BT understreker også at eierskap til kulturminner fordrer en viss idealisme, og at eiere som ikke tåler begrensede økonomiske inntjeningsmuligheter bør selge seg ut.
 2438. Hordaland: Brannen i Sandviken er en nasjonal tragedie – men ikke uventet (08.09.2008)
  tapt i storbrannen natt til søndag. Byantikvar Siri Myrvoll sammenligner tapet med brannen som i 1955 la store deler av Bryggen i aske, skriver VG. De eldste daterte skuteviksbodene er fra siste
 2439. Aust-Agder: "Lyngørs minste hus" blir ikke bygget om – fylkesmannen stopper planene (08.09.2008)
  I tillegg til striden omkring Linaaegården i Sandefjord, har saken om det såkalte "Lyngørs minste hus" vært en av de viktigste og mest
 2440. Vest-Agder: Etatsmuseet for Kystverket offisielt åpnet på Lindesnes (08.09.2008)
  Helga Pedersen åpnet 8. september etatsmuseet for Kystverket, melder Vest-Agder fylkeskommune. Museet består av et nettverk med fire institusjoner: Lindesnes fyrmuseum, som har den
 2441. Hordaland: Ny arkitekturguide for Bergen (08.09.2008)
  To journalister fra Bergens Tidende har laget en arkitekturguide til Bergen, som ble presentert i forbindelse med 100-årsjubileet til Bergen Arkitektforening. 492 bygninger
 2442. Hordaland: Bergen – "destruksjonsraseri som savner sidestykke" (08.09.2008)
  Det er ikke bare brannkatastrofer som i Sandviken som truer bygningsarven i Bergen. Professor emeritus Per Jonas Nordhagen peker i dette innlegget i
 2443. Nordland: Petter Dass-museet: "Bedre med magert forlik enn fett tap" (08.09.2008)
  Snøhetta på grunn av problemene med taktekkingen av museet. Det er imidlertid kommunepolitikerne i Alstahaug som må ta avgjørelsen om tiltak, og flere av dem gir
 2444. Vestfold: Kulturminnepris til Ragnar Tanggaard og Melsom skole (08.09.2008)
  Ragnar Tanggaard og Melsom skole i Stokke får Vestfold fylkeskommunes kulurminnepris for skjøtsel av fornminner. Tanggaard får prisen for langvarig
 2445. Sør-Trøndelag: Kirken stenges på Røros (08.09.2008)
  minst 70 millioner kroner. Det er mange års slitasje, ikke minst i forbindelse med turisme, som nå krever sitt. Kirken får også et nytt konsertorgel i denne perioden.
 2446. Nordland: Byparken i Mosjøen fredes neste år (08.09.2008)
  fortalte Riksantikvaren ved Mette Eggen at byparken neste år blir ett av de tolv anleggene som skal fredes i forbindelse med Kulturminneåret i 2009. Ingen av de elleve øvrige
 2447. Vestfold: Aina Dahl var ikke inhabil i Linaaegården-saken (04.09.2008)
  Onsdag kveld vedtok Hovedutvalget for plan og areal i Vestfold fylkeskommune at Aina Dahls tilknytning til Fortidsminneforeningen ikke gjorde henne inhabil da hun stemte
 2448. Oslo/Vestfold: Habilitetsvurderingen i Linaaegården-saken inn for Kommunaldepartementet (04.09.2008)
  Fortidsminneforeningens generalsekretær Elisabeth Seip har bedt Kommunaldepartementet vurdere habilitetsproblematikken som har fulgt i kjølvannet av
 2449. Nordland: Petter Dass-museet truer med å saksøke Snøhetta (04.09.2008)
  Alstahaug kommune krever at arkitektfirmaet Snøhetta tilbakebetaler 1,5 millioner kroner ettersom
 2450. Aust-Agder: Fylkesrådmannen vil nekte riving og utbyggingsprosjekt på Torjusholmen (04.09.2008)
  Fylkesrådmannen i Aust-Agder ber Arendal kommune om å snu, etter at de har gitt tillatelse til riving og deretter omfattende utbygging på
 2451. Vestfold: Brannskadet hus med uviss skjebne (04.09.2008)
  år etter brannen i Håkon Gamles gate i Tønsberg er det fortsatt usikkert hva som skal skje med det brannskadde huset, skriver Tønsbergs Blad. Huseieren ønsker å
 2452. Oppland: Samiske gammetufter funnet i Vestre Slidre (04.09.2008)
  er påvist fire samiske gammetufter fra vikingtid eller middelalder så langt sør som i Vestre Slidre, melder NRK. Dette er nær 20 mil lengre sør enn tidligere, tilsvarende
 2453. Troms: Nordområdemuseet: – Ro ned lokaliseringsdebatten (04.09.2008)
  Visjonen om et Nordområdemuseum hvor i hvert fall Tromsø Museum, Perspektivet og Polarmuseet skal inngå, ble nylig presentert i en
 2454. Sør-Trøndelag: Kronikk: Midtbyplanen i Trondheim respekteres ikke! (04.09.2008)
  Midtbyplanen, som ble vedtatt i 1981, har sakte men sikkert visnet hen som styringsverktøy for politikerne i Trondheim, hevder Jan Bojer Vindheim. Les kronikken hans i
 2455. Rogaland: Kommunen vurderer brannsikringsplan for trehusbebyggelsen i Haugesund (04.09.2008)
  På bakgrunn av de mange brannene i trehusbebyggelsen i sentrum av Haugesund, tar kommunen nå grep for å bedre brannsikringen, skriver Haugesunds Avis. Sammen med
 2456. Rogaland: Sammenslåing av museer i Stavanger er på trappene (04.09.2008)
  sammenslåing av institusjonene, skriver de i en felles pressemelding på Rogaland Fylkeskommunes nettsider. Reaksjonene er delte: Direktøren for Stavanger Museum er positiv, mens
 2457. Hedmark: Planlegger kulturtilbud og overnattingsplasser på Kongsvinger festning (01.09.2008)
  for Kongsvinger festning starter nå opp, og planleggerne ser for seg et pilotprosjekt som peker ut retningen for landets øvrige nasjonale festningsverk, skriver Glomdalen. Blant
 2458. Hordaland: Reaksjoner på utspillet fra ICOMOS Norge (01.09.2008)
  Det vekker sterke reaksjoner lokalt at hele Hardangervidda og Hardangerfjorden nå lanseres som elementer i en større "verdensarvpakke" av ICOMOS Norge, skriver Hardanger
 2459. Nord-Trøndelag: Skader på gravhaug i Levanger anmeldes (01.09.2008)
  seg inn i en gravhaug da han anla ny innkjørsel. Bekymrede naboer varslet fylkesarkeologen, som nå har levert anmeldelsen til politiet, skriver Trønderavisa. Kommunen har gitt
 2460. Oslo: NIKU bekymret for restaureringen av Munchs barndomshjem i Pilestredet (01.09.2008)
  entreprenørselskapet Entras håndtering av restaureringsarbeidene i Edvard Munchs barndomshjem i Pilestredet 30, skriver Lokalavisen Frogner. Hun mener NIKU får for liten tid til
 2461. Akershus: Ingen vil eie jernbanebro i Vestby (01.09.2008)
  bevaringsverdige broen, og ønsker å restaurere den og overdra den til vegmyndighetene som en del av gang- og sykkelvegnettet. Men verken vegmyndighetene eller Vestby kommune ønsker
 2462. Rogaland: Funkisbygg gjenoppstår i Stavanger (01.09.2008)
  revet ulovlig i 2006, men skal nå gjenoppstå, mer lik originaltegningene enn bygningen som ble revet, skriver Aftenbladet. Om brødrene Tønnesens radioforretning flytter inn
 2463. Hordaland: ICOMOS vil ha en større "verdensarvpakke" (28.08.2008)
  kanskje også Hardangerfjorden – sammen med Rjukan, Tyssedal og Odda bør fremmes som en felles "verdensarvpakke" overfor UNESCO, skriver Haugesunds Avis. Som kjent har
 2464. Oslo: Nasjonalmuseet brøt avtalen med staten ved sammenslåingen (28.08.2008)
  brøt forutsetningene i avtalen med staten da museumssammenslåingen ble gjennomført, melder NRK. I avtalen het det at virksomheten ved Kunstindustrimuseet skulle
 2465. Sør-Trøndelag: Flytter forsamlingshus fra Garli til Sverresborg – med milliongave fra Sveits (28.08.2008)
  i Trondheim, skriver Trønderbladet. Museet får huset gratis fra Statens Vegvesen, som også gir 100.000 kroner til flyttingen. Sparebank 1 bidrar med 650.000 kroner, mens
 2466. Vest-Agder: Vil ha "statuekirkegård" i Kristiansand (28.08.2008)
  gamle statuer, byster og minnesmerker fra byen. Hun mener byen har mange flotte skulpturer, men som er uten særlig betydning for folk slik de nå står, skriver NRK. Å samle
 2467. Nord-Trøndelag: Samling om kulturlandskap (28.08.2008)
  Statens landbruksforvaltning arrangerte nylig en samling om de regionale miljøprogrammene for landbruket, og samlet 60 fagfolk og forvaltere fra hele
 2468. Aust-Agder: Ja til Flisvika-planene i Teknisk hovedutvalg (28.08.2008)
  Teknisk hovedutvalg i Risør sa ja til den omstridte reguleringsplanen for Flisvika med 6 mot 1 stemme, skriver Aust-Agder Blad. Alle
 2469. Oslo: Monolitten vaskes (28.08.2008)
  Monolitten og de omkransende skulpturene i Vigelandsparken vaskes de nærmeste ukene, skriver Dagsavisen. Det er
 2470. Oslo: Lokal motstand mot Kulturhistorisk Museum i Middelalderparken (25.08.2008)
  museum i Middelalderparken, skriver Lokalavisen Frogner. Kulturarrangementet i Middelalderparken kommer like i forkant av at høringsfristen for lokaliseringsplanene går ut onsdag i denne
 2471. Nordland: "Finnmarken" på flaske? (25.08.2008)
  Sommerens mest oppsiktsvekkende idé i museumsnorge ble lansert denne helgen: Å la det
 2472. Oslo: Brannen på Vinderen: Bare skallet står igjen etter Jeppehuset (25.08.2008)
  det gjelder eventuell bevaring og rehabilitering, men vil etter samarbeid med et konsulentfirma komme med sin konklusjon om noen uker. Lokalt har brannen vakt stort engasjement, og Akersposten tar i
 2473. Akershus: Vil bytte ut kirkebenker i Nes kirke (25.08.2008)
  Menigheten i Nes kirke på Romerike vil bytte ut noen av benkene med stoler, skriver Raumnes. Biskopen er positiv, men
 2474. Oslo: Byantikvaren sier nei til boligbygging ved Oslo sjømannskirke (25.08.2008)
  Byantikvaren i Oslo går mot utbygging på eiendommen til Oslo sjømannskirke på Bygdøy, skriver Vårt Land. Et arkitektfirma
 2475. Troms: Nord-Europas eldste permanente bosetning avdekket på Tønsnes? (25.08.2008)
  Rester etter 9500 år gamle hus på Tønsnes utenfor Tromsø blir av arkeologene omtalt som den eldste permanente bosetning som det er funnet spor av i
 2476. Rogaland: AmS blir en del av UiS (21.08.2008)
  Etter at Arkeologisk Museum i Stavanger (AmS) og Universitetet i Stavanger (UiS) tidligere i sommer tok initiativet til en sammenslåing, kunne forsknings- og høyere utdanningsminister
 2477. Hedmark: Eierne ønsker fortsatt Glomdalsmuseet slått sammen med Skogmuseet (21.08.2008)
  Som tidligere meldt denne uken sa styret i Glomdalsmuseet nei til sammenslåing med Skogmuseet. Eierne av Glomdalsmuseet, som er kommunene i
 2478. Vest-Agder: Huseier vil tilbakeføre brent trehus – kommunen og forsikringsselskap vil rive (21.08.2008)
  sentrum. Etter fire måneder står bygningen fortsatt, uten at opprydningsarbeider er kommet i gang, skriver Lindesnes Avis. Kommunale instanser og forsikringsselskapet ønsker
 2479. Akershus: Bygger garasje nær gravhaug i Enebakk – grunneier og kommunen må i retten (21.08.2008)
  nær en gravhaug, skriver Østlandets Blad. Det forelå tillatelse fra Enebakk kommunes side, og kommunen må derfor også møte i retten. I så måte har
 2480. Oppland: Anleggsminner ved Rauddalsdammen pålagt fjernet (21.08.2008)
  vil ha fjernet sporene etter byggingen av Rauddalsdammen, skriver Fjuken. NVE har pålagt Glommen og Lågens brukseierforening (GLB) å fjerne brakke, lagerhus, taubane, telefonlinje
 2481. Italia: Drastiske bevilgningskutt rammer kulturminnene (21.08.2008)
  Det italienske parlamentet har vedtatt et økonomisk program som medfører kutt på over 10 milliarder kroner innen kultursektoren, melder NRK. Dette vil
 2482. Hedmark og Oppland: Nei til museumssammenslåinger (18.08.2008)
  Lillehammer kunstmuseum sier nei til sammenslåing med Maihaugen, samtidig som Glomdalsmuseet sier nei til sammenslåing med Norsk skogmuseum, melder NRK. Klare påtrykk fra
 2483. Nord-Trøndelag: Innbrudd i Solsemhola politianmeldes (18.08.2008)
  Mellom 2. og 7. august var det innbrudd i Solsemhola på Leka, som inneholder noen av landets få hulemalerier fra steinalderen. Bildene synes ikke å
 2484. Rogaland: - Bukkøy er vanskelig tilgjengelig (18.08.2008)
  Avaldsnes kirke. Det er særlig en bratt, gruslagt bakke ned fra parkeringsplassen ved kirken som skaper problemer, skriver Haugesunds Avis. Leder av Avaldsnesprosjektet, Marit Synnøve Vea,
 2485. Rogaland: Utgravninger på Orshaug (18.08.2008)
  Gravfeltet på Orshaug blir arkeologisk utgravd denne sommeren, i det som er blant Arkeologisk Museum i Stavangers største undersøkelser i år. Denne uken
 2486. Oslo: Bjelland og styret ved Nasjonalmuseet vil også fratre – etter hvert (14.08.2008)
  fikk knusende kritikk i en arbeidsmiljøundersøkelse blant museets ansatte, og det kommer også frem i rapporten at forholdet mellom direktør og styreleder heller ikke har
 2487. Oslo: Storbrann på Vindern – bygningen trolig tapt (14.08.2008)
  – nå "Jeppes kro" – var fra tidlig 1900-tall, og var betraktet som bevaringsverdig. I skrivende stund er skadeomfanget ukjent, men den kraftige brannen har vært
 2488. Telemark: Fylkeskommunen anmelder riving av steingjerdet ved Heddal stavkirke (14.08.2008)
  ble et steingjerde ved Heddal stavkirke revet, og erstattet av et plankegjerde. Telemark fylkeskommune har nå politianmeldt forholdet, ettersom gjerdet var omfattet av områdefredningen
 2489. Oppland: Senterpartiet vil ha stavkirkesenter i Valdres (14.08.2008)
  Oppland Senterparti vil be kulturministeren om midler til å opprette et stavkirkesenter i Valdres, skriver Avisa Valdres. I Valdres er det
 2490. Svalbard: Fant 15 lik i permafrosten i Isfjorden (14.08.2008)
  på Svalbard, men fant de fleste likene godt bevarte i permafrosten, melder NRK. Sytten menn omkom i løpet av kort tid på stedet vinteren og våren 1873, og forskerne
 2491. Oppland: Maihaugen vil hjelpe kolleger i Georgia (14.08.2008)
  er bekymret for både menneskene og kulturminnene i forbindelse med den spente situasjonen i området. Nå henstiller de til norske myndigheter om å få til en
 2492. Østfold: Avslag på byggeplaner i jernaldergravfelt – etter 10 år (11.08.2008)
  Det har tatt ti år fra Sarpsborg kommune gav en grunneier byggetillatelse for en hytte i Høysand, til
 2493. Sør-Trøndelag: Riksantikvaren sier nei til parkeringsanlegg i Trondheim (11.08.2008)
  Riksantikvaren anbefaler at planene om parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate i Trondheim skrinlegges, skriver Adresseavisa.
 2494. Hordaland: Tribunen på Krohnsminde rives? (11.08.2008)
  til å vinne fotfeste. Jonatan Krzywinski hos Byantikvaren i Bergen gir denne noe underlige kommentaren: "Vi ville på et tidspunkt bevare det, men det vil vi vel med stort sett
 2495. Akershus: Vil spille på lag med kulturminnene på Sole (11.08.2008)
  funn etter jernalderbosetninger på Sole i Vestby skaper store utfordringer for planene om skole og idrettsanlegg, men ordfører John G. Ødbehr velger den positive
 2496. Nord-Trøndelag: Rekordtilskudd til fredede bygninger i privat eie (11.08.2008)
  med rekordstore tilskudd til fredede, privateide bygninger i Nord-Trøndelag, melder fylkeskommunen på sine nettsider. Seks millioner kroner for inneværende år, i tillegg til
 2497. Rogaland: Vigatunet i Hjelmeland forfaller (11.08.2008)
  tilhører det regionale Ryfylkemuseet. Strandbuen peker på at de fleste av museets om lag 50 bygninger ligger i Suldal kommune, og at vedlikeholdet av disse har hatt høgest
 2498. Telemark: Frogner hovedgård i Skien restaureres (11.08.2008)
  Statsbygg skriver på sine nettsider om restaureringen av Frogner hovedgård i Skien. Hovedbygningen er fra 1825 – 1840, og
 2499. Arkeologinytt! (11.08.2008)
  Fra Slagen melder Tønsbergs Blad om store funn fra bronsealder til middelalder. I Sortland er arkeologene begeistret for funnet av et
 2500. Oslo: Byutviklingsspørsmålet stadig i vinden (08.08.2008)
  I sommer har debatten om utviklingen av Bjørvika og den såkalte "museumskabalen" rullet videre for
 2501. Nord-Trøndelag: Klosterruinene på Munkeby restaureres (08.08.2008)
  slik at kalkmørtelen får tørke. Arbeidene har en kostnadsramme på om lag to millioner kroner. Fortidsminneforeningen eier også Steinvikholmen og klosterruinene
 2502. Telemark: Gammel stasjonsbygning brant ned (08.08.2008)
  er med i en verneplan for de gamle stasjonene. Bygningen var restaurert og innredet til bolig, selv om huset ikke har vært bebodd de siste par årene. Brannårsaken er ukjent, men det er
 2503. Vestfold: Sandefjord kommune tar største støyten i gravhaugsaken (30.07.2008)
  Sandefjord kommune vil betale mesteparten av boten og erstatningssummen etter at de sammen med en grunneier ble
 2504. Møre og Romsdal: Kulturinstitusjoner i Ålesund vil verne Kipervikgata 9 (30.07.2008)
  Aalesunds Museum, Jugendstilsenteret og Stiftelsen Gamle Aalesund i mot et reguleringsforslag som innebærer en gangbro mellom Storgata 3 og Kipervikgata 9 i Ålesund, skriver
 2505. Buskerud: Skihistorie blir vernet på Kongsberg? (30.07.2008)
  det er viktig å ta vare på gamle idrettsanlegg. Hun oppfordrer nå Kongsberg kommune til å handle raskt, og sende inn forslagene til Riksantikvaren.
 2506. Nordland: Usynlige helleristninger også ved Sagelva på Tømmersnes (30.07.2008)
  I forrige uke skrev vi om helleristningsfeltet i Tjølling som blir mer og mer usynlig. Lokalavisa NordSalten skriver om samme triste fenomen ved det 8000
 2507. Rogaland: Klassisk konflikt mellom vernehensyn og boligstandard på Rekeland (30.07.2008)
  Fylkeskultursjefen i Rogaland har klaget på et vedtak fra lokalpolitikerne i Sokndal, som vil tillate riving av et våningshus fra 1803 på Rekeland, skriver Dalane Tidende. Et
 2508. Sogn og Fjordane: Dronningen på besøk i Urnes (30.07.2008)
  Sogn Avis omtaler Dronning Sonjas besøk i Sogn, hvor hun blant annet gjorde bruk av
 2509. Vestfold: D/S "Kysten" – en økonomisk katastrofe (24.07.2008)
  er kraftig utvidet underveis: Opprinnelig var det estimert totalkostnader på om lag 3,7 millioner kroner, mens det siste anslaget fra Riksantikvaren nå er oppe i 40
 2510. Vestfold: Helleristningsfelt i Tjølling forsvinner raskt (24.07.2008)
  sier kunstneren Åke Berg til Østlandsposten. Arkeolog Jan Lindh i Vestfold fylkeskommune har forståelse for at turister som drar ut for å se på helleristningene
 2511. Hedmark: Kronikk: Sælid og forfallet blant gründergårdene (24.07.2008)
  Vi har tidligere omtalt forfallet ved Sælid gård øst for Hamar, og hvordan dette kan være
 2512. Finnmark: Isaksen-slippen i Storbukt får penger til restaurering (24.07.2008)
  Riksantikvaren har gitt tilsagn om 450.000 kroner til restaurering av Brødrene Isaksens patentslipp i Storbukt, skriver
 2513. Telemark: Telemarkskanalen forfaller (24.07.2008)
  Den tekniske tilstanden ved Telemarkskanalen er nå kritisk. De kommende tre årene må anleggene repareres for om lag 12 millioner kroner, og det faste
 2514. Arkeologinytt! (24.07.2008)
  Trønder-Avisa skriver mer om funnene på Stiklestad, og får utpekt gården som det viktigste maktsentrum i Norge – og ja, vi får servert den klassiske
 2515. Vestfold: Aina Dahl (V) erklært inhabil – Linaaegården må til ny behandling (21.07.2008)
  var Aina Dahl (V) inhabil da hun stemte for bevaring av Linaaegården i fylkeskommunens plan- og arealutvalg, konkluderer jusprofessor Geir Woxholth. Dermed må saken til ny
 2516. Akershus: Fjernet matjord ved et av Østlandets største gravfelt (21.07.2008)
  Blad. Planen var å fylle på igjen med matjord fra tiltakshaverens utbyggingsområde tvers over veien, men tiltaket ble stoppet av Akershus fylkeskommune. På
 2517. Hordaland/Sogn og Fjordane: Ingen melder fra om funn (21.07.2008)
  Det kvalifiserer kanskje ikke som noen "nyhet" for våre lesere, men Bergens Tidende retter denne uken oppmerksomhet
 2518. Hedmark/Oppland: Skogbruket ødelegger kulturminner (21.07.2008)
  skyld i flere slike ødeleggelser, men skal nå ha et møte med Oppland fylkeskommune for å se på hvordan man kan unngå dette. NRK-innslaget fra det delvis
 2519. Nord-Trøndelag: Klager på rivingstillatelse for trehus i Levanger (21.07.2008)
  Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune åpnet i juni for at to trehus i sentrum av byen kunne rives og oppføres på
 2520. Arkeologinytt! (21.07.2008)
  Her kan lese om større og mindre arkeologiske undersøkelser i sommer. På Vereide i Sogn og Fjordane er det funnet forhistoriske strukturer ved skolen, skriver
 2521. Hedmark: Fanger vedlikeholder festning (17.07.2008)
  innsatte ved Bruvoll fengsel utført vedlikeholdsarbeider ved Kongsvinger festning, skriver Glomdalen. Samarbeidet mellom fengselet og festningen imponerer regjeringen, og denne uken var
 2522. Hedmark: Kirkevaskere taler mot loffen (17.07.2008)
  seg på veggene, og "innmaten" i loffen får en slags viskelærfunksjon som vil kunne fjerne dette. Men metoden blir møtt med motstand lokalt, skriver Ringsaker Blad.
 2523. Hedmark: Sælid forfaller – Høyre vil endre skatteregler (17.07.2008)
  Nå står niende generasjons eiere foran enorme vedlikeholdskostnader. "Vi har kommet til et punkt hvor vi ikke klarer det lenger. Enten må vi satse og søke om penger,
 2524. Akershus: Massepåfylling over skålgroper? (17.07.2008)
  på det fraflyttede tunet, og har dermed dekket over skålgroper, mener Akershus Fylkeskommune. Forholdet er politianmeldt, skriver Akershus Amtstidende. Tiltaket var ikke avklart med
 2525. Finnmark: Avinor anmeldes for kulturminneødeleggelser (17.07.2008)
  I forbindelse med utvidelser av flyplassen i Vadsø er en anleggsvei lagt over automatisk fredede kulturminner, melder NRK. Finnmark Fylkeskommune har politianmeldt Avinor og
 2526. Aust-Agder: E18-utbygging ødelegger kulturminner (17.07.2008)
  skal et firma ha ødelagt kulturminner, og er nå politianmeldt av Aust-Agder Fylkeskommune. Kulturvernleder Frank Allan Juel kaller saken "svært alvorlig" overfor NRK,
 2527. Buskerud: Ny midlertidig fredning for Numedalsbanen (14.07.2008)
  Riksantikvaren varsler ny midlertidig fredning for Numedalsbanen, melder NRK. Buskerud Fylkeskommune fredet jernbanestrekningen midlertidig for hele sju år siden, men opphevet fredningen
 2528. Sogn og Fjordane: Kulturminner er utsatte ved klimaendringer (14.07.2008)
  Under den dramatiske overskriften "Stavkyrkjer kan rotna" rapporterer NRK om hvilke effekter klimaendringer vil kunne få for kulturminnene. Seniorforsker ved Norsk
 2529. Oslo: Aftenposten med kulturminner på lederplass – "Historiske skatter truet" (14.07.2008)
  Som tidligere meldt på våre nyhetssider har Aftenposten de siste ukene hatt flere oppslag
 2530. Vestfold: Urimelig dom mot grunneieren i gravhaugsaken? (14.07.2008)
  I etterkant av at grunneier og Sandefjord kommune ble dømt i gravhaugsaken i Sandefjord retter både Aftenposten og Nationen fokus
 2531. Vestfold: Eierne av Linaaegården begjærer bevaringsvedtaket omstøtt (14.07.2008)
  Fylkesplanutvalgets vedtak om bevaring av Linaaegården begjæres omstøtt av eierne, skriver Sandefjords Blad. Bakgrunnen er at eierne mener Venstres
 2532. Nordland: Arkeologer pleier skiløper (14.07.2008)
  folk får se skiløperen i et par år, så må det være bedre enn om den skulle forsvinne totalt og for alltid", sier arkeolog Trine Johnson. Men nå skal
 2533. Sogn og Fjordane: – Museene i Sogn og Fjordane er for kjedelige! (14.07.2008)
  Tidligere i sommer skrev vi om de gledelige besøkstallene for norske museer og samlinger, hvor bare tre fylker har hatt
 2534. Oslo: Byantikvaren tror ikke på Sandmæls planer for Hovedøya (10.07.2008)
  Arkitekt Finn Sandmæls store planer for Hovedøya og omegn ble slått stort opp i Aftenposten og andre aviser denne uken, til vantro og dels hissig
 2535. Kulturminner raseres i stadig større omfang (10.07.2008)
  I etterkant av gravhaugsaken i Sandefjord har Aftenposten tatt tak i problemet med utbyggere som raserer kulturminner. På Øst- og Sørlandet er det nå åtte saker
 2536. Troms: Båndlegging av området rundt Tromsøbrua ulovlig? (10.07.2008)
  Tromsø kommunes vedtak om å båndlegge et område omkring den fredede Tromsøbrua er ulovlig fattet, mener Tromsøselskapet Acona Technopole. I følge NRK
 2537. Nordland: Kulturvernsjefen i fylket går mot planene for torgområdet i Narvik (10.07.2008)
  tre parkeringsplasser på toppen. "I utgangspunktet bør det vurderes nøye om etablering av et privat garasjeanlegg er den mest formålstjenlige bruken av dette sentrale
 2538. Oslo: Vinduer skiftet ulovlig i bygård på Frogner – byrådet vil gi tillatelse i etterkant (10.07.2008)
  bevaringsverdige bygården Frognerveien 2 har satt inn nye vinduer uten å søke om tillatelse på forhånd. Byrådet går inn for at det skal gis dispensasjon til
 2539. Oppland: Fortidsminneforeningen vil selge Gardsøy i Vågå (10.07.2008)
  Gården var da i dårlig stand og moden for restaurering. Siden da har foreningen drevet omfattende restaureringsarbeider, mye ved hjelp av frivillig dugnadsinnsats. Videre drift av
 2540. Vest-Agder: "Vekterhuset" i Farsund repareres umiddelbart (10.07.2008)
  Tidligere i uken meldte vi om det såkalte "Vekterhuset" i Farsund, hvor forfallet har fått akselerere de
 2541. Nord-Trøndelag: Ligger den virkelige "Olavssteinen" i en privat hage? (10.07.2008)
  Avisa Verdalingen har denne uken et oppslag om "Olavssteinen" som Olav den hellige skal ha lent seg mot ved sin død på slagmarken i 1030. I fjor ble
 2542. Quebec: Verdensarvlisten utvidet (10.07.2008)
  i Berlin er funnet verdig til listeplassering. Du kan se Unescos egen pressemelding her, og se omtaler av de nye tilskuddene i Dagbladet og Aftenposten.
 2543. Mer arkeologinytt! (10.07.2008)
  Vi oppdaterer her vår sommerspalte med arkeologinytt fra små og store prosjekter over hele landet! Tromsø Museum
 2544. Buskerud: Den midlertidige fredningen av Numedalsbanen er opphevet (07.07.2008)
  Buskerud fylkeskommune har opphevet den midlertidige fredningen av Numedalsbanen, melder fylkeskommunen på sine nettsider. Jernbanestrekningen ble midlertidig fredet allerede i 2001. Det har
 2545. Sogn og Fjordane: Aurland med Nord-Europas første "economuseum"? (07.07.2008)
  Aurland skofabrikk kan bli Nord-Europas første "economuseum", skriver nettsiden Porten. "Economuseum" er et kanadisk konsept, som enkelt
 2546. Vest-Agder: Tre nye år med forfall i "Vekterhuset" i Farsund (07.07.2008)
  Tre år etter at kommunen lovte å reparere taket på Adolf Sørensens hus i Farsund er fortsatt
 2547. Hedmark: Meninghetsråd "tvangskristner" vikinger i Søre Elvdal? (07.07.2008)
  Elvdal. Reaksjonene har imidlertid ikke latt vente på seg, etter det mange oppfatter som "tvangskristning" av kvinnen i vikingtidsgraven. Både sogneprest og
 2548. Arkeologinytt! (07.07.2008)
  for arkeologiske utgravninger, og vi vil fra tid til annen bringe noen smakebiter. To av sommerens store prosjekter er utgravningene i forbindelse med den nye E-18-traséen i Vestfold,
 2549. Vestfold: Grunneier og Sandefjord kommune dømt i gravhaugsaken (04.07.2008)
  Sandefjord kommune og en grunneier må ut med 150.000 kroner i bot og 530.000 kroner i erstatning til
 2550. Troms: Lille kulturhus er for stort for den nye tomten (04.07.2008)
  Det skulle nesten bare mangle: Stridighetene rundt Lille kulturhus i Tromsø er ikke over, ser vi i iTromsø.no. Den årelange vernesaken så endelig
 2551. Hordaland: Riksantikvaren har lagt Odda "til sides" i verdensarvsammenheng (04.07.2008)
  Riksantikvarens forslag til nye norske kandidater på Unescos verdensarvliste omfatter for tiden ikke Odda, skriver Hardanger Folkeblad. Ordfører Gard Folkvord har
 2552. Østfold: Benker fjernes i Glemmen kirke (04.07.2008)
  foran i kirken, skriver Fredriksstad Blad. Arkitekt Arnestein Arnebergs kirkebygg er vurdert som verneverdig av Riksantikvaren, men Kultur og kirkedepartementet mener at "Glemmen er en aktiv
 2553. Nye midler til "Rydd et kulturminne" (04.07.2008)
  "Rydd et kulturminne" også til neste år. I 2005 og 2007 ble aksjonen gjennomført, også da med midler fra Sparebankstiftelsen. I alt 11.000 skoleelever har deltatt
 2554. Sogn og Fjordane: Kommunen raserer steinbru i Solund (04.07.2008)
  er fra 1880, og Sogelaget mener den burde vernes. Sissel Kråkås (H) sier i en kommentar at saken har flere sider, og at hensynet til å gjøre gang- og sykkeltrafikken
 2555. Vestfold: Fylkeskommunen varsler fredning av garnisonssykehuset (01.07.2008)
  Vestfold Fylkeskommune vil nå frede garnisonssykehuset i Stavern (Johan Ohlsensgate 8). Dermed har
 2556. Hordaland: Ordføreren i Odda tror ikke Unesco-søknaden trekkes tilbake (01.07.2008)
  sa nei til verdensarvplanene, foreslo ordføreren å trekke søknaden. Som vi skrev tidligere denne måneden vedtok kommunestyret å utsette dette
 2557. Oslo: Vil bevare sveitservilla på Nordstrand (30.06.2008)
  Sveitservillaen med adresse Mosseveien 190 på Nordstrand har forfalt gjennom mange år. Bygningen eies av Oslo kommune ved Boligbygg, og har vært brukt til
 2558. Oslo: Regjeringen slutter seg til Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet (30.06.2008)
  har regjeringen i forrige uke sluttet seg til Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet, kalt Faro-konvensjonen. På Riksantikvarens nettsider er
 2559. Oslo: Festningsverkene behøver 1,7 milliarder kroner ekstra til vedlikehold (26.06.2008)
  bringe dem opp på et ordinært vedlikeholdsnivå, skriver Aftenposten. Analysen som er foretatt av Nasjonale Festningsverk viser at samtlige fjorten anlegg har omfattende skader.
 2560. Rogaland: Arkeologisk Museum blir en del av Universitetet i Stavanger? (26.06.2008)
  av institusjonene, skriver UiS på sine nettsider. Stavanger vil dermed få en modell som tilsvarer ordningen ved de andre universitetene og landsdelsmuseene. Samtidig arbeides det med
 2561. Sogn og Fjordane: Sogndal kommune anmelder massedeponering på gravhaug (26.06.2008)
  En utbygger på Kvåle i Sogndal har deponert jordmasser på og omkring "Hallvardshaugen" – en gravhaug fra jernalderen, skriver Sogn Avis.
 2562. Nordland: Kulturminneplan ble bok (26.06.2008)
  Nordland Fylkeskommunes kulturminneplan for Lofoten inneholder så mye godt stoff at den nå er trykt som
 2563. Akershus: Hagen på Markerud gård fredes (26.06.2008)
  Akershus Fylkeskommune har varslet om oppstart av fredningssak for hagen og et område rundt Markerud gård i Nittedal kommune. Hovedbygningen på Markerud ble fredet
 2564. Svært gode besøkstall for norske museer og samlinger (26.06.2008)
  fra året før var på hele ni prosent, og betyr at hver innbygger i gjennomsnitt gjorde 2,2 museumsbesøk. Det er mange interessante tall i denne statistikken: 40
 2565. Oslo: Eiere av fredede bygninger må få styrket økonomi (26.06.2008)
  rustet til å ta vare på dem, skriver lederen for Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V) i et innlegg i Nationen. Venstre foreslo i forbindelse med revidert
 2566. Oslo: Riksantikvaren kommer på banen mot Enovas vindusråd (23.06.2008)
  uke gjenga vi Else "Sprossa" Rønnevigs reaksjoner på Enovas råd om å skifte ut gamle vinduer. Her etterlyste hun blant annet en reaksjon fra Riksantikvaren.
 2567. Prestegårdshager gror igjen (23.06.2008)
  Stadig flere gamle prestegårdshager gror igjen rundt om i landet. Disse hagene var ofte svært staselig anlagte, og hadde et stort mangfold av ulike
 2568. Buskerud: Åskollen gård rivingstruet – Høyre vil ha ny verneplan for hele Drammen (23.06.2008)
  på at eierne ønsker å rive Åskollen gård i Drammen. Det er planer om å bygge ut leiligheter på stedet, skriver Drammens Tidende. Westgaard varsler at
 2569. Telemark: Vest-Telemark museum kjøpte kniven til Sterke-Nils for 132 000 kroner (23.06.2008)
  Etter at mange lokale gjenstander fra folkekunsten i årenes løp er solgt ut fra området, er Vest-Telemark museum strålende fornøyd etter å ha sikret seg en
 2570. Hordaland: Kurs i byggeskikk og bygningsvern på Tvildemoen (23.06.2008)
  med Universitetet i Bergen. Til sammen er kurset på 30 studiepoeng, og skal foregå som samlinger torsdag og fredag en gang i måneden utover høsten, skriver Bergens Tidende.
 2571. Hordaland: Spørsmålet om Unesco-søknaden fra Odda utsatt på ubestemt tid (19.06.2008)
  Ordføreren i Odda, Gard Folkvord, fikk ikke vedtatt sitt forslag om å trekke tilbake søknaden om Unesco-status for smelteverkstomten i Odda, skriver
 2572. Vestfold: Johan Ohlsens gate 8 ble erklært fredningsverdig allerede i 1974 (19.06.2008)
  at det gamle militærhospitalet i Stavern (Johan Ohlsensgate 8) er fredningsverdig. Dette kom nylig fram etter en gjenomgang av Riksantikvarens Arkiv. I april i år ba
 2573. Vestfold: Kommuneadvokaten la skylden på fylkeskommunen i gravhaugsaken i Sandefjord (19.06.2008)
  Vi skrev tidligere denne uken om etterspillet av gravhaugskandalen i Sandefjord, hvor sju gravhauger ble sprengt og gravet vekk i
 2574. Telemark: Myhras pakkhus i Porsgrunn rivingstruet (19.06.2008)
  Bystyret i Porsgrunn har vedtatt en reguleringsplan som tillater riving av Myhras pakkhus, skriver Porsgrunns Dagblad. Bygningen er et av få
 2575. Vil ha svar fra olje- og energiministeren om bytting av gamle vinduer (19.06.2008)
  vinduer. I et leserinnlegg i Hus & Bolig peker hun på at de statlige anbefalingene gjennom Enova er utarbeidet uten dialog med antikvariske myndigheter eller miljøer. Rønnevig
 2576. Rogaland: Endelig møte om "Hertervighuset" (19.06.2008)
  Denne uken kom det endelig i stand et møte mellom Stavanger kommune og eieren av "Hertervighuset", Carl Helge Hana, skriver Rogalands Avis. Som meldt
 2577. Aust-Agder: Ny revidert reguleringsplan for Flisvika godkjent i Fylkesutvalget (19.06.2008)
  ble godkjent av Fylkesutvalget i Aust-Agder. Forslaget kan studeres på Aust-Agder Fylkeskommunes nettsider. Nye 3D-tegninger av de planlagte bygningsvolumene imponerer imidlertid ikke
 2578. Troms: Driften ved Polarmuseet sikret likevel (19.06.2008)
  Tromsø kommune og Troms fylkeskommune går inn med henholdsvis 400.000 og 200.000 kroner, og sikrer dermed driften av
 2579. Sogn og Fjordane: Fortidsminneforeningens sommerutstilling på Urnes er åpnet (17.06.2008)
  på Urnes åpnet av lederen i Sogn og Fjordane avdeling, Ragnhild Mork. Utstillingen er kommet i stand som et tilbud til besøkende mens det pågår reparasjoner i Urnes
 2580. Vestfold: Linaaegården – beskyldninger om inhabilitet (17.06.2008)
  av at fylkespolitikerne i Vestfold går inn for bevaring av Linaaegården, kommer det nå skyllebøtter mot Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling, ser vi i
 2581. Svalbard: Bot etter ødeleggelser ved Taubanelageret (17.06.2008)
  En mann bosatt i Longyearbyen er ilagt en bot på 60.000 kroner pluss saksomkostninger på 10.000 kroner etter å ha utført en rekke arbeider ved
 2582. Telemark: Fortidsminneforeningen nådde ikke fram med klage – Brubakkens hus i Kragerø rives (17.06.2008)
  Telemark avdeling hadde klaget på bygningsrådets vedtak, og fikk medhold hos fylkeskommunen. Fylkesmannen peker imidlertid på at bygningen verken er fredet eller ligger i et
 2583. Vestfold: Rettssak etter sprengning av gravhauger (16.06.2008)
  I juni i fjor ble sju gravhauger på Bjørnum i Sandefjord kommune sprengt og gravd vekk med kommunens tillatelse, skriver Sandefjords Blad. Denne uken er saken
 2584. Rogaland: Hertervighuset venter fortsatt på vernetiltak (16.06.2008)
  Rogalands Avis rapporterer om en noe uvanlig saksgang i kulturminnevernet: Eieren av "Hertervighuset", Carl Helge Hana,
 2585. Sør-Trøndelag: Stiftsgården males (16.06.2008)
  mindre reparasjoner foretaes. Firmaet Bygningskultur Røros AS skal hjelpe til med arbeidet, som har en kostnadsramme på om lag 6 millioner kroner. Fargene blir de samme som nå.
 2586. Akershus: Kurs i gammel byggeskikk for håndverkere (16.06.2008)
  Gamle Drøbak og Follo Museum starter i høst med kurs for håndverkere som ønsker å lære seg eldre byggeskikk, skriver Østlandets Blad. I
 2587. Vestfold: Fylkespolitikerne gikk inn for bevaring av Linaaegården i Sandefjord (13.06.2008)
  Hovedutvalget for plan og areal i Vestfold fylkeskommune har gått inn for bevaring av den omstridte Linaaegården, skriver Sandefjords Blad. Nå gjenstår det å se om
 2588. Rogaland: Bygning i Obrestad hamn skulle restaureres – ble ny (13.06.2008)
  En huseier fikk økonomisk støtte fra Hå kommune til å restaurere en bygning i Obrestad hamn, men rev huset og bygget nytt, skriver
 2589. Buskerud: Krever opprydning ved helleristningene i Hvittingfoss (13.06.2008)
  Helleristningsfeltet i Hvittingfoss er ikke blitt ryddet etter storflommen i 2007. Det ligger rekved og annet rot og skjemmer feltet, skriver Laagendalsposten.
 2590. To ledige stillinger i kulturminnevernet (13.06.2008)
  byantikvarens nettsider. Ved kulturseksjonen i regionalutviklingsavdelingen i Rogaland fylkeskommune er det ledig en fast stilling som rådgiver innen kulturvern, med ansvar for "nyere
 2591. Hordaland: Verneverdige plastseter i Landås kirke? (13.06.2008)
  Da Landås kirke ble bygget i 1966 ble det satt inn fastmonterte plastseter, ettersom budsjettet ikke strakk til for mer tradisjonelle benker. Nå ønsker menigheten å
 2592. Vestfold: Midtåsen fredet (13.06.2008)
  i Sandefjord, er nå vedtaksfredet. Både huset, tilleggsbygninger og hage/parkanlegg omfattes av fredningen, skriver Tønsbergs Blad. Bygningen ble tegnet av Arnstein Arneberg, og
 2593. Aust-Agder: Bod revet ulovlig i Risør sentrum – eieren politianmeldes (09.06.2008)
  nå å statuere et eksempel, for å understreke viktigheten av verneplanen for området. Les avisens tidligere omtale av saken her.
 2594. Finnmark: Huseier rev varangerhus ulovlig – går til motanmeldelse mot Fylkeskommunen (09.06.2008)
  et verneverdig hus ulovlig, skriver Finnmarken. Huseieren vil på sin side anmelde fylkeskommunen, ettersom han mener fylkeskommunens tilstandsrapport er fabrikkert – varangerhuset hadde
 2595. Hordaland: Fortsatt strid i Odda (09.06.2008)
  Ikke overraskende fortsetter den vanskelige diskusjonen omkring framtida for smelteverkstomta i Odda, skriver Bergens Tidende. I forrige uke meldte vi om at den nye stedsanalysen foretatt av
 2596. Nordland: Petter Dass-museet: Kommunen ble aldri varslet om overskridelsene (09.06.2008)
  Kommunestyret i Alstahaug ble aldri varslet om de store overskridelsene ved byggingen av Petter Dass-museet, skriver Helgelands Blad. Det mangler
 2597. Østfold: Gamle gravstøtter fjernes uten kontroll (09.06.2008)
  Historielag sendt brev til de kirkelige fellesrådene og rådmennene i fylket, og ber om at denne praksisen opphører. Etter gravferdsloven skal gravmarkeringer som er eldre enn 60
 2598. Østfold: Fire middelalderruiner lagt inn i Riksantikvarens ruinprosjekt (09.06.2008)
  i Østfold er nå tatt opp i Riksantikvarens ruinprosjekt, skriver Østfold Fylkeskommune på sine nettsider. Det gjelder St. Nikolas kirkeruin i Sarpsborg, Tenor kirkeruin i
 2599. Nord-Trøndelag: Inger Alstad hedres for sin innsats for Munkeby klosterruin i Levanger (06.06.2008)
  Inger Alstad er tildelt Fortidsminneforeningens hedersnål for sin innsats som tilsynshaver ved Munkeby klosterruin i Levanger. Alstad har gjennom de siste 60 årene tatt
 2600. Urnesmedaljen tildelt Marianne Roald Ytterdal (06.06.2008)
  Ytterdal har vært en fremtredende pådriver for kulturminnevernet i Norge – gjennom et meget allsidig, langvarig og omfattende arbeid. Medaljen ble innstiftet i 1965, og det er kun 25
 2601. Oslo: Kulturhistorisk Museum vil til Bjørvika – reguleringsplaner snart klare for høring (05.06.2008)
  Til tross for spekulasjoner om en framtid på Tullinløkka når den nye museumskabalen i Oslo går opp, er
 2602. Rogaland: Kritikk mot hovedstadssatsningen – også i Stavanger (05.06.2008)
  Som tidligere meldt har kulturpolitikere i øvrige norske storbyer rettet kritikk mot at alle de
 2603. Buskerud: Opprettes nytt bygningsvernsenter? (05.06.2008)
  av Buskeruds 400 fredede bygninger preges av alvorlig forfall. Hovedutvalget for kultur i fylkeskommunen skal derfor denne uken ta stilling til om det skal opprettes et bygningsvernsenter i fylket.
 2604. Telemark: Fylkesmannen anbefaler nei til hotelltårnet ved Ibsenhuset i Skien (05.06.2008)
  i Telemark når det gjelder motstanden mot det såkalte "hotelltårnet" som er planlagt ved Ibsenhuset i Skien, skriver Telemarksavisa. Fylkesmannen vil anbefale at
 2605. Nordland: 17,1 millioner kroner til restaurering av Nesna kirke (05.06.2008)
  Kommunestyret i Nesna har bevilget 17,1 millioner kroner til restaurering av kirken, skriver Rana Blad.
 2606. Nord-Trøndelag: Midlertidig fredning av bygård på Verdalsøra oppheves – eieren får rive uthus (05.06.2008)
  de siste intakte bygårdene av denne typen i Nord-Trøndelag. Etter en befaring nylig kom det imidlertid fram at "restaureringen" og påbyggingen av våningshuset har
 2607. Troms: Ulovlig graving ved Skansen? (05.06.2008)
  Troms fylkeskommune har stanset ulovlig gravearbeid ved det fredede området på Skansen i Tromsø, melder Radio Tromsø. Entreprenøren skal
 2608. Troms: Åsgård sykehus kan bli vernet (05.06.2008)
  Her på nyhetssiden omtalte vi nylig arbeidet med landsverneplanen for helsebygg, som ser ut til å bekymre eiendomssjefene ved flere helseforetak. Sist ute er nå Helse Nord,
 2609. Møre og Romsdal: Olavsrosa til to jugendhus i Ålesund (05.06.2008)
  er "på tide at Norsk Kulturarv gjør ære på jugendbyen Ålesund, som har beholdt så mange av bygningene som ble reist etter bybrannen". NRK Møre og
 2610. Oslo: Kulturskatter fra Afghanistan på avveie i Norge (05.06.2008)
  En hjemvendt norsk soldat kom i 2005 til Historisk Museum i Oslo med bl.a. opp mot 2000 år gamle mynter han hadde tatt med
 2611. Trygve Bragstad er valgt til ny styreleder i Fortidsminneforeningen (03.06.2008)
  i foreningen, og hans erfaring fra politikk, formidling og næringsliv ble vektlagt av valgkomiteen. Bragstad er næringspolitisk leder og nestleder i Næringsforeningen i Trondheim.
 2612. Oslo: Den store stol-leken i Oslos museumsverden (03.06.2008)
  stiller lederen i Oslo Arkitektforening, Peter Butenschøn, spørsmål ved om de nye planene vil medføre at Historisk Museum forblir på Tullinløkka. Han
 2613. Hordaland: Både Ovn 3 og taubanen foreslåes vernet i ny stedsanalyse for Odda smelteverk (02.06.2008)
  En stedsanalyse for Odda smelteverk foretatt av Asplan Viak konkluderer med vern av både den omstridte Ovn 3 og taubanen, skriver Hardanger Folkeblad. Stedsanalysen skal til behandling i
 2614. Sør-Trøndelag: Fredet jernbanebro blir sak for Miljøverndepartementet (02.06.2008)
  I Trondheim kommune har man ventet i to år på Riksantikvarens uttalelse om den fredede jernbanebroen på Skansen, melder NRK. Kommunen har ønsket å bygge et
 2615. Oslo: Ny 30-tallsleilighet åpnet på Norsk Folkemuseum (02.06.2008)
  Den siste av de åtte leilighetene i bygården Wessels gate 15, som ble flyttet til Norsk Folkemuseum i 2000, ble åpnet for publikum i forrige uke. Det dreier
 2616. Nordland: Ordfører forventer vesentlige bidrag fra Fylkesrådet til Petter Dass-museet (02.06.2008)
  I forrige uke skrev vi om de økonomiske overskridelsene ved byggingen av Petter Dass-museet – og om byggestarten for
 2617. Buskerud: Sykehuset Buskerud kritisk til fredning av bygninger (02.06.2008)
  Landsverneplanen for helsesektoren skal legges fram for Riksantikvaren i sommer, og høringsuttalelsene som Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt begynner å
 2618. Troms: Muren rundt Trondenes kirke raser ut (02.06.2008)
  Den kombinerte kirkegårds- og forsvarsmuren rundt Trondenes kirke ved Harstad forfaller og raser ut.
 2619. Fortidsminneforeningen avholder representantskapsmøte på Stiklestad (29.05.2008)
  i Fortidsminneforeningen er lagt til Stiklestad i dagene 30. mai til 1. juni. Stedet er valgt med omhu: Ikke bare er foreningen eier av Olavsstøtten på Stiklestad. Nå
 2620. Oslo: Munchmuseet, Deichmanske Hovedbibliotek og Stenersenmuseet til Bjørvika (29.05.2008)
  skal samlokaliseres med Munchmuseet, og det nye Nasjonalmuseet skal bygges på Vestbanetomten ved Aker Brygge, skriver Aftenposten. Planene vil mest sannsynlig få flertall i bystyret,
 2621. Vestfold: Aksjon for å bevare Linaaegården i Sandefjord (29.05.2008)
  I Sandefjord går diskusjonen for tiden høgt om bevaring av Linaaegården (Rådhusgaten 10). Det er dannet en egen aksjonsgruppe for
 2622. Nordland: Byggestart for Hamsunsenteret i Hamarøy (29.05.2008)
  av fylkesordfører Mariette Korsrud denne uken, skriver Avisa Nordland. Arkitekten bak det omstridte bygget, amerikaneren Steven Holl, var selv til stede ved seremonien sammen med 400 andre
 2623. Nordland: Petter Dass-museet mangler over 14 millioner kroner for å være fullfinansiert (29.05.2008)
  generelle prisstigningen i byggebransjen har vært svært stor under byggeperioden.Les om saken i Helgeland Arbeiderblad herLes mer om saken i Helgeland Arbeiderblad her
 2624. Aust-Agder: Reduksjon av boligarealet og mer grøntareal i Flisvika (29.05.2008)
  Utbyggingen i Flisvika i Risør har lenge vært konfliktfylt. Nå er meklingen mellom Fylkeskommunen, Fylkesmannen og utbyggerne i prosjektet avsluttet, skriver Aust-Agder Blad.
 2625. Aust-Agder: Ingen rampe foran Torvet 1 i Risør – Norges Handikapforbund er opprørt (29.05.2008)
  Fylkesmannen i Aust-Agder har omgjort et tidligere vedtak om å tillate en rullestolrampe foran Torvet 1 i Risør, skriver Aust-Agder Blad.
 2626. Hordaland: Bystyret i Bergen vedtok vegkryss og 100 boliger foran Kommandantboligen i Gravdal (29.05.2008)
  Den omstridte reguleringsplanen for Gravdalfeltet i Bergen ble denne uken vedtatt, skriver Bergens
 2627. Hedemark: Forvirring råder omkring utbyggingen på Espern-området på Hamar (29.05.2008)
  gikk Hamar-ordfører Einar Busterud ut og hevdet at Riksantikvaren hadde trukket sitt varsel om fredning av jernbaneområdet på Espern. Nå svarer derimot informasjonssjef Asgeir
 2628. Rogaland: Engelsk arkitekturpris til St. Petri kirke (26.05.2008)
  Schjelderup. Prisen er en "City of Culture award", i forbindelse med Stavangers status som europeisk kulturhovedstad. Les hele saken i Arkitektnytt herLes om tildelingen på Civic Trust
 2629. 20 kulturlandskap skal få spesiell forvaltning – forslagene fra fylkene er klare (26.05.2008)
  og Statens landbruksforvaltning foreslå minst ett kulturlandskap fra hvert fylke som skal få "spesiell forvaltning" i årene framover. Fra Landbruks- og
 2630. Ledige stillinger i kulturminnevernet (26.05.2008)
  Statsbygg Vest har nå lyst ut to ledige stillinger på kulturhistoriske eiendommer i Hordaland. Byantikvaren i Oslo lyser også ut 1-2 faste stillinger som
 2631. Vestfold: Skjelettene fra Oseberg og Gokstad stilles ut (26.05.2008)
  Midgard historiske senter 31. mai. Skjelettene ble hentet opp igjen fra haugene i fjor, ettersom arkeologene har vært bekymret for bevaringsforholdene. Moderne teknologi har avslørt
 2632. Østfold: Forslag om å flytte Tuneskipet "hjem" til Sarpsborg møter motstand (26.05.2008)
  annet pekes det på at det kreves store ressurser til å utvikle og opprettholde et kompetansemiljø lokalt.Les om saken i SA herLes mer om saken i SA herLes mer om saken i SA her
 2633. Nordland: Olavsrosa til Galleri Bodøgaard og Kulturbase Helgeland (26.05.2008)
  kulturforetak i Norge blitt tildelt det eksklusive merket, skriver NRK på sine nettsider.Les om saken på nrk.no herLes om saken i Helgeland Arbeiderblad her
 2634. Nordland: Teknorama – opplevelsessenter i gamle LKAB-bygninger i Narvik? (26.05.2008)
  Narvikgården har startet opp prosjektet "Teknorama", som skal utrede muligheten for et kunnskaps- og opplevelsessenter i de gamle, verneverdige
 2635. Troms: Polarmuseet må stenge? (26.05.2008)
  Til tross for økende besøkstall kan Polarmuseet i Tromsø bli nødt til å stenge – like før turistsesongen setter inn for
 2636. Sør-Trøndelag: Tydal blir ikke del av verdensarven (26.05.2008)
  Kommunestyret i Tydal har avslått Riksantikvarens invitasjon til å bli en del av
 2637. Midlertidig stans i nyhetstjenesten (14.05.2008)
  av midlertidige kapasitetsproblemer har vi dessverre ikke kunnet tilby vår nyhetstjeneste som vanlig i april og mai. Vi beklager dette!Tjenesten vil igjen være tilgjengelig fra uke 21.
 2638. Utvidelsen av Røros verdensarvområde er nå innskrevet på Norges tentative liste for Unescos verdensarv, sammen med blant annet Svalbard og Jan Mayen (10.04.2008)
 2639. Vest-Agder: Rådhuskvartalet i Kristiansand rives? (10.04.2008)
  Kristiansand kommune vil reise et nytt administrasjonsbygg på vel 13.000 kvadratmeter, og ønsker i den
 2640. Rogaland: Renoveringen av Orre kirke er fullfinansiert (10.04.2008)
  fond til renovering av middelalderkirken på Orre, skriver Jærbladet. Klepp kommune har allerede bevilget 8,4 millioner kroner til arbeidet på steinkirken, og alle de
 2641. Hedmark: Kulturminneplan for Hedmark godkjent av Miljøverdepartementet (10.04.2008)
  Les om saken på Miljøverdepartementets nettsider her
 2642. Vestfold: Fortidsminneforeningen ber om fredning av garnisonssykehuset i Stavern (10.04.2008)
  Les hele saken i Østlands Posten herLes mer om saken på Vestfold avdelings nettsider herLes mer om saken på Vestfold avdelings
 2643. Konflikten ved Nasjonalmuseet (10.04.2008)
  Les om saken i Dagsavisen her (04.04)Les mer om saken i Aftenposten her (4.04)Les mer om saken i Aftenposten her (03.04)Les mer om saken i Dagsavisen her (03.04)Les mer om saken i
 2644. Buskerud: Aass vil rive bryggeriets eldste del. Protester fra fylkeskommunen og Fortidsminneforeningen (10.04.2008)
 2645. Finnmark: Finnmark fylkeskommune har anmeldt eier av et verneverdig varangerhus som ble revet i Paddeby i Vadsø kommune (10.04.2008)
  Les mer om saken på Finnmark fylkeskommunes nettsider her
 2646. Flere museer skal slås sammen før museumsreformen er i boks. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim er ett av museene som sier nei (10.04.2008)
  Les hele saken i Aftenposten her Les mer om saken i Aftenposten her Les mer om saken i Dagsavisen herLes mer om saken i Dagsavisen herLes mer om saken på Hadeland.net
 2647. Telemark: Riksantikvaren vurderer fredning av Lunde barneskole (09.04.2008)
  Les hele saken i Varden herLes mer om saken i Varden herLes mer om saken i TA herLes mer om saken i Varden her
 2648. Oppland: Fylkesmannen i Oppland utgjev rettleiar om istandsetting og vedlikehald av gamle stølshus (09.04.2008)
 2649. Sør-Trøndelag: Kristine Kaasa Moe ble nylig tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) minnemedalje i gull for sin utrettelige innsats for Prestegårdslåna (09.04.2008)
  Les hele saken i Adressa herLes mer om saken i Trønderbladet herLes mer på NTNU sine nettsider herLes mer i Universitetsavisa
 2650. Sør-Trøndelag: Stor skepsis til den såkalte Hjertepromenaden rundt indre by i Trondheim (09.04.2008)
 2651. Sogn og Fjordane: Sivlestova vert politisak (09.04.2008)
  av Sivlestova i Aurland no vert politimeldt. Sivlestova var merka med vernekategori B, noko som er ein streng vernekode. Ordførar i Aurland, Olav Ellingsen, er skuffa og seier det er leitt
 2652. Møre og Romsdal: Det foreslåtte Operahotellet vil i uakseptabel grad påvirke og endre gjenreisingsbyen Kristiansund, mener Riksantikvaren. (27.03.2008)
  Les hele saken på nrk.no herLes mer om saken på nrk.no herLes mer om saken i Tidens krav herLes et innlegg om saken i Tidens krav herLes mer om saken i Tidens krav
 2653. Redusert drift av nyhetstjenesten fra påske og frem til midten av mai (27.03.2008)
  vi oss nødt til å innskrenke driften av nyhetstjenesten til foreningen noe i tiden som kommer. Dette vil i hovedsak innebære at nyhetsvarsel vil bli sendt ut en gang i uka, og at
 2654. Nordland: Fortidsminneforeningen og kulturkontoret i Bodø går sammen om å skilte byens kulturminner (27.03.2008)
 2655. Vest-Agder og Vestfold blir de første fylkene i landet som får utstillinger av arkeologiske gjenstander som til nå har vært oppbevart ved Kulturhistorisk Museum i Oslo. (27.03.2008)
 2656. Østfold: Mange innspill til ny kulturminneplan for Moss kommune (27.03.2008)
 2657. Telemark: Riksantikvaren kan komme til å stanse rivingen av Lunde barneskole i Skien (27.03.2008)
 2658. Vestfold: Ragnar Kristensen valgt som ny leder i Fortidsminneforeningen i Vestfold (27.03.2008)
 2659. Vestfold: Fylket skal revidere sin plan for skjøtsel av fornminner (27.03.2008)
  Les hele saken hos Vestfold fylkeskommune her
 2660. Buskerud: Seilskuta Christiane kommer nyrestaurert tilbake til Drammen (27.03.2008)
 2661. Vest-Agder: Nordberg fort på Lista videreutvikles som museumsområde (27.03.2008)
  Les hele saken hos Vest-Agder fylkeskommune her
 2662. Ny stortingsmelding om universitetsmuseene lagt fram før påske (27.03.2008)
  Les hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet herLes mer om saken på Universitetet i Stavanger sine nettsider her
 2663. Sogn og Fjordane: Sivlestova riven (27.03.2008)
  Stova som Per Sivle vart fødd i vart riven i påska melder Bergens Tidende. For dette har
 2664. Hordaland: Baroniet til Bergen? (27.03.2008)
  Universitet i Bergen. Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, seier til NRK at dei ikkje "vil komme med territoriale krav" mot UiO. Men om UiO ynskjer å diskutere dette vil UiB
 2665. Oppland: Stor restaureringsbevilgning til Kistefosmuseet i Jevnaker (14.03.2008)
  Ringerikes Blad kan fortelle om en gladmelding til Kistefosmuseet. I slutten av februar fikk museumsdirektør Eyvind Bagle
 2666. Nordland: Fortidsminneforeningen sier nei til flomlys på Nyholmen (14.03.2008)
  Nyholmens Skandses Compagnie vil gjerne flomlyse sin stolthet Nyholmen Skandse i Bodø, melder Avisa Nordland. Det vil ikke
 2667. Oppland: Tegneseriemuseet på Brandbu vil konsolideres med Follo Museum (14.03.2008)
  inntil Follo museum kan ta over driften. Etter det vi forstår er det flere forhold som har gjort at Tegneseriemuseet vil til Follo. For det første kommer man her inn i et mer
 2668. Vestfold: Fylkestinget vedtok Helhetsplan for Borreparken (14.03.2008)
  Helhetsplanen tar opp utfordringer knyttet til skjøtsel, drift og utvikling av området. Det knytter seg årlige kostnader på drøye 450 000 kroner til planens
 2669. Finnmark: Krass kritikk av Sametinget i Levajok-saken (14.03.2008)
  Bladet Finnmarken melder at Levajok og Rastigaissa samesida (LRS) kommer med krass kritikk av Sametinget etter at tinget ikke anmeldte hyttebygging på automatisk
 2670. Vestfold: Vil gjenskape middelalderbygård i Tønsberg (14.03.2008)
  en sak i Tønsbergs Blad skjønner vi at Slottsfjellets Venner jobber med et prosjekt som går ut på å gjenskape en middelalderbygård i byen. Det er etter det vi
 2671. Østfold: Full restaurering av Akerøy fort på Hvaler kommer på fem millioner kroner (14.03.2008)
  å regne på hva det vil koste å sette i stand Akerøy fort på Hvaler, som er i forfall. Nødvendige strakstiltak er stipulert til 525 000 kroner, full restaurering til
 2672. Hordaland: Nei til utbygging i Sandalen (14.03.2008)
  Bergen var planlagt utbygd med bustadblokker og fekk klarsignal til å bygge ut i 2004. I mellomtida har naboar, Fortidsminneforeningen og andre klaga på vedtaket, melder Bergens Tidende.
 2673. Hordaland: Bergen bytter Breivik-søyler (14.03.2008)
  Bergens sentrale byrom, Torgalmenningen, fekk i 1999 ein mykje omdiskutert opprusting i form av søyler som held eit glastak. Men etter som åra gjekk
 2674. Buskerud: Fortidsminneforeningen søker omvisere i Uvdal stavkirke (14.03.2008)
  Fortidsminneforeningen i Buskerud utlyser stillinger som omviser i Uvdal stavkirke og Nore og Uvdal bygdetun i perioden 1. juni til 31. august. Foreningen er
 2675. Sør-Trøndelag: To museer sier nei til konsolidering (14.03.2008)
  Som nyhetstjenesten tidligere har meldt om er konsolideringsprosessen for museene i Sør-Trøndelag inn i en sluttfase, etter at
 2676. Møre og Romsdal: Fylkeskulturutvalet ber staten om 350 000 kr til Landbruksmuseet (14.03.2008)
  bli en løsning med konsolidering med Sunnmøre Museum. Fylkeskulturutvalet ber staten komme med "friske midler" til Landbruksmuseet. I tillegg yter fylket 323 000 kr og Vestnes
 2677. Telemark: Berg Kragerø Museum konsolidert med Telemark Museum (14.03.2008)
  bygningsmassen på Berg Kragerø Museum. Les hele saken i Telemarksavisa herLes mer om saken på Kragerønett her
 2678. Nordland: Samferdselsministeren vil ikke berge hurtigruteskipet Finnmarken (14.03.2008)
  tid tilbake et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) om Hurtigrutemuseet i Stokmarknes og hurtigruteskipet Finnmarken. Sahl lurte på om ministeren
 2679. Oslo: Blitzkvartalet skal rehabiliteres i tett dialog med Byantikvaren (14.03.2008)
  Byrådet i Oslo har nå godkjent en avtale om rehabilitering av Blitz-huset i Pilestredet 30c og salg av Pilestredet 28 og 30 a/b, melder
 2680. Oslo: Lys i tunnelen for Halléngården på Grünerløkka? (14.03.2008)
  i Oslo ligger Halléngården. Det over 750 kvadratmeter store lokalet har stått tomt og forfalt siden 2004, da Byantikvaren bestemte at det skulle fredes midlertidig. Nå melder
 2681. Oslo: Norges nye arkitekturmuseum ble i går åpnet av H.M. Kongen (07.03.2008)
  etter at Kultur- og kirkedepartementet hadde gitt klarsignal til bygging. Det var H.M. Kongen som foretok den offisielle åpningen av museet, melder Statsbygg. Museet, som tidligere har huset
 2682. Oslo: Forslag om freding av det nye arkitekturmuseet (07.03.2008)
  Riksantikvaren foreslår freding av Bankplassen 3 i Oslo, som er bygd om til arkitekturmuseum. I august 2002 blei Bankplassen 3 i Oslo freda ved forskrift. Denne fredinga
 2683. Foreslår vern av 50 helseanlegg (07.03.2008)
  300 bygningar blir foreslått verna, melder Riksantikvaren på sin nettstad. Utvalet omfattar bygningar og anlegg innanfor eit tidsspenn på 170 år – frå cirka 1820
 2684. Fortidsminneforeningen i Oppland med vernepris til Gurihus i Nordre Land (07.03.2008)
  Kulturlandskapet rundt har de samme kvaliteter. Slåtteengene i landskapet regnes som spesielt bevaringsverdige med hensyn til biologisk mangfold, heter det i begrunnelsen. Videre lyder
 2685. Telemark: Vil bygge sjøfartsmuseum til 50 millioner kroner i Porsgrunn (07.03.2008)
  Nettstedet iporsgrunn.no forteller at det nå sysles med planer om å bygge et stort sjøfartsmuseum i Porsgrunn. Prosjektet skal visstnok ha en
 2686. Finnmark: Skoltesamiske skjelett skal føres tilbake til Neiden (07.03.2008)
  melder at Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo har vedtatt at levningene av 94 skoltesamer som ble fjernet fra gravplassen i Neiden i 1915, nå skal returneres og gjenbegraves. Både
 2687. Vestfold: D/S Kysten inn i smulere farvann - skal være ferdigrestaurert i 2010 eller 2011 (07.03.2008)
  Vi meldte nylig at det gamle damskipet D/S Kysten, som tidligere lå til havn i Tønsberg, har blitt en kostnadsbombe for de involverte
 2688. Hordaland: Arvesølv forsvinn i Bergen (07.03.2008)
  i fare for å vike plassen for eit boligfelt med blokkbebyggelse. Nordhagen meiner det ser ut som det er fritt fram for einkvar som vil å gå laus på 1900-talets arkitektur i
 2689. Aust-Agder: Innsigelse fra fylkeskommunen mot Flisvika-planene i Risør (07.03.2008)
  forholde seg til de opprinnelige planene for utbyggingen, og ikke de reviderte forslagene som har kommet fra utbyggersiden i etterkant. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble imidlertid ikke
 2690. Nytt bachelorstudium i teknisk bygningvern og restaurering ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (07.03.2008)
  krever, satser Høgskolen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider på en ny bachelorutdanning i teknisk bygningsvern og
 2691. Aust-Agder: Mer bråk rundt "Lyngørs minste hus" (07.03.2008)
  Saken om utvidelsen av "Lyngørs minste hus" ruller videre: Fylkesmannen har nå
 2692. Akershus: Riksantikvaren freder bruene på Minnesund i Eidsvoll (07.03.2008)
  Riksantikvaren nå skal frede alle de tre bruene på Minnesund i Eidsvoll. Det dreier seg om jernbanebrua fra 1880, Langsetbrua fra 1959 som brukes av lokaltrafikken, og Minnesundbrua fra 1993
 2693. Sør-Trøndelag: Øvre Bakklandet 33 i Trondheim freda (07.03.2008)
  freda av Riksantikvaren. Formålet med fredinga er å bevare Øvre Bakklandet 33 som eit arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på den byggeskikken som prega Bakklandet
 2694. Vestfold: Nye pælingsteknikker åpner for utbygging av tomter på middelaldergrunn i Tønsberg (03.03.2008)
  Blad melder at Riksantikvaren nå for første gang tillater pæling i automatisk fredede kulturlag i Tønsberg. Det betyr at flere tomter som i dag ligger ubebygd kan
 2695. Rogaland: Klepp kommune vil finansiere 70 prosent av vedlikeholdet av Orre gamle kirke (03.03.2008)
  vedlikehold av Orre gamle kirke på Jæren, og fukt er hovedproblemet. Tidligere har kommunen bevilget 3 millioner kroner. Sist uke gikk et enstemmig formannskap inn for å
 2696. Hordaland: Viktige kulturminne i forfall i Fana ved Bergen (03.03.2008)
  og setje i stand det historiske anlegget dei disponerer. Dette melder Bergens Tidende. Bergen kommune står som eigar av anlegget, mens folkehøgskulen har bruksrett gjennom ei
 2697. Oslo: "Skrik" og "Madonna" snart klare til å vises fram igjen (03.03.2008)
  besøk i Munch-museet for å bli oppdatert på arbeidene med de to Munch-maleriene som ble stjålet i 2004 og kom til rette i 2006. "Skrik" og "Madonna" vil bli
 2698. Aust-Agder: Utbyggerne endrer planene i Flisvika i Risør for å imøtekomme protester (03.03.2008)
  at utbyggerne nå endrer reguleringsplanen for Flisvika i Risør. Flere endringer kommer i forlengelse av Fylkesmannens innsigelser, som man dermed vil imøtekomme. Avisen skriver
 2699. Østfold: Freder bru og rundkjøring i Fredrikstad (03.03.2008)
  Østfoldmediene melder at Riksantikvaren i nær framtid kommer til å frede Fredrikstadbrua og rundkjøringen på Østsiden. Dermed
 2700. Nordland: Fylkeskommunen purrer opp politiet i sak om ulovlig riving av bygninger i Henningsvær (03.03.2008)
  I januar 2007 anmeldte Vågan kommune i samråd med fylkeskommunen eieren av Larsenbruket i Henningsvær for ulovlig riving av bygninger. Men til dags dato
 2701. Østfold: Fylkestinget sa ja til bygging av utkikkstårn ved E6 i Sarpsborg (03.03.2008)
  bygge et utkikkstårn ved E6, nærmere bestemt ved Solbergkrysset i Sarpsborg. Krav om tilgjengelighet for bevegelseshemmede så lenge ut til å forpurre planene, men nå
 2702. Vest-Agder: Unikt veimiljø kan bli vernet i Flekkefjord (03.03.2008)
  Statens veivesen har planer om å verne gamle veier mellom Lavoll og Flikkeid i Flekkefjord, skriver avisen Agder. Denne uken var det folkemøte i regi
 2703. Akershus: Milliardærarving får kjøpe verneverdig gård i Sørum - kommunen går inn for konsesjon (03.03.2008)
  Marie Hagen (23) får konsesjon på Øvre Vilberg gård i Sørum, som hun fikk tilslaget på i fjor høst til den nette sum av 27 millioner kroner. Kommunen
 2704. Trøndelag: To bruer i Trondheim blir fredet og fire i Nord-Trøndelag (03.03.2008)
  (ved Riksveg 760, bygd i 1905, ikke i bruk), Namsbrua i Namsos (Riksveg 17, bygd 1922, i bruk som gang-/sykkelbru), Straumen bru i Inderøy (Riksveg 755, ferdig 1958, i bruk) og Skarnsundbrua
 2705. Nord-Trøndelag: Helleristninger digitaliseres for ettertiden (03.03.2008)
  ristninger begynner det å haste. Sintef har nå utviklet en tredimensjonal fototeknikk som kan overvåke slitasjen og sikre bergkunsten evig liv. Som prøveprosjekt har man
 2706. Vestfold: Prislapp på restaurering av gammelt dampskip øker drastisk (03.03.2008)
  NRK Østafjells melder at et gammelt dampskip, D/S Kysten, som tidligere lå til havn i Tønsberg, har blitt en betydelig vedlikeholdsutfordring for
 2707. Nord-Trøndelag: Kirkekunsten forfaller, restaurering vil bli igangsatt (03.03.2008)
  Riksantikvaren vil nå sette i gang en omfattende restaurering i flere trønderske middelalderkirker for å redde kalkmalerier og
 2708. Telemark: Rjukan kan bli verdensarv i 2013 (27.02.2008)
  arbeidsgruppe har hatt møte på Rjukan for å diskutere veien videre i nominasjonsprosessen fram mot en eventuell oppføring av industriarven på Rjukan på
 2709. Ny søknadsrekord for Kulturminnefondet (27.02.2008)
  Røros melder at man har mottatt rekordmange søknader i 10. søknadsrunde, som hadde frist 1. februar 2008. Hele 354 søknader har kommet inn til fondet denne gangen. Til
 2710. Aust-Agder: Utbygging på Tyholmen politianmeldt (27.02.2008)
  Utbyggere ved Elmenhorts hage på Tyholmen i Arendal er politianmeldt av Arendal kommune etter å ha gjort ulovlige arbeider i et bevaringsområde, skriver Agderposten.
 2711. Oslo: Kommunen kjøper Tveten gård etter langvarig tautrekking (27.02.2008)
  Lokalavisen Groruddalen melder i en sak at det nå ser ut som om den kommunale overtakelsen av Tveten gård på Tveita går i orden. Prosessen har imidlertid
 2712. Rogaland: Ny riksvegtrasé truer kulturminner i Haugesund (27.02.2008)
  Den ene av de to traseene for ny riksveg 47 nord i Haugesund kommune som Statens Vegvesen har utredet kan komme i konflikt med flere nyere tids kulturminner på
 2713. Telemark: Vil grave fram rester etter middelalderkirken på Borgestad i Skien (27.02.2008)
  Telemarksavisa melder at det for tiden arbeides med planer om å grave fram restene av middelalderkirken på Borgestad i Skien. Det er en lokal
 2714. Møre og Romsdal: Jugendstilsenteret søker fagkonsulent (27.02.2008)
  Fra Ålesund meldes det at Jugendstilsenteret har utlyst en stilling som fagkonsulent. Det er et ett års vikariat med mulighet til forlengelse. Stillingen omfatter
 2715. Vestfold: Kommunen vil gå i dialog med vernekreftene i spørsmålet om framtiden for Bymuseet i Sandefjord (27.02.2008)
  Sandefjords Blad melder at de frivillige vernekreftene som har kjempet mot salg av Bymuseet i Sandefjord nå kan notere seg at saken begynner å
 2716. Oppland: Tegneseriemuseet på Brandbu stenger fra 1. april (27.02.2008)
  publikum fra 1. april. Årsaken til dette er etter det vi forstår manglende økonomisk støtte fra offentlige kilder. Fra 1. april vil virksomheten i Brandbu kun bestå i
 2717. Oppland: Miljøverndepartementet sikrer flytting av Stabosteinen på Østre Toten (27.02.2008)
  Miljøverndepartementet har nå avgjort klagesaken om Stabosteinen, melder Oppland fylkeskommune på sitt nettsted. Departementet har funnet at det
 2718. Aust-Agder: Saken om "Lyngørs minste hus" havner hos Riksantikvaren (27.02.2008)
  I forrige uke kunne vi melde om at fylkesutvalget i Aust-Agder godkjente ombyggingsplanene for et bolighus i Lyngør fra 1935, til tross for administrasjonens anbefaling
 2719. Vestfold: Planlegger omfattende restaurering og vedlikehold av kirkene i Larvik (27.02.2008)
  og at man har fått positive signaler fra Riksantikvaren i spørsmålet om støtte. Les hele saken i Østlandsposten her
 2720. Akershus: Lokalbefolkningen vil ta vare på gammel hoppbakke i Bærum (27.02.2008)
  Bærum ønsker å ta vare på den 80 år gamle Skuibakken, en hoppbakke som en gang var verdens største. Bakken er truet all den tid den lokale skiklubben har bedt om
 2721. Buskerud: Fortidsminneforeningen negativ til riving av to gamle drammenshus på Bragernes (27.02.2008)
  ser med stor bekymring på at to gamle trehus på Bragernes i Drammen kan bli revet om kort tid for å gi plass for et nybygg. - Dette er fine eksempler på drammenshus som ble
 2722. Oslo: Gir pålegg om utbedring til 72 gårdeiere i sentrum (27.02.2008)
  Østkantavisa melder at Oslo kommune nå tar grep om de såkalte "verstinggårdene" i byen, eiendommer som står og forfaller
 2723. Aust-Agder: Gangveier i Risør privatiseres (27.02.2008)
  Flere og flere stier og gangveier mellom husene i Risør privatiseres, skriver Aust-Agder Blad. Bilparkering, søppelkasser og
 2724. Oslo: Det går mot bevaringsløsning for omstridte gårder ved Youngstorget (20.02.2008)
  Youngsgate 7-9 har vært en av de heteste potetene på Oslo kommunes kulturminneagenda de siste årene. Lokalavisen Frogner St. Hanshaugen har publisert en
 2725. Hordaland: Brann i Utne hotell i Hardanger (20.02.2008)
  har vært på ferde i Utne hotell i Hardanger. Sprinklingsanlegget i hotellet fungerte som det skulle, men skadene i enkelte rom ble likevel store. Hotellet er fra 1722. Hotellet må
 2726. Akershus: Undersøker hvordan Eidsvollsbygningen var i 1814 (20.02.2008)
  Romerikes Blad har vært på besøk i Eidsvollsbygningen og rapporterer fra de
 2727. Oppland: Riksantikvaren med innsigelse for å verne miljøet ved fredet husmannsplass i Vågå (20.02.2008)
  Oppland fylkeskommune melder følgende på sine nettsider: For å sikre kulturmiljøet omkring
 2728. Nordland: Staten vil ikke bidra til finansieringen av Hurtigrutemuseet i Hadsel (20.02.2008)
  på Vesterålen Online herLes hele saken på Vesterålen Online herLes mer om saken på Vesterålen Online herLes mer om saken i Bladet Vesterålen herLes mer om
 2729. Vestfold: Har fått datert 1700-tallsvrak fra Batteristranda i Larvik (20.02.2008)
  to vrakene stammer fra henholdsvis 1728 og 1700, melder Østlandsposten. Fritzøe Eiendom virker til å være interessert i å både oppbevare og formidle skipsrestene,
 2730. Buskerud: Strid om vern av gammel dynamittfabrikk på Sætre i Hurum (20.02.2008)
  Vi har tidligere meldt om kampen for å verne Engene gamle dynamittfabrikk ved Sætre i Hurum. Dyno Nobel AS, som i
 2731. Møre og Romsdal: Aalesunds Museum ønsker å bli hørt i byggesaker (20.02.2008)
  på byggesaker i byen. Museumsbestyrer Ole M. Ellefsen sier til NRK at de burde bli brukt som høringsinstans oftere enn i dag. Ålesund kommune frykter for mange høringer,
 2732. Vestfold: Fortidsminneforeningen til kamp mot endringer i Blåkorskvartalet i Tønsberg (20.02.2008)
  Den foreslåtte gangbroen over til Villa Møllebakken vil virke både dominerende og privatiserende på et offentlig og historisk hageanlegg, utformingen av nybyggene
 2733. Buskerud: Mangler oversikt over tilstanden til fredede kulturminner i fylket (20.02.2008)
  kulturminnene i landet er ødelagt. Nå har NRK Østafjells spurt Buskerud fylkeskommune hvordan det står til med oversikten på dette feltet, og svaret er at fylkeskommunen
 2734. Rogaland: Ingen vil ha vernet tyskerbrakke på Karmøy (20.02.2008)
  Haugesunds Avis har publisert en sak om en tysk kjøkkenbrakke på Neset fort i Skudeneshavn. Eieren, Skifte eiendom (under
 2735. Oslo: Folkemuseet vil gjenåpne store, stengte utstillinger til 2014 (20.02.2008)
  sikringsforhold. - Dette er ille. Norsk Folkemuseum har nå søkt Kulturdepartementet om 335 millioner kroner til å gjenåpne 5000 kvadratmeter utstillinger til det store
 2736. Buskerud: Skal rive gammelt hus i Skotselv, men tømmerkjernen skal tas vare på (20.02.2008)
  Bygdeposten melder at det falleferdige Skomakerhuset i Skotselv i Øvre Eiker skal rives. Tømmerkjernen i huset skal imidlertid
 2737. Vestfold: Fant ukjent middelalderfundament på Slottsfjellet i Tønsberg (20.02.2008)
  man under arbeidet med den nye lyssettingen av Slottsfjelltårnet har funnet gammelt murverk som ikke var kjent fra før. Det skal dreie seg om et kraftig murfundament fra middelalderen. I
 2738. Aust-Agder: Fylkesutvalget utsatte Flisvika-saken i Risør (15.02.2008)
  Aust-Agder Blad melder at fylkesutvalget i Aust-Agder valgte å utsette behandlingen av den omstridte Flisvika-utbyggingen i Risør på sitt møte denne uken. Neste møte
 2739. Aust-Agder: Fylkesmannen med innsigelser mot Flisvika-utbyggingen i Risør (15.02.2008)
  Vi meldte denne uken at fylkesrådmannen anbefaler fylkeskommunal innsigelse mot den planlagte utbyggingen i Flisvika i Risør. Nå melder Aust-Agder
 2740. Aust-Agder: Anbefaler plansmie for Flisvika-utbyggingen i Risør (15.02.2008)
  Vi har tidligere rapportert om den omstridte utbyggingen i Flisvika i Risør. Nå har firmaet PlanArk i samarbeid med Sivark
 2741. Vestfold: Valbysteinene griset til med grafitti nok en gang (15.02.2008)
  med grafitti, nå har det skjedd igjen. Denne gangen er det imidlertid bare en av steinene som er griset til. En arkeolog fra fylkeskommunen betegner det hele som trist, og sier at slike
 2742. Hordaland: Drittleie brannmenn venter på avklaring om museum i Bergen (15.02.2008)
  Brannmenn i Bergen ventar utolmodige på ein avklaring om dei får lage museum i den gamle brannstasjonen i Bergen sentrum. Bergens Tidende melder at
 2743. Hordaland: Kompromiss om smelteverket i Odda (15.02.2008)
  Eit historisk kompromiss er gjort i Odda om smelteverkstomta, melder Hardanger Folkeblad. Alle parti, sett vekk frå Frp, står bak forslaget. Det
 2744. Hordaland: Nettside i Odda mot UNESCO (15.02.2008)
  Jarle Skogheim, administrator for nettsida, seier den er laga for å ha ein arena for dei som arbeider mot UNESCO og vern. Heimesida er satt opp avdi det framleis er usikkert kva utfallet av
 2745. Hordaland: Krev meir til festningsvedlikehald i Bergen (15.02.2008)
  Bergenhus festning er i så dårleg stand at dei står i fare for å rase ut om det ikkje vert bevilga meir pengar til vedlikahald. Dette melder NRK Hordaland. Det har teke tre
 2746. Hordaland: Vil ha internasjonalt kompetansesenter i Tyssedal (15.02.2008)
  Det kan verta eit internasjonalt kompetansesenter på restaurering av industrielle kulturminner i Tyssedal, melder Hardanger
 2747. Aust-Agder: Fylkesutvalget godtar utbygging av "Lyngørs minste hus" (15.02.2008)
  av Lyngørs minste hus – et bolighus på 59 kvm fra 1935 – kunne utvides og ombygges i tråd med huseierens ønsker. I Fylkeskommunens kulturminnevernseksjon stilte
 2748. Sør-Trøndelag: Riksantikvaren refser Røros kommune for graving i Småsetran (15.02.2008)
  Røros kommune har oversett de strenge reguleringsbestemmelsene for Småsetran utenfor Røros
 2749. Telemark: Fortidsminneforeningen vil stanse riving av skole i Skien (15.02.2008)
  for tekniske saker i Skien har sagt "ja" til å rive Lunde barneskole og Lunde ungdomsskole. Med unntak av den gamle gymsalen og kasernen, vil alt bli revet, skriver avisen.
 2750. NIKU-prosjekt viser at 14 prosent av kulturminnene i utvalgte kommuner er ødelagt eller skadet (15.02.2008)
  Nettstedet forskning.no har publisert en sak om undersøkelser som Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har gjennomført om hvor stor
 2751. Nord-Trøndelag: Deler av Kjøpmannsgata på Stjørdal skal gjenskapes på Stjørdal Museum (15.02.2008)
  Stjørdal Museum har nå planer om å samle seks hus fra Kjøpmannsgata i en ny "gate" på museet. Bestyrer
 2752. Vestfold: Diskusjon om trærne på Slottsfjellet i Tønsberg (15.02.2008)
  Tønsbergs Blad melder at det nå er en diskusjon på gang i byen om trærne på Slottsfjellet. Spørsmålet er om man skal til med øksa
 2753. Sør-Trøndelag: Maktspill om styremedlemmer i Kunstindustrimuseet (15.02.2008)
  til Adresseavisen. Grønflaten og de øvrige medlemmene anser seg fortsatt som museets lovlige styre og har sendt et brev til departementet der de peker på sine rettigheter
 2754. Nord-Trøndelag: Frem og tilbake rundt fredningssak i Verdal (15.02.2008)
  Nyhetstjenesten har tidligere meldt om en rivningssak i Verdal, der eieren har ønsket å rive et uthus fra 1860. I forrige uke
 2755. Aust-Agder: Fylkesrådmannen anbefaler innsigelse mot utbyggingsplanene i Flisvika i Risør (12.02.2008)
  Aust-Agder Blad at fylkesrådmannen i Aust-Agder går inn for å legge inn fylkeskommunal innsigelse mot deler av den foreslåtte utbyggingen. Utbyggerne betegner dette utspillet
 2756. Hordaland: Fylkeskommunene vurderer innsigelse i Kvinnherad for å verne etterreformatoriske kulturminner (11.02.2008)
  Nettstedet Innsida.no melder at Hordaland fylkeskommune vurderer å fremme innsigelse mot en reguleringsplan som omfatter veiutbedring og
 2757. Hordaland: Grunneiere går mot fredning av området rundt baroniet Rosendal i Kvinnherad (11.02.2008)
  Vi har tidligere meldt om planene om å frede et større område rundt baroniet Rosendal i Kvinnherad kommune. Nå melder lokalavisa Grenda at 29
 2758. Hordaland: Vi gjenreise lagrede hus på sine opprinnelige tufter i Tysnes (11.02.2008)
  melder at Tysnes Musélag nå kaster inn håndkleet i forhold til noen bygninger som ligger lagret, og som egentlig var tenkt som kjernen i et bygdemuseum. Musélaget
 2759. Vestfold: Flytter jernbaneinstallasjoner i Horten til Sør-Trøndelag (11.02.2008)
  I 2007 ble det avgjort at jernbanesporet mellom Skoppum og Horten skulle legges ned. Det er vedtatt at det skal etableres gang- og sykkelvei langs
 2760. Troms: Feil bruk av museumsmidler? (11.02.2008)
  Konservatorer ved Nordnorsk Fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms museum har i brev varslet Riksantikvaren og andre om det de mener er feil bruk av museumsmidler.
 2761. Hedmark: Politianmeldelse av den tidligere driveren av Koppangtunet for fjerning av møbler fra barfrøstua (11.02.2008)
  Saken om møblene fra den fredede barfrøstua på Koppangtunet tok i forrige uke en ny
 2762. Vestfold: Omfattende protester mot salg av Bymuseet i Sandefjord (11.02.2008)
  Foreningen Gamle Sandefjord, Sven Erik Lund og Thor Klaveness henstiller nå til Sandefjord kommune å stoppe arbeidet med omregulering av eiendommen. Kommunen ønsker å selge
 2763. Sogn og Fjordane: Vil lage forvaltningsplan for kvernsteinsbrota i Hyllestad (11.02.2008)
  Sogn og Fjordane fylkeskommune melder på sin nettstad at fylkeskommunen no er i gang med å lage ein forvaltningsplan for kvernsteinsbrota i Hyllestad, eit av
 2764. Telemark: Planlegger nytt, stort museumsbygg i Skien (06.02.2008)
  Varden rapporterer at det sysles med store planer på Telemark Museum om dagen. Målet er å få reist en ny museumsbygning til 60 millioner kroner i Skien.
 2765. Rogaland: Kommer deler av Vågen 33 i Sandnes til å bli revet? (06.02.2008)
  av Vågen 33, eller Amfi Vågen, mener tiden nå er overmoden for å bygge om og bygge ut kjøpesenteret, skape romsligere fellesarealer og et utvidet butikktilbud.
 2766. Rogaland: Vernearbeid for viktig etterkrigsarkitektur i Stavanger (06.02.2008)
  Oljemuseet fra 1998 er alt regulert til spesialområde bevaring, og det arbeides for tiden med å få Riksantikvaren til å frede
 2767. Møre og Romsdal: Landbruksmuseet nærmere konsolidering med Sunnmøre Museum? (06.02.2008)
  Vestnesavisa skriver i papirutgaven 30. januar (saken er ikke publisert på nett) at Vestnes kommunestyre mot ti stemmer vedtok å gå inn for at Landbruksmuseet blir konsolidert med
 2768. Hordaland: Aktuelt med omfattande freding rundt Baroniet i Rosendal (06.02.2008)
  Hordaland fylkeskommune ynskjer å freda delar av gardane rundt Baroniet i Rosendal, melder bladet Grenda.
 2769. Vestfold: Fortidsminneforeningen til kamp for Linneagården i Sandefjord (06.02.2008)
  patrisiergårder, Rådhusgaten 10 eller Linaaegården, kan stå for fall ettersom eieren ønsker å rive for å utvikle den sentrale tomten, melder
 2770. Sogn og Fjordane: Riksantikvaren vil ha grusdekke ved Loen kirke i Stryn (06.02.2008)
  Fjordingen har publisert en meget kort sak på nett om et stridsspørsmål knyttet til kirken i Loen i Stryn i Nordfjord. Her har
 2771. Små muligheter for å få til endringer i boligprosjekter i norske kommuner (06.02.2008)
  NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning, har kommet med en ny rapport som blant annet tar for seg miljøorganisasjonenes innflytelse på byggeprosjekter i norske
 2772. Telemark: Uenighet om hvor mange stillinger det er skal være på Berg-Kragerø museum (06.02.2008)
  Telemark er ennå ikke helt sluttført. Nå melder Telemarksmediene at et problem som gjenstår før prosessen er ferdig er knyttet til Berg-Kragerø Museum. Telemark
 2773. Hedmark: Tar kritikk på enkelte punkter i spørsmålet om møblene fra barfrøstua på Koppangtunet (06.02.2008)
  Østlendingen følger opp saken om den fredede barfrøstua på Koppangtunet med stor entusiasme. I en sak fra forrige uke
 2774. Aust-Agder: Tvedestrand kommune overtar Furøya (06.02.2008)
  Kommunestyret i Tvedestrand har vedtatt å overta Furøya sammen med fylkeskommunen, selv om flere politikere nå frykter at vedlikeholdskostnadene ved de vernede bygningene
 2775. Vestfold: Fylkeskommunen motsetter seg hageskisse for Skippergata 6 i Sandefjord (06.02.2008)
  En av de store vernesakene i Sandefjord de siste årene har dreid seg om det gamle huset i Skippergata 6, som er byens eldste hus. Nå er huset renovert, men
 2776. Vestfold: Skal lete etter vrak i Farrisvannet i Larvik (06.02.2008)
  i Farrisvannets søndre del. Bakgrunnen for undersøkelsene er E18-utbyggingen i området. Arkeologene vurderer funnpotensialet som høyt. Dette har både sammenheng
 2777. Vestfold: Bordet duket for omorganisering av Vestfold fylkesmuseum (06.02.2008)
  Som ventet gikk fylkestinget i Vestfold inn for å danne et interkommunalt selskap som skal drifte Vestfold fylkesmuseum. Tønsbergs Blad melder at saken ble banket igjennom uten
 2778. Telemark: Riksantikvaren firer ikke i høyhussaken i Skien - saken går til Miljøverndepartementet (30.01.2008)
  i Telemark melder dette på sitt nettsted: 29. januar var det meklingsmøte mellom Skien kommune og Riksantikvaren om reguleringsplan for Ibsenhuskvartalet. Riksantikvaren hadde
 2779. Hedmark: Møblene fra barfrøstua på Koppangtunet skal være i Trysil nå (30.01.2008)
  Østlendingen melder i dag om en ny vending i saken om møblene som har blitt fjernet fra den fredede barfrøstua på Koppangtunet i Stor-Elvdal. En
 2780. Nordland: Mot løsning på merkingsstriden rundt soldatgravene på Tjøtta krigskirkegård (30.01.2008)
  Vi har tidligere i flere saker meldt om bråket knyttet til merking av sovjetiske graver på krigskirkegården på
 2781. Møre og Romsdal: Grunneier motsetter seg arkeologiske undersøkelser på eiendommen (30.01.2008)
  Molde kommune har planlagt en gangvei forbi Bolsøy skole i forbindelse med en utbygging av skolen.
 2782. Aust-Agder: Konsulentfirma fraråder utbygging i Hasalen i Risør (30.01.2008)
  I Risør er det på tale med en utbygging i området Hasalen som ligger i utkanten av byen. Nå har firmaet Asplan Viak vurdert utbyggingsplanene, og kommet
 2783. Aust-Agder: Kritiserer foreliggende planer for utbygging i Flisvika i Risør (30.01.2008)
  En annen utbyggingssak som vekker debatt i Risør, er Flisvika. Det har vært diskutert utbygging i området
 2784. Akershus: Saftig budsjettsprekk for restaureringen av Fet kirke (30.01.2008)
  Romerikes Blad melder at spiret på tårnet i Fet kirke nå er løftet ned
 2785. Vestfold og Oslo: Intensjonsavtale om redningshistorisk museum på Bygdøy (30.01.2008)
  Gjengangeren i Horten melder at det nå er undertegnet en intensjonsavtale mellom Sjøfartsmuseet i Oslo og Redningsselskapet om etablering av et redningsmuseum i tilknytning
 2786. Svalbard: Sysselmannen søker to feltarbeidere på kulturminnefeltet (30.01.2008)
  for oppmåling og dokumentasjon av fangsthyttene på Prins Karls forland. Det kreves kompetanse innenfor bygningsdokumentasjon/-oppmåling, feltliv og
 2787. Våre viktigste teaterbygninger skal få vedlikeholdsplaner (30.01.2008)
  teaterbygninger skal undersøkes og få en vedlikeholdsplan denne våren. Teatrene som skal undersøkes er Trøndelag Teater i Trondheim (fra 1816), Den Nationale Scene (fra
 2788. Østfold: Vil ha slutt på den nåværende driften på Torderød gård i Moss (30.01.2008)
  I en sak i Moss Avis trekkes det opp en debatt om det fredede huset på Torderød, som eies av Moss kommune. Huset brukes i dag til utleievirksomhet i forbindelse med sosiale
 2789. Telemark: Vil ha gammel redningsskøyte tilbake til Bamble - kommunestyret skal se om de har penger til foretaket (30.01.2008)
  at krefter i Bamble nå arbeider for at den gamle redningsskøyta RS2 Langesund skal komme tilbake til kommunen. Kommunestyret i Bamble skal behandle saken i begynnelsen av februar, og
 2790. Aust-Agder: Tvedestrand-politikerne vil tillate utvidelse av Lyngørs minste hus (30.01.2008)
  melder at eieren av det minste huset i Lyngør når har søkt myndighetene om utvidelse av huset. Fylkeskommunen fraråder dette, men politikerne i planutvalget i
 2791. Hordaland: Riksantikvaren freder Skansen brannstasjon og Skansendammen i Bergen (25.01.2008)
  sitt nettsted. Saken har vært mye diskutert i Bergen fordi bypolitikerne har hatt planer om å bygge et underjordisk parkeringsanlegg som ville berørt Skansendammen. Byråd
 2792. Oslo: Byrådet går inn for å frede Folketeaterbygningen og Operapassasjen (25.01.2008)
  i Oslo går inn for fredning av Folketeaterbygningen og Operapassasjen i Oslo sentrum. Komplekset er fra 1935 og er tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide. Eierne av bygningen skal
 2793. Hordaland: Ber UNESCO om ny veg i Jordalen i Voss (25.01.2008)
  Innbyggarane i bygda Jordalen i Voss kommune ber no UNESCO om ny veg, melder Bergens Tidende. Bygda høyrer med til verdsarva Nærøyfjorden og
 2794. Møre og Romsdal: Skolelever får bygge stavkirke (25.01.2008)
  bygges stavkirkemodeller. Utstillingen skal vandre blant videregående skoler og et par ungdomsskoler i fylket i vår, før den går videre til Sogn og Fjordane til
 2795. Hordaland: Universitetet i Bergen verneverdig (25.01.2008)
  Dette melder Studvest, studentavisa for UiB. Det er ei vurdering gjort for Kunnskapsdepartementet som viser dette. Prosjektet Statens Kuturhistoriske Eiendommer skal kartleggje all statlig verneverdig
 2796. Vest-Agder: Politikerne i Kristiansand sa ja til utbygging av "Kaserna" (25.01.2008)
  tidligere hovedkvarter i Kristiansand sentrum, "Kaserna", skal bli et nytt leilighetskompleks, melder NRK Nyheter. Bystyret sa denne uken ja til de omfattende utbyggingsplanene, som vil
 2797. Oslo: Våningshuset på Ekeberg hovedgård restaureres i Nord-Trøndelag (25.01.2008)
  Namdalsavisa melder om et noe spesielt restaureringsprosjekt. Det verneverdige våningshuset på Ekeberg
 2798. Oslo: Frekt tyveri fra Holocaust-senteret på Bygdøy (25.01.2008)
  brekkjern og stjal fra utstillingen. Senteret vil ikke gå ut med hva slags gjenstand det er som har blitt stjålet. Men nå ruster man opp sikkerheten ved senteret for å
 2799. Hedmark: Stig Hoseth ansatt som ny direktør ved Norsk Skogmuseum på Elverum (25.01.2008)
  Østlendingen melder at Stig Hoseth (50) har fått jobben som direktør ved Norsk Skogmuseum i Elverum. Hoseth, som kommer fra jobben som rådmann i
 2800. Vestfold: Saftig smekk på fingrene for kulturminneødeleggelse i Sandefjord (25.01.2008)
  Økokrim melder at man har gitt Sandefjord kommune et forelegg på 150 000 kroner for manglende melding til Vestfold fylkeskommune om at
 2801. Vestfold: Enstemmig tilslutning til ny eierskapsmodell for Vestfold Fylkesmuseum (25.01.2008)
  Tønsbergs Blad melder at spørsmålet om hvordan eierskapet til Vestfold Fylkesmuseum skal organiseres har vært oppe til behandling i
 2802. Aust-Agder: Tvedestrands hovedgate blir penere? (25.01.2008)
  Tvedestrand kommune vil heve standarden på byens hovedgate, skriver Tvedestrandsposten. Næringssjef
 2803. Hordaland: Halsnøy Kloster i Kvinnherad restaurerast (25.01.2008)
  og den staselege steinbryggja ved Klosterfjorden er satt i stand. Brunnen vart fylt med stein for omlag hundre år sida og Klosterbryggja har vore gjennom fleire istandsettingar. Avdelingsleiar
 2804. Vestfold: Fortidsminneforeningen reagerer på reguleringsplan i Tønsberg (25.01.2008)
  sitt nettsted at foreningen mener at forslaget til reguleringsplan for ny bebyggelse på tomten Nedre Langate 41 og 43 i Tønsberg bryter med den vedtatte kommuneplanen. I en uttalelse
 2805. Akershus: Nes-kirker sliter med svertesopp (25.01.2008)
  Bladet Raumnes melder at 300 år gamle Udnes kirke i Nes på Romerike er svært angrepet av svertesopp. Kirken er malt hvit, men har blitt gråsvart
 2806. Sør-Trøndelag: Grustak kan rasere offerplass fra bronsealderen (25.01.2008)
  fra bronsealderen, kan nå bli ofret for et grustak på Gravråksmoen i Melhus. I området ble det for 60 år siden funnet en stein med helleristninger, og det er senere
 2807. Møre og Romsdal: Ønske om skipshistorisk museum på Vikholmen i Ulstein (25.01.2008)
  skal legges bort. Foreningen har arbeidet med å samle inn historia til alle båtene som har blitt bygd ved skipsverftene i kommunen; blant annet Ulstein Mekaniske Verkstad og Hatlø
 2808. Nord-Trøndelag: Rester etter gedigen gildehall avdekket på Haug ved Stiklestad (21.01.2008)
  avdekket på Haug ved Stiklestad. Først trodde arkeologene at det er dreide seg om en gravhaug, men ved hjelp av avansert teknologi har man funnet ut at det er snakk om rester av en
 2809. 34 000 gårdsbruk står tomme i Norge (21.01.2008)
  Nationen melder at 34 000 gårdsbruk står tomme rundt om i Norge. Mange av dem blir benyttet til fritidsboliger. Avisen skriver at man i Buskerud nå
 2810. Finnmark: Krever hodeskaller tilbakeført til Pasvik fra Universitetet i Oslo (21.01.2008)
  NRK Kulturnytt melder at Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo har en samling på tusen sameskjeletter. Nå krever
 2811. Vest-Agder: Riksantikvaren støtter fylkeskommunens innsigelse mot to nye hytter i Loshavn (21.01.2008)
  Farsunds Avis melder at Riksantikvaren anbefaler at Vest-Agder fylkeskommunes innsigelse mot innlemmingen av to nye fritidsboliger i kommunedelplanen for
 2812. Østfold: Hvaler kommune må betale nesten 320 000 kroner for kulturminneødeleggelse (21.01.2008)
  På sitt nettsted skriver Hvaler kommune at kommunen vedtar forelegg med bot og erstatningsansvar for skader på fornminner. Kommunen har ved
 2813. Hedmark: Skal gå gjennom alle fredningssaker i fylket (21.01.2008)
  Østlendingen melder at kulturvernseksjonen i Hedmark fylkeskommune skal gjennomgå samtlige fredningssaker i fylket. Arbeidene er en del av et nasjonalt initiativ, og
 2814. Møre og Romsdal: Chateauet i Molde restaureres for 4,5 millioner (21.01.2008)
  Hanssen i perioden 1916-1918. Arkitekt var Carl Johannesen Moe. Bygningen med hage ble gitt til Romsdalsmuseet i 2004. I 2006 fikk museet en anonym gave på 3,5 millioner kroner. Giveren
 2815. Nordland: Har funnet rester av fylkets eldste båt (21.01.2008)
  Saltenposten melder at en båtdel som ble funnet i Fiskvågvatnet i Saltdal i sommer nå er datert. Den viste seg å være 900 år gammel, og dermed den eldste
 2816. Hedmark: Saken om barfrøstua på Koppangtunet ruller videre (21.01.2008)
  Østlendingen har fulgt opp spørsmålet om hva som har skjedd med interiøret i den fredede barfrøstua på Koppangtunet, som vi
 2817. Oslo: Har begynt å plukke ned Munch-malerier i Universitetets Aula (21.01.2008)
  tatt ned fra veggen i Universitetets Aula på Karl Johan i hovedstaden. Operasjonen beskrives som generalprøven før resten av Munch-bildene skal tas ned, slik at rommet kan
 2818. Vestfold: Gravhaug til besvær i Larvik (21.01.2008)
  melder at en huseier på Ringdal i Larvik har problemer med en gravhaug på eiendommen sin, og at hun helst vil ha den fjernet. Vestfold fylkeskommune var på befaring i
 2819. Vest-Agder: Miljøverndepartementet stoppar kyrkjelydssenter i Kvinesdal (21.01.2008)
  Kvinesdal kommune ønskjer i eit reguleringsplanforslag å bygge nytt kyrkjelydssenter ved kyrkja
 2820. Akershus: Fylkeskommunen anbefaler Vestby kommune å anmelde riving av bevaringsregulert hus i Hvitsten (21.01.2008)
  stand og sa til Østlandets Blad at planen er å bygge et nytt hus i samme stil som det gamle. Nå skriver avisen at fylkeskommunen ser meget alvorlig på saken, og at man
 2821. Akershus: Vestby-politikerne vil tillate omstridt nybygg i verneområde i Son (21.01.2008)
  ønsker å stoppe et planlagt nybygg i Kleiva 12 i Son i Vestby. Begrunnelsen som ble oppgitt, var at tiltakets utforming bryter med den eksisterende bebyggelsen i
 2822. Rogaland: "Kulturminner eller byutvikling" i Sandnes (21.01.2008)
  er nødvendig å rive hus i Langgata for å gi grobunn for økt handelsvirksomhet. Arkitekt Michael Bowe fra Oslo-firmaet AMB Arkitekter viste til Kristiansund som et eksempel
 2823. Foreningen Fredet sint på riksantikvaren (21.01.2008)
  NRK Hedmark og Oppland har laget en sak i forlengelsen av et VG-oppslag som sto nylig (ikke lagt ut på nettet), hvor riksantikvar Nils Marstein visstnok sa seg
 2824. Museumssektoren mister håndverkere til byggebransjen på grunn av lønnsnivået (16.01.2008)
  NRK Hordaland har laget en sak om lønnsnivået for restaureringshåndverkere. I saken heter det at museer mister
 2825. Sogn og Fjordane: Skal i gang med stabiliseringsarbeider i grunnen under Urnes stavkirke (16.01.2008)
  ikke være mulig for turister og glede seg over interiøret i stavkirken denne sommeren. Arbeidene som skal gjennomføres, er en del av Riksantikvarens stavkirkeprogram. Urnes
 2826. Møre og Romsdal og Troms: Tromsø Museum vil forvalte gullskatten (16.01.2008)
  Tromsø Museum ønsker at Riksantikvaren skal avgjøre om gullskatten skal bli forvaltet av Tromsø Museum. Skatten eies av Aalesunds Museum, som
 2827. Nordland: Riksantikvaren oppgir vern av Nordlandssykehuset i Bodø (16.01.2008)
  noen vernerestriksjoner på Nordlandssykehuset i Bodø. Grunnen er at prosessen med ombyggings- og rehabiliteringsplaner for sykehuset har kommet for langt. Det har i lengre tid
 2828. Hordaland: Haalands vernepris for 2007 gikk til Nøsteboden i Bergen (16.01.2008)
  Fra Bergen meldes det at Arild Haalands vernepris for 2007 (som forvaltes av Fortidsminneforeningen) har blitt delt ut til ildsjelen Roger Iversen for hans innsats
 2829. Nord-Trøndelag: Kjemper mot riving av to trehus i Levanger (16.01.2008)
  To rivningssaker i Levanger sentrum vekker nå stor motstand. Det er to trehus fra 1911 som Grande eiendom AS nå ønsker å rive, til fordel for et nytt nærings- og
 2830. Nord-Trøndelag: Anker rivenekt i Verdal (16.01.2008)
  En huseier i Verdal som tidligere har fått nei til riving av sitt gamle uthus har nå anket avgjørelsen.
 2831. Oslo: Høyesterett opphevet dommen fra lagmannsretten for en av de tre domfelte i Munch-saken (16.01.2008)
  sin behandling av ankene i Munch-saken. Enden på visa ble at lagmannsrettens dom ble opphevet for en av de tre domfelte. De to andre fikk skjerpet sine straffer. Høyesterett
 2832. Vestfold: Fant flott takdekor fra 1670-årene på Tollerodden i Larvik (16.01.2008)
  Østlandsposten i Larvik melder at det i et av rommene på Tollerodden er funnet flott barokkdekor fra 1670-årene. Nå skal dekoren
 2833. Østfold: Anne-Sophie Hygen har tiltrådt som fylkeskonservator (16.01.2008)
  Anne-Sophie Hygen har nylig tiltrådt som fylkeskonservator i Østfold, og fylkeskommunen har publisert en sak om henne i den forbindelse. - Jeg forlot en super jobb hos Riksantikvaren
 2834. Nord-Trøndelag: Riksantikvaren fredar gamalt gardsanlegg i Snåsa kommune (16.01.2008)
  8. januar 2008 freda Riksantikvaren Gressåmoen i Snåsa kommune. Fredinga omfattar ei rekke bygningar og eit område rundt. Fredinga skal verne Gressåmoen som eit
 2835. Ny brosjyre gir middels karakter til kulturminnesektoren i Norge (11.01.2008)
  Riksantikvaren har publisert en sak om en ny brosjyre som er utgitt av miljødirektoratene i Norge. Her vurderes tilstanden på de ulike
 2836. Finnmark: Nytt nettsted for verdensarven i Alta (11.01.2008)
  Finnmark fylkeskommune og Verdensarvsenter for bergkunst IKS - Alta Museum har lansert et nytt nettsted for
 2837. Oslo: Striden om Paulus plass 4 er avgjort i tingretten (11.01.2008)
  Riksantikvaren melder på sitt nettsted at den årelange striden om utbedring av Paulus plass 4 på Grünerløkka i Oslo er avgjort i tingretten. Staten
 2838. Aust-Agder: Gjerstads eldste hus skal selges (11.01.2008)
  Blad melder at Helge Dalen i Gjerstad har inngått en intensjonsavtale med Harald Rø om kjøp av forvalterboligen på Eikelands Verk som er fra 1733 og kommunens eldste hus.
 2839. Telemark: Årringsanalyser viser at den gamle kirken i Kviteseid er yngre enn tidligere antatt (11.01.2008)
  Kviteseid har blitt yngre enn tidligere antatt. Det er nye dendrokronologiske undersøkelser som har gitt dette resultatet. Forsker Ola Storsletten tror kirken er fra 1260, og at den dermed kan
 2840. Troms: Undersøkelse tyder på at det står relativt bra til med fredede bygninger i privat eie i Troms (11.01.2008)
  Kulturetaten i Troms fylkeskommune har i 2007 vurdert tilstanden for 17 av de 40 fredede bygningene i privat eie i fylket. Status
 2841. Troms: Byutviklingssjefen i Tromsø går inn for bevaring av trehusbebyggelsen i byen (11.01.2008)
  Byutviklingssjef i Tromsø, Erik Øwre, har lagt fram ny sentrumsplan. Erik Øwre frykter at viktige
 2842. Hordaland: Hanseatisk museum i Bergen reagerer skarpt på ordningen med kommunal internhusleie (11.01.2008)
  Bergens Tidende melder i to saker om problematikken knyttet til internhusleie for de kommunale museene i byen. Hanseatisk museum har betalt husleie til kommunen i flere år, men
 2843. Hordaland: Foreløpig fredningsutkast for Smelteverkstomta i Odda foreligger (11.01.2008)
  Folkeblad melder at det nå foreligger et foreløpig fredningsutkast for Smelteverkstomta i Odda. Avisen skriver at dette er en oppfølging av det midlertidige fredningsvedtaket fra
 2844. Vest-Agder: Duket for nytt museumsanlegg på Lista (11.01.2008)
  at det nye anlegget skal står ferdig i 2009. Planlegging av et felles senter for museumsvirksomheten i Farsund har visstnok foregått i flere år allerede. Les hele saken i
 2845. Sør-Trøndelag og Hedmark: Arbeider med utvidelse av verdensarvområdet på Røros (11.01.2008)
  melder på sitt nettsted at det nå arbeides med en utvidelse av verdensarvområdet på Røros. Utvidelsen av verdensarvområdet omfatter Røros, Os,
 2846. Nordland: Tyver stjal hel krigsutstilling i Steigen (11.01.2008)
  I slutten av romjula var det et større tyveri fra Batteri Dietl i Steigen, melder NRK Nordland. Så
 2847. Oppland: Randsfjordmuseene vil ikke konsolideres med Tegneseriemuseet på Brandbu (11.01.2008)
  Daglig leder Per Morset ved Randsfjordmuseene ser ingen hensikt i å fortsette forhandlingene om konsolidering med Tegneseriemuseet på Brandbu, leser vi Oppland Arbeiderblad. Avisen skriver
 2848. Finnmark: Sametinget mener det ikke foreligger brudd på kulturminneloven i Levajok (08.01.2008)
  Fra Finnmark meldes det at Sametinget nå nedtoner dramatikken i Levajok-saken som vi meldte om nylig. I et ferskt brev fra Sametinget til Riksantikvaren sies det følgende:
 2849. Feil søknadsfrist til Kulturminnefondet i Fortidsvern 4/2007 - riktig frist er 1. februar 2008 (08.01.2008)
  er 1. mars 2008. Dette er galt, den riktige fristen er 1. februar 2008. Vi minner også om at Kulturminnefondet har to søknadsfrister i løpet av året, den andre er 1.
 2850. Buskerud: Ulovlige inngrep i Lærumgården i Drammen - sameiet aksepterer at feilene må rettes opp (08.01.2008)
  Drammens Tidende melder at Buskerud fylkeskommune i høst anmeldte ulovlige inngrep i den fredede, 300 år gamle
 2851. Buskerud: Hærverk og brann på Austad gård i Drammen i nyttårshelgen (08.01.2008)
  i Drammen i forbindelse med nyttårshelgen. Politiet jakter visstnok på noen gutter som mistenkes å stå bak skadene. - Vi ivaretar kulturarven i Drammen, og det er derfor
 2852. Rogaland: Riksantikvaren hevder at reguleringsplanen for Hålandsmarka i Time kommune er ugyldig (08.01.2008)
  Innenfor reguleringsplanen, som ble egengodkjent av Time kommune 17. april 2007, ligger det et automatisk fredet kulturminne, en gravhaug. Bryne Industripark ønsker å slette kulturminnet
 2853. Rogaland: Lyse Energi vil rive historiske Oltedal kraftstasjon i Gjesdal kommune (08.01.2008)
  Som et alternativ til riving, kan kommunen få overta bygget og få mellom 1,5 og 2 millioner kroner til oppussing, et beløp som tilsvarer rivningskostnadene.
 2854. Møre og Romsdal: Nordmøre Museum plages med ruteknusing på Mellemverftet (08.01.2008)
  Mellemverftet ligger i et mørkt område i Kristiansund og de har vært plaget med hærverk hele høsten. Nå
 2855. Møre og Romsdal: Brygger fra før bybrannen forfaller i Ålesund (08.01.2008)
  melder Nytt i Uka. Bryggene har stått til forfall i mange år, og eieren har søkt om rehabilitering og bruksendring til bolig og kafé. Bygningene er privat eiet, men står
 2856. Telemark: Direktøren for Industriarbeidermuseet på Rjukan går av (08.01.2008)
  Varden melder at Halvard Grimsrud nå har forlatt jobben som direktør ved Industriarbeidermuseet på Rjukan etter ti år i stolen. Det skal
 2857. Møre og Romsdal: Gullskatt fra Aalesunds Museum tilbake til Finnmark? (08.01.2008)
  i Laksefjord i Lebesby fant i 1930 noen metallgjenstander åkeren sin. Ringene, som en trodde var av messing, og som senere viste seg å være av edelt metall, ble solgt til
 2858. Akershus: Riksantikvaren vil stanse omstridt nybygg i Son (08.01.2008)
  ønsker å stoppe et planlagt nybygg i Kleiva 12 i Son i Vestby. Begrunnelsen som oppgis, er at tiltakets utforming bryter med den eksisterende bebyggelsen i bevaringsområdet
 2859. Sørlandet: Agderfylkene leder an med flest fyrverkerifrie soner (08.01.2008)
  NRK Sørlandet meldte i romjulen at Sørlandet var den regionen i Norge som hadde flest fyrverkerifrie soner. I Vest-Agder har halvparten av alle kommunene slike
 2860. Vestfold: Lokal motstand mot salg av Pukkestad gård i Sandefjord (08.01.2008)
  Sandefjords Blad melder at flere foreninger i byen markerer motstand mot de kommunale planene om å selge Pukkestad gård hvor bymuseet holder til. Sandar Historielag, Sandar Bondelag,
 2861. Østfold og Vest-Agder: Tollbygninger i Fredrikstad og Kristiansand skal fredes (08.01.2008)
  Som vi tidligere har meldt, arbeider Riksantikvaren med en liste på et tjuetalls kulturminner som
 2862. Oslo: Ingen vet hva som skjedde med Snorrebautaen som sto i Slottsparken (08.01.2008)
  Dagsavisen melder at forslaget om å avdekke den nedgravde NS-bautaen på Stiklestad har ført til nye
 2863. Østfold: Moss har kulturminneplan fra 2002, men skal likevel utarbeide ny plan (08.01.2008)
  Moss Avis melder at Moss kommune skal få en ny kulturminneplan. Dette til tross for at kommunen har en slik plan fra før, vedtatt i 2002. Den nye planen skal foreligge senest i 2009,
 2864. Vestfold: Gokstad kystlag vil bevare gammel sjøbod i Sandefjord (08.01.2008)
  siste av sjøbodene fra hvalfangsttiden i Vestfold. Det står dessverre ikke noe i saken om hva det er som truer det gamle kulturminnet. Les hele saken i Sandefjords Blad her
 2865. Akershus: Bevaringsregulert hus i Hvitsten revet uten tillatelse (08.01.2008)
  jul at et bevaringsregulert hus i Hvitsten i Vestby er revet uten tillatelse. Eier hevder at huset som nå er borte var i for dårlig stand og sier til avisen at planen er å bygge et
 2866. Oslo: Ny undersøkelse viser at 72 gårder i Oslo sentrum er i så dårlig stand at de utgjør fare for fotgjengere (08.01.2008)
  i Oslo sentrum er i så dårlig stand at de utgjør en fare for fotgjengere som beveger seg forbi dem. 11 gårder er i så dårlig forfatning at gårdeiere
 2867. Oslo: Ny bok om utbyggingsplaner og bevaringsproblematikk langs Karl Johan (08.01.2008)
  Lie Christensen, etnolog og førsteamanuensis i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, har kommet med en ny bok kalt "Karl Johans fasader : Et kulturhistorisk nærbilde. Dagbladet har
 2868. Nord-Trøndelag: Prosjektgruppe foreslår avdekking av nazimonument på Stiklestad (19.12.2007)
  medier melder at en prosjektgruppe knyttet til Stiklestad Nasjonale Kultursenter har vurdert hva som bør gjøres med den nedgravde nazibautaen på Stiklestad. Gruppen går inn
 2869. Sør-Trøndelag: Museumssammenslåing i fylket (19.12.2007)
  Fylkestinget i Sør-Trøndelag fattet i forrige uke et vedtak omkring museumsreformen og videre konsolidering av museene i Sør-Trøndelag. Vedtaket
 2870. Telemark: Riksantikvaren øyeblikkelig ute med innsigelse mot høyhus i Skien sentrum (19.12.2007)
  NRK Østafjells melder at Riksantikvaren ikke overraskende legger inn en innsigelse mot det kommunale vedtaket om å bygge høyhus i Skien sentrum. Dette vil stoppe
 2871. Sogn og Fjordane: Jensbua avvikler driften av sitt kulturminneverksted (19.12.2007)
  hatt store problemer med å få tak i håndverkere, sier Ove Losnegård, som driver Jensbua, til avisen. Les hele saken i Firda her
 2872. Telemark: Riksantikvaren skeptisk til ny, stor travbane i Skien (19.12.2007)
  Telemark fylkeskommune har lagt ut en sak om en planlagt ny travbane i fylket. Til erstatning for travbanen på Klosterskogen planlegges en
 2873. Oslo: Byantikvaren lyser ut ledige antikvarstillinger (19.12.2007)
  Byantikvaren i Oslo har nettopp lyst ut flere stillinger. Det dreier seg om én fast stilling som antikvar, og én til to midlertidige stillinger som antikvar som
 2874. Østfold: Planlegger stort byggeprosjekt ved Borgarsyssel museum (19.12.2007)
  sier at kostnadsrammene ikke er helt avklart ennå, men at totalprisen neppe kommer under 50 millioner kroner. På nyåret vil det bli utlyst en arkitektkonkurranse i
 2875. Østfold og Nordland: Stiftelsen UNI gir støtte til Haldenskanalen og flere prosjekter i Nordland (19.12.2007)
  UNI gir 400 000 kroner til restaurering og fornying av lenser i Haldenkanalen. Arbeidene som skal utføres er en del av et større, fireårig prosjekt som har som formål
 2876. Troms: Ny forening for verneverdige båter stiftet i Harstad (19.12.2007)
  er å få til en tur med 8-10 båter til trebåtfestivalen i Brest til sommeren. Blant båtene som skal være med er Anna Rogde og Biskop Hvoslef. (Kirsten P.
 2877. Finnmark: Samiske kulturminner ødelagt i Levajok - omfattende sak etterforskes (19.12.2007)
  NRK Troms og Finnmark melder at det trolig er begått alvorlige brudd på kulturminneloven i
 2878. Oslo: Byrådet foreslår kutt i Munch-museets budsjett til neste år - museet frykter konsekvensene (19.12.2007)
  sier de foreslåtte kuttene vil få dramatiske konsekvenser for museets virksomhet når det gjelder konserverings-, forsknings- og utstillingsvirksomhet. Opposisjonspolitiker
 2879. Vestfold: Larvik-firma bøtelagt for ikke å ha foretatt nødvendige arkeologiske undersøkelser (19.12.2007)
  i Larvik melder at politiet har ilagt utbyggeren av boligfeltet Husebyskogen, Tjølling Eiendom AS, en bot på 60 000 kroner for å ha satt i gang gravearbeider uten at det er foretatt
 2880. Hedmark: Riksantikvaren har fredet husmannsplassen Hesthagen i Ringsaker (19.12.2007)
  Hesthagen i Ringsaker. På direktoratets nettsted meldes det nå at fredningen er gjennomført. Det er bare fredet en håndfull husmannsplasser i hele landet, og husmannsplassene
 2881. Rogaland: Ikke mer penger til Oljemuseet i Stavanger (19.12.2007)
  Den 6. november i år fortalte vi om Oljemuseet i flere år har tatt av egenkapitalen til drift, og har bedt departementet om
 2882. Rogaland: Kirkene i Sandnes forfaller (19.12.2007)
  Manglende bevilgninger over flere år gjør at kirkene i Sandnes står foran omfattende vedlikeholdsarbeid. En kartlegging av 11 kirkebygg viser at hele åtte må pusses
 2883. Akershus: Dyrkningsspor i Bærum er Norges eldste (19.12.2007)
  Tydelige ardspor, som er datert til omkring 3000 f. Kr., det vil si yngre steinalder (4000-1800 f. Kr.), er registrert like sør for
 2884. Vestfold: Rester etter to svære haller fra vikingtid påvist ved Borrehaugene (11.12.2007)
  En rekke medier meldte i forrige uke om en viktig arkeologisk nyhet fra Vestfold: Ikke langt fra Borrehaugene er det ved hjelp av
 2885. Oslo: Fullt gjennomslag for vernekreftene i Madserud-saken - mangeårig vernestrid over (11.12.2007)
  I en pressemelding kommer Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus med et gledesutbrudd. Etter en mer enn 30-årig
 2886. Kulturkomiteens budsjettinnstilling foreligger (11.12.2007)
  6. desember ble budsjettinnstillingen fra Kulturkomiteen på Stortinget klar. Som ventet får flertallsregjeringen solid oppbakking for sitt opplegg. Museumsforbundet skriver
 2887. Svalbard: Svalbard Museum får Europarådets museumspris for 2008 (11.12.2007)
  deltok i konkurransen. Prisen gikk til Svalbard Museum fordi museet legger vekt på faktorer som beskytter liv og aktiviteter i arktiske områder og fordi det understreker den nære
 2888. Vest-Agder: Verneverdig sag i Songdalen brant ned til grunnen (11.12.2007)
  Budstikka og Fædrelandsvennen i Vest-Agder rapporterer om en sørgelig hendelse fra landsdelen: Verneverdige Mæsel sag på Finsland i
 2889. Hordaland: Kraftige kutt for Norsk Vassdrag- og Industristadmuseum i Odda (11.12.2007)
  (NVIM) står i fare for å miste store tilskot, melder Hardanger Folkeblad. Odda kommune går inn for å kutte tilskota til NVIM med 57 prosent. Dette vil i fylgje
 2890. Buskerud: 133 fredete hus i dårlig stand (11.12.2007)
  Som ledd i regjeringens handlingsplan for å stanse forfallet av verdifulle kulturminner, har
 2891. Aust-Agder: Grimstad kommune søker avklaring hos fylkeskommunen om gammel murgård kan rives (11.12.2007)
  Adressetidende melder at det står svært dårlig til med en murgård som ligger i Bioddgata i Grimstad. Bygningen har svære vedlikeholdsproblemer, og både i
 2892. Vest-Agder: Tre ledige stillinger i Vest-Agder-museet (11.12.2007)
  ut tre stillinger på sitt nettsted. Søknadsfristen er 7. januar 2008. Det dreier seg om ett toårig engasjement som prosjektleder på museumsskipet D/S Hestmanden, et
 2893. Nord-Trøndelag: Vandaler på Egge museum i Steinkjer (11.12.2007)
  Det ser ikke ut til at noe er stjålet, og man tror derfor at det er noen unge folk som har vært på ferde.Les hele saken i Trønderavisa her
 2894. Vest-Agder: Marnadal kommune vil brannsikre Høgtun kultursenter (11.12.2007)
  Lindesnes Avis melder at Marnadal kommune har bevilget 800 000 kroner til brannsikring av Høgtun kultursenter. Anlegget, som
 2895. Telemark: Politisk flertall lokalt for bygging av høyhus i Skien sentrum (11.12.2007)
  i kampen mot høyhuset er en såkalt innsigelse. Når en innsigelse mot et kommunalt vedtak foreligger, går saken først til mekling hos Fylkesmannen. Hvis ikke denne
 2896. Oslo: Byantikvaren har kommet kritikerne i møte i spørsmålet om fredning av Frognerparken (11.12.2007)
  Forslaget skal innebære en oppmykning i forhold til etatens opprinnelige forslag, som vekket en del sterke reaksjoner da det ble lagt fram. – Vi har imøtekommet det meste
 2897. Rogaland: Smedvigkvartalet i Stavanger ble vedtatt med minimale endringer (11.12.2007)
  I forrige uke skrev vi om høyblokkene som er i ferd med å reise seg bak deler av Gamle Stavanger. Den 3. desember ble reguleringsplanen
 2898. Rogaland: Anne Kristine-huset på Utsira brant ned til grunnen (11.12.2007)
  er det nesten helt utrolig, sier assisterende rådmann og kulturminneansvarlig i Utsira kommune, Arnstein Eek til Haugesund Avis. Brannen skyldtes trolig en tildekket panelovn. Ingen personer
 2899. Møre og Romsdal: Nils Anker gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer i Ålesund (11.12.2007)
  Som vi tidligere har meldt, er den nye direktøren for Jugendstilsenteret og kunstmuseet Kube
 2900. Kulturminnefondet har delt ut penger til 72 nye prosjekter (05.12.2007)
  søknadsrunde behandlet, og resultatet ble at 52 ulike kulturminneprosjekter ble gitt tilsagn om til sammen 9,7 millioner kroner. I tillegg ble kr 5,3 millioner kroner bevilget til 20 prosjekter
 2901. Hedmark: Kulturminnefondet gir 200 000 til vindusrestaurering på Bøndsen (05.12.2007)
  Østlendingen melder at de frivillige kreftene som arbeider for å ta vare på Bøndenes Hus i Løten (Bøndsen) kan
 2902. Buskerud: Nye riveplaner vekker harme i Drammen (05.12.2007)
  Bergstien i Bragernesåsen, ligger verneverdige bygninger i ulike stilarter side om side. Blant dem er en nyklassisistisk murbygning, den såkalte Lychevillaen fra ca. 1900,
 2903. Budsjettinnstillingen fra Energi- og miljøkomiteen foreligger (05.12.2007)
  Energi- og miljøkomiteen har lagt fram sin innstilling når det gjelder Miljøverndepartementets budsjett
 2904. Hordaland: Oddapolitikerne med drastisk kutt for museet i Tyssedal i 2008-budsjettet (05.12.2007)
  at politikerne i Odda svinger sparekniven over museet i Tyssedal. Det politiske flertallet i Odda, som består av Ap, Høyre og Sp, foreslår å kutte 661 000 kroner i
 2905. Janne Wilberg fra Forsvarsbygg til Miljøverndepartementet (05.12.2007)
  melder at regjeringen i statsråd fredag 30. november konstituerte stabssjef Janne Wilberg som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for et tidsrom av inntil ett år i
 2906. Rogaland: - Et voldsverk mot Gamle Stavanger (05.12.2007)
  i Rogaland i september i år påviste saksbehandlingsfeil og opphevet vedtaket som ble fattet i kommunalstyret for byutvikling den 12. oktober 2006. Etter krav fra fylkesmannen
 2907. Nordland: Ingen lysning for Hurtigrutemuseet i budsjettinnstillingen fra Kommunikasjonskomiteen (05.12.2007)
  Bladet Vesterålen har laget en sak om Hurtigrutemuseet i Hadsel og budsjettinnstillingen fra Kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Flertallspartiene på Stortinget har merknader om
 2908. Møre og Romsdal: Konsolidering for Landbruksmuseet på vent (05.12.2007)
  Økonomien (stats- og fylkesstøtte) må på plass før Sunnmøre Museum vil
 2909. Nytt norsk verdensarvnettverk etablert under møte på Røros (05.12.2007)
  fra verdensarven i Alta, Rita Johansen fra Vega og John Bryde fra Røros. Man har blitt enig om at de viktigste oppgavene for det nye nettverket er å arbeide for å sette
 2910. Telemark: Rjukan har tatt et viktig skritt i retning av verdensarvsøknad (05.12.2007)
  Varden i Telemark melder at det nettopp har vært et møte om Rjukans mulige verdensarvstatus, et møte som har gått svært godt, etter det vi
 2911. Akershus: Vil frede Handelshuset i Drøbak (05.12.2007)
  Akershus fylkeskommune varsler på sitt nettsted at man har satt i gang arbeidet med å frede Handelshuset i
 2912. Oslo: Fortsatt uvisst hva som skal skje med skålgroper på Brannfjell (05.12.2007)
  Aftenposten har laget en sak om noen skålgroper som befinner seg i et lite fjellparti på Brannfjell i Oslo. Disse har tidligere ligget under
 2913. Oppland: Alt ligger til rette for fredning av Gjøvik gård (05.12.2007)
  Arbeiderblad forteller at fylkesutvalget i Oppland nå har behandlet spørsmålet om fredning av Gjøvik gård. Fylkesutvalget var enstemmig i sin støtte til
 2914. Rådhuset i Oslo topper liste over de 12 viktigste bygningene fra norsk etterkrigstid (30.11.2007)
  Morgenbladet har satt sammen et ekspertpanel som har kåret de 12 viktigste bygningene fra etterkrigstiden, melder Aftenposten. Aftenposten
 2915. Oslo: Europa Nostra-pris til Urbygningen på Karl Johan (30.11.2007)
  Statsbygg melder at det tirsdag var prisoverrekkelse i Urbygningen (Domus Academica) ved Universitetet i Oslo. Statsbygg er tildelt EUs Europa Nostra-pris i klassen for
 2916. Sogn og Fjordane: Ledig stilling ved Jensbua i Fjaler (30.11.2007)
  hvor man etter tømrer, snekker eller annen trearbeider. I annonsen heter det at den som skal ansettes må være interessert i gamle hus og/eller båter og håndverket
 2917. Aust-Agder: Fylkeskommunen utlyser vikariat som arkeolog/rådgiver (30.11.2007)
  Kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune søker rådgiver/arkeolog i vikariat med varighet 10 måneder. Arbeidsoppgavene
 2918. Hordaland: Biskopen seier nei til bustad i Øygarden (30.11.2007)
  Biskop i Bjørgvin, Ole D. Hagesæter, seier nei til bustadbygging nær Blomvåg kyrkje i Øygarden kommune. Avisa Vestnytt fortel at avslaget kjem av di
 2919. Hordaland: Biskopen seier og nei til kontor i Bergen (30.11.2007)
  Kirkevergen i Bergen la tidlegare i år fram planar om å bygge om St. Jacob kyrkje i Bergen, fortel bergensavisen BA. Planane gjekk på å senkje taket i
 2920. Oppland: Riksantikvaren vurderer verneverdien til taubaneanlegg i Sel (30.11.2007)
  Dagningen skjønner vi at det finnes en gammel taubanestasjon i Sel. Det kan virke som om det gamle anlegget er truet, for Riksantikvaren er nå koblet inn i saken og skal vurdere dets
 2921. Vestfold: Patrisierdelen av Festiviteten i Larvik er ferdigrestaurert (30.11.2007)
  melder at man nå har fjernet stillasene på den delen av Festiviteten i Larvik som kalles patrisierdelen. De som har vært involvert i prosjektet på ulike måter er
 2922. Aust-Agder: Eierne av M/S Hamen har ikke hentet ut tilskudd fra Riksantikvaren (30.11.2007)
  Agderposten melder om en pussig situasjon som har oppstått i tilknytning til det verneverdige fartøyet M/S Hamen. Riksantikvaren har
 2923. Vestfold: Fylkeskommunen vil overta ansvaret for Museumssenteret i Vestfold (30.11.2007)
  Museumssenteret i Vestfold (MuVe) ble opprettet i 2004 og organisert som et interkommunalt aksjeselskap. Ifølge Østlandsposten ligger det nå an til at MuVe
 2924. Vestfold: Skal registrere kulturminner i Sande (30.11.2007)
  mann for kulturminnevernet i Vestfold. De siste årene har han ledet en rekke prosjekter rundt om i ti kommuner i fylket hvor man registrerer gamle kulturminner og dermed sikrer at kunnskapen om
 2925. Vestfold: Svend Foyns søndre sjøbod nøyaktig datert til 1864 (30.11.2007)
  Tønsbergs Blad melder at Svend Foyns søndre sjøbod, som er under gjenoppføring i tråd med Riksantikvarens krav, er blitt nøyaktig
 2926. Troms: Fredede kulturminner kan stanse mulig utbygging i Hestvika i Harstad (30.11.2007)
  melder at det kan være aktuelt med en utvidelse av Stangnesbasen i Harstad, en utvidelse som i så fall skal foregå i Hestvika. Men området skuler en rekke kulturminner fra
 2927. Oslo: Domkirken i dårligere forfatning enn tidligere antatt (27.11.2007)
  Aftenposten har nå brakt en sak om restaureringsarbeidene ved domkirken i Oslo, som viser seg å være i langt dårligere forfatning enn man trodde før man gikk
 2928. Vestfold: Starter det langsiktige arbeidet med å få solgt Bymuseets lokaler på Pukkestad gård i Sandefjord (27.11.2007)
  Sandefjord kommune har satt i gang arbeidet med å omregulere Bymuseets lokaler på Pukkestad gård, melder Sandefjords Blad. Hensikten er
 2929. Troms: Ishavskatedralen i Tromsø skal restaureres (27.11.2007)
  NRK Troms og Finnmark melder at man nå er i gang med restaureringsarbeider på Ishavskatedralen i
 2930. Hedmark: Birger Nesholen fikk Kongens fortjenestemedalje i gull (27.11.2007)
 2931. Oslo: Colin Archer-skøyta RS "Stavanger" skal flyttes til Sjøfartsmuseet (27.11.2007)
  rekke kulturfond har bidratt med midler til restaureringen av Colin Archer-skøyta fra 1901, som betegnes som en fantastisk og usedvanlig båt å seile. Man har valgt å restaurere
 2932. Vestfold: Metallsøker fant flott gullring fra romertid i Stokke (27.11.2007)
  Sandefjords Blad melder at en metallsøker som har vært i virksomhet i tilknytning til den nye E18-traseen gjennom Stokke har funnet en svært flott gullring
 2933. Sogn og Fjordane: Sjeldne krittegninger fra krigens dager dukket opp i Høyanger (27.11.2007)
  NRK Sogn og Fjordane melder at det på Vadheim i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane finnes ei smie som har krittegninger på veggene. Det er trolig
 2934. Hordaland: Maritimt museum på Stord skuffet over at de ikke får penger fra fylket i 2008 (27.11.2007)
  skal bevilges en eneste krone til Maritimt museum på Stord i 2008. Museet har søkt om 1,2 millioner kroner fordelt på to år. Fylkesutvalget legger visstnok også opp
 2935. Vestfold: Ap vil gjøre Vestfold til vikinghistorisk spydspiss (27.11.2007)
  Sandefjords Blad melder at Arbeiderpartiet i fylkestinget i forbindelse med budsjett og økonomiplan for de neste fire årene ønsker å satse stort på å gjøre
 2936. Buskerud: Skal felle trær ved Hedenstad kirke i Kongsberg kommune (27.11.2007)
  Laagendalsposten melder at man ved Hedenstad kirke har problemer med trær som står for nære kirken. Derfor skal to trær som står tett inntil
 2937. Nord-Trøndelag: Skal etablere arkitekturhistorisk museum for "gjenreisningsbyene" i Steinkjer (23.11.2007)
  vi at det er etablert et nettverk av "gjenreisningsbyer", bestående av Steinkjer (som har koordineringsansvaret), Namsos, Molde, Åndalsnes og Kristiansund. Byene, som ble
 2938. Oslo: Har gjort klart lokalene til det nye Arkitekturmuseet på Bankplassen (23.11.2007)
  dørene for publikum i mars 2008, skriver Dagsavisen. Les hele saken i Dagsavisen herLes mer om saken i Vårt Land herSe en bildeserie fra museet i Vårt Land her
 2939. Akershus: Det var en datter av Rimi-Hagen som kjøpte Øvre Vilberg gård i Sørum (23.11.2007)
  millioner over takst. Siden den gang har det blitt klart at det var en datter av Stein Erik Hagen som har kjøpt den fredede gården. 23-årige Caroline Marie Hagen kan fra nå av
 2940. Finnmark: Tar i bruk mobilen for å guide folk rundt i Mortensnes kulturminneområde (23.11.2007)
  Finnmarken melder at man nå tar i bruk mobiltelefonguiding på Mortensnes kulturminneområde i Nessby kommune. For 40 kroner kan man ringe opp en sentral og få opplysninger om
 2941. Østfold: Riksantikvaren vil frede Tollboden i Moss (23.11.2007)
  Vi hadde nylig en sak om at Riksantikvaren vil frede 20 statlige bygninger som knytter an til nasjonsbyggingen etter 1814. Direktoratet har ennå ikke publisert noe om dette
 2942. Telemark: Fylkeskommunen anmelder tyveri og hærverk på Tinnosbanen (23.11.2007)
  Telemark fylkeskommune melder på sitt nettsted at man nå anmelder flere tilfeller av tyveri og
 2943. Sør-Trøndelag: Gammel tregård eid av NTNU står til forfalls (23.11.2007)
  at det står svært dårlig til med den gamle Thingvallagården i Trondheim, som står tom. Bygningen har tidligere vært brukt til studenthybler, men i 2004 måtte
 2944. Nord-Trøndelag: Fylkesmannsgården i Steinkjer ferdigrestaurert og klar for publikumsinnrykk (23.11.2007)
  er det klart til offisiell åpning. Fylkesmannsgården ble bygget i 1919, og tjente som fylkesmannsgård til 1986, da Egge museum overtok gården. Les hele saken i
 2945. Italia: Remus og Romulus grotte er trolig funnet i Roma (23.11.2007)
  Nettavisen og Aftenposten melder at man i Roma jubler høyt over å ha funnet det som trolig er Remus og Romulus grotte. Tvillingparets historie spiller en helt sentral rolle i de
 2946. Rogaland: Miljøverndepartementet og Arkeologisk museum i Stavanger er fornøyd med prinsipiell avklaring i Høyesterett (23.11.2007)
  Vi meldte nylig om Høyesteretts kjennelse i spørsmålet om indirekte "arkeologiske kostnader" og forståelsen av kulturminnelovens paragraf 10.
 2947. Skal peke ut 20 kulturlandskap fra hele landet som skal vernes for framtiden (20.11.2007)
  store biologiske og kulturhistoriske verdier, melder Landbruksdepartementet. De foreslåtte områdene skal utgjøre et representativt utvalg av områder fra hele landet, og
 2948. Riksantikvaren vil frede 20 statlige eiendommer med tilknytning til nasjonsbyggingen (20.11.2007)
  En sak i Kragerø Blad tyder på at det kommer et større initiativ fra Riksantikvaren med en liste på 20 statlig eide bygninger
 2949. Akershus: Fredet praktgård i Sørum solgt for rekordpris (20.11.2007)
  Den fredede praktgården Øvre Vilberg på Frogner i Sørum kommune er solgt, melder Romerikes Blad. Prisantydningen var på 25 millioner kroner, men
 2950. Oppland: Fortsatt uviss framtid for Tegneseriemuseet på Brandbu (20.11.2007)
  Oppland Arbeiderblad melder at det har vært interpellasjon i fylkestinget i Oppland om Tegneseriemuseet på Brandbu i Gran kommune. Museet har en svært vanskelig situasjon, og
 2951. Vestfold: Stillasene fjernes på Festiviteten i Larvik (20.11.2007)
  Østlandsposten har laget en sak om restaureringsarbeidene på Festiviteten i Larvik, som er meget omfattende. Bygget skal tilbakeføres til den stand det var i i 1874, noe som har
 2952. Buskerud: Henter opp vrak fra 1700-tallet i Drammen (20.11.2007)
  begynt å hente opp deler av det, og Drammens Tidene er på pletten med en sak om hendelsene. - Båten er større enn vi tidligere hadde trodd, antakelig omlag 25 meter.
 2953. Nordland: Mener fylkesrådet går bort fra tidligere signaler om å ville ta ansvar for Hurtigrutemuseet (20.11.2007)
  Vi hadde nylig en sak om Hurtigrutemuseet på Stokmarknes i Hadsel kommune, hvor det var slik at fylkeskommunen vegret seg for å gå inn og ta finansielt
 2954. Østfold: Forsvaret tok med seg NRK på tur i hemmelig tunnel i Gamlebyen i Fredrikstad (20.11.2007)
  NRK Østfold har laget en sak om en til nå hemmelig tunnel i Gamlebyen i Fredrikstad. Forsvaret har nå åpnet den
 2955. Vestfold: Skipsvrak utenfor Stavern plyndret - Sjøfartsmuseet anmelder saken (20.11.2007)
  vrak utenfor Stavern er plyndret. Nå har Norsk sjøfartsmuseum anmeldt forholdet, som ble oppdaget i september i år. Museet betegner vraket som et funn av høy antikvarisk
 2956. Sverige: Svært velbevart vrak etter 1600-tallskip påvist i Østersjøen (20.11.2007)
  melder at det er funnet et skipsvrak nord av Gotland i Østersjøen. Skipet, som kan være et nederlandsk handelsskip fra 1600-tallet, skal være svært godt bevart,
 2957. Rogaland: Riksantikvaren vant fram med motsegn mot massetak i Hjelmeland (20.11.2007)
  Riksantikvaren fremma 15. des. 2004 motsegn til forslag til kommunedelplan for Valheim i Årdal, Hjelmeland kommune. Motsegna var grunna i dei store negative
 2958. Høyre, KrF og Venstre plusser på til kulturminner i sine alternative statsbudsjett for 2008 (16.11.2007)
  års budsjett, opplyser Børge Brende i partiets fraksjon i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Derfor bevilger partiet 100 millioner kroner ekstra til fondet i sitt
 2959. Oslo: Munch-straffer skal opp til behandling i Høyesterett (16.11.2007)
  Nå skal altså Høyesterett vurdere straffene på bakgrunn av bevisene som ble lagt fram i lagmannsretten. Les hele saken i Nettavisen herLes mer om saken på nrk.no
 2960. Nord-Trøndelag: - Tilstandsregistreringen av fredede hus vil gi næringsvekst (16.11.2007)
  for kultur, Annikken Kjær Haraldsen sier til Verdalingen at et styrket samarbeid om kulturminnevern vil gi rom for betydelig næringsvekst i fylket. Uttalelsen kom i etterkant av
 2961. Telemark: Teknisk hovedutvalg sa "nei" til høyhusplaner i Skien (16.11.2007)
  Telemarksavisa melder at teknisk hovedutvalg i Skien denne uka vraket den omstridte reguleringsplanen for Ibsenhuskvartalet, som blant annet omfatter bygging av et
 2962. Nord-Trøndelag: Viktige kulturminner kan ha gått tapt ved Vuku kirke i Verdal (16.11.2007)
  Da fylkesarkeolog i Nord-Trøndelag, Lars Forseth, kom for å sjekke en byggeplass ved Vuku kirke før byggestart, fikk han seg nylig en
 2963. Rogaland: Høyesterett omstøtte lagmannsrettens dom i viktig prinsippsak om "arkeologiske kostnader" (16.11.2007)
  Høyesterett har avgjort en viktig prinsippsak om "arkeologiske kostnader". I januar ble det kjent at staten i Gulating lagmannsrett hadde
 2964. Tyskland: Omstridt bru bygges - Dresden kan komme til å miste verdensarvstatus (16.11.2007)
  Sachsens hovedstad Dresden står på Verdensarvlisten. Men et omstridt bruprosjekt kan skape trøbbel for byen i verdensarvsammenheng, melder Dagbladet.
 2965. Oslo: Kronerulling for Arkitekturmuseet (16.11.2007)
  blant arkitektene for å finansiere stoler og løst inventar i Arkitekturmuseet i Oslo, som skal åpne i mars 2008. Det som trengs er én million kroner. Niels Torp har alt gitt
 2966. Vest-Agder: Frykter at bygdemuseum i Lyngdal forfaller dersom ikke bevilges penger til vedlikehold (16.11.2007)
  vedlikehold skaper større problemer på sikt, slik at man må til med mer omfattende reparasjoner.Les hele saken i Farsunds Avis her
 2967. Vest-Agder: Kirkene i Lyngdal restaureres for 3,5 millioner kroner i 2007 (16.11.2007)
  Farsunds Avis melder at Lyngdal kommune i år restaurerer Lyngdal, Austad og Kvås kirker for 3,5 millioner kroner.
 2968. Oslo: Ap sikret flertall for riving av verneverdig bygning på Grünerløkka (16.11.2007)
  i Oslo. Både Byantikvaren og bydelsutvalget har anbefalt bevaring av det funkishuset som står på stedet i dag. Vedtaket kom fordi Ap i bystyret gikk bort fra sitt tidligere
 2969. Oslo: Fredede Bislett bad åpnet etter oppussing (16.11.2007)
  er pusset opp og åpnet for publikum. Eier Olav Thon kjøpte badet i 2005 fra Oslo kommune, og har etter dette pusset det opp i samarbeid med Byantikvaren. Les hele saken på nrk.no
 2970. Vestfold: Nøtterøy-skepsis til fredning av Kanalbroen i Tønsberg (16.11.2007)
  Tønsbergs Blad melder at et enstemmig formannskap i Nøtterøy kommune er motstandere av fredning av Kanalbroen i Tønsberg. Dette går frem av et brev
 2971. Møre og Romsdal: Helgehærverk på Mellemverftet i Kristiansund (16.11.2007)
  Knuste ruter på verftsområdet til Nordmøre Museum er et vanlig syn etter helga. Konservator Sverre Svendsen
 2972. Rogaland: Kulturvernleder i Sandnes blir byantikvar (13.11.2007)
  var hun kulturvernleder under kultursjefen, nå rykker hun inn i rådmannens stab som byantikvar. I en samtale med Stavanger Aftenblad viser hun blant annet til at Sandnes tradisjonelt
 2973. Finnmark: Fylkeskommunen foreslår fredning av Fabrikkaia ved Prestelv i Vadsø (13.11.2007)
  Finnmark fylkeskommune foreslår at Fabrikkaia ved Prestelv i Vadsø blir fredet. Fabrikkaia med
 2974. Finnmark: Takker nei til småbevilgning til samisk mytologisenter i Nesseby - ønsker seg større penger fra fylkeskommunen (13.11.2007)
  vi at det arbeides med å etablere et samisk mytologisenter på Mortensnes i Nesseby kommune. Sametinger har gitt 215 000 kroner til tiltaket, kommunen stiller med 100 000. Videre har
 2975. Nordmann skal ha kjøpt antikviteter som ble plyndret fra irakiske museer (13.11.2007)
  Nettavisen melder at en nordmann skal ha kjøpt gjenstander som etter nærmere undersøkelser skal ha vist seg å være plyndret fra et museum
 2976. Nordland: Fylkeskommunen tar ikke første skritt i spørsmålet om finansiering av hurtigrutemuseet i Stokmarknes (13.11.2007)
  ta initiativ til å sikre finansieringen av hurtigrutemuseet på Stokmarknes i Hadsel kommune. Til nettavisen sier han at det ikke er naturlig at fylkeskommunen går foran i saken,
 2977. Buskerud: Ulovlig inngrep på fredet bygning i Drammen (13.11.2007)
  Buskerud fylkeskommune har anmeldt ulovelig inngrep på i alt 31 vinduer ved Lærumgården i
 2978. Buskerud: Drammens politikere følger ikke opp vern (13.11.2007)
  Fortidsminneforeningen i Buskerud fortviler over at formannskapet i Drammen kommune går inn for å rive en husrekke på Bragernes. Blant husene som skal rives er
 2979. Rogaland: Utfordringer i trehusbyen Stavanger (13.11.2007)
  Anne Merethe Skogland, til Stavanger Aftenblad. Hun viser til nåtidens ensartede byggeskikk, som hun mener er forflatende fordi det er likt over alt. Og i Stavanger bygges det mye for tiden, det
 2980. Oslo: Får rive verneverdige, brannskadde bygninger på Grønland i Oslo (13.11.2007)
  urørt. Byantikvaren anbefaler at nye bygninger på stedet skal få samme volum som de gamle. Dette for å forhindre at det skal være lønnsomt å la branntomter
 2981. Møre og Romsdal: Nils Anker ny sjef for stiftelsen Kulturkvartalet i Ålesund (13.11.2007)
  Møre og Romsdal fylkeskommune melder at Nils Anker (46) er ansatt som ny direktør for stiftelsen Kulturkvartalet med avdelingene Jugendstilsenteret og kunstmuseet
 2982. Oslo: Kritisk for fredet butikklokale på Grünerløkka i hovedstaden (13.11.2007)
  Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo. Siden den gang har butikken stått tom, og er nå utsatt for forfall og hærverk. Aftenposten har laget en sak om
 2983. Oslo: Museumsorganisasjon ser Christian Bjellands dobbeltrolle som potensielt problematisk (13.11.2007)
  ICOM (International Council of Museums). Organisasjonen inviterer nå Bjelland til dialog om problematikken, noe Bjelland er positiv til. NRK Kulturnytt har saken. Les hele saken på
 2984. Telemark: Trolig "ja" til å skifte ut brannfarlig elektrisk anlegg i fredet fyrtårn på Jomfruland (13.11.2007)
  NRK Østafjells melder at det elektriske anlegget i fyret på Jomfruland i Kragerø er så dårlig at Kystverket kan stenge tårnet om de ikke
 2985. Frp vil svekke Riksantikvarens 2008-budsjett med nesten 20 millioner kroner (09.11.2007)
  også noen økninger på enkelte poster hos Riksantikvaren. Partiet fremmer forslag om å øke Riksantikvarens bevilgninger til kystkultur med tre millioner kroner, og
 2986. Hordaland: Oldefars hus og smie gav kulturvernpris i Bergen (09.11.2007)
  fekk nyleg bydelens kulturvernpris. Bergens Tidende fortel at Nilsen har tatt vare på smia som oldefaren hans satte opp i Salhus i Åsane. Bygningane er svert gamle, ein reknar med at den
 2987. Hordaland: Fjell får museumsbygg (09.11.2007)
  i Hordaland feirar 75 års jubileum med å gje eit museumsbygg til Fjell kommune melder bygg.no, nettavisa til Byggeindustrien. Eit bygg på 1000 kvadrat meter skal
 2988. Hordaland: Hus kan stoppe milliardprosjekt i Bergen (09.11.2007)
  Jernbaneverket vil ha nytt dobbeltspor mellom bydelen Arna og Bergen melder NRK Hordaland. Men i planane er det eit hus som står i vegen
 2989. Hordaland: Unge arkitektar med vyer for Odda (09.11.2007)
  Tidende melder at det har vore ein arkitektkonkurranse "Europan" for utnytting av sentrumsområdet Almerket i Odda. - Eg synest dei innkomne framlegga gjev Odda eit godt
 2990. Nordland: Tre løsningsforslag fra Kulturdepartementet om merking av graver på krigskirkegården på Tjøtta (09.11.2007)
  Vi har tidligere flere ganger meldt om striden knyttet til merking av sovjetiske graver på krigskirkegården på
 2991. Nordland: Hamsunsenteret i Hamarøy blir 20 millioner kroner dyrere på grunn av prisstigning (09.11.2007)
  dette, opplyser fylkesrådsleder i Nordland, Odd Eriksen. Senteret skal stå ferdig sommeren 2009, og prislappen er 102 millioner kroner. Les hele saken på nrk.no her
 2992. Rogaland: Garborg-senteret til Forum Jæren på Bryne (09.11.2007)
  Det bestemte et enstemming Time kommunestyre på mandag. Vedtaket bryter med det nei-flertallet som formannskapet ga for fjorten
 2993. Vest-Agder: Setesdalstunet blir ikke flyttet tilbake til Setesdal (09.11.2007)
  i Kristiansand. NRK Sørlandet melder at det i den forbindelse har blitt reist en debatt om å flytte Setesdalstunet tilbake til Setesdalen. Verken museumsstyreren ved Fylkesmuseet eller
 2994. Østfold: Murverket forvitrer på Akerøy fort på Hvaler (09.11.2007)
  innsatsen vært fraværende av ulike årsaker. Nå virker det imidlertid som om noen er i ferd med å ta tak i problemene, igjen på frivillig initiativ. Les hele saken
 2995. Vest-Agder: Skal etablere kulturhistorisk senter i Åseral (09.11.2007)
  Lindesnes Avis melder at Åseral kommune vil bruke 31 millioner på å samle bygdas kulturhistorie og gjøre den
 2996. Sogn og Fjordane: Gammel båt skal bli museumsskip i Vågsøy (09.11.2007)
  "Nybakk" har blitt lagt til kai på Raudeberg i Vågsøy kommune. Målet er at båten nå skal fungere som flytende museum. Det er etablert en
 2997. Vestfold: Ny bok om kulturminner i Larvik-området (09.11.2007)
  Østlandsposten melder om en spennende lokalhistorisk bokutgivelse i Larvik: Tor Bjørvik, som i lang tid har publisert
 2998. Egypt: Tutankhamons mumie stilles ut (09.11.2007)
  VG skriver at flyttingen av den historiske mumien er en del av et større prosjekt, som skal beskytte det historiske klenodiet. Arkeologer frykter at restene av mumien risikerte å
 2999. Akershus: Hagehistoriske undersøkelser i parken ved Eidsvollsbygningen (09.11.2007)
  Aftenposten har publisert en sak om de arkeologiske arbeidene som foregår i parken ved Eidsvollsbygningen i Eidsvoll kommune. Anlegget skal restaureres, slik
 3000. Forskningsprosjekt fokuserer på hvordan klimaendringene truer kulturarven (09.11.2007)
  på sitt nettsted at instituttet deltar i et treårig forskningsprosjekt kalt Noahs Ark, som er ledet av Institute for Sciences of the Atmosphere and Climate (ISAC)-CNR i Bologna. Prosjektet
 3001. Hedmark: Søker om fritak for eiendomsskatt for Skinnarbøl på Kongsvinger (09.11.2007)
  På Kongsvinger er det innført eiendomsskatt. Glåmdalen melder at eieren av praktfulle Skinnarbøl søker om fritak fra
 3002. Troms: Orgelet i Skånland kirke skal tilbakeføres til original stand (09.11.2007)
  Etter lange diskusjoner om orgelet i Skånland kirke er det nå bestemt at det gamle orgelet fra 1900 skal
 3003. Østfold: Miljøvernministeren avviser klagen på fredningen av Halden sykehus (06.11.2007)
  overprøver ikke Riksantikvarens fredningsvedtak for Halden sykehus. Dermed er kreftene som forsøker å omdanne sykehuset til distriktspsykiatrisk senter henvist til å finne
 3004. Telemark: Hærverk på Holla kirkeruin på Ulefoss (06.11.2007)
  Varden melder at det har blitt gjort hærverk på Holla kirkeruin på Ulefoss i Nome kommune. Om lag hundre stein fra ruinen skal være kastet utover. Hærverket er nå
 3005. Det skjeve tårn i Pisa danket ut av kirketårn i Tyskland (06.11.2007)
  melder at Guinness Rekordbok nå har konkludert med at den velkjente hellende kampanilen ved domkirken i Pisa ikke lenger er verdens skjeveste bygning. Det skjeve tårn er slått av
 3006. Vestfold: Gokstadmannen kan ha hatt svulst i hodet (06.11.2007)
  NRK Østafjells melder at man finner ut stadig nye ting om mannen som var hauglagt i Gokstadhaugen. Professor Per Holck ved Universitetet i Oslo har gjort nye
 3007. Finnmark: Riving av hus i Paddeby i Vadsø kan få etterspill (06.11.2007)
  Før helga meldte vi at det var revet et eldre hus i Paddeby i Vadsø kommune. Huset som nå er borte, betegnes som verneverdig. Finnmark fylkeskommune vurderer nå anmeldelse i
 3008. Troms: Tromsøs første gamlehjem er flyttet til ny tomt (06.11.2007)
  Nettavisa I Tromsø melder at et gammelt, verneverdig hus i fylkeshovedstaden har vært på
 3009. Oslo: Olympen og Pigalle ferdigrestaurert og åpnet for publikum (06.11.2007)
  Dagsavisen brakte på lørdag en sak om nyåpnede Olympen (kjent som Lompa) og Pigalle på Grønland i Oslo, som nå er ferdigrestaurert og åpnet for
 3010. Rogaland: Gunnar Kvassheim (V) støtter Oljemuseet i Stavanger (06.11.2007)
  for å få hjelp. Gunnar Kvassheim (V), leder av Stortingets energi- og miljøkomité, oppfordrer departementet til å sikre musédriften. - Eg føreset at
 3011. Sør-Trøndelag: Vår Frue i Trondheim feirer 800 år (06.11.2007)
  år gamle Vår Frue kirke i Trondheim ble torsdag åpnet for publikum, og i den kommende uken er det et omfattende jubileumsprogram, med konserter, bokutgivelse og utstilling. Kirken
 3012. Oslo: Viktig seier for vernekreftene i Madserud allé (06.11.2007)
  at man har innkassert en viktig delseier i vernestriden i Madserud allé i Oslo, som har pågått i flere tiår. Byutviklingskomiteen i Oslo gikk 31. oktober inn for
 3013. Rogaland: Kostbart vedlikehold av Orre gamle kirke på Jæren (06.11.2007)
  må malingen innvendig pusses ned. Kirka ble malt innvendig i 1977 med plastholdig maling, som har resultert i at fuktigheten stenges inne i veggene. Riksantikvaren og Arkeologisk museum i